MAP (male apstraktne pesme)

Mešavina.

Mislio sam na stvari drage, zasnivajuće
na Košija, na Faradeja
na umetnost građenja
na melodije koje se same prepliću
s kretanjem brodova
na salu, na orkestar i na Scenu Opere
crtež tako psihičan
luna, tu, kao sveća.