U strahu smo svaki dan da neko ne napadne iza ledzima .Zato nikad ne idem van sama kad je mrak svaki put sam da frugaricom ili sa sestrom.Nije ova vremena kada je dio fruga Tita sami smo setali u kasno doba sad je vrjeme na nasilje i ubivanje.