Zeitgeist 2 - (addendum)
Prikaz rezultata 1 do 9 od ukupno 9
 1. #1

  Zeitgeist 2 - (addendum)

  Zeitgeist: Addendum

  http://www.zeitgeistmovie.com/add_serbian.htm
  (sa srpskim titlom)


  "Nekadašnja optuživanja za rasni,seksualni i religiozni šovinizam,radi raspirivanja nacionalnog fanatizma prestaju da vrše funkciju.“

  KarlSagan

  "Ko sam ja, da li sam dobar ili loš, da li sam vredan ili ne,sve to se uči usput.“

  Dr. Ričard Albert

  "Shvatio sam da sam pogrešno igrao igru.Igra je bila da pronađem ono što već jesam.“ - Dr. Ričard Albert

  "Videćemo koliko je važno sprovesti, u ljudskom umu,radikalnu revoluciju. Kriza, to je kriza svesti.

  Kriza koja više ne može,da prihvati stare norme,stare šablone,i zastarele tradicije.

  I gledajući kakav je svet sada,pun siromaštva,sukoba,razarajuće brutalnosti,agresije,i tako dalje...čovek je i dalje kakav je bio.

  Još uvek je brutalan,nasilan,agresivan,sebičan,takmičarski nastrojen.
  I napravio je društvo spram tih vodilja."

  - J. Krišnamurti

  "Mislite da vas se ne tiche Americhki i svetski monetarni sistem? Pogledajte film/prochitajte text do kraja"
  -HLEBmaster


  - ZEITGEIST ADDENDUM-

  - D U H V R E M E N A -
  - dodatak -

  "Biti dobro prilagođen duboko
  bolesnom društvu, nije merilo zdravlja.“


  J. Krišnamurti


  Današnje društvo je sastavljeno od mnoštvainstitucija.Od političkih institucija, pravnih institucija, religijskih institucija.Do institucija socijalnih klasa, porodičnih vrednosti, i esnafskih udruženja.Očigledan je dubok uticaj ovih tradicionalnih struktura na oblikovanje naših pogleda na svet i stavova.
  Ipak, od svih društvenih institucija, u kojima smo rođeni, koje nas usmeravaju i uslovljavaju...

  čini se da nema sistema koji,se uzima "zdravo za gotovo“, i koji se nedovoljno razume, kao što je monetarni sistem.

  Uzimajući gotovo religijske proporcije,ustanovljene monetarne institucije postoje kao jedan od oblika vere u koju se ne sumnja.
  Kako se novac pravi, način na koji se upravlja njime i kako on zaista utiče na društvo, su stvari koje ne interesuju veći deo populacije.

  U svetu gde 1% populacije poseduje 40% dobara planete.

  U svetu gde 34.000 dece umre svakog danaod gladi, siromaštva i bolesti koje se mogu prevencijom sprečiti,i gde 50% svetske populacije živi sa manje od 2 dolara dnevno...

  Jedna stvar je jasna.
  Nešto i te kako nije u redu.

  I bili mi toga svesni ili ne, ono što daje život uspostavljenim institucijama,pa tako i samom društvu, je

  NOVAC.

  Zbog toga, razumevanje te institucije monetarne politike je ključno za razumevanje zašto su naši životi takvi kakvi su.
  Nažalost, na ekonomiju se često gleda kao na nešto konfuzno ili dosadno.
  Beskrajni finansijski žargoni, zajedno sa zastrašujućom matematikom, brzo odvraćaju ljude u pokušajima da je razumeju.

  Kako bilo, činjenica je:
  Kompleksnost koja se pripisuje finansijskom sistemu je samo maska.
  Stvorena da sakrije jednu od struktura koja najviše parališe društvo.

  Niko nije beznadežno zarobljeniji od onih koji pogrešno veruju da su slobodni.

  - Johan Volfgang Gete - 1749-1932


  Pre dosta godina, centralna banka SAD, Banka federalnih rezervi, izdala je dokument sa naslovom "Moderna mehanika novca“.Ova publikacija opisuje institucionalnu praksu kreiranja novca stvorene od strane federalnih rezervi i mreže komercijalnih banaka koje podržava.

  Na početnoj strani dokumenta je i njegov cilj.
  Svrha ove knjižice je da opiše osnovni proces kreiranja novca u bankarskom sistemu delimičnih (frakcionih) rezervi.
  On dalje nastavlja da objašnjava proces frakcionih rezervi kroz raznu bankarsku terminologiju.

  Prevod toga bi mogao da izgleda ovako.

  Vlada odluči da joj treba novac.
  Tako pozove centralnu banku i zatraži 10 milijardi dolara.
  Iz banke odgovaraju: "Naravno, otkupićemo vladine obveznice u vrednosti 10
  milijardi“

  Tako vlada uzme papiriće, odštampa na njima svoja zvanična
  obeležja i nazove ih državnim obveznicama. Onda na njih stavi vrednost obveznica od 10 milijardi dolara i pošalje ih u banku federalnih rezervi. Zauzvrat, momci iz banke i sami naprave impresivnu gomilu papirića.

  Samo sada, nazovu je novčanicom.I takođe u vrednosti od 10 milijardi.

  Banka onda daje novčanice i uzima obveznice.
  Kada je razmena završena, vlada uzima 10 milijardi novčanica
  Federalnih rezervi stavlja ih na bankovni račun.

  I nakon uplate, papirne novčanice postaju legalno sredstvo plaćanja, dodajući 10 milijardi na novac u opticaju.
  I to je to! 10 milijardi novog novca je napravljeno.

  Naravno, ovaj primer je generalizacija.

  Jer, u stvarnosti, ova transakcija će se obaviti elektronskim putem.
  Bez ikakve upotrebe papira.U stvari, samo 3% novca u opticaju u SAD je fizički novac (novčanice). Ostalih 97% postoji samo u kompjuterima. Dakle, vladine obveznice služe za pokriće duga.I kada banka kupi te obveznice sa novcem praktično stvorenim ni iz čega, vlada praktično obećava da će vratiti taj novac centralnoj banci.

  Drugim rečima, novac je kreiran iz duga. Ovaj paradoks, kako se novac ili
  vrednost može stvoriti iz duga, ili obaveza može biti mnogo jasniji ako nastavimo dalje da radimo isto.

  Dakle, razmena je završena.

  I sada, 10 milijardi dolara se nalazi na računu komercijalne banke.
  Ovde počinje da biva zaista zanimljivo.
  Jer na osnovu prakse frakcionih (delimičnih) rezervi, tih 10 milijardi depozita istovremeno postaje deo rezervi banke.

  Kao što su i svi depoziti.A pošto zahtev koji se tiče rezervi u "Modernoj mehanici novca“ kaže:

  "Banka mora održavati zakonom propisanu rezervu koja je jednaka visini
  određenog procenta depozita“

  Nakon toga se navodi:

  "Po tekućim propisima, obavezna rezerva za sve transakcione račune iznosi 10%.“

  To znači da se sa 10 milijardi depozita, 10%, ili jedna milijarda, zadržava kao obavezna rezerva. Ostatak od 9 milijardi se tretira kao suvišna rezerva i koristi se kao osnova za nove zajmove.
  Dakle, logično je zaključiti da ovih 9 milijardi bukvalno dolazi iz postojećih
  10 milijardi depozita. Međutim, to nije slučaj. Ono što se zaista dešava je da
  se 9 milijardi jednostavno kreira ni iz čega.na postojećih 10 milijardi depozita.

  Tako se novac u opticaju proširuje.

  Kako se tvrdi u "Modernoj mehanici novca“:

  "Naravno one“ - banke, ne plaćaju zajam za novac koji prime kao depozit.
  Da to rade, ne bi se stvarao dodatni novac u opticaju.Ono što rade kada daju pozajmice je da prihvate obavezujuću notu, ugovor o pozajmici, u zamenu za kredit, tj. novac koji uplate na račun pozajmljivača.

  Drugim rečima, 9 milijardi može biti napravljeno ni iz čega.

  Jednostavno zato jer postoji potražnja za takvom pozajmicom, i jer postoji depozit od 10 milijardi da zadovolji zahtev za rezervom.

  Sada pretpostavimo da neko ušeta u tu banku i pozajmi novo dostupnih 9 milijardi. On će vrlo verovatno uzeti taj novac i deponovati ga na sopstveni račun u banci.Proces se ponavlja.

  Pošto taj depozit postaje deo rezervi banke.10% se izdvaja (obavezna rezerva), a 90% od tih 9 milijardi ili 8,1 milijarda postaje dostupna kao novo kreirani novac dostupan za pozajmice.I naravno, tih 8,1 milijarda može biti pozajmljeno i redeponovano stvarajući

  7,2

  pa 6,5...

  5,9 milijardi...

  itd...


  Ovaj ciklus stvaranja pozajmice iz depozita, tehnički može ići beskonačno.
  Matematički prosek je da oko 90 milijardi može da se stvori na osnovu početnih 10.

  Drugim rečima:

  Od svakog depozita u bankarski sistem, može se stvoriti 9 puta više ni iz
  čega. Novčani grčevi? Potražite u obližnjoj banci teglicu umirujućeg instant novca.

  N O V A C u obliku zgodne lične pozajmice.

  Dakle, sada kada razumemo kako se novac stvara pomoću frakcionog bankarskog sistema. Logično ali i nedokučivo
  pitanje može vam pasti na pamet:

  Šta ustvari daje vrednost ovako novo kreiranom novcu?

  Odgovor je: Novac koji već postoji.

  Novo stvoreni novac u suštini krade vrednost od postojeće količine novca.
  Pošto je ukupna količina novca u opticaju povećana neovisno od potražnje dobara i usluga, a kako se ponuda i potražnja definišu kao ravnoteža cene rastu, umanjujući kupovnu moć svakog pojedinačnog dolara.

  Ovo se generalno naziva INFLACIJA.

  A inflacije je u suštini skrivena taksa za narod.
  I koji savet inače dobijate?

  Da povećate količinu novca u opticaju. Ne kažu vam: smanjite vrednost novca. Ne kažu: devalvirajte novac. Ne kažu: prevarite one koji su
  sigurni, već kažu, smanjite kamatne stope.

  Prava obmana je kada iskrivimo pravu vrednost novca. Kada stvorimo novac ni iz čega, nemamo štednje. Pa ipak tu je tzv. "kapital“.

  Moje pitanje se svodi na ovo: Kako zaboga očekujemo da rešimo problem inflacije to jest, povećavajući novac u opticaju, sa još inflacije.

  Naravno da ne može.

  Sistem širenja novca sa frakcionalnom rezervom je po prirodi inflatoran.
  Povećanje novca u opticaju bez usaglašavanja sa proporcionalnim razvojem dobara i usluga u ekonomiji, uvek obezvređuje valutu.
  U stvari, ako pogledamo vrednost američkog dolara kroz istoriju, nasuprot količini novca u opticaju, videćemo da se to i dokazuje.

  Obrnuta proporcija je očigledna.

  Jedan dolar 1913. je vredeo kao 21,60 dolara iz 2007.
  To je 96% devalvacije od kako su stvorene Federalne rezerve. Dakle, ako vam je ova realnost od stalne inflacije apsurdna i ekonomski poražavajuća zastanite malo, jer apsurd je preblaga reč za ono kako finansijski sistem radi.

  Jer novac finansijskog sistema je dug a dug je novac.

  Ovo je grafikon količine novca u opticaju od 1950 do 2006.A ovo je grafikon nacionalnog duga za isti period. Baš je zanimljivo kako su kretanja praktično ista. (kadar na 15.min)

  Zato, što je više novca u opticaju, više je i duga,

  Što je više duga, to je više novca.Da bi smo to drugačije rekli:
  svaki dolar u vašem novčaniku je dug nekoga nekome.

  Upamtite.

  Jedini način za stvaranje novca je iz zaduživanja.
  Znači, kada bi svi u zemlji mogli da plate sve svoje dugove uključujući i Vladu, u opticaju ne bi ostao ni jedan jedini dolar.


  "Da nema dugova u našem monetarnom sistemu, ne bi bilo ni novca“


  Mariner Esis - Guverner federalnih rezervi, 30. septembar 1941.

  Poslednji put u američkoj istoriji kada je nacionalni dug bio potpuno otplaćen bilo je 1835. nakon što je predsednik Džekson ukinuo centralnu banku, preteču Fed. rezervi...
  U suštini, Džeksonova celokupna politička platforma se vrtela oko njegovog nastojanja da ukine centralnu banku.

  On je tvrdio:

  Silni napori koje čini sadašnja banka da bi kontrolisala vladu... nisu ništa drugo do opomena sudbine šta čeka američki narod ukoliko budu zavedeni u vrzino kolo ove institucije ili drugoga sličnog establišmenta.“

  Nažalost, ovu poruku nisu dugo pamtili, pa su međunarodni bankari uspeli da
  uspostave drugu centralnu banku 1913.

  Banku federalnih rezervi. I dokle god ona postoji, stalni dug je zagarantovan.

  Do sada smo pričali o realnosti gde se novac kreira iz duga putem pozajmica.
  Te pozajmice se baziraju na rezervama banke, a rezerve nastaju iz depozita. A zbog frakcionalnog sistema rezervi, svaki depozit može da stvori 9 puta prvobitne vrednosti.

  Što dovodi do srozavanja vrednosti, novca u opticaju podižući cene u društvu.
  I pošto se sav novac kreira iz duga, i nasumično cirkuliše kroz trgovinu, ljudi zaboravljaju na svoj prvobitni dug, dolazi do neravnoteže jer su ljudi primorani da se takmiče za posao da bi izvukli dovoljno novca iz opticaja i pokrili troškove života.

  Nefunkcionalno i naopako koliko god vam izgledalo, još uvek nam nedostaje
  jedna stvar u ovoj jednačini.
  To je element strukture koji otkriva pravu prirodu prepredenog sistema.

  Primena KAMATE.

  Kada vlada pozajmi novac iz Federalnih rezervi, ili kada osoba pozajmi novac od banke on se gotovo uvek vraća uz kamatu.
  Drugim rečima, skoro svaki dolar koji postoji mora biti nekada vraćen u banku sa plaćenom kamatom.
  Ali,ako je sav novac pozajmljen od Centralne banke, i uvećan kroz komercijalne banke kroz pozajmice, samo ono što se naziva "glavnica“ je stvoreno u opticaju novca.

  Pa gde je onda novac koji treba da pokrije sve kamate koje se naplaćuju?

  Nigde.

  On ne postoji.


  Razgranatost ovoga je zapanjujuća, jer količina novca koja se duguje
  banci uvek premašuje količinu novca u opticaju.
  Zato je inflacija stalno prisutna u ekonomiji.
  Jer je uvek novi novac potreban da pokrije stalni deficit u sistemu.

  Zato što je potrebno platiti kamatu. To takođe znači da su ne plaćanje obaveza i bankrotstvo praktično ugrađeni u sistem.
  I uvek će biti siromaha u društvu koji će izvući "deblji kraj“.
  Kao analogija može da posluži igra muzičkih stolica:
  jer kada muzika stane, neko će ostati bez mesta.

  I to je suština.

  Tako se nepogrešivo, istinsko bogatstvo pojedinca prenosi banci. Jer ako ne možete da platite hipoteku, oduzeće vam kuću.
  Ovo vas naravno razbesni kada shvatite ne samo da je takav ishod neizbežan,
  zbog sistema frakcionalnih rezervi, nego i zbog činjenice da novac koji vam je banka pozajmila nije zapravo zakonski ni postojao.

  1969. godine u sudu u Minesoti bio je slučaj sa čovekom po imenu Džerom Dejli
  kome je pretila zaplena kuće od strane banke koja mu je dala zajam za
  kupovinu. Njegov argumentje bio da ugovor o hipoteci zahteva da obe strane tj. i on i banka, ulože legitimni oblik vlasništva koje bi razmenili.
  U pravnom jeziku se to zove Protivvrednost (osnova ugovora.
  ugovor se zasniva na razmeni jedne vrednosti za
  drugu)

  G. Dejli je objasnio da novac u suštini nije vlasništvo banke jer je kreiran iz ničega onog trenutka kada je sklopljen ugovor o pozajmici.

  Sećate se šta "Moderna mehanika novca“ tvrdi u vezi pozajmica?
  Ono što oni rade je da prihvate obavezujući dokument u zamenu za kredit.

  Rezerve su nepromenjene transakcijama pozajmica ali količina depozita sadrži nove dodatke ukupnom depozitu bankarskog sistema.Drugim rečima, novac nije proizašao iz njihovog trenutnog poseda.
  Banka ga jednostavno izmisli, ne stavljajući u njega ništa svoje, osim teoretske odgovornosti na papiru.

  Kako je slučaj odmicao, predsednik banke g. Morgan je svedočio.
  U sudijinim ličnim beleškama on se priseća da je Plantif, predsednik banke priznao da se u kombinaciji sa Bankom Federalnih rezervi kreira novac i krediti na osnovu knjiga i knjigovodstvenih unosa.

  Taj novac i krediti nastaju onda kada ih oni naprave. G. Morgan je priznao i da ne postoji zakon niti statut koji im daje za pravo da to rade.
  Zakonska protivvrednost mora postojati i biti u ponuđena da podrži ugovor.
  Porota se složila da nije bilo zakonske vrednosti i ja se slažem.

  Takođe je poetski dodao: "Samo Bog može da stvori neku vrednost ni iz čega.“
  Na osnovu tog otkrića sud je odbio zahtev za zaplenu i Dejli je sačuvao dom.

  Posledice ovakve odluke suda su ogromne. Jer svaki put kada pozajmite novac od banke, bilo kao hipoteku ili sa kartice on ne samo da je falsifikovan, već je nelegalan oblik protovvrednosti.

  Te stoga, može se izbeći isplata ugovora jer banka nikada nije imala novac kao
  vlasništvo da sa njim započne posao. Nažalost, takve zakonske procedure su ugušene i zanemarene.

  A igra neprekidnog prenosa dobara i konstantnog duga se nastavlja.

  A to nas dovodi do glavnog pitanja:

  ZAŠTO?

  Tokom građanskog rata, predsednik Linkoln je zaobišao pozajmice sa visokim
  kamatama koje su mu ponudile evropske banke i odlučio da uradi ono za šta su se zalagali osnivači nacije. A to je da stvori valutu nezavisnu i slobodnu od duga.

  Bila je nazvana Grinbek.Nedugo nakon što je ta mera preduzeta, interni dokument je bio u opticaju između britanskih i američkih bankara gde se kaže:
  "Ropstvo nije ništa drugo do posedovanje rada kroz brigu o radnicima, dok je evropski plan da kapital treba da kontroliše rad kroz kontrolu plate.“
  To se može učiniti upravljajući novcem.

  To se neće desiti odobravanjem Grinbeka... jer njega ne možemo kontrolisati.

  Politika frakcionalnih rezervi, uvedena od strane Federalnih rezervi koja se u praksi raširila na gotovo sve glavne banke u svetu je u suštini sistem modernog ropstva.

  Razmislite, novac se kreira iz duga.

  Šta ljudi rade kada su u dugovima?

  Pokušavaju da se zaposle da bi to otplatili.
  Ali ako se novac može stvoriti samo iz pozajmica, kako društvo može ikada biti bez duga? Ne može, i to je suština.

  Strah od gubitka imovine zajedno sa borbom da se izdrži, sa stalnim dugom i
  sistemom sa naslednom inflacijom pomešan sa neizbežnim nestašicama novca u opticaju kreiran iz kamate koja se nikada ne može vratiti .To drži plaćene robove u redu. Da se vrte u krug sa milionima drugih. U suštini, osnažujući imperiju u kojoj koristi ima samo elita na vrhu piramide.

  Jer, na kraju radnog dana, za koga vi zaista radite?

  Za BANKE!

  Novac je stvoren u banci i nepogrešivo završava u banci

  Oni su istinski gospodari zajedno sa korporacijama i vladama koje podržavaju.
  Fizičko ropstvo zahteva da ljude skućite i nahranite.
  Ekonomsko ropstvo omogućava da se ljudi skuće i hrane sami.
  To je jedna od najgenioznijih prevara društvene manipulacije ikada napravljena.


  A u svojoj srži, to je nevidljivi rat protiv populacije.

  Dug je oružje koje se koristi da osvoji i porobi društva, a kamata je njegova glavna municija. I kako većina šeta unaokolo nesvesna ove realnosti, banke u dosluhu sa vladama i korporacijama nastavljaju da usavršavaju i šire taktiku za ekonomsko ratovanje podižući nove baze kao što su Svetska bankai Međunarodni monetarni fond i prave nove tipove vojnika...

  nastavak sledi...
    Vrh

 2. #2

  Odgovor: Zeitgeist 2 - (addendum)

  Rođenje ekonomskog ubice.


  Postoje dva načina da porobite narod. Jedno je mač. Drugo je DUG.

  Džon Adams 1735-1826
  John Perkins Former Chief Economist for Chas. T. Main Inc.
  Author : Confessions of ecconomic hitman
  Mi, ekonomske ubice smo oni koji su odgovorni za stvaranje ove prve globalne imperije. I mi radimo na mnogo različitih načina. Ali, najčešći način je da prepoznamo zemlju koja ima resurse, kao naftu.I onda, uredimo ogromnu pozajmicu toj zemlji od Svetske banke ili sestrinskih organizacija. Ali u suštini novac nikada ne ide toj zemlji. Umesto toga ide našim korporacijama da izgrade infrastrukturu u toj zemlji.

  Elektrane, industrijske zone, luke...

  Stvari od kojih koristi ima mali broj bogatih ljudi u toj zemlji. I naravno, naše korporacije. Ali većina od toga nema ništa. Međutim ti ljudi, cela zemlja j ostavljena u ogromnom dugu.
  To je tako ogroman dug da ga ne mogu vratiti, i to je deo plana...

  Ne mogu da ga otplate!

  I tako, u jednom trenutku, mi ekonomske ubice idemo nazad i kažemo im

  "Slušaj“

  "Izgubili ste mnogo novca. Ne možete da otplatite dug. Dakle...Prodajte nam vašu naftu.Veoma jeftino, našim naftnim kompanijama“

  "Dozvolite nam da napravimo vojne baze u vašoj zemlji...“

  "Pošaljite vaše vojnike da pomognu našima negde u svetu...“

  "U Irak ili glasajte za naš predlog u Ujedinjenim nacijama.“

  Glasajte, da bi se vaše elektrodistribucije privatizovale i da bi se vodovod i kanalizacija privatizovali i prodali američkim ili drugim multinacionalnim kompanijama. Tu je gomila načina i tako je tipično kako MMF i Svetska banka rade.

  Uvuku zemlju u dug, tako veliki dug da ne mogu da ga otplate!
  Onda im ponude da refinansiraju taj dug i plate im još kamate

  A vi zahtevate...taj "quid pro quo“ (nešto za nešto) koja je zavisnost ili dobro upravljanje što u suštini znači da moraju da rasprodaju svoje resurse, uključujući i mnoge društvene usluge, komunalne kompanije... ponekad i školske sisteme, kazneni sistem, sistem osiguranja... stranim korporacijama.

  Tako je to dvostruka -trostruka- četvorostruka muljka!

  IRAN, 1953

  Ekonomske ubice se prvi put primećuju ranih pedesetih kada je demokratski izabran Mosadeh na izborima u Iranu...

  On je smatran "nadom demokratije“ na bliskom istoku i širom sveta. Bio je "čovek godine“ Tajms magazina. Ali...jedna od stvari koje je pokrenuo i sproveo je ideja da strane naftne kompanije moraju da plate iranskom narodu mnogo više za naftu koju uzimaju i da iranski narod treba da ima korist od sopstvene nafte.

  Nama se to nije dopalo ali smo se bojali da uradimo ono što inače radimo,
  pošaljemo vojsku.Umesto toga, poslali smo CIA agenta, Kermita Ruzvelta, rođaka Tedija Ruzvelta.
  Kermit je otišao sa nekoliko miliona dolara i bio je veoma veoma sposoban i efikasan i za kratko vreme uredio je da Mosadeha zbace, i doveo Iranskog Šaha da ga zameni, koji je uvek bio uslužan sa naftom, i bilo je veoma efikasno.

  Revolt u Iranu

  Rulja na ulicama Teherana.

  Vojni oficiri uzvikuju da se Mosadeh predao i da je njegov diktatorski režim
  gotov.Slike Šaha se nose ulicama.Šah je dobrodošao kući.

  A tamo u SAD, u Vašingtonu, ljudi su se čudili i govorili "to je lako i jeftino“. Tako je uspostavljen potpuno novi način manipulacije državama, kreiranja imperije jedini problem je bio što je Ruzvelt bio zvanični agent CIA-e i da je bio uhvaćen, posledice su mogle biti ozbiljne i ubrzo odluka je doneta da se koriste privatni konsultanti za kanalisanje novca kroz SB i MMF ili druge takve agencije, dovesti ljude poput mene koji rade za privatne kompanije tako da i ako nas uhvate, nećemo imati veze sa državnom politikom.


  GVATEMALA, 1954


  Kada je Arbenc postao predsednik Gvatemale zemlja je bila pod šapom Junajted Frutsa i velikih međunarodnih kompanija i Arbenc je odigrao na "Vratićemo zemlju narodu“ I kada je došao na vlast počeo je da primenjuje politiku koja bi to i učinila, vratila zemlju stanovništvu.

  Junajted Frutu se to nije dopalo pa su unajmili firmu za odnose sa javnošću
  da prate ogromnu kampanju u SAD da ubede SAD, narod... građane SAD,
  novinare SAD kongres SAD da je Arbenc sovjetska marioneta. I da ako mu dozvolimo da ostane na vlasti Sovjeti će imati uporište na ovoj hemisferi .U to vreme vladao je ogroman strah od "crvenog terora“ i "komunističkog terora“

  I tako, da skratim, iz te kampanje nastala je rešenost dela CIA-e i vojske da skinu tog čoveka. I u suštini, jesmo! Poslali smo avione, poslali smo vojnike i plaćenike,poslali smo sve što treba da ga skinu.

  I skinuli su ga i čim je on uklonjen, novi čovek, koji ga je nasledio u osnovi je sve vratio velikim korporacijama. Uključujući i Junajted Fruts. Ekvadorom su mnogo godina vladali pro-američki diktatori koji su često bili veoma brutalni.
  Onda je odlučeno da se održe demokratski izbori.

  Haime Roldos se kandidovao i njegov glavni zadatak, kako je rekao, kao...predsednika će biti da se pobrine da resursi Ekvadora pomognu narodu Ekvadora

  I on je pobedio! Nadmoćno.

  Sa više glasova nego što je iko ikada dobio u Ekvadoru. I počeo je da primenjuje tu politiku, da bi bio siguran će zarada od nafte pomoći njegovom narodu. Pa... to nam se nije dopalo ovde u SAD. Ja sam poslat dole kao jedan od ekonomskih ubica poslatih da promene Roldosa.

  Da ga potplate. Da mu kažu... stave do znanja... znate, "Možeš biti veoma bogat ako ti i tvoja porodica budete igrali našu igru.“

  "ali ukoliko budeš nastavio sa takvom politikom...nestaćeš!“

  Nije poslušao...

  Ubijen je.

  čim se avion srušio, cela oblast bila je opkoljena. Jedini kojima je bio dozvoljen pristup bili su iz obližnje američke baze i poneko iz ekvadorske vojske.
  Kada je pokrenuta istraga, dvoje ključnih svedoka poginulo pre nego što su svedočili, u saobraćajnim nezgodama .Puno veoma čudnih stvari se dešavalo u vezi sa ubistvom Haime Roldosa.

  Ja, kao i ostali koji pažljivo pogledaju slučaj, nemam nikakve sumnje da je to bio atentat.

  I naravno sa mog stanovišta ekonomskog ubice, bilo je za očekivati da se to desi, bilo kao puč ili kao ubistvo ali da će biti smaknut jer nije bio korumpiran
  nije dozvolio sebi da bude korumpiran onako kao smo to mi želeli.

  PANAMA, 1981

  Omar Torihos, predsednik Paname, je bio jedan od mojih omiljenih ljudi.

  Veoma mi se sviđao. Bio je harizmatičan. On je zaista želeo da pomogne svojoj zemlji. I kada sam pokušao da ga potkupim rekao mi je: "Vidi Džone“, zvao me je Huanito.

  "Vidi Huanito, meni ne treba novac Ono što mi treba je da moju zemlju tretiraju ravnopravno. Potrebno mi je da SAD plate sve dugove mom narodu i štetu koju su učinili ovde.

  Moram da budem u poziciji da mogu da pomognem drugim latinoameričkim zemljama u njihovoj nezavisnosti i ovoj užasnoj prisutnosti sa severa. Iskorišćavaju nas. Moram da vratim panamski kanal u ruke panamskog naroda.
  To je ono što ja želim. Tako da, ostavime na miru, ne pokušavaj da me podmitiš.

  U maju 1981, Haime Roldos je ubijen.

  Omar je bio svestan toga.

  Torihos je okupio porodicu i rekao " Ja sam verovatno sledeći, i to je u redu jer sam uradio ono zbog čega sam i došao. Pregovarao sam u vezi kanala. Kanal je sada u našim rukama. Upravo je bio završio pregovore o sporazumu sa Džimi Karterom.

  U junu te iste godine, samo par meseci kasnije on je takođe poginuo u avionskoj nesreći, koja je bez sumnje izvršena od strane plaćenika CIA-e.
  Postoji ogromna količina dokaza da mu je jedan od njegovih čuvara predao kasetofon u poslednjem trenutku pred ulazak u avion.

  Mali kasetofon u kome je bila bomba.

  VENECUELA, 2002

  Meni je interesantno kako je ovaj sistem nastavio isti način delovanja već godinama samo što su ekonomske ubice sve bolje i bolje.
  Onda imamo ono što se nedavno desilo u Venecueli.

  1998, Hugo čavez je izabran za predsednika, nakon dugog niza korumpiranih
  predsednika koji su praktično uništili privredu zemlje.
  I čavez je izabran usred svega toga. čavez se usprotivio Americi i u suštini zahtevao da venecuelanska nafta treba da pomaže narodu Venecuele.

  Naravno, to nam se nije dopalo u Americi Tako smo, 2002 režirali puč i ne sumnjam, a verujem ni većina drugih ljudi ne sumnja da je CIA stajala iza tog puča. Način na koji je puč podstrekivan je sličan onome što je rađeno u Iranu.

  Plaćano je ljudima da izađu na ulice, prave nerede, protestuju i govore kako je čavez omražen. Znate, ako možete da nađete par hiljada ljudi da to urade, televizija može da učini kao da je cela zemlja izašla na ulice i stvari počinju da bujaju. Osim što je čavez bio dovoljno pametan i narod je stao iza njega pa su to prebrodili.

  Što je fenomanalan trenutak u istoriji latinske Amerike.

  IRAK, 2003

  Irak je u stvari odličan primer kako ceo sistem deluje. Mi, ekonomske ubice smo prva linija odbrane. Odemo, pokušamo da korumpiramo vladu i uvalimo im ogromne pozajmice koje kasnije koristimo kao poluge, da bismo ih praktično posedovali.

  Ako ne uspemo, kao što nismo u Panami sa Omarom Torihosom, i u Ekvadoru sa Haime Roldosom, ljudima koji su odbili da budu korumpirani, onda u drugoj liniji odbrane šaljemo plaćenike.

  A oni treba da ili svrgnu vladu ili da izvrše ubistvo. A kada se to desi onda nova vlada dođe igraće kako mi sviramo jer će novi predsednik znati šta će se desiti ako ne budu.
  U slučaju Iraka, obe stvari su omanule. Ekonomske ubice nisu uspele da dopru do Sadama Huseina. Uporno smo pokušavali. Hteli smo da ponudimo dogovor veoma sličanonome sa kućom Sauda u Saudijskoj Arabiji ali ga nije prihvatio.

  Zatim su otišli plaćenici da ga ubiju.Nisu uspeli. Obezbeđenje mu je veoma jako.Na kraju, on sam je jedno vreme radio za CIA-uOn je bio unajmljen da ubije prethodnog predsednika Iraka i nije uspeo ali poznavao je sistem.

  Dakle 1991 poslali smo trupe i sredili Iračku vojsku. Pretpostavili smo tada da će se Sadam opametiti. Naravno, mogli smo ga tada smaknuti ali nismo želeli.

  On je jaka ličnost kakve mi volimo.

  On kontroliše svoj narod.

  Mislili smo da će moći da kontroliše Kurde, drži Irance u njihovim granicama i ispumpava naftu za nas. I sada kad smo mu sredili vojsku, valjda će se opametiti. Onda su ekonomske ubice ponovo otišle devedesetih ali bez uspeha. Da su oni uspeli on bi još uvek vodio zemlju. Mi bismo mu prodavali
  borbene avione koje želi i sve drugo što hoće ali nije moglo, nisu uspeli.

  Plaćenici ponovo nisu uspeli pa smo ponovo poslali vojsku i ovoga puta završili posao i ubili ga. A situacija nam je omogućila neke veoma unosne poslove u izgradnji, trebalo je obnoviti zemlju koju smo u suštini upravo uništili.

  I to je veoma dobar posao, naročito ako posedujete građevinske kompanije,
  velike.

  Tako nam Irak pokazuje tri etape. Ekonomske ubice su omanule tamo,

  Plaćenici nisu uspeli. I kao krajnja mera ulazi vojska.

  I to je način kako se zaista stvara imperija, ali mi smo to radili suptilno.
  To se radi potajno.Sve imperije iz prošlosti su gradile vojske i svi su znali da ih oni grade.Britanci su znali, Francuzi, Nemci, Rimljani, Grci, i bili su ponosni na
  njih.Uvek su imali neke izgovore poput širenja civilizacije ili širenja religije, nešto tako, ali ljudi su znali da to rade. Mi ne znamo.

  Većina ljudi u SAD nema pojma da živimo od koristi te potajne imperije.
  Da je danas više ropstva nego što ga je bilo ranije.
  Onda morate da se upitate, pa ako je to imperija onda ko je imperator?

  Očigledno je da predsednici SAD nisu imperatori.

  Imperator je neko ko nije izabran, nema ograničenu vladavinu i ne odgovara nikome.Dakle predsednici nisu to.

  Ali mi imamo nešto što može biti jednako imperatoru, ono što ja zovem Korporatokratija.

  Korporatokratija je grupa pojedinaca koji upravljaju najvećim korporacijama.

  I oni se zaista ponašaju kao imperatori ove imperije. Oni kontrolišu medije, ili kroz direktno vlasništvo ili kroz reklamiranje. Kontrolišu većinu političara
  jer finansiraju njihove kampanje, ili kroz korporacijske ili kroz lične donacije koje dolaze iz korporacija. Oni nisu izabrani, nemaju ograničen mandat i ne odgovaraju nikome a pri vrhu Korporatokratije ne možete zaključiti da li osoba radi za privatnu korporaciju ili za vladu jer se stalno prebacuju tamo-amo.
  Tako imate čoveka koji je u jednom trenutku predsednik građevinske kompanije
  Haliburton a već sledećeg trenutka je potpredsednik SAD Ili predsednik koji je bio u naftnom biznisu I to je tako bez obzira da li ste u Demokratama ili Republikancima I to se stalno dešava, kao na vrtešci.

  Na neki način, vlada je nevidljiva veći deo vremena, a politiku vode korporacije
  sa jednog ili drugog nivoa. I opet, politika vlade je praktično politika Korporatokratije, koje je onda prezentovana vladi i onda postaje politika vlade.

  I eto vam izuzetno udobnog odnosa. Ovo nije neka teorija zavere.

  Ti ljudi ne moraju da se okupe da bi napravili plan.

  Svi oni rade pod jednom primarnom pretpostavkom , a to je da moraju da povećaju profit bez obzira na društvene i ekološke probleme.
  Taj proces manipulacije od strane korporatokratije kroz korišćenje duga, podmićivanja i političkih spletki naziva se:


  GLOBALIZACIJA
    Vrh

 3. #3

  Odgovor: Zeitgeist 2 - (addendum)

  Kao što Federalne rezerve drže američku javnost u stanju nadničarskog ropstva, kroz stalne dugove, inflaciju i kamate, Svetska banka i MMF igraju
  tu ulogu na globalnom nivou.

  Osnovna prevara je jednostavna:

  Stavite zemlju u dugove koje će razdeliti međusobno u tajnosti tj. putem korumpiranja vođe ili vlade te zemlje, onda nametnite "uslove“ ili "politiku strukturnog prilagođavanja“ koja se često sastoji od sledećeg:

  Devalvacija novca

  Kada vrednost valute padne, opadne i vrednost svega što je u njoj izraženo.

  To čini da domaći resursi budu dostupni zemljama grabljivicama za delić njihove prave vrednosti. Ogromno smanjenje izdvajanja za socijalni program, što uglavnom uključuje obrazovanje i zdravstvo, što dovodi u pitanje dobrobit i integritet društva čineći ga ranjivim i podložnim iskorišćavanju. Privatizacija državnih preduzeća.

  To znači da socijalno važni sistemi mogu biti kupljeni i regulisani od strane stranih korporacija radi profita. Na primer, 1999. Svetska banka je zahtevala da bolivijska vlada proda javni vodovod u svom trećem po veličini gradu, korporaciji Behtel. čim se to dogodilo, računi za vodu za ionako osiromašene lokalne stanovnike su višestruko povećani.

  Tek nakon razornog revolta naroda, ugovor sa Behtelom je poništen.
  Onda je tu liberalizacija trgovine ili otvaranje privrede kroz uklanjanje restrikcija i carina na stranu robu. To omogućava mnoštvo zlouputreba u privredi, pa transnacionalne kompanije donoseći svoje produkte masovne proizvodnje potkopavaju domaću proizvodnju i uništavaju lokalnu privredu.

  Primer je Jamajka koja je prihvatila zajmove i uslove Svetske banke i izgubila sopstveno tržište useva zbog konkurencije sa zapadnim uvoznim.

  Danas brojni farmeri su bez posla jer ne mogu da se takmiče sa velikim korporacijama. Druga varijacija je stvaranje brojnih, neprimetnih, neregulisanih, nehumanih fabrika sportske opreme, koje iskorišćavaju nametnute privredne nedaće ..Dodatno, zbog neregulisane
  proizvodnje, uništavanje životne sredine je stalno jer se iskorišćavanje resursa zemlje vrši od strane ravnodušnih kompanija koje namerno ispuštaju ogromne količine otpada.

  Najveća parnica u vezi životne sredine u svetskoj istoriji, danas se vodi u ime 30.000 ljudi iz Ekvadora i Amazonije protiv Teksakoa, koji je sada u posedu Ševrona ali za aktivnosti koje je učinio Teksako.

  Procenili su da je količina otpada više od 18 puta veća od one koju je Ekson Valdiz izbacio na obalama Aljaske. U slučaju Ekvadora to nije bila slučajnost.
  Naftne kompanije su to namerno učinile; znale su da to rade da bi uštedeti
  novac da ga ne bi dali na propisno odlaganje otpada. Samo letimičan pogled na učinak Svetske banke otkriva da ustanova koja javno tvrdi da joj je cilj da pomogne razvoj siromašnih zemalja, nije učinila ništa do povećala siromaštvo i napravila veći klasni jaz, dok je korporacijski profit rastao.

  1960. razlika prihoda između petine stanovništva u najbogatijim zemljama nasuprot petini u najsiromašnijim zemljama bila je 30 prema 1.

  Do 1998 popeo se na 74 prema 1. Dok je globalni nacionalni proizvod rastao 40% između 1970 i 1985, onaj u siromašnim se povećao za 17%.
  Dok se od 1985 do 2000. broj onih koji žive sa manje od dolar dnevno povećao za 18%

  čak je i Združena ekonomska komisija Američkog kongresa priznalada je uspešnost svih projekata Svetske banke jedva 40%.
  U kasnim šezdesetim, Svetska banka je intervenisala velikim zajmovima u Ekvadoru.
  Tokom narednih 30 godina siromaštvo se popelo sa 50 na 70%.
  Nezaposlenost je porasla sa 15 na 70%.

  Javni dug se povećao sa 240 miliona na 16 milijardi dok se procenat resursa koji je pripadao sirotinji smanjio sa 20 na 6%. Od 2000 godine, 50% ekvadorskog budžeta se izdvaja samo za plaćanje dugova zemlje.

  Važno je da shvatimo da je Svetska banka u suštini američka banka i podržava
  njene interese.

  Jer SAD imaju pravo veta na sve odluke i najveći su učesnik u davanju
  kapitala.A odakle dobija te pare?

  Pogodili ste: iz ničega kroz frakcioni sistem bankovnih rezervi

  Bazirano na godišnjem prihodu među prvih 100 ekonomija u svetu 51 je korporacija a 47 od njih su američke.

  Valmart, Dženeral motors i Ekson su finansijski mnogo moćnije nego Saudijska Arabija, Poljska, Norveška, Južna Afrika, Indonezija i mnoge druge. I kako se granice za trgovinu ruše, valute osciluju i manipulišu na slobodnom tržištu i privreda država se ruši usled konkurencije globalnog kapitalizma i imperija se širi.

  Ustanete od vašeg malog 54cm ekrana i zapomažete o Americi i demokratiji.

  Nema Amerike, nema demokratije.

  Postoje samo IBM, i ITT, i AT&T, i DuPont, Dow, Union Carbine, i Exxon.

  To su nacije današnjeg sveta.

  Šta mislite o čemu Rusi pričaju na svojim državnim savetima - Karlu Marksu?
  Izvade svoje grafikone, statističke proračune teorije, izračunavaju troškove, verovatnoće svojih transakcija i investicija, baš kao i mi.
  Više ne živimo u svetu naroda i ideologija, g. Bil.

  Svet je korporacijski koledž, neumitno određen od strane nepromenljivih
  zakona biznisa. Svet je biznis g. Bil. Ukupno uzevši, integracija sveta u
  celinu posebno u smislu ekonomske globalizacije,i mitskog kvaliteta kapitalizma
  "slobodnog tržišta“, predstavlja istinsku imperiju u svom pravom svetlu...
  Malobrojni su uspeli da izbegnu "strukturno prilagođavanje“ i uslovljavanja Svetske banke, MMF-a, ili arbitraže Svetske trgovinske organizacije.
  Onih međunarodnih institucija koje iako neadekvatno, ipak određuju šta
  ekonomska globalizacija jeste...

  Moć globalizacije je tolika da ćemo verovatno za našeg života videti integracije čak i nejednakih, nacionalnih ekonomija u jedan globalni sistem slobodnog tržišta.

  Džim Garison predsednik državnog svetskog foruma

  Svet osvaja šačica moćnih biznismena koja upravlja prirodnim
  resursima koi su nam potrebni za život, dok kontroliše novac koji
  nam je potreban da kupimo nove resurse. Konačni rezultat biće svetski monopol baziran ne na ljudskoj već na finansijskoj i korporacijskoj moći.

  A kako nejednakost bude rasla, prirodno, više i više ljudi postajaće očajni.
  Tako će establišment biti primoran da smisli novi način da se nosi sa onima koji se usude da preispituju sistem.

  I tako su se rodili “teroristi“.

  Termin terorista je prazna odrednica smišljena za bilo koju osobu ili grupu koja podriva establišment.

  Ovo ne treba mešati sa izmišljenom Al Kaidom, što je u stvari naziv baze podataka Mudžahedina koje podržava SAD iz osamdesetih godina.

  "Istina je da nema islamske armije ili terorističke grupe pod nazivom Al
  Kaida.Svaki iole informisani obaveštajac to zna. Ali postoji propaganda da bi javnost poverovala u prisutnost tog
  entiteta...Zemlja koja stoji iza te propagande
  su SAD“


  Robin Kuk, bivši britanski
  ministar inostranih poslova

  2007. ministarstvo odbrane je dobilo 161,8 milijardi za tzv. globalni rat protiv
  terorizma.

  Prema podacima nacionalnog anti-terorističkog centra, u 2004 oko 2000 ljudi je stradalo u svetu usled navodnih terorističkih napada.

  Od tog broja manje od 70 su Amerikanci.

  Uzimajući ovaj broj kao opšti prosek, što je i previše, interesantno je primetiti da godišnje dvostruko više ljudi strada od alergija na kikiriki nego od terorističkih napada.


  Najveći uzročnik smrti u Americi su bolesti srca koje ubiju oko 450.000 ljudi godišnje. A u 2007. vlada je izdvojila u fondove za rešavanje tog problema oko tri milijarde, što znači, da je vlada SAD u 2007. potrošila 54 puta više novca za prevenciju terorizma, nego na prevenciju bolesti koje ubiju
  6600 puta više ljudi godišnje od terorizma.

  Ipak, kako je terorizam i Al Kaida proizvoljno nalepljeno na svakim vestima
  i dovedeno u vezu sa rušenjem nacionalnih interesa mit se širi i raste!

  Sredinom 2008 Američki javni tužilac je predložio da američki kongres zvanično objavi rat protiv fantazije a da ne spominjemo da se od jula
  2008. preko milion ljudi nalazi na američkoj listi za praćenje terorista
  Te, takozvane, protiv-terorističke mere naravno ništa nemaju sa društvenom zaštitom i usmerena su samo na očuvanje establišmenta a tu je i rastuće
  anti-američko raspoloženje i u zemlji i u svetu koje jepotpuno legitimno s obzirom na širenje imperije pohlepnih korporacija

  koje eksploatišu svet.
    Vrh

 4. #4

  Odgovor: Zeitgeist 2 - (addendum)

  Pravi teroristi našeg sveta se ne sastaju u tami usred noći ili uzvikuju "Alah akbar“ pre neke nasilne akcije. Istinski teroristi našeg sveta nose odela od 5000 dolara, i rade na najvišim pozicijama u finansijskim, poslovnim i državnim institucijama

  Pa, šta da radimo?

  Kako da zaustavimo sistem pohlepe i korupcije, koji ima toliko mnogo snage i poleta Kako da zaustavimo ovo nenormalno
  ponašanje grupe koja nema saosećanja za na primer, milione ubijenih u Iraku i Afganistanu da bi korporakratija mogla da kontroliše energente i proizvodnju opijuma radi profita.

  Pre 1980, Afganistan je proizvodio 0% svetskog opijuma.

  Nakon što su SAD/CIA pomogle Mudžahedinima da pobede Sovjete, 1986 proizvodilo se 40%

  Do 1999 proizvodili su 80% ukupne ponude na tržištu.
  Ali onda, nešto neočekivano se dogodilo.

  Talibani su došli na vlast i do 2000 uništili većinu polja opijuma. Proizvodnja je pala sa više od 3000 tona na samo 185 tona. 94% smanjenja.

  9.9.2001. planovi za potpunu invaziju na Afganistan bili su na stolu
  predsednika Buša.

  Dva dana kasnije dobili su izgovor.

  Danas, kada SAD kontrolišu Afganistan,proizvodnja opijuma, koja sada čini više od 90% svetskog heroina, obara rekorde proizvodnje gotovo svake godine.Kako da zaustavimo sistem pohlepe i korupcijekoji osuđuje siromašnu populaciju na ropstvo u fabrikama sportske opreme radi dobrobiti na Medison aveniji?

  ili stvara lažne terorističke
  napade zarad manipulacije? (pogledati zeitgeist prvi deo)

  Koji stvara ugrađene načine u društvene operacije koje su stvorene da
  iskorišćavaju. Koji sistematski umanjuje slobode i ugrožava ljudska prava, da bi sam sebe zaštitio od sopstvenih nedostataka.

  Kako da se nosimo sa mnogobrojnim tajnim institucijama?

  Kao što je Savet za inostrane odnose? Trilateralna komisija i Bilderberg grupa
  i druge nedemokratski izabrane grupe, koje iza zatvorenih vrata kuju zavere da bi kontrolisale političke, finansijske i ekološke elemente naših života. Da bi smo pronašli odgovor, moramo prvo pronaći pravi prikriveni razlog.

  Jer činjenica je, sebične, korumpirane, moćne i profitabilne grupe nisu izvor
  problema.. One su simptomi!

  Pohlepa i konkurencija nisu rezultat urođenog ljudskog temperamenta...pohlepa i strah od nemaštine nastaju i pojačavaju se kao direktnaposledica toga što moramo da se borimo međusobno da bi preživeli

  Bernar Lirter
  osnivač evropskog monetarnog sistema
  Moje ime je Žak Fresko. Ja sam industrijski dizajner i društveni inženjer. Veoma sam zainteresovan za društvo i razvoj sistema koji će odgovarati svim ljudima.

  Pre svega, korupcija u svetu je monetarni pronalazak, to je iskrivljeno
  ponašanje, koje je uništava dobrobit ljudi. Ili imate posla sa ljudskim ponašanjem. A ljudsko ponašanje je određeno okruženjem što znači, ako vas kao bebu podižu indijanci i nemate dodira sa nečim drugim prihvatićete taj sistem vrednosti. To važi i za narode, pojedince, porodice koje pokušavaju da poduče svoju decu u skladu sa svojom verom u svojoj zemlji i učine da se osećaju kao deo zemlje i oni grade društvo koje nazivamo ustanovljeno.

  Oni ustanovljavaju poglede na svet i nameravaju da ga konstantno održe iako, sva društva su u stvari razvijajuća a ne uspostavljena. I tako se bore protiv ideja, koje bi mogle omesti establišment

  Vlade nastoje da očuvaju takvo stanje jer ih to održava na vlasti, ljudi se ne
  biraju na funkcije da bi promenili stvari.

  Postavljeni su tamo da očuvaju stvari onakve kakve jesu.
  Tako da, vidite, osnove za korupciju su u našem društvu. Da razjasnim. Sve nacije su u suštini iskvarene (u originalu corrupted = korumpirane = iskvarene prim Leb) jer nastoje da zadrže postojeće institucije. Nemam nameru da podržim ili degradiram sve nacije, ali komunizam, socijalizam, fašizam, sistem slobodnog preduzetništva i ostale sub-kulture su isto.

  Sve su u osnovi iskvarene.Osnovna osobina naših društvenih institucija je potreba za samoočuvanjem, ali one rade u saradnji sa religijom ili vladom čiji je glavni interes takođe očuvanje samih institucija

  Na primer, poslednja stvar koju bi naftna kompanija želela je korišćenje energije koja je izvan njene kontrole.

  Jer to čini da ta kompanija bude manje važna za društvo.

  Tako su "hladni rat“ i raspad Sovjetskog Saveza u stvari bili način da se
  očuva i nastavi uspostavljena ekonomska i globalna hegemonija SAD.

  Slično i religije teraju ljude da se osećaju krivim zbog prirodnih sklonosti,
  i svaka tvrdi da nudi jedini put ka oproštaju i spasenju.

  U srcu ovog institucionalnog samoočuvanja leži monetarni sistem.

  Jer novac je taj koji omogućava sredstva za moć i opstanak.
  Tako, baš kao što će možda siromah biti prinuđen da krade da bi preživeo, prirodna je sklonost da se učini bilo šta da bi se nastavila profitabilnost
  institucije

  To čini da je izuzetno teško da se profitne institucije promene, jer bi to dovelo u opasnost ne samo veliku grupu ljudi, već takođe i pohlepan materijalistički stil života zajedno sa uticajem i moćima.
  Stoga, parališuća potreba za očuvanjem institucija bez obzira na njenu društvenu važnost, duboko je ukorenjena u potrebi za novcem tj. profitom.

  INDUSTRIJA


  Ljudi onda misle: "Koliko je moj
  deo?“

  I ako čovek zarađuje novac prodajom nekog proizvoda počeće da se bori protiv postojanja proizvoda koje preti njegovoj instituciji. Stoga, ljudi ne mogu biti fer, i ljudi ne mogu verovati jedni drugima. čovek će doći i reći vam: "Imam baš kuću za vas.“ Jer on je prodavac
  nekretnina.

  Kada doktor kaže: "Mislim da je potrebno izvaditi vaš bubreg.“ Ja ne znam da li pokušava da otplati svoju jahtu ili moj bubreg zaista treba izvaditi.
  U monetarnom sistemu je jako teško verovati ljudima.
  Ako dođete u moju prodavnicu i ja vam kažem: "Ova lampa koju prodajem je dobra ali lampa u onoj radnji je mnogo
  bolja“, ne bih bio u poslu zadugo.

  To ne bi funkcionisalo. Da sam pošten, to ne bi funkcionisalo.
  Tako da, kada kažete, industrija brine o ljudima to jednostavno nije istina.
  Oni ne mogu sebi da dozvole da budu pošteni. Dakle vaš sistem nije stvoren da služi dobrobiti ljudi. Treba da razumete, da ne bi bilo smanjenja poslova kada bi oni brinuli za ljude.

  Industriju nije briga.

  Oni samo zapošljavaju ljude jer se još nisu automatizovali. Zato nemojmo pričati o pristojnosti i poštenju, ne možemo ih priuštiti ako želimo da ostanemo u poslu. Važno je napomenuti da, nezavisno od društvenog uređenja; bio on fašizam, socijalizam, kapitalizam ili komunizam; mehanizmi su uvek novac, rad i konkurencija.

  Komunistička Kina nije ništa manje kapitalistička od SAD.

  Jedina razlika je stepen do kog država interveniše u privredi.

  Realnost je da je "monetarizam“ da tako kažem, istinski mehanizam koji vodi interese svih država na planeti. Najagresivnija i najdominantnija varijacija tog monetarizma je sistem slobodnog preduzetništva.
  Osnovna perspektiva koju su iznosili rani zagovornici slobodnog tržišta, poput Adama Smita, je da lični interes i konkurencija vode ka napretku društva, jer konkurencija stvara podsticaj koja motiviše ljude da ustraju.

  Međutim, ono o čemu nije govoreno je, kako ekonomija bazirana na konkurenciji nepogrešivo vodi strateškoj korupciji, koncentrisanju moći i dobara, društvenom raslojavanju, tehnološkoj paralizi, zloupotrebi radnika i na kraju, u skrivenom obliku, vladavini diktature od strane bogate elite.
  Reč korupcija (iskvarenost) se često definiše kao moralno izopačenje. Ako kompanija izbaci toksični otpad u okean da bi uštedela novac svi ljudi će reći
  "to je pokvareno ponašanje“.

  Ali kada Valmart dođe u mali grad i prisili male prodavce da zatvore radnje jer ne mogu da izdrže konkurenciju tu već nema takve saglasnosti.
  Jer šta to Valmart radi što ne valja? Zašto bi oni brinuli o tim malim radnjicama koje uništavaju? Ili još suptilnije.
  Kada osoba dobije otkaz jer je izmišljena nova mašina, koja može da uradi više posla za manje para, ljudi prihvataju to kao...

  "Tako ti je to!“

  Ne vide urođenu, "iskvarenu nehumanost“ takvih postupaka.

  Jer činjenica je:

  Bilo da izbacuje toksični otpad, ima monopol ili smanjuje radnu snagu, motiv je uvek isti!

  PROFIT!

  Postoje različiti stepeni istog samo-čuvajućeg mehanizma, i uvek se dobrobit ljudi stavlja iza novčane dobiti. Stoga, iskvarenost nije tamo neki
  nus-produkt monetarizma, Ona je njegov temelj!

  I dok većina ljudi oseti tu težnju u većem ili manjem stepenu, većina ostaje naivna za široke razmere takvog sebičnog mehanizma koji je postao vodilja samog društva.

  Interna dokumenta pokazuju da nakon što je kompanija nedvosmisleno saznala da imaju lek koji je zaražen AIDS virusom, uklonila ga je sa tržišta SAD
  a onda ga poslala u Francusku, Evropu, Aziju i Južnu Ameriku.
  Američka vlada je dozvolila da se to desi.

  Agencija za hranu i lekove je to dozvolila, a vlada se sada pravi neobaveštena. Hiljade nevinih hemofiličara umrlo je od AIDS virusa.

  Ova kompanije je pouzdano znala da je lek zaražen AIDS virusom.

  Poslali su ga drugde jer su želeli da ovu katastrofu preokrenu u profit.

  Dakle vidite, imate ugrađenu iskvarenost . Ogrešujemo se jedni o druge i ne
  možete očekivati pristojnost u takvom uređenju.

  POLITIKA

  Osećajući to, oni ne znaju koga da izaberu.

  Razmišljaju u smislu demokratije koja nije moguća u monetarno baziranom sistemu. Ako imate novac da se reklamirate, za poziciju koju želite u vladi, to nije demokratija. Ona služi onima na pozicijama za najrazličitije povlastice.
  Tako je to uvek diktatura elite, finansijski bogatih. Možemo imati demokratiju ili možemo imati ogromna bogatstva u rukama nekolicine, ali ne možemo imati oboje. Luis Brandes, sudija Vrhovnog suda Interesantno je posmatrati kako
  naizgled nepoznate ličnosti se čudom pojavljuju na sceni kao predsednički kandidati.

  I dok trepnete, nekako ste ostavljeni da birate između male grupe ekstremno bogatih ljudi koji, sumnjivo imaju iste široke društvene poglede.

  Očigledno je to šala. Ljudi koji su stavljeni na listu, stavljeni su jer su se određene finansijske sile, koje i vode čitav šou, o tome već dogovorile.
  Ipak, mnogi koji razumeju iluziju demokratije, često misle, "Kada bismo samo dobili našeg, časnog narodskog političara na vlasti,onda bi sve bilo u redu“. Iako ova ideja ima smisla u našem establišmentski orijentisanom pogledu na svet, u suštini je samo još jedna zabluda. Jer kad dođemo do onoga, šta je zaista važno, političke institucije i sami političari, nemaju apsolutno nikakve važnosti za ono što čini da naš svet i društvo funkcioniše.
    Vrh

 5. #5

  Odgovor: Zeitgeist 2 - (addendum)

  Nisu političari ti koji rešavaju probleme. Oni nemaju tehničke sposobnosti. Oni ne znaju kako da reše probleme. čak i da su iskreni, oni ne znaju kako da reše probleme.Tehničari su oni koji prave fabrike za desalinizaciju.Tehničari su oni koji vam daju struju.
  Oni koji vam daju vozila.Oni koji vam greju kuće, i hlade ih po letnjim vrućinama. Tehnologija je ta koja rešava probleme, ne
  politika.

  Političari ne mogu da rešavaju probleme jer nisu obučeni za to.

  Veoma malu ljudi stane i zapita se, šta zaista poboljšava naš život.

  Da li je to novac?

  Očigledno ne, jer ne možemo jesti novac, ili ga staviti u rezervoar i voziti
  se.

  Da li je to politika?

  Sve što političari rade je da prave zakone, usvajaju budžet i objavljujuratove.

  Je li to religija?

  Naravno da ne. Religija ne stvara
  ništa osim neopipljive emocionalne utehe
  za one kojima je potrebna.

  Istinski dar koji mi kao ljudska bića imamo i koji je jedini odgovoran za sve
  što poboljšava naš život je tehnologija.

  Šta je tehnologija? Tehnologija je olovka, koja nam omogućava da prikažemo naše ideje na papiru radi komunikacije. Tehnologija je automobil, koji nam omogućava da putujemo brže nego što bi pešice.

  Tehnologija su naočare, koje vraćaju vid onima kojima je oštećen.
  Primena same tehnologije je prosto produžetak ljudskih osobina.
  Ona smanjuje ljudski napor i oslobađa ljude određenog posla ili problema.
  Zamislite kakav bi vam život bio bez rerne, telefona, kompjutera ili aviona.

  Sve u vašem domu od zvona preko stola do mašine za pranje je tehnologija, nastala iz kreativne naučne genijalnosti ljudskih tehničara.

  Ne iz novca, politike ili religije. To su lažne institucije.

  A i pisanje vašem poslaniku je super. Kažu, "Pišite vašem poslaniku ako hoćete da se nešto uradi“

  Ljudi u Vašingtonu treba da budu na čelu tehnologije, društvenih nauka. Na
  čelu kriminala. Svih faktora koji oblikuju ljudsko ponašanje.

  Ne, ne treba da pišete vašem poslaniku. Kakvi su to ljudi koji sebe postavljaju da rade takav posao? U budućnosti će postojati problem jer ćepolitičari postavljati pitanje:

  "Koliko košta projekat?“

  Pitanje nije: Koliko će to da košta?
  već:

  Imamo li resurse? A mi danas imamo resurse da skućimo svakoga, da sagradimo bolnice širom sveta, da sagradimo škole širom sveta, da obezbedimo najbolju opremu za školovanje i medicinska istraživanja.

  Dakle, imamo mogućnost ali živimo u monetarnom sistemu a tu je bitan profit.

  A koji je osnovni mehanizam koji upravlja profitnim sistemom osim sopstvenog
  interesa? Šta održava tu trku konkurencije? Da li je to efikasnost i
  dugotrajnost? Ne to nije deo njihovog plana. Ništa što je proizvedeno u našem
  profitnom društvu nije ni dugotrajno ni efikasno.

  Da jeste, ne bi bilo multi-milionske industrije servisiranja automobila.
  Niti bi prosečan vek elektronike bio manje od 3 meseca pre nego što zastari.

  Je li to izobilje? Apsolutno ne. Obilnost, na osnovu zakona ponude i
  potražnje je negativna stvar.Ako kompanija pronađe deset puta više
  dijamanata nego što je uobičajeno,to bi značilo da se ponuda
  dijamanata uvećala, što bi trebalo da znači
  da se cena i profit smanjuju.

  činjenica je; efikasnost, dugotrajnost i obilje su neprijatelji profita.

  Ili da kažemo to drugačije, nestašica je ta koja povećava profit.

  Šta je nestašica? Ona je bazirana na održavanju proizvoda vrednim.
  Usporavanjem proizvodnje nafte podiže se cena.

  Održavanjem nestašice dijamanata cene se drže visoko.

  Oni spaljuju višak dijamanata u Kimberli. To im drži cenu gore.

  Onda, šta to znači za društvo kada nestašica, stvorena prirodno ili kroz
  manipulaciju utiče povoljno na industriju?

  To znači da do obilja i dugotrajnosti nikada neće doći u profitabilnom sistemu. Jer je to jednostavno u sukobu sa samom prirodom sistema. Stoga je nemoguće imati svet bez rata ili siromaštva.

  Nemoguće je unapređivati tehnologiju do njenog najproduktivnijeg stanja.I što je najdramatičnije, nemoguće je očekivati da se ljudska bića ponašaju na istinski pristojan i etički način.

  LjUDSKA PRIRODA ili LjUDSKO PONAŠANjE?

  Ljudi koriste reč, instinkt, jer ne mogu da računaju na ponašanje. Zavale se u fotelju i procenjuju uz svo svoje neznanje, i govore: "Ljudi su tako sazdani. Pohlepa je prirodna stvar“ jer su na njoj radili godinama. A ona je prirodna kao i nošenje odeće. Ono što mi želimo je da eliminišemo uzroke problema.

  Da eliminišemo proces koji proizvodi pohlepu, netrpeljivost i predrasude, i da ljudi iskorišćavaju jedni druge i elitizam. Ukidanje zatvora i milostinje. Oduvek smo imali te problema jer smo oduvek živeli u nestašici, trgovinskom i monetarnom sistemu koji proizvodi oskudicu.
  Ako uklonite uslove koji stvaraju tzv. društveno neprihvatljivo ponašanje,
  onda ono neće ni postojati.
  Neko će reći "Zar to nije urođeno?“
  Ne nije! Ne postoji ljudska priroda, postoji samo ljudsko ponašanje i ono se uvek menjalo kroz istoriju. Vi se ne rađate sa netrpeljivošću,
  pohlepom, korupcijom i mržnjom. To pokupite iz
  društva.
  Rat, siromaštvo, korupcija, glad, beda, ljudska patnja.

  To se neće promeniti u monetarnom sistemu.
  To jest, neće biti značajnijih promena.
  Moraćemo da redizajniramo naše društvo, naše vrednosti i to mora biti u skladu sa kapacitetima planete a ne sa mišljenjem ljudi ili političara, kakav bi svet trebao da bude.
  Ili da stanovište neke religije diriguje ljudskim odnosima.
  I to je ono što je Venera projekat.

  Društvo o kome ćemo govoriti je društvo koje je slobodno od svih starih praznoverja, utamničenja, zatvora, policije i zakona.

  Svi zakoni će nestati, profesije koje više ne vrede će
  nestati, poput brokera, bankara,
  reklamnih agenata.

  Nestati! Zauvek!

  Jer neće više biti važni.
  Kada shvatimo da je tehnologija vođena ljudskom genijalnošću ona koja oslobađa čovečanstvo i poboljšava kvalitet našeg života onda ćemo shvatiti da je najvažnija stvar na koju treba da se usredsredimo pametno upravljanje resursima planete.

  Jer iz tih prirodnih resursa dobijamo materijale za nastavak našeg puta prosperiteta. Jer bez novca, ogroman broj današnjih
  prestupa se nikada ne bi ni desio.

  Praktično gotovo svi oblici prestupa su posledica monetarnog sistema,bilo direktno ili putem neuroza pod uticajem finansijskog gubitka.

  Stoga bi i zakoni postali nepotrebni. Umesto da stavite znak "vozite
  oprezno, klizav kolovoz“, stavite abraziv na put pa neće biti klizav kada je kiša. A kada se osoba sedne u kola toliko pijana i kola krenu da krivudaju, namestimo klatno koje se ljulja gore-dole i izvuče takav auto sa strane puta.
  Dakle bez zakona.

  Samo rešenje.

  Stavite sonar ili radar na automobile tako da ne mogu da udare jedni u druge.
  Ljudski zakoni su pokušaji da se nosimo sa problemima ne znajući kako da ih rešimo. Onda napravimo zakone.

  SAD su najviše privatizovana, kapitalistička zemlja na planeti, i uopšte nije iznenađenje da ima i najveću zatvorsku populaciju na svetu - koja raste svake godine. Statistički, većina ovih ljudi su neobrazovani i dolaze iz jadnih i siromašnih okruženja.I suprotno propagandi, to jadno stanje okoline ih tera u kriminal i nasilno ponašanje. Međutim društvo gleda na drugu stranu i ne osvrće se na te stvari. Pravni i zatvorski sistem su
  samo još jedan od primera kako naše društvo odbija da istraži korene takvog ponašanja.
  Milijarde se godišnje troše na zatvore i policiju, dok se samo delić troši na programe za siromaštvo, koje je jedan od glavnih uzročnika odgovornih za kriminal.

  I dokle god imamo ekonomski sistem, koji priželjkuje i u suštini kreira
  nestašice i otpuštanja, kriminal nikada neće nestati.
  Kada bi ljudi imali pristup svim životnim potrebama bez robovanja, duga, trgovine; ponašali bi se mnogo drugačije.
  I želite sve te stvari potpuno besplatno.

  čekajte, morate imati cenu.

  Šta će motivisati ljude?

  Ako čovek dobije sve što poželi, samo će se izležavati na suncu.

  To je mit koji nam stalno poturaju.

  Ljudi u našoj kulturi su trenirani da veruju da monetarni sistem stvara podsticaj. Ako imaju pristup svemu,
  zašto bi želeli da bilo šta rade? Izgubili bi podsticaj.

  Tako su vas naučili da bi podržavali monetarni sistem.
  Kada sklonite novac iz priče, onda ostaju drugi podsticaji,
  veoma drugačiji podsticaji. Kada ljudi imaju pristup svim životnim potrebama,
  njihovi podsticaji se menjaju.

  Šta je sa Mesecom i zvezdama?

  Novi podsticaji se pojavljuju.

  Ako ste uživali dok ste stvarali neku sliku, uživaćete i dok je budete
  davali drugima - a ne prodavali. Mislim da većina
  obrazovanja, koje imamo danas, služi da proizvede osobu za posao.
  Veoma je specijalizovano. Nikako uopšteno.

  Ljudi ne znaju mnogo o mnogo različitih stvari.
  Mislim da ne možete naterati nekoga da ide u rat ako zna dosta o mnogo različitih stvari. Obrazovanje se svodi na mehaničko ponavljanje i ne uče vas kako da rešavate probleme, ne daju vam alate, ni emocionalne ni stručne, za to kako da imate kritičko razmišljanje.

  U resursnoj ekonomiji, obrazovanje bi se veoma razlikovalo.

  Osnovna briga našeg društva bila bi mentalni razvoj i motivisanje svake osobe do njenog najvišeg potencijala. Jer naša filozofija je da su pametni ljudi
  bogatstvo sveta, jer onda svako može da doprinese.

  Što su vaša deca pametnija, moj život će biti bolji.

  Jer će mnogo konstruktivnije doprinositi okruženju, pa samim tim i mom životu.

  Jer sve što izmislimo, sa našom resursnom ekonomijom, biće primenjeno na društvo. Ništa ga neće sputavati. Patriotizam, oružja, armije, mornarice, sve je to znak, da još nismo civilizovani.

  Deca će pitati svoje roditelje:

  Zar niste uvideli neophodnost mašina?

  Oče, zar nisi video da je rat nemonovan kada napraviš nemaštinu?
  Nije li očigledno?
  Naravno, deca će razumeti da ste bili glupani - podignuti uglavnom da bi služili ustanovljenim institucijama.
  Mi smo tako užasno, bolesno društvo da nećemo praviti istorijske knjige.
  One samo govore o tome kako velike nacije uzimaju zemlju od malih nacija, silom i nasiljem.

  Istorijske knjige će govoriti o iskvarenom ponašanju tokom cele istorije
  sve do stvarnog početka civilizacije. To će biti kada sve nacije budu
  radile zajedno. Svetsko ujedinjenje, rad za opšte dobro svih ljudskih bića, bez međusobne potčinjenosti. Bez društvenog raslojavanja, bilo na
  tehničku elitu ili bilo kakve druge elite, koje će biti zbrisane sa lica zemlje.

  Država neće raditi ništa jer neće biti države. Sistem koji ja zagovaram, globalna ekonomija bazirana na resursima, nije savršen, samo je mnogo bolji od ovoga što imamo.

  Perfekciju nikada ne možemo dostići. Moja država je svet a moja religija je da činim dobro.

  Tomas Pejn, 1737-1809

  Društvene vrednosti našeg društva, koje se ogledaju u stalnom ratovanju, korupciji, tlačiteljskim zakonima, društvenom stradanju, nevažnim sujeverjima, uništavanju okoline, i despotskom ponašanju socijalno nezainteresovane i profitu okrenute vladajuće klase je u osnovi rezultat kolektivnog neznanja o dva najosnovnija uvida koja ljudi mogu imati o realnosti.

  Razvojni i simbiotski aspekt prirodnog zakona.

  Razvojna priroda realnosti je da će svi sistemi; bilo da je to znanje, društvo, tehnologija, filozofija ili bilo šta drugo kada su nesputani, prirodno težiti promenama. Ono što nam se danas čini uobičajeno, poput modernih komunikacija ili transporta, bilo je nezamislivo u davnoj prošlosti. Kao što će budućnost imati tehnologije, rešenja i društvene strukture koje ne možemo ni da pojmimo danas. Došli smo od alhemije do hemije, od geocentričnog do heliocentričnog univerzuma od verovanja da demoni uzrokuju
  bolesti do moderne medicine.

  Ovakav razvoj ne pokazuje znakove zustavljanja, i to je ono saznanje koje nas
  ujedinjuje i vodi na beskrajnom putu rasta i napretka. Statično iskustveno znanje ne postoji, to je samo uvid u promenljivost svih sistema koje treba da prepoznamo.
  To znači da moramo uvek biti otvoreni za nove informacije, čak iako one prete našem trenutnom sistemu verovanja, pa time, i identitetu.
  Nažalost, današnje društvo ne prihvata to, i ustanovljene institucije nastavljaju da parališu razvoj čuvajući zastarele društvene strukture.

  Istovremeno, populacija pati od straha od promena. Jer njihovo shvatanje podrazumeva statični identitet a dovoditi u pitanje nečiji sistem verovanja uglavnom dovodi do uvreda i zatvaranja.

  Jer ne biti u pravu se pogrešno smatra greškom. A trebalo bi slaviti ako
  vam neko dokaže da niste u pravu (!!)

  Jer to znači podići se na novi nivo razumevanja, produbljivati svesnost.
  U suštini ne postoji nešto što bi nazvali pametno ljudsko biće, jer je samo pitanje vremena kada će nečije ideje biti poboljšane, izmenjene ili izbačene.
  A ova težnja da se slepo držimo sistema verovanja,i štitimo ga od novih,
  moguće preobražavajućih informacija, nije ništa drugo do intelektualni materijalizam. Shvatajući to, možemo videti, da novac u osnovi postoji kao
  prepreka tim resursima jer praktično sve ima finansijsku cenu.
  A zašto nam treba novac da bi dobili te resurse?

  Zbog realne ili simulirane oskudice.

  U principu, ne plaćate za vazduh ili vodu iz slavine, jer ih ima u izobilju, da bi prodaja bila besmislena. Onda, logički gledano, Ako bi resursa i tehnologije korišćene za stvaranje svega u našem društvu, kao što su kuće, gradovi, prevozna sredstva, bilo u izobilju, onda ne bi imalo smisla prodavati bilo šta.

  Isto tako, ako bi automatizacija i mašine bile toliko tehnološki napredne, da mogu da oslobode ljudska bića od rada, ne bi postojao razlog da imate posao.
  A kako bi taj društveni problem bio rešen, ne bi postojao razlog ni za postojanje novca. Dakle, glavno pitanje postaje:

  Imamo li na Zemlji dovoljno resursa i tehnološkog znanja da stvorimo društvo takvog obilja, da sve što imamo sad može biti dostupno bez cene na njemu i bez potrebe za potčinjenošću kroz zaposlenje.

  Da, IMAMO!

  Posedujemo dovoljno resursa i tehnologije da bi smo ovo omogućili.
  Zajedno sa mogućnošću da podignemo standard života toliko visoko da će se ljudi u budućnosti sećati naše civilizacije sada i čuditi kako je primitivno i nezrelo društvo bilo.

  Ono što Venera projekat predlaže je potpuno različit sistem koji je u skladu sa današnjim znanjem. Nikada ne dajemo naučnicima probleme kako da naprave društvo koje će eliminisati dosane i monotone poslove, koje će eliminisati nezgode u saobraćaju, koje će omogućiti ljudima visok standard života, koje će eliminisati otrove iz naše hrane, omogućiti nam druge izvore energije koji su čisti i efikasni.

  Mi to možemo da uradimo.

  Ekonomija zasnovana na resursima

  Glavna razlika između resursne ekonomije i monetarnog sistema je da resursna ekonomija zaista brine o ljudima i njihovoj dobrobiti, dok je monetarni sistem postao toliko iskrivljen da je briga o ljudima sekundarna stvar, ako je uopšte i ima.

  Proizvodi koji se prave su oni koji mogu da zarade novac. Ako postoji problem u društvu a ne može se zaraditi novac rešavajući ga, onda se neće ni raditi na njemu.

  Resursna ekonomija nije ni blizu ičega što smo do sada probali.

  A sa svom današnjom tehnologijom možemo stvoriti izobilje. Koje može biti iskorišćeno za poboljšanje svačijeg života. Izobilje širom sveta ako pametno koristimo našu tehnologiju i čuvamo okolinu.
  To je veoma drugačiji sistem i veoma je teško pričati o tome jer javnost nije dovoljno dobro informisana o stanju tehnologije kojom raspolažemo.

  ENERGIJA


  Danas ne moramo da sagorevamo fosilna goriva.

  Ne moramo da koristimo ništa što zagađuje našu okolinu.
  Postoje mnogi dostupni izvori energije.
  Alternativna energetska rešenja koje gura establišment, poput hidrogena, biomase pa čak i nuklearna energija su nedovoljne, opasne i postoje samo da bi održale profitnu strukturu koju je industrija stvorila.

  Kada pogledamo dalje od propagande i sebičnih rešenja, koje nam iznose energetske kompanije nalazimo gotovo neograničene tokove čiste, neiscrpne i obnovljive energije za generisanje struje.

  Solarna i energija vetra su dobro poznate javnosti.Ali istinski potencijal ovih izvora ostaje neiskorišćen. Solarna energija dobijena od sunca ima takvu snagu da jedan sat svetlosti oko podneva sadrži više energije nego što ceo svet potroši za godinu dana.

  Kada bi smo mogli da uhvatimo samo stoti deo te energije, svet nikada ne
  bimorao da koristi naftu, benzin niti bilo šta drugo.

  Pitanje nije dostupnostveć tehnologija da je zauzdamo.
  A postoji mnogo naprednih izvora danas koji nam mogu poslužiti za isto,kada ne bi bili osporavani potrebom za udeo u deonicama uspostavljenih energetskih struktura.

  Tu je i energija vetra.

  Energija vetra se dugo karakterisala kao slaba, a pošto se može ubirati samo na određenim lokacijama, i kao nepraktična.

  To jednostavno nije istina.

  Američko ministarstvo za energetiku je priznalo 2007, da kada bi se vetar potpuno iskoristio u samo 3 od 50 američkih država mogao bi da napaja celu državu. A tu su i nepoznati izvori plimske i snage talasa.

  Snaga plime potiče iz pomeranja mora usled plime i oseke. Postavljanjem turbina koje bi hvatale te kretnje može se stvoriti energija.U Velikoj Britaniji 42
  mesta su označena kao pogodna,sa prognozom da bi 34% energije za
  Britaniju mogli dobiti samo iz plime. Snaga talasa, koja crpi energiju iz
  površinskih kretnji okeanaprocenjena je da ima globalni potencijal do 80.000 TeraVat časova godišnje.

  To znači da bi se 50% potreba planete moglo proizvesti samo iz tog izvora. Bitno je naglasiti da ni energija plime, talasa, vetra ni sunca ne zahtevaju upotrebu neke početne energije da bi smo ih koristili, što se ne može reći za ugalj, naftu benzin, hidrogen, biomasu i ostale.

  Zajedno, ova tri izvora, kada bi ih efikasno tehnološki zauzdali, mogli bi da napajaju svet zauvek. I povrh svega, imamo još jedan oblik čiste, obnovljive energije koja ih sve nadmašuje.

  Geotermalna snaga

  Korišćenje geotermalne energije naziva se i "vađenje toplote“, koje, pomoću jednostavnog procesa, koristeći vodu, može da generiše ogromne količine čiste energije.

  U izveštaju Tehničkog instituta u Mičigenu o geotermalnoj energiji, navodi seda je 13.000 ZetaDžula snage trenutno dostupno unutar planete (1ZJ=10^21J)sa mogućnošću lakog iskorišćenja 2000 Zetadžula pomoću napredne tehnologije.

  Ukupna potrošnja svih država na planeti je oko pola zetadžula godišnje.

  To znači da se 4000 godina planeta može snabdevati energijom samo iz tog izvora. I kada shvatimo da se generisana toplota Zemlje konstantno obnavlja, vidimo da je ta energija zaista beskrajna.

  Može se koristiti večno!

  Ovi izvori energije su samo neki od dostupnih čistih i obnovljivih izvora.
  I kako vreme bude odmicalo pronalazićemo nove. Velika istina je da imamo potpuno obilje energije bez potrebe za zagađenjem tradicionalnim čuvanjem ili
  prodavanjem!

  A šta je sa transportom?

  Preovladavajuća sredstva transporta u našem društvu su automobil i avion.
  Oba od njih pretežno zahtevaju fosilna goriva da bi se kretala. U slučaju automobila, potrebna tehnologija za baterije koje bi napajale električni auto koji bi mogao da ide i preko 160km/h i preko 320km u jednom punjenju, već postoji i postojala je mnogo godina unazad.

  Međutim zbog patenata za te baterije, koje kontroliše naftna industrija,koja ograničava njihovu dostupnost da bi održala svoj udeo na tržištu, u sprezi sa političkim pritiskom iz industrije energenata, pristup i isplativost ovoj tehnologiji je ograničena.

  Ne postoji apsolutno nikakav razlog, osim čistog interesa za profitom, da svako vozilo u svetu ne bude na električni pogon, i potpuno čisto i bez potrebe za benzinom.

  Što se tiče aviona, vreme je da shvatimo da je taj vid putovanja neefikasan, mučan, spor i izaziva previše zagađenja.  Ovo je Mag-Lev voz.

  On koristi magnete kao pogon. potpuno se oslanja na magnetno polje i zahteva manje od 2% energije koja je potrebna za putovanje avionom. Voz nema točkove, pa se tako ništa ne može istrošiti. Trenutna brzina verzije ove tehnologije koja se koristi u Japanu iznosi preko 550km/h.

  Međutim ta tehnologija je prilično stara.

  Organizacija pod nazivom ET3 koja je povezana sa Venera projektom, postavila je cevasti Mag-Lev koji može ići i do 6400km/h, u nepokretnoj cevi bez trenja koja može ići preko zemlje ili ispod vode.

  Zamislite da odete iz Los Anđelesa do Njujorka na pauzu za ručak.

  Ili od Vašingtona do Pekinga za dva sata.

  To je budućnost kontinentalnih i interkontinentalnih putovanja.
  Brzo, čisto, sa samo delićem energije koju koristimo danas za istu svrhu.
  U stvari, ako imamo Mag-Lev, napredne baterije i geotermalnu energiju, nećemo imati razloga da ikada sagorimo bilo kakvo fosilno gorivo.

  I to bi smo mogli da uradimo sada da nismo blokirani parališućom profitnom
  strukturom.

  RAD


  Sada Amerika naginje ka fašizmu.

  Ima sklonost da zbog svoje dominantne filozofije i religije dođedo fašističke tačke gledišta. Američka industrija je suštinski fašistička institucija.

  Ako to ne razumete, čim se prijavite na portirnici, probudićete se u diktaturi.
  Iznose nam stavove o cenjenosti rada. Ja na to gledam kao na plaćeno ropstvo.

  Vaspitani ste da verujete da ćete zaraditi za život svojim znojem sa čela.

  Zbog toga, ljudi su rezervisani. Oslobodite ih dirinčenja, ponavljajućih poslova
  koji ih zaglupljuju, misliće da ih pljačkaš.
  U našem društvu koje je zasnovano na resursima, mašine oslobađaju ljude.

  Vidite, mi to ne možemo da zamislimo jer nikada nismo poznavali takav svet.

  AUTOMATIZACIJA

  Ako pogledamo unazad kroz istoriju, vidimo jasan šablon kako mašine polako zamenjuju ljudski rad. Od lift-boja do gotovo potpune automatizacije u proizvodnji automobila.

  činjenica je da, kako se tehnologija razvija potreba za ljudskom radnom snagom će se konstantno smanjivati. Ovo dovodi do ozbiljnih sukoba, što
  potvrđuje pogrešnost monetarno baziranog sistema rada.

  Jer ljudska zaposlenost je u direktnoj konkurenciji sa tehnološkim razvojem.
  Zbog toga što industrija, daje osnovni prioritet profitu, ljudi će stalno biti otpuštani i zamenjivani mašinama.
  Kada industrija, umesto da skrati radno vreme, uzme mašinu i smanji broj zaposlenih. Vi gubite posao i imate puno pravo da ste protiv
  mašina.

  U resursnoj ekonomiji visoke tehnologije, malo je reći da bi 90% današnjih zanimanja moglo biti zamenjeno mašinama.

  Oslobađajući ljude da žive život bez robovanja, jer to je suština tehnologije.
  A za neko vreme sa nano tehnologijom i drugim naprednim oblicima nauke, nije daleko dan kada će mašine izvoditi komplikovane medicinske procedure.

  I sigurno sa većom stopom uspešnosti nego što to ljudi rade danas.

  Put je čist ali naš monetarni sistem koji zahteva rad radi prihoda blokira
  napredak. Ljudima je potreban posao da bi preživeli. Ključna stvar je da ovaj sistem mora da nestane ili nikada nećemo biti slobodni a tehnologija će stalno biti kočena. Imamo mašine koje čiste kanalizaciju i oslobađaju ljude tog rada.

  Dakle, gledajmo na mašine kao na produžetak ljudskih mogućnosti.
  Nadalje, mnoga današnja zanimanja neće imati razlog da postoje u resursnoj
  ekonomiji. Ništa što ima veze sa upravljanjem novcem, reklamiranjem kao i sa zakonskim sistemom.
    Vrh

 6. #6

  Odgovor: Zeitgeist 2 - (addendum)

  Monetarni sistem održava ovaj materijalizam ne samo pomoću samočuvajućih struktura, već i kroz nebrojeno mnogo ljudi koji su dovedeni u stanje da slepo i
  bez razmišljanja podržavaju te strukture, tako postajući samopostavljeni
  čuvari trenutnog stanja.

  Ovce, kojima više nije potreban ovčarski pas da bi ih kontrolisao.

  Jer one kontrolišu jedna drugu, odstranjujući one koje izađu iz normi.

  Ova težnja da se odupre promenama i održe postojeće institucije zarad
  identiteta, komfora, moći i profita su potpuno neodržive; i samo proizvode dalju neravnotežu, podelu, i neizbežno, destrukciju.

  Vreme je za promene.

  Od lovaca i skupljača, do poljoprivredne revolucije, industrijske revolucije, put je jasan. Vreme je za novi društveni sistem koji odražava shvatanja koja imamo danas. Monetarni sistem je proizvod vremena kada je nemaština bila realnost.

  Sada u doba tehnologije više nema značajaza društvo. Treba da nestane kao i
  iskrivljenoponašanje kroz koje se manifestuje.Takođe, dominantni ogledi na svet poput teističkih religija takođe su
  bezznačajne.

  Islam, Hrišćanstvo, Judaizam, Hinduizam i sve ostale, postojekao prepreka ličnom i društvenom rastu.

  Jer svaka od njih neprekidno nameće ograničene oglede na svet.

  A takvo ograničeno razumevanje jednostavno nije moguće u univerzumu koji se razvija.

  Ipak, religija je uspela da uguši svesnost o tom razvoju, postavljajući psihološko iskrivljenje vere pred svoje sledbenike.

  Gde su logika i nove informacije odbačeni zarad tradicionalnih zastarelih
  verovanja. Koncept religijskog Boga je u suštini način za objašnjavanje prirodnih pojava.

  Nekada davno ljudi nisu znali dovoljno kako su stvari nastale, kako priroda
  radi. Zato su izmislili svoja male priče i boga stvoritelja po svom liku.

  Momka koji se naljuti kada se ljudi ne ponašaju dobro.

  Koji stvara poplave, zemljotrese, i onda kažu da je to božije delo.

  I letimičan pogled na utajenu istoriju religije, otkriva da su i sami mitovi koji su u temelju religije i sami nastali razvojem drugih mitova tokom vremena. Na primer, glavno učenje hrišćanske vere su smrt i uskrsnuće Hrista.

  Taj stav je toliko važan da u samoj Bibliji piše

  "I ako Hrist ne bude uskrsnuo onda su naše propovedi i vaša vera uzaludni“

  Ipak, veoma je teško ovo shvatiti bukvalno, jer ne samo da nema ni jednog izvora u modernoj istoriji koji bi opisao ovaj natprirodni događaj, već i veliki broj pre-Hristovih spasitelja koji su umrli i uskrsnuli stavlja, po svojoj sličnosti,
  ovu priču među mitove.

  Rani crkveni dostojnici kao Tortulijansu se toliko trudili da opovrgnu te
  sličnosti da je čak tvrdio da je sam đavo uredio da se ove sličnosti pojave.

  Tvrdeći u 2. veku: "đavo, čiji je posao da izvrće istinu, oponaša tačne okolnosti Božanskog obreda. On krsti svoje vernike obećavajući im oprost grehova, on slavi žrtvovanje hleb i donosi simbol uskrsnuća.

  Znajmo zato za veštine đavola, koji imitira neke stvari od onoga koji je
  Božanski.


  Ono što je istinski tužno je da, kada prestanemo da verujemo da su priče iz Hrišćanstva, Judaizma, Islama i ostalih vera, bukvalna istorija, prihvatimo kao ono što zaista jesu, alegorijske priče potekle iz mnogih
  vera, vidimo da su sve religije sazdane od zajedničkih stvari. I da taj ujedinjujući imperativ treba da bude prepoznat i cenjen.

  Religijska ubeđenja proizvela su više deoba i sukoba nego bilo koja druga
  ideologija.

  Samo hrišćanstvo ima 34.000 podgrupa.

  Biblija je tema tumačenja.

  Kada je čitate, kažete - Mislim da je Isus mislio ovo. Job je mislio ovo.

  O ne! Mislio ja ovako.

  Pa imate Luterance, Sedmodnevne adventiste, Katolike, a
  crkva koja je podeljena, uopšte nije crkva.

  I ove podele, koje su zaštitni znak svih teističkih religija, dovode
  nas do naše druge greške u poimanju. Pogrešna pretpostavka odvojenosti
  kroz poricanje simbiotskog odnosa života. Nevezano za shvatanje da se
  svi prirodni sistemi razvijaju, gde se svi stavovi o realnosti stalno
  razvijaju, menjaju pa čak i odbacuju; moramo razumeti i da su svi sistemi
  ustvari, zamišljeni delovi, da bi smo ih lakše objasnili.

  Jer u prirodi ne postoji nezavisnost.

  Cela priroda je jedinstven sistem međusobno zavisnih promenljivih, u kojem svaki uzrok i posledica postoje samo unutar ukupne celine. Nigde nemate priključak da se prikačite na okolinu. Dakle, izgleda da smo slobodni da tumaramo unaokolo. Oduzmite kiseonik i mi ćemo svi
  umreti.

  Oduzmite biljni svet, opet umiremo.


  A bez Sunca, sve biljke umiru. Dakle svi smo povezani. Zaista moramo da sagledamo celinu. Ovde, na ovoj planeti nije samo ljudsko iskustvo, već ukupno iskustvo. I znamo da ne možemo da preživimo bez biljaka i životinja.

  Znamo da ne možemo da preživimo bez četiri elementa. I kada ćemo zaista početi da i to uzimamo u obzir? To je ono što je potrebno da bi ste bili uspešni. Uspeh zavisi od toga u kako dobrom odnosu smo sa svime oko nas. Ja sam svestan činjenice da se moji unuci ne mogu nadati da će naslediti
  održiv, miroljubiv, stabilan, socijalno pravedan svet, ukoliko svako dete koje danas odrasta u Etiopiji, Indoneziji, Boliviji, Izraelu, Palestini takođe nema ista
  očekivanja.

  Morate se pobrinuti za celu zajednicu ili ćete imati ozbiljnih problema.

  Moramo uvideti da je ceo svet zajednica. I moramo se brinuti jedni za
  druge na taj način. I to nije samo zajednica ljudskih bića, već i zajednica biljaka, životinja i elemenata. I zaista treba to da shvatimo. To će nam doneti radost i zadovoljstvo. To je ono što sada nedostaje u našim životima.

  Možemo to nazvati duhovnošću ali ono u čemu je stvar je da radost dolazi iz tog blaženstva povezanosti. To je naš dobri duh. To je ona strana
  naše ličnosti koja je zaista oseća i vi je možete osetiti duboko u sebi.
  To je čudesno, divno osećanje i prepoznaćete ga kada vam se dogodi.

  Nećete ga dobiti od novca, dobićete ga od povezanosti.

  "E ako to nije propast za ovu zemlju. Kako ćemo bre nastaviti da
  pravimo nuklearna oružja? Šta će se desiti sa industrijom
  oružja, kada shvatimo da smo svi jedno? To će sjebati ekonomiju.
  Ekonomiju koja je ionako lažna. Što će zaista biti pravi maler. Sada
  vidite zašto vlada ludi pri samom pomenu iskrene ljubavi“

  Bil Hiks

  Verujem da će nenaoružana istina i bezuslovna ljubav imati poslednju reč u ovoj realnosti.

  Dr. Martin Luter King Jr.
  1929-1968

  Jednom kada shvatimo da integritet našeg ličnog postojanja zavisi u potpunosti od integriteta svega drugog u našem svetu, iskreno ćemo razumeti značenje bezuslovne ljubavi. Jer ljubav je produžetak, i viđenje svega kao sebe, i sebe kao svega ne može imati uslove, jer u suštini, mi smo svi, sve, odjednom. Ako je istina da smo svi nastali od zvezdane prašine, svaki atom u nama je od zvezdane prašine , onda smo i svi mi ista stvar.

  čak je i aparat za sokove ili pikavac cigarete na ulici Bafala stvoren od istih atoma koji su došli sa zvezda. Svi su oni reciklirani hiljadama puta, kao što smo ti i ja. I u stvari, to sam samo ja tamo negde.

  Pa šta je to tamo čega bi se plašio? Šta to tamo zahteva traženje utehe?

  Ništa. Tamo nema ništa čega bi se plašili jer to smo sve mi. Nevolja je kada se odvojimo, rođenjem i kada nam daju ime i identitet i postanemo individua.
  Tada smo odvojeni od celine i to je ono što religija iskorišćava.
  To što ljudi imaju tu žudnju da ponovo budu deo celine.

  Pa tako to iskorišćavaju.

  Zovu ga Bog, kažu da ima pravila, i ja mislim da je to okrutno.
  Mislim da to možete uraditi i
  bez religije.


  Džordž Karlin 1937-2008

  "Vanzemaljski posetilac koji bi ispitivao razlike među ljudskim društvima
  smatrao bi te razlike beznačajnim u poređenju sa sličnostima. Naši životi, prošlost i naša budućnost, vezani su za Sunce, Mesec i Zvezde.
  Mi ljudi smo videli atome koji čine svu prirodu i sile koje vajaju taj rad. I mi, mi koji utelotvljujemo oči, uši misli i osećanja kosmosa, najzad smo započeli da se pitamo o našem poreklu. zvezdanim stvarima, zbirci deset milijardi
  milijardi milijardi atoma, promišljajući o razvoju prirode, prateći taj dugački put kojim smo došli u svesnost ovde na planeti Zemlji.

  Naša odanost pripada planeti i vrstama na njoj.

  Mi govorimo u ime Zemlje. Obavezu da preživimo i razmnožavamo
  se dugujemo sebi samima ali i kosmosu, starom i beskrajnom odakle smo potekli! Mi smo jedna vrsta. Mi smo zvezdana tvar, koja žanje zvezdanu svetlost."


  "Ko govori u ime Zemlje“
  Karl Sagan, 1934-1996

  Vreme je da povratimo jednistvo koje nam je naš zastareli društveni sistem razbio, i radimo zajedno da bi stvorili održivo globalno društvo gde je svako zbrinut i zaista slobodan. Vaša lična verovanja, kakva god bila, beznačajna su kada se postavi pitanje osnovnih životnih potreba. Svako ljudsko biće rađa se golo, treba mu toplina, hrana, voda, sklonište. Sve drugo je sporedno.

  Stoga, najvažnije pitanje je pametno upravljanje Zemljinih resursa.
  To se nikada ne može ostvariti u monetarnom sistemu, jer trka za profitom je trka za sopstvenim interesima i stoga je neravnoteža
  urođena.

  Istovremeno, političari su beskorisni. Jer naši problemi u životu su tehnički a ne politički. Ideologije koje razbijaju čovečanstvo poput religije trebaju biti preispitane u smislu njihove vrednosti, svrhe i društvene važnosti. Nadamo se, da će vremenom religija će izgubiti svoj materijalizam, i praznoverne osnove i postati korisna oblast filozofije. činjenica je, današnje društvo je naopako, sa političarima koji neprekidno govore o zaštiti i bezbednosti radije nego o stvaranju, jedinstvu i napretku.

  Samo SAD potroše godišnje oko 500 milijardi dolara na odbranu.

  To je dovoljno da se svaki maturant u SAD pošalje na četvorokodišnji fakultet.
  Projekat Menhetn je stvorio istinsko oružje za masovno uništenje.
  Taj program uposlio je 130.000 ljudi koštao je ekstremno mnogo.
  Zamislite kakav bi nam danas bio život da je ta grupa naučnika, umesto što
  je radila na načinu kako ubiti ljude, radila na tome da stvori samoodrživ bogat
  svet.
  Život danas bi bio veoma drugačiji da je to bio njihov cilj. Umesto oružja za masovno uništenje, vreme je da oslobodimo
  nešto mnogo moćnije.

  Oružje za masovnu kreaciju.

  Ono istinsko što je božansko u nama je sposobnost da stvaramo.
  Naoružani razumevanjem o simbiotskim vezama života, vođeni razvijačkom prirodom realnosti, ne postoji ništa što ne ožemo postići.
  Naravno, suočavamo se sa velikim preprekama u obliku ustanovljenih struktura
  moći koje odbijaju da se promene. U srcu tih struktura je monetarni sistem. Kako je objašnjeno ranije, politika frakcionalnih rezervi je oblik ropstva putem duga, gde je bukvalno nemoguće da društvo bude slobodno. S druge strane kapitalizam u obliku slobodne trgovine koristi dug da zarobi svet i dovede države u podanički položaj prema šačici velikih biznisa i političkih moćnika.

  Osim ove očigledne nemoralnosti, sam sistem zasnovan na konkurenciji, koja u
  startu uništava mogućnost saradnje većih razmera radi opšteg dobra, stoga parališući svaki pokušaj istinske globalne održivosti. Ove finansijske i korporacijske strukture su zastarele, moramo ih prerasti.

  Naravno, ne možemo biti naivni i pomisliti da će se poslovna i finansijska elita složiti sa ovom idejom, jer će tako izgubiti moć i kontrolu. Zato akcije koje se preduzimaju moraju biti miroljubive i veoma promišljene.

  Najsnažniji način delovanja je jednostavan. Treba da promenimo naše ponašanje da bi prisilili strukture moći da sluša volju naroda.

  TREBA DA PRESTANEMO DA PODRŽAVAMO SISTEM!

  Jedini način na koji će se establišment promeniti je naše odbijanje da
  učestvujemo neprekidno razotkrivajući negove beskrajne mane i iskvarenosti.

  Oni neće odustati od monetarnog sistema zbog naših planova ili preporuka. Sistem mora da padne i ljudi moraju da izgube poverenje u svoje izabrane
  lidere.To će biti prekretnica ako se Venera projekat ponudi kao alternativa.
  Ako ne, plašim se posledica.

  Trendovi pokazuju da će naša zemlja bankrotirati.

  Postoji verovatnoća da dođe do vojne diktature,da bi se sprečili nemiri i
  potpuni slom društva.Kada se SAD slomi, sve druge kulture će doživeti sličnu sudbinu. Jer sada, svetski finansijski sistem je na ivici kolapsa zbog sopstvenih
  mana. Nadzornik valute objavio je 2003. da plaćanje kamata na nacionalni dug SAD neće biti moguće za deset godina.

  To teoretski znači potpuni bankrot američke ekonomije a posledice za svet biće ogromne.

  Sa druge strane, sistem frakcionih rezervi dolazi do svog teoretskog limita
  širenja, a propadanja banaka koje viđate ovih dana su samo početak.
  Zato su kamate otišle u nebo, dug je na rekordnom nivou a vlada i BFR
  štampaju novi novac da bi platili kauciju za iskvareni sistem.
  Jer jedini način da banke nastave da rade je pravljenje još novca.
  Jedini način da se stvori još novca je stvaranje novog duga i inflacije.

  Samo je pitanje vremena kada će se sve srušiti i kada niko više ne bude želeo da daje nove pozajmice dok obaveze rastu a ljudi ne mogu da plate ni trenutne zajmove.
  Tada će se širenje novca zaustaviti i skupljanje će početi u razmerama do sada neviđenim, rušeći stoletnu piramidalnu šemu. Ovo je već počelo. Zato moramo da razotkrijemo ove finansijsku grešku, koristeći tu slabost u našu korist.

  Evo nekoliko predloga:

  Prvo. Razotkrijte bankarske prevare.

  Citibank, JP Morgan Chase, i Bank of America su najmoćniji kontroleri unutar sistema Banke Federalnih Rezervi.

  Bojkotujte ove institucije.

  Ako imate bankovni račun ili kreditnu karticu kod njih, prebacite novac drugde.
  Ako imate hipoteku, refinansirajte je kod druge banke. Ako posedujete njihove akcije, prodajte ih. Ako radite kod njih, dajte otkaz. Ovi postupci će izraziti prezir istinskim moćnicima iza bankovnog kartela znanog kao Federalne rezerve.

  I podignite svesnost o prevarama samog bankovnog sistema.

  Drugo. Isključite TV vesti.

  Posetite nove nezavisne novinske agencije na internetu da bi ste se
  informisali.

  CNN, NBC, ABC, FOX i ostali prikazuju samo filtrirane vesti da bi održavali postojeće stanje. Kada četiri kompanije poseduju sve glavne medije, objektivno informisanje je nemoguće.

  To je istinska lepota interneta.

  A establišment gubi kontrolu zbog ovog slobodnog protoka informacija.
  Moramo zaštititi internet po svaku cenu jer on je sada naš istinski spasilac.
  Treće. Nemojte dozvoliti sebi, porodici, ili bilo kome koga znate da se pridruži vojsci. Ona je zastarela institucija koja se sada koristi samo za održavanje
  establišmenta koji više nije značajan. Američki vojnici u Iraku rade za američke korporacije, ne za narod. Propaganda nas tera da verujemo da je rat prirodna stvar a vojska časna institucija.

  Pa, ako je rat prirodan, zašto svakoga dana 18 veterana izvrši samoubistvo
  usled post-traumatskog stresa?

  Ako su naši vojnici tako cenjeni, zašto su 25% američkih beskućnika veterani?

  četvrto. Prestanite da podržavate energetske kompanije.

  Ako živite u zasebnoj kući, isključite se sa mreže.
  Istražite svaku mogućnost da učinite vaš dom samoodrživim sa čistom energijom. Solarna, energija vetra i ostale obnovljive energije su danas realno dostupne, a uzimajući u obzir beskrajno podizanje cena tradicionalnih energenata, na duže vreme to bi mogla biti jeftinija investicija.

  Ako vozite, uzmite manji auto i razmotrite korišćenje neke od konverzionih tehnologija koje mogu da vam omoguće da vaš auto bude hibridni, električni ili da ide na bilo šta drugo osim na establišmentska goriva.

  Peto. Odbacite politički sistem. Iluzija o demokratiji je uvreda za našu inteligenciju. U monetarnom sistemu nema istinske demokratije i nikada je nije ni bilo. Imamo dve političke partije koje poseduje ista grupa korporativnih lobista.

  Korporacije postavljaju političare, a popularnost se veštački predatavlja
  od strane medija koje opet oni poseduju. U sistemu sa urođenom iskvarenošću,
  menjanje personala svakih par godina nema nikakvog značaja. Umesto da se pretvaramo da politička igra ima neki značaj, fokusirajmo svoju energiju
  da prevaziđemo ovaj posrnuli sistem.

  Šesto.

  Pridružite se pokretu.

  Idite na www.thezeitgeistmovement.com i pomozite nam da stvorimo najmasovniji pokret za društvene promene, koji je svet ikada video.

  Moramo da mobilišemo i obrazujemo svakoga o urođenoj iskvarenosti trenutnog svetskog sistema, o jedinom istinski održivom rešenju, proglašavajući sve prirodne resurse planete zajedničkim nasleđem svih ljudi, i informišući svakoga o pravom stanju tehnologije i kako svi verujemo u svet
  koji će raditi zajedno umeto što ratuje.

  Izbor leži u vama.

  Možete nastaviti da robujete finansijskom sistemu i gledate stalne ratove,
  depresiju i nepravdu širom sveta umirujući sebe beskorisnom zabavom i materiajlističkim smećem; ili se možete usredsrediti na istinske značajne, sveobuhvatne, trajne promene koje imaju realnu mogućnost da podrže i
  oslobode sve ljude, neizostavljajući nikog.

  Ali, na kraju, najvažnija promena mora se prvo desiti u vama. Istinska revolucija je revolucija svesti, i svako od nas treba prvo da eliminiše rascepljujući materijalistički šum za koji smo svi naterani da mislimo da je
  istina; i da istražujemo, pojačavamo i usmeravamo signale koji dolaze od našeg pravog iskonskog jedinstva.

  Na vama je.

  "Ono što mi pokušavamo u svim ovim razgovorima je da shvatimo da ne možemo radikalno da dovedemo do transformacije uma. Ne prihvatajte stvari zdravo za gotovo, već i razumevajte, proniknite u njih, istražujte ih, unesite svoje srce i svoj um u sve što treba da iznađete. Način različitog življenja.
  Ali to zavisi od vas a ne od nekog drugog. Jer u ovome ne postoji učitelj, ne postoji učenik, ne postoji vođa, nema gurua, nema majstora niti spasitelja.

  Vi sami ste učitelj i učenik, vi ste majstor, vi ste guru, vi ste vođa, vi ste sve!

  A razumeti, znači menjati ono što jeste.“ -

  J.Krišnamurti

  Revolucija je sada!

  Počnite da mislite svojom glavom! Ne shvatajte sve (pa ni ovaj film)

  zdravo za gotovo!

  Svet je prepun ISTINA, POLUISTINA i LAŽI. Sami procenite šta je šta.

  Istinu gotovo nikada nećete dobiti od oficijelnih medija. Oni i postoje da bi je sakrili.

  Koristite internet! On je nezaustavljiv.
  I na kraju...
  BUDITE LjUDI!

  "Biti čovek, kako to gorko zvuči“
  Jelenče Vilotić, Radovan Treći

  Srpski prevod - transkript by Fridom u celosti skinut sa interneta
  Poruku je izmenio HLEBmaster, 30.11.2008 u 20:31
    Vrh

 7. #7

  Odgovor: Zeitgeist 2 - (addendum)

  nedavno sam ga odgledala
  moomoo meee jooouu
    Vrh

 8. #8

  Odgovor: Zeitgeist 2 - (addendum)

  ZDay 2010 u Novom Sadu će biti održan u prostorijama Omladinskog centra CK13, Vojvode Bojovića 13. u 17h.

  Program izlaganja:

  - osnovni uvod u Zeitgeist pokret i Venus Projekat,
  - evolucija svesti i motivi koji su nas povezali,
  - ukazivanje na sociološke probleme i poreze koji u velikoj meri ograničavaju slobodu ljudi,
  - monetarni sistem ekvivalent savremenog robovlasničkog sistema,
  - da li željenu promenu možemo prvo da napravimo u sebi,
  - ujedinjenje različitosti,
  - promotivno predstavljanje projekta koji je prilagođen okolnostima u našem okruženju i koji pruža svakome mogućnost da doprinese promeni negativnih pojava u trenutnom društvenom poretku.
  A posle !
  Stvari se menjaju nabolje, hteli mi to ili ne... [SIGPIC][/SIGPIC]
    Vrh

 9. #9

  Odgovor: Zeitgeist 2 - (addendum)

  Moje drage kolege ove nedelje pripremaju registraciju udruženja Zajtgajtsa u Novom Sadu.

  Zeitgeist Pokret | postanimo promena
  Stvari se menjaju nabolje, hteli mi to ili ne... [SIGPIC][/SIGPIC]
    Vrh

Slične teme

 1. Zeitgeist the movie - teorija(e) zavere ili...?
  Autor Leonard Peltier u forumu Film i pozorište
  Odgovora: 11
  Poslednja poruka: 23.07.2010, 13:39

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •