Tema je Prirodan život.
Ne reč, ne istina, ne laž, ne otuđenje, fraze,....

Vratite se na temu.