Demografske projekcije do 2025. godine ukazuju da će Vojvodina i dalje biti područje negativnog prirodnog priraštaja, čak i ako se naglo poveća nivo rađanja, saopštenoje na današnjem skupu o demografskoj politici Vojvodine.
Na skupu je predstavljena studija Pokrajinskog sekretarijata za demografiju i socijalnu politiku "Aktiviranje lokalne samouprave u populacionoj politici Vojvodine" koja pokazuje da ni u jednoj opštini nivo rađanja nije dovoljan za zamenu generacija, zbog čega se stanovništvo Vojvodine svrstava u kategoriju izrazito starih populacija u svetskim okvirima.
Kako je navedeno, mere poplacione politike postoje u 37 opština, što pokazuje da u većini opština postoji svest o problemu i pokušaji da se on reši, a lokalne mere u populacionoj politici baziraju se na povezanosti socijalne i populacione politike zbog rasprostranjenog siromaštva koje pogađa 40 odsto stanovništva.
U Studiji se navode mere za podsticanje rađanja koje treba da sprovode lokalne samouprave, kao što su podsticanje svesti o problemu i posledicama koje proizvodi, određivanje sredstava u budžetu opštine za populacionu politiku i aktiviranje drugih izvora finansiranja putem osnivanja fondova, fondacija i klubova donatora.

U studiji se preporučuje i da lokalne samouprave izdvajaju novčanu pomoć porodicama od rođenja do punoletstva deteta, usklađuju rad roditelja, određuju olakšice u delu poreskog sistema za koji je nadležna lokalna samouprava i sprovode programe populacione edukacije.

Izvor: RTV Vojvodina