Isus – ranjeni iscelitelj
Strana 1 od 4 123 ... PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 1 do 15 od ukupno 51
 1. #1

  Isus – ranjeni iscelitelj

  Može li neko ko nikada nije patio, razumeti one koji pate? Možda! Može li neko ko nikada nije patio, utešiti one koji pate? Možda! Isus Hristos, potpuni Bog i potpuni čovek, živeo je na ovoj planeti kao i svako drugo ljudsko biće. Doživeo je sve što doživljavamo i mi. Prošao je kroz svaku bol i patnju koja s vremena na vreme zadesi i nas. Zato on razume i može da uteši--->ne možda, već sigurno!

  Odakle ustvari izvire ta Isusova sposobnost poistovećivanja sa svim potrebama ljudskog roda?
  Izvire iz činjenice da je naš Gospod ranjeni iscelitelj i spasitelj. Ovim je rečeno kako Njegova sposobnost da isceli naše rane, proističe iz činjenice da je On sam doživeo svaku povredu koju i mi doživljavamo. Bog kojeg vidimo u Isusu, bio je u situacijama u kojima se i mi, ljudi, nalazimo. Prošao je kroz sve, kroz šta i mi prolazimo. Njegove rane odgovaraju našim ranama.

  S kraja na kraj vremena, u svojim izmišljanjima bogova, ljudi su te bogove načinili udaljenim od rana i ožiljaka koje nosi život na zemlji. Mislili su da će, ukoliko ih prikažu osetljivim na probleme čovečanstva, učiniti slabim i neprikladnim. Njihova snaga (tako su bar verovali oni koji su ih i izmislili) je ležala u njihovoj nedodirljivosti. Morali su uvek da budu jaki, uvek ---> pobedonosni . Koliko je samo sve drugačije sa stvarnim Bogom!
  Evo kako o tome u pesmi „Rane Hristove“ , pesnik slikovito opisuje:

  Drugi bogovi su bili jaki, a Ti si postao slab.
  Oni su jahali, a Ti si posrtao na putu prema tronu.
  Medjutim, našim ranama samo Božije rane govoriti mogu,
  A nema boga koji je bio ranjen, osim Tebe jedinog!


  Nema drugog boga koji može govoriti mojim ranama, zato što nema drugog boga koji je bio u situaciji u kojoj se i ja nalazim. Ništa, ni na nebu ni na zemlji, nije toliko veličanstveno kao činjenica, da kada dodjemo Hristu, dolazimo Onom koji je „nosio“ naše telo, iskusio njegove slabosti i zna tačno kako se osećamo......

  Pisac Dorothy sayers kaže: „Bez obzira na razlog zbog kojeg je Bog odabrao da učini čoveka onakvim kakvim jeste--->ograničen i podložan patnji, žalosti i smrti, bio je pošten i hrabar da ga stvori po sopstvenom obličju. Bez obzira kakvu „igru“ On igra igra sa svojim stvorenjem, Bog se pridržava svojih pravila i igra pošteno. Od čoveka ne traži ništa što nije tražio i od sebe. On sam je prošao kroz celokupnu lepezu ljudskih iskustava, od običnih neprijatnosti u porodičnom životu i iscrpljujućih uslova teškog rada, do najgoreg terora, patnje i poniženja.“

 2. #2

  Odgovor: Isus ranjeni iscelitelj

  Nešto dogmatično-veroispovesno na ovu temu...

  Naime u reformatskom veroispovesnom spisu - Hajdelberškom Katekizmu postoji pitanje (br.37.): "Šta podrazumevaš pod time da je "patio"?
  A, odgovor sledi: "To da je On za celog svog ovozemaljskog života, a naročito pri njegovom kraju, poneo duhom i telom bes i ljutnju Boga prema celom čovečanstvu, zato da bi ovom svojom patnjom kao jedina žrtva pomirnica naše telo i dušu od večne propasti oslobodio a Božju milost, pravdu (pravednost) i večan život za nas pribavio.
  Ko rano poludi, ceo vek mu u veselju prođe!

 3. #3

  Odgovor: Isus – ranjeni iscelitelj

  U Bibliji se u jednoj rečenici govori o nekoj veoma čudnoj stvari--->
  „Zakon duha života u Hristu Isusu oslobodio nas je od zakona greha“

  Postoji prirodni zakon. Ako spustim maramicu, ona će, prema zakonu zemljine teže-gravitacije, pasti na pod. Tu se neda ništa menjati. Ali, ako maramicu uhvatim drugom rukom, ona neće pasti na pod. To znači, ako se uključi neka jača sila, prekida se zakon zemljine teže.
  Mi smo po prirodi potčinjeni zakonu greha i smrti. Svi mi padamo, survavamo se u večnu propast, i to se zna. Medjutim sve zavisi hoće li se pojaviti neka jača sila, koja će nas zadržati od pada. Tek onda više ne padamo. A tu jaču silu dao je Bog u Isusu Hristu--->za izbavljenje, za oslobodjenje, i spasenje od pada u smrt!

  Jedna od najveličanstvenijih scena Novog zaveta je ona kada je rimski namesnik, Poncije Pilat dao da se Isus išiba. Stavili su mu na glavu krunu od trnja. Niz lice mu teče krv. Ledja su mu izudarana i išibana. Lice mu je popljuvano....Olupina od čoveka.....I takav stoji pred Pilatom. Pilat prvo gleda Isusa, zatim baca pogled na narod. Potom pokazuje prstom i potreseno kaže: „Pogledajte, kakav čovek!“ Pilat hoće reči: Video sam do sada mnoge dvonogaše, bili su gladni vuci, opasni tigrovi, lukave lisice, tašti pauni, majmuni....Ali, Isus je čovek, čovek kakvi bi svi ljudi trebalo da budu!
  Često se može čuti rečenica: „Isus je bio čovek poput nas“, ali to nije sasvim tačna izjava. Isus jeste bio čovek, ali upravo ne onakav kakvi smo mi, nego kakvi bismo trebali da budemo, kakve nas je Bog zamislio! Kada neko kaže da je Isus bio čovek kao mi, treba ga upitati--->Da li ste vi kao Isus!

 4. #4

  Odgovor: Isus – ranjeni iscelitelj

  ŠTA SU MISLILI O HRISTU


  "Ni jedan čovek nije toliko udaljen od Hrista kao ja, i ni jednom taj Hrist ne treba toliko kao meni." (Đovani Papini)

  "Ni jedan ateista koji je opovrgavao božansko poreklo Isusa Hrista nije poricao da je On ideal čovečanstva." (Dostojevski)

  "Nikada nisam mogao zamisliti ljude bez Isusa Hrista." (Dostojevski)

  "Hrist je približio Nebesko kraljevstvo zemlji, ali ga ljudi nisu shvatili i umesto Nebeskog kraljevstva, uspostavili kraljevstvo sveštenika." (Kant)

  "Mogu me ubiti ako žele, ali neće nikada, nikada istrgnuti živoga Hrista iz mene." (Savonarola)

  "Isus Hrist, Car naših srca kojeg nam je Bog poslao." (Albert Švajcer)

  "Ubivši ga, samo da ne postane Mesija, Jevreji su mu dali poslednje obeležje Mesije." (Paskal)

  "Hrist, božanstveni čovek!" (Gete)

  "Niko ne može čitati Evanđelja a da ne oseća Isusovu stvarnost. Bit njegove ličnosti kako kuca u svetoj reči." (Ajnštajn)

  "Molitvom otvaraš vrata svoga srca i puštaš Isusa da uđe unutra." (Mudi)

  "Ideal Isus Hrist za kojim svi teže, On se žrtvovao za čovečanstvo." (Karl Marks)

  "Moramo čekati Nekoga ko će biti Bog ili od Boga nadahnut čovek, koji će nas naučiti našim dužnostima i skinuti mrak s naših očiju." (Platon)

  "Ono što je Hrist za ovaj svet, to je Isus Hrist za moju dušu." (Tenison)

  "Sveto učenje može biti samo Hristovo učenje." (Tolstoj)

  "U Isusovoj religiji vera je utemeljena na predanosti jednoj osobi za koju se zna da je zaista postojala." (UNESKO, Istorija čovečanstva)

  "Bog je lep, mudar i dobar. Bog najbolje zna šta nama treba." (Aristotel)

  "Molitva nije lagani put da dođemo do onoga šta želimo, nego jedini put da postanemo ono šta Bog hoće." (Kenedi)

  "Ja ne znam put kojim me Bog vodi, ali ja dobro poznajem vodiča." (Luter)

  "Ne, ja ne verujem da postoji Bog. No ja znam da On postoji. I to mi je jedino znanje što ima neku vrednost od sveg mog znanja..." (Mihajlo Pupin)

 5. #5

 6. #6

  Odgovor: Isus – ranjeni iscelitelj

  Ko je Isus Hrist?

  John Maisel


  Temeljno pitanje svih vekova glasi: Ko je Isus Hrist?

  Kada bismo okupili religijske stručnjake iz celog sveta, različitih vera i iz različitih zemalja i upitali ih ko je Bog, dobili bismo mnoštvo različitih odgovora. Neki bi rekli da je Bog osoban, a drugi bi tvrdili da nije osoban.

  No, ako verujemo da istina nije relativna, zaključili bismo da Bog ne može istovremeno biti i osoban i neosoban. Postavljajući pitanja o tome ko je Bog i kako Ga možemo upoznati, susrećemo se sa ograničenim nastojanjima našeg razuma, dok pokušavamo shvatiti beskrajno biće, osobu ili Boga. Zbog ograničenosti našeg uma čovečanstvo je razvilo brojna različita mišljenja.

  I onaj ko tvrdi da Bog ne postoji krši osnovna filozofska načela, jer se predstavlja kao osoba ograničena razumevanja (znanja) a koja daje apsolutnu izjavu o prirodi beskonačnosti. To bi bilo slično postavljenom pitanju: koliko celokupnog znanja poseduje čovečanstvo?

  Albert Einstein rekao je da čovečanstvo raspolaže sa manje od 1% celokupnog znanja. No, bi li onda bilo moguće da Bog postoji u 99% preostalog znanja?

  Jasno je dakle, da osoba sa ograničenim razumom ne može sa potpunom pouzdanošću izjaviti kako Bog ne postoji. Da bi to mogao, čovek mora posedovati celokupno znanje; zato je ljudima vrlo teško zamisliti kakav je Bog zaista, a da pritom budu sigurni u ispravnost svojih mišljenja.

  Dalje, možemo postaviti pitanje: Imamo li dovoljno dokaza da bismo mogli zaključiti da Bog postoji i kako je nemoguće ostvariti zajedništvo sa Njime?

  Vratimo se skupu religijskih stručnjaka. Pretpostavimo da neko od njih kaže:
  "Ja sam svemogući Bog - ja sam stvoritelj neba i zemlje. Stvorio sam vas i ako ikada poželite iskusiti stvarni smisao svoga života, morate me osobno upoznati i ostvatiri zajedništvo sa mnom."

  Kad bi se to dogodilo, barem bismo imali odakle početi. Mogli bismo posmatrati dokaze o životu tog stručnjaka da bismo odredili istinitost ili neistinitost te njegove izjave. A to je upravo ono šta imamo u osobi Isusa Hrista.

  Za vreme svoje zemaljske službe pre dve hiljade godina Isus je rekao: "Ja sam Bog." Rekao je takođe, da je Stvoritelj neba i zemlje i da jedino kroz Njega čovečanstvo može iskusiti istinski mir i ostvariti večni život. Time nije samo izrekao svoju dramatičnu objavu, već je imao dokaze za potvrđenje tih tvrdnji. Upravo je Isusova jedinstvenost dokaz Njegova božanstva. Isus je jedinstven među svim religijskim vođama upravo po svojoj tvrdnji da je Bog.

  - Buda nikad nije tvrdio da je Bog.
  - Mojsije nikad nije tvrdio da je Jahve.
  - Muhamed nikad nije tvrdio da je Alah.

  A Isus Hrist je tvrdio da je istiniti i živi Bog!

  Zapisi pokazuju da Isus nije bio raspet zato što je oživljavao mrtve ili učinio da slepi progledaju odnosno hromi prohodaju. Bio je raspet zato što je tvrdio da je Bog. Stoga pitanje Njegovog božanstva postaje veoma važno.
  Buda je jednostavno rekao:

  - "Ja sam učitelj u potrazi za istinom."

  Isus je tvrdio:
  "Ja sam Istina."

  Konfucije je izjavio:
  - "Ja nikad nisam tvrdio da sam svetac."

  Isus je upitao:
  - "Ko me može optužiti za greh?"

  Muhamed je rekao:
  - "Ako Bog ne prebaci svoj ogrtač milosti preko mene, ja nemam nade."

  Isus je rekao:
  - "Ako ne verujete u mene, umret ćete u svojim gresima."

  Isusove reči teraju slušatelje ili čitatelje na odluku. Ono što odlučite u vezi sa Hristom danas, to je najvažnija odluka koju ćete ikada doneti.

  Vaša odluka Isusu Hristu važnija je od vaše ideologije ili od vaše karijere. Važnija je i od izbora bračnog druga. Ako je Isus zaista Bog, morate se odlučiti koji stav ćete zauzeti prema toj tvrdnji. Ako pak mislite da nije Bog, ne biste smeli imati ništa sa Njim.

  C.S. Lewis, nakadašnji profesor Oksfordskog univerziteta i poznati hrišćanski pisac, bio je ateista koji je kasnije postao hrišćaninom. U svojim delima ističe kako niko ne može biti neutralan kad je reč o Hristu Isusu. Lewis je napisao:
  "Pokušavam sprečiti ljude da kažu glupost o Isusu, kao što je ova: 'Spreman sam prihvatiti Isusa kao velikog moralnog učitelja, ali ne prihvaćam Njegovu tvrdnju da je Bog.' To je nešto što ne smemo reći... Vi se morate odlučiti: ili je taj čovek bio Božji Sin, ili ludak, ili nešto još gore. Možete Ga zatvoriti kao ludu, možete pljuvati po Njemu i ubiti Ga kao demona, a možete i pasti pred Njegove noge i zvati Ga Gospodom i Bogom. Ali ne smemo sebi dopustiti glupost govoreći kako je On bio veliki ljudski učitelj. On nam nije ostavio tu mogućnost. On to nije želeo biti."

  Jednog dana Isus je nekim svojim učenicima postavio dva pitanja: "Šta svet kaže da sam ja?" i "Šta ti kažeš da sam ja?" Kroz izjave nekih poznatih ljudi pokušat ćemo, barem malim delom, odgovoriti na prvo pitanje.

  Ako ste već proučavali život Isusa Hrista, možda se slažete sa većinom mislilaca kako je Isus najjedinstvenija ličnost koju je svet ikada upoznao. Što temeljnije proučavate Njegov život, to ste više Njime impresionirani. Čak i skeptici i ateisti priznaju Isusovu jedinstvenost.

  Renan, francuski mislilac i ateista, rekao je: "Koja god iznenađenja budućnost može doneti, jedno je sigurno: Isus nikad neće biti nadmašen."

  Rousseau, takođe poznati francuski mislilac, usporedio je Isusa sa Sokratom izjavivši: "Ako su život i smrt Sokrata bili tkani od mudrosti - život i smrt Isusa bili su od samoga Boga."

  Napoleon je rekao: "Ja znam ljude, a Isus Hrist nije bio samo čovjek."

  Lord Byron, engleski pesnik koji nije prihvatio hrišćanska načela, i koji je umro sa samo 26 godina nakon ispraznog života podređenog svojim sebičnim zadovoljstvima, rekao je o Isusu: "Ako je ikada čovek bio Bog ili Bog čovek, Isus je bio oboje."

  Nedavno je jedan pisac ovako opisao Njegov uticaj:
  "Bio bih potpuo u pravu kad bih rekao kako sve vojske, sve mornarice koje su ikad postojale, svi parlamenti što su ikad zasedali i svi kraljevi što su ikad vladali - svi oni zajedno nisu uticali na čovekov život tako snažno kao jedan jedini život - život Isusa Nazarećanina."

  Dakle, Isusa Hrista skeptici i ljudi koji poznaju Njegov život smatraju najjedinstvenijom osobom koja je ikad živela.

  Prisetimo se početnog pitanja: "Što kaže svet da je Isus Hrist?" Neki ljudi tvrde da je Isus bio legenda ili mit, da nikad nije postojao.

  Istoričar Pillip Schaff je napisao: "Postojanje Isusa Hrista sigurno je kao i moje vlastito postojanje."

  Dr F.F. Bruce je izjavio: "Neki se ljudi igraju mitom, legendom, idealom Isusa Hrista; oni koji to čine ne rade to na temelju istorijskih istraživanja!"

  Čak i vekovno stari istorijski izvori kao oni Kornelija Tacita, rimskog istoričara iz prvog veka, detaljno govore o Hristovoj ličnosti.

  Josip Flavije, dobro poznati židovski istoričar iz prvog veka govori o životu i smrti Isusa Hrista, i o tome kako je On tvrdio da je Mesija (Božji Pomazanik) čineći pri tom velika dela.

  Skeptik H.G. Wells posvetio je u Nacrtu istoriju više od dvadeset stranica Isusu Hristu, opisujući Njegov život i smrt sa istorijskog gledišta.

  Naravno, u Bibliji nalazimo četiri različita detaljna prikaza Hristova života. Primetio sam da mnogi ljudi ispituju istorijsku autentičnost Biblije, ali ponovo naglašavam kako moramo biti oprezni sa tvrdnjama koje nisu utemeljene na pouzdanim istraživanjima. Zapravo, postoji više vekovni dokazi o istorijskoj pouzdanosti četriju Evanđelja negoli za bilo koje drugo delo klasične literature.

  Šta kaže svet da je Isus Hrist?
  Primetio sam da intelektualci često vole reći kako duhovni i religijski interesi postoje samo zato da pomognu manje školovanim ljudima, da su samo neznalice i neškolovani ljudi zainteresirani za to kako upoznati Boga te da su oni jedini kojima Bog treba.

  Dopustite mi da podijelim sa vama nešto od onoga što su priznati intelektualci iz naše prošlosti i sadašnjosti rekli o svojim traženjima Boga kroz osobu Isusa Hrista.

  Jedan od najprofinjenijih velikana nemačke književnosti Johann Wolfgang von Goethe, pesnik i dramatičar, nazvao je Isusa "božanstvenim... Svetim Čovekom", napisavši: "Ako se Božanstvo ikada prikazalo na Zemlji, bilo je to u osobi Isusa Hrista."

  Dobitnik Nobelove nagrade Aleksandar Solženjicin, priznat u svetu zbog svojih velikih literarnih postignuća, otvoreno govori o svojoj veri u Isusa Hrista i o tome kako ga je za boravka u Gulagu jedan lekar jevrejin pridobio za Hristovu veru.

  Pisci poput Lava Tolstoja i brojnih književnika nekadašnjeg SSSR-a, utvrdili su kako je Božji Duh potpuno izmenio njihove živote.

  Lav Tolstoj, slavni ruski pisac, veći je dio svog života proživio kao ateista, ali je pred kraj života izjavio:
  "Trideset i pet godina svog života prihvaćao sam svet kao nihilista - ne kao revolucionarni socijalista, nego kao čovek koji ni u šta ne veruje. Pre pet godina do mene je doprla vera. Poverovao sam u doktrinu o Isusu i celi je moj život doživeo iznenadnu promenu - život i smrt prestali su biti zli. Umesto očaja, okusio sam zadovoljstvo i sreću koju smrt ne može oduzeti."

  Verojatno najveći književni genije svih vremene, William Shakespeare, rekao je pre smrti: "Predajem svoju dušu u ruke Boga, moga Stvoritelja, potpuno verujući u Isusa Hrista, svog Spasitelja."

  Profesor Ambrose Fleming, vodeći engleski naučnik i penzionisani profesor elektrotehnike na Londonskom univerzitetu, rekao je o svojoj veri u Hrista: "U Bibliji nama ničega što bi znanstveniku prouzrokovalo probleme sa Isusom Hristom."

  Karl Barth, jedan od vodećih intelektualaca prošlog veka, poznat kao "veliki švajcarski mislilac", na pitanje koja mu je najdublja misao što ju je ikad izrekao, odgovorio je: "Isus me voli. To znam"

  Profesor Charles Malek, bivši glavni tajnik Ujedinjenih naroda, govoreći o svojoj veri u Hrista, izjavio je: "Mi moramo odbaciti podelu između Hrista i svemira, između razuma i vere." On mi je lično pričao o svojoj predanosti Isusu Hristu kao svom Spasitelju i Gospodu.

  Zato vas molim, nemojte reci kako je Isus bio samo dobar i moralan čovek, i nemojte prihvatiti zaključak kako On nikad nije postojao i kako je bio samo mit ili legenda. I molim vas, nemojte misliti da je samo neznalicama i neškolovanim ljudima potreban Isus Hrist. Mislim da zbog ljubavi prema istini to ne bi bilo pošteno.

 7. #7

  Odgovor: Isus ranjeni iscelitelj

  Isus Hrist je tvrdio da je Bog (koji naravno ima svog i naseg Gospoda Boga, Jovan 20:17) dok je bio ziv, posto je Bog samo Bog zivih (Matej 22:32), i vrlo jasno je istakao da
  njegovo krv i meso nemaju znacaj u poredjenju sa njegovim duhom (Jovan 6:63)
  Jedino se kroz taj duh dolazi do Gospoda i vecnosti, a ne kroz Jevrejsku krv i meso koje se zvalo "Isus" (Jovan 14:6)
  Jedini spasitelj i iscelitelj je Gospod Bog, a ne njegov Sin, koji nemoze da bude
  sam svoj otac. Isaija 43:11 " Ja sam, ja sam Gospod, i osim mene nema Spasitelja. "
  Jel' Isus tvrdio da je Gospod Bog, ili Bog ?

  YU roPe
  YUrope ;
  Covecanstvo se deli na pravedne koji ne lazu, i lazove
  koji su nepravedni.

 8. #8

  Odgovor: Isus – ranjeni iscelitelj

  "Božja istina se sama dokazuje, zato se ona i ljudima toliko ne svidja i guraju je dalje od sebe."


  "A ovo je to svedočanstvo:
  Bog nam je dao večni život, a taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život. Ko nema Sina Božijeg nema život." (1. Jovanova 5:11-12)  "Jer, Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina da niko ko u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život. Nije Bog svog Sina poslao u svet da svet osudi, nego da se svet kroz njega spase. Ko u njega veruje, ne osuđuje se; a ko ne veruje, već je osuđen jer nije poverovao u ime jedinorođenog Božijeg Sina." (Jovan 3:16-18 )

  "Ko veruje u Sina, ima večni život; a ko neće da se pokori Sinu, neće videti život, nego na njemu ostaje Božiji gnev." (Jovan 3:36)

  "A ovo je večni život: da upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koga si poslao - Isusa Hrista." (Jovan 17:3)

 9. #9

  Odgovor: Isus ranjeni iscelitelj

  Citat ser_gogsy kaže: Pogledaj poruku
  Isus Hristos, potpuni Bog i potpuni čovek, živeo je na ovoj planeti kao i svako drugo ljudsko biće.
  Otkad je isus bog?...čovek koji se napatio da,ali bog ne
  Znam da nita ne znam...

 10. #10

  Odgovor: Isus – ranjeni iscelitelj

  Citat Apolonija kaže: Pogledaj poruku
  Otkad je isus bog?...čovek koji se napatio da,ali bog ne

  Znam da ništa ne znam
  Dobar početak je kada priznamo da ništa ne znamo.....
  Ali je nastavak loš, kada ništa po tom pitanju ne uradimo...
  ....pa tvrdimo nešto, u sopstvenom ne znanju ....
  ...i ispadnemo smešni

 11. #11

  Odgovor: Isus ranjeni iscelitelj

  Citat ser_gogsy kaže: Pogledaj poruku
  Dobar početak je kada priznamo da ništa ne znamo.....
  Ali je nastavak loš, kada ništa po tom pitanju ne uradimo...
  ....pa tvrdimo nešto, u sopstvenom ne znanju ....
  ...i ispadnemo smešni
  A ljudi koji tvrde da je osoba koja je rodjena pre 2000 godina i dalje ziva,
  nisu smesni, jel' tako ?
  Mi koji znamo koji je zivotni vek coveka smo smesni, a ti si ozbiljan ?

  Zasto su samo neki ljudi koji tvrde da je istina ono sto ne postoji u Bolnicama pod kljucem ?

  JewroPe
  YUrope ;
  Covecanstvo se deli na pravedne koji ne lazu, i lazove
  koji su nepravedni.

 12. #12

  Odgovor: Isus – ranjeni iscelitelj

  Citat DzuPiter kaže: Pogledaj poruku
  A ljudi koji tvrde da je osoba koja je rodjena pre 2000 godina i dalje ziva,
  nisu smesni, jel' tako ?
  Mi koji znamo koji je zivotni vek coveka smo smesni, a ti si ozbiljan ?
  Meni su uvek Diznijevi crtani filmovi -> o Miki Mausu, Paji Patku, Raji, Gaji i Vlaji, sve sa Plutonom i Šiljom na čelu - a koje ti ovde zdušno promovišeš i reklamiraš -> bili smešni do suza, i nekoliko potrošenih pakli papirnih maramica....
  Jer tvoja rekla-kazala - pričam ti priču - nije ništa drugo, nego jedan prosečan Diznijev crtić, za pred spavanje i smešne udri me do zore snove....


  Ako osoba koja je rodjena pre 2000 godina ( ni ime ne smeš da joj izgovoriš u tom kontekstu) nije živa ... Kako onda sedi sa desne strane Bogu, i pomaže svima koji iskreno zamole za pomoć, dozivajući u molitvi ime Isusovo ???

  Uostalom, dosta više sa tom tvojom pričom...Kakav ti ustvari problem imaš ?
  Zašto tebi predstavlja problem da je Isus živ ?
  Zašto misliš da je Bogu - koji je stvorio sve oko tebe pa i tebe - nemoguće da oživi bilo koga?
  Pa to je sitnica za nekoga ko je stvorio ceo svemir, sa sve planetama u njemu!!!
  Bog je svemoguć
  Zapamti i shvati to!
  Izadji više iz Diznijeve zone sumraka....izadji na svetlost dana i otvoriće ti se te poluzatvorene oči, pa ćeš videti kako svet funkcioniše....doživećeš pravo otkrivenje....


  15 I reče im: Idite po svemu svetu i propovedite jevanđelje svakom stvorenju.
  16 Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje osudiće se.

  19 A Gospod, pošto im izgovori, uze se na nebo, i sede Bogu s desne strane.

  20 A oni izađoše i propovedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i reč potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin.


  (Marko 16:15-20)  Svoji život dajem za ovo svedočanstvo....koje sam na sopstvenoj koži iskusio !

 13. #13

  Odgovor: Isus ranjeni iscelitelj

  Citat ser_gogsy kaže: Pogledaj poruku
  Meni su uvek Diznijevi crtani filmovi -> o Miki Mausu, Paji Patku, Raji, Gaji i Vlaji, sve sa Plutonom i Šiljom na čelu - a koje ti ovde zdušno promovišeš i reklamiraš -> bili smešni do suza, i nekoliko potrošenih pakli papirnih maramica....
  Jer tvoja rekla-kazala - pričam ti priču - nije ništa drugo, nego jedan prosečan Diznijev crtić, za pred spavanje i smešne udri me do zore snove....


  Ako osoba koja je rodjena pre 2000 godina ( ni ime ne smeš da joj izgovoriš u tom kontekstu) nije živa ... Kako onda sedi sa desne strane Bogu, i pomaže svima koji iskreno zamole za pomoć, dozivajući u molitvi ime Isusovo ???

  Uostalom, dosta više sa tom tvojom pričom...Kakav ti ustvari problem imaš ?
  Zašto tebi predstavlja problem da je Isus živ ?
  Zašto misliš da je Bogu - koji je stvorio sve oko tebe pa i tebe - nemoguće da oživi bilo koga?
  Pa to je sitnica za nekoga ko je stvorio ceo svemir, sa sve planetama u njemu!!!
  Bog je svemoguć
  Zapamti i shvati to!
  Izadji više iz Diznijeve zone sumraka....izadji na svetlost dana i otvoriće ti se te poluzatvorene oči, pa ćeš videti kako svet funkcioniše....doživećeš pravo otkrivenje....


  15 I reče im: Idite po svemu svetu i propovedite jevanđelje svakom stvorenju.
  16 Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje osudiće se.

  19 A Gospod, pošto im izgovori, uze se na nebo, i sede Bogu s desne strane.

  20 A oni izađoše i propovedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i reč potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin.


  (Marko 16:15-20)  Svoji život dajem za ovo svedočanstvo....koje sam na sopstvenoj koži iskusio !
  Ja ovde reklamiram stvarnost/realnost koju svi normalni ljudi koji dolaze na ovaj forum takodje znaju.
  Nebesko Kraljevstvo (Gde su Gospod i Hrist) je duhovna dimenzija, a ne
  fizicka.
  "Nebo" je duhovna visina, a ne fizicka.
  Djavo, andjeli, demoni su metafore a ne stvarna bica, bez obzira koliko ti verovao da oni jesu stvarni.
  Ti si u zoni sumraka, a ne ja, ti zivis osamucen Farisejskim halucinacijama,
  moje reci ne izlaze iz okvira realnosti.

  Telo Isusa je - nista (Danilo 9:26), njegov Duh je sve sto je bitno.
  (Jovan 6:63)

  Jewpiter
  YUrope ;
  Covecanstvo se deli na pravedne koji ne lazu, i lazove
  koji su nepravedni.

 14. #14

  Odgovor: Isus – ranjeni iscelitelj

  Citat DzuPiter kaže: Pogledaj poruku
  Nebesko Kraljevstvo (Gde su Gospod i Hrist) je duhovna dimenzija, a ne
  fizicka.
  Dobro!

  Pa onda kažeš-->


  Citat DzuPiter kaže: Pogledaj poruku
  "Nebo" je duhovna visina, a ne fizicka.
  Djavo, andjeli, demoni su metafore a ne stvarna bica, bez obzira koliko ti verovao da oni jesu stvarni.
  Dakle, po tebi ispada da su bića koja žive u DUHOVNOJ DIMENZIJI ->metafore, a ne DUHOVNA BIĆA ?!?

  Ko sad' ispada smešan?
  Rekao bih da si to ti!
  Zato što si toliko protivrečan u sopstvenim rečenicama, da više ne znaš šta govoriš...

  Citat DzuPiter kaže: Pogledaj poruku
  Telo Isusa je - nista (Danilo 9:26), njegov Duh je sve sto je bitno.
  (Jovan 6:63)
  Tvojim manipulacijama nikad kraja....

  1. Danilo kojega si citirao uopšte ne govori da telo Isusovo nije ništa! Nego govori o vremenima koje će uslediti i predkazuje razapinjanje Isusovo!

  26 A posle te šezdeset i dve nedelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati; narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata.

  (Danilo 9:26)


  2. A Jovan ovako piše-->

  60 Tada mnogi od učenika Njegovih koji slušahu rekoše: Ovo je tvrda beseda! Ko je može slušati?
  61 A Isus znajući u sebi da učenici Njegovi viču na to, reče im: Zar vas ovo sablažnjava?
  62 A kad vidite Sina čovečijeg da odlazi gore gde je pre bio?
  63 Duh je ono što oživljava; telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su.

  (Jovan 6:63)


  A pre toga je ovo napisao-->

  12 Kad vam kazah zemaljsko pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem nebesko?
  13 I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu.
  14 I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba Sin čovečiji da se podigne.
  15 Da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni:
  16 Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.
  17 Jer Bog ne posla Sina svog na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroza Nj.

  (Jovan 3:12-17)


  Dakle, potrebno je oči širom otvoriti....a i naučiti čitati....

 15. #15

  Odgovor: Isus ranjeni iscelitelj

  Citat ser_gogsy kaže: Pogledaj poruku
  Dobro!

  Pa onda kažeš-->

  Dakle, po tebi ispada da su bića koja žive u DUHOVNOJ DIMENZIJI ->metafore, a ne DUHOVNA BIĆA ?!?

  Ko sad' ispada smešan?
  Rekao bih da si to ti!
  Zato što si toliko protivrečan u sopstvenim rečenicama, da više ne znaš šta govoriš...  Tvojim manipulacijama nikad kraja....

  1. Danilo kojega si citirao uopšte ne govori da telo Isusovo nije ništa! Nego govori o vremenima koje će uslediti i predkazuje razapinjanje Isusovo!

  26 A posle te šezdeset i dve nedelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati; narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata.

  (Danilo 9:26)


  2. A Jovan ovako piše-->

  60 Tada mnogi od učenika Njegovih koji slušahu rekoše: Ovo je tvrda beseda! Ko je može slušati?
  61 A Isus znajući u sebi da učenici Njegovi viču na to, reče im: Zar vas ovo sablažnjava?
  62 A kad vidite Sina čovečijeg da odlazi gore gde je pre bio?
  63 Duh je ono što oživljava; telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su.

  (Jovan 6:63)


  A pre toga je ovo napisao-->

  12 Kad vam kazah zemaljsko pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem nebesko?
  13 I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu.
  14 I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba Sin čovečiji da se podigne.
  15 Da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni:
  16 Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.
  17 Jer Bog ne posla Sina svog na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroza Nj.

  (Jovan 3:12-17)


  Dakle, potrebno je oči širom otvoriti....a i naučiti čitati....
  Nema nikakvih bica u duhovnoj dimenziji, svako bice je fizicka dimenzija.
  Zivot, istina, sto je Hrist su duhovne dimenzije koje ne postoje bez fizicke dimenzije. Andjeli ne postoje izvan ljudi, izvan zivota koji postoji u ljudima.
  Zemlja je pod vladavinom 'zlih andjela' 6000 godina i njihov 'vodja' predstavlja
  laz i smrt. Dolaskom Gospoda Boga, ti 'andjeli i njihov vodja' ce biti u potpunosti unisteni.
  Sin Boziji je Duh Boziji (Rec) koji je sa Gospodom od pocetka stvaranja, njegova inkarnacija je bio Isus. Kako je Duh Boziji dosao na Zemlju, tako se i vratio na desnu stranu 'trona' Nebeskog Kraljevstva.
  Sve ovo vreme pokusavam da ti objasnim da u recima Isusa koji govori o sebi,
  Isus govori o dve stvari kada govori o sebi, o Duhu Bozijem koji naziva "Sin Boziji" i o inkarnaciji koje takodje naziva Sin Boziji.
  Takodje koristi termin 'Sin coveciji' u Matej 24 opisujuci dolazak Gospoda, a ne
  svoj 'drugi dolazak'. Gospod je bas kao i njegov jedini Sin, inkarnacija, rodjen
  od coveka. Duh Gospoda je identican sa Duhom koji je Hrist imao, ali u
  drugom DNK, znaci ne vraca se Isus, nego dolazi Gospod sa Duhom Hrista u sebi.
  Nigde u prorocanstvima o Danu Bozijem se ne spominje "povratak", nego se
  govori o dolasku, bas kao sto je bio dolazak Mesije/Sina Bozijeg.
  Takodje je razlika izmedju Duha Bozijeg i Svetog Duha.
  Duh Boziji je Hrist/Istina a Sveti Duh je onaj koji vodi odredjene ljude kroz ispunjenje prorocanstava, bilo to pozitivno ili negativno.
  Isus je dobio Sveti Duh tek kada je bio 30, a inkarnacija je Duha Bozijeg.
  Zato je Antihrist Pavle koga ti pratis, imao Sveti Duh na sebi, Duh koji mu je omogucio da zavede takve kao sto si ti sa svojim lazima o Bogu koji je
  navodno "Bog mrtvih".

  Ti izvrces moje reci, pa govoris kako ja sam sebe protivrecim.
  Ja nigde nisam rekao da postoje 'duhovna bica', ja sam samo rekao da su
  termini "Djavo" i "andjeli" - metafore, bas kao kad kazemo za neko dete
  da je "andjeo" ili "djavo".
  I ja ne smatram da ti imas mogucnost manipulisanja, nego nemas mogucnost
  racionalnog razmisljanja. \
  Ti ne forsiras Sci-fi fantazije svesno, nego nesvesno.

  Jewpiter
  YUrope ;
  Covecanstvo se deli na pravedne koji ne lazu, i lazove
  koji su nepravedni.

Strana 1 od 4 123 ... PoslednjaPoslednja

Slične teme

 1. Isus put, istina i zivot
  Autor ispravka u forumu Religija
  Odgovora: 12
  Poslednja poruka: 18.06.2012, 20:37
 2. Isus ponovo dolazi
  Autor ser_gogsy u forumu Religija
  Odgovora: 37
  Poslednja poruka: 16.06.2011, 12:39
 3. Budućnost kontracepcije – vakcina!
  Autor Goga u forumu Spomenar
  Odgovora: 3
  Poslednja poruka: 03.03.2007, 17:45

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •