Evo nekih koje su se baš odomaćile:
kukuruz
kafana
sat
boja
čaj (arapskog porekla, ali mi je dobili preko Turaka)
jok (ne kao Jugoslovenski olimpijski komitet, već kao: ne! )
tezga
pita...