Pouke iz Novog zaveta
Prikaz rezultata 1 do 11 od ukupno 11
 1. #1

  Pouke iz Novog zaveta

  Matej,25.gl.:

  1. Tada će biti carstvo nebesko kao deset djevojaka, koje uzeše žiške svoje i iziđoše na susret ženiku.
  2. Pet od njih bijahu mudre, a pet lude.
  3. I lude uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.
  4. A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojima.
  11. A poslije dođoše i one druge devojke govoreći: Gospodaru! Gospodaru! Otvori nam.
  12. A on odgovarajući reče im: zaista vam kažem, ne poznajem vas.

  Priča o 10 devojaka doista ima težinu za svakog vernika željnog Carstva. Očito da mnogi ne shvataju danas da Carstvo nebesko nije tek puko učestvovanje u nekoj crkvenoj službi ili članstvo u nekoj crkvi. Carstvo nebesko je uzak put i jedno Otkrivenje. Isus ovde jasno ukazuje da neće svi biti u Carsatvu. Iako on želi sve nas tamo. Ali vidimo da je osnovni zahtev ulje. Ulje koje je u Bibliji uvek simbol Svetoga duha. Kao što je isus više puta opominjao, bez krštenja Svetim duhom vernik ne može krenuti put Neba kao ni letilica što ne može bez goriva u oblake. Bolna je činjenica da mnogi vernici imaju crkvenog duha, ali ne i narečenog Duha iz dela apostolskih 2.gl. 38 i 39 redak. Mudre devojke su prihvatile Isusov uslov i krštene su Svetim duhom. Lude devojke su pak promašile. Priča do kraja ide u raspletu da su lude videć nedostatak ulja za put ka vratima od Carstva molile mudre da im ulje pozajme. No, to je bilo očito nemoguće. Sledio je savet da idu svojim trgovcima i od njih traže ulje-svetoga duha. Ali ni trgovci nisu bili kući. Očito i oni su jurili istu stvar. Trgovci su, na žalost, svi oni crkvari po crkvama koji uče svoje članove da imaju Duha automatski čim su članovi crkve. No Isus opominje da Duh sveti se dobija molitvom i da slede znaci Duha, prorokovanje, govorenje u jezicima, i da tog Duha izričito može dati samo Isus i niti jedna crkva.

  Dakle, pouka ove priče je jako ozbiljna i treba je dobro razmotriti.
  Poruku je izmenio euridika, 29.02.2008 u 23:43 Razlog: Pravopisne greške, mala i velika slova, znaci interpukcije.

 2. #2

  Odgovor: Pouke iz Novog zaveta

  Jovan 13:1-17

  " Pa kad' sam ja, Gospod i učitelj, oprao noge vama, i vi ste dužni da perete noge jedan drugome"


  Samo se jaki usuđuju da budu slabi !
  Pre nego što je naš Gospod počeo da pere noge svojim učenicima, On je imao jasnu svest o svom dostojanstvu i položaju - On je znao ko je ! Ako ne bismo znali šta sledi iza ove rečenice, pa kada bi nas zamolili da napišemo nastavak, verovatno bismo napisali ovako nešto : Znajući da mu je Otac sve predao u ruke i da je izašao od Boga i da se Bogu vraća....pozvao je svoje učenike da mu operu noge.
  Koliko se samo razlikuje originalna verzija : "Znajući....(Isus) da je od Boga izišao i da Bogu ide, usta od večere i skide gornju haljinu, uze ubrus i opasa se. Zatim nasu vode u lavor, pa poče prati noge učenicima..."
  Svest o sopstvenoj veličini je tajna koja je ležala iza njegovog poniženja...jer jedino veliki mogu sebi dozvoliti da "saviju leđa"

  Hriščani služe do nogu Boga koji pere njihove noge......

 3. #3

  Odgovor: Pouke iz Novog zaveta

  jevrejima 2:5-18

  17. Stoga je bilo potrebno da u svemu bude sličan braći, da bude milosrdan i veran prvosveštenik pred bogom, da okajava grehe naroda. 18. jer, zato što je i sam trpeo kad je bio kušan, može da pomogne onima koji se iskušavaju.  Ne znam kako vi, ali ja što više razmišljam o čudu da je Bog uzeo na sebe ljudsko obličje, sve više želim da se bacim pred njegove noge.
  Pesnik Browning je to rekao :

  "pokazati svu ljudskost i božanstvenost
  na umornom i srećnom licu, polu Boga
  polu čoveka, je učinilo deo-Bog, Bogom još više!"

  Problematičan mi je izraz "pola Bog, pola čovek" zato što se mera božanstva i ljudskosti u Hristu, ne može objasniti na tako jednostavan i prost način, ali u potpunosti se slažem sa mišlju da je Bog, uzevši na sebe obličje naše ljudskosti, deo-Bog, učinilo Bogom još više! Drugim rečima, Bog se nikada nije više poneo kao Bog, nego tada kada je postao čovek.
  Šta bi se dogodilo da Bog nije odlučio da se "obuče" u naše telo i dodje u ovaj naš grešan i tužan svet ? Izvrnuo bi svoj sopstveni princip: "Ko, dakle, zna da čini dobro, a ne čini, greh mu je" (Jak.4:17) Vidite, ne postoji poseban spisak principa koji važi samo za Boga, a poseban koji važi za čoveka! Stvoritelj se ponaša prema istim principima koje zahteva od nas.
  "Ali sve što Bog traži od mene, znam da je u skladu sa time kakav Bog jeste"
  Bez ustručavanja i sa poštovanjem kažem : Svemogući, Gospod naš, tvorac univerzuma, nikada nije bio toliko Bog kao tada kada je postao čovek. . . .

 4. #4

  Odgovor: Pouke iz Novog zaveta

  Jovan 3:1-18


  16."Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život". 17. "Bog, naime, nije poslao Sina u svet da sudi svetu, nego da se svet spase njegovim posredstvom". 18. "Ko veruje u njega - tome se ne sudi; a ko ne veruje - već je osudjen"...  Zamislite danas, da Bog uopšte nema telo, da nema lice koje je slično našem - da li bi On bio nama privlačan i blizak Bog? Ili, da nam je Bog dao samo principe prema kojima treba da živimo, bez toga da je samog sebe stavio u naše životne uslove? Ti principi bi imali veoma mali, ili čak ni toliki uticaj na naše živote.
  Uzmimo na primer, ovaj princip: "Novu zapovest vam dajem - da volite jedan drugoga. Kao što sam ja voleo vas, tako i vi volite jedan drugoga." (Jn. 13:34)
  To što ovoj rečenici daje veliku snagu, jeste deo: "Kao što sam ja voleo vas..." Princip ljubavi je bio prikazan kroz osobu - Osobu koja nije samo Bog, već je slična nama! Principi su važni, al' postaju još važniji kada su izraženi kroz život osobe. Recimo, dete počne da plače za majkom i vi mu kažete: "Ne plači dete, smiri se. Znaš, postoji jedan princip u svetu koji se zove majčinstvo!" Dete bi i nakon toga nastavilo da vrišti, jer njemu ne treba princip, već mama.
  Veliki indijski pesnik Tulsi Das, razmišljajući o raznim bogovima Indije i o tome koliko su jadni i bespomoćni da shvate šta se odigrava u njegovom unutrašnjem biću, kazao je: "Neličan ne može osvojiti moje srce." Takav bog je isuviše hladan i ne daje odgovore. Životni principi postaju snaga samo kada su utelovljeni u osobi, i to u osobi koja nije imuna na patnju i jad koji posećuju ljudski život. U suprotnom, ti principi su bez uticaja na čovekovo srce. Bog nam je dao više od principa. On nam je dao sebe samoga. Zato nas u potpunosti razume.

  Postoje tri izraza koja opisuju šta neko oseća prema povredjenom ili ranjenom: sažaljenje, saosećanje i poistovećenje. Sažaljenje je nešto što osećamo prema nekome, saosećanje znači da se osećamo slično kao taj neko, a poistovećenje da osećamo isto kao on. Sažaljenje kaže: "De, de nemoj plakati!" Saosećanje kaže: "Plakaću sa tobom!" Poistovećenje kaže: "Znam da boli, ja sam isplakao te iste suze. Zato mi dozvoli da ti pokažem kako sam pronašao snagu i volju da se snjima izborim!"
  Lično mislim da postoji odredjena mera sažaljenja i saosećanja u svakom poistovećenju, ali to što poistovećenje čini korisnijim od sažaljenja i saosećanja je činjenica da i pored snažnih emocija, može da ostane objektivno. Rečju, da ne bude savladano kriznom situacijom osobe sa kojom osećamo.
  Srce našeg Gospoda je upravo takvo. To što je On došao medju nas, omogučava mu, ne samo da oseća nešto prema nama, već da oseća sa nama!

 5. #5

  Isus i samarjanka-drugi brak smrtni greh

  10.odgovori Isus i reče joj:kad bi znala dar Božji i ko je taj koji ti govori daj mi da pijem,zamolila bi ga ion bi ti dao vodu živu.
  jev.po jovanu,gl.4.
  ovaj poznati tekst iz jevanđelja prepun je dragocene pouke.samarjanka je srela Gospoda,tj.on je nju sreo na studencu jakovljevom.jakov je bio otac 12.kolena izraelovih.ona sama je dalje rekla Isusu,kako misli da joj da vodu živu.prvo nema sučim zahvatiti,drugo zar on umišlja da je veći od njihovog oca jakova koji je bunar iskopao i sa sinovima koristio ga i stoku tu napajao?!no kada joj Isus tvrdi da vodu koju daje je živa voda,misleć na krštenje Svetim duhom bez kojeg sva teologija neće pomoći crkvarima da ljudi uđu u Večnost,ona je radosno iskala te vode,no on mesto vode zadire u njene grehe rečima da ide dovesti svog muža.ona pokajno dotaknuta priznaje da je sagrešenica jer j je imala dosta muževa.Isus joj daje odobravanje da je dobro rekla da nema muža jer je sagrešenica i odbacila je Reč odbacivši svog prvog muža i uizimajuć sebi druge muževe nakon toga.
  što je u ovoj stvari bitno za nas danas i za ljude po crkvama?prvo treba znati da je samarjanka srevši se sa Gospodom odbila čak i razgovor,pričom da se oni samarjani ne mešaju sa njima judejcima.ko su te dve vrste ljudi bili?samarjanci su bili omraženi judejcima i ovi njima.samarjanci su začudo 10. od 12. izraelskih kolena koji su prevavilonskog roblja već bili udareni gnevom Božjim i rasejani po narodima okolo,gde su dobrim delom paganizirali i ostali donekle religiozno vezani za svog Boga,te otuda ona se veže za svog oca jakova.cilj đavola je svakad isti.juče i danas i sutra on će pokušati dve religiozne grupe da odvede što dalje od dodira.istinu i laž pokušaće prvo da sjedini svog cilja radi.dakle ovde je to vidljivo i samarjani i judejci veruju u Boga religiozno.zatim đavo pokušava drugi manevar da nikad istinu ne spoji sa mogućnošću da ispravi drugu stranu u laži.danas ljudi po velikim crkvama pomodno religiozni na neki način gone manju grupu ljudi rečima da su ovi sekta,savetujuć svojim članovima da se ni ne dodirnu sa ovima,kao da su kuga.sotona se boji istine i tu leži tajna tih njegovih prevara.
  druga prevara u slučaju religiouznih i kod samarjanke se vidi da kad je već takva pomešane religijske osnove Bog i đavo skupa,svetlo i tama skupa(što Bog mrzi),samarjanka pokušava ponovo da istinu omalovaži rečima Gosppodu da se zaboravio da stoji pred moćnim argumentom ona ima svog oca jakova,poznatu Biblijsku ličnost i nepogrešivo stoji u svojoj stvari.isto kao i crkveni vođe danas koji uporno tvrde slično.vidite samo katolike pravoslavne,pa baptiste,jehovine svedoke,subotare i druge grupacije,svi će oni tvrditi da su jedino oni ispravni i prava prva crkva bazirana na temelju crkvenih učenja.slično kao farizeji pred Hristom koji su vikali naš otac je Bog i mi smo deca tog Oca nebeskog,a Isus im kaže,da je njihov otac đavo! i da provere Pisma jer misle da unutar imaju život većni,a ona, Pisma govore upravo za Njega.i oni tvrde da su Njegova deca,a odbacuju Njega i govore da je u Njemu đavo.da čak pomoću poglavara đavolskog velzevula čini čudesa,što je neoprostiv greh-hula na Svetoga duha.koliko danas crkvara po crkvama za prorokovanja, govorenje u jezicima na ljuidima koji to poseduju moleći Boga za to,ne kažu isto,da su to demonski duhovi na tim ljudima.zašto su zaslepljeni?jer su kao samarjanka stavili sebi okov pred srce,da imaju crkvenu istinu kao original mesto Reči Isusove-jevanđelja.
  Isus je pokazao gde ljudi padaju.samarjanka je pouka.ona se ne protivi već priznaje greh.drugi brak je greh.koliko danas crkvara priznaje u svojim pogubnim učenjima pred svojim članovima da je drugi brak greh.svako uzimanje druge žene osim jedne je smrtni greh.koliko to veruje Hristu danas?!mnogi će uzeti teološki zahvat da Božju Reč premodifikuju preko svog crkvenog učenja.iza toga jasno stoji uvek jedan duh.duh sotone,kao u edemu,gde je jasno ukazano u prevari eve da je satana prvi teolog.Bog nije mislio tako,nego ću ti eva-crkvo danas ja reći,što je Bog u stvari mislio.Bog ne misli,Bog kaže i zbi se.neka Bog dade blagoslov onima koji oće čuti,što Duh govori crkvama.mir Božji.

 6. #6

  Odgovor: Pouke iz Novog zaveta

  Citat ser_gogsy kaže: Pogledaj poruku
  Jovan 13:1-17

  " Pa kad' sam ja, Gospod i učitelj, oprao noge vama, i vi ste dužni da perete noge jedan drugome"


  Samo se jaki usuđuju da budu slabi !
  Pre nego što je naš Gospod počeo da pere noge svojim učenicima, On je imao jasnu svest o svom dostojanstvu i položaju - On je znao ko je ! Ako ne bismo znali šta sledi iza ove rečenice, pa kada bi nas zamolili da napišemo nastavak, verovatno bismo napisali ovako nešto : Znajući da mu je Otac sve predao u ruke i da je izašao od Boga i da se Bogu vraća....pozvao je svoje učenike da mu operu noge.
  Koliko se samo razlikuje originalna verzija : "Znajući....(Isus) da je od Boga izišao i da Bogu ide, usta od večere i skide gornju haljinu, uze ubrus i opasa se. Zatim nasu vode u lavor, pa poče prati noge učenicima..."
  Svest o sopstvenoj veličini je tajna koja je ležala iza njegovog poniženja...jer jedino veliki mogu sebi dozvoliti da "saviju leđa"

  Hriščani služe do nogu Boga koji pere njihove noge......
  Isus je rekao za nogopranje,da učenik ne može biti veći od učitelja.tako stvar dolazi do jasnoće.Isus kaže,onda:ako ja oprah vamanoge i vi ste dužni jedan drugome prati noge.petar je dva puta pao na ovom ispitu.prvo je bio zapanjen da on učitelj njima učenicima pere noge.kada Isus opominje da u tom slučaju,neće imati udela sa njime-udeo je Večnost sa Isusom,petar pravi drugu grešku rečima operi me celog.potrebno je izvršiti zapovest za Večnost ne tumačiti.i ne biti veći od učitelja.mir Božji.

 7. #7

  Odgovor: Pouke iz Novog zaveta

  Citat ispravka kaže: Pogledaj poruku
  Isus je rekao za nogopranje,da učenik ne može biti veći od učitelja.tako stvar dolazi do jasnoće.Isus kaže,onda:ako ja oprah vamanoge i vi ste dužni jedan drugome prati noge.petar je dva puta pao na ovom ispitu.prvo je bio zapanjen da on učitelj njima učenicima pere noge.kada Isus opominje da u tom slučaju,neće imati udela sa njime-udeo je Večnost sa Isusom,petar pravi drugu grešku rečima operi me celog.potrebno je izvršiti zapovest za Večnost ne tumačiti.i ne biti veći od učitelja.mir Božji.

  Pa da, ako je učitelj "savio ledja" da bi oprao noge učenicima, nema razloga da učenici budu "veći" od učitelja, da i oni ne saviju ledja jedan za drugog i za učitelja....
  Petar jeste bio zapanjen u prvom momentu kada je Isus prišao da mu opere noge, ali kada je rekao: "Gospode, operi mi ne samo noge,nego i ruke i glavu" , time je pokazao ogromnu želju da bude čist, da bi imao "udela sa Isusom" . Isus mu odgovara: "Okupanome treba oprati samo noge, pošto je sav čist" , Ovim mu Isus govori da nema bezgrešnih(putpuno čistih), da koliko god da je čovek ispravan/čist/okupan, uvek je potrebno "pranje nogu".

  Druga stvar u vezi sa "pranjem nogu" je da Isus time predkazuje svoje stradanje na krstu, u smislu žrtvovanja(savijanja ledja) za njih i celo čovečanstvo. Dakle, Isus je svima nama "oprao noge" da bi, oni koji ga prihvate, i oni koji se nesmatraju "većim" od njega(učenik nije veći od učitelja) imali udela sa Njim u večnosti....odnosno, večni život u zajednici sa Bogom.
  Poruku je izmenio ser_gogsy, 24.09.2008 u 09:40 Razlog: dodatak...

 8. #8

  Odgovor: Pouke iz Novog zaveta

  Citat ser_gogsy kaže: Pogledaj poruku
  Pa da, ako je učitelj "savio ledja" da bi oprao noge učenicima, nema razloga da učenici budu "veći" od učitelja, da i oni ne saviju ledja jedan za drugog i za učitelja....
  Petar jeste bio zapanjen u prvom momentu kada je Isus prišao da mu opere noge, ali kada je rekao: "Gospode, operi mi ne samo noge,nego i ruke i glavu" , time je pokazao ogromnu želju da bude čist, da bi imao "udela sa Isusom" . Isus mu odgovara: "Okupanome treba oprati samo noge, pošto je sav čist" , Ovim mu Isus govori da nema bezgrešnih(putpuno čistih), da koliko god da je čovek ispravan/čist/okupan, uvek je potrebno "pranje nogu".

  Druga stvar u vezi sa "pranjem nogu" je da Isus time predkazuje svoje stradanje na krstu, u smislu žrtvovanja(savijanja ledja) za njih i celo čovečanstvo. Dakle, Isus je svima nama "oprao noge" da bi, oni koji ga prihvate, i oni koji se nesmatraju "većim" od njega(učenik nije veći od učitelja) imali udela sa Njim u večnosti....odnosno, večni život u zajednici sa Bogom.
  ser,hrabar si čovek.hrabar znači u Božjem smislu bezkompromisan.hrabar u ljudskom je i lopov koji ima hrabrosti da ubije čoveka i uzme mu plen.samo hrabrost nosi i rizik,da ne žutiš,jer si ponovo moje teme stavio na oči sveta.i ako su teme već jednom požutele na forumu.
  što se tiče tumačenja sad ide moja hrabrost-beskompromisnost.jedna pouka svakako ima više poučnosti.to si dobro razložio oko nogopranja,i savijanje leđa i krst i znak ljubavi.sve je tako.samo suština izostaje.sam čin.kada se on saginje,on tu ne staje,pere noge i tada im kaže,znate li što sam ja učinio vama sad,ne što ću učiniti,izaći sutra već na krst,već što sam sad učinio?oprao sam vam noge daje sam odgovor.i kaže,shvatam vaše misli,ja vaš učitelj,viši od vas,vama učenicima i to vas zbunjuje,budući je bio znalac srca,jer je bio Bog.i sada tek ide katanac na tumačenje:ako sam ja učitelj vama to učinio učenicima i vi učenici ste dužni(ne izaći na krst za druge,ne nešto slično),već ovo,oprati noge ali jedan drugome ,dok on ne bi došo(sastavni deo pričesti),jer učenik ne može biti veći(ne može tumačiti drugačije ovo zapovedanje)od učitelja,koji je već rastumačio ovo.slava Bogu.iskaj ser vođstvo Svetoga duha.sad ovo nisi mogao ni kod metodista jer ne priznaju ovo,a ni sad kod pravoislavnih,samo kod Hrista klekni sagni leđa crkvenog čoveka i videćeš neviđeno,čućeš nečuveno.mir tebi hrabri ser.

 9. #9

  Odgovor: Pouke iz Novog zaveta

  Citat ispravka kaže: Pogledaj poruku
  samo suština izostaje.sam čin.kada se on saginje,on tu ne staje,pere noge i tada im kaže,znate li što sam ja učinio vama sad,ne što ću učiniti,izaći sutra već na krst,već što sam sad učinio?oprao sam vam noge daje sam odgovor.i kaže,shvatam vaše misli,ja vaš učitelj,viši od vas,vama učenicima i to vas zbunjuje,budući je bio znalac srca,jer je bio Bog.i sada tek ide katanac na tumačenje:ako sam ja učitelj vama to učinio učenicima i vi učenici ste dužni(ne izaći na krst za druge,ne nešto slično),već ovo,oprati noge ali jedan drugome ,dok on ne bi došo(sastavni deo pričesti),jer učenik ne može biti veći(ne može tumačiti drugačije ovo zapovedanje)od učitelja,koji je već rastumačio ovo.

  Jovan 13:1-17

  " Pa kad' sam ja, Gospod i učitelj, oprao noge vama, i vi ste dužni da perete noge jedan drugome"


  U prevodu: Pa kad' sam ja, Gospod i učitelj, oprostio vam grehe vaše, i vi ste dužni da opraštate jedan drugome!

  Da je to, to, vidi se i u molitvi "Oče naš" koju nam je Isus dao :

  "....i oprosti nam grehe naše, kao što i mi opraštamo dužnicima našim...."

 10. #10

  Odgovor: Pouke iz Novog zaveta

  Citat ser_gogsy kaže: Pogledaj poruku
  Jovan 13:1-17

  " Pa kad' sam ja, Gospod i učitelj, oprao noge vama, i vi ste dužni da perete noge jedan drugome"


  U prevodu: Pa kad' sam ja, Gospod i učitelj, oprostio vam grehe vaše, i vi ste dužni da opraštate jedan drugome!

  Da je to, to, vidi se i u molitvi "Oče naš" koju nam je Isus dao :

  "....i oprosti nam grehe naše, kao što i mi opraštamo dužnicima našim...."
  identično.mesta koja tumači sam gospod kao ovo sa očenaš si dobro predstavio.tako je i sa nogopranjem,pouka ima dosta,ali suština nogopranja danas ostaje zapovedna.zbog Večnosti.čovek ne može ići dalje od tumača Svetog duha.veće otkrivenje ne postoji od onoga zapisanog.kao pavle što govori,ako bi anđeo sa neba došao i javio vam drugačije,proklet da bude.mir tebi.

 11. #11

  Odgovor: Pouke iz Novog zaveta

  7 Kad su čiji putevi mili Gospodu, miri s njim i neprijatelje njegove.

  (posl. 16:1-16)


  Vraćamo se na istinu da kroz to što bivamo nashvatani, mi rastemo i sazrevamo. Boli kada se dogadja, ali nas navodi da se okrećamo Bogu i više pouzdajemo u njega. Jednom kada to što smo neshvaćeni predamo Bogu u ruke i kažemo: "Gospode, učinio sam ono što sam znao da je ispravno, a okolina me ne razume", moramo čekati i dopustiti Bogu da nas On opravda.
  Biblijski text koji je odabran pokazuje da je sposobnost da nas opravda, jedna od specijalnosti našeg Stvoritelja.
  Da li nas neshvataju u kući ili na poslu?
  Da li nas je neko od prijatelja ranio time što je pogrešno protumačio naše reči ili postupke?
  Ako je tako, zamolimo Boga da On bude naša odbrana. Nije dovoljno to samo priželjkivati...moramo mu to i reći...Zamolimo Ga da nas zaštiti, kako bismo znali da će , bez obzira na brzinu i oštricu jezika koji nas optužuje, Bog preuzeti odgovornost da reši situaciju.
  Neverovatno je koliko mnogo ljudi zaboravlja da, postavši hrišćani, ulazimo u Božiju porodicu. Dobijamo Oca koji uživa da se brine o nama, da se stara o svakom detalju i sitnici u našim životima.
  Mi nismo siročići...nego deca živoga Boga!
  Pa kad' je tako, zašto ne bismo svu tu neshvaćenost koja nas tišti, doneli pred njega?

  Ranijih dana našao sam se u situaciji u kojoj sam bio toliko mnogo pogrešno shvaćen, da mi se činilo kako bol koju mi je neshvaćenost donela, nikada neće prestati. Slomljen i smeten, sve što sam mogao činiti bilo je da čekam.
  Sećanje na te dogadjaje je još uvek prisutno, ali ne samo da je otrovna žaoka neshvaćenosti nestala, nego se kao rezultat nje, u meni rodilo nešto predivno...Ne bih dao nijednu paru za bol koju sam pretrpeo, baš kao što ne bih žalio ni milione za ono što se, kao posledica te boli, pojavilo u meni!

Slične teme

 1. Da li izvlačite pouke iz bivših veza?
  Autor Lady S u forumu Ljubav
  Odgovora: 68
  Poslednja poruka: 08.09.2015, 00:10
 2. Izgradnja Novog Sada
  Autor Mish u forumu Novi Sad
  Odgovora: 79
  Poslednja poruka: 11.03.2015, 22:48
 3. Vizuelna ubistva Novog Sada
  Autor Necromancer u forumu Novi Sad
  Odgovora: 17
  Poslednja poruka: 30.03.2013, 19:12
 4. Stare mape Novog Sada
  Autor vesna petrovic u forumu Online savetnik
  Odgovora: 4
  Poslednja poruka: 30.07.2011, 11:48

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •