14.

ZAKLJUČAK

O nekadašnjoj moći i slavi proročišta u Delfima je dosta rečeno. Međutim, da bi upotpunili sliku o njegovom ogromnom uticaju na svest, mišljenje i postupke ondašnjih ljudi, za sam kraj, navešću slikovit primer o konkretnoj moći Apolona, odnosno, kako su Atinjani uspeli preko Pitije da se oslobode tiranije omraženog Pizistrata i njegovih sinova. Istoričar, Herodot, u svojoj Istoriji, u petoj knjizi, tački 63, navodi:
„Kao što, dakle, Atinjani govore, ovi ljudi, boraveći u Delfima, umeli su Pitiju potkupiti, te bi ona, kad god bi Spartanci došli da bilo o svome bilo o državnom poslu proročište pitaju, svaki put im predlagala da Atinu oslobode. I Lakedemonjani, kad su neprestano isto uputstvo dobijali, pošalju Anhimolija, sina Asterova, ugledna građanina, s vojskom da protera Pizistratovce iz Atine, mada su im bili najveći prijatelji, jer se božje naređenje više cenili nego ljudsko. ...“
Mislim da ne trebe posebno objašnjavati činjenicu da su Spartanci to i uradili, doduše posle početnog neuspeha, ali zato kasnije sa dosta sreće (neko bi rekao uz božiju pomoć), uglavnom, Atina se oslobodila tiranije koja trajala 36 godina.
A Delfima i mestu na kome se nalaze Marmarija i Apolonovo proročište sudbina je dodelila zanimljiv i izuzetan život. Već skoro trideset vekova ljudi pohode Delfe, nekada zbog Pitije i moći Apolonove, a danas zbog velike vrednost i čuvene lepote spomenika antičke kulture. Sveti put je i dalje prometan i njime se čuju glasovi turista na skoro svim svetskim jezicima, odnosno hodočasnika sasvim drugačije vrste nego onda kada je obožavan Apolon.
Vizantijski car Julijan, sinovac Konstantina Velikog, je bio poslednji mnogobožac na vizantijskom prestolu. Naime, napustio je hrišćanstvo i vratio se staroj veri svojih predaka. Zbog toga je prozvan Apostata, odnosno otpadnik. Pre pohoda na Persiju uputio je svog izaslanika u Delfe da od Apolona dobije odgovor šta ga čeka u ratu. Tada je Pitija izrekla svoje poslednje proročanstvo:
„Poruči svom caru: u truleži je propao izdeljan dvorac;
Svoj hram je napustio Apolon bedni, ne prorekavši nikom lovor i slavu,
Izvor zaneme i potok presuši, a mnogo toga je imao još reći.“
Julijan je poginuo. Vladao je samo dve godine.

k r a j