Usvajanjem novog Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, Zrenjanin i Sremska Mitrovica i zvanično su dobili status grada. Zrenjanin je to obeležio postavljanjem nove table na ulazu u grad. Predsednik opštine Goran Knežević juče je saopštio da je status grada velik podsticaj za Zrenjanin da, kao lokalna samouprava, još više i energičnije radi, te da maksimalno koristi nove mogućnosti.
Dobijanje statusa grada jeste priznanje da Zrenjanin može na višem nivou samostalnosti i odgovornosti upravljati svojim budućim razvojem naveo je Knežević, i zahvalio svima koji su doprineli tome da čitava Srbija prepozna kapacitete, resurse i mogućnosti Zrenjanina.
Takođe, u Mitrovici svi smatraju da su zaslužili status grada.
To je značajno za privredni, kulturni, kao i sveukupni razvoj Mitrovice koja dolazi na čelo regiona Srema u kojem živi blizu 400.000 stanovnika. Trudićemo se da sve to umnogome doprinese podizanju kvaliteta života kaže predsednik opštine Zoran Miščević. Novi status donosi i neke promene. Sada će postojati Skupština grada kao zakonodavno telo koje će donositi propise, gradonačelnik koji će se birati iz redova odbornika i gradsko veće koje će, uz gradonačelnika i njegovog zamenika, činiti devet članova. Takođe, moguće je i osnivanje gradskih opština na teritoriji grada, a o tome će odlučiti skupština. Sve ostalo biće definisano Statutom grada, dok je zakonom definisano finansiranje. Jednom reči, u Mitrovici ništa više neće biti kao pre.
(Građanski list)