Buduća nova kuma nije taka
Treba da se radi a i da se preživi