Prijateljstvo nije za svakoga i ne može sa svakim....