Ukrašću srce od cigana
da raskrstim sa brigama!
G.Sokak