Sistemska podela životinjskog sveta
Prikaz rezultata 1 do 4 od ukupno 4
 1. #1

  Sistemska podela životinjskog sveta

  SISTEMSKA PODELA ŽIVOTINJSKOG SVETA


  I GRUPA - PRAŽIVOTINJE

  Mali organizmi, najveći broj nije vidljiv golim okom. Mada imaju takvo ime,oni ne predstavljaju grupu iz koje su se razvile današnje višećelijske životinje. Praživotinje su nećelijske životinje, njihovo jednostavno telo izvršava sve životne funkcije što ne može nijedna ćelija višećelijskih organizama. Danas je poznato oko 25.000 vrsta.
  Predstavnici: promenljiva ameba, globigerin, paramecium-

  II GRUPA - SUNĐERI

  Veoma jednostavno građene višećelijske životinje. Nemaju razvijena prava tkiva ni organe. Telo je izbušeno mnogim malim otvorima kroz koje voda ulazi u njeno telo, noseći sa sobom hranljive sastojke i kiseonik za disanje. Voda izlazi iz tela kroz jedan ili nekoliko većih otvora. Žive pričvršćeni za dno. Sve su morske životinje, osim jedne porodice koja živi u slatkim vodama. Danas je poznato oko 5000 vrsta sunđera.
  Predstavnik: sunđer

  III GRUPA - DUPLJARI

  Vodene životinje koje imaju dva životna oblika: polip pričvršćen za podlogu i meduze koje slobodno plivaju. Na pipcima imaju otrovne organe - žarke čaurice, pomoću kojih hvataju plen. U tu grupu spadaju korali, moruzgve, meduze i hidre. Danas je poznato 9000 vrsta dupljara, od čega oko 80 vrsta živi u Jadranu.
  Predstavnici: zelena hidra, ušata meduza, crveni koral-

  IV GRUPA - MEKUŠCI

  Životinje mekanog tela, samo neke grupe imaju tvrdi spoljni skelet - kućice ili ljušture koje stvara plašt, kojim je čitavo telo ili samo jedan njegov deo obavlijen. Do sada je opisano oko 128.000 vrsta mekušaca, od kojih 40.000 izumrlih fosilnih vrsta. Mekušci se dele u sedam klasa, od kojih su najbrojniji puževi, školjke i glavonošci.
  Predstavnici: vinogradarski puž, debelobodlji volak, rečna školjka, sipa-

  V GRUPA - GLISTE

  Imaju crvoliko telo sa dobro vidljivom prstenastom građom, koje je dvobočno simetrično. Imaju razvijene organe za kretanje, varenje, izlučivanje i razmnožavanje, kao i neka čula. Žive na kopnu, u slatkim vodama i u moru. Neki od njih žive kao paraziti. Poznato je oko 8.700 vrsta.
  Predstavnici: kišna glista, lekarska pijavica-

  VI GRUPA - ZGLAVKARI

  Među svim beskičmenjacima imaju najsloženije strukturalne i funkcionalne osobine. Imaju člankovito telo sa člankovitim privescima, od kojih su neki pretvoreni u noge za hodanje ili plivanje, pipke, usne organe ili krila. Najbrojnija životinjska grupa na svetu, kojoj pripada tri četvrtine svih životinjskih vrsta.

  Klasa - paučnjaci: Opisano je oko 30.000 vrsta
  Predstavnici: pauk krstaš, škorpija-


  Klasa - rakovi: Poznato je oko 35.000 vrsta.
  Predstavnici: rečni rak, morska kraba-


  Klasa - stonoge: Opisano je oko 10:5000 vrsta.
  Predstavnik: domaća stonoga-


  Klasa - insekti: Opisano je oko 800.000 vrsta. Oni čine 70% svih životinjskih vrsta na svetu, od kojih samo patina živi, a ostale su izumrle.
  Predstavnici: podzemni rovac, zeleni skakavac, bogomoljka, kupusov belac, lasting repak, mrtvačka glava, sviloprelja, hrastov gubar, jelenak, gnjurac, kućna muva, komarac, pčela medarica, osa, šumski mrav-


  VII GRUPA - BODLJOKOŠCI

  Svi su morske životinje koje žive na morskom dnu. Podeljeni su u pet klasa: stapčare, trpove, ježeve, zvezdače i zmijače. Poznato je oko 5.870 vrsta, od toga u Jadranu živi oko 60 vrsta.
  Predstavnici: morska zvezda, morski jež-
  Gaa wiin daa-aangoshkigaazo ahaw enaabiyaan gaa-inaabid


 2. #2

  Odgovor: Sistemska podela životinjskog sveta

  VIII GRUPA – HORDATE

  Životinje koje duž leđne strane tela imaju štapičasti organ nazvan horda. Hordati ga zadrže celog života, kao i niže kičmenjaci kod kojih još može da se uoči, dok viši kičmenjaci kad odrastu umesto horde imaju kičmu, koja se sastoji od hrskavičnih ili koštanih pršljena.

  I PodvrstaHORDATE BEZ LOBANJE

  Oko nervnog sistema nemaju nikakvog zaštitnog organa sličnog lobanji.
  Predstavnik: amfikokus…

  II PodvrstaKIČMENJACI

  U prednjem delu tela imaju mozak u hrskavičnoj ili koštanoj čauri – lobanji, telo podupire kičmeni stub, imaju srce koje omogućava cirkulaciju krvi, dišu škrgama ili grudima.
  • klasa – Kolouste


  Vodene životinje sa okruglim ustima, nemaju vilice nego hrskavični usni prsten.
  Predstavnik: rečna zmijuljica…

  Nadklasa – Ribe
  Vodene životinje hrskavičnog ili koštanog skeleta, koža gola ili pokrivena krljuštima, plivaju pomoću peraja.

  • klasa – Hrskavičnjače


  Imaju hrskavični skelet.
  Predstavnici: morski pas, testerača…

  • klasa – Košljoribe


  Imaju koštani skelet.
  Predstavnici: atlantska jesetra, kečiga, moruna, šaran, som, električni som, štuka, jegulja, električna jegulja, bakalar, grgeč, tuna, haringa, riba poletuša, iverak, smuđ, barbun batoglavi, kovač, modri sabljar, skuša, morska škorpija…

  • klasa – Vodozemci


  Prvi kičmenjaci koji osim u vodi mogu da žive i na suvom. Voda im je neophodna za razmnožavanje. Imaju noge sa pet prstiju, koža je gola sa puno žlezda, pa je uvek vlažna.
  Predstavnici: zelena žaba, pegavi daždevnjak, čovečja ribica…

  • klasa – Gmizavci


  Prvi pravi kopneni kičmenjaci. Koža pokrivena rožnim krljuštima, skoro bez žlezda, pa je suva. Razmnožavaju se jajima ili rađaju žive mladunce.

  a) red – Gušteri
  Predstavnici: sivi gušter, zidni gušter, slepić, kameleon, otrovni bradavičar…
  b) red – Zmije
  Predstavnici: zvečarka, šarka, poskok, mrežasti piton, zmijski car, egipatska guja, indijska naočarka…
  v) red – Kornjače
  Predstavnici: barska kornjača, slonasta kornjača…
  g) red – Krokodili
  Predstavnici: nilski krokodil…

  Izumrli gmizavci – igvanodon, tiranosaurus…
  Gaa wiin daa-aangoshkigaazo ahaw enaabiyaan gaa-inaabid


 3. #3

  Odgovor: Sistemska podela životinjskog sveta

  • klasa - Ptice

  Toplokrvni kičmenjaci sa stalnom temperaturom tela koje je pokriveno perjem. Prednji udovi su pretvoreni u krila pomoću kojih lete. Vilice sa rožnim navlakama čine kljun. Razmnožavaju se iz jaja. Dele se na više redova.

  a) red - Grabljivice
  Predstavnici: mišar, sivi soko, suri orao, jastreb kokošar, orao ribar, beloglavi sup, kobac ptičar-
  b) red - Sovke
  Predstavnici: sova utina, snežna sova, sovuljaga buljina-
  v) red - Detlovke
  Predstavnici: veliki detlić, crna žuna, kljunasti tukan-
  g) red - Kukavice
  Predstavnik: siva kukavica-
  c) red - Papagaji
  Predstavnici: modro-žuta ara, žutoćubasti kakadu-
  đ) red - Smrdovrane
  Predstavnici: vodomer ribar, žuta pčelarica, pupavac božjak, zlatovrana modrulja-
  d) red - Kolibrići
  Predstavnik: bumbarski kolibrić-
  ž) red - Vrapčarke-pevice
  Predstavnici: lirorepa, zeba, crveni cardinal, kanarinka, češljugar, carić, crni kos, čvorak, slavuj, rajska ptica, vrana gavran, lasta, siva muharica, zlatna vuga-
  z) red - Golubovke
  Predstavnici: divlji golub, divlja grlica, gugutka, kumrija-
  i) red - Kokoške
  Predstavnici: domaća kokoš, fazan, zlatni fazan, divlji ćuran, prepelica, paun, jarebica, veliki tetreb-
  j) red - Vivčarice
  Predstavnici: šumska šljuka, vivak, srebrenasti galeb-
  k) red - Beskrilke
  Predstavnik: južni kivi
  l) red - Nojevke
  Predstavnik: afrički noj
  lj) red - Rodarice
  Predstavnici: bela roda, crna roda, afrički marabou, sveti ibis, bela kašikara, ružičasti flamingo, siva čaplja-
  m) red - Ždralovke
  Predstavnici: velika droplja, sivi ždral, zelenooga liska-
  n) red - Guščarice
  Predstavnici: divlja patka, divlja guska, crvenokljuni labud-
  nj) red - Veslonoške
  Predstavnik: ružičasti nesit
  o) red - Cevonoške
  Predstavnik: albatross lutalica
  p) red - Pingvinke
  Predstavnik: kraljevski pingvin
  Gaa wiin daa-aangoshkigaazo ahaw enaabiyaan gaa-inaabid


 4. #4

  Odgovor: Sistemska podela životinjskog sveta

  • klasa - Sisari

  Najrazvijenije životinje, telo im je pokriveno dlakom koja kod morskih sisara nedostaje. Ražaju žive mladunce, osim čudnovatog kljunara, a hrane ih mlekom. Telo ima stalnu temperature. Prilagođeni su za život na kopnu, ali i u vodi, a neki i lete.

  a) red - Jednootvori
  Predstavnik: čudnovati kljunar
  b) red - Torbari
  Predstavnik: veliki kengur-
  v) red - Bubojedi
  Predstavnik: krtica, jež, čekinjasti jež-
  g) red - Slepi miševi
  Predstavnici: dugouhi ljiljak, vampir-
  c) red - Dvojezupci
  Predstavnici: divlji zec, činčila-
  d) red - Glodari
  Predstavnici: veverica, dabar, veliki hrčak, kućni miš, bodljikavo prase, pustinjski skočimiš-
  e) red - Zveri
  Predstavnici: domaća mačka, divlja mačka, afrički lav, bengalski tiger, ris, američki jaguar, domaći pas, prugasta hijena, vuk, lisica, polarna lisica, čagalj, sivi mungo, mrki medved, beli medved, smeđi tvor, sibirski samur, vidra, jazavac, velika lasica, mala lasica-
  f) red - Perajari
  Predstavnici: obični tuljan, severni morž, morski lav-
  ž) red - Kitovi
  Predstavnici: delfin, narval, grenlandski kit-
  z) red - Sirene
  Predstavnik: lamantin
  i) red - Parnoprstaši (Papkari)
  Predstavnici: domaća svinja, divlja svinja, vodeni konj, domaće goveče, dugorepi jak, domaća koza, merino ovca, los, jelen, sob, srna, lama, žirafa, dvogrba kamila-
  j) red - Neparnoprstaši (Kopitari)
  Predstavnici: domaći konj, zebra, tapir, magarac, nosorog-
  k) red - Krezubice
  Predstavnik: veliki mravojed-
  l) red - Surlaši
  Predstavnik: slon-
  m) red - Ljuskavci
  Predstavnik: ljuskavac
  n) red - Majmuni
  Predstavnici: šimpanza, gorilla, orangutan, kapuciner, afrički mandril-
  nj) red - Polumajmuni
  Predstavnik: velikooki avet

  Izumrli sisari - vunasti mamut, vunasti nosorog-
  Gaa wiin daa-aangoshkigaazo ahaw enaabiyaan gaa-inaabid


Slične teme

 1. Novosti iz životinjskog sveta
  Autor silvia u forumu Životinjsko carstvo
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 18.02.2015, 18:03
 2. Religije sveta
  Autor HLEBmaster u forumu Religija
  Odgovora: 32
  Poslednja poruka: 14.05.2012, 10:44
 3. Zanimljivosti iz sveta nauke
  Autor irnik u forumu Nauka i tehnologija
  Odgovora: 8
  Poslednja poruka: 30.03.2010, 18:21
 4. Sveta Petka
  Autor Aiko u forumu Religija
  Odgovora: 8
  Poslednja poruka: 11.11.2009, 17:30
 5. U kom se delu sveta nalazite?
  Autor yige_gui u forumu Dijaspora
  Odgovora: 96
  Poslednja poruka: 05.09.2009, 10:39

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •