Da sam skidao, skidao sam.
Bile su to tablice oznaka ZH .....(Swiss made)
Zamenio sam ih tablicama SVK .... ( Srpska Vojska Krajine)
Mada davno je to bilo, negde 1994 godine.
Od tada nisam bio tamo ,pa samim tim nisam ni skidao tablice.