Srbi, narod najstariji? - Strana 2
Strana 2 od 6 PrvaPrva 1234 ... PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 16 do 30 od ukupno 82
 1. #16

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  ко су срби буквар за русе
  http://srbinda.narod.ru/

  mery79 од крајинафорце бато
  Ko su ustvari Srbi?

  Vendi(Veneti, vindi, Vendeni, heneti, Eneti ), Tribali, Anti, Sarmati, Spori, Serbi, Sklavini...

  ....Ovde će uglavnom biti reči o tome šta strani istoričari, lingvisti, etnografi, hroničari i putopisci govore o srbima, o njihovom poreklu i vezama sa drugim narodima....
  Najstariji zapis o Srbima je ostavio Herodot, koji se smatra " ocem istorije" , koji je oko 444. godine pre Hrista zapisao:
  " Tračani su , bar posle Indijaca, najveći narod na zemaljskoj šaru. Kad bi Tračani imali jednog starešinu, ili bar kad bi bili medju sobom složni, bili bi oni najsilniji narod na zemlji. "
  Opšte je prihvaćeno da govoreći o Tračanima, Herodot misli o Rašanima, Srbima, misleći da su oni najmnogoljudniji ( najverovatnije u tadašnjoj Evropi, koju je on poznavao). Grci su tad Rašane, Srbe, nazivali Tračanima, a kraj u kojem su živeli Trakija ( rac, Raška, dolazi od grčke reči " trak ", " treh" ).
  Češki naučnik Pavle Josif Šafarik piše u svom delu " Starožitnosti Slavjanske" :
  ...."Ime Srbin, odnosno Rasijani, Rašani, ili, kako su to Grci izobličili u Tračane, značilo bi prema njima : rasijani, rastureni itd. "
  Poznati hrvatski filozof, lingvista i istoričar Tomo Maretić, u svom delu " Slaveni u davnini" (Zagreb, 1894. godine), piše:
  " Mnogi evropski i ruski istoričari slažu se da je Herodot pod Tračanima podrazumevao SRbe. Poreklo te reči tumače na sledeći način: medju Srbima od pamtiveka živelo je jedno veliko pleme koje se nazivalo Raščani ili Rasi. To ime dobilo je još u staroj postojbini Indiji, a po imenu reke Rakše, što označava crveno- rujnu boju, srpsku boju, svoj smisao i načenje. Jer iskonski Raščani su Crveni Srbi, kojih je bilo u Rusiji sve do X veka. U doba herodotovo, ti su Srbi živeli u Maloj Aziji i na Balkanu, u Trakiji...... Tako je ime Tračani helenizovani oblik od Rašani...."
  ....Sledeći istoričar Strabon koji je živeo od 63. do 24. godine stare ere, koji je u svom delu " Geografija" pisao:
  " U zapadnoj Aziji žive Srbi i Brdjani". Ovaj grčki istoričar upotrebljava za Srbe sledeće izraze : " Sirbaces vel Srbaces".

  Poznati grčki naučnik Gaj Plinije Stariji u svojoj knjizi " Poznavanje prirode" ( 69 ili 75 godina nove ere ) piše doslovce:
  " A Cimmerio accolunt Maeotici, Vali, Serbi, Zingi, Psesi " )
  ( Pored Kimerana stanuju Meotici, Vali, Srbi, Zingi, Psesi ). Sve se odnosi na oblast severoistočno od Bosfora, kod Kamerina i Sarmata ( Sarmatije ).

  Posle sto godina, drugi poznati grčki naučnik Ptolomej ( 110-178. godine nove ere) u petoj knjizi svoje " Geografije" , opisujući Sarmatiju, pominje 13 plemena, medju kojima i Srbe:
  " Izmedju kerinejskih planina ( severoistočni deo Kavkaza) i rejke Ra ( Volga) žive Orineji, Vaoi i Srbi ".

  више о томе на http://www.krajinaforce.com/forum/vi...er=asc&start=0
  Poruku je izmenio StOlA, 24.07.2007 u 22:46

 2. #17

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  Od Noja do Ilirije!

  Naziv(ime) za narod ,,Srbi,, nastao je na sljedeći način:

  Ljudska rasa potiče iz oblasti Sirijusa-B, po tome je dobila ime,
  Sir-Bi, (Sirbi), Ser-Bi (Serbi), Srbi, nazivi koji su korišteni
  Sirbi, Serbi, su na kraju dobili oblik, radi lakšeg izgovora, Srbi.

  Određene zajednice i danas čuvaju, u obliku predanja, podatke
  o svom porijeklu, oni pokažu u pravcu Sirijusa-B, i kažu naše
  pretke su bogovi donijeli odande.

  Ima još svjedočanstava koja ukazuju na to da ovozemaljska
  ljudska vrsta ima veze sa Sirijusom-B.

  Takođe Sirijus-B ima sistem planeta koji je jako sličan našem,
  i pretpostavka je da bi tu najprije mogao da se razvije život.
  Ja lično mislim da već postoji i da je puno stariji od zasnivanja
  prvog čovjeka na našoj planeti.

  Planeta Zemlja je predviđena da izmijeni sedam generacija, sedam
  Civilizacija, to je njen životni vijek.
  Današnja civilizacija, ako je uopšte civilzacija, je peta, znači mi smo
  peta generacija stanovnika na zemlji, nakon uništenja ove, slijedi
  čišćenje planete, najčešće je u vidu ledenog doba ili opšteg potopa.

  Naša generacija je nastavila kontinuitet života na zemlji nakon potopa.

  Opšti potop je opisan u Bibliji(Sveto Pismo) i tamo stoji da je Bog
  odlučio da život na zemlji nastave: Noje, njegova žena, tri Nojeva
  sina i njihove žene, te životinjske vrste od svih po par.

  Znači čišćenje Zemlje i vraćanje na početak, ako je Bog naložio Noju
  da i životinje stavi u barku znači da je sve ostalo nastradalo u potopu.

  Tema je: ,,Srbi, najstariji narod,, , neko će reći da sam promašio temu,
  uvod je napravljen da bi se lakše i autentičnije shvatilo izlaganje u kojem
  ću pokušati da potvrdim navod naslova teme, odnosno da potvrdim
  teoriju da su Srbi najstariji narod.
  Grupacija, ili zajednica, prva organizovana zajednica potiče od
  Noja.

  Noje je imao tri sina: Hama, Sima i Jafeta (Ham, Sim i Jafet)

  Hamovi sinovi: Hus, Mesrain, Fud i Hanan.

  Husovi sinovi: Regma, Sava, Evila, Savata i Savataka.
  Biblija kaže: Hus rodi i Nevroda(Neroda), a on prvi bi silan na Zemlji.

  Regmini sinovi: Dadan(Dardan) i Sava.

  Od porodica tri nojeva sina nasta tri plemena, kada se namnožiše,
  oni se raseliše po svijetu, nas prevashodno intrersuje pleme Nojevog
  čukun-unuka Regme, Regma je rodonačelnik zajednice koja je
  naselila prostore današnje Južne Srbije, sliv rijeke Morave, a centar
  te zajednice nalazio se u području današnjeg Niša.

  To je jedno od tri plemena Nojevih potomaka, praktikovali su kralja
  kao vladara, prvi vladar te zajednice zvao se Regma, a prvi sin Regme,
  nasljednik prijestola, je Dadan(Dardan), Dardan je uredio zajednicu
  sa sjedištem u području današnjeg Niša i to je prva organozovana
  kraljevina, odnosno država, u to doba i zvala se Dardanija, nosila je
  ime po kralju Dardanu.

  U epu Ilijada stoji: ,, Darodan se prvi rodi od zbirača dažda DIVA,, ...

  To znači da su Dardanovog oca Regmu zvali ,,Div,, , a na Grčkom
  Div znači ,,Zevs,, , izlazi da su Regma, Div i Zevs jedna osoba.

  Regma je rodonačelnik zajednice, a nasljednik prijestola kraljevine
  Dardan, Regmu su tretirali kao ,,Boga,, , tako je kod Grka Zevs
  Vrhovni Bog, a Regma je bio vrhovni vladar.
  Pored toga postoji mogućnost da je Regma imao još jedno ime,
  koje su mu dali Srbi, Perun, takođe vrhovni Bog.

  Dardan je osnovao kraljevstvo, Dardaniju, koja se vremenom širila
  na sve strane, jer okolne oblasti nosu bile nastanjene.

  Iz ovoga proizilazi da su najstariji narod i najstarija zajednica zasnovani
  u današnjoj Južnoj Srbiji.
  Narod odlikuje zajednički jezik, kultura, krvno porijeklo(srodnost)...itd.
  Prva zajednica koja može da se okvalifikuje da je narod, je bila u današnjoj
  Južnoj Srbiji, zvala se Dardanija, a stanovnici te države su se izjašnjavali
  kao Srbi(Serbi)

  Tada je država dobijala ime po kralju što je bilo nepraktično, svaki novi
  istaknutiji kralj i zajednica mijenja ime, Primjer Troje i Ilirije, nakon
  silnih ratova stanovnici Dardanije svoju državu nazivaju po narodu
  koji živi u njoj, nazivaju je Srbija(Serbija).

  Kako je nastala Troja?

  Ovdje ću u najkraćim crtama da pojasnim kako je nastalo ime Troja i kako
  je nastala kraljevina Troja.

  Kralj Dardanije, Dardan udade kći za momka sa planine, koji nije kraljevske
  krvi, zvao se Skamandro(S-Kamena-Andro), pošto je to bila volja njegove
  kćeri, dopustio je taj brak, kćeri i zetu dao je zemlju pored jezera, daleko
  od Dardanije, ta zemlja dobi ime ,,Zetovska zemlja,, , Zeta, i danas je zovu
  Zeta, a jezero dobi ime ,,Skamandro,, , danas Skadarsko jezero.

  Dardanova, kraljeva kći, dobi tri sina, trojke, (tri-ja, tro-ja, troja),
  Dardanovog zeta prozvaše Trojan, a oblast Troja.

  Trojan je imao više od dvadeset sinova i kćeri, još su ga zvali glavni tast
  Balkana.

  Trojan osnova državu, kraljevinu, koje je nosila ime Troja, u koju je kasnije
  ušla i Dardanija, troja je okupljala sve države koje su potekle iz Dardanije,
  tu im je bilo sjedište a kralj Troje je bio kralj prvi među kraljevima.

  Troja je bila u principu miroljubiva, nije nešto posebno vodila osvajačke
  ratove, nije praktikovala robove, bila je u pravom smislu civilizacija.

  Unuk kralja Trojana Ilija, nasljednik prijestola Troje, bi silan i sazida
  grad ,,Ilijin grad,, koji bijaše sjedište Troje.

  Pošto su tada davali imena državama prema istaknutim kraljevima, a Ilija
  je neosporno to bio , i prvi je sagradio grad, simbol Troje, kojem su se
  divili drugi vladari, tada je i to bio jedan od načina dokazivanja moći.

  U vrijem vladavine kralja Ilije Troja dobija još jedno ime ,,Ilirija,, po
  kralju Iliji, no to ime u okviru Troje korišteno je za jedan njen dio,
  većinu stanovnika su zvali Trojanci, iako im je kralj bio Ilija.

  I Homer u svom epu koristi naziv Troja, zbog autentičnosti, to je
  ipak prvo ime tog kraljevstva, i zbog toga što cijelu Troju nikada
  nisu uspjeli da preimenuju u Iliriju.
  Mada Homer u svom epu, bukvalno, opisuje pad Ilirije, Ilijin grad
  je bio u oblasti koja je nosila ime Ilirija, a cijela kraljevina je nosila
  ime Troja.
  Homer opisuje pad Ilijinog Grada, sjedišta Troje, a pad sjedišta
  kraljevine je i pad kraljevine.
  Naziv epa je ,,Ilijada,, , mi mu dodjeljujemo pogrešan naziv, izvorni
  i pravilan naziv epa je ,,Ilijin jad,, , originalan naziv ima dvije riječi.

  Ime Ilija, nije Grčkog porijekla, to je izvorno Srpsko ime.

  Znači postoji relacija Noje-Dardanija-Troja-Ilirija.

  Sama Troja prije pada zahvatala je prostor između Jadranskog i Crnog
  mora, negdje do rijeka Save i Dunava, na jugu se graničila sa Grčkim
  Gradovima Državama.
  Padom Troje sva ta oblast je došla pod upravu Grčke, oni su na sve načine
  uništavali tragove postojanja Troje, pa i cijele gradove zagrtali zemljom,
  kamenjem (Pravili brda), samo da bi uništili tragove jedne neosporne
  civilizacije, u tome su prilično uspjeli, ali...

  Jedan od tih gradova nalazi se u Srbiji, sada je planina, a unutar te planine
  je cijeli grad, dovoljno je da se nađe u jednom od njih neka mapa koja
  pokazuje raspored ostalih, i Troja izlazi na svjetlo dana.

  Zanimljiv je i onaj poznati izraz ,,Sezame otvori se,, , to bi se moglo
  prosto prevesti ,,Otvori se za mene,, riječi ,,se,, ,,za,, ,,me,, su
  Srpske riječi.

  Drugi zanimljiv slučaj ,,AliBaba,, kada se rastavi dobije se isto
  kao kod ,,Sezame,,

  Noje i njegovi potomci , deklarisali su se kao Srbi(Sirbi, Serbi), prema
  izvornom porijeklu, Samo današnji Srbi su zadržali to ime.

 3. #18

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  Ljudska rasa potiče iz oblasti Sirijusa-B, po tome je dobila ime,
  Sir-Bi, (Sirbi), Ser-Bi (Serbi), Srbi, nazivi koji su korišteni
  Sirbi, Serbi, su na kraju dobili oblik, radi lakšeg izgovora, Srbi.
  Nažalost, moram da te razočaram. Ljudska rasa ne potiče iz svemira, već iz područja koje obuhvata današnja Etiopija, gde je pronađen najstariji ostatak koji je zbog svojih morfoloških odlika okarakterisan kao žena (a ne ženka). Taj fosil je nazvan Lusi, a to je sve smešteno u preiod pre 3 miliona godina. A i ako smo stvarno došli iz svemira, kako objašnjavaš iznenadni prelaz sa napredne tehnologije koja je omogućavala da se pređe 8,7 svetlosnih godina na tehnologiju koja je obuhvatala upotrebu kamenja pogodnog oblika koje se nađe na zemlji, a tek nekoliko stotina hiljada (možda i milion) godina kasnije je to kamenje počelo da se oblikuje.

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  Današnja civilizacija, ako je uopšte civilzacija, je peta, znači mi smo
  peta generacija stanovnika na zemlji, nakon uništenja ove, slijedi
  čišćenje planete, najčešće je u vidu ledenog doba ili opšteg potopa.
  Što se tiče nastupanja ledenog doba, to je najbolje objasnio Milutin Milanković kada je postavio teoriju koja se zove Milankovićeva kriva osunčavanja.

  Potop je veoma česta pojava u mitologijama drevnih naroda, a najstarija se vezuje za sumersku kulturu (u njoj su dešavanja gotovo identična kao u mitu o potopu u Bibliji, ali samo sa drugim akterima).

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  U epu Ilijada stoji: ,, Darodan se prvi rodi od zbirača dažda DIVA,, ...

  To znači da su Dardanovog oca Regmu zvali ,,Div,, , a na Grčkom
  Div znači ,,Zevs,, , izlazi da su Regma, Div i Zevs jedna osoba.
  To su sve usiljeno izvučene konstatacije, da prosto nemaju veze. Možda bih to mogao ovako da pojednostavim: Postoji jedan čovek u Americi koji se zove Džon Karpenter (John Carpenter) i svi znaju čime se bavi. Na srpskom carpenter znači stolar. Moj brat je po zanimanju stolar, znači Džon Karpenter i moj brat su jedna osoba.

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  Dardan je osnovao kraljevstvo, Dardaniju, koja se vremenom širila
  na sve strane, jer okolne oblasti nosu bile nastanjene.

  Iz ovoga proizilazi da su najstariji narod i najstarija zajednica zasnovani
  u današnjoj Južnoj Srbiji.
  Bio bih ti zahvalan kada bi naveo približan vremenski okvir ovih dešavanja.

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  Narod odlikuje zajednički jezik, kultura, krvno porijeklo(srodnost)...itd.
  Prva zajednica koja može da se okvalifikuje da je narod, je bila u današnjoj
  Južnoj Srbiji, zvala se Dardanija, a stanovnici te države su se izjašnjavali
  kao Srbi(Serbi)
  Slažem se da jedan narod odlikuje zajednički jezik, kultura, vera, ali krvno srodstvo se vremenom gubi (nisu svi Srbi, Amerikanci ili Kinezi u srodstvu) pa se to može primenjivati samo u najranijim zajednicama. Inače i pripadnici kulture koja se zove Magdalenijen (16 000 10 000 godina p.n.e.), a koji su nastanjivali pirinejski deo Francuske i Španije imali su zajednički jezik i kulturu, a po meni dokaz za to su isti simboli koji su nacrtani na celoj teritoriji koju su oni zahvatali (veoma je prisutan motiv konjske glave). Da bi se crtali isti simboli, oni moraju da imaju iste idole, kao i usmenu kulturu kojom bi prenosili mitove o tim idolima. Znači isti jezik, kultura, a verovatno su i bili u krvnom srodstvu u okviru jednog plemena, pa bi i ovo moglo da se okarakteriše kao narod (da ponovim pre oko 17 000 godina, dok je Džejms Ašer (u XVII veku) prema Bibliji izračunato da je svet nastao 23. 10. 4004. godine pre nove ere i to tačno u podne, pa se ova dešavanja koje ste vi naveli sigurno dešavaju posle toga)

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  Ovdje ću u najkraćim crtama da pojasnim kako je nastalo ime Troja i kako
  je nastala kraljevina Troja.
  Ja ću o istorijskoj Troji da pišem kasnije i verovatno u posebnoj temi, tako da sada neću iznositi podatke kako se ne bih ponavljao.

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  Kralj Dardanije, Dardan udade kći za momka sa planine, koji nije kraljevske
  krvi, zvao se Skamandro(S-Kamena-Andro), pošto je to bila volja njegove
  kćeri, dopustio je taj brak, kćeri i zetu dao je zemlju pored jezera, daleko
  od Dardanije, ta zemlja dobi ime ,,Zetovska zemlja,, , Zeta, i danas je zovu
  Zeta, a jezero dobi ime ,,Skamandro,, , danas Skadarsko jezero.
  Roberto Salinas Prajs u svom delu pod nazivom "Homerova slepa publika" iznosi neke činjenice o Troji koje su krajnje diskutabilne. Po njemu Troja se sastoji iz tri dela koja se nazivaju Frigija, Askanija i Dardanija. Dardanija se sastojala iz šest oblasti (Skamandarska dolina, Timbra, Hipoplakija, Trojanska ravnica, Ilijska ravnica i Zeleja) i sve one su smeštene oko toka REKE (a ne jezera) Skamander, koja je protumačena kao Neretva.

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  Sama Troja prije pada zahvatala je prostor između Jadranskog i Crnog
  mora, negdje do rijeka Save i Dunava, na jugu se graničila sa Grčkim
  Gradovima Državama.
  Padom Troje sva ta oblast je došla pod upravu Grčke,
  Ako je tako, ako su Grci zatrli svaki trag Trojanaca, gde su onda bar ostaci grčkih tragova materijalne kulture na prostoru iznad Makedonije (ima ih ali svega par komada u vidu ponekog šlema korintskog tipa ili nekog dela keramike, a njihovo prisustvo se tumači kao posledica uvoza)

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  oni su na sve načine
  uništavali tragove postojanja Troje, pa i cijele gradove zagrtali zemljom,
  kamenjem (Pravili brda), samo da bi uništili tragove jedne neosporne
  civilizacije, u tome su prilično uspjeli, ali...
  Mnogo je lakše da se grad razruši i zatre nego da se zakopava.

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  Jedan od tih gradova nalazi se u Srbiji, sada je planina, a unutar te planine
  je cijeli grad, dovoljno je da se nađe u jednom od njih neka mapa koja
  pokazuje raspored ostalih, i Troja izlazi na svjetlo dana.
  Znam da to nije u Srbiji, ali da se jedan od njih ne nalazi u Visokom.

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  Zanimljiv je i onaj poznati izraz ,,Sezame otvori se,, , to bi se moglo
  prosto prevesti ,,Otvori se za mene,, riječi ,,se,, ,,za,, ,,me,, su
  Srpske riječi.

  Drugi zanimljiv slučaj ,,AliBaba,, kada se rastavi dobije se isto
  kao kod ,,Sezame,,
  To je čuvena rečenica i lik iz 1001. noći, ili Šeherezadinih priča, a to su samo priče. Isto tako je moglo da stoji i Baklavo, otvori se, a što se tiče AliBabe, to je neki nasumični lik, čije se ime slučajno moše rastaviti na dva dela a da svaki deo ima posebno značenje (moglo je i Mehmed Meh i med).

 4. #19

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  Nažalost, moram da te razočaram. Ljudska rasa ne potiče iz svemira, već iz područja koje obuhvata današnja Etiopija, gde je pronađen najstariji ostatak koji je zbog svojih morfoloških odlika okarakterisan kao žena (a ne ženka). Taj fosil je nazvan Lusi, a to je sve smešteno u preiod pre 3 miliona godina
  Ti imaš svoju teoriju, ja svoju, ti se i dalje drži svoje a ja ću svoje,
  samo me interesuje jedno, kakav i koji ,,Fosilometar,, su koristili
  ti tvoji ,,Fosilo-stručnjaci,, pa su izmjerili cijelih 3 miliona godina.

  A i ako smo stvarno došli iz svemira, kako objašnjavaš iznenadni prelaz sa napredne tehnologije koja je omogućavala da se pređe 8,7 svetlosnih godina na tehnologiju koja je obuhvatala upotrebu kamenja pogodnog oblika koje se nađe na zemlji, a tek nekoliko stotina hiljada (možda i milion) godina kasnije je to kamenje počelo da se oblikuje.
  Za našu sadašnju primitivnu tehniku, to je svakako nepojmljivo.
  Za tehniku koju oni posjeduju, ta razdaljina i nije neki bauk.

  Pročitaj:
  Biblija(Sveto Pismo), Stari zavjet, Knjiga Proroka Jezekija.

  I tu ti se nalazi primjer korištenja takve tehnike u to vrijeme.

  Adam i Eva doneseni su na zemlju, voljom Boga, u čisti prirodni
  ambijent, pojednostavljeno start civilizacije od nule, imali su
  samo određeno znanje o mogućnosti primjene sredstava rada,
  oruđa i oružja, nađenih u prirodi.
  Civilizacija koja je donijela život na zemlju, u određenim vremenskim
  razmacima posjećuje zemlju i prati naš razvoj, obično se to
  uoči u povećanom broju primijećenih neidentifikovanih letjelica (NLO).

  Priče oko razvoja čovjeka od majmuna (Darvin), do razvoja alata, oruđa i
  oružja u nekom periodu mjerenom milionoma godina, su priče za malu
  djecu, odnosno za dječije vrtiće.

  Da napravomo jedno poređenje, uzmimo jednog obrazovanog muškarca,
  završio recimo Arhitekturu, spakujemo ga i spustimo u sred džungle,
  500 kolometara od civilizacije, uz napomenu ,,imaš jedino pamet, snađi se
  sam,,.
  Šta će prvo da uradi naš pokusni Kunić, da nađe sklonište, ako može kakva
  pećina još bolje, zatim oružje od čega će da napravi oružje, od kamena ili
  drveta, a da bi obradio drvo treba mu kamen spocifičnog oblika.
  Da bi napravio oružje od kamena treba da ga napravi kamenom, i na kraju
  na šta će da liči to oružje, na primitivno, veoma primitivno, jer na bazi raspoloživih alata bolje i ne može da napravi.
  Pećinari nisu bili glupi kako ih naučnici predstavljaju, jednostavno nisu imali
  čime da naprave bolje alate ili oruđa.


  To su sve usiljeno izvučene konstatacije, da prosto nemaju veze.
  Možda nisam dobro objasnio!
  Biblija kaže: Regmini sinovi Dadan(Dardan) i Sava.

  Ilijada kaže: Darodan(Dardan) se prvi rodi od zbirača dažda Diva,
  Dardaniju on je sazdo…
  Biblija kaže da je Regma otac Dardanu.
  Ilijada kaže da je Div otac Dardanu.
  Grci kažu za Div, Zevs.

  I konačno ja kažem da su Regma, Div i Zevs jedna osoba, a ti kažeš
  ,,da prosto nemaju veze…,,

  Što se tiče ostalog teksta iz ovog pasusa, mislim da je besmislen, primjer
  nema veze sa navodima ili je loše odabran.


  Bio bih ti zahvalan kada bi naveo približan vremenski okvir ovih dešavanja.
  Prema mojim kalkulacijama potop se desio oko 3905. g. p.n.e , a raseljavanje
  plemena Nojevih sinova počelo je oko 3500. g. p.n.e.

  Prema drugom izvoru Srbi su počeli da broje godine od 5508. g. p.n.e. a
  Raseljavanje plemena tri Nojeva sina počelo je oko 4500.g. p.n.e.

  Razlika je nastala vjerovatno usljed korištenja različitih polaznih
  osnova za računanje.


  Slažem se da jedan narod odlikuje zajednički jezik, kultura, vera, ali krvno srodstvo se vremenom gubi (nisu svi Srbi, Amerikanci ili Kinezi u srodstvu) pa se to može primenjivati samo u najranijim zajednicama. Inače i pripadnici kulture koja se zove Magdalenijen (16 000 – 10 000 godina p.n.e.), a koji su nastanjivali pirinejski deo Francuske i Španije imali su zajednički jezik i kulturu, a po meni dokaz za to su isti simboli koji su nacrtani na celoj teritoriji koju su oni zahvatali (veoma je prisutan motiv konjske glave). Da bi se crtali isti simboli, oni moraju da imaju iste idole, kao i usmenu kulturu kojom bi prenosili mitove o tim idolima. Znači isti jezik, kultura, a verovatno su i bili u krvnom srodstvu u okviru jednog plemena, pa bi i ovo moglo da se okarakteriše kao narod (da ponovim pre oko 17 000 godina, dok je Džejms Ašer (u XVII veku) prema Bibliji izračunato da je svet nastao 23. 10. 4004. godine pre nove ere i to tačno u podne, pa se ova dešavanja koje ste vi naveli sigurno dešavaju posle toga)
  Nije mi bila namjera da razglabam zajednice prije opšteg potopa.

  Vidim ovdje jednu zanimljivu rečenicu:

  dok je Džejms Ašer (u XVII veku) prema Bibliji izračunato da je svet nastao 23. 10. 4004. godine pre nove ere i to tačno u podne…
  Moja računica se ne odnosi na nastanak svijeta, nego korištenjem drugih
  okvirnih podataka, predstavlja vrijeme kada se desio opšti potop.
  Pošto sam okvirne podatke koristio iz glave, treba vremena da ih nađem
  i provjerim, pa ako bude odstupanja ja ću naknadno dodati ispravku.

  Što se tiče računice g. Ašera, ako misli doslovno na ono ,, svet nastao,,
  smatram da nije dovoljno dobro proučio tekstove na bazi kojih je dobio
  taj podatak.
  Ako se odnosi na ,,opšti potop,, , onda je vjerovatno koristio iste ili približne
  okvirne podatke, kao i ja, pomoću kojih je dobio tu godinu.

  Takođe bit izlaganja je u tome da pokaže da početna populacija Troje
  potiče iz Dardanije, a gdje je bila Troja u ovom slučaju i nije bitno,
  pa i da je to u području današnjeg Doboja.

  U svakom slučaju dodatnim analizama ustanovljeno je da sjedište Troje
  nije bilo u Gabeli, kako tvrdi Prajs, mada je taj prostor bio u sastavu
  Troje.

  Ja znam gdje se nalaze ostaci ,,Ilijinog grada,, (sjedišta Troje), to nije
  sigurno u području na koje upućuje Prajs.

  Što se tiče uništavanja tragova Troje, svakako da su Grci odvozili sve
  što ih je interesovalo, svakako da su rušili, a kao primjer naveo sam
  zagrtanje cijelih gradova.

  Pomenuo si Visoko, tu je 4 objekta pod zemljom, još se ne zna šta tačno,
  nisu jedini u BiH, no to nisu gradovi pod zemljom, oni imaju veću
  arheološku vrijednost, zbog toga što se u njima nalazi sve što je i tada
  bilo.

  Pored toga Rimljani su radili isti što i Grci, rastavljali su cijele građevine
  i odvozili u Italiju.

  Dio toga su uništili Turci, a dio narod koristio za svoje potrebe.
  Pored toga mnogi ostaci građevina su vremenom zatrpani prašinom,
  koja se u principu 1 mm na jednu godinu taloži na površini, tako za
  3000 godina moguće je da se stvorio sloj debeo do 3000 mm.

  Komentar na ,,se-za-me,, i ,,ali-baba,, , je svakako neozbiljan.
  Poruku je izmenio SQUAW, 12.09.2007 u 23:12 Razlog: kodovi

 5. #20

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  Citat Dejan B kaže: Pogledaj poruku
  Nažalost, moram da te razočaram. Ljudska rasa ne potiče iz svemira, već iz područja koje obuhvata današnja Etiopija, gde je pronađen najstariji ostatak koji je zbog svojih morfoloških odlika okarakterisan kao žena (a ne ženka). Taj fosil je nazvan Lusi, a to je sve smešteno u preiod pre 3 miliona godina. A i ako smo stvarno došli iz svemira, kako objašnjavaš iznenadni prelaz sa napredne tehnologije koja je omogućavala da se pređe 8,7 svetlosnih godina na tehnologiju koja je obuhvatala upotrebu kamenja pogodnog oblika koje se nađe na zemlji, a tek nekoliko stotina hiljada (možda i milion) godina kasnije je to kamenje počelo da se oblikuje.  E to ću ja da ti objasnim ...

  Na matičnoj planeti odakle potiču Srbi, uspeva jedna posebna vrsta šljive.
  Pre oko pet milijardi godina, preci današnjih zemaljskih Srba su otkrili čudotvornu moć ove fantastične voćke. Primetili su, da nakon konzumacije rakije, koju su pekli od te vrste šljive padaju u jednu vrstu transa a kada bi se vratili svesti, nalazili su se na najčudnijim mestima. Dugotrajnim usavršavanjem ove veštine i evolucijom koja je dovela do stvaranja jedne od najotpornijih jetri u galaksiji, uspeli su da ostvare san svake rase.
  Međuzvezdano putovanje brže od svetlosti. Drevni Srpski navigatori nalivali su se čarobnom šljivom do te mere, da su uspevali iskriviti vremensko prostorni kontinuum i budili bi se mamurni na raznim planetama širom galaksije.
  Putovanja su izvodili u grupama obavezno uz pratnju muzike i odgovarajuće meze. Milionima godina su harali svemirom pojavljujući se iz ničega da bi napravili nezapamćeni ršum, a zatim bi trgli opet jednu ljutu iz svojih čutura i nestali poput magle.
  Ovde na Zemlji dogodio im se mali maler.... naleteli su na jednu rasu koja ume da krade brže od svetlosti tako da su, dok su trepnuli, ostali bez odeće i dragocenih čutura.
  Srbi i dan danas pokušavaju da se vrate na matični svet ali džaba...
  ovdašnja jadna šljiva je taman dovoljna da se otrezne u kraju bašte ili kod komšije u kokošinjcu.

 6. #21

  01 Srbi, narod najstariji?

  Napred je navedeno da su haldejski, asirski i misirski rukopisi i kameni spomenici jedni od najstarijih dokumenata ljudske civilizacije, stari preko sedam hiljada godina, i da se u njima pominje ime Srbin. Po nekim naucnim teorijama nastanak ljudskih naselja odredjuje se za razne krajeve u razna vremena. Po drugima smatra se da su prva naselja nastala u srednjoj Aziji, odakle su se narodi dalje vremenski raseljavali. Po takvoj tvrdnji za Srbe se smatra da su ogranak arijskog ili indo-evropskog soja, kome pripadaju i romanski, keltski i germanski narodi. Za taj dokaz uzima se isti jezik svih slovenskih naroda, proizasao iz prasrpskog jezika indo-azijskog porekla.


  Veliki je broj naucnika koji Indiju smatra srpskom prapostojbinom. Svi se oni slazu da su seobe Srba iz Indije zapocele pre sest do sedam hiljada godina i da su trajale oko hiljadu godina. Jedan od zagovornika srpskog porekla iz Indije je i dr Nenad Djordjevic, koji u svojoj obimnoj studiji "Istorija Srba" dokazuje da i mi pripadamo indo-evropskom stablu. On tvrdi da Srbi od svog postanka nose svoje ime. Postoji teorija da su se prve seobe Srba odvijale u pravcu kretanja sunca, od istoka ka zapadu. Za kolevku svih evropskih naroda smatra se Indija, odakle su seobe za zapad zapocele pre petnaest hiljada godina. Dokaz tome su mnogobrojne reci u sanskritskom jeziku, istog znacenja kao i na srpskom, a zabelezene su pre vise od tri hiljade godina. Kao prva istorijska zabeleska je rec Serbh sto ima znacenje rodbine, semena i kolena. I u danasnjim jezicima indijskom i srpskom ima mnogo reci istovetnog znacenja. Evo nekih: agan - oganj; bagas - bog; brath - brat; bhala - bela; chata - ceta; deti - dete; div - div; dina - dan; dasa - deset; dama - dom; girja - gora; grad - grad; iskra - iskra; kada - kada; kuta - kuca; lip - lep; lot - ljut; laghi - laki, lagan; ljubhva - ljubav; matr - mater; mala - mali; more - more; mil - mili; nabas - nebo; nava - novi; paraha - prah; prati - protiv; panca - pet; pena - pena; rabh - rob; rosa - rosa; sa - so; sila - sila; sas - sest; stan - stan; sabha - soba; stala - stol; tata - tata; ta - taj; tvar - stvar; trasti - tresti; trang - trag; tamas - tama; tri - tri; trijdosa - trinaest; tada - tada; vrt - vrt; vicur - vece; vatara - vatra; vi - vi; vas - vas; viva - zivi. U sanskritskom jeziku imena rodbine su potpuno identicna srpskim, kao: tata, nana, brat, prija, sestra, strina, svekar, svekrva, dever, kum, svastika. Zatim: guvno, hlad, stoka, govece, jama, apsara, mana, raka, jad, med, guditi i druge. Ima ih svakako jos. Drugi dokaz porekla Srba vezan za Indiju su obicaji, koji su veoma slicni kod oba naroda, na primer: otmica devojke, unosenje i palenje badnjaka, gatanja, motivi na vezovima i nadgrobnim spomenicima, drustveno i drzavno uredjenje. Cak su kod Srba bili sacuvani i obicaji spaljivanja mrtvih. Reci zupa i zupan u srpskom kod Indusa imaju znacenje udruzenja ili zadruge, a u sanskritskom znace povezivanje. Engleski pisci isticali su istovetnost indijskih i srpskih drustvenih jedinica, opstina, koje su u ono vreme bile najdemokratskiji oblik drustva, sacuvan u Srbiji do danas. Makarov je zapisao mnoga imena srpskih stanista, koja su ostala do dana danasnjeg: Indostan, Avganistan, Kurdistan, Radzastan, i jos mnoge druge.

  Nisades, divni i ne pristupacni vrh, stan bogova po indijskoj religiji, bio je prva srpska postojbina. Citat iz Ritera, na strani 29, glasi: "Sa vrha Mera (brdo u Indiji) pruzaju se njegove grane kao Himavat, Henakutas, Nisades, na kojima je ziveo surovi i odeven u odelo od koze narod Serba ili Srba". Znaci da su Srbi prvobitno ziveli na prostorima izmedju himalajskih i hindokuskih planina, preko sest hiljada godina pre Hrista. Ruski istoricar Moroskin istice da su ostali narodi bili zavidni prema Srbima, koji su nastanjivali oblast Dunaj u Indiji. On takodje navodi da su u unutrasnjosti Indije bile drzave Prazija, Gangazija i Sarbarska (Srpska), a u primorskom delu oblast koja se zvala Panovska. O postojanju te dve srpske drzave nadjeni su zapisi kod Aleksandra Velikog. To ukazuje na mogucnost da imena Dunava i Panonije nose takodje poreklo iz Indije (ili obratno). I u indijskim geografskim kartama ima imena srpskog znacenja: Srba, Sobrana, Carnigor, Belospor, Kovilje, Zitomir, Mala Bara, Bela Zora, Grad, Careva, Pramen, Mlava, Drvar, Borac, Zagore, Sivonje, Ravnagora, Borje, Dub, Veselgrad, Timok, Sarbatu, Srbistan, Morava, Drava, Kotor, Srbalj i druga. Po Moroskinu Srbi su ziveli u Indiji nekoliko hiljada godina pre iseljavanja u srednju Aziju, a zabelezena su masovna seljenja pre 5000 godina. Iz svega proizlazi da se o poreklu Srba u Indiji moze govoriti kao o periodu od oko osam hiljada godina ili jos vise. Masovna iseljavanja iz Indije prouzrokovana su pojavom kuge, koja ih je brojcano gotovo prepolovila, kao i najezdom crnih naroda sa juga koji, su ih nemilosrdno pljackali.

  Po Moroskinu prvi ogranak Srba iselio se iz Indije u pravcu Mesopotamije, oko reka Eufrata i Tigra, gde su osnovali svoju Novu Sabarsku drzavu, na tlu danasnjeg Iraka. Tamosnji gradovi nazvani su srpskim imenima, a o istima postoje i dan danas neka svedocanstva. Dolazak Srba u Mesopotamiju datira oko tri hiljade godina pre Hrista i tu su se zadrzali najmanje oko jedan milenijum. Od tih Srba potomci su se prosirili u Malu Aziju, a nesto kasnije odatle su presli i u Evropu. Delimicno su se nastanjivali i u Egiptu. Posle smrti faraona Pepija II ti Srbi zavladali su podrucjem koje su naselili i ta njihova vladavina trajala je od 2261 do 2052 godine stare ere. Tu teoriju zastupa i francuski egiptolog Masper Gaston, koji kaze da su Srbi iz Sarbarske stigli u Afriku u tri navrata. Gaston svoju tvrdnju zasniva na srpskim natpisima na egipatskim piramidama i kamenim spomenicima. Srbe su Egipcani nazivali "kraljevi pastira", a vladali su Donjim Egiptom. Ovo je u potpunoj saglasnosti sa izucavanjima naseg istoricara Stojana Boskovica, koji u "Istoriji sveta" pise kako su Egipcani podizali ustanke protiv srpskih vladara u Donjem Egiptu. Fransis-Maria Apendini pise da su Srbi neko vreme gospodarili Sirijom, odakle su napadali Egipat. Za takozvani "cudesni' period Egipta oznacava se porobljavanje od strane nekih stranih naroda i vladavine izvesnog Arse (ime mu je pisano cirilicom APCA). Za taj "cudesni" period Fransisko-Maria Apendini kaze da su to narodi dosli iza Kaspijskog jezera, koji su najratoborniji narod, a vladali su dugo vremena Egiptom i Sirijom i zvali su se Srbi.

  Prvi doseljenici u Evropu zadrzali su se na Balkanskom poluostrvu, dok su u manjim grupama otisli do Italije pa cak i do Spanije, 3000 godina pre Hrista. Prvo srpsko doseljavanje na Balkan dogodilo se oko tri do cetiri hiljade godina pre Hrista. Safarik tvrdi da se ni za jedan evropski narod, osim Srba, ne moze dokazati poreklo iz Indije, a za Srbe za to postoji istorija. Cak su i u baskijskom recniku nadjene reci srpskog naziva: gora i gori (ono sto gori). Nadjen je cak podatak da u jeziku Baska ima 30-40% reci srpskog znacenja. Milos Milojevic, u delu gde pise o zivotu Srba u Francuskoj i Danskoj, gde i danas postoje geografski toponimi srpskog znacenja, navodi da je tokom velikih progona Srba stradalo 30 do 60 miliona Srba u Evropi. On takodje navodi srpska boravista u Holandiji i Belgiji i da se je Amsterdam nekada zvao Slavengrad. A kada je dr Olga Lukovic-Pjanovic dosla u Francusku, izvesna dama Hermina joj je ispricala pricu svojih roditelja, po kojoj su Srbi vladali u Alzasu, sto Olga tada nije znala. Madjutim, kasnije je to utvrdila kao istinito i nije mogla oprostiti svojim profesorima koji je tome nisu naucili, a jos vise Srpskoj akademiji nauka koja o tim stvarima permanentno cuti.

  Drugi ogranak Srba iz Indije krenuo je prema Kaspijskom moru i planinama Kavkaza, gde su osnovali domovinu 2560 godina pre Hrista i nazvali je Serbanija. I tu su se zadrzali nekoliko vekova, sve dok ih odatle nisu potisli novi osvajaci.

  Treci srpski ogranak usmerio se pored kitajskog carstva (Kine), u pravcu severa i nastanili su se u Sibiriji, gde su osnovali drzavu Sirbidija ili Sirbija 3200 godina pre Hrista. Od te reci Sirbija postala je danasnja rec Sibirija.

  Seobe drugog i treceg ogranka Srba trajale su takodje oko hiljadu godina, a zapocele su gotovo istodobno sa prvim ogrankom, prema tome zaposeli su svoje nove postojbine oko dva do tri milenijuma pre Hrista. Dok su se selili usput su pretezno ratovali, osvajajuci nove prostore za sopstveni opstanak, ali su takodje i mnogo stradali. Najvise Srba izginulo je u dugotrajnim borbama sa Kitajcima, Hunima i Mongolima.

  Dubrovcanin Mavro Orbini pisao je da su ti Srbi, koje je on nazivao Slavjanima, poreklom od Jefeta, sina Nojeva, naseljavali dve stotine pokrajina od Azije preko Evrope. Njegova knjiga "Kraljevstvo Slovena" (iz 1601 godine) prevedena je na srpski tek 1968 i to bez prevoda prvog dela od 248 stranica, u kojima autor pise o ranijim srpskim kraljevstvima od pre Rimskog carstva. Iz zakljucaka Mavra Orbina proizlazi da je dinastija Nemanjica poslednja srednjevekovna srpska dinastija. Jovan Rajic pise da su stranci srpsko ime izveli iz imena reke Zebris (ili Serbis), koja tece izmedju Eufrata i Tigra. I zaista, ta reka se i danas tako zove. I danas u perzijskom jeziku postoje brojne reci istovetnog znacenja kao u srpskom. Evo nekih: bog-bog; zemo-zemlja; zima-zima; zena-zena; berezo-brzo; mislj-misao; zarja-zora; medo-med; noc-noc; paurvi-prvi; dva-dva; tri-tri; cetvere-cetiri itd. I u jevrejskom i jermenskom jeziku takodje postoji dosta srpskih reci, sto su jevrejski istoricari uzimali za utvrdjivanje svoga porekla preko Jefeta, sina Nojevog


  Najstarije srpsko poreklo II deo


  Dr Simo Jelača
  8/7/2003

  Srbi su ostavili svoja imena gde god su ziveli. Evo nekih: jezero Srbonis u Siriji, Serbetes, mesto u Mauritaniji, Serbanica (ili Srbica) na crnomorskoj obali, Serberion na uscu reke Don, Sarbakon na Krimu, Sorbhag u Iranu, Serbka u Indiji, Sarbinovo u Ukraini, Serban-voda u Poljskoj, Serbia u Rumuniji, Serbin u Grckoj, Sarbiodunum na Sardiniji, Sarbat reka u Turskoj u doba kada Turci jos nisu ni ziveli na svojim sadasnjim teritorijama. Za Srbe istoricari kazu da su ziveli u citavoj Evropi i nisu imali potrebe da se pripremaju za ratovanja. Profesor Miomir Jovic utvrdio je da se seoba Srba iz Indije odigrala 4500-4000 godina pre n.e. A Ognjen Radulovic, u Traganjima za korenima Srba, navodi da su iz svoje prapostojbine Indije Srbi krenuli pre sest hiljada godina, usmerivsi se u tri pravca, od kojih je jedna grupa nakon kraceg zadrzavanja u Mesopotamiji stigla i u doline faraona.


  Grcki istoricar Straben pisao je da su u zapadnoj Aziji po planinskim predelima ziveli Srbi, ili Brdjani, koji su se odlikovali rusom kosom i plavim ocima. O istima postoje napisi i ruskog istoricara Mihaila Lomonosova. Dubrovcanin Ivan Gundulic pevao je o slavnoj Troji:
  Pri moru uprav srpskih strana u przinah pusta zala
  Lezi Troja ukopana, od grckoga ognja pala.
  A Car Dusan postavljao je svoga namesnika u Maloj Aziji bas u oblasti Troje.

  Olga Lukovic-Pjanovic pise, u drugoj knjizi "Srbi narod najstariji", strana 59, kako je "Chicago Tribune" 19 Februara 1981 objavio vest da je otkopana kineska najstarija mumija koja je bila plava zena, bele rase. Zatim je ista vest objavljena u Parizu na TV. Te vesti Olgu su potsetile na one koje tvrde da su Siptari Iliri samo zato sto su se naselili na ilirske teritorije. Prema tome, Olga zakljucuje da je "plava kineskinja" mogla biti samo srpkinja.

  Postoje brojni zapisi o srpskoj propasti u vremenima nove ere. Evo nekih. Tokom silnih ratovanja sa turskim i mongolskim plemenima nestala su mnoga srpska naselja u kojima su ziveli vekovima. Prema grckoj hronici rimski car Justinijan je u sedmom veku nasilno preselio mnoge Srbe iz predela sadasnje Stare Srbije u Malu Aziju i od njih stvorio odabranu vojsku od 30,000 konjanika. U borbi sa Arapima 692 godine dve trecine te vojske predje na stranu Arapa a Justinijan dade nalog da se sve preostale porodice srpske pokolju. Nesto kasnije, 762 godine, iz Makedonije se preseli oko 250,000 Srba u Malu Aziju, a 802 godine opet dodje do slicne seobe, nakon sto je grcki car Komnen pokorio Rasku. I konacno, u petnaestom veku kada su Turci osvojili Bosnu, sultan Sulejman prebacio je 30,000 srpske muske dece u Tursku od kojih je napravio Janjicare i isve ih utrosio u narednim obracunima sa Srbima. Latinski biskupi su za vreme sinoda u Saloni proglasili cirilicu "djavolim pismom" i zabranili njenu upotrebu. Poljska, Ceska i Hrvatska odmah su je napustili i otpocela je borba protiv cirilice. Ova borba produzena je do danasnjih dana, a to je ujedno i borba izmedju dve crkve, koja traje vec vekovima. Sve su to dokazi da su Srbi vekovno bivali izlozeni stradanjima i da su sopstvenom krvlju placali visoku cenu opstanka.

  Ogranak Srba koji se doselio na Balkan pre tri do cetiri hiljade godina, o kojima su pisali grcki i rimski istoricari, su direktni praoci danasnjih Srba. Taj ogranak dospeo je cak do Spanije i severnih obala Afrike. O tim seobama zapise su ostavili Ceh Pulkova i Enije Silvije, koji navodi seobe Srba u vreme postojanja kule Vavilonske. Francuz Mosper pisao je o tri provale pastira iz Male Azije u Egipat i tvrdi da se radi o Srbima. A na egipatskim piramidama hijeroglufima je zapisano da su 1600 godina pre Hrista u Libiju i Mauritaniju doprli beli narodi plavih ociju. Egipatski izvori tvrde da su ti narodi na njihovim prostorima osnovali svoju drzavu koja je postojala sedam vekova. Dr Olga Lukovic-Pjanovic daje divan opis ratnih zarobljenika, ciji su likovi uklesani na egipatskim piramiadama sa "zrakastim krunama" na glavama, sa zakljuckom na osnovu reci "pereset" i "prst" da se radi o Srbima (str. 215-230). Rajic citira ruske letopisce, koji kazu da su Vendi, Srbi, pomagali Trojance u borbi protiv Grka, pa su se posle poraza sa svojim vojvodom Antonorom preselili iz Male Azije na Jadransku obalu. Navodi dalje tvrde da su Srbi naselili Boku, Crnu Goru, Dalmaciju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu i sve do Venecije jos pre tri hiljade godina. Safarik, kasnije pise da su ti Vendi bili jednorodni sa Vendima iz podunavskih krajeva.

  Iz prednjega proizlazi da su Srbi naselili Evropu i Balkan istovremeno sa ostalim indo-evropskim narodima: germanskim, grckim i latinskim. Sest stotina godina posle trojanskog rata Srbi su potpuno naseljavali Balkan i u to doba makedonski car Aleksandar Veliki svojom poveljom dao im je zemlje od Jadranskog do Baltickog mora za njihovu hrabrost i vernost. Navodi se da su i Aleksandar Veliki i njegov otac Filip takodje Srbi, posto u to doba nisu jos postojali Sloveni. Hrvat Sver navodi da je majka Aleksandra Velikog bila ilirske krvi, a zna se da su stranci Srbe nazivali Ilirima. To se da tumaciti i iz pesme Ivana Gundulca "Osman", gde kaze:
  Od Lesandra Srbljanina, od svijeh cara, cara slavnog
  Aleksandro to svidoci kralj veliki svega svita.
  Aleksandar Veliki prezivao se Karanovic, a to prezime izvedeno je iz titule Karan, koja je dodeljivana kod Srba visokim dostojanstvenicima i plemicima ili nekom princu iz vladarske kuce, srodniku kralja ili cara, prilikom njegovog postavljanja na duznost glavnog zapovednika vojnog ili pokrajine. Prema Dereticu, jedino su Srbi u vreme Aleksandra Velikog imali vojne formacije kojima je prednje tumacenje odgovaralo. I dve hiljade godina pre Hristova rodjenja jedino je drevna drzava cara Nina bila svetsko carstvo, kome je pripadala polovina savremene Evrope, deo Azije i Afrike - Ilirska, Dacka i Karpatska Srbija. U antickom vremenu, po Dereticu, drzava je bila organizovana drustvena zajednica zasnovana na obicajnom pravu. Za stare Grke u prvobitnu Evropu oni nisu ubrajali ni svoju Grcku, Evropa je za njih bila samo Srbija i nista vise. Drzavu je tada olicavao vladar, gospodar, a bila je onolika koliko je vladar uspevao da je stavi pod svoju vlast i njome uspesno upravlja.

  Posle raspada Rimske Imperije obnovljena je srpska drzava 461 godine, krunisanjem Markelina u Solunu. Markeli, Srbin, bio je vojskovodja Rimske Imperije koji je doprineo pobedi nad Atilom, na Katalinskim Poljima 451 godine. Srpsku drzavu ucvrstio je Ostorilo Svevladov 490 godine i zvala se Srpska Carevina ili Srbija. Od tada pa do kraja 15-og veka, punih hiljadu godina, Srbija postoji kao drzava bez prekida. Deretic citira Anonimus Reventanisa koji je predstavio postojanje tri Srbije, istog imena: prva od Jadranskog mora do Dunava, zvana Ilirska Srbija, druga od Dunava do Karpata, zvana Dacka Srbija i treca od Karpata do Baltickog mora, zvanom Sarmatskom Srbijom. Bilo je to dva veka pre Hrista. Rimljani su osvojili Ilirsku i jedan deo Dacke Srbije, jedan vek posle Hrista, a deo izmedju Tise i Dunava ostao je zauvek ne osvojen, sto ide u prilog tvrdnji da nikda nije prekinuta tradicija rimskim osvajanjem. Cela Sarmatska Srbija ostala je van domasaja rimskog carstva. Dacka Srbija danas se zove Vlaska, a Balticka Srbija se zove Poljska. Znaci, od uspostavljanja Ninovog carstva, oko 2015 godine stare ere, pa do danas, preko cetiri hiljade godina srpska drzavna tradicija nije prekinuta. Otuda je Srbija "vecna".

  Sebastijan Dolci i nehotice povezuje ilirski jezik sa Srbima. A Laonikos Halkokondilos u knjizi "O Turskoj", kaze da su istim jezikom govorili svi narodi od Jonskog mora do Venecije, a za Sarmate navodi da su ziveli u danasnjoj Poljskoj i potom su se spustili na Dunav, sto potvrdjuju i Safarik i Surovjecki, pisuci o rasprostranjenosti srpskog naroda. I hrvatski pisac Dinko Zlataric u "Elektri", posveti knezu Zrinskom, pise mu o "Velikom Aleksandru, kralju srpskom". Orfelina o ruskom caru Petru Velikome, u gramati od 3 Marta 1711, zapisano je da "car svih Rusa poziva Srbe na ustanak protiv Turaka, potsecajuci ih da se sete svojih slavnih i junackih predaka, u prvom redu srpskog cara Velikog Aleksandra Makedonskog, koji je mnoge careve pobedio

  r Hristivoje Pejcic,
  profesor, Pristina

  ETIMOLOSKI TRAGOVI STARE SRPSKE RELIGIJE I MITOLOGIJE, OSOBITO NA SREDISTU SERBIJSKOG POLUOSTRVA

  Nase poluostrvo su neki zapadni pisci nazvali po reljefu, a ne po starosedeocima, Serbima, sto je neprikladno i neodrzivo. Tacno je da su se starosedeoci Serbijskog poluostrva u odredjenom periodu nazivali Iliri, Kelti i Tracani. Samo se manje ali poslednjih godina i sve vise zna da su to, u stvari, serbijska plemena. Pleme pod nazivom Iliri je zivelo izmedju Drima i Neretve. Ime su dobili po njihovom vladaru - Iliji. Grci su, medjutim, kao slabi poznavaoci geografije, mnogo siri prostor nazvali Ilirijom. Da bi Srbe lakse odbijali od Sinjeg (Jadranskog) mora, Germani su proglasili Albance potomcima Ilira. Medjutim, to koriscenje neistine je krajnje prozirno, s obzirom da je ilirsko vreme trajalo od 235. do 490. godine nove ere, dok su se Albanci sa podrucja danasnjeg Azerbejdzana posredno, preko danasnje Italije, na Serbijsko poluostrvo nastanili s dozvolom kralja Vojislava 1043. godine.
  "Kelti" je stara grcka rec i ime za Hete, odnosno Gete. Kod odredjenih Serbijskih plemena Geti su bili vojni i vladajuci drustveni stalez. Srbi su koristili musko ime Getije. Drugim recima, Kelti su serbijska plemena kod kojih je na posebne casti bio odredjeni drustveni sloj za koga oni imaju posebni naziv - geti.
  Rec "Tracani" je grcki prelik za serbijske Rasane ili Rascane. Stara Raska je bila na obali Crnog mora, koje se nekada prema serbijskom vladaru Pontu zvalo Pontsko more.
  Stari Srbi, Praserbi, odnosno Serbi, koje su zapadnjaci nazvali Slovenima (jer svi slicno slove) su starosedeoci poluostrva na kome mi danas zivimo. Oni su sa ovog prostora, pre Hrista, preduzimali tri pohoda na Indiju i to pod vodjstvom Nina, sina Belovog iz Nize (Nisa), Serba, sina Makeridovog i Aleksandra Karanovica, Velikog. U Luznici, jugoistocno od Suve planine, i danas se neguje poklic - "Zemljo Indijo!" (Dragisa Mitic iz Gornjeg Strizevca).
  Jedan deo tog naroda je asimiliran od strane tuzemaca sirom azijskih i evropskih prostora, a drugi deo se kroz razlicito vreme vracao starom kraju. Tim povodom je sredisna planina poluostrva dobila ime Stara planina ili Matora gora. A to vracanje dela naroda svojoj postojbini je germanska istorijska skola proglasila doseljavanjem nasih predaka "preko Karpata", na osnovu nenaucnih spisa Porfirogenita "O upravljanju carstvom", gde je sugerisano rimskim vladarima da se prema starosedelackom stanovnistvu ponasaju bez milosti kao prema dosljacima sa severa. Medjutim, o nasim starim korenima na ovom prostoru svedoce ne samo zaobidjene istorijske cinjenice nego i neki etimoloski tragovi stare srpske religije i mitologije.
  MORA, MORENA, MORANA - MORAVA
  Morena. Morana ili Mora je boginja bolesti odnosno smrti u predhriscanskoj religiji drevnih Srba, koji su se pretezno Serbima zvali. U osnovi ovih reci je serbijska rec "mor", koja znaci smrt.
  Sirom Evrope postoji geografski nazivi koji pocinju sa mor, a dovode se u vezu sa ovim bozanstvom. Nazivi reka koje su nam poznate kao Morava i Moravica su takodje izvedeni iz imena ovog serbijskog bozanstva.
  Prastara stanista drevnih Serba su se nalazila u planinskim i podplaninskim predelima na Serbijskom poluostrvu, gde je nadjen arheoloski materijal iz kamenog doba. Drugim recima, pre nego sto se unapredilo zemljoradnicko iskustvo, lov i sakupljanje plodova je bilo izvor opstanka. Prvobitna stanista su bila pored cistih, zdravih voda prihvatljivih od strane covekovog organizma. To su sa izvorista i korita tekucih voda u planinskim i podplaninskim predelima sa umerenom klimom, a ne u priobalju velikih ravnicarskih reka.
  Poruku je izmenio BaneK, 14.09.2007 u 09:50 Razlog: uzastopni postovi

 7. #22

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  Citat darcoole kaže: Pogledaj poruku
  I u danasnjim jezicima indijskom i srpskom ima mnogo reci istovetnog znacenja.
  Ne postoji indijski jezik
  Crvenu maramu nosiću ja i plavu kapicu, tralalala
  Crvena zvjezdica na kapi sja, o vratu marama, tralalala

 8. #23

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  I u Nemačkom jeziku postoje mnoge spske reči ...

  Gepek - Gepacktrager

  Cvikcangle - Zwickzange

  Malter - Mrtel

  Fangla - Fangel

  Mistrija - Mistel

  Štangla - Stange

  Vinkla - Winkel

  Dizna - Dse

  Nes kafa - Nescafee

  Kurbla - Kurbel

  Kabel - Kabel

  Sajla - Seil

 9. #24

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  Sto se tice porekla Srba, I to da li su najstariji narod ,hmm, pa, mozda i nisu najstariji, ali su definitivno najplemenitiji narod. Genetska istrazivanja ce doneti odgovore ko je sa kog podrucja, daleko bolje nego li poreklo reci, ma da i poreklo reci moze sluziti kao delimicna potvrda .
  Proteklih godina radjeni su neki eksperimenti u kojima je na osnovu savremenih metoda genetike (pomocu genetickih markera) ispitivan genotip ljudi iz razlicitih drzava. Naime, po mom saznanju, a ne mojte me cvrsto drzati za rec, radjena su istrazivanja na uzorku od oko hiljadu ljudi, iz preko 20-tak zemalja. Podaci su prikazani u casopisu Science. Podaci su najvecu zabunu doneli u Madjarskom narodu (jer je madjarima pronadjeno da imaju cak 60% slovenskog genotipa tj. Eu19). Naime, za hrvate je ustanovljeno (ma da zbog velicine eksperimenta treba biti obazriv) da je njihov najcesci genotip Eu7 sto je ustvari genotip Ilira, i da ga ima oko 44.8% hrvata. S druge strane, srbima je otkriveno da imaju samo oko 16% slovenskog genotipa Eu19, a medju preostalih 84% najvise su dominirali genotipi Eu 9, Eu10 i Eu11, sa oko 49% (nadam se da su podaci validni, jer sam se oslanjao na informacije pronadjene guglovanjem), (to su inace genotipovi jugozapadne Azije-npr. podrucja Turske i upravo nekadasnjeg Persijskog carstva).
  Na kraju, da sumiram, ako dalja istrazivanja budu potvrdila opet ove podatke, ali na znatno vecem eksperimentu, nece biti ni najmanje sumnje da Srbi nisu poreklom Sloveni. Onda ce se doci do zakljucka da je nasa prapostojbina bas kao sto neko kaze Vavilon, ili taj tamo deo Azije oko Kaspijskog jezera. Ja licno verujem da smo bili jako uvazen narod u Vavilonu ,Egiptu, u Indiji, na podrucju nekadasnjih drzava Sovjetskog Saveza, i sirom planete, ali da smo stradali zbog naivnosti. Ko zeli da vidi vise o ovim prvim istrazivanjima, evo linka.  http://hpgl.stanford.edu/publication...v290_p1155.pdf
  ...................

 10. #25

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  U prethodnom postu iznio sam podatak o vremenu(godini) kada se desio
  opšti potop, a to je 3905. godine prije nove ere.
  Svakako uz napomenu da sam polazne i okvirne podatke koristio iz glave
  na osnovu sjećanja, na bazi tih podataka i računice dobio sam tu godinu.

  U tom opisu nisam predstavio način na koji sam taj podatak izveo, iz
  razloga što jedna od tih stavki nije za javnost.

  U nastavku pokušat ću da, na bazi nekoliko raspoloživih činjenica, izvedem
  tačnu i utemeljenu godinu kada se desio opšti potop.

  Stevan Visoki sin Cara Lazara, na mramornom stubu podignutom na mjestu
  pogibije njegovog oca Cara Lazara, ostavio zapis: da se slavna bitka sa Turcima
  odigrala ,,petnaestoga dana, mjeseca juna, 6897. godine,,

  Po novom kalendaru Kosovska bitka se odigrala 1389. godine(nove ere).

  Uzmimo da je navedena 6897. godina, prema srpskom kalendaru godina
  od postanka svijeta, odnosno od prvog čovjeka na zemlji Adama.

  Toj godini dodamo vrijeme od Kosovske bitke 1389. godina, do tekuće
  2007. godine, a to je 618 godina.(2007 minus 1389 = 618).

  6897 plus 618 =7515

  Dobijamo da tekuće (2007. godine) prema Staro-srpskom kalendaru teče
  7515-a godina od postanka svijeta.

  Sada od godine koja piše na mramornom stubu (6897-a) , oduzmemo godine
  od starta nove ere do Kosovske bitke (1389-a)

  6897 minus 1389 = 5508

  Prema ovoj računici 5508. godine prije naše ere nastao je svijet.

  Toj godini dodamo vrijeme nove ere (2007 godina)

  5508 plus 2007 =7515

  Opet dobijamo ukupan broj godina od nastanka svijeta do danas (2007. godina)

  Opšti potop:

  U ovim računicama dobili smo da je godina postanka svijeta 5508-a prije
  naše ere.
  Vrijeme od Adama do Noja, odnosno od Adama do opšteg potopa, može da se
  izračuna na bazi tekstova u Bibliji.

  Na bazi rodovnika i godina iz Biblije dobio sam da je od Adama do Noja,
  odnosno do opšteg potopa, proteklo 1656 godina.

  Ako od godine (5508. stare ere) godina postanka svijeta oduzmemo period
  od Adama do Noja (1656 godina) dobit ćemo godinu opšteg potopa.

  5508 minus 1656 = 3852

  Dobijamo da se opšti potop desio 3852. godine prije naše ere, ili prije
  5859. godina (u odnosu na tekuću 2007. godinu)

  Iz ovoga proizilazi da je civilizacija na zemlji stara 7515 godina i da se
  opšti potop desio prije 5859 godina.

  To bi bile godine prema računanju vremena kod Starih Srba.

 11. #26

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  Još jedan nepobitni dokaz o drevnost Srpskog naroda je i činjenica da su
  mamuti dobili ime od prvih srba.
  Naime u davna vremena kada su su ti veliki dlakavi slonovi hodili zemljom,
  ponekad bi se desilo, da poneki zaluta nekom srbinu u baštu i izgazi mu rotkvice. Srbin bi mu tada psovao mater ... Mamu-ti jbm!
  Ostali narodi koji tada još nisu ni znali govoriti a kamoli psovati zapamtili su samo početak... Mamuti. i tako su srbi postali kumovi mamutima. 5O.OOO godina pre rođenja Cece.

 12. #27

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  Citat Petar II kaže: Pogledaj poruku

  Dobijamo da tekuće (2007. godine) prema Staro-srpskom kalendaru teče
  7515-a godina od postanka svijeta.
  Poznat mi je taj podatak o računanju vremena u srednjem veku, ali mi je bila velika nepoznanica od kog događaja su oni počeli računanje vremena (ovde sam pročitao da je to od postanka sveta). Inače despot Đurađ Branković je Esfigmensku povelju napisao 6938. godine, što ide u prilog ovoj računici.

  Čini mi se da sam negde pročitao podatak da smo mi samo preuzeli ovaj kalendar od Vizantije onda kada smo preuzeli i hrišćanstvo, pa se tu postavlja pitanje u kolikoj meri se ovo može vezivati za Srbe, kao što sada računamo vreme po gregorijanskom kalendaru, koji je sastavila rimokatolička crkva na čelu sa papom Grgurom XIII. Još jedna stvar koja mi je nejasna je zašto SPC računa vreme prema julijanskom kalendaru, a ne prema Staro-srpskom.


  Citat Aca1983 kaže: Pogledaj poruku

  Na kraju, da sumiram, ako dalja istrazivanja budu potvrdila opet ove podatke, ali na znatno vecem eksperimentu, nece biti ni najmanje sumnje da Srbi nisu poreklom Sloveni. Onda ce se doci do zakljucka da je nasa prapostojbina bas kao sto neko kaze Vavilon, ili taj tamo deo Azije oko Kaspijskog jezera. Ja licno verujem da smo bili jako uvazen narod u Vavilonu ,Egiptu, u Indiji, na podrucju nekadasnjih drzava Sovjetskog Saveza, i sirom planete, ali da smo stradali zbog naivnosti. Ko zeli da vidi vise o ovim prvim istrazivanjima, evo linka.
  Ako sam dobro razumeo ono što sam pročitao na ovom linku, markeri Eu9, Eu10 i Eu11 su se pojavili pre 15 000 do 20 000 godina, što je dalo vremena da nosioci tih gena migriraju iz područja Vavilona mnogo pre nego što je osnovan u III milenijumu pre nove ere.

  Ali ako bi se detaljnim istraživanjima dokazalo da mi ne potičemo od starih Slovena, to bi imalo veliki udarac na našu istoriju. Sve što smo znali palo bi u vodu i potrošili bi mnogo vremena i para dok ne bi sabrali sve činjenice u jednu novu celinu, koja bi i dalje bila krajnje diskutabilna. Bili bi smo narod sa nejasnom budućnošću i nikakvom prošlošću. Pribojavam se ovakvog razvoja događaja, ali po svoj prilici rezultatima ovog i budućih istraživanja će se više baviti drugi nego mi sami.

 13. #28

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  Citat iz donjeg teksta:

  ,,Tako su podelili istoriju na Velike Indiktione koji traju po 532 godine (trenutno smo u 15. Indiktionu koji je poceo 1941. godine),,

  Jedan Veliki Indiktion traje 532 godine.

  Bilo bi dobro da vidimo kako se to uklapa u računice iznešene u prethodnom
  postu.
  Godine 1940. isteklo je 14 punih Velikih Indiktiona.

  532 puta 14 = 7448

  Sada traje petnaesti Veliki Indiktion, počev od 1941. godine.

  2007 minus 1940 = 67 (67 godina 15. Velikog Indiktiona)

  Dodamo na godine dobijene množenjem 14 Velikih Indiktiona (7448),
  godine 15. Velikog Indiktiona (67)

  7448 plus 67 = 7515

  Iz ovoga prizilazi da su i oni računali vrijeme od prije 7515 godina,
  odnosno od postanka svijeta,(u odnosu na tekuću 2007. godinu).

  JULIJANSKI KALENDAR
  Stari julijanski kalendar se odlikuje time da je u njemu svaka cetvrta godina prestupna. Crkva je prihvatila je ovaj kalendar na Prvom Ekumenskom Saboru 325. godine u Nikeji. U to vreme ustanovljeno je i specificno racunanje datuma na koji pada Praznik Vaskrsenja Hristovog, Praznik nad Praznicima. Po pravilu, Vaskrs bi trebalo da bude prva nedelja posle prvog punog meseca posle prolecne ravnodnevice. Stari astronomi su uzeli 1. da je Julijanski kalendar tacan, 2. da se mesec okrene oko zemlje za tacno 28 dana. Tako su podelili istoriju na Velike Indiktione koji traju po 532 godine (trenutno smo u 15. Indiktionu koji je poceo 1941. godine) i u ojima se praznovanje Vaskrsa ciklicno ponavlja. Kako mi danas znamo da su i pretpostavka 1. i 2. pogresne, ovaj nacin racunanja je vrlo brzo izgubio tacnost, ali sve pravoslavne crkve ga se i danas pridrzavaju.

  Julijanski kalendar kasni u odnosu na realno astronomsko vreme jedan dan svakih 128 godina. Stoga je, posto je razlika u realnoj ravnodnevici i onoj koja se mogla ocekivati po kalendaru postala vidljiva i golim okom, Papa Grgur XIII odlucio je 1582. da uvede Gregorijanski kalendar (koji je po njemu i dobio ime). Ovaj kalendar je danas zvanicni gradjanski kalendar u celom svetu i postuju ga Rimokatolicka crkva, Starokatolicka crkva i svep rotestantske hriscanske crkve. U Gregorijanskom kalendaru je takodje svaka cetvrta godina prestupna, ali to vazi i za sekularne godine (one deljive sa 100), pa tako 1700, 1800 i 1900. nisu bile prestupne ali 2000. jeste. Ovaj kalendar je mnogo precizniji i kasni u odnosu na astronomsko vreme jedan dan svakih 14.400 godina. Trenutna razlika izmedju Gregorijanskog i Julijanskog kalendara iznosi 13 dana.

  Pravoslavne crkve su 1917. godine odlucile da promene Julijanski kalendar. Za tu priliku je projkat spremio jedan od najvecih srpskih naucnika, Milutin Milankovic (najponatiji po tome sto je dao matematicko resenjep roblema nastanka ledenih doba, koje danas stoji u osnovi vazece teorije koju je uradio projekat CLIMAP). Po Milankovicevom kalendaru prestupnost svake cetvrte godine ostaje, ali od sekularnih godina prestupne su samo one koje pri deljenju sa 900 daju ostatak 200 ili 600. Dakle, 2000. i 2400. ce biti prestupne, ali ce se ovaj kalendar razici od Gregorijanskog 2800. godine kada ce se napraviti razlika od jednog dana.

  Milankovicev kalendar je najprecizniji od svih i kasni jedan dan u odnosu na realno astronomsko vreme tek svakih 48.000 godina.
  Medjutim, na tom Saboru samo tri crkve su odlucile da se i dalje pridrzavaju Julijanskog kalendara: Srpska, Ruska i Jerusalimska (kao i svi manastiri na Svetoj Gori). Ipak, dogovoreno je da, bez obzira na razlike u slavljenju nepokretni praznika (od kojih je najveci Bozic) sve pravoslavne crkve praznuju Vaskrs na stari nacin.

  OVAJ KALENDAR

  Ovo je prvi pokusaj da se pravoslavni kalendar Srpske Pravoslavne Crkve uradi u elektronskom obliku. Nas rad kao izlaz daje spisak praznika za zadat mesec i godinu daje tabelu praznika po svim standardima Patrijarsije u Beogradu, dakle vodeci racuna o velicini praznika i o mestu svih pokretnih praznika koje Crkva slavi.

  Godina se moze kretati od 400 do cak 300.000. Tu treba dodati nekoliko napomena. Godine u dalekoj proslosti, narocito one pre XVI veka dobijaju se na fiktivan nacin u Gregorijanskom kalndaru iz prostog razloga sto on tada nije postojao. Takodje, sto se ide dalje u proslost, sve vise imena Svetih gubi smisao jer ti ljudi tada nisu ni bili rodjeni. Medjutim, odlazak u proslost moze koristiti istoricarima i drugim ljudima koji istrazuju stara dokumenta jer su se dogadjaji cesto evidentirali samo u odnosu na neki od velikih pokretnih praznika.

  Sto se tice buducnosti, odlazak u predaleku buducnost takodje pomalo obesmisljava koriscenje kalendara. Posto se svakih 100 godina razlika izmedju Julijanskog i Gregorijanskog kaendara povecava za 1 dan (sem kada je godina deljiva sa 400), nije tesko izracunati da ce se Bozic po Julijanskom kalendaru polako setati po svim godisnjim dobima, a to bi potencijalno napravilo veliku pometnju u narodnim obicajima vezanim za pojedine praznike. Takodje, ako se pogleda godina 300.000, moze se videti da ce razlika u kalendarima iznositi preko 3 godine (!). Medjutim, u to fiktivno vreme oba kalendara ce vise godina kasniti za stvarnim astronomskim vremenom, da ce sve crkve dotle svakako nesto morati da urade :).

  Nikola Lecic

 14. #29

  12 Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  Ima li dokaza da su Adam i Eva Srbi?
  c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.

 15. #30

  Odgovor: Srbi, narod najstariji?

  Gilgamesova tetka je bila srpkinja.
  U nekom od stihova se spominje "tetkica serpkica"

Strana 2 od 6 PrvaPrva 1234 ... PoslednjaPoslednja

Slične teme

 1. Odgovora: 30
  Poslednja poruka: 03.06.2015, 12:32
 2. Kosovo ili EU - šta će narod izabrati
  Autor Turkmenbashi u forumu Politika
  Odgovora: 48
  Poslednja poruka: 10.10.2011, 11:25
 3. Sloveni,Jedan Narod?
  Autor Skidatch_Mraka u forumu Društvo oko nas
  Odgovora: 20
  Poslednja poruka: 09.06.2011, 15:58
 4. Najstariji zanat je načisto propao
  Autor WEISHAUPT u forumu Erotika & sex
  Odgovora: 17
  Poslednja poruka: 08.10.2010, 20:48

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •