Kruzne trke - pravilnik
Prikaz rezultata 1 do 10 od ukupno 10
 1. #1

  Kruzne trke - pravilnik

  Pravilnik za auto-trke na kruznim stazama


  KALENDAR TAKMIČENjA

  Šampionat se održava po bodovnom sistemu i sastoji se od sledećih takmičenja za 2007. godinu:

  19/20.05. Aqua Balkanika 2007
  26/27.05. Nagrada NIS I 2007-Novi Sad
  09/10.06. EKO Nagrada 2007
  23/24.06. Nagrada Optime-Banja Luka 2007
  08/09.09 Nagrada Kraljeva 2007
  29/30.09. Nagrada NIS II 2007-Novi Sad

  SISTEM BODOVANjA


  Mesto

  1-20 bodova
  2-15 bodova
  3-12 bodova
  4-10 bodova
  5-8 bodova
  6-6 bodova
  7-4 bodova
  8-3 boda
  9-2 boda
  10-1 bod

  Da bi se takmičenje za Šampionat bodovalo za plasman u klasi, potrebno je da u toj klasi budu na startu tri vozača. Ukoliko startuje manje od tri vozača isti će se bodovati sa 50% bodova, osim zadnjeg takmičenja, na kome će klasa biti bodovana bez obzira na broj vozača koje startuju, sa punim brojem bodova.
  Vozaču koji ima najbolje vreme u klasi na treningu dodeliće se 1 bod.

  ŠAMPIONAT VOZAČA


  Konačan plasman vozača u svakoj klasi biće određen na osnovu zbira bodova sa svih bodovanih takmičenja.
  Ukoliko je u nekoj klasi bodovano manje od tri takmičenja, smatraće se da Šampionat u toj klasi nije održan.
  Vozači koji u toku takmičarske sezone nisu osvojili nijedan bod, razvrstavaju se u konačnom plasmanu iza svih vozača koji su osvojili bodove i to tako što se zbir osvojenih mesta na pojedinim takmičenjima podeli sa brojem takmičenja na kojima je dotični vozač imao plasmane. U slučaju jednakog rezultata, bolje mesto zauzeće vozač koji je nastupio na većem broju takmičenja.
  Šampion u klasi do 1150/N sledeće i narednih takmičarskih sezone ne može učestvovati u toj klasi.
  Sva takmičenja Šampionata Srbije su raspisana i za Međunarodni šampionat Srbije. Da bi se vozači bodovali u klasi potrebno je da bude na startu najmanje 3 vozača sa licencama koje nije izdao SAMSS i ne poseduju ličnu kartu izdatu na teritoriji Srbije. Ukoliko ima na startu manje od tri vozača, isti će se bodovati sa 50% predviđenog broja bodova. Da bi se proglasio pobednik Međunarodnog šampionata Srbije potrebno je da se boduju najmanje tri takmičenja, u suprotnom će se smatrati da Šampionat nije ni održan.

  ŠAMPIONAT KLUBOVA I EKIPA SPONZORA

  Naslov Šampiona i konačan plasman u konkurenciji klubova i ekipa sponzora, biće određen na osnovu zbira bodova koji su klubovi i ekipe sponzora osvojili na svim takmičenjima.
  Poruku je izmenio Necromancer, 31.01.2015 u 14:24
  Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku, smeđu kao devojačke pletenice, tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša ...tu Vojvodinu bogomojačku, i bezbožničku, i ivnsku, belju od jaganjaca, crnju od paljevina, tu Vojvodinu svetonikoljsku, velikogospojinsku...

 2. #2

  Odgovor: Kruzne trke-pravilnik

  ISTI BROJ BODOVA


  U slučaju istog broja neto bodova po završenom Šampionatu, biće bolji vozač:
  a) koji je osvojio više prvih mesta, a ukoliko je broj prvih mesta isti, koji je osvojio više drugih mesta, itd. Uzimajući u obzir sva bodovana takmičenja;
  b) koji je imao više boljih startnih pozicijama na trkama ( više prvih, zatim drugih, itd );
  c) ako se ni na jedan način iz prethodnih stavova ne može odrediti plasman, bolje mesto zauzeće vozač koji ima manje ukupno vreme na takmičenjima na kojima su se zajedno plasirali, a u slučaju na nemaju zajednilki plasman, vozači dele isto mesto;

  U slučaju istog broja bodova po završenom Šampionatu, biće bolji klub, odnosno ekipa sponzora:
  a) sa više boljih plasmana osvojenih na pojedinim takmičenjima;
  b) sa osvojenim bodovima na manjem broju takmičenja.

  STAZE

  Svaki organizator mora da ima licencu staze, važeću za 2007. godinu.
  Licenca staze mora, pored ostalog što je regulisano Elaboratom staze, da obuhvata servisno parkiralište i zatvoreno parkište.
  Minimalna dužina staze mora da iznosi 2000 metara, a minimalna širina 6 metara.

  KLASE I GRUPE

  Šampionat Srbije u auto-trkama na kružnim stazama za 2007. godinu, raspisuje se za homologirane turističke automobile, (osim za klasu V) i to:
  Klasa-I- radna zaprem. u ccm-do 1150 grupa N vozilo-turisticko
  Klasa-II-radna zaprem. u ccm-do 1150 vozilo-Yugo-55
  Klasa -III-radna zaprem. u ccm-od 1151 do 1400 grupa N vozilo-turisticko
  Klasa -IV-radna zaprem. u ccm 2000 grupa-SP i N vozilo-Super Production i N
  Klasa -V-radna zaprem. u ccm od 1401 do 1600 vozilo-Super Sport
  Klasa -VI-radna zaprem. u ccm do 2000 grupa-ST plus

  U svim klasama u 2007. godini dozvoljeno je učešće i vozilima kojima je istekla homologacija u 2001 i kasnije godini po poslednjoj važećoj homologaciji.
  U klasi ST Plus dozvoljava se učešće vozilima ST i vozilima grupe A i grupe N preko 1600 ccm sa važećom ili isteklom homologacijom koja u svemu moraju da odgovaraju uslovima iz homologacije FIA, a koja nisu obuhvaćena prethodnim klasama, kao i vozilima WRC i Kit Car.
  Klase su raspisane zaključno sa 2008.godinom.

  Trke i treninzi se voze u sledećim divizijama:

  - I Divizija: klasa I do 1150/N
  - II Divizija: klasa II YUGO 55
  - III Divizija: klasa III 1151 do 1400/N + klasa V od 1401 do 1600 "Super sport"
  - IV Divizija: klasa IV do 2000 SP + klasa VI do 2000 ST Plus
  Klase u diviziji III i IV se mogu razdvojiti samo ako se u nekoj klasi pojavi broj vozača koji je veći od 50% od broja propusne moći staze ili ako ukupan broj vozača u diviziji prelazi broj koliko je propusna moć staze ili drugačije a na osnovu odluke direktora trke.
  Vozač na jednom takmičenju može nastupati u dve klase iz različitih divizija, ali u klasi I ne mogu učestvovati vozači iz drugih klasa.
  Raspored divizija i programe starta, treninga i trke određuje organizator, što mora istaći na oglasnoj tabli uz napomenu da divizija IV startuje prva na treningu i trci.
  Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku, smeđu kao devojačke pletenice, tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša ...tu Vojvodinu bogomojačku, i bezbožničku, i ivnsku, belju od jaganjaca, crnju od paljevina, tu Vojvodinu svetonikoljsku, velikogospojinsku...

 3. #3

  Odgovor: Kruzne trke-pravilnik

  USLOVI ZA VOZAČE


  Pravo učešća imaju svi vozači koji imaju državljanstvo Srbije, takmiče se za klub koji je član SAMS Srbije i poseduju vozačku člansku kartu-licencu važeću za 2007. godinu najmanje B kategorije za klase I , II i III, a A kategorije za ostale klase, lekarsko uverenje važeće za 2007 godinu, overenu prijavu za nastup na takmičenje, polisu osiguranja života za učešće na takmičenju sa najmanjim iznosom od 300.000,00 dinara u slučaju smrti i 600.000,00 dinara u slućaju trajnog invaliditeta i uplaćenu upisninu organizatoru, prema sledećem, klasa I do 1150 N -1.000,oo dinara, klasa II 1150 Yugo 55 - 2.000,oo dinara, klasa III od 1151-1400 N 2.500,oo dinara, klasa V 1401-1600 Super Sport 3.000,oo dinara, klasa IV do 2000 SP I N 4.000,oo dinara i klasa VI do 2000 ST Plus 4.500,oo dinara. Za vozače koji se ne boduju za Šampionat Srbije već samo za Međunarodni šampionat Srbije upisnina je u duplom iznosu. Prijava vozača za takmičenje će se primati do 14 dana pre održavanja takmičenja. Posle ovoga roka prijavi se može dostaviti uz dodatnu doplatu u visini startnine.
  U klasi I od 2007 godine pravo nastupa imaće samo vozači sa najviše započetih 27 godina starosti.
  Na treningu i trci obavezna je upotreba homologiranih kaciga, takmičarskih kombinezona, sigurnosnih pojaseva, zaštitnih rukavica bez otvora za prste, sportskih vozačkih patika za sve vozače. Kontrola se obavlja na tehničkom prijemu i predstartnom prostoru a vozač je dužan da ih nosi od izlaska iz pretstartnog prostora do ulaska u servisno ili zatvoreno parkiste, po zavrsetku treninga ili trke.
  Zabranjeno je prisustvo vozača sa takmičarskim vozilom na stazi, od tehničkom prijema do treninga, kao i između treninga i trke. O ovom prekršaju direktor donosi odluku o isklučenju vozača sa takmičenja.

  TAKMIČENjE KLUBOVA


  Klubovi se ne prijavljuju na takmičenjima. Plasman klubova na pojedinim takmičenjima određuje se na osnovu individualnih plasmana vozača - članova dotičnih klubova.
  Plasman klubova određuje se na osnovu zbira bodova koje su za plasmane u svojim klasama osvojila od 1 do 3 najbolje plasirana vozača iz dotičnog kluba.
  Vozaču koji na jednom takmičenju nastupi u dve različite klase, za plasman kluba mogu da se računaju bodovi iz obe klase, ukoliko je to za klub najpovoljnije.
  U slučaju istog broja bodova na nekom takmičenju, bolji plasman imaće klub:
  a) čiji članovi imaju više boljih mesta uzimajući u obzir sve plasirane vozače iz tog kluba
  b) čiji članovi, koji se boduju za plasman klubova, imaju manji prosek vremena najboljih krugova sa treninga. Ukoliko se u ovom slučaju u obzir mogu uzeti bodovi dva ili više članova kluba, računaće se vreme onoga člana koje je za klub najpovoljnije.
  Da bi se na jednom takmičenju računao plasman klubova, potrebno je da na tom takmičenju učestvuju najmanje tri kluba.

  TAKMIČENjE EKIPA SPONZORA


  Vozači mogu da se grupišu i u ekipe sponzora koje se takmiče za poseban plasman - plasman sponzora. Jedna ekipa sponzora može da se sastoji od najmanje dva a najviše pet vozača. Naziv i sedište ekipe sponzora nalazi se na takmičarskoj sponzorskoj članskoj karti-licenci. Vozač koji na jednom takmičenju nastupi u dve različite klase, može da nastupa za jednu ili za dve različite ekipe sponzora. U toku sezone sastav ekipe sponzora može da se proširuje do punog sastava ekipe.
  Vozač ne može u toku sezone da menja ekipu sponzora.
  Stručna služba SAMSS je obavezna da organizatoru dostavi, najkasnije do početka verifikacije, spisak izdatih takmičarskih sponzorskih članskih karti- licenci sa punim nazivom,
  sedištem i sastavom ekipe u kojoj je naznačeno u kojoj klasi i sa kojim startnim brojem nastupa vozač.
  Upisnina ua ekipu sponzora iznosi 3.000,00 dinara.
  Da bi se računao plasman, potrebno je da na jednom takmičenju učestvuju najmanje tri ekipe. Ekipa se prijavljuje organizatoru u toku obavljanja verifikacije. Sportska komisija je obavezna da sve ekipe sponzora koje učestvuju na takmičenju unese u zapisnik sa prve sednice, pod punim nazivom i sa sastavom ekipa. Organizator je dužan da, uz startnu listu, na oglasnoj tabli istakne sastav ekipa sponzora radi eventualnih prigovora.
  Plasman ekipa sponzora određuje se na osnovu zbira bodova koje su najviše dva najbolje plasirana člana ekipe osvojila za plasmane u svojim klasama.
  U slučaju istog broja bodova na nekom takmičenju, bolji plasman imaće ekipa:
  a) čiji članovi imaju više boljih mesta na trci, uključujući sve prijavljene članove ekipe;
  b) čiji članovi koji se boduju za ekipu imaju manji prosek ukupnih vremena na treningu.

  STARTNI BROJEVI I REKLAME

  Za vreme treninga i trke, vozači su obavezni da nose startne brojeve sa obe strane na prednjim vratima vozila.
  Startne brojeve obezbeđuje SAMS Srbije.
  Vozači su dužni da ostave slobodan prostor bele boje širine 40 cm i visine 45 cm isključivo na prednjim vratima sa obe strane vozila, radi postavljanja startnih brojeva. Ukoliko je vozilo svetlije boje mora imati rub crne boje debljine 5 sm.
  Visina startnog broja mora da iznosi 28 cm, a debljina crte 5 cm. Broj mora da bude klasičnog oblika i čitljiv. Iznad brojeva, visine 12 cm, štampane su reklame koje je obezbedio SAMS Srbije, a svi vozači su dužni da ih nose na vozilu za vreme takmičenja, u protivnom neće im se dozvoliti start.
  Šampioni u auto trkama po klasama za 2006. godinu imaće prve brojeve u klasama za 2007. godinu. Ukoliko isti vozač nije šampion u obe discipline, krug i brdo, startni broj 1 dobiće šampion na kružnim stazama, a ako isti ne učestvuje u istoj klasi startni broj dobija šampion na brdskim stazama. Na osnovu ovih elemenata Izvršni odbor, određuje dodelu prvih deset startnih brojeva u svakoj klasi. Za ostale vozače, startni brojevi odrediće se na osnovu prijava za prvu trku.
  Za takmičarsku sezonu u 2007. godini, vozači su dužni da nose iste startne brojeve i na kružnim i na brdskim auto trkama.
  Jednom dobijeni startni broj ne može da se menja u toku takmičarske sezone.
  Raspored startnih brojeva: klasa I od 1 pa nadalje, klasa II od 1 pa nadalje, klasa III od 31 pa nadalje, klasa IV od 31 pa nadalje, klasa V od 1 do 30, klasa VI od 1 do 30.
  Vozačima je dozvoljeno da na vozila stavljaju reklame pod uslovom da je to u skladu sa važećim zakonskim propisima za reklamiranje u Srbiji.
  Vozači moraju na vozilima da nose reklame koje obezbedi organizator i koje je predvideo Pravilnikom takmičenja, a čije dimenzije su:
  a) na prednjem poklopcu motora jedna nalepnica maksimalne površine 450 cm2
  b) sa obe strane vozila po jedna nalepnica maksimalne površine 450 cm2
  U slučaju da vozač odbije da nosi reklame organizatora, dužan je da organizatoru uplati 15.000,00 po svakoj odbijenoj reklami.
  Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku, smeđu kao devojačke pletenice, tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša ...tu Vojvodinu bogomojačku, i bezbožničku, i ivnsku, belju od jaganjaca, crnju od paljevina, tu Vojvodinu svetonikoljsku, velikogospojinsku...

 4. #4

  Odgovor: Kruzne trke - pravilnik

  TEHNIČKI PRIJEM I VERIFIKACIJA


  Tehnički prijem i verifikacija može da se obavi dan pre treninga a organizator je dužan da obavi tehnički prijem i verifikaciju i na sam dan održavanja treninga, sto će naznačiti Pravilnikom takmičenja i programom istog.
  Vozila na pregled dolaze sa postavljenim startnim brojevima i ostalim propisanim oznakama i potpuno pripremljena za takmičenje.
  Svako takmičarsko vozilo mora da ima tehničku knjigu SAMS Srbije.
  Prilikom tehničkog prijema, vizuelno se kontroliše tehnička ispravnost vozila, zatim opremljenost i usaglašenost vozila, njegove sigurnosne i ostale opreme sa međunarodnimpravilnicima FIA, homologacijom vozila, Sportskim pravilnikom, Posebnim pravilnicima i ovim dodatkom Pravilnika. Prilikom tehničkog prijema, vozač je dužan da tehničkoj komisiji organizatora stavi na uvid homologacioni list, Tehničku knjigu i ostala propisana dokumenta za vozilo i sigurnosnu opremu, na osnovu kojih će se vršiti kontrola homologacija sigurnosne opreme koja ne može biti starija od 10god, a sigurnosni pojasevi širine 3 cola ( 7 sm). Tehnička komisija organizatora može da zadrži sva ova dokumenta do kraja takmičenja, tj. do usvajanja Zvaničnih rezultata. Ukoliko je u toku takmičenja došlo do oštećenja vozila, isto se obavezno upisuje u Tehničku knjigu sa primedbama, a vozač je obavezan da na sledećem takmičenju dovede vozilo u ispravno stanje na kome će ga pregledati Tehnička komisija organizatora uz prisustvo Tehničkog komesara.
  Na Tehničkom prijemu, organizator je u obavezi da ima vagu koja je vlasništvo SAMSS. Merenje nije obavezno, ali takmičari mogu da kontrolišu težinu svojih vozila radi sopstvene kontrole.
  Na tehničkom prijemu obavezno je markiranje ili blombiranje dodatnih tegova i upisivanje rasporeda tegova u poseban karton uz potpis vozača. Tehnička komisija organizatora i Tehnički komesar SAMSS~a su obavezni , da u predstartnom prostoru, provere prisustvo tegova za trening i za trku.
  Svaki klub može, za svoje vozače na tehničkom prijemu u klasi da prijavi rezervna vozila ili motore, za koje mora da poseduje tehničku knjigu. Rezervna vozila i motori koji su primljeni na takmičenje, moraju da budu u zatvorenom parkištu, ukoliko nisu u upotrebi i moraju na pogodan način da budu obeležena. Rezervno vozilo ili motor na treningu I trci može da koristi bilo koji vozač kluba za tu klasu. U toku takmičenja vozila ne mogu da se menjaju.
  Organizator može, po sopstvenoj odluci, da primi i zakasnele vozače, s tim što je ovlašćen da za zakašnjenje do 60 minuta naplati iznos od 5.000,00 dinara.
  Po izvršenom tehničkom prijemu, vozila se dovoze u servisno parkište koje ne mogu napustiti do treninga. Po održanom treningu sa merenjem vremena, svi takmičari su obavezni da svoja vozila ostave u servisnom parkištu, gde mogu vršiti popravke i podešavanja vozila sve do vremena koje propiše organizator a koje ne može biti manje od 2 sata od završetka treninga. Po isteku tog odobrenog vremena, svi vozači, mehaničari i ostala lica moraju napustiti servisno parkište, i mogu se ponovo vratiti u servisno parkište u odobreno vreme koje organizator odredi ali najmanje dva sata pre početka takmičenja. Za to vreme organizator je u obavezi da obezbedi čuvanje svih vozila i odgovara za njih. Vozila koja napuste u tom periodu parkište biće evidentirana i smatraće se kao da su napustila takmičenje a vozači tih vozila će se sankcionisati. U slučaju da vozač odustaje od daljeg takmičenja ,obavezan je da od direktora takmičenja zatraži dozvolu izlaska i napuštanja parkišta, u protivnom će se smatrati da je samovoljno napustio takmičenje i biće pokrenut disciplinski postupak protiv njega.
  Izuzetno se može dozvoliti izlazak vozila radi popravke, na pismeni zahtev vozača, ali samo u slučaju da je kvar takve prirode da se ne može popraviti u servisnom parkištu. Odobrenje za izlazak iz servisnog parkišta daje tehnička komisija organizatora uz saglasnost tehničkog komesara takmičenja. Po povratku vrši se vanredni tehnički prijem koji se plača 3.000,00 dinara organizatoru takmičenja.
  Svi vozači su obavezni da prisustvuju sastanku sa vozačima (brifingu) pre treninga uz obavezan potpis. U slučaju nedolaska vozač će biti kažnjen sa 5.000,00 dinara. Ukoliko ne plati kaznu neće mu se dozvoliti start na trci.

  TRENING

  Organizatori su dužni da održe trening dan pre trke. Trening se za sve klase održava dva puta po 15 minuta i u toku oba treninga vrši se merenje vremena svakog kruga. Prema najboljem vremenu u jednom krugu, uzimajući vremena sa oba treninga, određuju se startne pozicije za trku.
  Ukoliko propusna moć staze dozvoljava, vozači će startovati na treningu prema startnim brojevima u divizijama, a start treninga je sa startne linije.
  Ukoliko se na treningu u klasi I , II pojavi veći broj vozača nego što je propusna moć staze, organizator će vozila podeliti u dve grupe, i to:

  - prva grupa: prva polovina od ukupnog broja vozača raspoređenih prema veliličini startnih brojevima
  - druga grupa: druga polovina
  U slučaju neparnog broja vozača, jedan vozač više biće razvrstan u prvu grupu.
  Vozači su dužni da pristupe treningu samo u okviru definisane divizije i grupe. Nastup u drugoj diviziji, odnosno grupi, nije dozvoljen.
  Vozači koji su startovali na treningu a nemaju izmereno vreme, na trci startuju iza vozača sa izmerenim vremenima i biće raspoređeni prema startnim brojevima. Vozači koji nisu startovali na treningu nemaju prava nastupa na trci.
  Pre početka treninga vozači moraju doći na startne pozicije. Za izlazak na stazu merodavan je signal koji zastavicom daje sudija u servisnom parkištu. Naknadni izlazak na stazu, moguć je samo po odobrenju sportskog funkcionera posle završetka prvog kruga treninga. Prva startna pozicija mora biti udaljena najmanje 1 metar od linije starta/cilja. Početak treninga i redosled puštanja vozila na stazu daje starter zelenom signalnom zastavom.

  MERENjE VREMENA


  Obavezno je merenje vremena instrumentima SAMS Srbije koji izmerena vremena registruju na traci, sa tačnošću od najmanje 1/1000 sekunde. Pored toga, instrument za merenje vremena mora da poseduje memoriju u kojoj istovremeno može da se nalazi najmanje pet rezultata merenja.
  Merenje vremena na treningu vrši se shodno odredbama prethodnog člana. Na trci je obavezno merenje samo ukupnih vremena vožnje vozača koji su prošli kroz cilj, a organizator je dužan da ova vremena unese u službene rezultate.
  Za službeno merenje vremena na treningu i trci ovlašćena je Služba merenja vremena SAMSS Timing.

  TRKA


  Na osnovu startne liste vozači formiraju startnu kolonu u predstrtnom prostoru 15 minuta pre starta klase ili divizije, gde je organizator dužan da proveri identitet vozača i vozila koja izlaze na start. Ukoliko se prilikom formiranja kolone ne pojave sa vozilom neki vozači koji su stekli pravo nastupa na trci, njihovo startno mesto se ne popunjava ali se kolona dopunjava do punog broja vozila koji dozvoljava propusna moć staze, vozačima koji su postigli sledeća najbolja vremena iza poslednjeg kvalifikovanog vozača na treningu. Ovi vozači startuju iza zadnjih startnih pozicija. Na poziv službenog lica 5 minuta pre starta, predstartni prostor se otvara i vozači zauzimaju svoja startna mesta, obeležena u startnom prostoru, isključuju motore i obavljaju pripremne radnje pred start trke. Za vozila ST Plus mesto i vreme za zagrevanje guma, zavisno od staze odrediće se na sastanku sa vozačima iz ove klase. Tablom sa natpisom 3 minuta, koju pokazuje pomoćnik startera i zvučnim signalom, obaveštavaju se sva lica u prostoru starta da napuste isti, a sa vozačem ostaje samo jedno ovlašćeno lice sa oznakom koju je dužan organizator da izda na verifikaciji. Tablom sa natpisom 1 minut i zvučnim signalom, obaveštavaju se sva ostala lica, da napuste startni prostor i to je znak takmičarima da će za 1 minut uslediti polazak na obavezan krug za zagrevanje. Vozači startuju motore i prate signalizaciju startera čiji pomoćnik tablom sa natpisom 30 obaveštava vozače o preostalom vremenu do polaska u obavezan krug za zagrevanje.
  Na znak startera zelenom zastavom, kreće kolona vozila u poretku koji definiše startna lista, praćena službenim vozilom koje prati vozače i kontroliše da li su sva vozila stigla do startnih pozicija. Kolona vozila i poredak u njoj moraju da ostanu nepromenjeni u krugu za zagrevanje. Vozač koji u krugu za zagrevanje vrši preticanje vozila koja se normalno kreću u koloni, kazniće se novčanom kaznom od strane Direktora.
  U krugu za zagrevanje, vozač koji izgubi svoju startnu poziciju, a nađe se iza pratećeg vozila u startnom prostoru, po završetku kruga za zagrevanje, nema pravo starta na trci. U slučaju kvara na vozilu, vozač je dužan da na zahtev službenog lica u pratećem vozilu, ukloni svoje vozilo sa staze.
  Ako se vozač nije pojavio na stazi u krugu za zagrevanje, ne može startovati na trci.
  Predvođeni i praćeni vozilom organizatora, vozači su dužni da se što pre zaustave na svojoj startnoj poziciji, a starter drži visoko podignutu raširenu crvenu zastavu ispred linije start-cilj. Kada svi vozači zauzmu svoja startna mesta pomoćnik startera na začelju kolone, sa visoko podignutom raširenom zelenom zastavom, daje znak da starter, odnosno direktor trke, može da da znak za start trke. Starter se tada, ujednačenim korakom, sklanja sa staze a na semaforu se pali crveno svetlo i svake naredne sekunde sledeće crveno svetlo dok se ne upali i peto svetlo, a nakon toga,u intervalu od 3~5sek. gase se sva svetla, što je znak da je usledio start trke. U slučaju tehničke neispravnosti uredjaja za start, starter daje znak za početak starta, državnom ili zelenom zastavom, koju visoko podignutu iznad glave, nakon 3~5sek. od njenog dizanja, naglim pokretom na dole, obaveštava vozace da je usledio start trke.
  Maksimalno vreme zauzimanja startnih pozicija je 1 minuta od dolaska prvog vozila na startnu pozociju. Nezauzimanje mesta u tom roku ili gaženje linije prednjim točkovima kazniće se sa 10 sekundi, koje će se dodati na vreme ostvareno na trci.
  Ukoliko organizator poseduje startni električni uređaj koji se razlikuje po načinu startovanja, isti je dužan da proceduru starta opiše u Pravilniku takmičenja.
  O svakoj promeni zvanične satnice, organizator je obavezan da obavesti vozače i članove ekipe putem biltena istaknutog na oglasnoj tabli u servisnom parkištu, a po mogućnosti i javnim razglasom.
  Broj krugova koje će vozači voziti u pojedinim klasama određuje organizator. Prilikom određivanja tog broja krugova, treba voditi računa da dužina trke (dužina staze puta broj krugova) mora da iznosi od 50 do 70 km, a za klasu I je 30 do 40 km, osim aerodroma Batajnica gde će dužina trke iznositi 40 do 70 km odnosno 25 do40 km.
  Startne pozicije moraju da budu obeležene linijama i brojevima na kolovozu, u formaciji 1-1, u dve kolone. Prva startna pozicija se postavlja na 1m. od startne linije sa one strane u koju ide prva krivina i na mestu gde se može jasno uočiti startni semafor ili položaj funkcionera starta, a ostale startne pozicije se obeležavaju u razmaku od 10 metara, u smeru suprotnom od smera vožnje. Vozila se na startu postavljaju tako što najistureniji deo vozila treba da bude iznad linije koja obeležava startno mesto. Organizator takmičenja dužan je da izradi skicu starta sa rasporedom vozača i istakne je na oglasnu tablu u zatvorenom prostoru za parkiranje, najkasnije 2 sata pre starta trke.
  Ukoliko se desi da se u klasi I i II pojavi veći broj vozila od broja koji staza može da primi, na start će biti pušteno onoliko najboljih sa treninga koliko iznosi propusna moć staze.
  Vozila startuju sa upaljenim motorom i to iz mesta. Vozaču koji krene pre datog znaka za start, biće dodato vreme od 30 sekundi na ukupno vreme vožnje i na osnovu tog vremena biće mu utvrđen plasman na trci. Kazna dodavanja od 30 sekundi na ukupno vreme vožnje, mora da bude saopštena tom vozaču odgovarajućom signalizacijom odmah, najkasnije u trećem krugu.
  Neuspešan start može da bude ponovljen najkasnije nakon dva izvezena kruga. U slučaju ponovljenog starta, broj krugova na trci biće umanjen za onoliko krugova koliko je izvezeno pre ponavaljanja starta. Pre ponovljenog starta, vozači moraju da budu obavešteni o broju krugova koji će se voziti na trci nakon ponovljenog starta.
  Za incident na startu sa posledicama, vozač koji je izazvao incident, biće isključen sa takmičenja.
  Ukoliko zbog više sile ili iz drugih opravdanih razloga, dođe do prekida trke u momentu kada je izvezena 1/3 predviđenog broja krugova ili manje, start će se ponoviti tako što će vozači startovati prema startnim pozicijama sa treninga, a dužina trke će se umanjiti za broj izvezenih krugova pre prekida. Ukoliko do prekida dođe kada je izvezeno više od 1/3 a manje od 2/3 predviđenog broja krugova, trka će biti nastavljena do punog broja krugova a vozači će startovati prema plasmanu u prethodnom regularnom krugu. U slučaju da do prekida dođe kada su izvezene 2/3 ili više od predviđenog broja krugova, trka će se smatrati završenom a plasman vozača će se odrediti prema redosledu prolaska ciljne linije u prethodnom regularnom krugu.
  U slučaju prekida trke, sva vozila su dužna da odu u zona startnog prostora.
  Ukoliko, iz razloga navedenih u prethodnom stavu dođe do prekida takmičenja, tako da nije moguće održati trke u svim klasama, vozačima koji su pre prekida završili trku biće priznat samo plasman u klasi a plasman ekipa na tom takmičenju neće se bodovati.
  Na takmičenjima za Šampionat, boduju se samo oni vozači koji su prošli kroz cilj najkasnije 5 minuta posle pobednika vozilom koje se kreće na sopstveni pogon (bez guranja), s
  tim da su izvezli najmanje 80% broja krugova, kao i vozači koji nisu prošli cilj a izvezli su najmanje 80% krugova. U slučaju istog broja izvezenih krugova, bolje plasiran je vozač koji koji je prošao kroz cilj.
  Organizator je obavezan,da po završetku trke omogući kretanje takmičarskim vozilima stazom u dužini od najmanje 2.000 metara, radi hlađenja kočnica.
  Posle završene trke, 10 prvoplasiranih vozača iz svake klase je obavezno da ostave svoja vozila u Zatvorenom parkištu do isteka roka za ulaganje prigovora, u kome je obavezno merenje težine tih vozila kao i vizuelna kontrola elemenata propisana od strane tehničke komisije za tri prvoplasirana vozila u klasi. Vizuelna kontrola će se obaviti na vozilu čiji startni broj bude izvučen na izvlačenju pod nadzorom tehničkog komesara i sa spiska kontrole koji mu bude dostavljen.
  Uz privremene rezultate organizator je obavezan da objavi izmerene težine vozila i rezultat kontrole. Ukoliko je težina manja od propisane Aneksom A ili vozač ne pristupi merenju težine, vozač se briše iz plasmana. Ovu odluku donosi direktor takmičenja i objavljuje je uz privremene rezultate.
  Uz privremene rezultate objavljuju se i kazne koje je izrekao direktor.
  Takmičarsko vozilo mora da se doveze u zatvoreno parkište odmah po svom prolasku kroz cilj bez zaustavljanja, a u slučaju kvara ili nedostatka goriva, u ovom roku vozač mora da se javi najbližem sportskom funkcioneru koji će vršiti nadzor nad vozilom dok ne dođe vozilo koje će ga odvesti u zatvoreno parkište.
  Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku, smeđu kao devojačke pletenice, tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša ...tu Vojvodinu bogomojačku, i bezbožničku, i ivnsku, belju od jaganjaca, crnju od paljevina, tu Vojvodinu svetonikoljsku, velikogospojinsku...

 5. #5

  Odgovor: Kruzne trke - pravilnik

  PRIGOVORI

  Prigovori se ulažu odmah, a najkasnije 30 minuta posle isticanja privremenih rezultata treninga ili trke u dotičnoj klasi, direktoru takmičenja ili licu koje on ovlasti. Organizator takmičenja je dužan da u Pravilniku označi lice i mesto gde će se primati prigovori.
  Uz prigovore koji nisu vezani za proveru tehničke ispravnosti i usaglašenosti vozila prilaže se kaucija u iznosu od 5.000,00 dinara, koja će biti vraćena podnosiocu u slučaju da prigovor bude usvojen.
  Uz prigovore za proveru težine koje su objavljene uz privremene rezultate treninga i vizuelne kontrole, prilaže se kaucija u iznosu od 5.000,00 dinara, ako
  se kontrola vrši na vagama koje je obezbedio organizator na stazi.

  SIGNALIZACIJA

  Na takmičenjima se koriste sledeće signalne oznake:

  Signal
  Značenje
  1
  Tabla sa oznakom 60”
  60 sekundi do starta kruga za zagrevanje
  2
  Tabla sa oznakom 30”
  30 sekundi do starta kruga za zagrevanje
  3
  Dignuta zelena zastava na startu
  Uskoro će uslediti start –od 3~5sek.
  4
  Spuštanje zelene zastave na startu ili semafor

  Znak za start trke
  5
  Crna tabla sa oznakom T+30” sa startnim brojem vozača
  Vozač sa označenim brojem startovao je pre datog znaka za start
  6
  Plava zastava
  Znak da takmičara prati drugi brži vozač na vrlo bliskom odstojanju i pretiče ga za jedan ili više krugova, pa ga mora propustiti
  7
  Žuta zastava
  Opasnost! Zabranjeno preticanje!
  8
  Žuta zastava sa vertikalnim crvenim prugama
  Prosuto ulje na stazi –
  klizav kolovoz
  9
  Bela zastava
  Na stazi se nalaze spora službena vozila (ambulantna,vatrogasna) Zabranjeno preticanje vozila
  10
  Zelena zastava
  Uklonjena ranije signalizirana opasnost
  11
  Crvena zastava
  Znak za trenutno i potpuno zaustavljanje svih vozila
  12
  Dijagonalno podeljena zastava na crnu i belu polovinu sa belim brojem vozača na crnoj tabli
  Poslednja opomena vozaču za nesportsko ponašanje pred isklučenje dotičnog vozača sa takmičenja
  13
  Crna zastava sa dodatnom crnom tablom sa startnim brojem vozača
  Vozilo sa označenim brojem mora se zaustaviti u svom boksu i bez odobrenja direktora trke ne može nastaviti takmičenje
  14
  Crna zastava sa narandžastim krugom i dodatnom tablom sa startnim brojem
  Vozilo sa označenim brojem je u opasnosti (mehanički, požar itd.) i mora se odmah zaustaviti, a po otklonjenom nedostatku može nastaviti takmičenje
  15
  Bela tabla sa ucrtanim simbolom fara sa upaljenim svetlom
  Obavezno paljenje svetla za sva vozila
  16
  Crno-bela zastava (šah-polje)
  Cilj

  Crvena zastava se pokazuje iskljućivo po naredbi direktora trke.
  Žuta zastava se upotrebljava na sledeći način:
  Nepomična zastava
  Obaveštava o opasnosti na ivici staze
  Mahanje zastavom
  Opasnost na delu staze, budite spremni da menjate idealnu putanju
  Udvajanje zastave (dve zastave)
  Staza je u celosti ili delimično blokirana. Budite spremni da se zaustavite.
  Sve signalne zastave su dimenzija 60x80 cm, a crvena 80x100 cm.

  PRISTUP SLUŽBENIH LICA

  Pored zvaničnih lica, kojima je dužan da obezbedi službene oznake prema Pravilniku o auto i karting sportu SAMS Srbije, Organizator je obavezan da obezbedi službene oznake i za mehaničare i vođstvo ekipa koje učestvuju na takmičenju. Ovim licima je dozvoljen pristup u servisno parkiralište.
  Službene oznake iz prethodnog stava organizator je dužan da obezbedi i svim članovima organa SAMS Srbije kao i njihovim gostima koji prisustvuju takmičenju, a koji se najave organizatoru.

  PRAVILA PONAŠANjA VOZAČA U TOKU TAKMIČENjA
  SASTANAK SA VOZAČIMA

  Svi vozači moraju biti prisutni za vreme trajanja sastanka sa vozačima koji će se održati prema satnici objavljenoj u Pravilnik talmičenja ili biltenom, uručenim vozačima na verifikaciji. Kazna za neprisustvovanje sastanku sa vozačima je novčana i iznosi 5.000,00 dinara koju izriće direktor takmičenja. Ukoliko vozač ne plati kaznu neće mu se dozvoliti start na trci.

  VOŽNjA ZA VREME TRENINGA I TRKE
  1. Vozačima je strogo zabranjena vožnja u suprotnom smeru u toku treninga ili trke, osim ako to nije apsolutno neophodno kako bi se vozilo uklonilo sa opasnog mesta.
  2. Ako vozilo stane za vreme trke ili treninga, vozač ga mora skloniti sa staze što je pre moguće, tako da ne stvara opasnost ili ne ometa ostale vozače. Ukoliko vozač nije u mogućnosti da sam skloni vozilo sa staze, dužnost funkcionera je da pomogne da se vozilo ukloni sa staze. Ukoliko vozaču otkloni kvar ili je u mogućnosti da nastavi vožnju dozvoljeno mu je da uz povećanu opreznost i ne ometanje drugih vozača vrati na stazu.
  3. Ukoliko vozač napusti vozilo, čak i privremeno, (osim na mestu gde je dozvoljena popravka vozila) i skine kacigu sa glave, smatra se da je odustao od trke. Direktor prema situaciji na stazi odlučuje kada će njegovo vozilo biti vraćeno u servisno parkište. Sva vozila napuštena na stazi za vreme prvog treninga, moraju se vratiti u servisno parkište za vreme trajanja pauze i mogu učestvovati u drugom treningu. Vozač je dužan da bude u blizini vozila da bi pomogao tehničkoj službi organizatora prilikom uklanjanja vozila sa staze u suprotnom organizator ne snosi odgovornost za eventualno nastalu štetu.
  4. U toku trke zabranjeno je dolivanje goriva i popravka na stazi, osim na mestima gde je to predviđeno.

  START

  1. Dolazak na startnu poziciju pre kruga za zagrevanje sa namerom odlaganja starta kažnjava se isključenjem. U slučaju kvara vozila na startnoj poziciji, pre kruga za zagrevanje, vozač signalizira nemogućnost starta mahanjem rukom kroz otvoreni prozor ili/i otvaranjem vozačkih vrata
  2. Davanjem znaka za start, vozači startuju i biraju svoj pravac kretanja bez ometanja ostalih vozača, posle čega je najmanje pedeset metara, zabranjeno višestruka promena pravca kretanja (šaranje), osim u slučaju kada je vozilo ispred njih vidno sporije ili u kvaru. Promena pravca kretanja mora biti tako izvedena da ne ugrožava ostale učesnike u trci. Vozač koji je prouzrokovao ponavljanje starta, na ponovljenom startu zauzeće poslednju startnu poziciju.
  U slučaju nepoštovanja gore navedenih odredbi, pravo izricanja kazni ima direktor takmičenja.

  VOŽNjA I PRETICANjE NA STAZI

  1. Vozač koji je ispred po pravilu bira idealnu putanju. Vozač koji pokušava preticanje mora to da učini na bezbedan način po sebe i ostale učesnike u trci. Kod "ulaženja" u preticanje na kočenju, vozač vozila koje se pretiče dužan je da propusti vozilo koje ga pretiče, već od trenutka kad su oba vozila izjednačena i ako je vozilo koje ga pretiče sa unutrašnje strane krivine.
  2. Na pravcu se zabranjuje višestruka promena pravca kretanja (šaranje) u smislu zatvaranja putanje vozaču koji pokušava preticanje.
  3. Za vreme trke, vozač vozila koje je samo u tom trenutku na stazi, sme koristiti celu širinu staze. Međutim, čim ga sustigne vozilo, koje je ili privremeno ili stalno brže, vozač mora odmah izabrati jednu stranu staze, bez "šaranja" (naizmeničnog kretanja sa jedne na drugu stranu staze), kako bi drugom vozilu omogućio preticanje s druge strane.
  4. Ako se čini da vozač, koga je dostigao drugi vozač za ceo krug, ne koristi u potpunosti svoj retrovizor, sudije će ga upozoriti mahanjem plavom zastavom, ukazujući mu time, da ga drugo vozilo želi preteći. Vozač koji se ne obazire na plavu zastavu biće kažnjen, a za ponavljanje prekršaja može biti i isključen iz trke.
  5. Krivine, kao i zone ulaska ili izlaska iz krivina, vozači mogu savladati kako žele. Međutim, radnje koje mogu ometati vozače - npr. prerano menjanje pravca, namerno grupisanje vozila prema unutrašnjem ili spoljnom delu krivine ili neka druga neuobičajena promena smera - strogo su zabranjeni i biće kažnjeni prema težini i ponavljanju prekršaja.
  6. Zabranjeno je da vozač ili više vozača, bez razlike da li imaju ili nemaju zajedničke interese, izvode radnje koje ometaju druge. Uporna uporedna vožnja nekoliko vozila, a isto tako i vožnja u "lepeza" formaciji, dozvoljene su samo ako nijedno od vozila iza, ne pokušava preticanje. U protivnom se podiže plava zastava.
  7. Svaki namerni kontakt ili kontakt usled neoprezne vožnje (zbog neprilagođene brzine ili neodgovarajuće putanje), koji ima za posledicu udaranje u zadnju ili bočnu stranu drugog vozila se kažnjava, a posebno ako vozilo koje je udareno izgubi svoje mesto u trenutnom plasmanu trke.
  8. Vozač vozila koji napušta trku, mora na vreme da signalizira svoju nameru i odgovoran je da to izvede bezbedno i što je moguće pre.Guranje vozila na stazi ili preko ciljne linije nije dozvoljeno i povlači za sobom isključenje.
  Za sve nepravilnostosti iz ovog člana diretkor može izreći kaznu od 5.000,00 do 20.000,00 dinara.
  Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku, smeđu kao devojačke pletenice, tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša ...tu Vojvodinu bogomojačku, i bezbožničku, i ivnsku, belju od jaganjaca, crnju od paljevina, tu Vojvodinu svetonikoljsku, velikogospojinsku...

 6. #6

  Odgovor: Kruzne trke - pravilnik

  VOŽNjA U ZONI ISTAKNUTIH SIGNALNIH ZASTAVICA
  PLAVA ZASTAVA

  Mahanje plavom zastavom upozorava vozača da ga stiže brže vozilo i da će uslediti preticanje za ceo krug. Ona služi vozaču sporijeg vozila kao informacija, upozorenje o nailasku bržeg vozila, da obrati posebnu pažnju i pripremi se da ga brže vozilo prestigne za ceo krug.

  ŽUTA ZASTAVA

  Nailazak na opasnu situaciju signalizira se žutom zastavom. Vozači moraju da obrate posebnu pažnju na situaciju na stazi ispred sebe i pripreme se za smanjenje brzine ili promenu putanje. Zabranjeno je međusobno preticanje. U slučaju da vozač započne preticanje, ali od mesta isticanja žute zastave do mesta opasnosti koje je bilo uzrok isticanja žute zastave, odustane i vrati se na svoju poziciju (očita greška ili neuočavanje žute zastave), postupak se neće kažnjavati.
  Mahanje žutom zastavom ili udvojene, dve žute zastave, upotrebljavaju se u situacijama kada je stanje na stazi izuzetno opasno, kritično (neprohodan deo staze, požar, prevrtanje i slično). Vozači su dužni da postupe kao u slučaju jedne žute zastave i pripreme se za eventualno zaustavljanje.
  Zona istaknute žute zastave traje dok se ne prođe mesto opasnosti koje je bilo uzrok isticanja.

  BELA ZASTAVA

  Zabranjeno je međusobno preticanje u zoni u kojoj je istaknuta bela zastava.
  Zona istaknute bele zastave traje od mesta isticanja do mesta preticanja službenog vozila zbog koga je istaknuta bela zastava.

  KAZNENE ODREDBE

  1. Novčana kazna u iznosu do 5.000,00 do 10.000,00 dinara izriče direktor vozačima - takmičarima za sledeće prekršaje:
  1.1 kršenje normi sportskog ponašanja manjeg obima kao što su svađa, psovanje i pretnje drugim učesnicima na takmičenju ( vozačima ili sportskim funkcionerima) i ometanje drugih vozala ili sportskih funkcionera za vreme obavljanja postavljenih zadataka
  1.2 ako se u toku i po završetku takmičenja, po nalazu tehničkog komesara SAMS Srbije utvrde nedozvoljene prepravke na vozilu neznatnog obima, a koja ne utiču na njegove performanse; neispravnost elemenata sigurnosne opreme (rol bar, vatrogasni aparat, sigurnosni pojasevi, prekidači za struju, sigurnosne kopče na haubama, kuke za vuču vozila, i drugo), nedostatak ili neispravnost opreme na vozilu (unutrašnji tapacirung, patosnice, suncobrani, police, zaštitnici iznad točkova, zavesice, rukohvati, rezervni točak, dizalica, alat i slično); prekoračenje dozvoljenog nivoa buke; nepropisno korišćenje sigurnosne opreme za vozače (kaciga, vozački kombinezon, rukavice, duboke patike i slično); nedostatak obaveznih oznaka na vozilu i drugo.
  1.3 nepoštovanje plave zastave, nepoštovanje bele zastave ako je pretican sporiji vozač za ceo krug, nepoštovanje žute zastave ako je pretican sporiji vozač za ceo krug (signalizacija se koristi u stanju mirovanja).
  2. Novčana kazna i brisanje plasmana sa takmičenja na kome je prestup učinjen, izriče se vozačima za sledeće prekršaje:
  2.1 Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 dinara i brisanjem iz plasmana kazniće se vozač za sledeće prekršaje: višestruko nepoštovanje plave zastave, preticanje konkurenta pod istaknutom belom zastavom, preticanje bilo kog vozača pod žutom zastavom koja se koristi mahanjem; preticanje konkurenta pod istaknutom žutom zastavom, nepoštovanje signalizacije na stazi (dijagonalno podeljene zastave na crnu i belu polovinu sa pripadajućom tablom, crne zastave sa narandžastim krugom i pripadajućom tablom); vozačima koji su učestvovali na takmičenju na kome su prema nalazu Tehničkog komesara SAMS Srbije izvršene nedozvoljene prepravke vozila neznatnog obima, a koje utiču na njegove performanse;
  2.2 Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 20.000,00 dinara i brisanjem iz plasmana kazniće se vozač za sledeće prekršaje: nepostupanje po nalozima izvršnih funkcionera na stazi, nepoštovanje udvojene žute zastave koja se koristi mahanjem, višestruko ponavljanje prekršaja koji se odnose na primenu signalizacije na stazi (dijagonalno podeljena zastava na crnu i belu polovinu sa pripadajućom tablom, crna zastava sa narandžastim krugom i pripadajućom tablom, crna zastava sa pripadajućom tablom, crvena zastava).
  Ove kazne na samom takmičenju izriče direktor takmičenja i iste se uplačuju na račun SAMSS u fond za razvoj sporta, u roku od 5 dana.
  Vozač koji nije izmirio obaveze nema pravo ucešća na narednom takmičenju.
  Na izrečenu kaznu, od strane direktora, vozači imaju pravo žalbe Sportskoj komisiji u vremenu predviđenom za žalbe na privremene rezultate.
  O ovako izrečenim kaznama, direktor takmičenja izveštava Sportsku komisiju, a sve izrečene kazne se moraju uneti u zapisnik Sportske komisije. Predsednik sportske komisije takmičenja je obavezan da u roku od 24 časa pismeno izvesti stručnu službu SAMS Srbije o izrečenim i naplaćenim kaznama na takmičenju.

  POČASNE NAGRADE

  Na svakom takmičenju, organizator je dužan da dodeli pehare za prvo, drugo i treće mesto vozačima u svim klasama, klubovima i ekipama sponzora, plasiranim na prvo, drugo i treće mesto.

  ZAVRŠNE ODREDBE

  Ovaj Pravilnika usvojen je na 2.sednici Izvršnog odbora SAMS Srbije, održanoj 04.04.2007. godine, i važi za takmičarsku sezonu u 2007. godini.
  PREDSEDNIK UZVRŠNOG ODBORA
  SPORTSKOG AUTO MOTO SAVEZA SRBIJE
  Života Milić
  Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku, smeđu kao devojačke pletenice, tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša ...tu Vojvodinu bogomojačku, i bezbožničku, i ivnsku, belju od jaganjaca, crnju od paljevina, tu Vojvodinu svetonikoljsku, velikogospojinsku...

 7. #7

  Odgovor: Kruzne trke - pravilnik

  ...
  e sad još da pozajmimo od tvog dragog nabudženog Jugalesa pa da se trkamo


  svaka čast za sve informacije Silvia
  Iskustvo je ono što imaš kad ti više ne treba

 8. #8

  Odgovor: Kruzne trke - pravilnik

  jes al ovo oko preticanja se retko kad poštuje, moraš mnogo da se potrudiš da ne budeš udaren, ili da nikog ne udariš, izbegneš gume....itd
  klinka se klinkom izbija

 9. #9

  Odgovor: Kruzne trke - pravilnik

  Ako nekog zanima snimak trke, moze ga pogledati ovde:


  Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku, smeđu kao devojačke pletenice, tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša ...tu Vojvodinu bogomojačku, i bezbožničku, i ivnsku, belju od jaganjaca, crnju od paljevina, tu Vojvodinu svetonikoljsku, velikogospojinsku...

 10. #10

  Odgovor: Kruzne trke - pravilnik

  Kalendar takmičenja 2008

  04. maj - Novi Sad
  25. maj - Kraljevo
  22. jun - Banja Luka
  06. jul - Beograd
  13. jul - Beograd
  28. septembar - Novi Sad
  Volim je od štala do neba, od blata do pšenice, toplu od ciganskih gudala i blagdanskih očenaša, vršidbenu i zadušničku, smeđu kao devojačke pletenice, tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša ...tu Vojvodinu bogomojačku, i bezbožničku, i ivnsku, belju od jaganjaca, crnju od paljevina, tu Vojvodinu svetonikoljsku, velikogospojinsku...

Slične teme

 1. Pravilnik o ekskurzijama
  Autor Cecara u forumu Obrazovanje
  Odgovora: 13
  Poslednja poruka: 12.10.2017, 12:12
 2. Ulicne trke
  Autor swba u forumu Auto-moto
  Odgovora: 6
  Poslednja poruka: 14.02.2011, 22:19
 3. Školski pravilnik
  Autor Morpheus u forumu Obrazovanje
  Odgovora: 2
  Poslednja poruka: 20.01.2010, 11:50
 4. Indijanopolis bez trke Formule 1
  Autor Kunic u forumu Spomenar
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 20.07.2007, 06:04

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •