Mene lično samo smeta što pojedini antivirusni programi toliko uspore rad računara, Norton naročito...do te mjere, da počnem da plačem ako nešto radim. Neka on snima, radi, provjerava...ali ne po cijenu da me onemogućuje da normalno koristim računar. Za sada mi se ova Avira sviđa...nije naporna uopšte.