Beba do 3 meseca:


- najveći deo dana spava

- zauzima omiljeni fetalni položaj

- spava pretežno sa stisnutim pesnicama

- raspoznaje stvari na 20-30 cm, a posle 2-4 nedelje pogledom traži majku

- svoje potrebe izražava plačom

- reaguje na veliku buku i plaši se,kao i jake svetlosti

- hvata predmete koji mu dodirnu šaku,najčešće majčin prst

- pokušava da se nasmeši

- u trećem mesecu uspeva da drži glavu

- voli igračke u boji,pruža ruke da ih dohvati

- raspoznaje zvuke i razgovore iz okoline,napušta igru i okreće se prema njima

- nasmeši se kad čuje majčin glas


Razvoj 4 - 6 meseci:


- savladava u potpunosti pokrete glave,pokušava da se pridigne u polusedeći položaj

- opružen potrbuške,oslanja se na šake,pokušava da se pridigne što više

- prevrće se sa stomaka na leđa,sa jedne strane na drugu

- omiljeno zanimanje su im ručice i nogice,palac noge uspeva da stavi u usta

- pokušava da dozna odakle dolaze zvuci i galama,prepoznaje majku i oca,prestaje da plače na majčin glas i zvuk muzike

- pokreti su slobodni u svim pravcima

- sa 6 meseci pokušava da sedi samostalno (ne uspeva svaka beba )

- drži u rukama jedan predmet i prebacuje ga iz ruke u ruku

- guče i izgovara slogove: ga,gi...

- počinje da razume jednostavne reči kao što su: da,ne...


Uzrast 7 - 9 meseci:


- održava ravnotežu kad sedi,savija se polako napred

- drži stvari sa obe ruke,u svakoj drži po jednu igračku

- reaguje kad čuje svoje ime

- ljuti se kad se majka udalji,plaši se stranih lica

- odgovara na pozive,razgovara koristeći slogove ma ma,ba ba...


Uzrast 9 - 10 meseci:


- pri sedenju nema potrebu za pomoć,sam održava ravnotežu

- pokušava da stoji uz naslon

- oslanja se na šake i kolena,pokušava da puzi,pravi prve korake uz naslon

- zabavlja se sitnim predmetima,pokušava da se okrene i pokupi ih

- koristi prste šake i palac,tapše ručicama


Uzrast 10 - 12 meseci:


- puzi brže koristeći sopstvenu tehniku

- oslanja se gde god može i pokušava da stoji

- prati sa interesom razgovore,pokušava da privuče pažnju

- ponavlja reči od dva sloga

- maše ručicama,pozdravlja osobu koja odlazi

- pokušava prve korake uz pridržavanje,korača uz pridržavanje,malo po malo

- pokušava sam da se hrani,sam uzima i daje igračke

- razume jednostavna pitanja i poruke kao: dođi,uzmi...

- počinje da koristi prve reči: mama,tata...


Izvor:Srećno roditeljstvo