Džon Bakus, čovek koji je razvio programski jezik FORTRAN, preminuo je u 82. godini.
Devetnaestog aprila 1957. godine u američkoj kompaniji Westinghouse
pokrenut je prvi program napisan u programskom jeziku FORTRAN. "Prevodilac
formula" (naziv jezika izveden je od reči "FORmula TRANslator") omogućio
je programerima lakše programiranje sa mnogo više mogućnosti, odnosno
pisanje komandi koje je računar prevodio u mašinski jezik. Primera radi,
operacije za koje je nekada trebalo 1000 mašinskih instrukcija obavljane
su pomoću pedesetak naredbi u jeziku FORTRAN.

Programski jezik FORTAN je veoma brzo usvojen među inženjerima i u
naučnim krugovima, a ponegde se koristi i danas. Nakon rada na razvoju
jezika FORTRAN Bakus je zajedno sa danskim računarskim stručnjakom
Piterom Naurom razvio sistem koji opisuje strukturu programskih jezika
(svojevrsnu "gramatiku" programskih jezika) i koji se po njima zove
Bakus-Naurov sistem.

Bakus je za svoj rad na razvoju programskog jezika FORTRAN 1975. godine
dobio američku Nacionalnu medalju za nauku, a 1977. godine Tjuringovu
nagradu koju dodeljuje Asocijacija za računske mašine (Association for
Computing Machinery, ACM)

Džon Bakus je radio u IBM-u od 1950. godine do odlaska u penziju 1991.
godine. Bio je jedan od retkih zaposlenih koji je nosio odeću od teksas
platna i oblačio se suprotno višedecenijskom pravilu kompanije koje je
obavezivalo zaposlene da na radnim mestima nose bele košulje i crne
kravate. Tu IBM-ovu "uniformu" je 1995. godine ukinuo Lu Gerstner.

izvor: MikroVesti