Dakle..............i fizichki i psihichki.............sve do detalja......bash me zanima koje preovladavaju kod vas!