RUŽA NOVE GODINE

Znate li za ružu - meseca bleda
Ko i za onu ružu - vreme
Jedna drugoj prednost ne da
Kad se nad licem vode lene
Jedna u drugoj ogleda

Znate li za ružu - gorkog cveta
Što se iz morske rađa dubine
Onu što se na moru sreta
Između oseke i plime
Ko duga posle kiše leta

Za ružu - dušu i za ružu - san
Znamo jer ih ima gomilama
Za ružu - veru i za ružu - dan
I ružu - onih koje ljubav slama
I ružu - bola uzaman

Znate li za ružu - strah
Znate li za ružu - tame
Izgledaju obe naslikane
Ko na usni naslikan dah
Ko plod sazreli na vrhu grane

I sve ruže o kojima pevam
Sve ruže za koje se borim
I svima kojim teško odolevam
Uzalud ih hvalim stihom svojim
Pred Ružom koju sada gledam