Informacije o kompaniji Borland.Kompanija Borland je objavila da nije prodala svoju grupu za razvojne alata kao što je prethodno najavljeno već je premestila grupu za alate u sopstvenu podružnicu. Novi deo kompanije će se zvati CodeGear i biće zadužen za razvoj Borland-ovog IDE biznisa koji uključuje Develper Studio, Jbuilder, Turbo i Interbase. Nakon dugog odlučivanja kompanija je odlučila da osnuje CodeGear kao odvojenu podružnicu izjavio je Tod Nielsen, predsednik kompanije Borland. Borland će biti fokusiran na tržište Aplication Lifecycle Management-a (ALM), dok će CodeGear biti fokusiran na razvoj softvera.
Borland redizajnira JBuilder

Borland Software prepravlja njihovo Jbuilder Java razvojno okruženje za open-source Eclipse platformu. Jbuilder 2007, koji je predstavljen početkom nedelje, obuhvata integrisani kolaboracioni razvojni portal čiji je naziv TeamInsight kao i grafički korisnički interfejs za izradu Web servisa i Java Beans za poslovnu upotrebu. Michael Swindell, potpredsednik proizvodnje i strategije za CodeGear, izjavio je da će Jbuilder 2007 potvrditi da su poslovni razvoj i open-source komplementarni i da se mogu oformiti očigledne vrednosti za čitavu organizaciju.