Mnoga iskustva govore da virtuelne ljubavi mogu da budu i snažnije po emocijama od realnih.