Poslednjih godina smo svedoci trenda povećanja ponude apartmana u Beogradu. I kao i svaki početak, nudi se i izdaje sve i svašta. Pitam se, pitam se, da li je bar većina od tih novih vlasnika pročitala nekii tekst na temu kako se kategorišu apartmani.

U Beogradu postoji i niz agencijskih sajtova koje se bave izdavanjem stanova na dan ili duže (beograd365, beo-apartmani), i to je jedan od načina da se bude siguran da će gost dobiti apartman koji je tražio, ako ga vidi na sajtu i ima precizne poatke, slike, video o tom smeštaju.
Pod apartmanima se, u smislu kategorizacije, podrazumeva deo stana ili kuće u kojem se turistima pružaju usluge smeštaja, a mogu se pružati i usluge ishrane. Ono što je bitno da bi neki smeštaj dobio status apartmana je da gost u njemu može i samostalno spremati hranu.

Kao i hotelski smeštaj, i privatni smeštaj može biti raznolik, po obimu i kvalitetu onoga što se nudi. Zato se i u privatnom smeštaju vrši kategorizacija, kako za apartmane, tako i za kuće, sobe i seoska domaćinstva.


Apartmanski smeštaj može imati od jedne do četiri zvezdice, u zavisnosti od broja poena koji dobije pri ocenjivanju. Kategorizacija apartmana u Beogradu vrši se po standardima propisanim od strane nadležnih organa, a po sledećim elementima:


  1. spoljni izgled objekta i hortikulturno uređenje
  2. parking i garaže
  3. ulaz
  4. prijem gostiju
  5. opremljenost apartmana
  6. kvalitet uređenja i opreme
  7. ostale usluge i pogodnosti


Više informacija za tekst na temu kategorizacija apartmana, može se pročitati i na blogu apartmanibeograd011.blogspot.