Pravila i opisi društvenih igara
Prikaz rezultata 1 do 5 od ukupno 5
 1. #1

  Pravila i opisi društvenih igara

  Monopol

  Sredinom 70-ih godina XX-og Veka,za Monopolom je kod nas bila prava "jagma".Tih godina,on je u mnogim zemljama Sveta proglašavan za najveći Hit,dok se kod nas,originalan komplet nije mogao nabaviti.Najčešće su nam garniture za "Monopol",nekim tajnim kanalima stizale iz Nemačke,Švajcarske,Italije,a imale su i poprilično visoku cenu.Poslednjih godina nije takav slučaj.Komplet za Monopol se može nabaviti na svakom koraku,a što je još važnije, proizvođači su domaći,a jezik Srpski.Uz komplet ide i detaljno uputstvo za igru,ali je ovde ipak dat kratak opis.

  Svako ima samo po jednu figuru,a sve su različitih boja.

  Igračima se deli improvizovan "Novac" iz Kompleta,svakome podjednako (npr, po 80.000 dinara).Ostatak se polaže u "Banku".Pored figura i "novca",komplet obavezno mora sadržati i jednu Igraću Kockicu,sa kojom se izvode potezi.

  Na početku partije,sve figure se nalaze na polju "Napred".

  Svako polje je označeno svojim Nazivom i Cenom,koliko košta.Takođe,svako ima i svoju boju i to,po 2,ili 3 istu.Ako igrač uspe da kompletira (pokupuje) sva polja iste boje,smatra se da nad njima ima "Monopol" i sa njih izvlači znatno veću dobit.Za svako obojeno polje,u kompletu postoje "Kartice",koje figurativno predstavljaju "Vlasnočke Listove",a izgled im je prikazan na slici.Na njima se nalazi "Cena",ali i "Hipotekarna Cena",koju plaća "Banka",u slučaju da je igrač prinuđen da ga proda,a ona je znatno niža od prave.
  Kada igrač kompletira sva polja iste boje,na njima može "graditi" Kuće i Hotele.Ti objekti se takođe preuzimaju od Banke.Oni se i plaćaju Banci po ceni,koja se takođe nalazi upisana u "Vlasničkom Listu" polja.

  Kada bilo koji igrač stane na tuđe polje,plaća njegovom vlsniku "za Prolaz".Ta stavka je veća,ako je posed u toj boji kompletiran,odnosno,ako na njemu postoje izgrađeni neki objekti. Sve ove informacije se nalaze na "Karticama Polja".
  Pored obojenih poseda,kao polja postoje i 4 "Železničke Stanice",te po jedno,koje predstavlja "Vodovod" i "Elektrodistribuciju".Na njima se ne može ništa graditi,ali je prolaz znatno skuplji,ako su kompletirana.Sparuju se međusobno Vodovod i Elektro-distribucija.
  Na Tabli se još nalaze i polja "Nepredviđeno" i "Verovatnoća".Kada igrač stane na jedno od njih,vuče karticu sa Table.Naime,na sredini su postavljena dva špila "Kartica",koja moraju imati različit dizajn na poleđini,a svaka važi,za po jedno pomenuto polje.Na svakoj od njih piše npr: "Uzmi nagradu od 3000 dinara iz Banke", "Plati kaznu 2000 dinara", "Besplatan izlaz iz Zatvora" i sl.


  TOK IGRE:
  U svakom potezu,igrač najpre baca kockicu,a zatim se kreće po Tabli svojom figurom,za vrednost koju ona pokaže.
  Kada stane na slobodno polje,može ga kupiti.

  Ako stane na svoje polje,može od Banke kupiti i na njega postaviti Kuću,ili Hotel,uz uslov,da je cela ta boja u njegovom posedu.Ako na njemu već ima neku Kuću,može kupiti još nekoliko,odnosno,4 Kuće zameniti za Hotel i sl.

  Ako stane na tuđe polje,igrač plaća kaznu,a njena visina zaavisi,da li protivnik ima kompletiranu bojuu,te da li se na polju nalaze Kuće,ili Hotel.

  Pored ovih polja,postoje i ona,na kojima piše,kako dalje postupati.Ako igrač stane na polje "U Zatvor",njegova figurica se prebacuje u "Zatvor" i tamo ostaje 3 kruga igre..U slučaju, da već od ranije ima izvučenu karticu "Izlaz iz Zatvora",on je predaje u njen špil i odmah u sledećem potezu produžava igru.Ako igrač figuricom stane na polje "Zatvor",on nije u njemu,već je samo "U prolazu".
  Pri svakom prolazu kroz "Startno Polje",igrač dobija nagradu od Banke za završen krug,u iznosu od 2000 dinara.

  Kada igrač stane na tuđe polje,a visina kazne previšava sumu,koju on poseduje, primoran je Banci prodati Kuće,Hotele,a možda i neka polja,ali sada po znatno nižim cenama od kupovne.

  Pobednik je igrač koji jedini ostane sa novcem i svojim posedom.
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 2. #2

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  Riziko

  Riziko je 10-ak godina mlađi od "Monopola",a po popularnosti ga je u jednom trenutku čak i prestigao.Euforija,vezano za njega,je prošla sredinom 80-ih godina,ali je "Riziko" ipak ostao kao priznata društvena igra,poput Domina,Jamba i sl. U vreme svog nekog vrhunca, proglašavan je za "Igru Godine",u svim zemljama Evrope,pa i kod nas.Vrlo lako se može nabaviti u trgovini.

  "Riziko" je po svom sadržaju "Ratna Igra" i upravo simulira III Svetski Rat.

  Ime: rizik.jpg Pregleda: 52055 Veličina: 97.5 KB

  U igri mogu uzeti učešće 2 do 6 igrača.

  Komplet sadrži figurice u obliku "Tenkova",u 6 različitih boja.Takođe,tu moraju biti i po 3 bele i 3 tamne Igraće Kockice.Bele baca igrač koji napada,a tamne,onaj koji se brani.

  Tabla je u stvari "Karta Sveta",sa 6 Kontinenata.Na svakom od njih,postoje po 4,do 12 Država.Da bi zaposeo Kontinent,igrač ih mora osvojiti sve.Dok drži Kontinent u posedu,igrač dobija dodatne nagrade.

  Komplet sadrži i 10-ak "Kartica", na kojima su ispisani najrazličitiji Zadaci, npr: "Osvojiti Evropu i još jedan Kontinent po sopstvenom izboru".

  Pored ovih,još postoje 42 "Kartice" sa ispisanim nazivima Država,kojih ukupno na Tabli ima isto toliko.Pored naziva Države,svaka na sebi ima i ucrtan po jedan simbol: tenk,avion,ili pešadinca.

  Postoje još 2 "Džoker-kartice",koje se na početku partije drže po strani.

  Ime: -RIZIKO-na-srpskom-RASPRODAJA-_slika_XL_7333529.jpg Pregleda: 57878 Veličina: 129.0 KB

  POČETAK IGRE : Igrači biraju boje svojih armija.Mešaju se Karte sa Zadatcima i svako izvlači po jednu,tako da je vidi samo on. Ostatak ove vrste kartica se odlažu na stranu i više u toj partiji ne učestvuju.

  Svi dobijaju "Tenkove" odabranih boja,a njihov broj zavisi,od broja učesnika u igri.

  3 igrača - po 35 Tenkova
  4 igrača - po 30 Tenkova
  5 igrača - po 25 Tenkova
  6 igrača - po 20 tenkova

  Igrači zatim redom vuku,jednu po jednu Karticu sa nazivima Država.Kako ko izvuče koju Državu,tako je zauzima sa jednom svojom figurom.Ove kartice se vuku do poslednje, odnosno,sve Države sa Mape se moraju razdeliti između učesnika.

  Posle rasporeda Teritorija,igrači (u zavisnosti od svojih zadataka) postavljaju i ostale svoje Tenkove,svako na svoja zaposednuta polja.Sve figure se moraju rasporediti na Tabli,a na jednoj Državi ih se može naći neograničeno.

  Kartice sa imenima Država se ponovo mešaju,a njima se sada pridodaju i 2 Džokera. Takav špil od 44 karte se postavlja na sredinu stola,licem na dole.Odatle ih igrači tokom igre ponovo vuku,ali sada sa drugačijim ciljem.

  TOK IGRE : Na svakom svom potezu,igrač najpre izvrši pojačanja.Tačnije,on dodaje određeni broj Tenkova na neku svoju teritoriju,ali to nisu one figurice,podeljene igračima na početku partije,već iz ostatka,pošto ih od svake boje u kompletu ima oko 100-ak.Posle toga se vrši napad na neku protivničku teritoriju.Napadati se može samo susedna Država,ili preko mora, ako je teritorija koja se napada,spojena isprekidanim linijama sa onom,odakle se izvodi napad.

  "Napad" i "Odbrana" se vrše bacanjem Kockica.

  POJAČANJA : Pred svaki napad,igrač može izvesti sledeća pojačanja:

  -Broj Teritorija koje drži u svom posedu,podeljeno sa 3 i zaokruženo na prvu manju vrednost.Npr,ako u datom momentu igrač drži u svom posedu 10 država,onda je 10:3=3,33.To znači da on uzima 3 Tenka iz Rezerve i raspoređuje ih na svoje Teritorije.
  -Ako igrač u datom trenutku drži ceo Kontinent,za njega dobija i dodatna pojačanja. Za Australiju,ili Južnu Ameriku,dobija 2 Tenka,za Afriku 3 Tenka,za Evropu,ili Severnu Ameriku,dobijaju se 5 novih tenkova iz rezerve,a za Aziju,7 Tenkova pojačanja.U sučaju da određeni Kontinent se poseduje nekoliko krugova,u svakom se dobijaju i ova pojačanja.Uvek se posmatra trenutak pred Napad,ne vezano za predhodne situacije u igri.

  -Ako igrač u svom potezu osvoji bar jednu novu Državu,on završava potez tako,što vuče jednu Karticu.Kada na ovaj način kompletira 3 određena Simbola na njima,on ih u svom sledećem potezu vraća na dno Hrpe,a za uzvrat uzima pojačanja i to:

  3 Tenka (na Karticama) -4 Tenka (figure) pojačanja
  3 Pešaka " 6 Tenkova pojačanja
  3 Aviona " 8 Tenkova pojačanja
  3 različita Sibola na Karticama " 10 Tenkova pojačanja
  2 ista Simbola i jednog Džokera " 12 Tenkova

  Ako se na Karticama koje vraća,slučajno nađe i ime Države koju sam poseduje,za nju dobija još 2 dodatna Tenka.

  Ime: Classic-Widescreen.jpg Pregleda: 53056 Veličina: 144.0 KB

  PREGRUPISAVANJE SNAGA : Pored pojačanja,pred sam Napad,igrač još može sa jedne svoje Teritorije,jedan broj Tenkova, prebaciti na drugu.One ne moraju biti granične,a jedini uslov je,da na prvoj mora ostati bar jedna figurica.

  Tokom čitave igre,ni jedna Tertorija ne sme ostati bez figure na sebi.

  NAPAD : Igrač objavljuje koju Državu napada i sa koje svoje Teritorije.Još jendom da napomenemo,to moraju biti zemlje,koje se graniče,ili su preko Mora spojene isprekidanim crticama.

  Da bi izveo Napad,igrač mora na Teritoriji sa koje napada,imati najmanje 2 Tenka.U tom slučaju,napadao bi samo sa jednom Kockicom.Ako na toj teritoriji ima 3 Tenka,može napadati sa jednom,ili dve Kockice.Ako pak,na toj teritoriji postoje 4,ili više Tenkova,Napad se može izvesti sa jednom,dve,ili tri Kockice.Za Napad se koriste "Bele" Kockice.

  Igrač Odbrane se brani samo sa jednom Kockicom,ako na tom polju ima jedan Tenk.Sa jednom,ili dve,ako poseduje 2 Tenka.Sa jednom,dve,ili tri,ako na toj teritoriji ima 3, ili više Tenkova.Odluku o njihovom broju donosi branilac,a ona ne zavisi od toga,sa koliko ga Tenkova protivnik napada.Za Odbranu se koriste "Tamne" Kockice.

  Što se više Kockica koriste za Napad i Odbranu,to su veće šanse za uspeh.

  REZULATAT BACANJA : Ako oba igrača bacaju po 3 Kockice,najjač vrednost se upoređuje sa najjačom protivničkom,srednja vrednost,sa srednjom protivničkom,a najslabija,sa najslabijom.U sučaju da Odbrambeni igrač baca samo jednu Kockicu,njena vrednost se upoređuje sa najjačom protivničkom.Očigledne su znatno uvećane šanse Napadača,ako napada sa većim brojem Kockica,od broja,sa kojima se protivnik brani,a važi i obrnuto.međutim,sa svakom bačenom Kockicom,postoji i mogućnost gubitka jednog Tenka.

  Npr,Napadač baci:6,5,2 ,a Odbrambeni igrač:5,4,3. Šestica je jača od Odbrambene Petice,a Petica napadača,od Četvorke odbrane.Na taj način,Odbrana gubi 2 Tenka.Kako je u poređenju trećih Kockica ,odbrambena Trojka,jača od protivničke Dvojke,napadač takođe gubi jedan Tenk.

  U drugom primeru,Napadač baca: 6,4,1,a Odbrana:5,5 (samo 2 Kockice).Šestica je jača od Petice,ali je druga Kockica napada Četovrka,slabija od druge Petice Odbrane.Tako obe strane gube po jedan Tenk.Najslabija Kockica Napadača se i ne računa,pošto je Odbrana igrala samo sa dve.

  Ako se sa napadnute teritorije uklone svi Tenkovi branioca,ona je osvojena.On odmah mora sa teritorije napada,na nju prebaciti bar jedan svoj Tenk.Po želji,on ih može prebaciti i više,ali je uslov,da teritoriji sa koje se napadalo,ostane bar jedan.

  Uništeni Tenkovi u toku "borbe",vraćaju se u Rezervu.

  ZAVRŠETAK POTEZA : Igrač može posle bilo kog svog bacanja prekinuti potez,ali isto tako,može i nastaviti sa napadima,dokle god to želi.U toku jednog poteza,igrač može ponavljati istovetne napade,odnosno,napadati iz jedne,pa iz druge svoje Države.Takođe,može napasti jednu,pa zatim potpuno drugu Teritoriju,koja pripada nekom drugom protivniku.

  Ako igrač tokom svog poteza osvoji bar jednu Teritoriju,završava ga po sopstvenoj želji,ali tako,što vuče jednu Karticu sa Simbolom.On Simbole sparuje sa onima,koje eventualno već ima,odnosno čuva je za kasnije,kada u sledećim potezima bude vukao druge Kartice.Da podsetimo,spareni Simboli mu pred neki od sledećih poteza,donose dodatna pojačanja.

  ZAVRŠETAK PARTIJE : Kada igrač ispuni,samo njemu znan zadatak,on to i objavljuje.Tek tada otkriva Karticu sa početka partije kao dokaz,da je ispunio upravo ono,što je od njega i zahtevano.Do tog momenta,svakome je bio poznat samo sopstveni zadatak.
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 3. #3

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  Kluzo

  Ova igra je razrađena 40-ih godina XX-og Veka,a u Evropi i Americi je i danas,jedna od najpopularnijih porodičnih igara.Postoje mnogobrojne njene varijante,različitih stepena složenosti,kako one namenjene najmlađima,tako i vrlo složene,koje zahtevaju potpuno angažovanje intelekta.Ipak,može se reći,da je pre svega namenjena stairjima i ljudima sa više strpljenja.

  "Kluzo" je detetivska igra,u kojoj su prisutni 6 likova,6 oružja i 9 soba,a igrač treba da otkrije, ko je izvršio ubistvo,sa kojim oružjem i u kojoj sobi.

  KOMPLET ZA IGRU : Svaki igrač mora imati svoj papir i olovku,koji mu pomažu u vršenju istrage.Komplet za igru sadrži: Tablu,Figure različitih boja (svako vodi po jednu figuru) i 2 Igraće Kockice.

  U kompletu su još prisutne i "Kartice" i to:
  -6 Kartica sa imenima lica - Pukovnik Masterd
  - Profesor Plam
  - Sveštenik Grin
  - Misis Pikon
  - Mis Skarlet
  - Miss Vejt.
  -6 Kartica sa ispisanim imenima oružja: Pištolj,Nož,Metalna Šipka,Daska za luk, Mašina za mlevenje mesa,Gajtan od Pegle.
  -9 Kartica sa imenima Soba.Dvorište se kao soba ne računa i ono se koristi za Start.

  Neko je ubio Dr. Bleka.Ko,sa čime i gde,treba otkriti,a onaj kome to uspe,postaje pobednik.

  PRIPREMA ZA IGRU : Najpre se iz svake grupe Karata,izvlači po jedna i odlaže na stranu.Na njih tri se nalazi ime ubice,oružje i prostorija,gde je izvršeno ubistvo.

  Igračima se zatim podeli po jedna karta,od svake grupe.Znači,svaki učesnik ima po 3 Karte,a na početku igre je samo sa njihovim sadržajem i upoznat.

  Preostale Karte se proizvoljno raspoređuju po prostorijama na Tabli.

  TOK IGRE : Sve figure koje učestvuju u igri,postavljaju se u "Dvorište".Igrači redom bacaju po 2 Kockice,a zatim pomeraju figure za zbir,koji se okaže na njima.Svaki igrač koji stigne u neku prostoriju i tu se zaustavi,ima pravo da pogleda Karticu,koja se eventualno u njoj nalazi.

  Ako je Kartica sa imenom Lica,ili Oružja,igrač je vraća na isto mesto.

  U slučaju,da na Kartici piše ime prostorije,igrač je vraća na isto mesto,jedino ako se nalazi na pravom.Ako na njoj piše ime neke druge prostorije,što je i najčešći slučaj,igrač je prebacuje u bilo koju treću sobu,ali nikako u pravu.Sledeći koji naiđe na nju,prebacuje je u neku četvrtu.Tek kada Karta obiđe svih 8 ostalih prostorija,najzad u 9-om pokušaju dolazi u onu pravu.Međutim,ako se Kartica nađe u sobi igrača koji je otvara,on je direktno prebacuje u pravu sobu,bez obzira na njeno dotadašnje putovanje.

  Pod pojmom "SVOJA Soba",ili "Svoje Oružje",porazumeva se ono,koje se nalazi među 3 Kartice igrača,dodeljene mu na početku partije.

  Sve Kartice su zatvorene,a a njima je upoznat samo igrač,koji igra.Ostali moraju pamtiti,zapisivati,izvoditi zaključke itd.

  ISKAZ : Pri svakom zaustavljanju,igrač mora ostalima saopštiti,koga je tu sreo.Ako je slučajno u svojoj sobi (onoj,čiju Karticu poseduje),on govori ime lica i oružja,čije Kartice takođe poseduje on sam.Međutim,ostali to još uvek neznaju,odnosno,neznaju da je on u svojoj sobi.

  U drugim sobama,on obavezno govori ime bilo kog Lica i Oružja,koja nisu upisane na njegovim Karticama.

  Ako se u pomenutoj sobi nalazi Kartica Lica,ili Oružja,igrač je pogleda i postupa na sledeći način:
  -Ako je to njegova soba,mora reći ono,što je zaista video,a drugi objedat onaj,koji on poseduje na svojim kartama.Znači,govori Lice sa Kartice i "svoje" Oružje i obrnuto.
  -Ako je to neka druga soba,a ne njegova,igrač ne sme reći,ni ono što se nalazi na njegovim Karticama,ni ono što je zatekao u sobi,već neko treće,i Lice,i Oružje.

  OTKRIVANJE : Igrač,koji smatra da je otkrio zagonetku,zapisuje je na listu papira, tako da je niko ne vidi.Zatim,samo on pogleda 3 izvučene karte sa početka partije.

  Ako je promašio,jednostavno ispada iz igre i ništa ne govori ostalima.

  Ako je pogodio,on to saopštava protivnicima,a zatim otvara 3 kartice Zadatka i svoj odgovor.
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 4. #4

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  Dominoooooo

  Ime: domino.jpg Pregleda: 50121 Veličina: 8.5 KB


  za igru su potrebne domino kockice
  igra se tako da prva osoba zada jednu kockicu, a druga osoba odgovara istim brojem..
  npr:

  ja zadam
  Ime: domino2.jpg Pregleda: 50156 Veličina: 6.6 KB

  a druga osoba mi mora odgovoriti sa shesticom ili chetvorkom

  ne sjecam se koliko se domina dijeli svakoj osobi.. kontam pola kockica jednoj, pola drugoj, a?
  moomoo meee jooouu

 5. #5

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  kod bake sam nasla neke drustvene igre koje smo ko mali (a i kao malo stariji ) odigrali mali mlion puta.. no sad se vise ne mozemo sjetiti pravila igrali smo, ali smo izmisljali vecinu pravila i valjali se pritom od smijeha


  Put do shole
  majne najnajnajomiljenija igra

  Ime: IMAG0563.jpg Pregleda: 51353 Veličina: 92.5 KB  gljive

  Ime: IMAG0640.jpg Pregleda: 51245 Veličina: 74.7 KB


  bajke

  Ime: IMAG0639.jpg Pregleda: 50718 Veličina: 73.7 KB


  prosim lepo ako iko zna pravila, ili se sjeca nekih djelova da podjeli ovdje
  moomoo meee jooouu

Slične teme

 1. Kartanje - Pravila i opisi kartaških igara
  Autor Digi-Grobar u forumu Hobi - Uradi sam
  Odgovora: 29
  Poslednja poruka: 07.08.2015, 20:26
 2. PC i PSP igre - opisi
  Autor Morpheus u forumu Igre
  Odgovora: 32
  Poslednja poruka: 01.11.2010, 03:14
 3. Osnovna pravila zdrave ishrane
  Autor Crazy Angel u forumu Zdravlje
  Odgovora: 5
  Poslednja poruka: 12.11.2009, 19:53
 4. Pravila seksa bez obaveza
  Autor tonio11 u forumu Erotika & sex
  Odgovora: 7
  Poslednja poruka: 23.10.2009, 12:03

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •