Ja kupujem i danas nove brojeve stripa Alan Ford i posedujem svih 515 dosad objavljenih brojeva u Hrvatskoj. Nažalost Hrvatska zaostaje za Italijom 40 novih brojeva stripa Alan Ford u objavljivanju. Na stranici Alan Ford Collection možete vidjeti sve naslovnice dosad objavljenih stripova Alan Ford u Italiji. Da su u Hrvatskoj već sad objavljeni svih 559 brojeva stripa Alan Ford ja bi već sad posedovao sve i jedan dosad objavljen novi broj stripa Alan Ford.