Ovako izgleda Srbija kad je poslednji put formirana. Vidimo Saturn u VII kući koja govori o otvorenim neprijateljima. Kako je Saturn u lavu, u izgonu takođe donosi uvek loše predstavljanje naše zemlje u svetu od strane drugih članica, brojne napade i uslovljavanja sa vrlo malo ultimatuma. Stelijum planeta koje se baš dobro ne kotiraju kod Saturna, donosi prevrtljivost karaktera našeg naroda i ponavljanje istih lekcija unedogled.. Loš odnos Sa i Ju donosi otežanu i gubitničku ulogu za same finansije od strane vladajućeg miljea, donosi uvođenje novih nameta i oporezovanje koje baš nema mnogo logike. Ako gledamo IX polje i vođenje spoljne politike naše vlade, videćemo da se radi o jako lošem predstavljanju u svetu i skoro uvek na štetu našeg naroda zbog Plutona.
Ima toga još. Zanimljiv je Uran i njegovi tranziti sa IX kućom,sve sami trigoni, koje jako malo koristimo, ali ih koristimo. Ne je bombardovan kvadratima i to baš koristimo. Ne umemo da vidimo stvari jasno bez iluzija, skloni smo samozavaravanju, prodajemo ali na svoju štetu, priklanjamo se lošim odlukama.... Kad bi naučili da transformišemo energiju Pl i Sa i iskoristimo njihov povoljan aspekt, bio bi to jedan jako važan korak na bolje. Ovako, stepovaćemo godinama u mestu. Uostalom, što i radimo.

Ovako sam samo malo nabacala stvari dok pijuckam jutarnju kafu. Dodajem da analiza nije ozbiljno rađena (ovde), već kao neka trač partija.


Nastavite, ozbiljno ili ne, ako želite...