Širom sveta flunitrazepam je poznat po svom fabričkom imenu Rohypnol koje je postalo sinonim za drogu za silovanje. Naime silovatelji koriste flunitrazepam kao sredstvo za omamljivanje svojih žrtvi tako što ga ubace u piće žrtve pa žrtva nakon njegove konzumacije nije u stanju pružiti otpor jer gubi sposobnost rasuđivanja i ima smanjene motoričke sposobnosti, a kod dodatnih doza može nastupiti i anterogradna amnezija nemogućnost pamćenja događaja nakon konzumacije flunitrazepama.
Ne znam šta kažu tačno ljudi koji se bave profilima silovatelja, al' ja kontam nešto da je njima kao do jaja kad im se žrtve otimaju... huh more biti da loše kontam, a ima i nji' raznih verovatno.