Kako se prijavljuje leglo?


 • Kopija rodovnika mužjaka i overena potvrda o parenju koju dobijate od vlasnika mužjaka, plus rodovnik ženke (može i kopija)


 • Popunjen obrazac prijave legla sa navedenim svim titulama i ocenama psa, (kopija na uvid, ocenska lista, radne knjižice)

 • Prijava legla mora biti overena od strane kinološkog društva gde je vlasnik koji je član


 • Uplata po 1400 din. po upisanom štencu u rodovnu knjižicu
Kako se postaje mladi Šampion?

Mora da se ima tri titule - - titule prvak razreda mladih (PRM) kod dvojice različitih sudija, a potrebna dokumentacija:

 • kopija rodovnika


 • kopija ocenskih lista


 • uplata na 200din.Kako postati zreli Šampion?

Prvak Srbije u lepoti (Šampion SRB) može postati pas:

Za pse koji podležu ispitu u radu:
 • 3 CAC kod dvojice sudija i certifikat KSS o položenom ispitu


Za pse koji podležu ispitu u radu:
 • 4 CAC kod trojice sudija.Pas može da bude i višestruki šampion ukoliko ponovo osvoji nove titule posle proglašenja pethodnog šampionata. Šampion mladih 3 x PRM.

Titula šampiona Srbije dodeliće se i psima koji su umesto CAC na međunarodnim izložbama osvojili CACIB i R. CACIB ali pod istim uslovima

Psi iz inostranstva mogu postati Šampioni Srbije pod sledećim uslovima:

1. Ako se na našim nacionalnim / internacionalnim izložbama prijavljuju u razred šampiona:

 • certifikat da su proglašeni šampionom svoje zemlje


 • jedan CACIB, ili 1 R:CACIB ili CAC


 • za radne pse i certifikat o položenom ispitu2. Ako se na našim nacionalnim / internacionalnim izložbama prijavljuju u razred intermedija ili razred zrelih pasa:

 • certifikat da su proglašeni šampionima svoje zemlje


 • dva CACIB ili 2 x R: CACIB ili 2 x CAC


 • za radne pse i certifikat o položenom ispituNaziv prvaka Srbije u radu može dobiti pas koji je osvojio bilo koje dve kandidature (kandidature su CACIT, R.CACIT, CACT) na utakmicama održanim u Srbiji i da ima ocenu oblika najmanje : vrlo dobar

Titulu Šampiona reprodukcije dobija plemenjak/keruša koji je paren sa najmanje tri različite ženke/mužjaka i u svakom od tih legala je bar po jedan pas proglašen šampionom, bilo u lepoti ili u radu.

Titulu apsolutnog šampiona dobija pas koji je proglašen šampionom u lepoti, radu i reprodukciji.


Kako postati kinoloŠki sudija?

Kinološki sudija je lice koje KSS posle položenog ispita i staža ovlašćuje za ocenjivanje pasa.

Kinološki sudija koji je na spisku sudija KSS, ukoliko želi da dobije saglasnost za ocenjivanje na manifestacijama u toku kalendarske godine, mora uplatiti članarinu za tekuću godinu. Za ocenjivanje na svim manifestacijama u zemlji i inostranstvu obavezna je saglasnost KSS.

Kinološke sudije se dele na sudije za ocenjivanje:

 • Oblika


 • RadaPosle položenog ispita za kinološkog sudiju i obavljenog jednog sudijskog staža, pripravnik stiče naziv Nacionalni kinološki sudija. U ovom statusu ostaje tri godine, a može da sudi na smotrama, rvijama i nac. izložbama.

Nac. kin. sudija stiče pravo da polaže za međunarodnog kin. sudiju kad je u statusu nac. kin. sudije proveo najmanje tri godine i kad napuni 25 god. života.

Za prelazak u viši rang obavezna je ponovna provera znanja.

U jednom ispitnom roku pripravnik može da polaže ili rad ili oblik a nikako zajedno.

All round sudija mora imati 50 god. života.

Ksvns.org