Misli Grigora Viteza:


"Domoćiće se ljudi svemirskih meta

I uspostaviti puteve od planeta do planeta

Samo će još preostati da se uspostavi

Najdalji put ovoga veka -Od čoveka do čoveka."