Kao najgora stipsa. Kuvam se kao u poslednjem krugu pakla a neću da uključim klimu.