Verski turizam: Hrišćanstvo - Strana 2
Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Prikaz rezultata 16 do 22 od ukupno 22
 1. #16

  Odgovor: Verski turizam: Hrišćanstvo

  Manastir Hopovo - staro
  sa crkvom Svetom Pantejlemonu
  Do Starog Hopovo dolazi se sa puta Novi Sad - Irig, prolazeći pored manastira Hopovo (novo).
  Istočno od manastira Novo Hopovo na maloj zaravni, izolovan ali ne i nepristupačan, leži manastir Staro Hopovo ili kako se često naziva "stari manastir". Do njega nije sasvim lako doći, ne toliko zbog teško pristupačnog terena, već uglavnom zbog toga što se ide delimično stazom kroz šumu - ukupno oko 2 km. pešačenja od Novog Hopova.
  Staro Hopovo je podignuto između 1496. i 1520. godine od strane despota Đorđa Brankovića (Maksima). No, predanje koje to navodi je dosta nesigurno pa je i danas to pitanje otvoreno. Turski spisi ga pominju u više navrata (1545-48, 1566-69, 1578, a domaći čak i nešto ranije. Od prvobitne crkve posvećene sv. Nikoli (za koju se misli da ju je izgradio despot Đorđe Branković) nije ostalo ništa. Kako je bila sagrađena od drveta, a pokrivena crepom, to je veoma lako stradala od zemljotresa 1751. godine. Umesto nje je nikla nova crkva 1752. godine posvećena sv. Pantelejmonu.
  To je crkva koja i danas postoji. Opis fruškogorskih manastira (1753.) već spominje Staro Hopovo kao metoh manastira Novo Hopovo. Današnji hram je malih razmera, zidan je od tesanog kamena i opeke. Kube zbog svoje veličine i oblika na neki način dominira nad celom zgradom i počiva na lucima a ovi na pilastrima.
  Zvonik ne postoji niti ga je ikada bilo. U jednobrodnoj crkvi sa kupolom bogato rezbareni ikonostas slikao je 1793-1800. godine iriški moler Jefrem Isajlović.
  U blizini manastira, iznad potoka Jelenac je uredjeni izvor - kapelica.

  Tekst i slike: Nenad Glišić  izvor:manastiri.rs

  Osmeh je jedna kriva linija koja može da ispravi mnoge stvari.

 2. #17

  Odgovor: Verski turizam: Hrišćanstvo

  Manastir RAKOVAC sa crkvom
  SVETI VRAČI KUZMAN i DAMJAN  Do manastira se dolazi iz pravca Beočina do mesta Rakovac.Iz centra Rakovca
  pravo putem do manastira . Po predanju podigao ga je Veliki komornik Despota
  Jovana Brankovića-Raka Milošević po kome je manastir i dobio ime. Za godinu se
  uzima 1498.Na zidu manastirske priprate sačuvan je zapis iz 1533 god.
  Na srebrnom manastirskom pečatu je 1678 god. Bilo je više obnova manastira.
  Ko je obnovio manastir ostaje tajna.Manastir su činili: Hram,Konaci,Kapela
  i Isposnica. U II svetskom ratu manastir je teško stradao. Sama crkva je
  rekonstruisana 1958/59 god i izgrađen je nov mali zvonik ispred ulaza u crkvu.
  Tek 2003/2004 god. grade se novi manastirski konaci koji okružuju crkvu i ceo
  kompleks sa svih strana. U svoje vreme manastir je bio kulturno središte i
  prepisivački centar. Tu je prepisan Dušanov Zakonik a 1714 god. je završen
  čuveni rakovački rukopisni Srbljak napisan od strane monaha Maksima.
  U Srbljaku su sabrane sve pohvalne pesme Srbima Vladarima-Svetiteljima.
  Iz manastira Rakovac( 18/ 19 vek) potiču čuveni:Vičentije Jovanović,
  Pavle Nenadović,Danilo Jakšić,Mojsije Putnik,Josif Šakabenta i dr.
  Na bakrorezu iz 1743 vidi se kako je manastir izgledao.Od fresaka je ostalo
  veoma malo i one se u delovima mogu videti u kaloti i tamburi kubeta kao i na
  dva stuba. Crkva je građena od obrađenog i lomljenog kamena.
  Današnji ikonostas je mali i ikone su iz 18 veka. Radovi na manastirskim
  konacima su u toku.Manastir je aktivan.
  Mešovit je i o njemu brinu monasi i monahinje.
  izvor:manastiri.rs

  Osmeh je jedna kriva linija koja može da ispravi mnoge stvari.

 3. #18

  Odgovor: Verski turizam: Hrišćanstvo

  MANASTIR FENEK sa crkvom SVETE PARASKEVE

  Do manastira se dolazi putem Surčin - Jakovo i nastavi za Boljevce.
  Vrlo brzo se naiđe na oznaku a zatim i na manastir.
  Prvi podaci o manastiru su iz 16 veka a današnji oblik dobio je u 19 veku.
  Izdvojena kapela podignuta je 1800 godine.Postoje dva verovanja. Prvo da je ktitor manastira bio srpski despot Stevan Branković, njegov brat Maksim i majka Angelina.Prema drugom manastir je osnovan u 15 veku.
  Naš prvi pismeni pomen potiče iz 1563 god. dok se u turskim knjigama pominje 1546 god.
  Manastir je bio kulturni centar a posle nadiranja turaka centar okupljanja srpske vlastele i monaštva.
  U manastiru su se prepisivale knjige izmedju kojih i Tipik 1754.god kao i Jevandjelje.
  Za vreme Prvog Srpskog ustanka u njemu je kratko boravio Vožd Karadjodje (natpis na ploči), kao i monasi manastira Studenica sa moštima srpskog kralja Stevana Prvovenčanog.U Feneku su se 1788.god, sastali knez Aleksa Nenadović i austrijski car Josif.Pored hrama se nalazi i konak i kapela Svete Petke sa izvorom lekovite vode.Više puta je rušen i obnavljan. Uništena je bogata biblioteka. Freske je slikao Dimitrije Petrović iz Zemuna 1859.god. Zanimljivo je da je on unuk zemunskog kovača Jovana koji je Karadjordju za vreme Prvog Srpskog ustanka okivao topove od trešnjinog drveta. Manastir je aktivan i u njemu žive monahinje.


  izvor:manastiri.rs
  Poruku je izmenio Necromancer, 06.08.2011 u 21:07 Razlog: veličina fonta

  Osmeh je jedna kriva linija koja može da ispravi mnoge stvari.

 4. #19

  Odgovor: Verski turizam: Hrišćanstvo

  Manastir PETKOVICA
  sa crkvom SVETE PETKE


  Na jugozapadu Fruške Gore kod Ležimira, pored Šišatovca nalazi se ovaj manastir koji spada među
  najstarije na Fruškoj Gori. Podigla ga je Jelena Štiljanović, udovica srpskog despota Stevana Štiljanovića
  koja je tu provela svoje poslednje dane. Prvi pisani pomen je iz 1561 god.
  Tokom 17 veka Sinan beg mitrovački hteo je da ga sruši ne bi li od cigle i kamena sazidao dvor u Mitrovici.
  Zauzimanjem mitropolita Pajsija i plaćanjem godišnjeg danka Petkovica je sačuvana.
  Obnovljena je na inicijativu Arsenija Čarnojevića.Bila je filijala i metoh manastira Šišatovac.
  Između ova dva manastira uvek je postojalo rivalstvo i borba za samostalnošću.
  Crkva je zidana od kamena. Osnova crkve je u obliku krsta. Manjih je dimenzija.
  Osmostrana kupola je na stubovima. U pročelju priprate je barokni zvonik. Fasada je ukrašena.
  Obnavljana je više puta. Freske su prilično uništene i ono što je ostalo danas je konzervirano.
  Živopis je rađen u duhu stare srpske umetnosti. Ikonostas je rađen 1735 god. ali je od njega
  ostao samo veliki krst i dve ikone i nalaze se u muzeju u Sremskoj Mitrovici.
  Obnova crkve urađena je 1950/52 god. pa 1981 god. i traju još danas.
  Porta sa crkvom i konakom i pratećim objektima lepo je uređena.
  Pored manastira je manastirski ribnjak. Velika crkvena svetinja su mošti Svete Petke, njena ruka,
  koja se nalazi u plavom kivotu pored levog stuba. Svete mošti se u Petkovici nalaze od pre dve godine.
  Manastir je aktivan, ženski i o njemu veoma lepo brinu tri monahinje.


  izvor:manastiri.rs
  Poruku je izmenio Necromancer, 06.08.2011 u 21:08 Razlog: veličina fonta

  Osmeh je jedna kriva linija koja može da ispravi mnoge stvari.

 5. #20

  Odgovor: Verski turizam: Hrišćanstvo

  Manastir DIVŠA - ĐIPŠA sa crkvom SVETOG NIKOLE


  Manastir PRIVINA GLAVA
  sa crkvom SVETIH ARHANGELA


  Nalazi se na krajnjim zapadnim obroncima Fruške Gore i do manastira se dolazi iz pravca Šida,
  kroz Berkasovo do Bikić Dola i putem do table za skretanje desno pa do manastira.
  Po legendi manastir je podigao lokalni vlastelin Priba ili Priva u 12 veku po kome je manastir i dobio ime.
  Verovatnije je da ga je podigao Jovan Branković u 15 veku kraj svoga vojnog utvrđenja u Berkasovu.
  O tome piše i u starom rukopisu Psaltir koji je pisan u Carigradu i Svetoj Gori a pripadao je Brankovićima.
  Prvi pisani pomen je iz 1566 u turskim dokumentima. Sadašnji izgled crkva je dobila 1741 god. Ima visoku
  osmougaonu kupolu ukrašenu kolonetama. Građena je od raznobojnog kamena. Crkva je slična onim u
  manastirima Jazak, Maloj Remeti i Hopovu. Crkva ima visoki zvonik. Manastirski konaci imaju dva krila.
  U sklopu konaka je i kapela posvećena Pokrovu Presvete Bogoroduice. Živopis crkva je dobila 1791 god.
  a slikao je Kuzman Kolarić. Slikao je i ikonostas koji ima 41 ikonu. Posebno je interesantna kapa ili kruna
  Despota Jovana Brankovića koja se čuva u manastirskoj riznici.
  Urađena je od zelene kadife, izvezena srebrnim i zlatnim koncem. Manastir je više puta obnavljan.
  U II svetskom ratu je opljačkan. Danas je manastir u dobrom stanju i trenutno se rade manji prateći objekti.
  Manastir je aktivan,ženski i o njemu brinu monahinje.
  NOVINSKI IZVORI
  izvor:manastiri.rs
  Poruku je izmenio Necromancer, 06.08.2011 u 21:08 Razlog: veličina fonta

  Osmeh je jedna kriva linija koja može da ispravi mnoge stvari.

 6. #21

  Odgovor: Verski turizam: Hrišćanstvo

  Manastir OBED sa crkvom BLAGOVESTI

  Stari srednjevekovni manastir Obed nalazio se na rečnom ostrvu
  na Savi kod sela Kupinova. Podigla ga je Angelina Branković
  sa sinovima Đorđem i Jovanom koja je tu došla 1446 god. sa moštima svog muža Stefana Brankovića. Bila je to najstarija crkva brvnara posvećena Blagovestima Presvete Bogorodice. Zbog svoje
  dotrajalosti srušena je 1930 god. i na tom mestu sagrađena je kapela
  koja je takođe ruina. Do ostrva sa ruševinama manastira Obed
  dolazi se putićem oko 1,5 km. peške kroz šumu ali se ne preporučuje
  bez pratnje. Pre ruševina manastira nailazi se na ostatke
  srednjevekovnog grada Kupnika koji se pominje u pisanim
  izvorima još 1388 god. Prvobitno je u njemu bio despot Stefan
  Lazarević 1404 god. Kasnije je pripao Brankovićima kada su se
  tu naselili. Utvrđeni grad je stradao 1521 god ali je već 1522 god. obnovljen. Imao je osnovu pravougaonika dim.45x54 metara sa
  četiri kule i to dve šestougaone jedna kružna i jedna kod ulaza
  u grad petostrana. Sve do pedesetih godina prošlog veka mogli
  su se videti zidovi zgrada sa prozorima u utvrđenju.
  Danas je to poprilično obraslo i zaraslo i odaje utisak velike nebrige.
  Ne postoje nikakve oznake.  Crkva posvećena SVETOM LUKI  Blizu utvrđenja starog grada Kupnika na uzbrdici, podignuta je crkvica posvećena Svetom Luki. Podigao je despot Đorđe Branković sa sinovima Grgurom,Stefanom i Lazarom između 1455 i 1457 god. Crkva je jednobrodna građevina.Priprata je odvojena pregradom sa arkadama. Ima dva ulaza. Danas je spolja omalterisana i okrečena. Zvonik je pored crkve u porti. U njoj se zamonašio vladika Maksim Branković, kasnije arhiepiskop. Ova crkvica je bila povezana sa utvrđenim gradom mostom zbog rečnih voda koje su plavile ostrvo. Danas je crkva pod zaštitom države.Održavana je i aktivna je. Nalazi se u selu Kupinovu kod Obedske bare. Pored crkve nalaze se i etno kuće.
  Manastir Berkasovo
  sa crkvom Svetoj Petki
  Gradnja konaka, osnovnog uslova da crkva postane manastir, počela je pre četiri godine. Konak pored same crkve, dug 25 i širokog pet metara građen je na sprat.
  U prizemlju je trpazarija i kuhinja koja može da primi 150 osoba, dok je na spratu izgrađeno pet soba za monahe i monahinje.
  Postavljeno je i novo crkveno zvono.
  Pored crkve se nalazi izvor, za čiju vodu kažu da leči razne bolesti. To potvrđuje i mramorna ploča na kojoj su uklesane reči zahvalnosti jednog Dubrovčanina koji se ovde izlečio od teške bolesti. Takođe se može videti napis koji svedoči da je kći jednog stanovnika Gibarca, koja je imala paralizu, izlečena upotrebom ove vode i njena porodica je zbog toga zahvalna svetoj Petki.
  Sveta Petka Paraskeva je rođena u drugoj polovini drugog veka. Ona se do kraja života nije pokolebala u veri, iako je stavljana na velike muke. NJeni mučitelji su toliko bili monstruozni, da su joj zbog njene vere odsekli glavu. Ona se smatra zaštitnicom žena, a izvori pored crkava posvećenih ovoj svetiteljki, slove za lekovite.

  NOVINSKI IZVORI
  izvor:manastiri.rs

  Poruku je izmenio Necromancer, 06.08.2011 u 21:09 Razlog: veličina fonta

  Osmeh je jedna kriva linija koja može da ispravi mnoge stvari.

 7. #22

  Odgovor: Verski turizam: Hrišćanstvo

  Oplenac

  Ime: oplenac.jpg Pregleda: 220 Veličina: 106.7 KB

  Na brdu pored Topole nalazi se mauzolej dinastije Karađorđevića. Čitav kompleks čine mauzolej srpske kraljevske porodice, crkva Svetog Đorđa, kuća Kralja Petra, kraljeva vila, spomenik Karađorđu i kraljevski vinogradi.

  Ime: oplenac2.jpg Pregleda: 192 Veličina: 79.4 KB
  Put do mauzoleja vodi kroz gust hrastov park. Nemojte žuriti već koračajte polako, jer tek ćete tako spoznati spokoj i tišinu koju vam mjesto pruža. Mauzolej je sam po sebi spektakularan i sačinjen je od miliona mozaika.


  Ime: oplenac3.jpg Pregleda: 120 Veličina: 43.8 KB
  I nemojte propustiti priliku da pazarite kraljevsko crno i/ili bijelo vino! ja sam kupila oba (da ne prifali ).. ne razumijem se bas previse u vina, ali znam kad mi se nesto svidja
  moomoo meee jooouu

Strana 2 od 2 PrvaPrva 12

Slične teme

 1. Verski praznici i običaji
  Autor Lady S u forumu Religija
  Odgovora: 82
  Poslednja poruka: 12.07.2015, 11:20
 2. Hrišćanstvo – putevi i stranputice
  Autor nenad.bds u forumu Religija
  Odgovora: 2
  Poslednja poruka: 25.06.2015, 13:32
 3. Verski fanatici
  Autor makilli u forumu Religija
  Odgovora: 22
  Poslednja poruka: 14.02.2010, 19:31

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •