Poglavlja

Žitije Stefana Nemanje od Stefana Prvovenčanog objavljeno je 1970. u Novom Sadu

I Život i dela svetoga i blaženoga i prečasnog oca našeg Simeona, koji je bio pređe nastavnik i učitelj, gospodin i samodržac otačastva svoga, sve srpske zemlje i pomorske. Vladiko, blagoslovi

II Rođenje i krštenje Stefana Nemanje

III Stefan Nemanja dobija od grčkoga cara Manojla Dubočicu. Zida manastir Svete Bogorodice u Toplici

IV Braća hvataju Nemanju i bacaju ga okovana u pećinu. Njegova molitva sv. Đorđu i oslobođenje. Zidanje manastira Sv. Nikole u Toplici i Sv. Đorđa

V Boj s braćom kod Pantina. Pobeda Nemanjina s pomoću sv. Đorđa

VI Stefan Nemanja progoni bogumilsku jeres

VII Stefan Nemanja ratuje s Grcima i oslobađa srpske zemlje u Pomoravlju, Raškoj i Primorju

VIII Pokajna i zavetna molitva Nemanjina. Podizanje manastira Studenice. Podizanje i potpomaganje drugih crkava

IX Najmlađi sin Nemanjin, Rastko (sv. Sava), odlazi u Sv. Goru. Nemanjina molitva s pobožnim razmišljanjem

X Nemanja se, ostaviv na prestolu sina Stefana, kaluđeri i dobija ime Simeon. Najpre živi u Studenici, a potom, na poziv sina Save, odlazi u Sv. Goru. Život njegov u Sv. Gori

XI Sv. Simeon podiže, s pomoću Stefanovom, Hilandar u Sv. Gori. Zahvalne molitve Stefanove i darovi manastiru

XII Sv. Simeon šalje sinu Stefanu krst od časnoga drveta s pismom po igumanu Metodiju. Stefan ga dočekuje i prima. Hvala krstu i zahvalnost Bogu

XIII Bolest i smrt sv. Simeona

XIV Stefan javlja sv. Savi o buni Vukanovoj i neredima u zemlji, i kako su oni, najzad, utišani, i on se vratio na presto. Moli sv. Savu da donese mošti sv. Simeona u Srbiju, što on i čini

XV Čudesa sv. Simeona: pušta miro iz tela i rake svoje, isceljuje besom mučene i bogalje

XVI Sv. Simeon spasava Stefana od napada bugarskog cara Borila i latinskog Filandra

XVII Sv. Simeon spasava Stefana od napada odmetnika mu Streza

XVIII Sv. Simeon spasava Stefana od Mihaila, dračkog despota

XIX Pohvala Stefanova sv. Simeonu

XX Sv. Simeon spasava Stefana od ugarskog kralja Andrije i latinskog cara Filandra