Sta sve može da uzrokuje bolest?
Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 1 do 15 od ukupno 18
 1. #1

  Sta sve može da uzrokuje bolest?

  Aditivi vrebaju
  Pojačivači ukusa, zaslađivači i vještačke boje izazivaju kancer


  Žute bombone, plavi sladoled... Izgledaju primamljivo, ali su izuzetno opasni. U više od 6.000 proizvoda na policama supermarketa nalaze se aditivi. Oni služe da bi ukus ili boja namjrnice bila upadljivija, ali mogu da budu okidači za pojavu zloćudnih bolesti. Različiti zaslađivači, boje i pojačivači ukusa mogu da podstaknu razvoj kancerogenih bolesti, a najopasniji od svih su pojačivači ukusa i različiti zaslađivači i boje koji mogu da izazovu i najteže maligne bolesti.

  Pretjerana upotreba pojačivača ukusa povezuje se s neurodegenerativnim bolestima kao što su Alchajmerova i Parkinsonova bolest. Mogu da izazvu i alergiju, posebno kod astmatičara, a neki izazivaju poremećaj metabolizma mokraćne kisjeline.

  Gdje se sve nalaze opasni aditivi

  Opasni zaslađivači - njihove šifre su: E-950, E-951, E-952, E-954 i E-962. Nalaze se u bezalkoholnim napicima, bombonama, žvakaćim gumama, sladoledu, poslasticama, lijekovima, kozmetici...

  Opasni pojačivači ukusa - imaju šifre: E-620 do E-633. Nalaze se u čipsu, kobasicama, konzervisanoj hrani, žvakama, bezalkoholnim pićima, supama, margarinu, umacima, gotovim jelima, začinskim mješavinama i senfu.

  Opasne boje - Opasne boje označene su sa šifrma: E-102, E-104, E-110, E-122, E-123, E-124, E-125, E-126, E-127, E-128 i E-129. Nalaze se u pekarskim proizvodima, proizvodima od mesa, bezalkoholnim pićima, sladoledu, siru, voćnim jogurtima, bezalkoholnim pićima, supama, kremovima i desertima...

  Opasne kombinacije

  Naučnici sa instituta u Liverpulu ispitivali su u laboratorijskim uslovima mogući toksični efekat aditiva aspartam, natrijum-glutaminat, boja briljant plava i kvoinoline žuta na ćelije živaca. I došli do zaključka da je kombinacija ovih aditiva izuzetno opasna, posebno za nervni sistem.

  Iako su pojedinačni aditivi dozvoljeni za korišćenje u prehrambenoj industriji, njihove kombinacije mogu da budu veoma opasne.


  Najopasniji aditivi

  Veoma je bitno da čitate ono što piše na etiketi proizvoda koji kupujete.

  Često na deklaraciji pišu jednostavne i nedefinisane riječi kao što su arome i boje, ali u slučaju kada su aditivi navedeni, obratite pažnju i ne uzimajte proizvode koji sadrže sledeće:

  Tartrazin (E102)
  Quinoline žuta (E104)
  Sunset žuta (E110)
  Carmoisine (E122)
  Ponceau (E124)
  Briljant plava (E133)
  Natrij-benzoat (E211)
  Aspartam (E951)
  Natrij-glutaminat (E621)

  Preuzeto sa neta
  "Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it." Lou Holts

 2. #2

  01 Kancerogene materije


  Hemijski agensi podrazumevaju neorganske supstance, u koje spadaju hemijski elementi (As arsen, Ni nikl, Cd kadmijum i dr.) i minerali (azbest, erionit i dr.) U organska jedinjenja spadaju alkilirajući agensi epoksidi, laktoni, policiklični ugljovodonici, aromatična jedinjenja, benzantraceni i dr.

  Azbest predstavlja grupu od šest različitih minerala (amozit, krizotil, krocidolit i raziličite oblike tremolita, aktinolita i antofilita). Azbest se zbog svoje strukture i termorezistencije koristio u proizvodnji zidarskog materijala, tekstila za specijalne namene i dr. Poznato je da udisanje azbesta povećava rizik za nastanak maligniteta. Najčešće nastaje rak pluća i mezoteliom maligna bolest pleure (plućne maramice) i peritoneuma. Karakterističan je dug latentni period od ekspozicije do nastanka raka. Pušenje i azbest zajedno znatno povećavaju rizik od nastanka raka pluća.

  Benzen je bezbojna tečnost, koja vrlo lako isparava i koja je visoko zapaljiva. Benzen se koristi u industriji plastike, najlona i sintetskih vlakana, gume, maziva i pesticida. Benzen je prisutan i u sirovoj nafti i u duvanskom dimu. Dugoročni efekti izlaganja benzenu tj. prisustva benzena u vazduhu se pre svega ogledaju u oštećenju kostne srži i sledstvenoj anemiji. Utiče i na imuni sistem i povećava rizik za nastanak infekcije. Benzen ima leukoemogeno dejstvo dakle izaziva maligne bolesti hematopoeznog tkiva pre svega leukemiju.

  Etilen dihlorid (1,2 dihloretan) koristi se u proizvodnji vinil hlorida, koji se upotrebljava u proizvodnji plastičnih masa. IARC (Međunarodna Agencija za Istraživanje o Raku) smatra da je etilen dihlorid moguć kancerogen za ljude.

  Hlorisani dibenzo dioksini čine grupu od 75 hemijskih jedinjenja, poznatih kao hlorisani dioksini. Najtoksičniji među njima je 2,3,7,8 TCDD. Nastaju kao neželjeni produkt u procesu proizvodnje određenih organskih hemijskih jedinjenja. Mogu da uđu u lanac ishrane i prema Agenciji za Toksične Materije SAD-a, meso, mlečni proizvodi i riba, predstavlja izvor više od 90% unetih hlorisanih dibenzo dioksina. Svetska Zdravstvena Organizacija, svrstala je 2,3,7,8 TCDD u kancerogene.

  Hromje element, koji se nalazi u više oblika. U industriji se koristi u hromiranju Cr (VI). Prisustvo Cr (VI) na osnovu studija na animalnim modelima i na osnovu epidemioloških studija ukazuje na povećan rizik za nastanak raka pluća. Svetska Zdravstvena Organizacija, svrstala je hrom Cr (VI) u kancerogene.

  Pesticidi podrazumevaju blizu 900 različitih sastojaka, od kojih su oko 20 kancerogeni na animalnim modelima: etilen oksid, amitrol, izvesni hlorofenoksi herbicidi, DDT, dimetilhidrazin, heksahlorobenzen, heksametilfosforamid, lindan, nitrofen, toksafen i drugi.

  Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) npr. čine grupu od preko 100 različitih jedinjenja, koja nastaju nepotpunim sagorevanjem uglja, nafte, gasa i organskih materija. Oslobađaju se i tokom proizvodnje čađi. U vazduhu se mogu naći adsorbovani na čvrstim česticama ili u slobodnom stanju. Ima ih u duvanskom dimu, ali i u dimljenoj hrani. Eksperimentalnim putem, na animalnim modelima, potvrđeno je kancerogeno dejstvo. Brojne studije ukazuju na povećanu incidencu kancera (pluća, kože i urinarnih puteva) kod ljudi izloženih dejstvu PAH-u.

  Vinil hlorid je bezbojan gas, kancerogen, povezan je sa nastankom raka pluća, angiosarkoma (malignim tumorom krvnih sudova), raka jetre, malignih bolesti krvi i raka mozga. Upotrebljava se u industrijske svrhe u proizvodnji plastičnih masa, što predstavlja i glavni izvor zagađenja životne sredine vinil hloridom. Stanovništvo koje živi u blizini ovakvih postrojenja je izloženo vazduhu zagađenom vinil hloridom.

  Klasifikacija kancerogenih materija vrši se na osnovu dokaza dobijenih na animalnim modelima i na osnovu epidemioloških istraživanja. Klasifikacija kancerogenih materija podrazumeva 4 grupe:

  Grupa 1 Agensi kancerogeni za ljude. Postoje dokazi o kancerogenom dejstvu na ljudski organizam. U ovu grupu spadaju: azbest, arsen, benzidin, vinil hlorid, kadmijum i dr.

  Grupa 2 Grupa 2 A podrazumeva materije koje su veroavtno kancerogene za ljude, a Grupa 2B podrazumeva materije koje su mogući kancerogeni.
  U Grupi 2 karakteristični agensi su izduvni gasovi dizel motora, benzin i dr.

  Grupa 3 U ovu grupu spadaju agensi koji nisu dokazani kancerogeni, npr. sirova nafta, dizel ulja, ulja za loženjee, gorivo za mlazne avione i dr.

  Grupa 4 U vou grupu spadaju agensi koji verovatno nisu kancerogeni, ali za to ne postoji čvrsti dokazi.

  Na osnovu podataka koji ukazuju na postojanje povezanosti između izlaganja fakortima rizika u radnoj sredini i nastanka raka, procenjuje se da u SAD-u godišnje oboli oko 40 000 ljudi, dok godišnje umre oko 20 000 ljudi od malignih bolesti, koje se dovode u vezu sa uticajima štetnih faktora prisutnih u radnoj sredini. Manje od 2% hemijskih proizvoda koji se nalaze u trgovini, testirani su na kancerogenost.

  Prema podacima radne grupe za malignitete nastale usled profesionalne izloženosti faktorima rizika u okviru Lige za borbu protiv raka Francuske, skoro polovinu hemijskih i fizičkih agenasa, koji se proizvode ili koriste u industriji, a koje je IARC (Međunarodna Agencija za Istraživanje o Raku), svrstala u kancerogene, prisutni su u radnoj sredini. Procenjuje se da je oko 10% zaposlenih izloženo njihovom dejstvu. Uklanjanjem najštetnijih materija iz proizvodnog procesa i radne sredine, smanjenjem izlaganje dejstvu istih i poboljšanjem lične i kolektivne zaštite, smanjili bi se rizici. Procenjuje se da je u Francuskoj udeo profesionalnih malignih bolesti oko 5% u odnosu na ukupan broj registrovanih slučajeva godišnje, što iznosi između 6000 i 8000 otkrivenih maligniteta godišnje u Francuskoj. Najčešće su prisutni maligniteti organa za disanje, leukemije, maligniteti mokraćne bešike i kože. Procenjuje se da je oko 15% ukupnog broja obolelih muškaraca od raka pluća, 10% od ukupnog broja obolelih muškaraca od raka mokraćne bešike, kože i lekukemije i više od 50% obolelih muškaraca od maligniteta sinusa i nosne šupljine obolelo usled profesionalne izloženosti faktorima rizika u radnoj sredini. Procenjuje se da su procenti žena obolelih usled profesionalne izloženosti niži.

  Produkt prisutan u radnoj sredini Lokalizacija maligniteta
  Azbest pluća, pleura
  Aromatični amini mokraćna bešika
  Arsen pluća, koža, jetra
  Benzen leukemije
  Dihlorometiletar pluća
  Vinil hlorid jetra
  Hrom na kiselina, hromati pluća
  Katran, ulja, čađ koža, pluća, mokraćna bešika
  Mineralna ulja koža
  Nikl pluća, nos, sinusi
  Nitrozo gvanidini / nitrozo ureja CNS (glioblastom)
  Oksidi gvožđa pluća
  Jonizujuće zračenje leukemije, pluća, koža, kost
 3. #3

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  Da li ste znali da milka cokolada sa kivijem sadrzi sastojke koji su kacerogeni?

  Cak je i na poledjini omota naznaceno!

 4. #4

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  Ljudi koji imaju narušen imunitet su skloni svakakvim bolestima. Njihov odbrambeni sistem je uništen i treba unositi voće i povrće u velikim količinama da bi se njihove ćelije delile pravilno.
  Poruku je izmenio irnik, 11.10.2007 u 16:07

 5. #5

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  po meni sve sto kupimo u prodavnici je puno sa onim E , nije ko na zapadu da imamo zdrave proizvode pa moze da bira sta ce da kupi....ko zna mozda jednog dana??

 6. #6

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  Margarin

  Margarin se poceo proizvoditi da bi se utovile curke, ali su tokom ovog procesa mnode uginule, pa je proizvodnja margarina prestala.

  Tokom II Svjetskog Rata, margarin je ponovo postao popularan nakon nekoliko hemijskih modifikacija (dodatka zute boje i vjestackog ukusa) i ubzo je poceo da se prodaje kao zamjena za puter, posto ovaj nije bio dostupan.

  Margarin se pravi od djelimicnom hidrogenacijom nezasicenih masti, ali se u ovom procesu neke od prirodnih cis-C-C (cis-ugljenik-ugljenik) veza preurede u trans (z-oblik) neprirodne forme masne kiseline. Tako da ovaj proces proizvodi trans-masne kiseline, koje, prema istrazivacima sa Harvarda, 3 puta povecavaju rizik za srcana oboljenja i 5 puta povecavaju rizik za kancer. Pored toga, kod dojilja koje u ishrani koriste margarin je zabiljezeno da kvalitet mleka opada. Pri ishrani margarinom i ostalim trans-masnim kiselima, imunitet i insulin opadaju.
  "Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it." Lou Holts

 7. #7

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  pitajte svoje roditelje ko je prije 50 godina imao rak... niko... kod nas prije kad neko dobije rak ko da su vidjeli svemirca... danas rak dosao u modu, svako fura neki rak...jedemo svakakva govna...genetski promjenjeno, navodno ne steti... a odakle onda odjednom sve ove bolesti...alergije...nema sta nema

  ja svima pricam, deri slaninu. luk, paradajz, kuvano za rucak, budes ko drijen, jak , zdrav... momcina i po

  niko to ne benda, stari nacini ishrane su iz mode, sad se jedu neki cizburgeri, hamburgeri, kecap, samo 50% masnoce, 20% kolesterina, dabogda i kugu dobili jednog dana, rusimo ovu planetu, mi smo rak ove planete

  i govno bi pojeli da se na tv-u pokaze

  cuj ne valja jesti slaninu, kao to je masnoca, sto se mene tice ko hoce nek jede i govna, kod nas se niko u familiji nije rodio ispod pet kila, sperma cvrsta kvalitetna i meni ce neko pricati sta je zdravo

 8. #8

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  Prvenstveno stresovi,brza hrana,neuredan zivot i premalo sna

 9. #9

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  stres je faktor broj 1
  sto se tice hrane,ubedjena sam da je zdravije jesti slaninu,cak i onu slavonsku,skroz belu,nego raznorazne salame
  ali vise od hrane mislim da utice stres i nedostatak fizicke aktivnosti...
  Ploviti se mora i bez broda ..

 10. #10

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  Mnogo faktora utiče na zdravlje ljudi..

  Po mom mišljenju, sve potiče od načina razmišljanja. To je jedini i glavni faktor odbrane od svih psihičkih uticaja, vazduha koji dišeš, vode koju piješ, hrane koju unosiš i higijene koju održavaš..

  E sad, onoliko koliko vodiš računa o tome, toliko ćeš biti zdrav..pod uslovom da nisi rođen sa manom.. Težak li je ovaj život...

 11. #11

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  Citat Vlada Vasic kaže: Pogledaj poruku
  Mnogo faktora utiče na zdravlje ljudi..
  pazite zdrawlje,jedina najwaznija stwar u ziwotu,pa onda ostalo

 12. #12

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  Sve bolesti se dobijaju na nervnoj bazi. Izuzev tripera. On se dobija iz zadovoljstva.
  Opet sam ti u kafani, mene bez nje ništa nema
  Tu su moje lude noći, nikad nisam u samoći,
  Hej kafano, moja rano...
  Samo na www.VojvodinaCafe.rs - Muška kafana,
  Bircuz koji radi 25 sati dnevno!

 13. #13

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  Stres i loše, nekontrolisane navike..čak sam mišljenja da i nasledni faktor može da se iskontroliše ako se na vreme poradi na tome..
  Još jedna interesantna stvar vezana za decu..na Institutu gde se leči moja ćerka, decu dele na onu pre i posle bombardovanja..eto još jednog nametnutog uzroka na koji na žalost ne možemo da utičemo..
  Osmeh je kriva linija koja ispravi sve..skoro sve..


 14. #14

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  Obzirom da mnogi napominju stres kao uzrok bolesti, zamolio bi vas da opisite detaljnije, kako moze stres uzrokovati bolest? I otkud znate da nije mehanizam obrnut, mozda sama bolest uzrokuje stres?
  Gospodine, vase dete se plazi na mene!

 15. #15

  Odgovor: Sta sve može da uzrokuje bolest?

  Citat biterlemon kaže: Pogledaj poruku
  Obzirom da mnogi napominju stres kao uzrok bolesti, zamolio bi vas da opisite detaljnije, kako moze stres uzrokovati bolest? I otkud znate da nije mehanizam obrnut, mozda sama bolest uzrokuje stres?
  Osetila na sopstvenoj kozi.
  Usled stresa,koji se talozio mesecima, organizam mi je naprasno oslabio.
  Sad imam srcane smetnje i obijam lekarske ordinacije danima,
  a doktorica mi je doslovce rekla
  - Ako ne smanjite stres i nervozu,koje su Vas dovele, dokle ste dosli, mozete prouzrokovati mnogo vecu bolest, a onda neka vam je Bog na pomoci

  I sta sad?

Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja

Slične teme

 1. RSI - bolest izazvana upotrebom računara
  Autor Mish u forumu Zdravlje
  Odgovora: 3
  Poslednja poruka: 11.06.2010, 21:25
 2. Grupni seks - bolest ili šta već?
  Autor miki_m13 u forumu Erotika & sex
  Odgovora: 68
  Poslednja poruka: 08.05.2010, 21:41
 3. Diabetes Mellitus - bolest savremenog čoveka
  Autor JasnaBGD u forumu Zdravlje
  Odgovora: 17
  Poslednja poruka: 05.03.2010, 17:16
 4. Bolest zvana zavisnost
  Autor lado u forumu Društvo oko nas
  Odgovora: 8
  Poslednja poruka: 17.10.2009, 18:57
 5. Bolest i zaštita bilja
  Autor silvia u forumu Biljno carstvo
  Odgovora: 4
  Poslednja poruka: 11.06.2007, 14:52

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •