Ne volim ljude koji me negledaju u oči kada se pitaju sa mom, ili kada pričaju sa mnom.
To mi je gadno da gadnije ne može biti.
Uvek mislim da su to neke jajare.

Takođe mrzim ljude koji se stalno nešto osmehuju, il' se smej il' drži gubicu zatvorenu, šta se koji moj osmehuješ
I takvi mi deluju k'o kojekakve jajare.