Moje mišljenje je da ne treba sve državno prodavati, a kamoli poklanjati. Nije problem u preduzeću koje je u vlasništvu države nego u onima koji tu državu vode. Primer za to su mnoge telekomunikacione kompanije u vlasništvu drugih država koje su veoma konkurentne i ulažu ogromne količine para u razvoj. Problem je u našim vođama. Problem je što je normalno da se državna preduzeća čerupaju kako ko stigne, bez ikikvih posledica. Što više očerupa to ga čeka bolja funkcija. E to treba da se menja. Zašto Telekom ne bi mogao da bude vodeći operater na ovim prostorima pošto je već prisutan u tri države, i da se profit sliva u Srbiju umesto da odlazi iz nje?