Из досаде највише. Седели на барикади и тако, једна по једна и почео да пушим.