Tumačenje laboratorijske analize krvi
Prikaz rezultata 1 do 10 od ukupno 10
 1. #1

  Tumačenje laboratorijske analize krvi

  Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi, ono podrazumeva dve vrste analiza: one koje su usmerene na ispitivanje vrste, broja, odnosa i izgleda ćelijskih elemenata krvi (krvna slika, hematološki parametri) i druge, kojima se proverava biohemijski sastav krvi i na osnovu toga ustanovljava rad ili stanje pojedinih organa i tkiva.

  Kompletna krvna slika (KKS)

  Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija, infekcija, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. KKS uključuje broj eritrocita, leukocita i trombocita, eritrocitne konstante (MCV, MCH, MCHC, RDW), trombocitne konstante (MPV, PDW), diferencijalnu krvnu sliku (podvrste leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti, limfociti), hemoglobin i hematokrit.
  Osmeh je kriva linija koja ispravi sve..skoro sve..


 2. #2

  Odgovor: Tumačenje laboratorijske analize krvi

  Eritrociti

  Eritrociti (RBC), crvena krvna zrnca, su najzastupljenije ćelije a uloga im je da transportuju kiseonik vezan za hemoglobin iz pluća do drugih tkiva. Normalne vrednosti su od 3,86 x 1012/l do 5,08 x 1012/l za ženu i od 4,34 x 1012/l do 5,72 x 1012/l za muškarce). Snižene vrednosti su najčešće znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. Povišene vrednosti mogu biti povećane u stanjima hemokoncentracije organizma, kod policitemija, ali i kod zdravih ljudi.

  Hemoglobin

  Hemoglobin (HGB) je sastojak crvenih krvnih zrnaca eritrocita. On prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća. Svakim udahom krv u plućima dobija kiseonik i zahvaljujući upravo hemoglobinu distribuira ga do svih tkiva i organa. Kada se oslobodi kiseonik prekopotreban za nesmetani rad ćelija, za hemoglobin se umesto njega vezuje ugljen dioksid. Ovaj ciklus se zatvara vraćanjem krvi u pluća, oslobađanjem ugljen dioksida i novim vezivanjem kiseonika. Normalna koncentracija je 110-180 g/L. Koncentracija hemoglobina je snižena kod anemija. Povećan je u stanjima hemokoncentracije organizma i kod policitemija
  Hematokrit

  Hematokrit (HCT) predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi. Normalne vrednosti su za žene 0.356 - 0.470 l/l i kod muškaraca 0.41 - 0.53 l/l. Kod akutnog krvarenja hematokrit može da bude normalan, a u fazi oporavka se smanjuje. Kod anemije usled nedostatka gvožđa hematokrit je smanjen, jer eritrociti imaju manju zapreminu iako sam broj eritrocita ne mora da bude smanjen. Hematokrit je smanjen u trudnoći, a smanjuje se i sa godinama života. Takođe je smanjen kod anemija, leukemija, povećane funkcije štitaste žlezde (hipertireoze), ciroze jetre, opekotina i infekcija. Povećane vrednosti hematokrita se viđaju kod dehidratacije i šoka.
  Poruku je izmenio Aiko, 26.02.2010 u 23:25
  Osmeh je kriva linija koja ispravi sve..skoro sve..


 3. #3

  Odgovor: Tumačenje laboratorijske analize krvi

  Eritrocitne konstante

  Eritrocitne konstante se izračunavaju iz broja eritrocita, koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita.

  MCV (mean cell volume) prosečni volumen eritrocita - daje informaciju o veličini eritrocita. Normalne vrednosti su 81 - 99 fl
  MCH (mean cell hemoglobin) - prosečna količina hemoglobina u eritrocitu. Normalne vrendosti su 29-32.9 pg

  MCHC (mean cell hemoglobin concentration) prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita. Normalne vrednosti su 310 - 350 g/l

  RDW (red cell distribution width) mera varijabilnosti veličine eritrocita. Normalne vrednosti su 11,5-16,5 %. RDW specifično ukazuje na postojanje jedne ili više populacija eritrocita što je karakteristika pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze, a ujedno je i važan prognostički pokazatelj efikasnosti lečenja i ekvivalentan podatak o anizocitozi koja se uočava u krvnom razmazu.

  Promene vrednosti pojedinih eritrocitnih konstanti, naročito MCV parametra, dijagnostički su značajne u klasifikaciji pojedinih anemija i uvek se posmatraju u korelaciji sa dobijenim vrednostima broja eritrocita i koncentracije hemoglobina. Povećane vrednosti eritrocitnog indeksa MCHC sreću se kod bolesnika sa teškim oblikom dehidratacije, dok se povećane vrednosti MCV mogu naći kod megaloblastne anemije (nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline), bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (hronični opstruktivni bronhitis i emfizem), smanjenom funkcijom štitaste žlezde (hipotireozom), oboljenjem jetre (ciroza) i kod teških alkoholičara.
  Osmeh je kriva linija koja ispravi sve..skoro sve..


 4. #4

  Odgovor: Tumačenje laboratorijske analize krvi

  Leukociti

  Leukociti (WBC), bela krvna zrnca, se stvaraju u koštanoj srži i štite organizam od infekcija. Učestvuju u imunom odgovoru. Postoji pet različitih vrsta belih krvnih zrnaca; sve one su deo odbrane organizma protiv najezde infektivnih i drugih štetnih materija. Normalne vrednosti su 3.9 - 10x109/l. Kada je njihov broj uvećan (leukocitoza), to ukazuje da telo proizvodi veći broj ovih ćelija, odnosno da je napadnuto, na primer bakterijama. Ako je njihov broj manji, povećava se rizik od infekcije. Nekontrolisana produkcija belih ćelija (leukemija) nastaje usled kancerozne mutacije mijelogenih ili limfogenih ćelija. Leukopenija, smanjenje broja belih krvnih zrnaca, javlja se kod virusnih infekcija, u stresnim situacijama, kod opšte slabosti organizma, kao i kod pacijenata na radioterapiji. Uzimanje pojedinih lekova takođe može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i zato se kod takvih pacijenata moraju sprovoditi redovne laboratorijske analize.

  Neutrofilni granulociti (NEU) su najzastupljeniji fagocitni leukociti. Neutrofilni granulociti su zrele ćelije koje mogu da napadaju i razaraju bakterije i viruse čak i u krvnoj cirkulaciji.
  Normalne vrednosti su 40-70%

  Monociti (MONO) zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. Monociti su nezrele ćelije čija je sposobnost da se bore mala, međutim, kada jednom uđu u tkiva, počinju da bubre i postaju makrofagi koji su izvanredno sposobni da se bore sa infektivnim agensima.
  Normalne vrednosti su 1-10%

  Eozinofilni granulociti (EOS) učestvuju u obrani organizma od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija.
  Normalne vrednosti su 0 - 6%

  Limfociti (LYM) predstavljaju populaciju leukocita koja uključuje dve osnovne subpopulacije: T limfocite, koji učestvuju u ćelijskom imunitetu i B limfocite koji se transformišu u plazma ćelije koje proizvode antitela i tako učestvuju u humoralnom imunitetu. Normalne vrednosti su 20 - 50 %

  Bazofilni granulociti (BASO) su najmanje zastupljena populacija leukocita u perifernoj krvi i učestvuju u alergijskom odgovoru.
  Normalne vrednosti su 0-1%
  Osmeh je kriva linija koja ispravi sve..skoro sve..


 5. #5

  Odgovor: Tumačenje laboratorijske analize krvi

  Trombociti

  Trombociti (PLT) su ćelije koje učestvuju u koagulaciji (zgrušavanju) krvi . Normlane vrednosti su 140-450 x 109/l. Manjak trombocita (trombocitopenija) izaziva sklonost krvarenju, trombociti su sniženi kod hemioterapija, malignih oboljenja, hepatitisa C... Višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi i može da dovede do stvaranja krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu.

  Morfološke osobine trombocita mogu se pratiti na osnovu dva indeksa koji se dobijaju elektronskim posmatranjem određenog volumena krvi u brojaču, a to su:

  PDW (Raspodela trombocita po volumenu), normalne vrednosti 16-25
  MPV (Prosečni volumen trombocita), normalne vrednosti 7,80-12 fl

  Sedimentacija eritrocita

  Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Ako se krv koja sadrži antikoagulans pusti da stoji u uspravno postavljenoj pipeti, eritrociti će se postupno početi taložiti na dno. Brzina kojom se ove ćelije talože je osetljiva na indeks reakcije tela na povredu ili bolest, kao što je npr. leukocitoza ili groznica. Normalna brzina sedimentacije ne isključuje mogućnost postojanja bolesti, ali ubrzana sedimentacija je indikator za dalja ispitivanja. Normalne vrednosti su 2-12 mm/h. Sedimentacija je ubrzana kod upala, razaranja ćelija, masivnih trovanja, u trudnoći i posle porođaja, kod TBC, reumatskih bolesti npr. akutne reumatske groznice i reumatoidnog artritisa, akutnog infarkta miokarda, nefroze, svim vrstama šoka, kod postoperativnih stanja, tumora, oboljenja jetre, menstruacija (neznatno ubrzanje). Usporena je kod novorođenčeta, policitemije, kongestivne srčane insuficijencije, alergijskih stanja, pojedinih vrsta anemija.


  dr Sonja Ilić
  Poruku je izmenio Aiko, 26.02.2010 u 23:26
  Osmeh je kriva linija koja ispravi sve..skoro sve..


 6. #6

  Odgovor: Tumačenje laboratorijske analize krvi

  Šta sve otkriva krvna slika


  Anemija

  Važne informacije o zdravlju daju i nalazi eritrocita, crvenih krvnih zrnaca i trombocita, krvnih pločica.
  Smanjenje broja eritrocita i prosečnog sadržaja hemoglobina, koji je „nosilac“ kiseonika u krvi, upozorava na postojanje nekog oblika anemije.
  S druge strane, kada postoje oštećenja krvnih sudova, to se i te kako odražava na broj i izgled trombocita.

  Viši trigliceridi zbog stresa

  Povišene vrednosti lošeg holesterola (LDL) upućuju na ishranu bogatu mastima i veći rizik od kardiovaskularnih bolesti, posebno ateroskleroze. Međutim, pored toga što je koncentracija holesterola u organizmu usko povezana s metabolizmom masti, ona je u vezi i s funkcionisanjem nekih vitalnih organa. Zato, ukoliko nalazi pokažu veći nivo holesterola, treba dalje ispitati da li postoje neka hronična oštećenja jetre ili bubrega. Takođe, poremećaj u radu štitne žlezde, pa i neki lekovi poput antibiotika i kontraceptiva mogu da poviše holesterol u krvi. Ukoliko su njegove vrednosti niže od normalnih, to u najvećem broju slučajeva upućuje na anemiju i pothranjenost, ali opet treba uraditi dodane analize jer ponekad smanjen holesterol može da ukaže na hepatitis, virusnu upalu jetre ili hipertirozu, povećanu aktivnost, odnosno prekomerno lučenje hormona štitne žležde.
  Povećan unos masnoća i stres odraziće se i na trigliceride u krvi, te će se u nalazu pokazati kao povišeni. S obzirom na to da se masnoća iz hrane apsorbuje u ćelijama sluzokože creva, odakle ulazi u limfne sudove i deponuje se u jetri, viši trigliceridi mogu da ukažu i na oštećenje funkcije ovog važnog organa.

  Mokraćna kiselina

  Laboratorijskom analizom krvi ispituje se i nivo mokraćne kiseline u telu, koja u normalnim uslovima mora da se eliminiše iz organizma putem mokraće i stolice. Ako u nalazu stoji da je nivo mokraćne kiseline povišen, to je važan pokazatelj njenog taloženja u tkivima.

  Nivo šećera i dijabetes

  Krv je idealan uzorak za otkrivanje različitih bolesti, jer cirkulišući kroz organizam dolazi u vezu sa svim drugim organima i tkivima. Tako krvna slika može u velikoj meri da pomogne u otkrivanju dijabetesa, na šta ukazuje visok nivo glukoze u krvi. Kod reumatskih bolesti, poput reumaroidnog artritisa, akutnog infarkta miokarda, oboljenja jetre, pa i pojedinih tumora, uočljiva je ubrzana sedimentacija eritrocita. Ona je u normalnim slučajevima neznatno ubrzana u danima menstruacije, u trudnoći i posle porođaja, međutim trebalo bi daljim lekarskim pregledima ispitati da li postoji neko organsko oboljenje. Ovo je važno naglasiti, jer čak i kada rezultati pokazuju odstupanja od normalnih vrednosti, na osnovu njih se bez dodatnih lekarskih ispitivanja ne može sa sigurnošću ustanoviti vrsta poremećaja. Rezultati analiza krvi lekarima služe kao smernice u daljoj dijagnostici u svakom pojedinačnom slučaju.

  Dovedite vitamine u harmoniju

  Niske vrednosti pojedinih minerala i oligoelemenata u nalazima krvi ukazuju da ih ne unosimo dovoljno putem hrane. Tako se kao posledica gladovanja, jednolične ishrane ili pothranjenosti može javiti nedostatak magnezijuma, kalijuma, gvožđa, natrijuma ili kalcijuma. Oni su veoma važni za normalno funkcionisanje organizma, pa je neophodno da se njihov gubitak nadoknadi, ishranom ili putem vitaminskih, šumećih, tableta. Natrijum, recimo, reguliše raspodelu vode u organizmu, kalijum direktno utiče na funkciju nerava i mišića, gvožđe koje se nalazi u hemoglobinu služi za prenošenje kiseonika do svih ćelija u organizmu. Za pravilno funkcionisanje srca i krvnih sudova, kao i za održavanje gustine kostiju, važan je magnezijum. Deficit kalcijuma i vitamina D može da utiče na poremećaje u okoštavanju.

  blic
  Poruku je izmenio Aiko, 26.02.2010 u 23:27
  Osmeh je kriva linija koja ispravi sve..skoro sve..


 7. #7

  Odgovor: Tumačenje laboratorijske analize krvi

  Analize krvi bi trebalo izvršiti barem jednom godišnje ako nemate nikakvih smetnji jer je rano otkrivanje bolesti od presudnog značaja za njihovo uspešno lečenje.

  Svaki čovek je u zavisnosti od telesne težine ima 5 do 8 litara krvi, koja snabdeva unutrašnje organe kiseonikom i hrnjivim materijama, sadrži bela krvna zrnaca koja predstavljaju odbrambane ćelije organizma u slučaju inekcija, reguliše zgrušavanje prilikom povreda kao i bazni i kiselinski odnos, pomaže pri izlučivanju otrovnih materija iz tela i pri transportu hormona koji upravljaju telesnim funkcijama. Analiza krvi spada u standardnu proceduru svakog pregleda pogotovo ukoliko se pacijent žali na simptome koji ne ukazuju na konkretno oboljenje i pomaže pri postavljanju tačne dijagnoze. Kod dijagnostikovanih oboljenja kod kojih je lečenje u toku, analiza krvi ukazuje na uspešnost primenjene terapije.

  Virusne, bakterijske infekcije, bolesti autoimunološkog sistema kao što su reuma, leukemija, rak limfnih žlezda, bolesti pojedinih organa kao što su srce, jetra ili bubrezi, ciroza jetra, dijabetes mogu se konstatovati i samo laboratorijskim pregledom krvi.

  topvita.info
  Osmeh je kriva linija koja ispravi sve..skoro sve..


 8. #8

  Odgovor: Tumačenje laboratorijske analize krvi

  Jetra- Svaka ćelija jetre sadrži enzime. U ćelijama jetre se čisti krv i razgrađuju supstance koje su najvažnije za život. Ukoliko neka ćelija jetre propadne, enzimi se izlučuju u krv, njihova koncentracija u krvi govori o pravilnosti funkcionisanja jetre. Tri najvažnija enzima su GOT čija je normalna vrednost 5 do 15u/l, GPT - 5 do 19u/l i GGT sa normalnim vrednostima 4 do 18 u/l.

  Bilirubin nastaje prilikom razgradnje crvenih krvnih zrnaca u jetri usled čega je žuta boja žuči. Kod funkcionalnih smetnji jetre on se ne transportuje a njegova koncentracija u krvi ili vrednosti rastu. Normalna vrednost je <20.5umol/l.

  Masnoće u krvi - holesterol i trigliceridi

  Dobar ili HDL štiti krvne sudove od masnih naslaga, dok loš ili LDL
  doprinosi stvaranju naslaga na krvnim sudovima i njihovom oštećenju što je jedan od glavnih uzroka srčanog i moždanog infarkta.

  Normalna vrednost HDL -a je 0,0 do 1.9mmol/l, LD-a<4,5mmol/l.

  Trigliceridi su takođe masnoće koje oštećuju krvne sudove, normalna koncentracija triglicerida je <1,7mol/l.
  Osmeh je kriva linija koja ispravi sve..skoro sve..


 9. #9

  Odgovor: Tumačenje laboratorijske analize krvi

  Da li bubrezi dobro rade i obavljaju funkciju filtriranjaštetnih materija iz krvi vidi se iz vrednosti ureje, koja je produkt metabolizma belančevina. Normalna vrednost ureje je 2.7 do 8.3mmol/l.

  Kreatinin se nalazi u ćelijama muskulature i predstavlja energetsku akumulaciju. Izlučuje se preko bubrega i važan je indikator kondicije i opšteg stanja organizma. Normalna vrednost kreatinina je 53-124mmol/l.

  Mokraćna kiselina je produkt razgradnje takozvanih purinskih tela, koja se nalazi u jezgru svake ćelije. Ukoliko su rezultati mokraćne kiseline preterano visoki, dolazi do skupljanja sitnih kristala u zglobovima prstiju ruku i nogu. Tako nastaje giht. Normalna vrednost mokraćne kiseline je do 57 miligrama/decilitar.

  Pankreas - za metabolizam šećera i masti telo koristi enzime pankreasa, amilazu i lipazu. Oba pokazuju da li pankreas pravilno funkcioniše u odnosu na hormone (proizvodnja insulina) i probavu. Normalne vrednosti lipaze su 190u/l, amilaze 125u/l.

  Normalne vrednosti šećera u krvi su 3,33 do 6,10mmol/l, mnogo veće vrednosti ukazuju na eventualno postojanje šećerne bolesti.

  Štitna žlezda - luči hormone tiroksin (T4) i trijodtiroksin (T3). Oba su neophodna za normalno odvijanje procesa metabolizma. Mere se vrednosti ukupnog T4 hormona i slobodnog FT4 koji nije vezan za belančevine. Normalna vrednost ukupnog T4 tiroksina je 58 - 161nmol/l a FT4 tiroksina 10.3 - 23.1pmol/l.

  Koagulacija - vrši se pre svega kod pacijenata koji uzimaju lekove za razređivanje krvi kao preventivu od tromboze, kao terapiju posle infarkta i vrednost bi trebala da bude između 15 i 20%.

  topvita.info
  Osmeh je kriva linija koja ispravi sve..skoro sve..


 10. #10

  Odgovor: Tumačenje laboratorijske analize krvi

  Dijagnoza iz krvi

  POPULARNI testovi intolerancije na hranu, koji se masovno rade da bi se izbacivanjem problematičnih namirnica smanjila telesna težina, nisu primenjivi na svakog. Kod ove, kao i kod drugih analiza funkcionalne medicine, svaki pacijent se procenjuje pojedinačno i donosi odluka da li se i koji test radi.
  Dok su klasični biohemijski testovi krvi prvi korak ka dijagnozi pacijenta, koji pruža preciznu informaciju o stanju pacijenta i postojanje bolesti, Funkcionalni testovi ne dijagnostikuju bolest. Oni nam pokazuju kako naše ćelije funkcionišu i šta eventualno treba dodati, ili izbaciti iz ishrane kako bi održali biohemijsku ravnotežu i samim tim i dobro zdravlje - kaže za „Novosti“ dr Milka Popović, doktor medicinske biohemije.
  - Ove analize se rade u cilju prevencije i kontrolisanja određenih stanja kao što su alergije, gojaznost, dijabetes, artritis, problemi s varenjem, autizam, depresija, menopauza, hroničan umor - kaže dr Popović. - Koristimo klasične biohemijske u kombinaciji sa funkcionalnim analizama.
  Funkcionalna ispitivanja obuhvataju veliki broj različitih testova. Na pitanje šta se danas, osim klasičnih biohemijskih analiza krvi, najčešće radi, naša sagovornica ističe nutritivne. Takva je, na primer, analiza minerala iz crvenih krvnih zrnaca, koja sagledava koncentraciju minerala na nivou ćelija i preciznija je od onog koji se radi iz plazme, ili seruma. Proverava se i nivo esencijalnih masnih kiselina, vitamina, amino-kiselina.
  Ali, nisu svi pacijenti kandidati za sve analize. Na primer, umesto masovnih testova na intoleranciju (IgG4) da bi se primenili u dijeti, ove analize treba da se rade samo kod onih osoba koje imaju određene simptome. To su najčešće pojačani sekret u grlu, astma, česte infekcije uha, retke stolice, učestale urinarne infekcije, ekcem ili drugi oblici dermatitisa.
  Naša sagovornica naglašava da mora da se vodi računa koji se test radi. Skrining testovi, najčešće zastupljeni na tržištu, nisu uvek merodavni. Oni se rade iz kapi krvi i po njima pacijent mahom ima netoleranciju na više od deset namirnica.
  - Treba voditi računa o ovakvim analizama i uzeti u obzir da blaga reakcija na određenu hranu ne znači da je ne treba uopšte jesti - upozorava dr Milka Popović. - Često ljudi, koji se podvrgnu ovoj analizi, isključe veoma bitne namirnice iz ishrane i na taj način dovedu zdravlje u pitanje. Ovo je naročito opasno kod dece u razvoju. Intolerancija na hranu, standardno se radi iz arterijske krvi ELISA metodom i meri se takozvani IgG4 antitela. Na osnovu rezultata tačno može da se odredi jačina intolerancije. Tek s dobijenim najvišim nivoima intolerancije namirnica se isključuje iz ishrane i to samo na određeno vreme.
  Pacijenti najčešće dolaze na ovo testiranje zbog dijetetskog režima i mršavljenja. Dr Popović napominje da ukoliko je pacijent radio bilo kakve biohemijske analize, ili druge pretrage korisno je da ih donese na prvu konsultaciju. Na osnovu toga se procenjuje koje bi eventualno dodatne analize mogle da se obave, kako bi se dobila kompletna zdravstvena slika. Ukoliko se radi o pacijentu koji je gojazan, on najčešće dobije zadatak da tačno popuni realan unos hrane i pića u periodu od četiri dana. Na osnovu takvog dnevnika, dobijamo precizniju sliku o ishrani i načinu tretmana.
  - Danas često radimo utvrđivanje nivoa toksičnih metala i drugih toksina kao što su ftalati (najčešće prisutni u plastičnim ambalažama). Ukoliko se toksični metali identifikuju u krvi to ukazuje na intoksikaciju. Opterećenje toksičnim metalima i njihovo taloženje u organizmu dešava se mnogima i nepovoljno utiče na zdravlje. Ako uzmemo u obzir da se u Srbiji još koristi olovni benzin i da su parkovi, u kojima se naša deca igraju puni olova, zaključak je da su opterećenja ovim metalom normalna kod nas. Još nije izvesno šta je posledica, ali se pouzdano zna da, na primer, olovo može da utiče na razvoj, da je sve više autistične dece, malignih bolesti. Bolesti današnjice su skup mnogih faktora iz okoline, a toksini su jedan od njih.

  OSNOVNE ANALIZE

  ZDRAVE osobe treba da rade osnovne laboratorijske analize jednom godišnje, a kod nekih bolesti se rade na šest meseci. Funkcionalne analize se obično rade na godinu dana u cilju prevencije, ili na šest meseci ukoliko se ustanovi problem.
  Klasične analize iz krvi obuhvataju: krvnu sliku, glukozu, ukupni holesterol kao i HDL (dobar holesterol), LDL (loš holesterol), trigliceride, aspartat aminotransferazu (AST), alanin amniotransferazu (ALT), bilirubin, proteine, elektrolite.


  KRVNE GRUPE I DIJETA

  DIJETA po krvnim grupama, prethodnih godina veoma popularna, po mišljenju dr Popović, potpuno je neutemeljena. Po toj dijeti, naime, ljudi treba na osnovu krvne grupe kojoj pripadaju da jedu samo određene namirnice. Po toj teoriji, krvna grupa je važna za biohemiju čitavog organizma i na osnovu redosleda kojim se javila kroz istoriju i namirnica koje su ljudi s tom grupom jeli i savremeni čovek treba da prilagodi svoju ishranu. - Ne može se ishrana čoveka svesti samo na četiri krvne grupe. Svakoj osobi, njenom zdravlju i ishrani mora da se prilazi individualno - uverena je dr Popović.
  vecernje novosti  Osmeh je kriva linija koja ispravi sve..skoro sve..


Slične teme

 1. Vaše natalne karte i njihovo tumačenje
  Autor Lillith u forumu Astrologija
  Odgovora: 148
  Poslednja poruka: 10.02.2016, 21:19
 2. Dobrovoljno davalaštvo krvi
  Autor Mish u forumu Društvo oko nas
  Odgovora: 20
  Poslednja poruka: 09.11.2010, 21:01
 3. Novo tumačenje Biblije
  Autor Goga u forumu Belosvetske zanimljivosti
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 12.10.2009, 19:08
 4. Alkohol u krvi vozaca
  Autor yige_gui u forumu Auto-moto
  Odgovora: 12
  Poslednja poruka: 12.06.2009, 10:59
 5. Testovi krvi
  Autor suzo-moja u forumu Zdravlje
  Odgovora: 10
  Poslednja poruka: 31.03.2008, 01:44

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •