Kasno sam spoznala kako je lijepo imati zabilježene pjesmice koje klinci uče u vrtiću ili u školi..

Stoga se nadam da ćete Vi tu ostaviti trag svakoj recitaciji sa kojom Vas obraduje Vaše dijete.Putovanje


Sjela baba u balon,
da se vozi u London.

U Londonu kupi griz,
pa se vozi u Pariz.

U parizu kupi papriku,
pa se vozi u Afriku.

U Africi kupi zvečku,
pa se vozi svome dečku.

Dečko kupi gramofon,
koji ide din, dan, don.