Od Crkve do Ali Babine pećine II
Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 1 do 15 od ukupno 26
 1. #1

  Od Crkve do Ali Babine pećine II

  ***

  Ovo kao i svako prethodno izlaganje namenjeno je osobama koje vole čistu istinu, zabeleženu u Svetom pismu, koje bi moralo biti pravilo vere za sve one koji se smatraju hrišćanima. Pravoslavci i katolici sebe svrstavaju u hrišćane iako tu tvrdnju ne mogu da dokažu. Kada je jednom prilikom moj poznanik pokušao da nešto pročita iz Biblije izvesnoj osobi pravoslavne vere, ona ga je odmah prekinula i rekla mu da ne želi ništa da ćuje o tome. Razlog: nju interesuje šta tradicija kaže a ne ono što piše u Svetom pismu.
  Tradiciju treba odbaciti, zato što je zauzela mesto koje pripada Svetom pismu. Neupućene osobe koje nisu čitale Sveto pismo već recimo Pravoslavni misionar, u stalnoj su opasnosti od neistina i izmišljotina koje se u njemu predstavljaju kao spasonosne istine. Za vreme viševekovne zabrane Biblije, paganski sveštenici su uspeli da u crkvi nametnu svoje paganske običaje koji su vernike u potpunosti udaljili od Bogougodne prakse propisane u Svetom pismu. Tipičan primer paganizma je davanje za mrtve. A sada čujte šta je starozavetni vernik bio dužan da kaže, pošto je izvršio svoje obaveze u vezi sa davanjem. O tome čitamo u 5 Mo j. 26,14: l\le uzeh od toga na potrebu nečistu, niti dadoh od toga za mrtvaca; slušah Gospoda Boga svojega, učinih sve kako si mi zapovedio. Sve je dakle jasno kao sunce: onaj koji sluša Gospoda Boga svojega ne daje za mrtvaca, a onaj koji poštuje paganske običaje daje za mrtvaca.
  Da bi privoleo pramajku Evu da postupi suprotno Božijoj naredbi, Sotona joj je podgrevao lažnu nadu. Prepredeni sveštenici pošto su zaključili da takva metoda daje vrlo dobre rezultate i sami su pribegli istoj metodi. Tako u Pravoslavnom misionaru 2/1989 na str. 67 čitamo: "Sudbina grešnika može se izmeniti na bolje, molitvama ljudi koji žive na zemlji i njihovim činjenjem dobrih dela u ime umrlih. Tako veruje i ispoveda Pravoslavna crkva, i zato molitva za umrle predstavlja neophodan i značajan deo njenog bogosluženja". Ponavljam vam da je molitva za mrtve uvedena 300-te godine i bila je rezultat sve većeg prodiranja paganskih običaja u Crkvu. Tvrdnja da posredovanje nekog drugog može pomoći mrtvoj ili živoj osobi jeftino je davanja lažne nade lakovernim ljudima. Obratite pažnju šta o ovome govori Bog u knjizi proroka Jezekilja 14:13-16 :"Ako mi koja zemlja zgreši učinivši neveru i ako bi u njoj bila tri pravednika: Noje,Danilo i Jov, neće izbaviti sinova ni kćeri, nego će se sami izbaviti, a zemlja će opusteti". Bog i njegove sluge govore sasvim suprotno i ne daju nikakvu lažnu nadu ni za žive ni za mrtve. Sluge nečastivoga to redovno čine. U pomenutom broju Pravoslavnog misionara na str. 66 čitamo :Po učenju Crkve niko od nas ne iščezava posle smrti... Za nas tada počinje jedan novi život, radostan ili tužan, ali svakako svestan.
  Ako uzmete vašu Bibliju i čitate njene početne stranice videcete da je prva Sotonina laž bila ono što smo maločas čuli iz Pravoslavnog misionara i što je predstavljeno kao Božija istina. Sotona je rekao da Eva neće umreti ako prekrši Božiju naredbu; i evo ta se Iaž provlači sve do naših dana samo što je sad upakovana u oblandu. Sveštenici neznabožackog boga Vala uspeli su da se infiltriraju čak i među one koji su verovali da služe pravome Bogu, baš kao i u vreme proroka Ilije. Odlikovanja koja je prorok Ilija svojevremeno dodelio Valovim sveštenicima pominju se u 1. knjizi o Carevima 18:40 a slična odlikovanja će Hristos dodeliti i današnjim sveštenicima kada se bude pojavio u slavi (2 Solunjanima 2:.
  Maločas čuste da Valovi sveštenici tvrde da čovek i posle smrti nastavlja sa životom i to svesno. Biblija, koju Valovi sveštenici mrze iz dna duše, govori sasvim suprotno. U knjizi Propovednikovoj 9:5,10 čitamo: "Živi znaju da će umreti a mrtvi ne znaju ništa... Sve što ti dođe na ruku da činiš, čini po mogućnosti svojoj, jer nema rada ni mišljenja ni znanja ni mudrosti u grobu u koji ideš".
  Valovi sveštenici na ove stihove daju sledeću primedbu i kažu da, kad se čita Hristova priča o bogatašu i ubogom Lazaru, se dobija sasvim drugi utisak. Ali radi se samo o utisku ali ne i o činjenici. Svako ko je čitao jevanđelje po Mateju 13:13-15 mogao je primetiti da je Hristos najčešće govorio u pričama onima koji gledaju a ne vide i .slušaju ali ne čuju niti razumeju; oni namerno zatvaraju oči da ne bi videli i obratili se Hristu.
  Priča o bogatašu i ubogom Lazaru namenjena je ljudima koji ne vole istinu pa im zato Bog šalje silu prevare da veruju laži kako to reče apostol Pavle u 2-oj poslanici Solunjanima 2:8-12.
  U jevanđelju po Luci 12:5 Hristos kaže: "Bojte se onoga koji ima vlast, POŠTO UBIJE,baciti u pakao". Ovde je Hristos rekao istinu koja je namenjena tnetopsihitima, koji istinu vole, a u 16-oj glavi jevanđelja po Luci Hristos je ispričao priču namenjenu onima koji žmure da ne bi videli istinu. Razlog: oni vole svoje uobičajene laži koje im redovno serviraju Valovi sveštenici. Jasno je dakle da Bog u pakao baca ljude koje je najpre ubio; a osoba koja je lišena života, samim tim lišena je i svesti. Da za mrtve ne vredi ništa činiti dokazao je prorok i psalmista David. O tome čitamo u 2-oj knjizi Samuilovoj 12:21-23 gde nam se kaže:"A sluge Davidove rekoše mu: šta to radiš? dok bijaše dete živo, postio si i plakao; a kad je deta umrlo,ustao si i jedeš. A David odgovori:dok je dete bilo živo,postio sam i plakao jer govorah: ko zna,može se smilovati Gospod na me da dete ostane živo. A sada je umrlo; što bih postio?"

  Kao što vidite, Božiji prorok ne govori kao što govore Valovi sveštenici koji su: "pastiri koji ne znaju za razum,svaki se okreće svojim putem, svaki za svojom korišću sa svoga kraja", kako je to zapisao prorok lsaija u 56-oj glavi a u 11-om stihu.
  Valovi sveštenici uspeli su da zavedu gotovo ceo srpski narod uverivši ga da je pravoslavlje i hrišćanstvo isto iako je pravoslavlje samo jedan od sinkretističkih pravaca, čija je srž eklekticizam, a ne hrišćanstvo.
  I velikodostojnici pravoslavne crkve umesto da uzmu i dobro prouče Sveto pismo kako bi uporedili praksu svoje crkve sa onim što je Bog propisao svom izabranom narodu,oni umesto toga sebe glorifikuju a drugima pripisuju ono što i sami čine. Oni kažu: sekte su nehrišćanske, jer laž predstavljaju kao istinu i duhovnu smrt, kao autentičan život. Ali veliko je zlo što i pravoslavni velikodostojnici to isto čine.
  U prethodno pomenutom Pravoslavnom misionaru na str. 63 mitropolit Antonije savetuje uznemirenom starcu da se obrati devojci koju je ubio da bi mu ona to oprostila. U 5. Moj 18:10,11 obraćanje mrtvima je izričito zabranjeno. Mitropolit, dakle smatra da je korisno činiti zabranjene stvari te zato u knjizi proroka Isaije 9:16 čitamo: koji vode taj narod, oni ga zavode, a koje vode oni su propali. Zašto slušate zavodnike umesto da slušate Boga?  ***  Da je poštovanje ikona i svetaca nezakonito, svakako da ste primetili iz prethodnog izlaganja; a da Božiji zakon krše i oni koji slave krsnu slavu razumećete kada saslušate deo izlaganja pravoslavnog protonamesnika Vladimira Dačića: Srbima mnogobošcima naročito teško je padalo da ostave svoju staru veru još i zato što je svaka srpska kuća IMALA SVOJE BOGOVE ZAŠTITNIKE. O njima su verovali da im čuvaju kuću i ukućane i da bi im njihovo napuštanje donelo veliku nesreću.
  Njih dakle Srbi nikako nisu mogli da zaborave kada su primali Hristovu veru. Tada su na savet sveštenika, koji su ih pokrštavali, za zaštitnike doma uzimali svetitelja onoga dana u koji su se pokrstili i slavili su ga sa velikim poštovanjem i ljubavlju.
  Tako je postala slava ili krsno ime, narodni običaj, koji sem Srba ni jedan drugi narod nema". 0ve reči zabeležene su u knjizi sa naslovom: Istorija Hrišćanske crkve u slikama, str. 91.
  Ako ste pažljivo čitali navedeni tekst, morali ste primetiti da su Srbi neznabošci pre pokrštavanja imali svoje bogove zaštitnike i da nisu bili spremni da ih se odreknu prelaskom u drugu veru; ovo je pohlepno sveštenstvo iskoristilo da nađe odgovarajuci kompromis koji će zadovoljiti obe strane.
  Srbi neznabošci dobili su zvučno ime pravoslavci što je imalo za ulogu da im sugeriše da oni ispravno slave Boga iako su i dalje nastavili sa mnogobožačkom praksom. Prosto rečeno nastavili su sve po starom ali pod novim imenom.
  Ako nekim slučajem ove redove čita neka osoba koja sebe smatra iskrenom i nezavisnom od postojećih verskih zajednica, evo joj prilika da tu svoju iskrenost i nezavisnost dokaže time što će poslušati Božiju naredbu koja glasi: Ne pominjite imena bogova tuđih i da se ne čuje iz usta vaših (2. Moj 23:13). Ko dakle ne sluša ovu Božiju naredbu, niti je iskren niti je u istinskom smislu pravoslavac pošto krši pomenutu naredbu i još kršenje iste drži za svoju slavu.
  Iskrenost se dakle dokazuje poslušnošću Bogu i njegovim naredbama a ne time što će slušati otpalo sveštenstvo koje narod vodi u duhovnu propast, a prevareni narod veruje da ih to sveštenstvo vodi na rajske dveri. Po svemu sudeći to isto sveštenstvo je uvereno da zaista služi Bogu iako narod zavodi na krivi put.
  U jevanđelju po Jovanu 16:2 čitamo Hristove reči:"Doći će vreme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini".
  Ovo su svakako mislili veliki župan Nemanja i Rastko Nemanjić kada su nemilosrdno ubijali nevine bogumile.
  I njihova crkva umesto da ih energično osudi i proglasi za zločince ona ih je proglasila za svece , baš kao što je to učinila Katolička crkva koja je proverenog ratnog zločinca Stepinca proglasila za sveca.
  U knjizi proroka Isaije 1:15 krvnicima Bog poručuje: "Kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas i kad množite molitve, ne slušam; ruke su vaše pune krvi".
  Ako pažljivo čitate pomenutu glavu proroka Isaije, primetićete da zbog neposlušnosti prema Božijem zakonu Bog jevrejske knezove naziva Sodomljanima, a jevrejski narod iz istog razloga naziva narodom gomorskim.
  U to vreme narod i njegove vođe bili su uvereni da posećivanje hrama i vršenje mnogobrojnih liturgija i ceremonija sa uspehom mogu da zamenu striktnu poslušnost Božijem zakonu. I danas, takozvani nebeski narod veruje to isto što je verovao pomenuti gomorski narod. A pada u oči da Bog neposlušnost prema svom zakonu smatra perverzijom ili izopačenošću.
  Ne bi li nekako probudio taj perverzni narod Bog mu baš kao i današnjem postavIja dva otrežnjujuća pitanja koja glase :Šta će mi mnoštvo žrtava vaših i kada dolazite da se pokažete preda mnom,ko ište to od vas da gazite po mom tremu?
  Svima onima koji krše Božije zapovesti pa tu neposlušnost pokušavaju da nadoknade ispunjavanjem bezvrednih crkvenih zapovesti, Hristos u Jevandelju po Marku u 7-oj glavi kaže; "Uzalud me poštuju učeći naukama i zapovestima Ijudskim : jer ostaviste zapovesti Božije a držite se predanja ljudskog.
  I znate da ukidate zapovest Božiju da bi sačuvali SVOJE predanje".

  ***

  Pažljivi čitaoci Svetog Pisma, čitajući Stari zavet mogli su da primete da je postojala neprestana borba između proroka i sveštenstva i uvek su sveštenici bili ti koji su progonili proroke. Njihove su poruke duboko uznemiravale i narod i sveštenike. Narod je uvek bio sklon da sluša sveštenike pošto oni od naroda nisu zahtevali poslušnost prema Bogu i njegovim zapovestima već su od naroda tražili da vrše mnogobrojne verske obrede. Oni su imali za ulogu da učine nemoguće,to jest da nadoknade poslušnost prema Bogu. Lukavi sveštenici vrlo dobro su znali da je mnogo lakše metanisati, paliti sveće, fizički učestvovati na kojekakvim liturgijama, prineti poneku žrtvu ili ispoljiti bilo koju drugu formu bezvredne spoljašnje službe,nego li biti poslušan Bogu u svakom trenutku svog života.
  Starozavetni, baš kao i današnji sveštenici propisivali su narodu različite postove uveravajući narod da će na taj način ugoditi Bogu. Ti nerazumni zahtevi išli su do te mere da je Bog morao da interveniše preko proroka Isaije i narodu je uputio sledeću poruku:Zašto smo postili, govori narod, a ti na to nisi ni pogledao, mučili smo svoje duše a ti za to nisi hteo da znaš, na šta Bog odgovara: Kad postite činite svoju volju i uterujete sve što vam je ko dužan. Postite ali vas post ne sprečava da se prete,svađate i bezbožno bijete pesnicom. Kada tako postite,vaše molitve ne dopiru do mene. .Zar je takav post koji sam izabrao da čovek muči svoju dušu jedan ili više dana i da savija svoju glavu kao sita što se savija i da stavi poda se kostret i pepeo? To li ćeš zvati post i dan ugodan Bogu?
  A nije li ovo post što sam izabrao: da oslobodite ljude koji su nepravedno svezani, da skinete jaram koji opterećuje ljude, da vratite slobodu onima koji su potlačeni i da otklonite sve ono što ih čini robovima. Da daš hleb gladnome, da otvoriš svoju kuću da bi gladni i beskućnici mogli ući, dati odeću onima koji je nemaju i da se ne kriješ od brata koji je u nevolji.Tada će sinuti videlo tvoje kao zora, i zdravlje će tvoje brzo procvasti i pred tobom će ići pravda tvoja, slava Gospodnja biće ti zadnja straža.Tada ćeš prizivati i Gospod će te čuti; vikaćeš i reći će: evo me. Ako prestaneš da tlačiš i ismejavaš druge upirući prst na njih i o njima ne govoriš loše, ako deliš hleb svoj sa galadnima i daš da jede onome koji je u teškoćama, tada će zasjati u mraku videlo tvoje i tama će tvoja biti kao podne, jer će te Gospod voditi svagda i sitiće dušu tvoju na suši i kosti tvoje krepiće i bićeš kao zaliven vrt i kao izvor kojem voda ne presušuje. Tada ćeš obnoviti stare ruševine i graditi na davno napuštenim temeljima te ćeš se prozvati: narod koji popravlja pukotine na zidu i ponovo daje život čak i malim ulicama grada. Ako prestaneš da radiš subotom i ne raspravljaš o unosnim poslovima na moj sveti dan i budeš o suboti govorio kao o danu radosti, posvećenom službi za mene i koji treba poštovati; a ako ga zaista poštuješ ne radeći dok traje i ne baveći se unosnim poslovima, tada ću ja postati izvor tvoje radosti i izvešću te na visine zemaljske i daću ti da jedeš nasledstvo Jakova oca svojega; sve je ovo obećanje od Gospoda (Isaija 58:3-14).
  Neko koga su popovi zaluđivali i obrađivali reći će da su ova obećanja data Jevrejima a ne hrišćanima. No, ja one koji tako misle, moram duboko da razočaram jer, kod istog proroka Isaije u 56-oj glavi od 2-og do 7-og stiha čitamo: "Blago čoveku koji tako čini i sinu čovečijem koji se drži toga čuvajuci subotu da je ne oskvrni i čuvajući ruku svoju da ne učini zla, i neka ne govori tuđin koji pristane uz Gospoda: Gospod me je odlučio od svoga naroda; i neka evnuh ne govori: gle, ja sam suvo drvo. Jer ovako kaže Gospod za evnuhe: koji drže subote moje i izbiraju što je meni ugodno i drže zavet moj, njima ću dati u domu svom i među zidovima svojim mesto i ime bolje nego sinova i kćeri, ime večno daću svakome od njih, koje se neće zatrti.
  A tuđine koji pristanu uz Gospoda da mu služe i da vole Gospodnje ime, da mu budu sluge, koji god drže subotu da je ne oskvrne i drže zavet moj, njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveseliću ih u domu svojem molitvenom".
  Ako ste dobro pratili reči iz 58-me glave proroka Isaije morali ste primetiti da deo najavljene reforme čini i slavljenje subote a ne petka ili nedelje. Pa zar Jevreji nisu već držali i poštovali subotu i čemu reforma zapitaće se neko kom je svaki pomen subote mrzak i neprihvatljiv? Kako su Jevreji držali subotu razumećemo kada pročitamo reči zapisane u knjizi proroka Amosa, u 8-oj glavi od 4-og do 6-og stiha gde piše: "Čujte ovo, koji proždirete uboge i satirete siromahe u zemlji,govoreći: kad će proći mladina da prodajemo žito i kad će proći subota da otvorimo žitnice; umanjujući meru i tegove da zakidamo na kantaru. Vi prodajete-kaže Gospod-očinke od pšenice i pretvarate u robove siromašne i slabe zbog para obuće koju nisu mogli da plate."
  Eto kako su Jevreji držali subotu i kako su postupali prema onima koji su finasijski bili nemoćni.Kršenje subote i izrabljivanje siromašnog sloja stanovništva uvek su išli ruku pod ruku i zato je Bog preko proroka Isaije najavio prethodno pominjanu reformu. Ona je neophodna da bi došlo do duhovnog oživljavanja među onima koji se smatraju Božijim narodom.
  Nastavljanje po starom znači živeti u iluzijama i očekivati neku zemlju dembeliju koja nikada nije postojala niti će postojati.
  Samo učesnici te reforme mogu očekivati da budu stanovnici nove zemlje gde neće biti mesta za bolest, za viku, za plač, niti za smrt, jednom rečju neće biti ničega onoga što je mučilo ljude na ovoj zemlji.


  ***

  Pre nego što pređem na završnu reč ostaje mi da napišem nešto o danu u kom je Hristos vaskrsao. Oni koji čitaju ove redove će se možda začuditi, kada budu pročitali da Hristos nije vaskrsao u nedelju; a čak i da jeste, nedelja se u Bibliji nigde ne naziva danom Gospodnjim. Ta tvrdnja potiče od Valovih poklonika. Oni su ti koji tvrde da je nedelja dan Gospodnji zato što je Hristos navodno vaskrsao u nedelju; tvrditi tako nešto znači isto što i reći da Hristos nije rekao istinu, kada je u jev. po Mat. 12: 40 napomenuo da će biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.
  Jevanđelista Marko koji, podvlačim, nije bio očevidac dogadaja vezanih za Hristov život, navedeni stih u svom jevanđelju i ne pominje. Nedostatak te informacije naveo ga je na pogrešan zaključak da je Isus ustao "u prvi dan nedelje (Marko 16-9)". Njegova tvrdnja iz 9-og stiha isto je netačna baš kao i tvrdnja iz 8-og stiha (vidi Mat. 28:8-10;Luka 24:9).Markova tvrdnja ne odgovara činjeničnom stanju baš kao što ne odgovaraju činjeničnom stanju tvrdnje Mateja, Marka i Luke u vezi sa trajanjem života jednog od učenika (vidi Mat.16: 28; Marko 9:1;Luka 9:27). Preciznu istinu o torn učeniku zabeležio je apostol Jovan (vidi Jovan 21:21-23).
  Ako je Hristos bio razapet u petak i ustao u nedelju izjutra, onda bih voleo da mi neko poimence navede tri dana i tri noći koje je Hristos najavio da će biti u zemlji.
  U jevanđelju po Jovanu 19:14 u Vukovom prevodu čitamo da je dan raspeća bio petak. U torn stihu načinjena je krupna greška u prevodu; grčka reč paraskeve morala je biti prevedena tako da znači dan pripreme a ne petak. Kod Jevreja, dan koji prethodi nekom prazniku uvek se naziva danom pripreme.
  Hristovo raspeće desilo se uoči Pashe (Jovan 19:14).
  Hislop nas, u svojoj knjizi: dva Vavilona, podseća da je te godine, kada je Hristos bio razapet, Pasha padala na četvrtak. Prema tome dan raspeća bila je sreda a ne petak. Kada ovo znamo lako nam je da nabrojimo tri dana: četvrtak, petak i subota i tri noći: sreda noć, četvrtak noć i petak noć, vreme koje je Hristos unapred najavio da će biti u zemlji.
  U Izraelu dan traje od šest izjutra do šest uveče; Hristos je dakle ustao iz groba odmah po svršetku Gospodnjeg dana-subote, nešto posle 18h. To je razlog zašto Marija Magdalena nije mogla da nađe Hrista u grobu iako je na grob došla rano, pre svanuća (vidi Jovan 20:1).
  Ukratko: Hristos je razapet uoči Pashalne subote; ona je te godine padala na četvrtak, a ustao je po svršetku sedmične subote Gospodnje.
  Nedelja dakle, nije dan Gospodnji ni po kom osnovu,te se, Valove pristalice uzalud trude da dokažu suprotno. Kada je slave, oni slave paganski dan sunca, a ne uspomenu na dan Hristovog uskrsnuća. Tako čineći, oni ispunjavaju volju svog boga-idola, a nikako 4-tu Božiju zapovest koja zahteva slavljenje 7-oga dana.
  A valjda i vrapci znaju da je nedelja prvi dan u sedmici. Uostalom, to je jasno naznačeno crvenim slovom u pravoslavnom kalendaru.
  Mislim da će se sa mnom saglasiti svi oni koji znaju da broje do tri.
  Završna reč

  A u maločas pomenutoj reformi će učestvovati samo mali broj ljudi (Matej 7:14) koji su poslušali Gospodnje reči: "Ne uzdajte se u lažne reči govoreći: crkva Gospodnja, crkva Gospodnja, crkva Gospodnja ovo je. Nego doista popravite svoje puteve i dela svoja,i sudite pravo između čoveka i bližnjega njegova (Jeremija 7:4,5)".
  Onima koji poprave svoje puteve zaštitnica neće biti "sveta" Petka, pošto su razumeli značenje poruke nadahnutog psalmiste: "Ako Gospod neće čuvati grada, uzalud ne spava stražar (Psalam 127:1)".
  Koji poprave svoje puteve Hristovu majku Mariju više neće obožavati ( vidi Otkrivenje 22:8,9) niti će je zvati "sveta Bogorodica" već će je smatrati samo za svetu ženu. Razlog: sam Hristos joj se obratio rečima: "šta je meni do tebe ženo (Jovan 2:4)".
  Hrišćanin sledi Hristov primer i ne sluša nakaradna tumačenja Valovih sveštenika. Cilj tih tumačenja je da opravda sve vrste apoteoza koje čine bitan deo crkvenog života.
  Samo Crkvu sastavljenu od onih koji slede Hristov primer u svemu "vrata paklena neće nadvladati (Matej 16:1".
  Oni striktno poštuju Hristove reči zabeležene u jev. po Mateju 4:10 te zato na crvena slova u kalendaru ne obraćaju nikakvu pažnju.
  Reklo bi se da, prividno,takve Crkve nema na vidiku baš kao što se proroku Iliji činilo da je u opštem otpadu sam ostao veran Bogu. Na sreću Bog ga je demantovao rekavši mu da je ostavio u Izrailju sedam hiljada,od kojih nijedan nije savio kolena pred Valom, niti ga je ustima svojim celivao(vidi 1 Car. 19:14,1. Ti ljudi koji su izvršili reformu, poslušali su Božanski zahtev izražen u knjizi proroka Jezekilja 14:6, "obratite se i odstupite od gadnih bogova svojih (u današnje vreme čitaj okanite se svojih svetaca i relikvija),odvratite lice svoje od svih gadova svojih (moštiju, bogojavljanskog "časnog" krsta, zadušnica itd.)".
  Oni koji ne vole ukore neka se potrude da shvate da je "bolji javni ukor nego tajna ljubav (Priče Solomunove 27:5). A na ovo Hristos još dodaje: "Ja koje god ljubim one i karam i poučavam; postaraj se dakle, i pokaj se (Otkriv. 3:19)".
  "Ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega držeći i tvoreći sve zapovesti njegove, uzvisiće te Gospod Bog tvoj više svih naroda na zemlji (5 Moj. 28:1).
  Nema potrebe da vas uveravam da smo mi kao narod poniženi,ali krivicu za to ne treba tražiti u NATO paktu. Stalno kršenje Božijih zapovesti,naročito druge,treće i četvrte,dovelo nas je tu gde jesmo(vidi Jeremija 30:14;44:23).
  "Ko krije prestupe svoje,neće biti srećan,a ko priznaje i ostavlja,dobiće milost (Priče Solomunove 28:13)".Ako neko,koristeći silu argumenta,a ne argument sile,smatra da sam u ovom izlaganju negde pogrešio,neka me slobodno ispravi.Naravno,uz pomoć Božijeg glasa-Biblije a ne uz pomoć žitija-glasa tuđih bogova.
    Vrh

 2. #2

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  Auuu zanimljivo ...
  a kad che trechi nastavak

  jel to neki serial?
  kao doktor house ili Star trek
    Vrh

 3. #3

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  ***

  Ovo kao i svako prethodno izlaganje namenjeno je osobama koje vole čistu istinu...
  Ta sam.

  Ali ... ovo(likooooooooooo istine )) stvarno NisamOčekivala.

  Zboonjena sam.
  Istinski.

  Poruku je izmenio CHichaGlisha, 28.01.2010 u 16:21

  THE PAST IS HISTORY, THE FUTURE IS MISTERY,TODAY IS A GIFT... THATs WHY ITs CALLED " PRESENT "

    Vrh

 4. #4

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  dobro je sročeno to sa paganizmima. ostaje još krštenje u čije ime i krštenje svetim Duhom,jer bez toga nema zore?!(dela apostolska 2.38-39.
    Vrh

 5. #5

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Pre nego što pređem na završnu reč ostaje mi da napišem nešto o danu u kom je Hristos vaskrsao. Oni koji čitaju ove redove će se možda začuditi, kada budu pročitali da Hristos nije vaskrsao u nedelju;
  Ma šta kažeš? Hrist nije vaskrsao u nedelju? Ijuuuuuu...mom čudjenju nikad kraja, evo prosto ne mogu da dodjem k sebi od silnog išćudjavanja

  Da si čitao Bibliju sa razumevanjem i da nisi preskakao čitave pasuse, shvatio bi neke stvari...

  Da vidimo šta kaže Isus Hrist lično->

  Sumnjičavi fariseji su tražili od Isusa da im pokaže neki ZNAK koji bi predstavljao natprirodni dokaz o njegovom Mesijanstvu, na šta je on odgovorio->

  "Zli i preljubotvorni naraštaj traži znak, i neće mu se dati znak osim znaka proroka Jone. Jer kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći, tako će biti i Sin čovečiji u srcu zemlje tri dana i tri noći” ( Matej 12:38-40).

  Dakle, gde vidiš reč grob?
  Isus ne kaže: "...u grobu tri dana i tri noći" ! Nego kaže-> "U SRCU ZEMLJE"!

  Tri dana i tri noći, znak Jone proroka, ne počinju od trenutka kada Isus umire na krstu i kada Ga polažu u grob!!! Tri dana i tri noći počinju od Getsimanije, kada se na Mesiju počelo svaljivati breme greha celog čovečanstva!!! Te večeri (u četvrtak naveče po današnjem računanju vremena), On je jeo pashalnu večeru sa svojim učenicima, objavio svog izdajnika i ispunjenje proročanstva iz (Zaharije 13:7) o udaranju Pastira kojom prilikom će se ovce razbežati...
  On to zna i moli Boga Oca ako je moguće da Ga mimoiđe ta "čaša". Časovi najstrašnije duhovne i fizičke patnje bili su upravo pred Njim!
  Dakle, polaganje greha čovečanstva na Isusa značilo je odvajanje od Boga Oca! A odvajanje od Boga nalazi se simbolično u "SRCU ZEMLJE" i jednako je smrti, bez obzira što čovek biološki još može da živi dok prirodni zakoni ne odrade svoje. (Adam je živeo 1000 godina u SRCU ZEMLJE - u odvojenosti od Boga, kada je pao u greh...)
  Izraz "u srcu zemlje" u vezi je sa posledicama koje grieh izaziva a to su patnja, propadanje i prva smrt i konačno druga smrt koja znači zbogom životu zauvek! Kao što Jona nije poslušao Boga i našao se u utrobi morske nemani, tako i neposlušnost čovečanstva šalje Hrista u "srce Zemlje". Jona nije umro i postao je spasitelj Ninive. Isusovo neuporedivo teže iskušenje, pored strahovite duhovne i fizičke patnje, zahtevalo je i drugu smrt koju traži pravda prekršenog Božjeg zakona. I On je svoju "čašu" ispio do dna!!!

  Inače izraz U SRCU ZEMLJE korišćen je više puta u Bibliji kao mesto gde obitavaju demoni - ili simbolično "pakao" ! A demoni se nalaze u totalnoj otudjenosti/odvojenosti od Boga! Isus je morao da prodje taj put kao čovek od krvi i mesa, kako bi otkup bio potpun! Planeta Zemlja je stratište greha u univerzumu a njeno "srce" na simboličkom jeziku označava neku vrstu epicentra ili nagomilanih greha svih vekova koji su okružili Isusa i pali na Njega!
  Zato On dok je visio na krstu izgovara rečenicu-> "Bože moj, zašto si me ostavio" , jer se u tim trenutcima nalazio u potpunoj odvojenosti od Oca - bio je sam i "U SRCU ZEMLJE!"


  Prvi dan sedmice (koji danas nazivamo nedelja) bio je dan Isusovog vaskrsenja. Taj dan bio je Praznik prvina (3.Mojsijeva 23:7,8 ). U godini Hristovog žrtvovanja, Pasha se obeležavala u četvrtak (14. nisan), prvi dan Beskvasnih hlebova bio je u petak (15. nisan), a Prvine su bile u nedelju (17. nisan)! Apostol Pavle kaže u (1. Korinćanima 15,20): "Ali Hristos usta iz mrtvih, i bi novina (prvina) onima koji umreše."

  I sad kad znamo ovo šta treba da uradimo? Jedino i najbolje što možemo je da prihvatimo Božji neizmerni Dar spasenja, živimo u tome i budemo večno zahvalni našem Stvoritelju i Spasitelju.
  Zbog svega što je uradio za nas, mi imamo pravo na život, da se radujemo, planiramo, stvaramo, međusobno volimo i pomažemo očekujući ono najpretežnije: budući večni život oslobođen prisustva zla! Sve manje od ovoga je potpuni promašaj životnog cilja!

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  a čak i da jeste, nedelja se u Bibliji nigde ne naziva danom Gospodnjim...
  Pravoslavna crkva ne drži nedelju za dan od odmora, već se službe odvijaju i subotom i nedeljom pre podne. Subotom se ne posti, jer se Shabat smatra praznikom, a nedeljom se odvija služba za uspomenu na dan Hristovog vaskrsenja.
    Vrh

 6. #6

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  u starom zavetu dan od odmora je bio subota.jevrejski kalendar je računao nedelju pod prvim danom.
  no kada gledamo na otkrivenje vidimo da jovan nioje bio ni u jednom od tih dana već je bio u danu Gospodnjem.to je dan koji više govori.

  drugo pavle apostol u poslanici kor. kaže da je dan odmora ili dan večnog odmofra onaj dan danas prorećen u psalmu,kad čuješ ovaj glas i ne ostaneš drvenasta srca-dela 2.-gl.temelj spašenja.
    Vrh

 7. #7

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  Prijatelju dragi lepo je od tebe što si pokušao da mi saopštiš šta ti veruješ o predmetu o kom diskutujemo.U isto vreme ti si pokušao da daš obrazloženje za nakaradnu praksu Pravoslavne crkve koja se zasniva na pogrešnom tumačenju stihova iz Mat.12:38-40.Ti si krenuo od pretpostavke da je prevod u srcu zemlje ispravan ali ja moram da te debelo razočaram.Ko je imao priliku da u ruke uzme:the analytical GREEK LEXICON mogao je da pronađe značenje grčke reči kardia u tekstu o kom raspravljamo.I na tvoju žalost prevod glasi:the inner part-unutrašnji deo.Valjda se razume samo po sebi da paralela glasi:Kao što je Jona bio 3 dana i 3 noći u unutrašnjem delu ribe tako je Hristos toliko (vremena) bio u unutrašnjem delu zemlje ;,ili ako ti se više sviđa termin hipocentar i on je jezički prihvatljiv pa bi u tom slučaju prevod glasio: u hipocentru zemlje. Tvoje fantazno tvrđenje da izraz u srcu zemlje znači isto što i u odvojenosti od Boga pisci Jevanđelja ne prihvataju,već su oni taj izraz shvatili kao da će Hristos biti 3 d .i 3 n. u grobu .Tako u Jevanđelju po Luci 23:51-56 čitamo da je Hristos metnut u isečen grob(ne u odvojenost od Boga),žene su videle grob a u Subotu ostale na miru po zakonu.Kako je Hristos razapet uoči Pashe(Jovan 19.14) koja je te godine padala na četvrtak(što i sam priznaješ). U Luci 23:56 nije reč o sedmičnoj Suboti iz četvrte zapovesti već o pashalnoj Suboti.U 3 Moj.23:1-37 nabrojani su jevrejski praznici za svetkovanje a među njima je i Pasha.Iz tih razloga su žene bile dužne da ostanu na miru po zakonu..
  Da je stihove iz Psalma 118:24, iz Jevrejima poslanice 4:7 i Otkrivenja 1:10 nemoguće dovoditi u bilo kakvu vezu sa nedeljom, dokazuju reči: osim Subota Gospodnjih(3 Moj.23:3;Gospod u Isaiji 58:13 Subotu naziva: moj sveti dan, a u Jevrejima poslanici 4:9 čitamo da Subota (na grčkom Sabatismos) ostaje narodu Božijem..
  . Obratite pažnju da,Subota ne ostaje svakom narodu već samo narodu Božijem koji sluša zaključke Hristovih a ne Valovih proroka.
  U Božijem planu spasenja za neznabožačku nedelju nema mesta ni u Starom ni u Novom zavetu.Ako neko posle svih dokaza( koji su gore navedeni) i dalje škripi zubima i ljutito uzvikuje:ne,ne,ovo nije moguće,Subota mora biti jevrejska ,neka taj pročita informaciju iz 2 Moj.5:1-3 da je Mojsija i Arona sreo BOG JEVREJSKI. Ali kao što Bog nije samo jevrejski tako i Subota nije samo jevrejska nego i hrišćanska
  Poređenjem stihova iz Jeremije 31:31-33 sa stihovima iz Jevrejima 8:8-10 primećujemo da u Novom zavetu zapovesti više nisu na kamenim pločama,već su upisane u srcima vernika.Ali svih deset zapovesti ostaju neizmenjene budući da je jamac tog Zaveta Isus (Jevrejima 7:22) koji je jasno rekao:Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili prorokedokle nebo i zemlja stoji,neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title dok se sve ne izvrši(Matej 5:17,1
  Obratite pažnju na sadržaj teksta i primetite da Hristos tvrdi da iz zakona neće nestati ni najmanjeg slovca; On nije rekao da iz prakse crkve neće nestati ni najmanjeg slovca jer bi u tom slučaju proročanstvo iz 2 Solunjanima poslanice 2:1-4 bilo obična farsa. Ako ste pažljivo čitali ono što sam ranije pisao, mogli ste primetiti da se to proročanstvo doslovce ispunilo.Bezuslovni podržavaoci crkve i sveštenstva(klerikalci)poriču postojanje tog otpada u svojim redovima i to će bez sumnje činiti sve do Hristovog dolaska Ako se klerikalci čineći to ne varaju,onda je Hristos(sin čovečiji) postavio pitanje koje nema ama baš nikakvog smisla: sin čovečiji kad dođe hoće li naći.veru na zemlji(Luka 18:?.
  Prethodno, uz pomoć pisaca Jevanđelja utvrdili smo da u srcu zemlje znači isto što i u grobu, i da je te godine kada je Isus bio razapet Pasha padala na četvrtak; to znači da imamo i početak i kraj njegovog počivanja u grobu.Tri noći koje je počivao u grobu su noći od srede,četvrtka i petka, a tri dana su četvrtak,petak i Subota.


  Za vreme svog boravka na zemlji, Hristos je u sinagogu ulazio saglasno sa 4-om zapovešću u dan Subotni,ne slučajno ili povremeno već po običaju svome(Luka 4:16).Običaj Osnivača hrišćanstva bio je da poštuje i slovo i duh četvrte zapovesti;.Pošto su tri noći i tri dana po proročanstvu istekli na svršetku dana Gospodnjeg-Subote, put istina i život-Hristos, vaskrsao je te iste Subotne večeri; onda nije nikakvo čudo što je Marija Magdalena, u prvi dan nedelje,još dok se ne beše rasvanulo,obišla prazan grob(Jovan 20:1,2).Tako se dosledno i doslovce ispunilo Hristovo proročanstvo iz Mat 12:40.
  Sarkastični komentar:Ijuuuuuu mnogo više govori o onome ko ga je izrekao nego o kristalno jasnom objašnjenju pomenutog stiha.
  Oni koji sebe smatraju Hristovim sledbenicima umesto da poštuju i slede običaj kojeg se Osnivač hrišćanstva pridržavao,oni su uspostavili svoje običaje i tako ukinuli četvrtu zapovest; time su, u isto vreme pokazali da slede primer svojih prethodnika kojima je Hristos rekao: dobro znate da ukidate zapovest Božiju kako bi svoj običaj sačuvali(vidi Marko 7:9).
  Da su reči iz ovog stiha sasvim primenljive na moderne Hristove sledbenike dokazuje i iskreno priznanje mog sagovornika koje glasiravoslavna crkva ne drži nedelju za dan od odmoranedeljom se odvija služba za uspomenu na dan Hristovog vaskrsenja.
  . Pravoslavna crkva dakle ukida Hristov običaj poštovanja Subote kao uspomenu na stvaranje da bi na njeno mesto uspostavila uspomenu na imaginarni dan Hristovog vaskrsenja Ta činjenica ne sprečava demagoga Gogsija da tvrdi kako crkva ne ukida zapovesti .I zaista Hristova crkva sebi ne bi smela da dozvoli da ukine bilo koju zapovest Nažalost, Pravoslavna crkva je to sebi ipak dozvolila i tako učinila ono što Bog od nje nije nikada tražio niti joj je ikada dozvolio da to učini. Ako jeste, u kojoj je to knjizi Novoga zaveta zabeleženo? Da li možda u 23-oj glavi knjige Otkrivenja Jovanovog?
  Ostaje nam još da utvrdimo koja klasa ljudi u crkvi ima izrazitu sklonost ka izmišljanju nečega što postoji samo u njihovim umovima. Moramo takođe videti da li Pravoslavna crkva u svojim redovima ima čak i među velikodostojnicima ljude koji ne prezaju da napišu ili usmeno kažu ono što se nikada nije dogodilo i što je naravno čista izmišljotina,plod bujne mašte. .Krenimo redom.
  Ako otvorite Pravoslavni Misionar 2/1989,na 63-oj strani pročitaćete sledećeostoji mesto u knjizi proroka Danila gde se kaže da se Danilo molio a da mu je Bog saopštio da mu je molitva uzaludna zato što se stara žena ,koja je na njega bila kivna,molila protiv njegove molitve i da je njezina molitva bila kao silovit vetar što je kao dim oduvavao molitvu,za koju se on nadao da će uzići na nebo.
  Navedene reči izgovorio je niko drugi do Mitropolit Antonije(Blum) a odgovorni urednik tog broja Misionara bio je glavom i bradom ,vladika bački,dr Irinej Bulović.
  Kao što je Pravoslavna crkva uspostavila imaginarni dan Hristovog vaskrsenja,tako je Mitropolit Antonije pisao o imaginarnom postojanju knjige proroka Danila.
  Treba li da vam napomenem da je priča u kojoj se pominje stara kivna žena,samo jedna najobičnija izmišljotina(imaginacija) Mitropolita Antonija i možda se u toj i takvoj knjizi proroka Danila nalazi i Božija punomoć Pravoslavnoj crkvi da uspostavi imaginarni dan Hristovog vaskrsenja.SAMO ZLO JE U TOME ŠTO TAKVA KNJIGA PROROKA DANILA NE POSTOJI BAŠ KAO ŠTO NE POSTOJI NI 23-ća GLAVA OTKRIVENJA JOVANOVOG
  Ranije smo već saznali da je sadašnji patrijarh govorio(prilikom ustoličenja) o imaginarnom Hristu koji NIJE MOGAO DA POGREŠI.
  Nakon smrti nedavno preminulog patrijarha Pavla RTS 1 prenosila je u večernjim časovima delove pokojnikovih govora ; jedna od njegovih imaginarnih pričica bila je ona tragikomična kako je postojao jedan koji je voleo da mu češaju uši.
  A sada da vidimo o čemu se radi u stvarnosti u sva tri navedena slučaja.
  U postojećoj knjizi proroka Danila ne postoji nikakvo mesto u kom bi se pominjala bilo kakva stara žena koja se molila protiv molitve proroka Danila.
  Hristos koji nije mogao da greši takođe nikad nije postojao jer beše dužan u svemu da bude kao braća(Jevrejima 2:17).Njega je izmislioprvi među jednakima.
  Preminuli patrijarh je, generalno postojeće proročanstvo svog imenjaka Pavla :propovedaj reč,nastoj u dobro vreme i u nevremejer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati,nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje,KAO ŠTO IH UŠI SVRBE i odvratiće uši od istine i okrenuće se ka bajkama(druga poslanica Timotiju 4:3,4),pretvorio u imaginarnu,pojedinačnu anegdotu ili bajku..
  Kako je preminulom patrijarhu bilo mnogo lakše da ispriča pričicu o (ne)postojanju nekoga ko je voleo da mu češaju uši nego da prizna da je najavljeno vreme iz pomenutog proročanstva već došlo i da su on i njegovi saradnici i sami učesnici u pričanju pomenutih bajki(što gornji primeri savršeno dokazuju), on je učinio ono što mu je bilo lakše i probitačnije. (Stihovi iz druge poslanice Timotiju 4:3,4 samo dopunjuju one iz 2 Solunjanima poslanice 2:3,4).
  Žalosno je što su pomenuti velikodostojnici izgubili iz vida da su u Jevanđelju zabeležene i sledeće reči:svojim rečima ćeš se opravdati i svojim ćeš se rečima osuditi (Matej 12:37).
  Svi pogrešujemo mnogo puta.Ali ko u reči ne pogrešuje,onaj je savršen čovek, može zauzdati i sve telo(Poslanica Jakovljeva 3:2).
  Valovim prorocima se navedene reči baš mnogo i ne sviđaju.U ovakvim slučajevima,oni radije postavljaju pitanje: šta napadaš (ne)žive ljude?


  Cilj svakoga bića na ovoj zemlj trebao bi biti da upozna Božiju ljubav: Po tom znamo da ljubimo decu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovesti držimo,jer je ovo ljubav Božija da zapovesti njegove držimo; i zapovesti njegove nisu teške(1 poslanica Jovanova 5:2,3).
  Sve manje od ovoga je potpuni promašaj životnog cilja.
  Honni soit qui mal y pense!
    Vrh

 8. #8

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Prijatelju dragi lepo je od tebe što si pokušao da mi saopštiš šta ti veruješ o predmetu o kom diskutujemo.
  Ja ne verujem – ja znam! To je debela razlika.
  Verovati se može u nešto, samo ako nismo sigurni ili nemamo znanje o tom – “nešto”, pa možemo da verujemo ili neverujemo...

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Ti si krenuo od pretpostavke da je prevod u srcu zemlje ispravan ali ja moram da te debelo razočaram.Ko je imao priliku da u ruke uzme:the analytical GREEK LEXICON mogao je da pronađe značenje grčke reči kardia u tekstu o kom raspravljamo.I na tvoju žalost prevod glasi:the inner part-unutrašnji deo.
  Ma šta kažeš?
  “Kardia” znači –“unutrašnji deo”? Hmm...Pametni ljudi ovi grci…Nego, koja li je razlika izmedju: “unutrašnji deo” – zemlje, “u srcu”- zemlje, i “u utrobi”- zemlje!? Pitam se pitam…
  Sa’ ću ti reknem-> NIKAKVA! Sve reči oslikavaju istu stvar – o kojoj sam već govorio u prethodnom postu!
  A najoriginalniji prevod glasi -> “U utrobi zemlje”!
  Slučajno imam prevod jevandjelja po Mateju sa Hebrejskog.
  Pa počuj šta kaže->

  38. Tada Ješui priđoše neki od književnika i fariseja i rekoše: “Želimo da vidimo od tebe znak sa neba.”
  39. A on im reče: “Zli i varljivi ljudi traže znak, a neće im se dati znak osim znaka proroka Jone.
  40. Jer kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći, tako će biti i Sin čovečiji u utrobi zemlje tri dana i tri noći.


  Dakle, originalne reči su : “U utrobi zemlje” a ne “u grobu”!!!
  U prethodnom postu već sam objasnio šta znači “u utrobi(srcu) zemlje”!


  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Tako u Jevanđelju po Luci 23:51-56 čitamo da je Hristos metnut u isečen grob(ne u odvojenost od Boga),žene su videle grob a u Subotu ostale na miru po zakonu.
  Svašta, pa naravno da je metnut u grob nakon fizičke smrti. Ali to nema nikakve veze sa “znakom Jone” i izrazom “u utrobi zemlje”!


  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Kako je Hristos razapet uoči Pashe(Jovan 19.14) koja je te godine padala na četvrtak(što i sam priznaješ). U Luci 23:56 nije reč o sedmičnoj Suboti iz četvrte zapovesti već o pashalnoj Suboti.U 3 Moj.23:1-37 nabrojani su jevrejski praznici za svetkovanje a među njima je i Pasha.Iz tih razloga su žene bile dužne da ostanu na miru po zakonu...
  A kad’ pada praznik Prvina?
  Nego, da li ti uopšte znaš šta znače ti jevrejski praznici? Da li uopšte znaš zbog čega su dati jevrejskom narodu i koja im je svrha?
  E kad budeš to spoznao, i kada budeš shvatio da su svi dati praznici proročki, tada će ti se samo kas’ti -> kada je Hrist vaskrsao - zbog čega i zbog koga je umro razapet na krstu - šta znači “u utrobi (srcu) zemlje”…itd…
  Starozavetni obred koji je Bog dao čoveku kada je čovek pao u greh, bio je i svojevrsno “klanje jagnjeta”, koje je simbolično pretkazivalo dolazak “jagnjeta” na zemlju i njegovo zaklanje na krstu a za otkup greha čovečanstva…
  To proročanstvo je u potpunosti ispunjeno: Isus(jagnje) došao je na zemlju, platio svojim životom(bio “zaklan”) za čoveka i život, pobedivši smrt!
  Da li misliš da čovek i dalje treba da održava i ispunjava taj obred koji mu je Bog naložio?? Da kolje jagnje?
  Naravno da ne! Jer je proročanstvo ispunjeno, i sve novo(Hrist), je zamenilo staro!
  Isto tako je i sa Shabbat-om!


  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Da je stihove iz Psalma 118:24, iz Jevrejima poslanice 4:7 i Otkrivenja 1:10 nemoguće dovoditi u bilo kakvu vezu sa nedeljom, dokazuju reči: osim Subota Gospodnjih(3 Moj.23:3;Gospod u Isaiji 58:13 Subotu naziva: moj sveti dan, a u Jevrejima poslanici 4:9 čitamo da Subota (na grčkom Sabatismos) ostaje narodu Božijem...
  Opet ti.
  Pa već sam ti objasnio da Shabat na originalnom Hebrejskom ne znači subota, nego “počinak”!
  Al ne vredi…

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Za vreme svog boravka na zemlji, Hristos je u sinagogu ulazio saglasno sa 4-om zapovešću u dan Subotni,ne slučajno ili povremeno već po običaju svome(Luka 4:16).
  Nije u dan subotnji, nego u dan Shabbat-ni.
  I naravno, jer tada još uvek nije ispunjeno proročanstvo -> “Zaklanje jagnjeta” i Njegovo ustajanje iz mrtvih!


  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Sarkastični komentar:Ijuuuuuu mnogo više govori o onome ko ga je izrekao nego o kristalno jasnom objašnjenju pomenutog stiha.
  He, sarkazam je ponekad umereno neophodan kada su u pitanju neozbiljni sagovornici, koji zanemaruju većinu činjenica i celokupnu sliku držeći se jednog “isečka”, koji naravno nema svoju sveobuhvatnu suštinu bez ostalih srodnih “isečaka”…

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Oni koji sebe smatraju Hristovim sledbenicima umesto da poštuju i slede običaj kojeg se Osnivač hrišćanstva pridržavao,oni su uspostavili svoje običaje i tako ukinuli četvrtu zapovest;
  Da li kolješ jagnje?

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Da su reči iz ovog stiha sasvim primenljive na moderne Hristove sledbenike dokazuje i iskreno priznanje mog sagovornika koje glasiravoslavna crkva ne drži nedelju za dan od odmora…nedeljom se odvija služba za uspomenu na dan Hristovog vaskrsenja.
  Ne budi bezobrazan, i nemoj opet u svom maniru citiranja Biblijskih stihova, izostavljati pola mog posta!
  Napisao sam : “da se službe odvijaju i subotom i nedeljom pre podne…I da je Shabbat praznik, a nedeljom se odvija služba za uspomenu na dan Hristovog vaskrsenja.”
  Dakle neizvrći, nego se prvo upoznaj sa Pravoslavnom Hrišćanskom verom u suštini njenoj, pa onda komentariši i pljuj! A kada to učiniš onda za pljuvanjem razloga neće ni biti!

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Ostaje nam još da utvrdimo koja klasa ljudi u crkvi ima izrazitu sklonost ka izmišljanju nečega što postoji samo u njihovim umovima. Moramo takođe videti da li Pravoslavna crkva u svojim redovima ima čak i među velikodostojnicima ljude koji ne prezaju da napišu ili usmeno kažu ono što se nikada nije dogodilo i što je naravno čista izmišljotina,plod bujne mašte. .Krenimo redom.
  Ne!
  Ne krećemo nigde, dok ne odgovoriš sam sebi na ključno pitanje-> Da li misliš da Bog ćuti? Odnosno, da li misliš da Bog - od pisanja Svetog Pisma - ćuti? Da ćuti evo već 2000 god.? I da pušta sotoni da samo on priča(šapuće) ??

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Ako otvorite Pravoslavni Misionar 2/1989,na 63-oj strani …..Navedene reči izgovorio je niko drugi do Mitropolit Antonije(Blum) a odgovorni urednik tog broja Misionara bio je glavom i bradom ,vladika bački,dr Irinej Bulović…..
  Ranije smo već saznali da je sadašnji patrijarh govorio(prilikom ustoličenja) ….
  Nakon smrti nedavno preminulog patrijarha Pavla RTS 1 prenosila je u večernjim časovima delove pokojnikovih govora ; jedna od njegovih imaginarnih pričica bila je ona tragikomična kako “je postojao jedan koji je voleo da mu češaju uši”.
  Žalosno je što su pomenuti velikodostojnici izgubili iz vida ….
  Već sam ti rekao da ne poistovećuješ pojedince i njihove izjave sa Pravoslavnom verom! A to je upravo ono što ti činiš-> Napadaš žive ljude i njihove mane – veće ili manje. I to sve trpaš u isti koš! A to je prijatelju moj vrlo licemerno…jer, zanemaruješ one dobre stvari u veri pravoslavnoj…
  Mitropolit Antonije rekao ono, vladika Onaj rekao ono….Vladika Neki lopatao nekog…itd…
  Šta mene briga ko šta radi? Meni je bitno šta ja radim! I bitno mi je da se osposobim , u pravoslavnoj veri i uz Božiju pomoć, da prepoznam kukolj u žitu i obrnuto! To je najbitnije u svoj ovoj priči kako bih mogao da se sklonim od “kukolja” i zla (okrenem drugi obraz, kako mi Hrist savetuje)…
  A s dsruge strane, ako je tebi bitno šta je ko rekao, onda lepo odeš tamo pa oči u oči i licem u lice saopštiš svoje mišljenje...
  Ja svakako ovde nisam ničiji advokat, a ponajmanje pratim svakojake izjave koje drugi daju...kad još znam kako "prenosioci" takvih izjava deluju(izvrću) a sve u cilju blaćenja...

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Cilj svakoga bića na ovoj zemlj trebao bi biti da upozna Božiju ljubav: Po tom znamo da ljubimo decu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovesti držimo,jer je ovo ljubav Božija da zapovesti njegove držimo; i zapovesti njegove nisu teške(1 poslanica Jovanova 5:2,3).
  “Sve manje od ovoga je potpuni promašaj životnog cilja”.
  Naravno, oko ovoga se potpuno slažemo!
  Samo Hrist nam je dao i neke nove(stare) zapovesti -> “…ljubi neprijatelja svoga…., ne čačkaj trun u oku brata svoga, dok ne izvadiš deblo iz svog….”

  Dakle mani se vladika, mitropolita, urednika…i ostalih fariseja i ko je šta rek'o…oni ne čine Pravoslavnu veru, i ima kome će odgovarati, kada dodje vreme za to!

    Vrh

 9. #9

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  Mnogobrojni posetioci ovog lepo doteranog Foruma,bez sumnje su već shvatili ko zastupa istinu a ko laž.U tome nam je mnogo pomogao i citat Vladike bačkog, Irineja Bulovića.Govoreći o odlikama lažnih vera,Vladika podvlači da je u njima laž predstavljena kao istina.Da potvrdi istinitost ovih reči,pobrinuo se Baron Minhauzen(nenadmašni pripovedač lovačkih priča).U nastavku teksta,iz čisto praktičnih razloga,koristiću samo skraćenicu Bar Min,mandarin(alias Ser Gogsy). Samozadovoljnom mandarinu teško je pala moja konstatacija da on saopštava šta veruje o predmetu o kom diskutujemo.Bar Min mi je na to narogušeno odgvorio:Ja ne verujem-ja znam.;a znanje i imanje često idu zajedno.Brinući o tome da treba nekako,u isto vreme,ilustrovati i reči:Niko nema što Srbin imade,Bar Min mi je saopštio da slučajno ima prevod sa Hebrejskog jevanđelja po Mateju i pošto je naveo pomenuti prevod ,Bar Min značajno je primetio:Dakle,originalne reči su: u utrobi zemlje a ne u grobu!!!Ali,avaj,pošto Jevanđelje po Mateju na Hebrejskom ne,postoji,onda ne može postojati ni prevod nepostojećeg Jevanđelja.(S druge strane ,prevod Starog zaveta na Grčkom jeziku postoji i zove se Septuaginta;urađen je 200-te godine pre n.e .u Aleksandriji ).Ostaje nam da zaključimo da se naš revnosni mandarin malo zabunio i tako svoje ime.potvrdio.Na moj uokvireni citat koji počinje rečima:da su reči iz ovoga stiha sasvim primenljive...Bar Min,u nastupu svoje jarosti,sikće na mene i u inkvizitorskom stilu mi poručuje:Ne budi bezobrazan i nemoj opet u svom maniru citiranja Biblijskih stihova izostavljati pola mog posta!Napisao sam da se službe odvijaju i subotom i nedeljom pre podne.Dakle, ne izvrći nego se prvo upoznaj sa Pravoslavnom Hrišćanskom verom u suštini njenoj,pa onda komentariši i pljuj.A kada to učiniš onda za pljuvanjem razloga neće biti-završava svoju filipiku samozadovoljni mandarin.Pola posta laži nikad dosta!A sada da proverimo tvrdnju da sam ja taj koji izostavljampola posta.Molim sve da se vrate na moj uokvireni citat(koji mi je u replici vratio Bar Min),a počinje rečima:a čak i da jeste,nedelja se u Bibliji nigde ne naziva danom GospodnjimAko to učinite videćete da Bar Min svoju repliku počinje tvrdnjom da Pravoslavna crkva ne drži nedelju za dan od odmora:. Shvativši(naknadno) da jedno takvo priznanje potvrđuje da Pravoslavna crkva krši i ukida četvrtu zapovest, čak i u slučaju kada bi nedelja bila propisana kao dan od odmora ,revnosni mandarin,brže-bolje podmeće meni da sam ja taj koji izostavljam,dok je ustvari Bar Min taj koji to čini.On negira ono što je jednom rekao i u to se svi lično možete uveriti.Zlata je vredan mandarinov predlog da se prvo treba proučiti Pravoslavna vera,i kad se to učini,razloga za pljuvanje neće biti.Ja sam zahtevu udovoljio i stvarno nemam nikakvu nameru da to činim, pošto to sa velikim upehom čine sami pravoslavci:dok sa jedne strane Bar Min ne priznaje da crkva krši zapovesti već to navodno čine samo pojedinci,jedan drugi mandarin Mi Nan dobro je pljunuo na tu Bar Minovu tvrdnju pošto u knjižiciPokajanje, put spasenja(koju sam pominjao već u prethodnoj replici )na 25-oj strani jasno kaže:Valjda nema NARODA koji tako strašno psuje kao NAŠ NAROD.A psovka koja se najčešće čuje i koja je postala uzrečica je : j..... Bog ;to je flagrantno kršenje treće Božije zapovesti.Nažalost sa tom praksom se nije počelo juče(vidi Isaija 52:5)Narod dakle krši zapovest a ne samo pojedinci kako je to uporno tvrdio Bar Min.Kako mi je isti u svom prethodnom javljanju sugerisao da se manem:vladika,mitropolita,urednika...i ostalih fariseja i ko je i šta rekao...(jer) ONI NE ČINE PRAVOSLAVNU VERU,POSTAVLJA SE ONDA PITANJE: A KO TO ČINI PRAVOSLAVNU VERU? Da li možda fantomi u praznoj zgradi sa natpisom PRAVOSLAVNA CRKVA?Hm..?
  Prisetimo se još da nas je vladika bački upoznao da je u lažnih vera i izopačenih religijakamuflaža najsavršenija,obmana potpuna(Pravoslavni Misionar 2/1989,str.8. Da je to zaista tako dokazao je već pominjani mandarin,Mi Nan u već spominjanoj knjižici na stranama 66,67 ; komentarišući 7-mu zapovest,ne trpnuvši ,on tvrdi:živimo u javnom bludu jer nismo venčani u crkvi...Možda smo,ne daj Bože,u bračnoj vezi sa bliskim rođakom,a to je rodoskvrnuće.Od toga i deca ne bivaju zdrava i normalna Ako pročitate izveštaj iz prve Mojsijeve 24:63-67 saznaćete da se patrjarh Isak oženio svojom sestrom od strica, i što je još strašnije,on ju je u šator uveo bez prethodnog crkvenog ili civilnog venčanja, i tako, kako bi rekao Mi Nan,u javnom bludu živeo.Kao plod tog bludničenja na svet je došao patrijarh Jakov,koji je,nasuprot mandarinove tvrdnje,ipak bio normalan a i zdrav.I umesto da zbog svega toga strahuju da ne postanu hrananeugasivog ognja paklenog koga se s razlogom plašio sveti Jefrem Sirin; pominjani uBibliji, patrijarsi će sigurno biti u carstvu nebeskom , ne zato što ih je neki crkveni sabor proglasio za svece, nego zato što je to Spasitelj rekao(vidi Matej 8:11).Gde je tu kamuflaža? Po učenju Pravoslavne crkve,ispada da je ona moralnija od samoga Hrista,kome je po tom konceptu,bilo nepoznato sve što je tvrdio ispravni predstavnik,jedino ispravne Pravoslavne vere.U pljuvanju na pravoslavlje ja pravoslavcima nisam ni do člankova ,tako da nemam ni želju ni potrebu da radim ono što oni savršeno čine ,pljujući jedni na druge,pa samim tim i na ceo koncept pravoslavlja.Na kraju,mislim da bi jako bilo korisno pročitati reči iz prve poslanice Timotiju 1:5-7; iz druge poslanice Solunjanima 2:3,4 ,kao i iz druge poslanice Timotiju 4:3,4 s napomenom da umesto rečigatalice iz Vukovog prevoda treba staviti reč bajke pošto je ta reč upotrebljena u grčkom jeziku ,na kom je Novi zavet napisan. A kad se otvori sezona lova na divljač, meni sektašu,mesto na ražnju je siguno, obezbeđeno, zar ne, Bar Mine,mandarine!!!?
    Vrh

 10. #10

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Da potvrdi istinitost ovih reči,pobrinuo se Baron Minhauzen(nenadmašni pripovedač “lovačkih“ priča).U nastavku teksta,iz čisto praktičnih razloga,koristiću samo skraćenicu Bar Min,mandarin(alias Ser Gogsy). . . .
  . . .Bar Min značajno je primetio:“Dakle,originalne reči su: u utrobi zemlje a ne u grobu!!!Ali,avaj,pošto Jevanđelje po Mateju na Hebrejskom ne,postoji,onda ne može postojati ni prevod nepostojećeg Jevanđelja.(S druge strane ,prevod Starog zaveta na Grčkom jeziku postoji i zove se Septuaginta;urađen je 200-te godine pre n.e .u Aleksandriji ).Ostaje nam da zaključimo da se naš revnosni mandarin malo zabunio
  Kao što sam i očekivao....Tvoji postovi za razliku od prvog, nisu više neočekivani, već sasvim očekivani i providni (lako provaljivi) ...
  Tvoje "nadahnuto" i inspirisano nadevanje nadimaka mom skromnom Nicku, vrlo je simpatično i zabavno Ali...ima jedno dabelo "ali" ... Ali, to neumanjuje prostu činjenicu da si ti prijatelju prosto diletant po ovim religijskim pitanjima!
  Jer da to nisi, tada ne bi odvalio nešto što ja još u životu nisam čuo ((i Jopet se uverih da za sve ima prvi put)) a to je da Jevandjelje po Mateju ne postoji na Hebrejskom! I da postoji prevod Staroga Zaveta na Grčkom....kao da Stari Zavet na Hebrejskom ne postoji ?!? Aman čoveče...
  Na kom jeziku je pisano Jevandjelje po Mateju pronadjeno '47 u Kumranskim pećinama??
  Kako je moguće da to ne znaš?
  kako je moguće da jedan "stručnjak" kao ti, ne zna da su pronadjeni autentični spisi u Kumranskim pećinama zadali konačan udarac ateizmu i ateistima koji su tvrdili da Biblija nije autentična jer je milion puta prevodjena....kako to ne znaš?

  Kumranski rukopisi su pisani hebrejskim jezikom, ali pismom karakterističnim za doba kada su pisani. Svaki period je imao karakteristično pismo, a svako se pismo tokom vremena razvijalo. U periodu pisanja kumranskih rukopisa jevrejsko pismo je bilo blisko današnjem savremenom kvadratnom pismu. Uzrok za to je snažan aramejski uticaj na jevrejsko pismo toga doba. Danas se ovo jevrejsko pismo naziva još i aramejsko pismo.

  Primer teksta iz Isaije 1:1 na „kumranskom“ pismu->

  ymyk {l$wryw hdwh l(hzx r$) cwm) }b why($y }wzx hdwhy yklm whyqzxy zx) {twy whyz)

  Dalje, na kom jeziku je pisana Tora? a Mojsije je svoje knjige pisao pre 3500 godina. Negde pre 2700 godina nastaje još jedanaest drugih manjih i većih knjiga Biblije. Stari Zavet Biblije se na hebrejskom zove ”Tanah”! Nakon što su Jevreji odlučili koje će knjige činiti Stari Zavet, oko 300 godina kasnije, tačnije oko 130. godine preN.E. radi se prevod Starog zaveta na grčki jezik. U to vreme mnogi Jevreji((ne svi)) gotovo da nisu govorili hebrejski već grčki. Iz tih razloga radi se prevod na grčki koji se još zove ”Septuaginta”. Kasnije, 405. godine završen je prevod Starog Zaveta sa grčkog na latinski jezik. Ovaj prevod se zove "Vulgata". Uglavnom od Vulgate nastaju slovenski prevodi kao i prevodi na skoro sve svetske jezike. U odnosu na jevrejski kanon Starog zaveta, ovaj prevedeni Stari Zavet na grčki, a sa njim latinski i slovenski, razlikuju se u broju knjiga....itd...

  Savremeni hebrejski jezik potiče od klasičnog hebrejskog jezika, koji je korišćen pri pisanju Starog Zaveta pre 3300 godina. Jevreji su za njega koristili izraz Lašon ha-kodeš (”Sveti jezik”), jer su njime pisane svete knjige.
  Kao i ostali semitski jezici, hebrejski jezik je korenski jezik. To znači da se svaka ideja izražava korenom koji se obično sastoji od tri suglasnika. Tako recimo, sve što je vezano za
  učenje označava se korenom dml - lmd. Onda se od ovog korena javljaju razne vrste reči. Pa na primer imamo talmid – učenik, talmud – učenje, lamad – učio je, jilmad – učiće,
  melumad – naučen… Poznavanje ovog jezika neophodno je svakom ozbiljnijem interesentu za Bibliju i religiju da bi mogao prodreti u dubine Biblijskih tajni...

  A ti otidji u Izrael, u grad koji se zove Jerusalim, pa u neku sinagogu, džamiju ili crkvu, pa zatraži da pogledaš "Tanah", pa se onda malo približi (ako ti dozvole), pa se sam uveri na kom jeziku su Spisi pisani...Uostalom, da li si nekada čuo za zakonitost broja 7 u Tori? Na kom jeziku važi ta zakonitost? na Grčkom?
  Neće biti...
  Nego aj ti lepo u školicu pa na edukaciju...mani se ko je šta rekao, izvrnuo, ili mu novinari izvrnuli i izvukli iz konteksta...mani se Vladika, ovog ili onog...nego pamet u glavu...

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  ONI NE ČINE PRAVOSLAVNU VERU“,POSTAVLJA SE ONDA PITANJE: A KO TO ČINI PRAVOSLAVNU VERU? Da li možda fantomi u praznoj zgradi sa natpisom PRAVOSLAVNA CRKVA?Hm..?
  U mom, negde rekao bih milionitom postu, napisao sam i objasnio da vera i veroispovest nisu ni približno isto!!
  Pa idi malo istražuj...ne može sve na gotovo...moraš malo da se aktiviraš i ponešto i sam otkriješ.

    Vrh

 11. #11

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  Dobroćudnost, pomirljivost i odsustvo zajedljivosti, tri su vrline,koje,verujem,uz Hristovu pomoć gajiš, ti koji se predstavljaš pod nickom.Ispravka A Bogu hvala za to.Ako ti se neki izraz koji budem upotrebio,učini neodgovarajućim, njegova uloga je da te malo prodrma iz neke vrste polu sna u kom se, nadam se, trenutno nalaziš.Uz pomoć analize tvog teksta, stičem utisak da si neka vrsta pentekostalca.I da jesi,ne bi mi palo na pamet da na tebe ospem paljbu tipa: vi pentekostalci ste takvi i takvi...Tako rade ,kao što si i sam primetio,naša zabludela braća,ali ipak braća .Istina ,ne po Hristu nego po Adamu.Neshvatljiva je činjenica da prepotentni ser Gogsy ima tako kritičan stav prema katoličkoj sredini iz koje je njegova sekta(sic!), izašla.Broj pripadnika ,ne utiče na status neke verske organizacije.Ako si primetio,uz Hristovu pomoć, kao i uz pomoć Biblijskih podataka , podvukao sam da je Hrišćanstvo kao pojava, sekta.Hristos je dakle bio OSNIVAČ te prve sekte, čije su jezgro sačinjavali: Hristos i Dvanaestorica.. Iz teksta upućenog Ljubiši mogao si i sam zaključiti da oni koji nisu sektaši nisu ni Hristovi sledbenici.Ta katolička sredina ,ma kakva ona bila,sve one koji su se od nje odvojili, smatra odvojenom braćom, bili oni organizovani ili pak neki slobodan strelac kao što sam ja.Nije mi cilj da sada govorim o pobudama iz kojih je to učinjeno, Paklena taktika borbe protiv svojih verskih rivala pravoslavlja je, da pojam sekta proglasi za oličenje zla, i kada se neko proglasi za sektaša, tvorci izuma verovali su, da je pobeda obezbeđena bez borbe.A ako se pak pojave na bojnom polju i upuste se u klinč sa nekim ko ima samo jedno solidno poznavanje Biblije i Istorije, provedu se ko bos po trnju Okati, ali slabovidi mandarin,u svom bunilu,nije uvideo da je sam sebe upropastio,u trenutku kada je citirao moje reči koje govore o postojanju Starog zaveta.. .Antonimi:postojeći-nepostojeći sami u sebi sadrže odgovore. I baš to postojanje Starog zaveta na Hebrejskom omogućilo je i postojanje prevoda, zvanog Septuaginta.
  Mislim,da su svi pismeni ljudi sa dobrim vidom, to i sami primetili. A samim tim i razumeli ko je diletant .Pošto,naš zabludeli brat,voli i ceni nešto zabavno, ispričaću dve zabavne anegdote: Ode Šiptarka sa Kosova kod sudije da tuži Crnogorca zato što ju je navodno silovao.Na sudijino pitanje:kako zna da je siledžija bio baš Crnogorac, Šiptarka odgovara: pa zato što sam sve radnje odradila sama.Naravoučenije :u trenutku kada je Šiptarka iznela svoj krunski dokaz u prilog svoje tvrdnje,ona je dokazala suprotno.S obzirom da je naša tužibaba i u ovom slučaju, postupio kao neka baba-sera, i sve poslove iz nužnika odradio sam, on od sada nosi titulu(čiju?),pa, Šiptar-sera.Druga anegdota glasi :u jednom zaostalom ruralnom mestu, pojavila se, za meštane nova reč: analfabeta; njeno značenje jednom neprosvećenom seljaku nije bilo poznato.Seljakov komšija bio je neki apotekar, koga je seljak mrzeo iz dna duše, Meštane je jako intrigiralo: ko bi mogao da bude ta analfabeta; neizvesnost je prekinuo seljak, primetivši da analfabeta može jedino biti apotekar.
  U ovom trenutku ser Gogsy zaradio je još jednu titulu:Apotekar analfabeta. Nelogična titula za nelogičnog čoveka.
  Sa svojim pozamašnim brojem titula, mislim da je imenovani ozbiljan kandidat da uđe u Ginisovu knjigu rekorda.Usput da ispričam i ovo:kada je kardinal uputio prekor papi koji je rodio ćerku sa rođenom ćerkom, papa je bez mnogo oklevanja upitao kardinala:a moja skromna titula(nick) sveti otac ? Zar ti ona ništa ne kaže!?
  ...Bezbožnici će raditi bezbožno,niti će koji bezbožnik razumeti;ali će razumni razumeti(Danilo 12:10).
  Kako sada( preciznije 15.02.2010) cinično zvuči pitanje podsmevača-Apotekara analfabete :Kako je moguće da jedan stručnjak,kao ti, ne zna da su pronađeni autentični spisi u Kumranskim pećinama zadali konačan udarac ateizmu i ateistima !!!???(interpunkcija (dodatak)moja,kasnije u tekstu : d.m.).
  Ekspert jevrejskog jezika očajnički pokušava da nam pažnju usmeri ka Kumranskim pećinama, kako ne bismo obraćali pažnju na ono što se dešava u Alibabinoj pećini..Mani se vladika,ovog ili onog,drugačije rečeno,ne gledaj mnogo na to kako oni praktično primenjuju jedino ispravni koncept pravog Hrišćanstva.Posle opšte tuče, između pristalica i protivnika Vladike Artemija, pomenutog datuma novoizabrani patrijarh zvanično izjavljuje da sveštenici ne mogu prenebregavati odluke svetog Sinoda..Da bi razbili uobičajenu tmurnu atmosferu sveti ocisu se pobrinuli da praktično demantuju izjavu svog duhovnog vođe.Ovoga puta oni su sledili primer jednog simpatičnog lakrdijaša.I sad čujte priču.Jedan parohijski sveštenik(iz replike upućenoj Ljubiši mogli ste čuti da vladika Nikolaj u CD 50 kaže da je parohijsko sveštensvo među onima koji su nosioci pravoslavne svesti i pravoslavne savesti).pričešćivao je svoje vernike vinom dok ga je bilo.Kad je vina nestalo,on je nastavio da pričešćiva rakijom.Dođe to do ušiju pretpostavljenog mu velikodostojnika i on ga zbog toga pozove na odgovornost .Na velikodostojnikovo usplahireno pitanje:zar ti ne znaš da rakijom ne može da se pričešćiva,staloženi lakrdijaš mirno odgovori: ja sam probo,pa može. Slično učiniše i, svetosavskim duhom ispunjeni sveti oci,nasuprot odlukama Svete pričaonice, pardon, Svetog sinoda.Sve puca od svetosti, bezakonje i raskoš koji velikodostojnici ne uspevaju niti se trude da prikriju,najbolje pokazuju kakav je koncept svetosavlja,a ne hrišćanstva.De,de, dosta više sa tim tvojim pesimističkim objašnjenjima, dobacuje iz Ada Svetitelj Sava, koji upućuje umirujuću poruku : (umišljenom,d.m.) pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima (Timotiju poslanica prva,1:9);moji sledbenici su svi sveti jer ne slušaju samo mene nego i Mojsijevog žestokog protivnika koji zna šta je pre otrežnjenja vladika Nikolaj u CD 50 govorio:Nosioci pravoslavne svesti i pravoslavne savesti jesu(psovački, kako to lepo reče,Mi Nan,jedan od likova iz Psalma 106:39) narod,i monaštvo(naročito ono sa Kosova koje je učestvovalo u pomenutoj opštoj makljažii čije uzorno finansijsko ponašanje je fasciniralo sve,a naročito policiju;ovo je slika i prilika svetosavskog koncepta antihrišćanstva,a istinski koncept nije prekriven velom tajne,već je kao sunce jasan: VLADAJTE SE DOBRO MEĐU NEZNABOŠCIMA,DA BI ZA ONO ZA ŠTO VAS OPADAJU KAO ZLOČINCE,VIDEVŠI VAŠA DOBRA DELA,HVALILI BOGA U DAN POHOĐENJA- Prva Petrova 2:12;LANAC JE JAK ONOLIKO KOLIKO MU JE JAKA NAJSLABIJA KARIKA:Ali se ogrešiše sinovi Izrailjevi o prokletinju ,jer Ahan uze od prokletih stvari;zato se razgnjevi Gospod na sinove Izrailjeve; NEĆEŠ MOĆI STAJATI PRED NEPRIJATELJIMA SVOJIM DOKLE NE UKINETE PROKLETSTVA IZMEĐU SEBE-Knjiga Isusa Navina 7:1,13) i parohijsko sveštenstvo (koje se ugleda na šaljivdžiju koji za pričest, po potrebi, koristi i rakiju,šta ćeš, živ čovek,d.m.); i zato taj Mojsijev žestoki protivniksveti Korej Levijski,( a sa malom korekcijom može se prezivati i Ljeviški, tako da uz već postojeću sveticu ljevišku ,imamo i sveca sa istim obeležjem) ,s pravom hrabri i teši svoj pravoslavni narod umirujućom porukom iz 4 Mojsijeve 16,1-3; vi (sektaši; d.m.) preterujete(sa vašim pljuvanjem,d.m) SAV OVAJ (pravoslavni, d,m.) NAROD,( SVI SU SVETI I MEĐU NJIMA JE GOSPOD. (naravno,onaj što zaslepljuje razume nevernika: vidi 2 Korinćanima 4:4, d.m.)Uši ste nam probili sa tim vašim Hristom što hoće da opravdanje za ispravnost naše svete pravoslavne crkve nađemo u zakonu (Luka 10:25,26).JESTE LI KONAČNO ČULI ŠTA JE NAPISANO U ZAKONU KOJI SMO MI PRERADILI TAKO DA U NJEMU PIŠE ONAKO KAKO NAS UŠI SVRBE I NEMA SAMO JEDAN KOJI VOLI DA MU SE ČEŠAJU UŠI, KAKO REČE NAŠ PRETHODNI PATRIJARH,NEGO MI SVI DO JEDNOGA TO ISTO VOLIMO JER I SLEDBENICI SVETOG KOREJA LJEVIŠKOG SVOJEVREMENO SU OD PROROKA TRAŽILI: NEMOJTE NAM PROROKOVATI ŠTO JE PRAVO,GOVORITE NAM M I L E S T V A R I PROROKUJTE P R E V A R U ,SVRNITE S PUTA, OTSTUPITE OD STAZE NEKA NESTANE ISPRED NAS SVECA IZRAILJEVA (Isaija 30:10,11); i zar si već zaboravio ,otpadniče, nastavlja Svetitelj da brunda iz Ada ,da su braća,katolici, takođe poštovaci učenja svetog Koreja Ljeviškog ,učinili šta je potrebno i dovoljno da SVETAC IZRAILJEV JEDNOSTAVNO NESTANE, te su zato narodu zabranili da čita Bibliju i to je naravno učinjeno na Svetom koncilu u Valensiji 1229-te godine.A i sami znate onu narodnu poslovicu: kad mačka nije kod kuće ,miševi po kući kolo vode.Za vreme dugih vekova dok je zabrana Biblije trajala,na svešteničku funkciju postavljeni su sveštenici koji su bez rezerve prihvatali učenje svetog Koreja Ljeviškog; ,oni su narod obrlatili, koristeći Gebelsovu lozinku:sto puta ponovljena laž postaje istina, i pošto je na taj način narod potpuno zaluđen,mi smo psovačkom narodu ponovo dozvolili da čita Bibliju; ,i sve smo sa svoje strane učinili da se ostvari proročanstvo o zvezdi Danici o kojoj si ti, otpadniče ,opširno govorio u replici upućenoj mom sledbeniku Ljubiši(Pošto sam ,za trenutak zaboravio da mi govori jedan od antihrista koje apostol Jovan spominje u svojoj prvoj poslanici 2:18 ,pitao sam se zašto me naziva otpadnikom kad Bog jasno tvrdi :PRESTUPIŠE ZAVET MOJ I OTPADIŠE SE OD ZAKONA MOJEGA...NAROD JE MOJ PRIONUO ZA OTPAD OD MENE(Osija 8:1;11:7) ;dakle, ko se otpadi od Božijeg zakona,otpadio se i od Boga. Voleo bih da znam gde je napisano, da otpasti od otpale crkve, znači isto što i otpasti od Boga Ali kad sam uzeo u obzir da mi se obraća onaj koji je drčno zauzeo Božije mesto i time postao super star iz proročanstva o kom razgovaramo, sve mi je bilo jasno).Evo kako glasi to proročanstvo:NEĆEŠ SE ZDRUŽITI S NJIMA(to jest carevima kao što je bio recimo,kako bi to stručno rekao Mi Nan,(jedan od likova iz Psalma 106: 39)bludni car David ,koji je bio:čovek po srcu Božijem (Dela 13: 22 ,d.m.)POGREBOM,JER SI ZEMLJU SVOJU ZATRO ,NAROD SI SVOJ UBIO; NEĆE SE SPOMINJATI SEME ZLIKOVAČKO U(sic!) VEČNOSTI(Isaija 14:20).UUUUHH ,lupi se Svetitelj Sava po čelu i primeti: pa ovo se proročanstvo verbatim, već ispunilo.Pošto su me, oni turski divljaci spalili na Vračaru ,ja stvarno nisam bio pogreben ,a izlišno je pričati o panegiriku koji sam uputio ocu svome, koji je po mom nagovoru ,bogumile nemilosrdno uništavao .I što je još gore, ti si, bezbožniče još i pronašao U PREDANJU gde je taj panegirik zabeležen,to jest ,u Žitiju svetog Save ,izdanje Skz,na 43-oj strani gde Teodosije prenosi moje reči iz tog hvalospeva: U ZEMALJSKOM CARSTVU APOSTOLSKI PODVIZAVŠI SE ZEMLJE NARODA SVOJEG PRAVOSLAVLJEM PROSVETIO JESI I PROGNAVŠI VUKOVE JERESI I HRAMOVE BESOVSKE PORUŠIV, CRKVE BOGU PODIGAO JESI.Kakav graditelj takva i crkva.Ali,po komandnoj odgovornosti,rušitelju i krvniče ljudski ,tebi bi mnogo bilo bolje da si živeo u sadašnje vreme.Istina ,zaglavio bi u Hagu,gde bi u buvari odležao koju godinu pa bi lepo ponovo na slobodi i dalje nastavio da ubijaš,ne više tela, nego samo duše,što je specijalnost tvojih sledbenika,koji sa nestrpljenjem očekuju povratak Nemanjićkih vremena,kad su tvoji najžešći sledbenici poput pristalica i protivnika vladike Artemija,jednim migom odlučivali o životu i smrti.U tvoje vreme,smetali su vam bogumili pa ste ih nasilno sklonili sa scene.Danas,posle toliko vremena,ni za dlaku se tvoji sledbenici nisu promenili i uzrok svog međusobnog neslaganja traže,ponovo u postojanju sektaša.Samo da nije njih kako bi nama ruže cvetale.U vreme,kada su na svetu postojala samo dva pravoslavna popa, kaže priča, slučajno se oni sretnu te prvi upita drugog kako mu je; drugi mu simptomatično odgovori: nije loše ali bi mi mnogo bolje bilo da nema tebe.Da,tu je problem.Tako je u priči,ali nažalost i u stvarnosti.Gospodin Atanasije Jeftić umesto da vidi problem spolja, neka dobro razmisli o,njemu nepoznatim Učiteljevim rečima:SVAKO CARSTVO KOJE SE RAZDELI SAMO PO SEBI OPUSTEĆE ;I SVAKI GRAD ILI DOM KOJI SE RAZDELI SAM PO SEBI,PROPAŠĆE(Matej 12;24).Ako se još primeti kome su te reči upućene,onda će situacija biti potpuno jasna.A zanesenjaci koji se nadaju odvajanju da bi sedište novostvorenog Vavilona premestili u Kruševac,kako bi Srpstvo procvetalo,zaboravljaju: tamo gde je duh zvezde Danice,tamo samo može biti ono čega ima tamo, gde već jesu.Ali ti nesnosni sektašu,imaš li i ti možda neku utehu za nas?Kako da nemam.Možda zbog visoke temperature sredine u kojoj se nalaziš,ti svetiteljunisi čuo reči onoga koga si za života progonio u liku njegovih sledbenika,nisi ni obratio pažnju na reči da će se grad i crkve koje si sa ocem za života gradio,propasti sami po sebi;to znači da vam se isto piše,sektaša bilo ili ne bilo; ti raskoli tvojih sledbenika i nemaju neki veći značaj, jer svi oni zajedno čine deo grada iz Otkrivenja 16:19 ,koji se raspao na tri dela: Katolički Pravoslavni i Protestantski.Taj grad je duhovno pao i postao: stan đavolima i tamnica svakom nečistom duhu i tamnica sviju ptica,nečistih i mrskih, jer otrovnim vinom bludničenja svojega napoji sve narode, kaže se u Otkrivenju 18;2. Kako u tom doktrinalnom bludničenju učestvuju sva tri dela grada, zajednička baza gde se te ptice nečiste i mrske okupljaju je Ekumenizam,ali o tome,jednom drugom prilikom.E pa ,huljo sektaška, dobacuje svetitelj iz Ada ,tim tvojim pričama,nisi me baš mnogo utešio,ali moram ja izvući neko priznanje od tebe da moji sledbenici ipak tebi nešto kažu a našta ti kao svaki otpadnik,i ne obraćaš pažnju,a to je ipak značajno: recimo da su spisi iz Kumranske pećine zadali konačan udarac ateistima koji su u narodu poznati pod imenom bezbožnici.Zar to nije dobra,radosna vest koju je saopštio moj sledbenik,a ne ti,notorni diletant,i kakav takav sledbenik Onoga što me je strpao ovde u Ad.On za fariseje nije imao nikakvu lepu reč,već samo ukore..Eh , jadni svetitelju,to u vezi sa farisejima si tačno primetio , ali ono u vezi sa konačnim zadavanjem udarca bezbožnicima,nisi ništa razumeo.Kada je tvoj vatreni pristalica pominjao ateiste ili bezbožnike,on je mislio da je reč o onima koji ne veruju u Bibliju, i da je reč o ljudima koji tu Bibliju nikad ne čitaju niti bilo kakve veze sa Bogom imaju.;što je još gore,da je on znao da će se to moje površno znanje (diletantizam),po već iksti put još jednom okrenuti protiv njegovog umišljenog znanja,on tu izjavu nikad ne bi dao; u svemu tome najvažniji je bio onaj završni deo: ti, svojevremeno neočekivani, ti, ne znaš,nemaš znanje koje ja kao nepobedivi i prosvetljeni predstavnik crkve koja je pravoslavna i zar ti samo ime to ne objašnjava?;zar ti moj skromni Nick ne kaže sve?Zamislimo da mudrac sa skromnim nickom ode u Grčku i ugosti ga neki privatnik.Posle šetnje u gradu,naš mudrac se vraća kod svog domaćina i vidi kako on iznosi sve vredne stvari iz sobe svoga gosta. Domaćin to čini vrlo brzo i panično da se slućajno gost ne bi vratio i uhvatio u krađiMudrac nezadovoljan ponašanjem svog domaćina objašnjava mu da je krađa nedopustiva za jednog poštenog čoveka.Domaćin da bi pobio ustanovljeno činjenično stanje,vadi svoj pasoš sa slikom i u pasošu zvanično ubeleženom imenu koje glasi:Hristos Papadopulos,(ime Hristos je vrlo rasprostranjeno u Grčkoj )i mudracu trijumfalistički i samozadovoljno postavlja pitanje :zar ti ovo ime ne kaže sve?Golublja pamet i zmijska bezazenost.Toliko o telesnoj mudrosti našeg drčnog znalca.
  Svetitelj iznerviran što je njegov pulen demaskiran,ljutito dobaci:dobro, dobro pusti njegovu telesnu mudrost,pređi već jednom na njegovu duhovnu mudrost i dovrši već jednom ono oko bezbožnika,jer mene svetitelja prvenstveno interesuju duhovne stvari!!!Da vidimo,šta u zakonu piše: A B E Z B O Ž N I K U REČE BOG, ZAŠTO KAZUJEŠ UREDBE MOJE I NOSIŠ ZAVET MOJ U USTIMA SVOJIMA? A SAM MRZIŠ NA NAUKU,I REČI MOJE BACAŠ ZA LEĐA ( Psalam 50:16,17).Opširan komentar ovog Gospodnjeg odgovora nije potreban.Više je nego očigledno, da su reči iz Psalma upućene bezbožnicima,koji su učinili ZAVET SIROMAŠTVA sa Bogom; to bezbožnika ne sprečava da vozi automobil u vrednosti od šezdesetak hiljada evra.
  Gade sektaški!,opet si sve okrenuo protiv mene i mojih sledbenika,rezignirano dodaje zamračitelj Sava, školska slava,ali,ali,zašto si prećutao pitanja koja ti je postavio jedan od mojih najvernijih sledbenika, skromni ser Gogsy? Ne sećam se dobro tih pitanja,rekoh zamračitelju i zamolih ga da mi ih ponovi.Haaa,znači počinješ da lapiš ništarijo,a otvorio si tu tvoju fljašku na mene i ne prestaješ da laješ,a nisi kadar da zapamtiš dva ključna pitanja koja si maliciozno pokušao da zabašuriš.Dok mi je sveti Sava upućivao ovaj očinski i blagi ukor i osvežavao mi pamćenje, ja se konačno setih o kojim se pitanjima radi: Da li misliš da Bog ćuti? Da ćuti evo već 2000 godina.I da pušta Sotoni da samo on priča(šapuće)??
  Da pročitamo šta piše u zakonu:...IZA VETRA DOĐE TRUS;ALI GOSPOD NE BEŠE U TRUSU;A IZA TRUSA DOĐE OGANJ;ALI GOSPOD NE BEŠE U OGNJU. A IZA OGNJA DOĐE GLAS TIH I TANAK...GOVOREĆI:ŠTA ĆEŠ TI TU...? (prva knjiga o carevima 19:11-13).
  RIČU NEPRIJATELJI TVOJI NA MESTU SABORA TVOJIH, S V O J E O B I Č A J E P O S T A V L J A J U MESTO NAŠIH OBIČAJA(Psalam 74:4).
  KAMUFLAŽA JE GLAVNI ADUT TVOJIH PRISTALICA JER NEPRESTANO OPISUJU HRISTA KAO SOTONU ,A SOTONU KAO HRISTA.
  Dosta više sektašu i otpadniče!!, riknu svetitelj Sava iz devetog kruga Danteovog pakla.Tošto si demaskiro mene i moje pomagače,peče me gore nego ova neizdržljiva jara od 100 hiljada stepeni Celzijusevih i. ako nastaviš, pući će mi srce, koje nisam nikad ni imao,reče zamračitelj i po drugi put ispusti dušu.Bila je to njegova druga i poslednja smrt.
  Sada da nastavimo razgovor sa pomirljivom osobom pod šifrom Ispravka.
  Valovi sveštenici dakle, postavljaju pitanja svojim suparnicima i očekuju odgovor na njih.Kada odgovor ne potvrđuje njihove neosnovane teze,oni postavljaju neko sledeće pitanje, i tako u nedogled Ali možda će i tome uskoro doći kraj .Nadam se da će ova replika doprineti da sagovornika nekako vratimo na temu razgovora, a glavna tema je jedini ispravni koncept hrišćanstva.Pošto je temeljni poznavalac Kumranskih spisa, video da priča o jedino ispravnom konceptu ne prolazi i u koju više ni sam ne veruje,preostalo mu je da nastavi sa omiljenom metodom onih koji su apsolutno nesposobni da odgovore na način na koji je Hristos tražio od svog sagovornika da odgovori .Na pitanje zakonika kušača(koji je uzor šampionu u broju titula) :šta će činiti da dobije život večni,Hristos odgovara: Š T A J E N A P I S A N O U Z A K O N U? KAKO ČITAŠ? Ja bih takođe želeo da mi moji sagovornici lepo saopšte gde u zakonu nalaze sve te beskonačne priče koje nemaju ni glave ni repa.Dok Hristos traži da se čita iz zakona antihristi hoće da im se čita iz zakona koji su sami. napisaliAli takva praksa je nezakonita jer sve što se čini bez zakona je nezakonito ; kako će proći oni koji rade bez zakona jasno je zapisano u Matej 7:22,23 i u Rimljanima 2:12.Prosto ne verujem svojim ušima kad mi bezakonici zadaju za domaći zadatak da dobro proučim poslanice apostola Pavla..Sve koji to od mene traže umoljavam da sa pažnjom pročitaju reči zabeležene u Rimljanima 2:13 ,25; 3:31; 7:12; 8:6-8;13:8-10. Ovaj 10-ti stih iz poslednjeg citata,isti je kao i zaključak Starog zaveta,koji je zabeležen u knizi Propovednikovoj 12:13.Konačni zaključak iz Rimljanima 13:10 je dakle jasan kao sunce.Kada stručnjak za Kumranske rukopise objasni taj stih onda ljubav više nije izvršenje zakona nego neizvršenje.Ko ne upadne u njegovu sotonsku zamku blago njemu, jer u Otkrivenju 14:12 zadat je smrtni udarac svim novatorima kako iz Pravoslavne tako i iz Katoličke i Protestantske crkve.Novatori su oni koji osporavaju doslovno značenje tog stiha:Ovde je trpljenje svetih,koji drže zapovesti Božije i veru Isusovu. Ekspert za jevrejski je propustio priliku da nam svoje veliko znanje prenese i saopšti da je u Jevrejskom jeziku, tautologija(ponavljanje jedne misli istim ili različitim rečima,napr:obožavati idole i kumire; uzmimo,naprimer,sledeći primer,objašnjava Vujaklija) vrlo često zastupljena.Tipičan primer za to je stih iz Jeremije 36:3 ,gde se pominju bezakonje i greh ,a apostol Jovan objašnjava i kaže: SVAKI KOJI ČINI GREH I BEZAKONJE ČINI ;I GREH JE BEZAKONJE. Sve ovo treba da se zna jer u protivnom,neko bi mogao da pomisli da između Božijih zapovesti i Isusove vere ima neke razlike;tu je opet reč o tautologiji.;.Kad im se postavi konkretno i precizno pitanje,oni odgovor ne daju ili je odgovor dat nemuštim jezikom.Jedino za šta su spremni, je vođenje monologa i pisanje slobodnog sastava;u njima najčešće ispoljavaju kompleks više vrednosti, koji potiče iz kompleksa niže vrednosti..Najkraće rečeno:nepobedivi su u pretakanju šupljeg u prazno..Valjano, ne mogu da sastave ni dve rečenice na srpskom a razmeću se poznavanjem stranih jezika.Na srpskom se može reći: reč ili riječ.Hrvatski književni jezik ima samo ovu drugu varijantu Jezički ekspert, koji stalno pevuši: niko nema,šta Srbin imade,ima i treću,u književnosti nepostojeću i glasi; rieč.Naravno da se sve ovo oko reči reč zove cepidlačenje i traženje dlake u jajetu.Cepidlačenje nije nikad bilo deo moje ličnosti.Cepidlačenjem i jalovim prepucavanjem bavi se, ko drugi nego bajkoviti Ser Gogsy.Da nije njega,ko bi potvrdio istinitost narodne izreke:davljenik se i za slamku hvata!?.
  Dobro!Sada više nema omiljene petoparačke taktike svetosavskih demagoga iz serija kaubojskih filmova: mi (dobri momci) i vi(loši momci),nego idemo na ti i ja.Takav način ophođenja je jedino civilizacijski prihvatlujiv,U takve odnose stupaju samo osobe koje su pune straha od eventualne konkurencije.Opšte je mesto da se u muško-ženskim odnosima, konkurencije najviše plaše impotentni muževi .Rekavši ovo, otkrio sam vruću vodu i rupu na saksiji , baš kao što si se ti upetljo ko pile u kučine,kada si rekao:.Vi obojica idete u zakonsko delovanje dana...za nebeski pojam večnog života odmor je u danu Danas...ako ste pozvani uđite u večni počinak ili dan-dan Gospodnji ili večni odmor..Iskreno priznajem da sam samo diletantski(površno) govorio o zakonskom delovanjanju dana.O tom pitanju ima mnogo više da se kaže,ali kako vreme odmiče, za ovaj put ovoliko; ako Bog da i to će biti učinjeno jednom drugom prilikom..
  Pošto si se ti obratio,ne samo meni nego i ser Gogsiju, evo serija pitanja za njega:
  Da li misliš da si me tvojim pitanjima konačno stavio na katafalk?
  Jesu li te možda sindromi katatonije i katafore oburlavile do te mere da više ne razlikuješ šta znači provaljiv a šta provaljen? Na tebi ostaje da se složiš ili ne složiš sa mojom tvrdnjom da tvoji postovi nisu provaljivi nego provaljeni.
  U slučaju da je na ovo pitanje odgovor pozitivan,na njega može odgovoriti bilo koji od tvojih pristalica;
  S obzirom da su tvoje tvrdnje dijametralno suprotne Hristovim tvrdnjama,možeš li da mi argumentovano dokažeš da nisi antihrist?
  Tvoja definicija neozbiljnih sagovornika je tačna: neozbiljni sagovornici zanemaruju većinu činjenica i celokupnu sliku držeći se jednog isečka,koji naravno nema svoju sveobuhvatnu suštinu bez ostalih srodnih isečaka.S obzirom da je u Mateju 16:18 reč o Hrišćanskoj a ne antihrišćanskoj crkvi,
  Možeš li da mi konkretno navedeš koje sam to činjenice ja zanemario,i kog sam se to isečka ja držao?
  Da li si možda doktor honoris kauza, ali da to zbog tvoje uobičajene skromnosti nećeš da priznaš?
  Da li misliš da će i ovoga puta tvoja popovska lukavština,moći da ti pomogne da odgovoriš na ova pitanja ili neće moći?
  PAŽNJA,PAŽNJA,nije pobego zec s ražnja,nego na samom kraju,dobro čujte ovo.U Otkrivenju 1:3; 21:4 i u Isaiji 35:10, nalazimo viziju Hristovog raja:Srećan je koji čita ovu knjigu, a srećni su i koji slušaju reči ove proročke poruke i zapamte što ovde piše:Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih,i smrti neće biti više,ni plača,ni vike ni bola neće biti više..(jer) koje iskupi Gospod,vratiće se i doći će u Sion(vidite reči iz Jevrejima poslanice 12:22-24) pevajući, i večna će radost biti nad glavom njihovom, dobiće radost i veselje, a žalost i uzdisanje bežaće.
  U knjizi: Kula radosti, pisac vladika Nikolaj, na str. 191, nalazimo viziju nekog drugačijeg raja: Jedan monah u manastiru svetog Pantelejmona na Atosu u Svetoj Gori ispričao nam je jednu svoju tajanstvenu viziju: Jedne noći,reče on, probudiše me neki neobični zvuci.Pogledah na groblje, i videh nekoliko monaha kako stoje na svojim grobovima.Većinu sam prepoznao,jer su nedavno pomrli.Tužno su plakali i ječali.-Šta vam je braćo?-upitah. Zar niste u raju?Jesmo, odgovorili su u horu. Mi jesmo u raju ali ne vidimo lice Gospodnje.
  Mislim da sledeće poznate ličnosti nisu fariseji: Zaharije Trnavčević,Vladeta Jerotić ,Dobrica Ćosić i Matija Bećković.
  Bio bih vrlo zadovoljan da mi neko od njih ili svi zajedno,iskreno odgovore na ovo jednostavno pitanje: koja od te dve vizije je istinita, a koja lažna? U traženju odgovora,sigurno bi im pomogle reči zapisane u prvoj poslanici Jovanovoj 1:21,22.
  . Ako mi nijedan od četvorice ne uputi odgovor preko Foruma:Cafe Vojvodina na moj nick Neocekivani,to će značiti da sam se prevario u proceni njihovih ličnosti.
  Živim u nadi da ćemo se mi još ćerati.
    Vrh

 12. #12

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Neshvatljiva je činjenica da prepotentni ser Gogsy ima tako kritičan stav prema katoličkoj sredini iz koje je njegova sekta(sic!), izašla.
  (Šic) se upučuje mačkama a ne ljudima. Ili si i to negde "pročitao" u Bibliji? Pa pored obožavanja subote, izvrtanja Svetog Pisma, voliš i da vredjaš ljude u sopstvenoj nemoći da bilo šta drugo učiniš?
  Ako ako...sebi štetu činiš...Zaslepljenost "subotom" ne dozvoljava ti da vidiš dalje od sopstvenog nosa. Opet, sebi na štetu...

  Dalje, tvoj način komunikacije koji se svodi na obraćanje nekom drugom, trećem licu, a ne direktno osobi kojoj se obraćaš, svojstven je ljudima koji u RL kada pričaju s nekim, oni gledaju u pod ili negde sa strane, a ne u oči! Zašto? Pa zato jer ili su stidljivi, ili im je nečista savest. Ti ćeš se već sam pronaći medj' ova dva...

  Dalje, gogsy nikada nije imao kritičan stav prema "katoličkoj sredini" (to se može lako utvrditi u mojim postovima), nego prema Vatikanu - kao instituciji antihrista! I prema onima koji iskrivljuju i izopačuju Bibliju kako njima odgovara!
  Ali, to nije ovde tema, pa ako te interesuje otidji na temu predvidjenu za ta pitanja...Naznači ću samo -> po kojoj Hristovoj Reči, Savetu, i Zapovesti, papa sebe proglašava za bezgrešnog? Kada znamo da nema i ne može biti potpuno bezgrešnih! Bezgrešan je samo Hrist! Ko dakle, dade pravo papi za takav čin?
  Odgovor je vrlo jednostavan, ako se uključi mozak.
  Ali kada je neko sklon izvrtanju Božije Reči, šta je za njega da izvrće, laže i maže, i tudje...

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  ispričaću dve zabavne anegdote: Ode Šiptarka sa Kosova kod sudije da tuži Crnogorca zato što ju je navodno silovao.Na sudijino pitanje:kako zna da je siledžija bio baš Crnogorac, Šiptarka odgovara: pa zato što sam sve radnje odradila sama.
  haha
  ...ovo je baš baš smešno..
  haha
  ...vrlo vrlo duhovito...i u duhu religijskih tema haha khkh...

  Zamisli da je Isus u svojim pričama koje je pričao narodu, koristio ovak' e "duhovite" primere, m? O silovanjima i tako to...
  A ti hoćeš da kažeš da si na Hristovoj strani? Ma hajte, molim vas...

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  I sad čujte priču.Jedan parohijski sveštenik....
  Baš me briga šta je radio jedan parohijski sveštenik....

  I ne znam zašto tebe to tangira i toliko zanima? Jedino ako podmuklo želiš da preko loših popova srušiš koncept Pravoslavlja i Hrišćanstva? Da li je to tvoj sektaški plan?
  To bi bilo isto kao kada bi smo zbog loših lekara srušili komplet medicinu! Ili, zbog loših naučnika, urušili kompletnu nauku! Ili, zbog loših učitelja, ukinuli škole...itd....
  Ili si prosto poput kakve strine koja voli uz jutarnju kaficu da tračari o komšiluku..."Komšinica Mica je jutros ispraznila pepeljaru kroz prozor, ahhh...one preporuke ("koncept") istaknute na tabli o zaštiti životne sredine, ništa ne valjaju...."
  Bah...

  Postoje loši sveštenici!
  PA ŠTA?
  Pa šta ako ima loših, namazanih, pokvarenih...ima ih u svim sverama života, a ne samo u religiji! I "svi će dobiti po delim svojim..." Šta tu nije jasno?
  Koliko li je samo primera, izopačene vere. Misliš li da medju tvojim subotarima, jehovinim svedocima, i ostalima, nema loših i namazanih "vukova u jagnjećim kožama" ?
  I tekako ima!

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  ;.Kad im se postavi konkretno i precizno pitanje,oni odgovor ne daju ili je odgovor dat nemuštim jezikom.Jedino za šta su spremni, je vođenje monologa i pisanje slobodnog sastava

  Čudo nevidjeno kroči na forum!

  Ali to čudo zaboravlja da je ovo forum! A ne takmičenje u : Ko će napisati bolji literalni sastav. ili : Ko će napisati bolji scenarijo za pozorišnu predstavu!
  A tvoji postovi nisu ništa drugo, nego pozorišne predstave...odnosno, pozorište u kući...Svojevrsna komeNdija, kao pop Ćira i pop Spira...I služi za zabavu, a ne edukaciju...

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Živim u nadi da ćemo se „mi još ćerati“.
  Samo se ti ćeraj....
    Vrh

 13. #13

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  Telesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je i mir.Jer telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božijemu niti može( Rimljanima 8:6,7).
  Namera je zapovesti ljubav od čista srca i dobre savesti i vere nelicemerne,u kojima neki pogrešivši svrnuše u prazne govore, i hteli bi da budu zakonici, a ne razumeju ni šta govore, ni šta utvrđuju ( 1 Timotiju 1: 5,6) A sada navodim reči koje si mi uputio:Šic se upućuje mačkama a ne ljudima, Ili si i to negde pročitao u Bibliji? Pa pored obožavanja subote, i izvrtanja Svetog pisma, voliš i da vređaš ljude u sopstvenoj nemoći da bilo šta drugo učiniš? Ako, ako sebi štetu činiš
  Najpre o onome šta sam pročitao u Bibliji: na molbu žene Hananejke da joj izleči ćerku Hristos odgovara: nije dobro uzeti od dece hleb i baciti ga psima Matej 15:26 ; Ako sam se po čoveku borio sa zverovima u Efesu, kaka mi je korist ako mrtvi ne ustaju? 1 Korinćanima 15 .32. ( A 16-tu i 23-ću glavu iz knjige proroka Jezekilja pročitaj sam).
  Ne dajte svetinje psima Matej 7:6 Kada bih ovaj savet prihvatio ti bi bio osuđen da sav ostatak života provedeš u duhovnom i telesnom mraku, ali ja to ne želim.
  A u leksikonu stranih reči i izraza od Milana Vujaklije , pročitao sam objašnjenje za pojam sik gde nam se kaže : Sik ( latinski sic; obično se stavlja u prikazima i dr. kod izraza i mesta na koja se želi obratiti pažnja).
  Pošto je tvoja nevera(sic) licemerna i nije od čistog srca, tebi je jedino preostalo da u tvojoj moći svrneš u prazne govore koji nemaju ni glave ni repa.Prvo sam mislio da ti leže slobodni sastavi, ali posle ovog tvog šicovanja vidim da ti ni oni ne idu od ruke.
  Pošto sam primetio da je to tvoj običaj da kažeš : baš me briga za ovoga ili onoga, nameće se zaključak da si ti Kainov potomak..Posle ubistva koje je počinio nad svojim bratom(baš kao što je činio i tvoj Svetitelj Sava) , Gospod pita Kajina: gde ti je brat Avelj? A on odgovori: ne znam: zar sam ja čuvar brata svojega( sic)? ( 1 Moj 4:9). Drugi tvoj uzor je Pilat, koji pere ruke i govori: ja nisam kriv(sic) u krvi ovoga pravednika (baš kao što nije kriv tvoj svetitelj u krvi Bogumila) : vi ćete(ti kažeš oni će) videti .Matej 27:24..
  Između subotara ( koje ti nazivaš mojima), i tebe i tvojih nedeljara ne postoji nikakva suštinska razlika. Iz silne ljubavi prema meni, zbog mojih teoloških stavova koji im se ni malo ne dopadaju, jedan od njih reče da me treba ispeći na ražanj.Svima vama zajedno, zakon nije ni potreban, jer vi sami sebi pravite zakone po sopstvenoj meri.Od svih zakona, najmiliji vam je zakon jačega.
  Svidelo mi se tvoje pitanje: Po kojoj Hristovoj Reči, Savetu i Zapovesti, papa sebe proglašava za bezgrešnog? To je jedno od retkih ili možda i jedino pametno pitanje koje si ti postavio, zato što je to pitanje načelno.Shodno tome, postoji samo jedan mogući odgovor: isti hristos ( sic!) koji je njemu i vama dao odobrenje da promenite drugu i četvrtu zapovest, dao je i papi odobrenje da se proglasi bezgrešnim.
  Pravu sliku o sebi kompletirao si, kada si komentarisao moju rečenicu u vezi sa ćeranjem;ti da si obratio pažnju na imena naših ljudi dobro poznatih javnosti, primetio bi da je među njima bilo i ime našeg afirmisanog pesnika Matije Bećkovića; kako on relativno često koristi simpatičnu uzrečicu:još ćemo se mi ćerati, moja rečenica bila je prvenstveno upućena njemu a tek posle drugima. Kao notorna i dokazana neznalica po svim pitanjima, . ti si najmanje bio pozvan da komentarišeš tu rečenicu. Nadajući se da si duhovit i interesantan, ti si je, na sopstvenu štetu, ipak komentarisao,Konačno si sa dosta uspeha opravdao svoj drugi nick, kad ti se već nije dalo da opravdaš prvi. Lično tebi postavio sam čitavu seriju pitanja i ti u svom mandarinskom stilu, jednostavno nisi dao odgovor ni na jedno postavljeno pitanje..Pošto sam takođe postavio pitanje u vezi sa ispravnošću dveju sasvim različitih vizija, ti si imao izuzetnu priliku da pokažeš svoje znanje. Ti i na to pitanje prividno nisi dao odgovor; kažem prividno, jer je tvoje ćutanje mnogo rečitije nego tvoje kazivanje.Svi koji su uporedili te dve različite vizije razumeli su i bez tvog odgovora da je vizija pravoslavnog monaha dolazila od oca laži. Posetioci ovog Foruma nisu ni očekivali tvoju potvrdu da je katran crn i sneg beo..
  Ako nikad dosad nisi razumeo reči iz knjige proroka Malahije 2:3 i 1 Kor. 3 :18,19 ovoga puta ćeš ih, Mister Lapsus , bez ikakve sumnje, razumeti.!
    Vrh

 14. #14

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  „ Telesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je i mir.Jer telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božijemu niti može“( Rimljanima 8:6,7).
  „Namera je zapovesti ljubav od čista srca i dobre savesti i vere nelicemerne,u kojima neki pogrešivši svrnuše u prazne govore, i hteli bi da budu zakonici, a ne razumeju ni šta govore, ni šta utvrđuju ( 1 Timotiju 1: 5,6) „
  “Bolje je slušati karanje mudroga nego da ko sluša pesmu bezumnih…Jer kao što prašti trnje pod loncem, takav je smeh bezumnikov; i to je taština…Nasilje obezumljuje mudroga, i poklon izopačuje srce…Bolji je kraj stvari nego početak joj; bolji je ko je strpljivog duha negoli ko je ponositog duha… Ne budi nagao u duhu svom na gnev, jer gnev počiva u nedrima bezumnih.”

  “Pogledaj delo Božije; jer ko može ispraviti šta On iskrivi?”

  “Doista nema čoveka pravednog na zemlji koji tvori dobro i ne greši.”


  (Propovednik 7)


  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  A sada navodim reči koje si mi uputio:“Šic se upućuje mačkama a ne ljudima, Ili si i to negde „pročitao“ u Bibliji? Pa pored obožavanja subote, i izvrtanja Svetog pisma, voliš i da vređaš ljude u sopstvenoj nemoći da bilo šta drugo učiniš? Ako, ako sebi štetu činiš „
  Najpre o onome šta sam pročitao u Bibliji: na molbu žene Hananejke da joj izleči ćerku Hristos odgovara:“ nije dobro uzeti od dece hleb i baciti ga psima „ Matej 15:26 ;
  O manipulatoru belosvetski

  Ali Hananajka odgovara->
  27. “A ona reče: Da, Gospode, ali i psi jedu od mrva što padaju s trpeze njihovih gospodara.”
  I Isus odgovara->
  28. “Tada odgovori Isus, i reče joj: O ženo! Velika je vera tvoja; neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi kći njena od onog časa.”
  ( Matej 15:22-28 )

  Ono što je karakteristično za belosvetske manipulatore, to je da uvek citiraju po jedan stih!!! Nikada stih dva pre, i stih dva tri posle!
  A to tako ne ide! Jer citirajući samo po jedan stih otvaraju se vrata manipulisanju (da ne reknem majmunisanju) i tumačenju po principu: “kako mi odgovara”...


  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  „Ako sam se po čoveku borio sa zverovima u Efesu, kaka mi je korist ako mrtvi ne ustaju? „ 1 Korinćanima 15 .32. ( A 16-tu i 23-ću glavu iz knjige proroka Jezekilja pročitaj sam).
  Tako i ovde.

  A 1. Korinćanima kaže i ovo->

  33. Ne varajte se: zli razgovori kvare dobre običaje.
  34. Otreznite se jedanput kao što treba, i ne grešite; jer neki ne znaju za Boga, na sramotu vama kažem.
  35. Ali će vam reći ko: Kako će ustati mrtvi? I u kakvom će telu doći?
  36. Bezumniče! To što seješ neće oživeti ako ne umre.
  37. I što seješ ne seješ telo koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kako.
  38. A Bog mu daje telo kako hoće, i svakom semenu svoje telo.

  40. I imaju telesa nebeska i telesa zemaljska: ali je druga slava nebeskim, a druga zemaljskim.

  44. Seje se telo telesno, a ustaje telo duhovno. Ima telo telesno, i ima telo duhovno.
  45. Tako je i pisano: Prvi čovek Adam postade u telesnom životu, a poslednji Adam u duhu koji oživljuje.
  47. Prvi je čovek od zemlje, zemljan; drugi je čovek Gospod s neba.

  51. Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se pretvoriti.
  53. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.


  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  „Ne dajte svetinje psima“ Matej 7:6 Kada bih ovaj savet prihvatio ti bi bio osuđen da sav ostatak života provedeš u duhovnom i telesnom mraku, ali ja to ne želim.
  Pa to je sjajno!
  Hvala ti. Da nije tebe, prosto ne bih znao šta da radim. Spasioče moj.

  Cccc…

  Medjutim, Pismo kaže ovo->

  26. Ne bojte ih se dakle; jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati.
  (Matej 10)


  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  A u leksikonu stranih reči i izraza od Milana Vujaklije , pročitao sam objašnjenje za pojam sik gde nam se kaže :“ Sik ( latinski sic; obično se stavlja u prikazima i dr. kod izraza i mesta na koja se želi obratiti pažnja).“
  Naseo si kao neočekivana strina. Pa zar stvarno misliš to što misliš(ne misliš)?
  Tvoje (sic) je s namerom postalo (Šic), ali ne zato što ja nemam Wikicu ili Vuju Milana! Neg’ kao što Savle postade Pavle, u tvom slučaju obrnuto (sic) postade (Šic) i od Neočekivanog postade Neočekivana(strina) sklona tračevima, ogovaranjima, ko je šta rek’o / porek’o / prod’o i kupio…Tvoje pisanije u režiserskom i za pozorišne predstave stilu, govore da tebi nije stalo do ISTINE, nego do veličanja sopstvenog literalnog umeća. Pa se razbacuješ stranim rečima i izrazima, proze i stiha, ističući a samim tim i veličajući sopstveno poznavanje/pod znacima navodnika/ naše domaće književnosti….Pa za tvoje dobro, i iz čistih pedagoških razloga, poslužih se malom (Šic)manipulacijom da osetiš na sopstvenoj koži šta činiš – kad’ manipulišeš Svetim Pismom!


  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Pošto je tvoja nevera(sic) licemerna i nije od čistog srca, tebi je jedino preostalo da u tvojoj moći svrneš u prazne govore koji nemaju ni glave ni repa.
  Ako su moji “govori” prazni, onda je i Biblija prazna….jer moje govore crpim isključivo iz nje! Svaki navod, konstataciju i komentar, mogu potkrepiti s Rečima iz Pisma…vrlo jednostavnim, prostim, narodskim jezikom. Nisu mi potrebni literalni sastavi s gomilom debelih stranih reči(sic) koje niko živ ne razume…
  Ali oni nadmeni, samohvali, prepotentni i bahati, neka pišu šta pišu. Samo, kome pišu? U većini slučaja pišu sami sebi, i svom egu…a ne zarad istine i namere da pomognu drugome…


  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Pošto sam primetio da je to tvoj običaj da kažeš : baš me briga za ovoga ili onoga, nameće se zaključak da si ti Kainov potomak..
  Prvo moraš skinuti paučinu s očiju da bi mogao bilo šta primetiti.
  Moj običaj je da kažem: Baš me briga za ovoga ili onoga, misleći pri tom na “ovoga” što se krsti levom, i na “onoga” što se krsti desnom! Baš me briga za matore fariseje!
  Ali me je itekako briga za nekog klinca koji kreće putevima raznih poroka i ka sopstvenom samouništenju…jer, njemu se još može pomoći dobronamernim i konkretnim savetima, pa i preko foruma ako nema druge…shvataš?

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Između „ subotara „( koje ti nazivaš mojima), i tebe i tvojih „ nedeljara“ ne postoji nikakva suštinska razlika. Iz silne ljubavi prema meni, zbog mojih teoloških stavova koji im se ni malo ne dopadaju, jedan od njih reče da me treba ispeći na ražanj.
  Eto vidiš, ti bi mene “peko”, a neko bi tebe “peko”… I tako se opet obistinjuje ona: “Ko se ražnja laća, od ražnja i strada…”

  I da ispravim tvoju šaljivu konstataciju-> Nikada nigde nije zabeleženo da postoji bilo kakva verska zajednica pod imenom : Nedeljari! Dok, sa druge strane Subotari su legitimno registrovani baš pod takvim nazivom! I sam naziv govori više od hiljadu reči….za njih je centralna stvar subota! A za nas “nedeljare” centralan i jedini jeste Hrist!

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Pravu sliku o sebi kompletirao si, kada si komentarisao moju rečenicu u vezi sa „ćeranjem“;ti da si obratio pažnju na imena naših ljudi dobro poznatih javnosti, primetio bi da je među njima bilo i ime našeg afirmisanog pesnika Matije Bećkovića;
  Bole me uvo za imena bilo kakvih ljudi poznati javnosti….interesuju me samo ovi “mali” obični i nepoznati….

  A ti i dalje stvaraj idole…I budi idolopoklonik…

  Pa se ćeraj s njima do mile volje…

  Citat Neocekivani kaže: Pogledaj poruku
  Lično tebi postavio sam čitavu seriju pitanja i ti u svom mandarinskom stilu, jednostavno nisi dao odgovor ni na jedno postavljeno pitanje..
  Daj mi jedan jedini razlog zašto bih odgovarao na tvoja nemušta pitanja?

  Kad mi odgovoriš na moje prvo postavljeno pitanje, tebi upućeno-> “Da li kolješ jagnje?”
  ...možda ti i odgovorim na poneko…

    Vrh

 15. #15

  Odgovor: Od Crkve do Ali Babine pećine II

  LABUDOVA PESMA NEBITNOG LIKA

  Iako ti je tumačenje Biblijskih tekstova poznato koliko i znanje Kineskog jezika, ti si ponovo pokušao da izigravaš teologa i tumača znalca.
  Tvoje šicovanje na pogrešnom terenu( šicuje se na košarkaškom a ne na terenu teologije) pokazalo je da ti n e razumeš ni osnovne telesne stvari, pa je onda suviše govoriti o tvom razumevanju duhovnih stvari koje telesni ljudi nisu u mogućnosti da shvate. Da bi pokrio svoje nemerljivo neznanje, ti nisi oklevao da razvežeš priču o nekom mom nasedanju, misleći da će neko od posetilaca Foruma poverovati u tu tvojuLabudovu pesmu.
  Ti si zaboravio na reči koje si mi uputio: Šic se upućuje mačkama a ne ljudima. Ili si to negde pročitao u Bibliji? Ja sam ti na tvoje pitanje odgovorio i rekao ti gde sam i šta sam stvarno pročitao u Bibliji, da bih ti u isto vreme pokazao da Hristos iz Jevanđelja ne upotrebljava uvek rukavice kao što je to slučaj sa crkvenim hristom.
  U Bibliji, dakle nisam pročitao da je Hristos dovodio ljude u vezu sa mačkama i njihovim karakterima, ali sam ti navedenim odgovorom pokazao da je Hristos dovodio ljude u vezu sa karakterima pasa.
  Shvativši da je tvoj post pečen i kuvan ti si mi brže-bolje podmetnuo zločinačku nameru da bih ja tebe pekao.Tebe će ispeći tvoje bezakonje tako da ja nemam potrebe da činim ono što će neko drugi nepogrešivo učiniti.
  Tvoje prepisivanje stihova koji prethode ili slede stih koji sam naveo, ne menja činjenicu da je Hristos dovodio u vezu ljudske karaktere sa psećim karakterom;.tvoje kevtanje tu ništa ne menja
  Moji direktni odgovori upravo pokazuju da mi je jedino stalo do istine koju ti mrziš.Tvoja neosnovana tvrdnja kako ja hoću da istaknem svoje literalno( umesto da prepisuješ duga objašnjenja u vezi sa značenjem jevrejskih reči i izraza u koje se razumeš kao krava u latinski, korisnije bi ti bilo da počneš da učiš srpski ili hrvatski pa da naučiš da je umesto literalno trebalo napisati literarno, ili možda hoćeš da kažeš da si ti i to znao samo si hteo da mi daš još jednu priliku da nasednem kao neočekivana strina?Kad bih posećivao neku pravoslavnu školu, gde Pahomije drži nastavu , sigurno bih bio u opasnosti da nasednem na njegovu dršku ili pak, da sam u nekom manastiru rizikovao bih da nasednem na dršku od lopate u zamahu. Pošto se pridržavam saveta iz prvog Psalma : Blago onome koji ne ide na veće bezbožničko, ne rizikujem da mi se tako nešto desi) umeće , je bespredmetno jer bi ona mogla biti predmet razmišljanja samo u slučaju da umesto šifre neocekivani, stoji moje pravo ime i prezime sa punom adresom.A u krajnjem slučaju, svako ističe ono što ima: ko je manje-više nepismen ističe svoju polupismenost, ako je neko manje-više pismen , takav ističe u većoj ili manjoj dozi svoju pismenost.Takav je prirodan zakon. Kako ti prezireš sve logične i propisane zakone, normalno je da ti mnogo više ceniš sastave tvoga tipa koji nemaju ni glave ni repa.
  Posebno si se proslavio kada si energično ustvrdio da su subotari legitimno registrovani baš pod tim imenom.I sam naziv govori više od hiljadu reči; za njih je centralna stvar subota a za nas nedeljare centralan i jedini jeste Hrist!
  Dole priloženi dokaz o tome kako su ove dve firme zvanično i legitimno registrovane, pokazuje da ti neprestano ponavljaš istu grešku: govoriš o onome što ne znaš.
  Kada bi ti znao značenje prideva nemušt, sigurno mi ne bi napisao da sam ja tebi postavio nemušta pitanja.
  Na pitanje ko kolje jagnje ti si dobio odgovor u postu namenjenom Ljubiši. Taj odgovor jasno pokazuje da za Đurđevdan jagnje kolješ ti i tvoji istomišljenici, a nikako ja, jer mi je savršeno jasno da je Hristos jagnje zaklano od postanja sveta.(Otkrivenje 13:8).
  U već istaknutom postu pod naslovom: uloga zakona u životu hrišćanina, otklonjene su .sve nedoumice u vezi sjena
  A vi oboženi pošto vam Hristos fizički više nije dostupan da sa njime činite po sopstvenom nahođenju, vi onda svoje ubilačke prohteve ispunjavate preko životinje koja ga simbolično predstavlja. Naslađivanje pečenim jagnjetom mnogo vam više prija nego vest iz Mateja 23 koje vam je Lav iz plemena Judina uputio da ne živite u iluzijama; ali baš kao što slepi ne vide, tako gluvi ne čuju.
  U tvom očajničkom pokušaju da dokažeš kako sam ja samohvalisavac, izgovorio si neverovatne reči: Svaki navod, konstataciju i komentar, mogu potkrepiti s rečima iz Pisma. Da si kazao frustraciju a ne konstataciju, tvoja izjava bi donekle bila tačna, a ovako, ona je samo jedna obična šarena laža.Tu tvoju neslućenu mogućnost ti još uvek nisi iskoristio.
  S pravom si smatrao da je papi potrebno Hristovo odobrenje da bi sebe proglasio nepogrešivim.
  Evo ti sada pružam priliku da mi pokažeš da sve možeš da dokažeš uz pomoć Pisma: navedi gde se nalazi Hristovo odobrenje da se posvećeni i od Boga blagosloveni sedmi dan, može zameniti od Boga neposvećenim i bez blagoslova prvim danom.
  Hristos da je hteo da to odobrenje da sigurno bi to i učinio u Mateju 5:21-48;24:20; u Luci 23:56 i u Jevrejima 4:9. ali svi ti navodi pokazuju da si ti taj samohvalisavac a ne ja.
  Drži svoje poroke za sebe i nemoj ih pripisivati meni .
  Hristos dakle nije dao nikakvo odobrenje za promenu; antihrist kog ti prividno osporavaš
  je taj koji je dao to odobrenje i ti ga oberučke prihvataš I tako poštuješ antihrista umesto Hrista.
  Pošto se bez prestanka razmećeš svojim znanjem jevrejskog jezika kao i mogućnošću da sve dokažeš uz pomoć Pisma, zahtevam od tebe da i ti temeljno obradiš teme: uloga zakona u životu hrišćanina , u čije ime su apostoli krštavali, i koje je značenje priloške odredbe za vreme : danas .Ja sam to učinio onako kako to može da uradi jedan sektaš i otpadnik od jedine svete (male)crkve.Ti sada preuzmi stvar u svoje ruke pa pokaži kako to radi onaj koji zastupa jedino ispravni concept pravog hrišćanstva.Ako to ne učiniš tvoji istomišljenci će morati da zaključe da si samo jedan od mnogih strašljivaca kojima jedeo u jezeru što gori ognjem i sumporom( Otkrivenje 21:8).
  Hrišćanska adventistička crkva

  Radoslava Grujića 4
  Beograd 11000
  telefon/faks: +381 11 386 1833 ,
  e-mail:
  kontakt@hacbg.org

  Информативна служба Српске Православне Цркве
  11000 Београд, Краља Петра бр.5 | +381 11 3025 101 | info@spc.rs
    Vrh

Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja

Slične teme

 1. Naše srednjevekovne i starije crkve
  Autor nenad.bds u forumu Kulturna baština
  Odgovora: 44
  Poslednja poruka: 12.03.2014, 20:39
 2. Crkve brvnare u Srbiji
  Autor nenad.bds u forumu Kulturna baština
  Odgovora: 18
  Poslednja poruka: 22.02.2014, 22:01
 3. Sunovrat Crkve
  Autor Morpheus u forumu Religija
  Odgovora: 68
  Poslednja poruka: 11.05.2012, 00:59
 4. Dve crkve!
  Autor Hriscanin u forumu Religija
  Odgovora: 6
  Poslednja poruka: 11.08.2011, 14:40
 5. Od Crkve do Ali Babine pećine I
  Autor Neocekivani u forumu Spomenar
  Odgovora: 13
  Poslednja poruka: 18.02.2010, 02:08

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •