Istorijski grbovi, heraldika - Strana 3
Strana 3 od 32 PrvaPrva 1234513 ... PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 31 do 45 od ukupno 479
 1. #31

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Zlatonosovići


  Grb spada u red manje poznatih. Osim grbovnika Korenića-Neorića, Fojničkog grbovnika i drugih iz porodice "ilirskih" ne postoje drugi izvori za rekonstrukciju. Grb Zlatonosovića sa svojom dosta razrađenom heraldičkom kompozicijom u koju spadaju polumeseci, ševroni i obrnuto prikazivanje boja na jednoj i drugoj strani ose pre bi mogao da bude proizvod heraldike poznog XVI veka kada su "ilirski" grbovnici nastali, nego srednjovekovnog vremena porodice Zlatonosović.

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele
  Poruku je izmenio Turkmenbashi, 01.03.2010 u 18:40 2. #32

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Dinjičići


  Grb Dinjičića je poznat isključivo na osnovu "ilirske" heraldike. Porodica Dinjičić je našla mesto u grbovnicima jer je navodno bila u srodstvu sa porodicom Ohmućević. Pedro Ohmućević, član porodice Ohmućević je direktno umešan u stvaranje prvih "ilirskih" grbovnika.
  Motiv tri trake bio je čest u našoj heraldici XIV i XV veka naročito u Bosni i Humu. Zmaj u čelenci je omiljen u ilirskoj heraldici ali i na nakitu XV veka. Grb Dinjičića je nacrtan prema grbu iz Fojničkog grbovnika i grbovniku Korenića-Neorića. Za grb važe iste nedoumice kao i za ostale iz "ilirskih" grbovnika koji se ne mogu porediti sa drugim sigurnijim izvorima (pečati, novac, reljefi,...).

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele
  Poruku je izmenio Turkmenbashi, 26.07.2010 u 01:28 3. #33

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Sankovići


  Grb Sankovića spada u najzagonetnije u našoj heraldici. Njihov heraldički simbol je poznat na osnovi pečata a najstariji primer je iz 1369. Postoje mišljenja da je znak Sankovića stilizovana kotva, monogram reči Hum, stilizovani motiv ljudskog lica sa istaknutim očima ili da je u pitanju neki sada već zaboravljeni predmet itd. U "ilirskim" grbovnicima se grb Sankovića ne pojavljuje. Rekonstrukcija grba na slici je zasnovana na predstavi pečata iz 1391. Boje nisu pouzdano utvrđene ali se pretpostavlja da su to crvena i srebrna kao na većini grbova naše vlastele.

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele 4. #34

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Pavlovići


  Porodica Pavlović, ostavila je za sobom šest pečata i svi oni kao osnovnu heraldičku sliku imaju kulu, odnosno utvrđen grad. Najstariji prikaz je sa pečata iz 1397. gde je prikazan grad sa jednom i sa tri kule. Utvrđeni grad sa pečata Pavlovića verovatno je izrađen po uzoru na dubrovačke pečate. Ovaj grad koji se javlja na pečatima verovatno je bio u upotrebi kao porodični grb. Na "ilirskim" grbovima je grb Pavlovića prikazan kao utvrđeni grad sa tri kula i na štitu i na čelenci. Na štitu crvene boje grad je zlatan, u čelenci je crven. Autor Ohmućevićevog grbovnika je na štit dodao i tri zlatna ljiljana. Rekonstrukcija na slici je data prema grbovniku Korenića-Neorića a kule su prikazane na osnovu pečata.

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele 5. #35

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Nikolići


  Ne postoji mnogo podataka za rekonstrukciju ovog grba. Poznata su samo dva pečata. Jedan je pečat Stanislave Nikolić iz 1393. a drugi pečat njenog unuka iz 1418. Na oba pečata je jednoglavi orao sa polurašienim krilima. Glava orla je okrenuta na heraldičku levu stranu. Grb se ne nelazi u "ilirskim" grbovnicima. Zbog toga je nesigurna rekonstrukcija boja grba ali je pretpostavka da je orao srebrni na crvenom štitu.

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele 6. #36

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Ljubibratići


  Grb porodice je poznat na osnovu "ilirske" heraldike. Rekonstrukcija je zasnovana na grbu kod Korenića-Neorića i u Fojničkom grbovniku. Na osnovu Fojničkog grbovnika, može se utvrditi da je u čelenci lisica. Autentičnost grba je sporna jer se ne može uporediti sa pečatima, reljefima i sl.

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele
  Poruku je izmenio Turkmenbashi, 01.03.2010 u 18:41 7. #37

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Crnojevići


  Grb Crnojevića iz "ilirskih" grbova se podudara sa onima na spomenicima iz vremena samoh Crnojevića. Grb je prikazan u vidu zlatnog krunisanog dvoglavog orla na crvenom štitu. Plašt je crven i zlatan a u čelenci se pojavljuje crni zmaj. Zmaj je verovatno proizvoljnost autora grbovnika ali se orao pojavljuje na spomenicima. Na apsidi cetinjskog manastira se nalazi grb Crnojevića oko koga je lovorov venac. U cetinjskom oktiohu se takođe pojavljuje grb Crnojevića sa srcolikim štitom sa zašiljenim gornjim delom. Na štitu je krunisani dvoglavi orao sa monogramom Crnojevića na grudima. Ispod orlovih krila su šestokrake zvezde, njih četiri. Grb je rekonstruisan na osnovu cetinjskog oktioha a boje su preuzete iz "ilirskih" grbovnika.

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele 8. #38

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Jakšići


  Grb Jakšića je rekonstruisan na osnovu "ilirske" heraldike i kao takav nije baš najpouzdaniji. Čak se ne pojavljuje ni u svim ilirskim grbovnicima. Ima ga kod Korenića-Neorića a u Fojničkom ga nema. Grb Jakšića je postojao i u uništenom Beogradskom grbovniku. Prema slici u Beogradskom grbovniku je i urađena ova rekonstrukcija.

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele 9. #39

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Bakići


  Grb Bakića je poznat na osnovu pečata Petra Bakića iz 1606. i na osnovu grba na crkvenom zidu u Bratislavi. Grbovi su istovetni u gotovo svim detaljima. Na štitu se nalazi oklopnik na propetom konju kako se bori sa lavom. Na nebu su polumesec i dve zvezde, šestokrake. Kaciga je turnirska a plašt je izuvijan sa obe strane štita. U čelenci je oklopnik sa mačem. Grb je karakterističan za ugarski heraldiku XVII veka. Na osnovu toga su i rekonstruisane boje grba.

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele 10. #40

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Petrović-Njegoš


  Grb Petrovića-Njegoša je i grb Crne Gore od svoga pojavljivanja (kneževina i posle i kraljevine). Dvoglavi orao i lav se pojavljuju za vreme vladavine kneza Danila. Za vreme kneza i kralja Nikola se lav i dvoglavi orao takođe pojavljuju. Glavni crnogorski barjak "alajbarjak" takođe ima na crvenoj podlozi dvoglavog orla sa krunom iznad glava i lava u hodu na štitu crvene boje sa zelenim poljem ispod njega (štit je podeljen). Grb sa slike je rekonstukcija na osnovu grba na zastavi kralja Nikole iz 1913. Zastava je trobojka crveno-plavo-bela sa grbom na njoj. Na nekim grbovima je lav na plavom polju umesto na crvenom.

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele 11. #41

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Obrenović


  Obrenovići su se državnim grbom Srbije služili kao ličnim. Od prvih dana vladavine Miloša Obrenovića je preuzet grb Srbije iz Stematografije Hristifora Žefarovića. Već 1819. se pojavljuju pečati sa razvijenijim grbom: ispod kneževske mantije se nalazi štit, na štitu krst sa četiri ocila. Miloš naručuje 1825. pečate u Beču na kojima grb dobija novi oblik: štit opasan vencem od dve grane se nalazi pod kneževskom mantijom sa kneževskom krunom. Grb kasnije biva unesen u Sretenjski ustav. Za vreme vladavine Milana Obrenovića, grb se razlikuje od državnog: štit je u obliku razapete kože oko koga je izuvijana zmija krunisana kako se grize za rep a preko vertikalnih krakova krsta je mač okrenut na gore. Na horiznontalnim krakovima je godina kosovske bitke i godina početka drugog srpskog ustanka. Nakon proglašenja kraljevina u grb Srbije se unosi dvoglavi orao. Dvoglavi orao se nalazio na crvenom štitu iznad koga je kraljevska kruna, ispod svake kandže orla je po jedan krinov cvet. Na prsima orla je grb kneževine Srbije: beli krst na crvenom štitu sa ocilima. Grb je ogrnut purpurnim hemerlinovim plaštom povrh koga je kruna. Novi grb Srbije nije ukinuo grb porodice Obrenović. Grb se i dalje pojavljuje na jednoj dvorskoj zastavi sa ispisanom devizom Obenovića: "VREME I MOJE PRAVO".

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele
  Poruku je izmenio Turkmenbashi, 14.10.2009 u 13:43 12. #42

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Karađorđević


  Kao i Obrenovići, Karađorđevići su se služili srpskim grbom. Grb ostaje nepromenjen sve do 1918. godina do ujedinjenja nakon čega na grudi orla pored srpskog se nalaze i hrvatsko i slovenačko obeležje. Grb kraljevine postaje dvoglavi beli orao na crvenom štitu, iznad čije glave je kruna a na prsima se nalazi štit sa grbovima srpskim (beli krst sa ocilima na crvenom štitu), hrvatski (štit sa 25 naizmeničnih polja crvenih i srebrnih) i slovenački (na plavom štitu tri šestokrake zvezde, zlatne sa belim polumesecom ispod).
  Karađorđevići istovremeno imaju dvorsku, porodičnu varijantu grba koja se ne razlikuje bitno od državnog. Ka održači grba se javljaju dva Karađorđeva regulaša sa trobojkama na kojima su veprova glava i lav. Deviza na ovom grbu je bila: "SPES MIHI PRIMA DEUS". Na štitu su krst i ocila nepromenjeni ali se na krstu nalazi godina početka prvog ustanka. Dvorski grb se menja 1918. oblik štita je drugačiji, regulaši nestaju kao i kraljevska mantija i deviza. Najinteresantniji detalj grba je orden sa ogrlicom oko štita kao i kruna vizantijskog tipa iznad štita. U pitanju je orden Kneza Lazara koji je ustanovio Aleksandar Obrenović 1889. Veliki krst sadrži u sredini lik Kneza Lazara oivičen lovorovim listom. Krakovi krsta su crveni ukrašeni biserima i dragim kamenjem a krst je okačen na pločicu na kojoj su godine kosovske bitke i ustanovljenja ordena. Iznad pločice su ukršteni mačevi povrh kojih je kruna. Ogrlica se sastoji od četvrtastih pločica, dve vrste naizmenično poređanih. Pločice odvajaju karike ukrašene ljiljanima. Posle ujedinjenja 1918. se menja i porodični grb u čijem štitu su sada pored srpskog i hrvatsko i slovenačko obeležje. Grb se razlikuje od državnog - u gornjem desnom delu je grb Srbije (krst sa ocilima), u levom hrvatskim sa šahovnicom, a u donjem delu štita umesto ilirskog polumeseca sa zvezdama je grb pokrajine Kranjske (plavi orao u srebrnom polju na čijim grudima je polumesec okrenut ka gore sa crveno-zlatnom šahovnicom).

  Literatura: Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele
  Poruku je izmenio Turkmenbashi, 13.04.2010 u 21:42 13. #43

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Grbovi nekih plemićkih porodica u zadarskom-kninskom kraju

  Jankovići


  Poluokrugli štit je podeljen vodoravno tako da gornji deo štita, plavi, čini glavu štita u kojoj je zlatna grofovska kruna. U donjem srebrnom desnom polju je crni krunisani orao sa raširenim krilima koji u desnoj kandži drži srebrni mač a u levoj vagu. U levoj zlatnoj strani je crveni lav, krunisan i propet na zadnje noge. Iznad štita je srebrna kaciga sa zlatnom krunom iz koje se izdiže crveni, krunisani lav. Lav je okrenut desno. Plašt je sa desne strane crveno zlatni, a sa leve plavo srebrni.

  Literatura: Marko Atlagić: Grbovi najznačajnijih srpskih plemićkih porodica u zadarsko-kninskom kraju 14. #44

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Smiljanić
  Štit je kvadriran, podeljen je u četiri polja. U gornjem desnom i donjem levom srebrnom polju stoji pola crnog orla sa raširenim krilima. U gornjem levom i donjem desnom plavom polju štita se nalazi srebrna kula. Iznad štita je kaciga sa zlatnom krunom iz koje rastu dva plava i jedno srebrno nojevo pero. Plašt je srebrno plavi i pruža se sa leve i desne strane.

  Literatura: Marko Atlagić: Grbovi najznačajnijih srpskih plemićkih porodica u zadarsko-kninskom kraju
  Poruku je izmenio Turkmenbashi, 13.04.2010 u 21:40 15. #45

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Knežević


  Poluokrugli štit je uspravno razdeljen. U desnom zlatnom polju štita je srebrno brdo na kome je crvena kruna iz koje se izdiže crveni krst. U levom plavom polju štita iz levog ruba štita izvire crvena ruka koja u šaci ima srebrni mač obavijen zelenom grančicom. Iznad štita su dve kacige. Iznad desne kacige je zlatna kruna iz koje raste levo okrenut anđeo. Iznad leve kacige je zlatna kruna na kojoj su ukršteni episkopski štap i srebsni krst. Plašt je sa desne strane crveno zlatni a sa leve plavo srebrni.

  Literatura: Marko Atlagić: Grbovi najznačajnijih srpskih plemićkih porodica u zadarsko-kninskom krajuStrana 3 od 32 PrvaPrva 1234513 ... PoslednjaPoslednja

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •