Istorijski grbovi, heraldika - Strana 31
Strana 31 od 32 PrvaPrva ... 2129303132 PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 451 do 465 od ukupno 479
 1. #451

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Evo jedna knjižica koju je napisao moj drug:Crnogorski državni i dinastički simboli

  Državnost Crne Gore seže duboko u prošlost. Ona je puno starija od sadašnjeg imena za zemlju i državu. Crnogorska državnost je kroz istoriju prošla nekoliko razvojnih perioda i više različitih državnih formi. I pored izvjesnih prekida u njenom kontinuitetu, ideja državne nezavisnosti je pretrajala i u najtežim vremenima, i onda kada joj istorijske okolnosti nijesu bile naklonjene. Za nju su se borili naši preci i, kao amanet, predavali je potomcima.
  U dalekoj prošlosti teritorija današnje Cme Gore je do VI v. spadala u provinciju Prevalis. Od tada se do kraja X vijeka nazivala Dukljom, odnosno Dioklitijom, a od XI v. Kraljevstvom Slovena ili Zetom. Taj prostor su u VII v. naselila slovenska plemena. Iz saveza plemena nastala je Sklavinija Duklja. Preci Crnogoraca nazivali su se Dukljani, kasnije Zećani. Oni su krajem IX vijeka stvorili svoju prvu državnu organizaciju, zavisnu od Vizantije i, kasnije, od Samuilove države. Iz tog perioda istorija pamti arhonta Petra i kneza Vladimira.
  Knez Stefan Vojislav, rodonačelnik dinastije Vojislavljevića, utemeljitelj je prve samostalne dukljansko-zetske države (1018- 1043), koju je njegov sin Mihailo (oko 1050-1082) uzdigao na rang kraljevstva (1077), učvrstio i proširio, a njegov sin i nasljednik kralj Bodin (oko 1082-1101) osvajanjima zamašno uvećao i doveo do vrhunca moći. Nakon njega smijenilo se još jedanaest vladara iz te dinastije (deset sa kraljevskom krunom), od kojih je u heraldičkom smislu najznačajniji kralj Dorđe. Država je, razdirana unutrašnjim borbama oko nasljedstva i prijestola, sve više slabila i smanjivala se. To je iskoristio Stefan Nemanja i osvojio Zetu (1189). U srpskoj državi Nemanjića Zeta je, "kao kraljevstvo od prva", imala poseban status, sve do smrti cara Dušana (1355) i raspada Srpskog carstva.
  Međutim, kao ranije stvorena i priznata feudalna država, Zeta se ubrzo (1361) osamostalila pod dinastijom Balšića, koja je vladala do 1421. godine. Njihova vladavina je imala državni kontinuitet sa Zetom Vojislavljevića. Pošto se ova druga dinastija ugasila, na istorijsku scenu stupaju Crnojevići, kao treća feudalna dinastija u crnogorskoj prošlosti (1451-1499). U to vrijeme Zeta se jedva održavala između moćnog Osmanskog carstva i Mletačke republike, kao i okolnih oblasnih gospodara, a teritorijalno sve više se smanjivala. Za državu se ustalilo ime Crna Gora. Državno i crkveno središte je sa Skadarskog jezera preneseno na Cetinje. Poslije pada pod tursku vlast i odlaska posljednjeg Crnojevića, zemlju su vodile cmogorske vladike koje je birao Jedinokupni sabor svih plemenskih glavara ili Opštecrnogorski zbor. I u Otomanskom carstvu Crna Gora je imala specifičnu autonomiju u okvira sandžaka kojima je pripadala. Državno ognjište je gorjelo i čuvano na Cetinju. Crnogorska mitropolija je imala ne samo duhovnu nego i državnu misiju, kao inspirator borbe za slobodu i kao koheziona snaga među crnogorskim i brdskim plemenima, nosilac državne i nacionalne ideje, što je nakon dva vijeka dovelo do obnavljanja države i učvršćivanja organa zemaljske vlasti. U toku crnogorskog principata (od kraja XV do kraja XVI v.) smijenilo se 19 vladika iz raznih plemena.
  Za Crnu Goru je, u prerastanju slobodne zajednice crnogorskih plemena u državu, presudan bio izbor Danila Šćepčeva Petrovića za vladiku (1697-1735). On je rodonačelnik četvrte crnogorske dinastije Petrovič Njegoš, koja je preko dvjestadvadeset godina upravljala Crnom Gorom (1697-191. Ova slavna dinastija je dala petoricu vladika (koji su u svom dostojanstvu sjedinjavali duhovnu i svjetovnu vlast) i dva svjetovna gospodara (1851-191. Prisajedinjena Srbiji, Crna Gora je nestala u Kraljevini SHS, kasnije Kraljevini Jugoslaviji (1918-1941). Nakon nestanka Crne Gore kao države 1918. godine, neuspjeli Božićni ustanak (1919) bio je pokušaj vraćanja cmogorske državnosti. Crna Gora je opet obnovljena poslije Drugog svjetskog rata i, kao republika u federativnoj zajednici jugoslovenskih naroda, povratila svoju državnost i suverenost. Poslije raspada jugoslovenske države, početkom posljednje decenije XX vijeka, ponovo je aktuelizovano crnogorsko državno pitanje. Krajem aprila 1992. Crna Gora se našla u dvočlanoj federaciji sa Srbijom - SR Jugoslaviji.
  Težnju Crne Gore ka državnoj nezavisnosti Evropska unija je privremeno odložila formiranjem državne zajednice Srbija i Crna Gora. Time državnopravni status Crne Gore nije riješen.
  U međuvremenu se pokazalo da je ta tvorevina nefunkcionalna i za jednu i za drugu članicu.
  O višestoljetnom crnogorskom državnom putu i cilju ne svjedoče samo činjenice i istorijski izvori, već i povjesnica njenog najstarijeg znamenja - državnog grba.
  Heraldici, kao pomoćnoj istorijskoj nauci, koja proučava postanak, razvoj i izradu grbova, u Crnoj Gori se donedavno nije pridavala veća pažnja i značaj. Grbovi su svojevrsni kod postojanja i tradicije, simbol trajanja, spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Oni su dio državnog i nacionalnog identiteta. Grb, kao državni simbol, predstavlja cijelu državu, kako narod tako i pojedinca.
  Crna Gora danas ima svoj državni grb, koji je istorija odavno uobličila i definisala. Štaviše, on je samo obnova starog znamenja u našem vremenu. Državni grb sažima, potvrđuje, i obnavlja državnu nezavisnost.
  Ovo je priča o devetovjekovnoj istoriji crnogorskog grba. U stvari, kroz državne i dinastičke grbove slikovno je predstavljena istorija Crne Gore, koja simbolički počinje pečatom arhonta Petra.


  Uploaded with ImageShack.us  Grb dinastije Vojislavljević  Uploaded with ImageShack.us

  Dinastija Vojislavljević je vladala od X do druge polovine XII vijeka.
  Pečat arhonta Petra (X v.), najvjerovatnije oca kneza Vladimira, najstariji je sačuvani materijalni dokaz o nekom dukljanskom vladaru. Sv. Vladimir je prvi dukljanski vladar o kome postoje pisani istorijski izvori. Vladao je od 970. do 1016. Bio je oženjen Kosarom, kćerkom makedonskog cara Samuila. Njihova ljubav je ovjekovječena u Ljetopisu popa Dukljanina (sredina XII v.)
  Knez Vojislav je 1042. godine definitivno oslobodio Duklju od vizantijske vlasti i time joj obezbijedio teritorijalno proširenje i nezavisnost.
  Prvi krunisani kralj Duklje bio je Mihailo Vojislavljević, kojem se 1077. g. papa Grgur VII obraća kao kralju Slovena. Za vrijeme kralja Bodina (1082-1101) u sastavu Duklje su (od XI v. Zete) neko vrijeme Raška, Bosna, Travunija i Zahumlje. Tada

 2. #452

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  država Vojislavljevića dostiže vrhunac moći. Dukljansko-zetskom državom (Kraljevstvom Slovena), koju su neprestano potresale dinastičke borbe, vladali su kraljevi: Mihailo, Dobroslav, Kočopar, Vladimir, Jakvinta, Dorđe, Grubeša, Gradihna, Radoslav i knez Mihailo, posljednji vladar iz dinastije Vojislavljevića.
  Nakon rascjepa hrišćanstva (1054), Dukljansko-barska biskupija je uzdignuta na stepen nadbiskupije (1089). Kasnije je, na osmovjekovnom arhiepiskopskom nasljeđu, osnovana Zetska episkopija(1219).
  Istorijat državnog grba Crne Gore može se pratiti od prve crnogorske dinastije Vojislavljevića do danas.
  Na osnovu pečata kralja Đorđa (koji je vladao od 1114-1118. g. i ponovo od 1125-1131. g.) urađena je rekonstrukcija grba-simbola dinastije Vojislavljevića. Ovaj grb spada u period rane heraldike (1096-1150).
  Zlatna kosa lenta, s (heraldičke) lijeve u (heraldičku) desnu stranu, razdvaja dijagonalno crveni izduženi štit.
  Na grbu Vojislavljevića zastupljene su boje crvena i zlatna, kojima se u heraldičkoj simbolici predstavljaju hrabrost i velikodušnost.

  Dinastički grb Balšića  Uploaded with ImageShack.us

  Balšići, potomci velikaša Balše, bili su moćni feudalci u Zeti, crnogorska srednjevjekovna dinastija, druga po redu. Balša 1 Balšić, rodonačelnik dinastije, imao je tri sina: Stracimira (umro 1372), Đurađa (1362 - 137 i Balšu II (1378-1385). Kao gospodari Zete pojavljaju se već 1360, a godinu dana kasnije uspijevaju da se osamostale, u odnosu na Srpsko carstvo, i time obnove nezavisnost i suverenost Zetske države.
  Vlast Balšića se prostirala na Zetu, Bar, Budvu i Sjevernu Albaniju, a potom se proširila na Drivast i Prizren. Đurađ I je 1373. osvojio Konavle, Trebinje i Dračevicu. Balša II (1378-1385) je zahvaljujući ženidbi s Komninom, ćerkom despota Jovana Asena od Valone, proširio svoju državu na jugu sve do Drača. Godine 1385. uspio je da zauzme Drač, a iste godine gine u ratu sa Turcima kod Berata. Prikliještena između Turaka, Mlečana, Despotovine i države Tvrtka I, Zeta Balšića se sve više smanjivala. Balšu II je naslijedio sinovac Đurađ II Stracimirović Balšić (1385-1403), uman državnik i pragmatična politička ličnost, čije teritorije su se čas povećavale čas smanjivale u burnom periodu nadiranja Osmanskog carstva. Oženio se (1386) Jelenom, ćerkom srpskog kneza Lazara Hrebeljanovića.
  Nastojao je da ojača oslabljeni položaj Zete i povrati izgubljene teritorije. Da ne bi došao u sukob s Turcima, nije smio ulaziti ni u kakve saveze, niti je učestvovao u Kosovskom boju (1389). Obračunao se sa Radičem Crnojevićem. Njegov nasljednik Balša III (1403-1421) zaratio je sa Mlečanima da bi povratio izgubljene teritorije, ali umire u toku rata, i oni zauzimaju sve njegove gradove. Smrću Balše III vladarska porodica Balšić je prestala da postoji. Potomci Balšića se potonji put pominju oko 1500. godine.
  Druga crnogorska dinastija, Balšići, u heraldičkoj tradiciji baštini dva grba. Grb Balšića sa višekrakom zvijezdom prvi put je objavljen u čuvenom Rihentalovom zborniku (1420) sa Opšteg crkvenog sabora u Konstanci (1414).
  U svim kasnijim grbovnicima iznad kacige je vuk, dok se u štitu pojavljuju zvijezde sa različitim brojem kraka (sedam, osam, devet, sedamnaest, dvadeset tri...).
  Grb Balšića je sedmokraka srebrna zvijezda na trouglastom crvenom štitu. lznad srebrne kacige iz zlatne krune izlazi srebrni vuk sa isplaženim crvenim jezikom. Plaštje crveno - srebrne boje.
  Sedmokraka zvijezda je simbol sklada, sveukupnosti, uobličavanja a crveno hrabrosti i velikodušnosti. Srebrni vuk simboliše čistotu i čestitost, uz hrabrost i tvrdoglavost.


  Uploaded with ImageShack.us

  U istoriji Cme Gore Balšićima pripada posebno mjesto a prije svega što su, oslanjajući se na tradiciju i svijest o ranijem državnom nasljeđu, uspjeli da se osamostale od srpskog državnog centra i Zetu konstituišu kao samostalnu državu, proširujući teritoriju ili braneći njen opstanak od aspiracija Turaka i Mlečana, kao i moćnog okruženja.
  Predak Balšića je u Zetu došao iz Provanse (Francuska) krajem XIV vijeka, za vrijeme Jelene Anžujske, srpske kraljice, žene kralja Uroša I. Balšići su pripadali aristokratskom staležu. Postali su najmoćniji zetski feudalci i oblasni gospodari. Na vrhuncu državne moći Zeta se pod Balšićima prostirala od rijeke Maće u Albaniji do Dubrovnika i od Lovćena do Prizrena, sa svim primorskim gradovima od Drača do Cavtata, osim Kotora. Balša III, sin Đurađa II Stracimirovića i Jelene, sestre srpskog despota Stefana Lazarevića, titulisao se kao "gospodar zemlji zetskoj i svemu zapadnom primorju". Njegova vlast u Zeti bila je neprikosnovena. Pošto je sa 17 godina stupio na prijesto, u početku je državom faktički upravljala njegova majka, Jelena Balšić (1442), gospođa Lena, žena velike obdarenosti, istančanog ukusa, mudra i vrlo odlučna. Njena pisma, sačuvana u Goričkom zborniku, izuzetne literalne vrijednosti, rijetko su svjedočanstvo o kulturnim prilikama u srednjevjekovnoj Zeti prve polovine 15. vijeka.
  Drugi grb Balšića rekonstruisan je na osnovu nekoliko primjeraka novca iz vremena ove dinastije. Na najvećem broju novčića iznad kacige je predstavljen vuk, dok se u štitu vuk javlja na novcu Đurađa II i Balše III. Prvu rekonstrakciju grba na osnovu novca uradio je Aleksandar Palavestra u knjizi "Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele", publikovanoj 1987. u Beogradu. Od tada je ovaj grb često kopiran i eksploatisan. Takođe, po uzoru na njegov izgled urađene su i nove verzije.
  U trouglastom (normanskom) crvenom štitu nalazi se srebrna glava vuka. Iznad srebrne kacige iz zlatne krune izlazi srebrni vuk sa isplaženim crvenim jezikom. Plašt je crveno - srebrne boje.
  Srebrni vuk simboliše čistotu i čestitost, uz hrabrost i tvrdoglavost. Crvena podloga dopunjava simboliku hrabrošću i velikodušnošću.

  Dinastički grb Crnojevića  Uploaded with ImageShack.us

  Crnojevići su vladarska zetska porodica. Prvi put se pominju 1331. kao gospodari Gornje Zete. Za vrijeme Balše II, gornjozetski velikaš Radič Cmojević se odmetnuo od Balšića. Nakon kraja ove dinastije, Crnojevići se bore sa Đurđem Brankovićem, koji je po ujčevini bio zakoniti nasljednik Balšića, za prevlast u Zeti. Novi vladari Crnojevići su se oslanjali na pomoć Venecije. Stefanica (Stefan) Crnojević je nosio mletačku titulu Vojvode od Zete. On je učvrstio vlast nove dinastije.
  Kad su Turci prvi put zauzeli Zetu (1479), njegov sin Ivan se sklonio u Italiju. Poslije smrti Mehmeda II Osvajača vratio se u zemlju, kojom upravlja kao turski vazal, okrenuvši se protiv Mlečana. Zadržavši planinski dio Gornje Zete, on je prijestonicu iz Žabljaka prenio na Cetinje. Ivan Crnojević je utemeljivač Crne Gore.
  Sa trećom crnogorskom dinastijom, Crnojevićima, ustaljuje se i državna heraldička tradicija Crne Gore. Naime, zlatni krunisani dvoglavi orao uzdignutih krila na crvenom štitu postaje stalni grbovni simbol na budućim crnogorskim državnim grbovima.
  Dinastički grb Crnojevića je zlatni krunisani dvoglavi orao raširenih uzdignutih krila u poletu na trouglastom iskošenom crvenom štitu.
  Plašt je crveno-zlatan. Iznad štita je kaciga sa zlatnom krunom iz koje izlazi crni zmaj raširenih krila sa crvenim jezikom.
  Zlatni dvoglavi orao simbolizuje velikodušnost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad orlovih glava je po jedna kruna, simbol suvereniteta, a koje predstavljaju duhovnog i svjetovnog vladara.

 3. #453

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Crni zmaj je simbol postojanosti i nepokorivog branioca.


  Grb Ivana Crnojevića  Uploaded with ImageShack.us

  Osnivač dinastije Crnojevića je Stefan-Stefanica, koji je Zetom upravljao od 1451. do 1465. godine. Najistaknutiji vladar iz dinastije je Stefanov sin, Ivan (1465-1490), za vrijeme čije vladavine se razvija i utemeljuje ideja o državnoj samostalnosti i nezavisnosti „zemlje crnih brda", za koju se ustaljuje ime Cma Gora.
  Ivan Crnojević je stekao mletačko plemstvo na sjednici mletačkog Velikog vijeća 24.02.1473. godine. On oslobađa veliki dio Zete od Turaka i Mlečana, obnavlja državu i premješta državnu prijestonicu, najprije sa Žabljaka na Obod a potom na Cetinje. Na Cetinju podiže svoju rezidenciju-dvorac (1482) i manastir (1484), posvećen Rođenju Bogorodice, kao novo, nakon Vranjine, sjedište zetskih mitropolita (1485).
  Rekonstrakcija grba Ivana Crnojevića rađena je na osnovu pečata sa Povelje od 4. januara 1485. godine, kojom se osniva manastir na Cetinju, kao i na osnovu ostataka kamene plastike sa ovog manastira.
  Grb Ivana Crnojevića je zlatni krunisani dvoglavi orao na crvenom štitu.
  Zlatni dvoglavi orao simbolizuje velikodušnost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad orlovih glava je po jedna kruna, simbol suvereniteta, a koje predstavljaju duhovnog i svjetovnog vladara.

  Grb Đurđa Crnojevića


  Uploaded with ImageShack.us

  Drugi istaknuti vladar iz dinastije Crnojević je Ivanov sin Durđe (1490-1496), ličnost izuzetne kulture i obrazovanja, čovjek renesansnog duha i moćne vizije. Za opstanak svoje zemlje borio se mačem, perom i krstom. On je ostavio dubok trag u kulturi Cme Gore. Osnovao je prvu državnu štampariju (u svijetu), 1493. godine, (prvo na Obodu, pa na Cetinju). Štamparija je za vrijeme vojvode i gospodara Đurđa Crnojevića radila pod upravom jeromonaha Makarija „od Černije Gori" (od 1493. do kraja 1496). U Crnojevića štampariji, prvoj kod Južnih Slovena, pečatane su ćiriličke crkvene knjige. Štampano je šest prvotipnih izdanja: Oktoih prvoglasnik (4.1 1494), Oktoih petoglasnik, Psaltir, Molitvenik, Četvorojevanđelje i Cvjetni triod. Izdanja iz Crnojevića štamparije su izuzetne ljepote, bogato ukrašena lijepim inicijalima i drugim detaljima.
  Tokom svoje kratkotrajne vladavine, od 1490. do 1496. godine, Đurđe Crnojević je težio kultumom napretku i preporodu svoje države. Poslije odlaska Đurđa Crnojevića iz zemlje (1496) prestaje da radi i štamparija.
  Grb Đurđa Crnojevića je rekonstruisan na osnovu ukrasne zastavice sa prve stranice Oktoiha prvoglasnika. Iako grb u Oktoihu više označava državnu i vladarsku suverenost, u literaturi se tretira i kao lični grb Đurđa Crnojevića.
  Lični grb Đurđa Crnojevića je krunisani zlatni dvoglavi orao na crvenom štitu. Na grbu su ukomponovani inicijali Durđa Crnojevića. Iznad glava orla je zlatno slovo B (Blagovjerni), a između desne glave i desnog krila orla zlatno Gn (Gospodin). Između lijeve glave i lijevog krila orla je zlatni inicijal Go (Đurađ), dok su na grudima orla crvena slova Cr (Crnojević).
  Zlatni dvoglavi orao simbolizuje velikodušnost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad orlovih glava je po jedna kruna, simbol suvereniteta, a koje predstavljaju duhovnog i svjetovnog vladara.
  Inicijalima na štitu oličen je nosilac grba, dok je inicijal na grudima orla simbol pripadnosti dinastiji.

  Grb Zete  Uploaded with ImageShack.us

  Durđe Crnojević se u svojoj politici oslanjao na Veneciju (Mletačku republiku). Nastojeći da pokrene krstaški rat protiv Turaka, povezao se sa francuskim kraljem Karlom VIII Anžujskim. Turci su za to saznali, tako da je Đurđe morao da napusti zemlju (1496). Turski eksponent postao je njegov brat Stefan, dok je drugi, Staniša, primio islam i dobio ime Skender-beg. Kada su Turci Stefana uklonili s vlasti, Đurđe se vratio u Crnu Goru. Međutim, Turci su ga zarobili i odveli u Anadoliju. Tamo je i umro 1503. godine. Skender-beg Crnojević je upravljao Crnogorskim sandžakom od 1514. do 1528. Time se, između ostalog, objašnjava specifična autonomija koju je Crna Gora imala u Osmanskom carstvu. Kao nukleus države Vojislavljevića, Balšića i Crnojevića -Zeta je od kraja 15. vijeka bila pod stalnom jakom turskom upravom. U Zeti su Balšići i Crnojevići ostavili dubok trag. Podstičući otpor protiv Osmanlija, jačali su tradiciju oslobodilačke svijesti.
  Period poslije odlaska iz zemlje Đurđa Cmojevića, posljednjeg gospodara Crne Gore iz te dinastije, i njegovog silaska sa istorijske scene, obilježen je u heraldici pojavom oblasnih grbova.
  Grb Zete u sebi baštini državotvornu ideju i naslanja se na heraldičku tradiciju Balšića. On je modifikovan i dodat mu je još jedan elemenat - zlatni krug. U zlatnom krugu je zvijezda.
  Na grbu Zete unutar crvenog štita je zlatni krug, a u njemu crvena šestokraka zvijezda.
  Grbovnom simbolikom, koju čine na crvenoj podlozi zlatni krug, simbol velikodušnosti i zaštite i crvena šestokraka zvijezda, simbol boga Marsa (bog rata), izražene su i istaknute slobodarske težnje.

  Grb Primorja  Uploaded with ImageShack.us

  Crnogorskim primorjem su kroz istoriju vladali Vojislavljevići, a dijelom Balšići, Crnojevići i Petrovići. Grbalj i Solila su pripali Mletačkoj republici tek u doba vladike Save Petrovića. Iako je Zetsko ili Crnogorsko primorje zadugo bilo pod tuđinskom vlašću (Mletačke republike, Turske, Francuske i Austrije) ono je uvijek činilo prirodnu cjelinu sa svojim zaleđem, kako geografsku i istorijsku tako i etničku. U doba Petra I Petrovića Njegoša ostvareno je kratkotrajno ujedinjenje Crne Gore i Boke Kotorske (1813-1814). Tek 1878. Crna Gora je, odlukama Berlinskog kongresa, izašla na svoje more. Ona je tada oslobodila Bar i Ulcinj, a znatno kasnije pripojila je i ostali dio Primorja matičnoj državi.
  Primorje i primorske zemlje se od XII vijeka javljaju u opisu kraljevskih titula raznih vladara. Uz kraljevsku titulu Nemanjića išli su i pretenciozni vladarski grbovi, u kojima se uvijek pojavljivao i grb ili simbol „primorskih zemalja".
  Na grbu Primorja u crvenom trouglastom štitu nalazi se savijena srebrna oklopljena ruka, okrenuta udesno, koja u šaci drži sablju "krivošiju ".
  Srebrna oklopljena ruka sa mačem, prikazana na crvenoj podlozi, simboliše vjeru, iskrenost, pravednost i hrabrost u vječitoj borbi za slobodu.

  Grb Paštrovića  Uploaded with ImageShack.us

 4. #454

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Paštrovići, koji se prostiru od krajnjeg južnog dijela Boke Kotorske - od Zavale do Spiča, između Jadranskog mora i Crmnice, bili su poznata crnogorska kneževina sa mnoštvom sela, dvanaest plemena i dvije bankade. Zbog veoma značajnog geografskog položaja imali su veliku ulogu u raznim istorijskim događajima.
  Paštrovići su bili izloženi brojnim političkim i kulturnim uticajima. U prošlosti su prošli kroz više epoha: ilirsku, rimsko-vizantijsku, slovensku, mletačku, francusku i dvije austrijske. Svaka je ostavila svoj trag. Održavali su veze sa zaleđem. Svaki važniji događaj u Crnoj Gori imao je odjeka i u Paštrovićima, i obrnuto. Bili su značajna oblast u državi Vojislavljevića, Nemanjića, Balšića, Crnojevića i Petrovića. Godine 1423. priznali su mletačku vlast i dobili autonomiju. Pod mletačkom upravom bili su sve do propasti Republike 1797. Pomagali su Ivana Crnojevića i Petroviće u oslobodilačkoj borbi. Turcima nikad nijesu plaćali porez.
  Posljednji i najslavniji knez Paštrovića bio je Stefan Štiljanović, zet Crnojevića. Bio je dobrotvor i posjedovao je sedam mlinova. Zbog sukoba sa Mlečanima sve je ostavio svome narodu i otišao u Srem, 1498. godine. Tamo se borio protiv Turaka i učestvovao u međusobnim sukobima vlastele u južnoj Ugarskoj. Njegovi preci su bili štitonoše na raškom dvoru i u diplomatskoj službi Balšića i Crnojevića. Umro je u gradu Šiklošu (Baranja) i ubrzo je, 1543. proglašen za sveca. Njegove su mošti počivale u sremskom manastiru Šišatovac do početka Drugog svjetskog rata, kada su prenesene u beogradsku Sabornu crkvu. Oko njegovog imena splele su se brojne legende. Stefan Štiljanović je mnogo prisutniji u književnosti, legendi, bakropisu i slikarstvu, nego u istorijskim izvorima.
  Vlastela paštrovska je razvijala duh zajedništva, istorijske i narodne pripadnosti, što je uslovilo i nastanak grba Paštrovića.
  Na grbu se nalazi Sveti Stefan Prvomučenik, arhiđakon. Sv. Stefan Prvomučenik je u vrijeme vladavine Nemanjića bio svetitelj-zaštitnik vladarske porodice.
  Na grbu Paštrovića prikazana je figura Sv. Stefana Prvomučenika na srebrnom štitu.

  Grb dinastije
  Petrović-Njegoš  Uploaded with ImageShack.us

  Izbor Danila Šćepčeva Petrovića za vladiku crnogorskog (1697) označio je ne samo početak novovjekovne državnosti Crne Gore nego i pravac i smjer kojim se kretala crnogorska državna politika u posljednja tri stoljeća.
  I, zaista, rijetke su dinastije koje su imale tako sudbonosnu i toliko djelotvornu ulogu u istoriji svoga naroda i države kao što je crnogorska dinastija Petrović-Njegoš (1697-191. Svih sedam Petrovića, pet vladika i dva svjetovna gospodara, s ove vremenske distance bolje se sagledavaju a njihova veličina i značaj realnije ističu, racionalnije shvataju. Oni su potpuno saobraženi ukupnoj istoriji Crne Gore, crnogorskoj državi i crnogorskom narodu, duhu i kulturi. Otuda i osjećanje njihove svevremenosti.
  Za vrijeme vladavine dinastije Petrović-Njegoš dolazi do razvoja cmogorske heraldike u svim segmentima društva. U toku vladavine ovog vladalačkog doma razvoj dinastičkog grba doživio je niz promjena, do konačnog uobličenja u vrijeme vladavine knjaza/kralja Nikole I.
  Poluokrugli štit je dijagonalno podijeljen na četiri polja. Gornje i donje crveno polje imaju po četiri poprečne srebrne grede i po jednu srebrnu glavu orla okrenutu ulijevo. U desnom i lijevom plavom polju nalazi se po jedno zatvoreno, srebrno krilo orla. U srcu štita je mali, takođe poluokrugli crveni štit sa dvoglavim srebrnim krunisanim orlom koji u kandžama drži vladarske insignije.
  Iznad štita je srebrni krunisani dvoglavi orao visoko uzdignutih krila sa zlatnim skiptrom u desnoj iplavim šarom, zlatom optočenim, u lijevoj kandži. Ispod orlaje zlatni lav u prolazu koji je šapama oslonjen na vrh štita.
  Grbovna draperija je crvene boje, oivičena zlatnim resama, a izranja iz kraljevske krune.
  Srebrna glava orla simboliše čistotu pobjede, a krila su simbol uzleta i slobode.
  Srebrni dvoglavi orao simbolizuje čistotu, čestitost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol je svjetovne vlasti, dok je u drugoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, koja je simbol duhovne vlasti.
  Zlatni lav je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, veličine, dostojanstva i veličanstvenosti.

  Državni grb iz vremena
  vladike Danila i vladike Vasilija  Uploaded with ImageShack.us

  Vladika Danilo Petrović (1697-1735) izuzetno je značajan za opstanak i istorijsku sudbinu Crne Gore. Došavši na mitropolitsku stolicu po rušenju Crnojevića manastira (1692), mladi vladika je iznova sazdavao i manastir i državu - novu Cmu Goru. On je zauzeo odlučniji i borbeniji stav prema Osmanskom carstvu u odnosu na svoje prethodnike. Na Carevom lazu 1712. porazio je veliku tursku vojsku. Od njegovog uspostavljanja veza sa Rusijom (1711) ova evropska sila postaje zaštitnica, pokroviteljica, moralni i politički oslonac Crne Gore. Nastojeći da zavede red u zemlji, vladika je osnovao zemaljski sud (1713) od 12 članova, koji je rješavao međuplemenske sporove i druga važna pitanja.
  Vladika Vasilije Petrović, sinovac i pomoćnik vladike Save, vladao je, zajedno sa stricem, kao dragi vladika" (1750 - 1766). Vrlo odlučan, neustrašiv i žestok vizionar, nastojao je da učvrsti centralnu vlast i uvede prosvjetu u Crnu Goru. Napisao je i, u Moskvi, publikovao Istoriju o Černoj Gori (1754). Umro je i sahranjen u Petrogradu.
  Po dolasku vladike Danila na mitropolitski prijesto, obnavlja se crnogorska heraldička tradicija preuzimanjem dvoglavog orla sa grba Crnojevića. Od tada se može pratiti geneza crnogorskog državnog grba. On je oblikovan po uzora na ruske grbove, sa mnoštvom dekorativnih elemenata. Na prsima dvoglavog orla je prva varijanta dinastičkog grba vladalačkog doma Petrović-Njegoš.
  Crnogorski mitropolit Vasilije koristio je grb iz doba vladike Danila. Taj grb se nalazi i u Rusiji, na njegovoj nadgrobnoj ploči u Blagovještenskoj crkvi u kojoj je sahranjen, pored Suvorova.
  Na baroknom ruskom štitu dominira dvoglavi orao, čije su obje glave krunisane a iznad njih je još jedna kruna.
  Na grudima orla nalazi se veliki grb dinastije Petrović.
  Na grbovnoj draperiji je poluokrugli štit, dijagonalno podijeljen na četiri polja. Na gornjem i donjem polju su po jedna glava orla, a u bočnim poljima po jedno zatvoreno krilo orla.
  Plašt oivičen resama izranja iz krune, dok se iz krune pojavljuje orao uzdignutih krila.
  Dvoglavi orao simbolizuje snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je po jedna kruna, simbol suvereniteta i razdvajanja duhovne i svjetovne vlasti, dok treća kruna predstavlja svu vlast ispod jedne krune, jednog vladara.
  Na prsima orla je dinastički grb Petrovića i na taj način simbolički je predstavljana vladarska porodica.

  Državni grb iz
  vremena vladike Save  Uploaded with ImageShack.us
  Vladika Sava Petrović Njegoš (1735-1781) je naslijedio vladiku Danila. Iako je pomagao Rusiji i Austriji u ratovima protiv Turske, nije ulazio ni u kakve avanture koje bi Crnogorce preskupo koštale. Bio je vrlo racionalan i umjeren vladar. Putovao je u Rusiju i od strane Ruskog sinoda dobio priznanje crkvene autokefalnosti. Njegovu vladavinu uzurpirali su energični vladika Vasilije i samozvanac Šćepan Mali (1767 - 1773). Mada zagonetka Šćepana Malog još uvijek nije sasvim riješena, on je zaslužan za afirmaciju svjetovne vlasti.
  Crnogorski vladika Sava vrši značajne promjene na grbu iz doba vladike Danila. Sa grudi orla skida grb dinastije Petrović-Njegoš, a u kandže mu stavlja zmiju. Naime, vladika Sava je želio da preko ovog, u grbovnoj simbolici ratnog simbola, izrazi svoje slobodarske i oslobodilačke težnje.
  Na mitropolitskom pečatu vladike Save nalazi se dvoglavi orao kome se u kandže dodaju skiptar i šar (carsko jaje), što će kasnije postati jedan od osnovnih elemenata u državnoj heraldici. Vladika Sava je, pored osnovnog simbola dvoglavog orla, uveo u državnu simboliku i još jedan grbovni elemenat, koji se zadržao i do danas, a to je zlatni lav u hodu.
  Na državnom grbu iz vremena vladike Save je dvoglavi orao koji u kandžama drži poraženu zmiju.
  Dvoglavi orao simbolizuje snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad orlovih glava je po jedna kruna, simbol suvereniteta, a koje predstavljaju duhovnog i svjetovnog vladara. Simbolički, dvoglavi orao predstavlja Crnu Goru, dok zmija u kandžama orla simboliše neprijatelja.

  Državni grb iz vremena Petra I


  Uploaded with ImageShack.us

  Poslije smrti vladike Save Crnom Gorom je kratko upravljao (1781-1784) njegov sestrić Arsenije Plamenac. Opšti crnogorski zbor je potom za crnogorskog vladiku izabrao arhimandrita Petra I Petrovića Njegoša (1784-1830), koji je, nesumnjivo, najveća i najznačajnija ličnost u istoriji Crae Gore. Pobijedio je skadarskog moćnog

 5. #455

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  vezira Mahmut-pašu Bušatliju u dvijema bitkama, na Martinićima i Krusima (1796), objedinio Brda sa Crnom Gorom, donio Zakonik, utemeljio organe centralne zemaljske vlasti - Senat i Kuluk. Uspješno je ratovao protiv Napoleonove vojske u Boki, bio je predsjednik vlade prilikom kratkotrajnog ujedinjenja Crne Gore i Boke (1813-1814). Razrađivao je ideju o južnoslovenskom ujedinjenju. Narod je Petra I još za života zvao Svetim vladikom. Njegov nasljednik Petar II Petrović Njegoš kanonizovao ga je 1834. za sveca.
  Petar I je bio vladika, državnik, vojskovoda, zakonopisac, zakonodavac, mislilac, diplomata, književnik, vizionar i kultna istorijska ličnost, utemeljitelj i arhitekta sazdanja crnogorske nacionalne države. Za vrijeme njegove vladavine ponovo dolazi do izmjena državnog grba. Tada se formira temelj državne heraldike, koja će se kasnije mijenjati samo u likovnom uobličenju elemenata ili u njihovoj boji.
  Osnov državne heraldike je krunisani zlatni dvoglavi orao uzdignutih krila, sa vladarskim insignijama u kandžama, a na prsima orla je štit sa lavom u prolazu.
  Centralni motiv na državnom grbu iz vremena Petra I je zlatni dvoglavi orao visoko uzdignutih krila, širokih pera, sa krunom između glava i sa skiptrom i šarom u kandžama. Na prsima orla je štit sa zlatnim lavom u prolazu. Lav je na zelenoj podlozi sa plavom pozadinom.
  Crveni plašt, oivičen zlatnim resama, izranja iz knjaževske krune.
  Zlatni dvoglavi orao simbolizuje velikodušnost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol je svjetovne vlasti, dok je u drugoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, koja je simbol duhovne vlasti.
  Štit na prsima orla u cijelosti simbolički predstavlja Crnu Goru i Crnogorce. Zelena boja na štitu, simbol nade i radosti, u stvari je Crna Gora. Zlatnim lavom, koji je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, dostojanstva i veličanstvenosti, simbolički su predstavljeni ljudi u Crnoj Gori. Plava pozadina lava simboliše odanost i istinoljubivost.
  CRNOGORSKI DRŽAVNI I DINASTIČKI GRBOVI
  (nastavak)

  Državni grb iz vremena Petra II  Uploaded with ImageShack.us
  Petar II Petrović Njegoš (1830-1851), vladika, vladar, književnik, filozof i prosvjetitelj, nastavljač je velike misije svojih slavnih prethodnika. Intenzivno je radio na učvršćivanju centralne zemaljske vlasti. Praviteljstvijušći senat crnogorski i brdski bio je najveći sudski i upravni organ vlasti. Osnovao je Gvardiju kao izvršni organ, a ustanova perjanika je bila ne samo njegova lična straža nego i zametak crnogorske policije. U administrativnom pogledu, Crna Gora je u njegovo doba podijeljena na kapetanije (1837), s kapetanima na čelu. Dobavio je štampariju, osnovao prvu državnu školu i uveo plaćanje poreza (sve 1834). Petar II je nastavio državničko djelo svoga strica Petra I, kako na unutrašnjem uređenju zemlje tako i na spoljnopolitičkom planu. Izdejstvovao je razgraničenje sa Austrijom (1841), što je značilo i faktičko priznanje nezavisnosti Crne Gore od te velike sile.
  U njegovoj knjigopečatnji publikovan je almanah „Grlica" i još nekoliko vrijednih knjiga. Stekao je slavu najvećeg crnogorskog i južnoslovenskog pjesnika. Po svojim djelima Luča mikrokozma, Gorski vijenac i Lažni car Šćepan Mali svrstava se i među najveće pjesnike evropskog romantizma. Za njegove vladavine iskovane su prve crnogorske medalje, a smrt ga je spriječila u realizaciji kovanja državnog novca.
  Umro je vrlo mlad, u najvećem naponu stvaralačke snage. Sahranjen je na Lovćenu, po sopstvenom zavještanju.
  Za vrijeme njegove vladavine grb je doživio izmjene samo u likovnom dijelu, odnosno grbovni elementi dobijaju realističniji prikaz.
  Državni grb iz vremena Petra II je zlatni dvoglavi orao visoko uzdignutih krila, sa skiptrom i šarom u kandžama. Na prsima orla je štit sa zlatnim lavom u prolazu. Lav je na zelenoj podlozi sa plavom pozadinom. Iznad glava orla je carska kruna.
  Zlatni dvoglavi orao simbolizuje velikodušnost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol je svjetovne vlasti, dok je u drugoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, koja je simbol duhovne vlasti.
  Štit na prsima orla u cijelosti simbolički predstavlja Crnu Goru i Crnogorce. Zelena boja na štitu, simbol nade i radosti, u stvari je Crna Gora. Zlatnim lavom, koji je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, dostojanstva i veličanstvenosti, simbolički su predstavljeni ljudi u Crnoj Gori. Plava pozadina lava simboliše odanost i istinoljubivost.

  Državni grb iz
  vremena knjaza Danila  Uploaded with ImageShack.us

  Tokom vladavine knjaza Danila (1851-1860) došlo je do razdvajanja duhovne i svjetovne vlasti. Knjaz je radio na suzbijanju krvne osvete i jačanju autoriteta državne uprave. Uz podršku Rusije, proglasio se za knjaza a Crnu Goru za knjaževinu (1852). Uspješno je odolijevao snažnom napadu Omer-paše Latasa, koji je zaustavljen na intervenciju Rusije i Austrije. Izvojevao je pobjedu na Grahovcu (185, jednu od najslavnijih u ukupnoj crnogorskoj istoriji. Nakon toga uslijedilo je, na Grahovu, prema Hercegovini, razgraničenje sa Turskom. Iako ne de jure, to je bilo prvo priznanje faktičke crnogorske nezavisnosti od strane moćnog Osmanskog carstva.
  Za sve vrijeme svoje meteorske vladavine borio se ne samo za ugled i prestiž dinastije nego i za jedinstvo zemlje, njeno teritorijalno širenje i oslobađanje neoslobođenih krajeva i, osobito, za sticanje državne nezavisnosti i očuvanje slobode i sloge crnogorske.
  U vrijeme njegove vladavine dolazi do, naizgled, male promjene grba. Knjaz Danilo u kandžu orla uz skiptar dodaje mač. Ovaj grb je vrlo zanimljiv zbog neobičnog spoja ta dva simbolički nespojiva elementa. Grb je poznat kao „Ratni grb Crne Gore".
  Gotovo cijelu grbovnu draperiju ispunjava barokni štit sa crvenim poljem na kojem je zlatni dvoglavi orao visoko uzdignutih i raširenih krila. Orao u desnoj kandži drži skiptar i mač, a u lijevoj šar. Iznad glava orla je carska kruna.
  Na prsima orla je, takođe, barokni štit. Na zelenom podnožju plavog polja štita je zlatni lav u prolazu, sa podignutom prednjom šapom.
  Plašt je crven, sa zlatnim resama i izranja iz knjaževske krune.
  Zlatni dvoglavi orao simbolizuje velikodušnost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol je svjetovne vlasti, a uz njega i mač, vojni ratni simbol vitezova, dok je u drugoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, koja je simbol duhovne vlasti.
  Štit na prsima orla u cijelosti simbolički predstavlja Crnu Goru i Crnogorce. Zelena boja na štitu, simbol nade i radosti, predstavlja Crnu Goru. Zlatnim lavom, koji je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, dostojanstva i veličanstvenosti, simbolički su predstavljeni ljudi u Crnoj Gori. Plava pozadina lava simboliše odanost i istinoljubivost.

  Grb knjaza Danila


  Uploaded with ImageShack.us

 6. #456

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Danilo Petrović-Njegoš (1826-1860), knjaz i gospodar Crne Gore, od 1851. do 1860, za kratko vrijeme je ostvario veliko državničko djelo.
  Knjaz Danilo je sasvim dogradio već utemeljene državne organe i učvrstio državni aparat. Izvršio je novu teritorijalno-administrativnu podjelu Crne Gore na kapetanije, reorganizovao vojsku, formirao gardu, ustalio plaćanje poreza, reformisao dvor. Svoje reforme je pravno utemeljio Zakonikom crnogorskim i brdskim (1855). U tim pregnućima nailazio je na velike otpore. U spoljnoj politici najprije se oslanjao na Rusiju, potom na Francusku. Iako apsolutista, stvorio je preduslove za razvoj građanskog društva. Ubijen je u Kotora 1860 godine.
  Uveo je, pored drugih odličja, Orden za nezavisnost Crne Gore. Surovo je sankcionisao svaki separatizam, partikularizam i glavarsku kičeljivost, a osobito otpor državnim reformama i nepoštovanje zakona. Zbog opasnosti po opstanak zemlje, pred velikom turskom vojnom, naredio je da se olovna slova Njegoševe štamparije pretope u fišeke.
  Grb knjaza Danila je poluokrugli štit dijagonalno podjeljen na četiri polja. U gornjem i donjem crvenom polju su po jedna glava srebrnog orla, okrenute ulijevo, sa zlatnim kljunom i crvenim jezikom.
  U desnom i lijevom plavom polju su po jedno zatvoreno, spušteno srebrno krilo orla.
  U srcu štita je mali poluokrugli štit. U crvenom polju nalazi se dvoglavi srebrni orao visoko podignutih rašireiijh krila, koji u kandžama drži vladarske simbole, skiptar i šar. Orao je krunisan knjaževskom krunom.
  Srebrna glava orla simboliše čistotu pobjede, a krila su simbol uzleta i slobode.

  Grb Knjaževine Crne Gore  Uploaded with ImageShack.us

  Crna Gora je bila knjaževina od 1852. do 1910. godine. Knjaz Danilo i knjaz Nikola su nastojali da učvrste međunarodni položaj Crne Gore i dobiju međunarodno priznanje njene državne nezavisnosti, na što je Turska imperija odgovarala ratovima. Ugled Crne Gore i njene dinastije u Evropi je naglo rastao. Iako nije dobila formalno priznanje svoje nezavisnosti, naročito poslije razgraničenja sa Osmanskom carevinom 1859. godine, Crna Gora je faktički bila priznata kao samostalna država, što je de jure i učinjeno na Berlinskom kongresu 1878.
  U prvim godinama pedesetogodišnje vladavine knjaza Nikole nijesu napravljene velike izmjene na državnom grbu. Sa Ratnog grba Crne Gore" skinut je samo mač, dok je sve drugo ostalo isto.
  Grb Knjaževine Crne Gore je zlatni krunisani dvoglavi orao visoko uzdignutih krila, sa zlatnim skiptrom u lijevoj kandži i plavim šarom, zlatom optočenim, u desnoj kandži. Na prsima orla je štit sa zlatnim lavom u prolazu. Lav je na zelenoj podlozi sa plavom pozadinom.
  Crveni plašt, oivičen zlatnim resama, izranja iz knjaževske krune.
  Zlatni dvoglavi orao simbolizuje velikodušnost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol je svjetovne vlasti, dok je u drugoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, koja je simbol duhovne vlasti.
  Štit na prsima orla u cijelosti simbolički predstavlja Crnu Goru i Crnogorce. Zelena boja na štitu, simbol nade i radosti, predstavlja Crnu Goru. Zlatnim lavom, koji je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, dostojanstva i veličanstvenosti, simbolički su predstavljeni ljudi u Crnoj Gori. Plava pozadina lava simboliše odanost i istinoljubivost.

  Državni grb iz vremena knjaza Nikole


  Uploaded with ImageShack.us

  Sticanje međunarodnog priznanja državne nezavisnosti, uz više nego dvostrako proširenje državne teritorije, sa dobijenim gradovima i izlaskom na more, uslovili su veliki napredak u svim sferama državnog života, društveno-ekonomskog i kultumog razvitka Crne Gore. Izvršena je reforma državnog aparata. Umjesto Senata uspostavljeni su Državni savjet, ministarstva, Veliki sud i Knjaževska vlada. Razdvojene su sudska i izvršna vlast, izvršena je nova administrativno-teritorijalna podjela zemlje na oblasti, a oblasti na kapetanije. U državi je bila neprikosnovena gospodareva vlast, zbog čega su inteligencija i opozicija zahtijevale demokratizaciju zemlje.
  Osamdesetih godina XIX vijeka, u skladu sa rastom vladarskih aspiracija knjaza Nikole, dolazi do značajnih promjena na grbu. Najveću promjenu knjaz Nikola čini zamjenjujući zlatnu boju orla srebrnom. Osim već pomenute promjene, u Ustav Crne Gore iz 1905. godine Nikola I unosi i promjenu boje podloge štita na kome je lav, umjesto plave i zelene stavlja crvenu.
  Centralno mjesto na državnom grbu zauzima srebrni dvoglavi orao visoko podignutih krila koji u desnoj kandži drži simbole vladarskog dostojanstva - zlatni skiptar, a u lijevoj šar. Iznad glava orla je kraljevska kruna. Na grudima orla u crvenom polju baroknog štita je lav u prolazu, okrenut udesno, sa podignutom prednjom šapom.
  Grbovnu draperiju čini crveno-zlatni plašt, u čijem je vrhu crvena knjaževska kruna, optočena zlatom i biserima.
  Srebrni dvoglavi orao simbolizuje čistotu, čestitost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol je svjetovne vlasti, dok je u dragoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, koja je simbol duhovne vlasti.
  Zlatni lav je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, dostojanstva i veličanstvenosti i zajedno sa crvenom, koja simboliše hrabrost, asocira na Crnu Goru i Crnogorce.

  Grb knjaza Nikole I  Uploaded with ImageShack.us

  Nikola I Petrović-Njegoš (1840-1921) bio je knjaz Crne Gore od 1860. do 1910. i kralj u periodu 1910-1918/21. Vladavina knjaza/kralja Nikole odvijala se u tri faze: od dolaska na prijesto (1860) do Berlinskog kongresa (187, od sticanja nezavisnosti do donošenja Ustava (1905) i zavođenja parlamentarizma i, na koncu, parlamentarni period sa tragičnim krajem - nezasluženim opštim slomom u Prvom svjetskom ratu, životom u egzilu, detronizacijom dinastije i nestankom Crne Gore kao države.
  Radio je na kulturnom i obrazovnom uzdizanju stanovništva Crne Gore. Za vrijeme njegove vladavine stvoreni su uslovi za građanski, privredni i kulturni razvitak zemlje, za uspostavljanje saobraćaja, telefona, telegrafa, za agrarnu reformu, razvoj industrije, reforme u školstvu, državnoj upravi, vojsci. U isto vrijeme izrastaju i jačaju građanska klasa i inteligencija kao nosioci demokratskih težnji. U to doba je crnogorski narod već prerastao u crnogorsku naciju. Počelo je novo razdoblje u istoriji Crne Gore.
  Na ličnom grbu knjaza Nikole I, u glavi poluobličastog štita na crvenom polju je srebrni krunisani dvoglavi orao visoko uzdignutih krila sa zlatnim skiptrom u desnoj i plavim, zlatom optočenim, šarom u lijevoj kandži. Na grudima orla u crvenom polju baroknog štita su zlatni inicijali Nikole I. Ispod orla je zlatni lav koji korača udesno sa podignutom prednjom šapom.

 7. #457

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Donji dio štita je po dijagonali razdijeljen na četiri polja. U gornjem i donjem srebrnom polju nalaze se po jedna crna glava orla. U desnom i lijevom plavom polju su po jedno zatvoreno crno orlovo krilo.
  U srcu donjeg dijela štita je mali poluokrugli crveni štit sa dvoglavim srebrnim krunisanim orlom koji u kandžama drži vladarske insignije.
  Srebrni dvoglavi orao simbolizuje čistotu, čestitost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol je svjetovne vlasti, dok je u dragoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, koja je simbol duhovne vlasti. Na prsima orla su inicijali suverena koji simbolično predstavljaju vladara Crne Gore.
  Zlatni lav je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, veličine, dostojanstva i kraljevske veličanstvenosti.
  Crna glava orla simboliše postojanost pobjede, a krila su simbol uzleta i slobode.

  Vladarski grb kralja Nikole  Uploaded with ImageShack.us

  Knjaz/kralj Nikola I je zadugo bio personifikacija Crne Gore, njen ideolog, neprikosnoveni vođa i gospodar.
  Za vrijeme njegove vladavine ostvaren je opšti napredak u državi, ali ispoljavale su se i protivurječnosti tradicionalnog crnogorskog društva, otpori. Pored reformi pravosudnog sistema, izgradnji pravne Crne Gore najviše je doprinio dr Valtazar Bogišić. Njegov Opšti imovinski zakonik (188 predstavlja remek-djelo pravne misli, teorije i prakse. No, ni doprinos crnogorskog suverena u uobličavanju Zakonika i, kasnije, Ustava, nije zanemarljiv. Naprotiv.
  Ne samo po vladarskom pravu, već i po svome obrazovanju - knjaz Nikola je u svemu učestvovao i davao i svoj lični doprinos. Vladarski grb sažima i simbolizuje duh njegove vladavine.
  Kompletan vladarski grb kralja Nikole sastoji se od srebrnog krunisanog dvoglavog orla, visoko uzdignutih krila, sa zlatnim skiptrom u desnoj i plavim, zlatom optočenim šarom u lijevoj kandži. Na grudima orla u crvenom polju baroknog štita su zlatnim slovima ispisani inicijali kralja Nikole. lspod orla nalazi se zlatni lav koji korača udesno, sa podignutom prednjom šapom.
  Iz kraljevske krune izranja crveni plašt, oivičen zlatnim resama.
  Srebrni dvoglavi orao simbolizuje čistotu, čestitost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol je svjetovne vlasti, dok je u drugoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, koja je simbol duhovne vlasti. Na prsima orla su inicijali suverena koji simbolično oličavaju vladara Crne Gore.
  Zlatni lav je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, dostojanstva i kraljevske veličanstvenosti.

  Grb Pravoslavne Mitropolije Crnogorske  Uploaded with ImageShack.us

  Pravoslavna Mitropolija Cmogorska imala je izuzetno važnu misiju i ulogu u očuvanju državne i nacionalne ideje, kao i u sazdavanju crnogorske države i oblikovanju crnogorskog društva. Crnogorske vladike su bile izborne (prvo ih je birao narod, pa su onda hirotonisane) i u svojoj tituli su objedinjavale i duhovnu i svjetovnu vlast. Vodeća uloga Mitropolije prestaje činom proglašenja Crne Gore za knjaževinu (1852). Po sticanju državne nezavisnosti Crne Gore, jurisdikcija crnogorskog mitropolita se prostirala samo na njen državni prostor.
  Razvoj države u drugoj polovini XIX vijeka uticao je i na definitivno formiranje grba Pravoslavne Mitropolije Crnogorske. Takode, u tom periodu su formirani i svi crkveni organi, te donesena neophodna crkveno - pravna normativa.
  Barokni štit podijeljenje, po dijagonalama, patrijaršijskim krstom zdesna ulijevo i arhijerejskim žezlom s lijeve u desnu stranu. Ukršteni ovi elementi dijele štit na četiri polja. Gornje i donje središnje polje su crvene, a desno i lijevo plave boje. Štit je oivičen zlatom.
  Iznad štita je plava arhijerejska mitra.
  Crveni plašt, sa zlatnim resama, izranja iz crvene knjaževske krune.
  U crkvenoj simbolici plava boja je simbol duhovnosti a crvena svjetovnosti. Patrijarškim krstom i arhijerejskim žezlom, simbolima crkvene samostalnosti, razdvojene su duhovnost i svjetovnost.

  Grb sa proglašenja Kraljevine Crne Gore


  Uploaded with ImageShack.us
  Crna Gora je na početku XX vijeka morala da odgovori na brojna društvena pitanja i istorijske izazove, kako na unutrašnjem tako i na spoljašnjem planu. To je vrijeme donošenja prvog crnogorskog Ustava (1905) i uvođenja parlamentarizma u zemlji. Konstituisana je Narodna skupština sa kojom je knjaz dijelio vlast. Crna Gora je proglašena za ustavnu monarhiju, a uskoro iza toga podignuta na rang kraljevine. To je doprinijelo ugledu dinastije i učvrstilo državni status Crne Gore. Medutim, pod opozicionim plaštom su bili skriveni ne samo otpori dinastiji, vlasti i režimu nego i državnim i nacionalnim interesima Crne Gore.
  U protokolu prilikom proglašenja Crne Gore za kraljevinu, 28. avgusta 1910. godine, korišćen je poseban grb - zlatni dvoglavi orao sa kraljevskom krunom.
  Grb sa proglašenja Kraljevine je dvoglavi zlatni orao uzdignutih krila sa kraljevskom krunom iznad glava. Na prsima orla je štit sa zlatnim lavom u prolazu. Lav je na zelenoj podlozi sa plavom pozadinom. U desnoj kandži drži skiptar, a u lijevoj šar sa krstom.
  Crveni plašt, oivičen zlatnim resama, izranja iz kraljevske krune optočene zlatom.
  Zlatni dvoglavi orao simbolizuje velikodušnost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol je svjetovne vlasti, dok je u dragoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, koja simbolizuje duhovnu vlast.
  Štit na prsima orla u cijelosti simbolički predstavlja Crnu Gora i Crnogorce. Zelena boja na štitu, simbol nade i radosti, predstavlja Crnu Goru. Zlatnim lavom, koji je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, dostojanstva i veličanstvenosti, simbolički su predstavljeni ljudi u Crnoj Gori. Plava pozadina lava simboliše odanost i istinoljubivost.

  Grb Kraljevine Crne Gore


  Uploaded with ImageShack.us

 8. #458

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Proglašenje Crne Gore kraljevinom a njenog suverena kraljem (1910), drugi put u njenoj istoriji, događaj je od izuzetnog značaja. U obrazloženju toga čina, između ostalog, istaknuta je i težnja za uspostavljanjem istorijskog i državnog kontinuiteta, povezivanjem tadašnje Crne Gore sa sličnim događajem iz 1077. kada je Mihailo Vojislavljević dobio insignije kraljevske moći. Uzdizanje Knjaževine Crne Gore na rang Kraljevine uslovilo je i promjene na državnom grbu.
  Tok istorijskih i političkih događaja učinio je da promjena boje orla nikada nije ozvaničena, već se promjena grba ogledala samo u izmjeni krune - umjesto knjaževske, grb dobija kraljevsku krunu. Ovaj grb je, sticajem istorijskih okolnosti, bio kratko u upotrebi.
  Na grbovnoj draperiji grba Kraljevine Crne Gore nalazi se srebrni dvoglavi orao uzdignutih krila sa vladarskim insignijama u kandžama, krunisan kraljevskom krunom. Na grudima orla u crvenom polju baroknog štita je lav koji korača u desnu stranu sa podignutom prednjom šapom.
  Plašt je crveno-zlatni, a u vrhu je kraljevska kruna, optočena zlatom, biserima i dragim kamenjem.
  Srebrni dvoglavi orao simbolizuje čistotu, čestitost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol je svjetovne vlasti, dok je u drugoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, simbol duhovne vlasti.
  Zlatni lav je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, dostojanstva i veličanstvenosti i zajedno sa crvenom, koja simboliše hrabrost, upućuje na Crnu Goru i Crnogorce.
  Grb Božićne pobune


  Uploaded with ImageShack.usPoslije izuzetnih vojničkih uspjeha u Prvom svjetskom ratu i Mojkovačke bitke, Kraljevina Crna Gora je, prevarena, izdana i ostavljena od saveznika, doživjela potpuni slom 1916. godine. Kralj i Vlada su odstupili iz zemlje, narod je pao u austrijsko ropstvo, a znatan dio vojske i oficira interniran u logore. Nakon povlačenja austrougarskih trupa, Crnu Goru su okupirale savezničke snage.
  Odlukama Podgoričke skupštine (26. novembra 191, svrgnuta je, nelegitimno i nelegalno, dinastija Petrović-Njegoš, i proglašeno bezuslovno ujedinjenje Crne Gore i Srbije, čime je crnogorska država prestala da postoji.
  Zbog masovnog otpora novoj vlasti koja je terorisala narod, došlo je do ustanka koji je kulminirao 1919. godine. Ustanak nije uspio. Uprkos ustanku, Crna Gora se izgubila u unitarnoj tvorevini, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
  Uz razvijanje otpora prema novoj vlasti bilo je i pokušaja vraćanja starih državnih simbola. Tako se u tzv. Božićnoj pobuni (Božićnom ustanku) borilo pod tradicionalnim zlatnim dvoglavim orlom, s tom razlikom što je u kandži umjesto skiptra, ne bez razloga, bio mač.
  Na grbu iz vremena Božićne pobune dominira krunisani zlatni orao visoko podignutih krila. Orao u desnoj kandži drži mač, a u lijevoj šar. Na prsima orla je barokno crveno polje štita. Na plavom podnožju štita korača lav udesno sa podignutom prednjom šapom.
  Ispod orla je zlatna lenta sa ćiriličnom devizom, koja glasi ZA PRAVO, ČAST I SLOBODU CRNE GORE.
  Zlatni dvoglavi orao simbolizuje velikodušnost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je mač, vojni simbol vitezova, dok je u dragoj kandži, lijevoj, šar, jedna od vladarskih insignija, koja je simbol duhovne vlasti.
  Štit na prsima orla u cijelosti simbolički predstavlja Crnu Goru i Crnogorce. Plava boja na štitu je simbol odanosti i istine, njome je simbolično predstavljena odanost istinskoj Crnoj Gori. Zlatnim lavom, koji je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, dostojanstva i veličanstvenosti, simbolički su predstavljeni ljudi koji su se borili za Crnu Gora. Crvena podloga na kojoj je lav, osim simbola hrabrosti, predstavlja i krv.
  Deviza na lenti ZA PRAVO, ČAST I SLOBODU CRNE GORE u stvari je geslo ukupne crnogorske borbe kroz istoriju.

  Grb Crne Gore (1945-1947)


  Uploaded with ImageShack.usUčešće na strani antifašističkih snaga u Drugom svjetskom ratu i borbi za slobodu, nacionalnu i socijalnu ravnopravnost jugoslovenskih naroda, Crnoj Gori je donijelo i jednu veliku tekovinu -promjenu njenog državnog statusa. Crnogorska antifašistička skupština (CASNO) donijela je u julu 1944. odluku da Crna Gora, kao ravnopravna federalna jedinica, uđe u sastav Demokratske Federativne Republike Jugoslavije.
  Prvi zvanični simbol Crne Gore nakon gubitka države ustanovljen je tek 1945. godine. Grb je oblikovan u duhu aktuelnog umjetničkog pravca - socrealizma, čime je prekinuta državotvorna heraldička tradicija. Na grbu je predstavljen Lovćen okružen zlatnim lovorovim vijencem, dok je u podnožju trobojna lenta sa ćiriličnim natpisom: ФЕДЕРАЛНА ЦРНА ГОРА, a između završetaka lovora, u vrhu, petokraka zvijezda. Lovćen će se kao simbol na grbu zadržati sljedećih 48 godina.
  Grb je likovno uobličio, u Umjetničkoj radionici na Cetinju, Milan Božović, slikar, pariski đak.
  Polje je okruženo zlatnim lovorovim vijencem na čijem se vrhu, između završetaka kraka, nalazi oivičena crvena zvijezda petokraka, a u podnožju trobojka (crvena, plava i bijela) na kojoj stoji ćirilični natpis: ФЕДЕРАЛНА ЦРНА ГОРА. U sredini polja, na plavom masivu, predstavljen je Lovćen sa Njegoševom kapelom na vrhu. U pozadini Lovćena, plavim vijugavim linijama predstavljeno je Jadransko more. Na vrhu, između završetaka lovorovog vijenca, nalazi se oivičena crvena zvijezda petokraka.
  Zlatni lovor je simbol mudrosti i slave, dok je crvena petokraka zvijezda ideološki simbol revolucije i komunističke ideje.
  Kao simbol Crne Gore predstavljen je plavi masiv Lovćena, koji simboliše odanost, slobodarski duh naroda i patriotizam.

  Grb Crne Gore (1947-1963)  Uploaded with ImageShack.us


  Po Ustavu Narodne Republike Crne Gore (31. XII 1946) obnovljena Crna Gora je definisana kao narodna država republikanskog oblika". U njoj se crnogorski narod ujedinjuje na osnovu prava na samoopredjeljenje, uključujući pravo na otcjepljenje", na osnovu načela ravnopravnosti sa drugim narodima i njihovim republikama u FNRJ.
  Donošenjem Ustava i njegovim stupanjem na snagu, 1947. godine, dolazi do nove izmjene grba. Trobojka se pomjera i povezuje lovorov vijenac a natpis je izostavljen. Mijenja se i likovna predstava Njegoševe kapele na Lovćenu. Takođe se mijenja i zvijezda petokraka, stavlja se petokraka pod kojom su vođene oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu.
  Grb je dizajnirao Milo Milunović, istaknuti crnogorski slikar.
  Polje je okruženo zlatnim lovorovim vijencem u čijem je podnožju crnogorska zastava. U sredini polja, plavom bojom predstavljen je Lovćen sa Njegoševom

 9. #459

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  kapelom na vrhu. U pozadini Lovćena, sa pet plavih vijugavih linija prikazano je Jadransko more. Na vrhu, između završetaka lovorovog vijenca, nalazi se oivičena crvena zvijezda petokraka.
  Zlatni lovor je simbol mudrosti i slave, dok je crvena petokraka zvijezda ideološki simbol revolucije i komunističke ideje.
  Kao simbol Cme Gore predstavljen jeplavi masiv Lovćena koji simboliše odanost, slobodarski duh naroda i patriotizam.
  Petplavih vijugavih linija predstavljaju Jadransko more, kao i pet vjekova borbe za slobodu.

  Grb Crne Gore (1963-1974)


  Uploaded with ImageShack.usSaveznim Ustavom (proglašenim 7. IV 1963) država je dobila ime Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. U skladu sa njim izvršene su promjene u republičkim ustavima. Savezni ustav je bio ne samo osnovni pravno-politički akt države već i društvena povelja kojom se, osim osnovnih prava i sloboda, propisuje i koncept samoupravljanja, razrađuje društveno-ekonomski i politički sistem zemlje. U skladu sa izvršenim promjenama, raniji naziv je promijenjen u Socijalistička Republika Crna Gora.
  Po donošenju novog Ustava Crne Gore, 1963. godine, opet dolazi do promjene državnog grba. Mijenja se samo oblik petokrake zvijezde, dok sve ostalo ostaje isto. Umeće se oivičena jednakokraka zvijezda.
  Polje je okruženo zlatnim lovorovim vijencem u čijem je podnožju crnogorska zastava. U sredini polja, plavom bojom predstavljen je Lovćen sa Njegoševom kapelom na vrhu. U pozadini Lovćena, sa pet plavih vijugavih linija prikazano je Jadransko more. Na vrhu, između završetaka lovorovog vijenca, nalazi se oivičena crvena jednakokraka petokraka zvijezda.
  Zlatni lovorje simbol mudrosti i slave, dok je crvenapetokraka zvijezda ideološki simbol revolucije, komunističke ideje i socijalizma.
  Kao simbol Cme Gore predstavljen jeplavi masiv Lovćena koji simboliše odanost, slobodarski duh naroda i patriotizam
  Petplavih vijugavih linija predstavljaju Jadransko more, kao i pet vjekova borbe za slobodu.

  Grb Crne Gore (1974-1993)  Uploaded with ImageShack.us

  Ustavom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (21. II 1974) i, u skladu sa njim, Ustavom SRCG (25. II 1974), Crna Gora je definisana kao „država crnogorskog naroda i pripadnika drugih naroda i narodnosti koji u njoj žive", u sastavu SFRJ. Po novom Ustavu, osim prava na samoopredjeljenje, crnogorski narod je imao pravo i na stvaranje nacionalne države.
  Ustav iz 1974. godine je ponovo donio promjene na crnogorskom grbu. One se, takođe, ogledaju u promjeni petokrake zvijezde. Umjesto oivičene zvijezde, stavlja se samo puna jednakokraka crvena zvijezda, dok ostali elementi ostaju isti.
  Ovaj grb je važio sve do 1993. godine.
  Polje je okruženo zlatnim lovorovim vijencem u čijem je podnožju crnogorska zastava. U sredini polja, plavom bojom predstavljen je Lovćen sa Njegoševom kapelom na vrhu. U pozadini Lovćena, sa pet plavih vijugavih linija prikazano je Jadransko more. Na vrhu, između završetaka lovorovog vijenca, nalazi se crvena jednakokraka petokraka zvijezda.
  Zlatni lovor je simbol mudrosti i slave, dok je crvena petokraka zvijezda ideološki simbol revolucije, komunističke ideje i socijalizma.
  Kao simbol Crne Gore predstavljen je plavi masiv Lovćena koji simboliše odanost, slobodarski duh naroda i patriotizam
  Pet plavih vijugavih linija predstavljaju Jadransko more, kao i pet vjekova borbe za slobodu.

  Grb Crne Gore (1993-2004)


  Uploaded with ImageShack.us

  Burna politička i društvena dešavanja početkom devedesetih godina XX vijeka, u procesu raspada jugoslovenske države, iznova su aktuelizovala crnogorsko državno pitanje. Crna Gora nije krenula putem samostalnosti i nezavisnosti, kao druge jugoslovenske republike, već se opredjelila za stvaranje SR Jugoslavije kao dvočlane federacije Srbije i Crne Gore, po ustavno definisanom principu „federalne" ravnopravnosti republika, njihovom „izjednačavanju" u pravima, uprkos međusobnoj nesamjerljivosti u svakom pogledu. Istovremeno dolazi do promjene Ustava (27. IV 1992). Sljedeće, 1993. godine donijet je novi crnogorski Zakon o grbu. Pod uticajem tadašnjih političkih zbivanja i ideoloških tendencija ovaj Zakon je afirmisao nastavljanje heraldičke „tradicije" kralja Nikole. Proglašeni grb je krunisani dvoglavi orao sa šarom u jednoj i skiptrom u drugoj kandži. Na prsima orla je štit sa lavom u pokretu.
  Grb je dvoglavi srebrni krunisani orao uzdignutih krila u poletu, sa zlatnim skiptrom u desnoj i plavim šarom u lijevoj kandži. Na grudima orla je crveni štit sa zlatnim lavom u pokretu.
  Slijedeći crnogorsku heraldičku tradiciju srebrni dvoglavi orao simbolizuje čestitost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol svjetovne vlasti, dok je u drugoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, koja simbolizuje duhovnu vlast.
  Zlatni lav je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, dostojanstva i veličanstvenosti i zajedno sa crvenom, koja simboliše hrabrost, upućuje na Crnu Goru i građane Cme Gore.

  Državni grb Crne Gore
  (od 2004. godine)  Uploaded with ImageShack.us

  Beogradskim sporazumom i Ustavnom poveljom 2002. godine formirana je državna zajednica Srbija i Crna Gora.
  Od gubitka države prije osamdeset osam godina i nakon prolaska kroz razne državne forme, uz stalno prisutnu ideju obnove državne samostalnosti, kao i narastajuće samosvijesti o neophodnosti obnove sopstvene države, sadašnji naraštaj građana Crne Gore dobio je jedinstvenu istorijsku priliku, ali i odgovornost, da u miru, demokratski i civilizovano, obnovi državnu nezavisnost.
  Čin proglašenja državnih simbola 12. jula 2004. značio je vraćanje tradicionalnom simbolu Crne Gore - zlatnom krunisanom dvoglavom orlu.
  Grb Crne Gore je zlatni krunisani dvoglavi orao uzdignutih krila u poletu, sa skiptrom u desnoj i šarom u lijevoj kandži. Na prsima orla je štit sa zlatnim lavom uprolazu.

 10. #460

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Lav je na zelenom podnožju sa plavom pozadinom. Kruna iznad orlovskih glava i skiptar u desnoj kandži su zlatni. Šar je plav sa zlatnim okovom i krstom.
  Zlatni dvoglavi orao simbolizuje velikodušnost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad glava orla je kruna, simbol suvereniteta. U desnoj kandži orla je skiptar, jedna od vladarskih insignija i simbol je svjetovne vlasti, dok je u drugoj kandži, lijevoj, šar, takođe vladarska insignija, koja je simbol duhovne vlasti.
  Štit na prsima orla u cijelosti simbolički predstavlja Crnu Goru i Crnogorce. Zelena boja na štitu, simbol nade i radosti, predstavlja Crnu Goru. Zlatnim lavom, koji je simbol velikodušnosti, snage, neustrašivosti, dostojanstva i veličanstvenosti, simbolički su predstavljeni ljudi u Crnoj Gori. Plava pozadina lava simboliše odanost i istinoljubivost.

  I tu je kraj knjižice. Vrlo lijep istorijski pregled sa jasno prikazanom evoluciom crnogorskog grba od XI vijeka do danas.
  Poruku je izmenio FORMICA, 19.08.2011 u 21:13

 11. #461

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Juce sam zavrsio ovaj grb, radio sam ga mesec dana na racunaru.

  Ime: Grimshaw.jpg Pregleda: 5123 Veličina: 71.3 KB

 12. #462

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Porodicni grb gorfovske kuce Pejacevic rumskih plemica.

  Ime: porodicni grb pejacevica.jpg Pregleda: 1278 Veličina: 33.6 KB


  Grb grofice Franciske Pejacevic


  Ime: grb grofice franciske pejacevic.jpg Pregleda: 1886 Veličina: 73.1 KB  Grb grofa Petra Pejacevica


  Ime: grb grofa petra pejacevica.jpg Pregleda: 1286 Veličina: 45.8 KB  Grb grofa Ladislava Pejcevica


  Ime: grb grofa ladislava pejacevica.jpg Pregleda: 1760 Veličina: 77.7 KB

 13. #463

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Citat sremac93 kaže: Pogledaj poruku
  Juce sam zavrsio ovaj grb, radio sam ga mesec dana na racunaru.

  Ime: Grimshaw.jpg Pregleda: 5123 Veličina: 71.3 KB
  Sremac napravio si odličan rad ali te moram upozoriti na neke greške koje možeš lako ispraviti.
  Prvo Radi etstetskog ugođaja krijesta ili čelenka na šlemu treba biti srazmjerna grbu odnosno visine odprilike koliko i štit.
  Drugo Između krijeste ili čelenke i plašta ili pokrovca obavezno se mora staviti pletenica koja je u bojama plašta ima šest članova naizmjenično obojenih a počinje metalom.
  Treće Kaciga ne smije biti ukrašena zlatom jer odgovara plemićkom rangu, odnosno mora biti čelična spuštenog vizira.
  četvrto plašt po pravilu ponavlja preovlađujući emajl i metal sa štita (mada i ne mora) i emajl je uvijek podstavljen metalom kako si i uradio.
  Četvrto Grifon borbeni se ne mora pokazati u dvije boje već je uobičajeno u jednoj boji koja mora biti u odnosu na polje prema pravilu slaganja boja. Znači ne može metal na metal (u ovom slučaju je na srebrnom polju zlatni grifon). Kako si već u plaštu iskoristio crvenu boju mogao bi grifon imati crvenu boju.
  Ima još jedna stvar, ne smije se praviti grb koji već postoji a grufon je česta šarža i sigurno već postoji ovakav grb. Zanči ne moraš mijenjati izgled ali bi valjalo dodati još nešto ili izdijeliti štit na neki neobičan način. Pogledaj ovdje ima ponešto o pravilima.
  HERALDIKA Forums
  Ako imaš nekakvih veza sa Pejavčevićima trebao bi se obratiti heraldičkim autoritetma u Austriji i Mađarskoj da ti izdaju potvrde mada te moram upozoriti da je to tamo dosta skupo. Znam da je izdavanje potvrde u Austriji prije 20-estak godina bilo oko 5-10.000 maraka zavisno što si tražio.

 14. #464

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Pozdrav svima.

  Zanima me,da li moze neko da mi da detaljnije podatke o ovom grbu na osnovu neke literature,ili je ovo sve sto o njemu postoji.Hvala unapred.
  НОВАКОВИЋ

  Породично име Новаковић јавља се између XIV и XVI века на више места: у Босни, Зети и Далмацији. У Босни се јавља Нинослав Новаковић на повељи бана Стефана Котроманића из године 1353. као представник подручја званог Доњи Краj тј. низ реке Врбас, Сану и Уну. Заједно са њима је Станац Госпиловић с браћом. Новаковићи из Далмације у XVI веку рођаци су Охмучевића. Новаковићи из Зете имали су своје поседе у Зажабљу. Ради рашке потковице у украсу овог грба, вероватно се овај грб односи на њих.

 15. #465

  Odgovor: Istorijski grbovi, heraldika

  Grb je iz Fojničkog grbovnika, u pitanju je tzv ilirska heraldika. Ilirska heraldika je više plod fikcije onih koji su grbove ilustrovali, fojnički grbovnik se jedno vreme mogao ceo videti na sajtu fojničkog samostana, a i nešto je na temu tog grbovnika napisano i ovde na temi. Ilustracije se mogu i ovde videti - Fojnicki grbovnik (1340.)

  Vas verovatno više zanima o samoj vlasteli Novakovića, sva ta srednjovekovna vlastela se uglavnom izgubila i nema njihovoh potomaka. Što se samog grba tiče, on je najverovatnije plod fikcije Pedra Ohmućevića iz čijeg grbovnika su kasnije nastajali i ostali grbovnici ilirske heraldike. Ja inače sa genealogijom i ne stojim nešto najbolje, ali evo nešto o Novakovićima što je objavljeno u jednom feljtonu koji je radila jedna grupa autora:

  Iz Toronta (Kanada) javio nam se g. Miloš Novaković, rođen (pre Drugog svetskog rata) u selu Veliki Broćanac, kod Klisa u Dalmaciji.

  Novaković

  Ako znamo da je Novak staro srpsko ime, potvrđeno u pisanim dokumentima još od srednjeg veka, a tokom vremena postalo omiljeno u narodu kao ime čuvenog Starine, kovača narodnih pesama o Kraljeviću Marku, jasno je zašto se javljalo takoreći širom srpskog etničkog prostora. Otud i pojava mnogih prezimena izvedenih od njega: Novaković, Novakov, Novakovski, koja su mogla nastajati sasvim nezavisno, na raznim stranama i u razna vremena, neka i sasvim skoro. Ali, imajući na umu i "veliko raseljenje" našeg naroda, ne mogu se i ne smeju isključiti kao mogući ni slučajevi da se radi o istom poreklu. Naravno, tu nam, pa i to tek delimično i sporadično, mogu pomoći podaci do kojih se može doći o konkretnim porodicama.

  I zaista, u našim dosadašnjim istraživanjima, Novakoviće smo nalazili u svim srpskim krajevima, sa različitim slavama i doseljene iz različitih zavičaja. Samo u Srbiji, na primer, "poreklom od Sjenice", sa slavama Đurđic, Sveti Mrata i Sveti Nikola, "iz Crne Gore", sa slavama "Petkovica", u Polimlju i Potarju sa slavom Đurđevdan, u drugim predelima i nepoznatog porekla i drugih slava (Sv. Avramije, Sv. Alimpije, Sv. Nikola, Sv. Simeun i Ćirilovdan), ili sasvim novi Novakovići koji su to prezime dobili po dedi! U Bosni je povelik spisak Novakovića takođe raznih slava. Prema crkvenim knjigama s kraja devetnaestog veka, slavili su Aranđelovdan, Đurđevdan, Sv. Ignjatija, Sv. Jeremiju, Sv. Jovana, Sv. Nikolu, Sv. Stevana itd.

  Ističemo da se kao češća slava javlja Sv. Mrata, koji je u četvrtom veku bio episkop u Turu, u Francuskoj, tada i još vekovima jedinstvene (nepodeljene) hrišćanske crkve. U "Žitijima svetih", za ovaj datum se spominju, međutim, Sv. Mina, Sv. Mina Viktor i Vikentije đakon, knez srpski i Sv. mučenik Stefan Dečanski, Kralj srpski i drugi, dok džepni kalendar SPC-a lakonski sažima svetitelje samo na Sv. Minu i Sv. kralja Stefana Dečanskog. Dodaje, pošto ima popularnu namenu, i Mratince.

  U narodu se, međutim, posebno navodi da je tu i Sv. Mrata, i sam praznik i prva od "vučjih slava" (kao i Sv. Sava), iako će, u novije vreme, većina kršnjaka radije reći da im je slava Sveti Stevan Dečanski. Pravoslavni crkveni kalendar spominje i Sv. Martina (narodski Mrata), ali ne na crkveni datum nego 25. oktobra. Bio je poštovan kao čudotvorac koji je i mrtve vaskrsavao, pa je proglašen za svetitelja. Kasnijim raskolom, istočna, pravoslavna crkva više nije isticala njegov svetiteljski značaj, ali je u narodu ostao omiljen. Ipak, mnoge familije su ga zamenile drugim svetiteljem odnosno praznikom, prvenstveno od tzv. stočarskih slava zimskog perioda, pa su je tako promenili i mnogi Novakovići.

  Zna se da su u Podibru i Gokčanici, u selu Kovači, nekad živeli Novakovići, a postoji i toponim, naselje Novakovac u Ribnici. Ima i toponima Novaković ili Novak, a familijama nema traga. Tako u Pivi ima Novakov Bunar, a u Staroj Crnoj Gori Novakov Brijeg u Bjelošima i Novakov Kam u Bajicama. U selu Galičniku u Mijacima (Makedonija) zabeležen je toponim Novačko Rečište. (Ovo je najstarije selo u okolini i svi slave Petkovicu. Po predanju, doseljeni su sa Kosova.) U zapadnoj Bosni, u Uncu, ima samo toponima kao uspomena na Novakoviće koji su i ovde boravili u prolazu: Novakovo Brdo, Novakova Glavica.
  Međutim, u Popovom polju ima i toponim Novakuše za njive u Tuljima, ali i spomen na izumrle Novakoviće u Radetiću i druge, iseljene iz Broćanca u Primorje.
  U Konavlima Novakovića ima u Ćilipima i Novici. Odatle su išli na sever prema Dalmaciji i Lici, ili u Bosnu, centralnu ili Krajinu.

  Kao što je evidentno, u zapadnu Bosnu su se doseljavali iz susednih oblasti Like i Dalmacije, tako da ih i tamo ima. U gospićkom području se spominju Novakovići kao starosedeoci Brinjani i Otočani. U staroj tvrđavi Vrebac spominje se u popisu 1701. godine čak 13 kuća Novakovića. U Udbinskoj oblasti u popisu iz 1712. godine spominju se Novakovići u 10 kuća. U Popini (zrmanjsko područje) bilo ih je 39 kuća, po popisu iz 1700. godine. U srpskom području u Kupinovu, tri kuće Novakovića. U Osrecima i Dabašnici po četiri kuće, u Brotnju tri, u Kninskom Polju 10. Svi, doseljeni iz Bosne u 16. veku, slave Jovanjdan (iz ove porodice su "protopop" Jovo Novaković, kome je došao Dositej Obradović, i budimski vladika Dositije Novaković iz 18. veka).
  Na prelaznoj teritoriji prema Bosni uglavnom su bile nastanjene porodice iz oblasti koje su administrativnim putem pripale Lici ili Dalmaciji.

  U čitavoj Hrvatskoj ima nebrojeno mnogo porodica Novakovića, jer su se, posle razvojačenja Vojne granice, raseljavale i kupovale jeftinu i bolju zemlju, naročito oko Bjelovara i u Slavoniji.
  Dosta Novakovića ili Novaka je prešlo na katoličanstvo, kao i na islam u Bosni.
  U Makedoniji ih je bilo raseljenih posle Kosovske bitke, a i docnije kad su ih albanski rodovi potisnuli iz Raške i Kosova i Metohije. Administrativno su menjana prezimena na ski ili ov, pa su postajali Novakovski ili Noveski.

  Ako se podsetimo da se kovač Novak Brajović spominje u spisima kotorskog arhiva s kraja 14. veka, poreklo Novakovića može da seže u ovaj srednjovekovni grad, ali oni u njemu nisu bili starosedeoci građani, nego su došli iz crnogorskog zaleđa. Ako tome dodamo i njihovu najčešću slavu, Mratindan, koju su, i pre dolaska Turaka, donosili iseljenici iz današnje severne Albanije, od Berata - srpskog Belgrada, pa i s juga, od Skadra, odnosno Kuča, u koje su se takođe sklonili potomci Mrnjavčevića, može se reći da koreni Novakovića sežu do tih krajeva. Iz Kotora su, zatim, preko zaleđa i preko Broćna u zapadnoj Hercegovini, gde su se nešto duže zadržali, išli dalje. Jedna grana je stigla u Popovo Polje, ali ni tu nisu trajno ostali, nego su krenuli na severozapad. I, kako to Cvijić reče, "iseljenici nose, kao puž kućicu, imena svog sela, kraja, potoka, planine, kadšto i celog predela", tako su i ovi Novakovići poneli ime rodnog sela i tako nazvali svoje novo naselje kod Klisa - Veliki Broćanac. Odatle su se vremenom razilazili u druga sela Dalmacije, u Pounje, u Liku, Slavoniju i dalje, do Karpata, dokle god se prostirala Vojna granica.


  ostavio sam i link u jednom od postova gde da se obrate oni koje zanima poreklo porodice, ne znam koliko je ovo od pomoći.Strana 31 od 32 PrvaPrva ... 2129303132 PoslednjaPoslednja

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •