Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?
Strana 1 od 13 12311 ... PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 1 do 15 od ukupno 191
 1. #1

  Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Ovo je jedna od najkopleksnijih tema. Mnogi ljudi su išli stazom ka Bogu do jedne određene granice, a kada se razgovaralo o ovoj temi, vrlo često su odustajali. Najveći skeptici i kritičari religije navodili su upravo ove argumente u prilog činjenice da Bog ne postoji. Ti argumenti idu otprilike ovako:
  "Ako postoji Bog, koji je svemoguć, zašto onda nevina deca stradaju, zašto nevini ljudi stradaju? Ako je On sveznajuć, zar nije mogao pronaći neko drugo rešenje za situaciju na ovoj planeti?"

  Danas, se užasno stanje sveta, putem televizije, svako veče "donosi" pred oči miliona ljudi. Današnji svet se suočava sa pretnjom modernog rata, sa oružjem koje može uništiti celokupnu baštinu prošlih civilizacija, razoriti sadašnju delikatnu ekološku ravnotežu biosfere i putem radijacije uništiti sav genetski potencijal budućnosti. Zbog ovih i mnogih drugih razloga, pitanje zla u svetu je postalo jedno od najaktuelnijih.

  Dok hrišćani citiraju Psalme o nebesima koja pokazuju slavu Božju, o zemlji koja je delo Njegovih prstiju i čoveku kao kruni Njegovog stvaranja. Dotle se savremeni čovek muči sam sa sobom i svađa sa Bogom zbog ovog i ovakvog sveta, koji za Njega, ne može skoro ništa reći u prilog slavi Božjoj. Današnji čovek, zapravo, poziva Boga na odgovornost; traži od Boga, ako ga uopšte ima, da opravda sebe zbog stanja u kome se nalazi Njegov svet. Oni koji su otvoreniji razmišljaju: "Ako postoji Bog i ako je dobar, On bi sigurno učinio svoja stvorenja savršeno srećnima; a ako je taj Bog svemoguć, On može onda uraditi sve što hoće. Ali, Njegova stvorenja nisu sretna. Dakle, Bogu nedostaje dobrota ili moć, ili i jedno i drugo, ili ga, na kraju, uopšte nema."

  "Čudim se", reče profesor svom kolegi, "kako razuman čovek može verovati u dobrog, sveznajućeg i svemoćnog Boga i još ga smatrati osobnim?" Tako mnogi ljudi reaguju, na veru iskrenog hrišćanina. I dalje bi verovatno nastavili:
  "Još bi nekako mogao razumeti njihovo oduševljenje Bogom dok gledam prelep izlazak sunca u brdima, cveće dok cveta ili razdragane mladiće i devojke. Ali, postoji i druga strana medalje, stvarno su veoma ograničeni. Šta reći o mački koja ulovi miša, igra se sa njim, muči ga I na kraju pojede? Šta reći o mladoj majci koja umire od raka, čije telo ima miris raspadanja pre smrti?
  Šta reći o smrtnoj borbi oca koji ostavlja nezbrinutu decu? Zar je i to mudrost i dobrota njihovog Boga koji 'sve vidi i sve zna?' Šta reći o starahotama rata, pogotovo modernog? Milioni ljudi mučeni u koncentracionim logorima, otrovani u gasnim komorama, a mnogi od njih su bili Jevreji, Božji izabrani narod. Takve zločine bi zabranili čak i bezbožni ljudi, da su mogli; a njihov svemogući Bog je to godinama dozvoljavao. Reci mi šta misliš?


  Nastavio je profesor dalje: "Još manje je verovatna stara bajka o Sotoni, i o tome da je on, navodno, izvor svakog zla. Svemoćni Bog bi sklonio Sotonu na samom početku. Ako ga ne možemo sprečiti, onda je i đavo nekakav bog. Tako dolazimo do jednostavnog zaključka da bogovi u nebu ratuju međusobno. Ove ideje su odavno prevaziđene, zbog stalnog napredovanja ljudske misli."
  "Pre sam često govorio", nastavio je posebno ističući, "da sam agnostik i ne znam ništa o natprirodnim pojavama. Pošto sam sada stariji, uverio sam se da sam ustvari ateista. Ja uopšte ne verujem u Boga, bio on dobar ili loš. Verovanje u Boga donosi samo nove teškoće a ne rešava stare. Od danas se ne želim time uopšte opterećivati. Osim toga, ne mogu razumeti kako inteligentan i pošten čovek može misliti drugačije od mene."

  Zar ne postavljaju danas sasvim ista pitanja mnogi ludi koji razmišljaju o problemu zla? Zašto je tako ako je Bog svemoguć? Ako je zaista Bog, Zašto ne zaustavi ratove, Zašto ne spreči laž, nepravdu, bedu i bolest u svetu?

  Život je jedna vrlo kompleksna realnost. Sa jedne strane život buja, dolazi proleće, tu su ptice, pupoljci, drveće, a sa druge strane čelična ruka smrti je prisutna u toj lepoti prirode. Šta se dogodilo? Odakle smrt? “Ako te ima, Bože, zašto?” I knjiga za koju se smatra da je prva napisana u Bibliji, Knjiga o Jovu, tretira problem ljudske patnje i ljudskog bola.

  Možda je dobro da krenemo od činjenice da je Bog, kada je stvarao svet, imao pred sobom dve mogućnosti. Prva mogućnost je bila da bića koja će stvoriti budu roboti. Šta to znači? Znamo šta su roboti. Dovoljno je samo da pritisnemo dugme i robot reaguje i deluje kako god mi to zamislimo.
  Postojala je i druga mogućnost koju je Bog imao, a to je da stvori bića sa slobodnom voljom odlučivanja.
  Međutim, stvaranje bića sa slobodnom voljom odlučivanja uključuje u sebe rizik, veliki rizik. Ako se stvori robot, mi znamo da možemo upravljati njegovim akcijama. Ali ako se stvori biće sa slobodnom voljom odlučivanja, postoji rizik da to biće u jednom trenutku svoga postojanja može jednostavno reći Bogu: “Ja želim ići nekim svojim vlastitim putem. Tvoji putevi, Bože, me ne više ne interesuju.
  Bog se ipak odlučio, kao što znamo iz Biblije, da stvori bića sa slobodnom voljom odlučivanja.
  Zašto? I danas, ako imate dva bića, da bi postojala radost u tom odnosu, da bi taj odnos bio smisaon, da bi postojala sreća, mora postojati kategorija koju mi nazivamo “sloboda”. Mi znamo da i danas, recimo u braku gde nema slobode, vrlo često nema ni radosti, ni ljubavi, ni sreće. Zbog toga, na osnovu biblijskog izveštaja, sloboda je neophodan uslov da bi postojala radost, ljubav i sreća.
  Pitanja zašto se Bog odlučio stvoriti bića sa slobodnom voljom postavljaju oni koji ne žele pažljivo razmisliti o tome kako se pojavljuje ljubav ili bilo koja druga vrednost. Razmišljanje o tome pomoći će nam da veoma lako i brzo rešimo problem – pitanje - šta je sadržaj ljubavi i vrednosti uopšte?
  Naravno, ne možemo ovde sve reći o Božjoj ljubavi, jer je ona beskonačna i neizreciva. Zato ćemo o njoj govoriti samo ako se tiče našeg glavnog problema.

  Kako se rađa ljubav između mladića i devojke?

  Mladić ugleda devojku i oseti naklonost prema njoj. Ona to u početku ne primećuje sve dok joj se on ne počne udvarati. Pre nego udvaranje počne, ljubav je obično jednostrana, i mladića obično interesuje hoće li devojka odgovoriti na njegovu pažnju. Kada devojka primeti njegovu naklonost, mora da odluči da li će je prihvatiti ili ne. Ako shvati da može odgovoriti na njegovu naklonost i da ga može voleti, uskoro će se oboje sastati i biće to velika radost dva srca koja su se u ljubavi predala jedno drugom.

  Pogledajmo, na ovom primeru, šta je sve bilo potrebno da bi se rodila
  uzajamna ljubav:

  (1) Mladić se morao udvarati devojci. Ako bi se umesto toga pojavilo nasilje, prestala bi sva radost i ljubav, i umesto toga došli bi bol i mržnja u srce. Po svemu sudeći ljubav počiva na slobodnom uzajamnom pristanku, i ona apsolutno poštuje slobodnu volju obe strane. Uslov za istinsku obostranu ljubav je sloboda i uzajamna odluka obadve strane.

  (2) Ako se zanemari ova jednostavna činjenica, doći će do teških posledica koje su očigledne u ljubavnoj priči o Amnonu i Tamari (2. Samilova 13). Zaključujemo iz ovoga daje za ljubav potrebna potpuna sloboda. Kad kažemo ljubav, ne mislimo samo na fizičko sjedinjenje koje može biti posledica strasti, nego na sjedinjenje tela, duše i duha. Samo fizičko sjedinjenje bez sjedinjenja duše i duha je greh, koji je često uzrok mnogih duševnih bolesti. Ako jedan od partnera primeni silu, ubrzo prestaje iskrena ljubav i umesto nje se javlja mržnja. Može se reći da je uslov za pravu ljubav potpuna sloboda koja dopušta slobodan izbor.

  (3) Biblija uči da je sam Bog ljubav. Zato što je On ljubav, traži za uzvrat čistu i iskrenu ljubav sa naše strane. Samo tako može biti ljubav zadovoljena ako je uzajamna. Govoreći slikovito, Bog kao ženik se udvara nama jer želi zadobiti ljubav svoje neveste, Crkve. On nam ne može nametnuti ljubav, ne može nas prisiliti na ljubav, jer je to protivrečno samoj prirodi ljubavi. Kao naš pravi prijatelj Bog je učinio sve da nam posvedoči o iskrenosti svoje ljubavi. U tom nastojanju poslao je svoga sina, Isusa Hrista, na zemlju, koji je postao čovekom i uzeo na sebe dobrovoljno smrt da bi nas oslobodio krivice i lanaca greha. Nema veće ljubavi od te da se položi svoj život za prijatelja. Isus Hrist u svojoj ljubavi prema čoveku čini još i više. On je položio svoj život za svoje neprijatelje i tako nam pokazao ljubav za koju čovek uopšte nije sposoban.

  (4) Evo sada još jednog veoma važnog pitanja: Šta bi se dogodilo da je Bog stvorio čoveka tako da on nema moralnih obaveza, nego da samo automatski čini Božju volju, kao što se vrata otvaraju kada se upotrebi pravi ključ? Da je čovek tako stvoren da Bogu uzvraća ljubav na pritisak dugmeta da li bi to uopšte bila ljubav? Pretpostavimo da nam je Bog oduzeo slobodu, da se odlučimo za ljubav i time osigurao našu ljubav. Pritisnuo bi dugme i mi bi smo mu iskazivali "ljubav" kao automati. Da li bi to zaista bila ljubav? Da bi bio sasvim siguran da ga volimo, Bog nam je dao mogućnost da se slobodno odlučimo na ljubav. Isto važi i za svaku drugu vrednost. Iako je Bog ljubav, on ipak ostavlja čoveku mogućnost da mu je ne uzvrati. Bog i danas želi učiniti kraljevstvo ljubavi na zemlji i na nebu, ali pri tome uzima mogućnost odbijanja ljubavi. Za ljubav je potrebna hrabrost, jer onaj koji prvi voli mora uzeti u obzir i mogućnost neuzvraćene ljubavi. Ljudi koji nisu ovako razmišljali o suštini ljubavi govore o Bogu kao diktatoru i misle da će On upotrebiti silu.

  Jedan profesor , koji se zove Pol Rikar , dobar deo svog života je posvetio izučavanju fenomena greha ili zla. Šta je to greh? On je došao do sledećih zaključaka. Pol Rikar kaže: “Greh je razaranje. Kad je Bog stvarao svet, On ga je stvarao ‘ex nihilo’ , ili iz ničega je stvarao nešto, a greh je obrnuti proces: greh od nečega stvara ništa. Greh je razaranje, greh je aktivni razarajući princip koji razara čoveka. On je princip suprotan stvaranju.
  Na primer , kada čitamo prve stranice Biblije, nalazimo te poznate reči: “I reče Bog: ‘Neka bude svetlost’ .” To su te čuvene reči u teologiji: “Dabar Elohim.” Kada Bog nešto kaže, ono postaje, iz ničega postaje nešto. “Dabar Elohim”, i postaje svetlost. Greh, na osnovu Pola Rikara, je suprotan proces. Greh od nečeg što je Bog već stvorio, stvara ništa.
  Drugo što kaže Pol Rikar jeste: “Greh je samoubilačka sila.” Šta to znači? To znači da on jede sam sebe. Kada završi da uništava samoga sebe, on umire, i to je najveća kontradikcija greha.
  Jedan drugi autor je kazao da se greh u istoriji čovečanstva množio kao lančana reakcija, i mi vidimo da proces degradacije čovečanstva ide uzlaznom putanjom. Ako je evolucija tačna, onda bi čovečanstvo trebalo da ide uzlaznim putem. Međutim, Biblija, a i konkretni rezultati ljudskog života pokazuju da čovečanstvo ide na dole!

  Greh se množio u istoriji čovečanstva. Jedan drugi autor je kazao da je greh kao grudva snega koju čovek baci sa vrha planine, a u podnožju ona postane čitava lavina. Greh je samoubilačka sila. Pol Rikar kaže: “Mržnja ne uništava samo object mržnje, nego uništava i subjekt mržnje. Bilo kakav prekršaj moralnih zakona ne uništava samo okolinu, nego uništava i samog čoveka. Bilo kakav greh ili bilo kakvo zlo koje čovek čini deluje samoubilački na njega samoga.

  Pol Rikar takođe spominje i jednu drugu dimenziju greha, a to je dimenzija prljanja. Evo šta on kaže: “Kada ljudska bića postanu svesna da su učinila greh, u njima se javlja želja za očišćenjem.” Kada je čovek svestan da je učinio nešto što nije dobro, on jednostavno oseća u sebi nezadovoljstvo, mi kažemo “griža savesti”, oseća da je prljav i želi da se očisti od toga što je učinio. To znači da čovek ima bitnu strukturu, ima duhovni skelet, ima prirodu koju je Bog ugradio u njega, koja je ili oslabljena ili je u boljem stanju, i koja reaguje kada čovek učini greh. Greh je, dakle, prljanje, i čovek ima želju ili potrebu za očišćenjem. Na žalost, čovek ne može otići u apoteku, kupiti lek, popiti ga i reći: “Sve je u redu.” Postoji samo jedno Biće u svemiru koje nam može dati lek da bismo se očistili!

  Još jednom ćemo precizirati dva termina koja su ovde bitna: Svaki greh je zlo, ali svako zlo nije greh. Šta to znači?
  To znači, ako je neko imao roditelje koji su bili alkoholičari ili slično, i nasledio je neku bolest, on nije za to kriv. On nosi to zlo u sebi, on učestvuje u tom zlu, on pati zbog tog zla (ako se rodio sa određenim nedostacima), ali on nije kriv. To nije greh, to je zlo. Takav čovek nije prekršio nešto ili učinio nešto što bi ga učinilo krivim. Zato je svaki greh zlo, ali svako zlo nije greh!

  Sada ćemo se vratiti na sam početak. Lucifer je učinio zlo, čovek je učinio zlo, i s pravom se možemo pitati: Zašto je Bog onda stvorio čoveka, ako je to znao? Bog je znao šta će se desiti, Bog zna budućnost. Ako je Bog znao šta će čovek učiniti, zašto ga je stvorio? Ako je Bog znao da će Lucifer učiniti zlo, zašto ga je onda stvorio?
  Druga stvar: Zašto Bog nije odmah uništio Sotonu? Time bi jednostavno uništio problem svih ubijanja, Aušvica, i svih koncentracionih logora sveta svih vremena. Kada je zlo nastalo u svemiru, Bog je mogao odmah da uništi Sotonu, međutim, zamislite jednog oca koji ima petoro dece i jedno od te dece dođe k ocu i kaže: “Tata, tvoja pravila me apsolutno više ne interesuju, želim da idem svojim putem, želim da budem isto to što si i ti”, iako dete recimo ima tek sedam, osam godina, nesvesno je i nezrelo. Ali, dete kaže: “Ja želim ići svojim putem, ne želim više da slušam ono što mi ti govoriš.” A tata kaže: “Jel tako, sine?” “Tako”, kaže sin. I otac uzme sekiru i odseče mu glavu.
  Da li možemo da zamislimo, šta bi druga deca mislila o tom ocu? Kazali bi: “Tiranin! Zašto mu nije dao neku drugu priliku? On je nepravedan, bez ljubavi.” Ovaj odgovor nam pomaže da shvatimo zašto je Bog dozvolio da šest hiljada godina zlo postoji na ovoj planeti, zašto hiljade ubijene dece, milioni bolesnih ljudi koji žive na ovoj planeti.
  Biblija tvrdi da smo mi gledanje celog svemira. Bog je jednostavno dopustio da se zlo razvija lančanom reakcijom, kao lavina sa vrha planine, i da zlo u potpunosti iskaže svoje pravo lice. Naravno, nama koji živimo na ovoj planeti nije tako jednostavno. Međutim, na osnovu Biblije, doći će dan kada će čovečanstvo doći u stanje samouništenja. Znači, zlo će dovesti čovečanstvo u stanje samouništenja. Kada zlo bude dostiglo tu kulminaciju, dakle stanje samouništenja, Bog će intervenisati.

  Zlo je zaista preveliko danas na ovoj planeti I mi imamo prilike da to gledamo svakoga dana.
  Zašto nevini stradaju? Od kada je Sotona zbačen na ovu Zemlju, Hristos je kazao nešto vrlo zanimljivo. U Jevanđelju po Jovanu, 12. pog lavlje, 31. stih: “Sada je sud ovome svetu, sad će biti isteran knez ovoga sveta napolje.” Ko je taj knez ovoga sveta? 14. poglavlje, 30. stih:
  Već neću mnogo govoriti s vama, jer ide knez ovoga sveta, i u meni nema ništa.” Na osnovu Biblije, ko je knez ovoga sveta? Na osnovu Biblije, knez ovoga sveta je Sotona. Danas na ovoj planeti, na osnovu Biblije, vladaju principi Sotone. To su principi zla, mržnje, nasilja, nepravde, nemorala. U molitvi “Oče naš” Isus je kazao: “Neka Tvoja volja, Bože, bude na zemlji kao što je i na nebu.” Šta nam govori ova rečenica? Govori nam da danas na ovoj Zemlji nije volja Božja. Zašto nevini stradaju? Nevini stradaju jer danas na ovoj planeti više nema reda. Svi mi udišemo vazduh koji više nije čist, pijemo vodu i jedemo hranu koji su dosta zagađeni i svi učestvujemo u patnjama ove planete.

  Postoje dve reakcije kako reagujemo kada nas zlo snađe. Jedna jeste, kao što to rade neki ljudi kada ih zlo snađe - odlaze od Boga i kažu: “Bože, gde si?” Drugi ljudi drugačije reaguju i kažu: “Nevolja je tu jer danas na ovoj planeti vlada Sotona, ali ja znam da Bog ima rešenje za problem zla i ja želim još više da budem na Njegovoj strani.

  Na kraju ćemo pročitati tekst koji se nalazi u poslednjoj biblijskoj knjizi. To je knjiga Otkrivenje, 21. poglavlje. Ovde se nalazi čvrsto Božje obećanje da će doći dan kada će nestati zla. Tekst kaže:
  I videh nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše. I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svojemu. I čuh glas veliki s neba gde govori: ‘Evo skinije Božje među ljudima, i živeće s njima, i oni će biti narod Njegov, i sam Bog biće s njima, Bog njihov. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. ’ i reče Onaj što seđaše na prestolu: ‘Evo sve novo tvorim. ’ i reče mi: ‘Napiši, jer su ove reči istinite i verne. ’ I reče mi: ‘Svrši se. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive za badava. Koji pobedi dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin.

  ...

 2. #2

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Gogsi džaba si ti ovo sve napisao ...kontam da ne umeš prostim rečima da objasniš, što znači da ni ti ne razumeš

 3. #3

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  I mene zamara ovaj copy-paste....mislila da ovde razmenjujemo misljenja...a ne iscitavamo textove sa neta....
  Budi pametan i pravi se lud

 4. #4

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Ali ...
  Ako je već Bog moćniji od Sotone ... zašto (više) ne preuzme "vladavinu" na Zemlji?
  Ili ... hoćeš da kažeš da su njihove moći indirektno u "našim rukama" ... ?
  da posredno mi odlučujemo "kome ćemo se "carstvu" prikloniti ... i kome ćemo od njih dvojice veću snagu dati ?
  Što se više prepuštamo raznoraznim "uživancijama" ... to smo bliže "ugovoru o prodavanju duše vrag(ec)u"
  Da smo prihvativši sve ono što si (kao negativno) nabrojao preuzeli odgovornost za život-smrt po Sotoninim "pravilima".
  Za nemilost Božiju.

  Zapravo, za nemilost obojice???

 5. #5

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Pretpostavljam da si tekst preuzeo sa nekog drugog mesta, ali si zaboravio da ovde navedeš izvor. Eto, bilo bi lepo, ubuduće, da nam ostaviš link ili šta već kako bi i nama profesor mogao otvoriti oči čak i onda kada nam ti njegova objašnjenja ne deliš na kašičice.
  Elem, nije to tema.
  Ja sam zadivljena tvojom sposobnošću da razumeš ovaj tekst. Ali, znaš, mi sa jeftinijim ulaznicama koji pri tom i nemamo odgovor na postavljeno pitanje, tu sposobnost nemamo. Pa, ako možeš za nas malo prizemnijim rečima i ako je ikako moguće kraće da elaboriraš na ovu temu.
  Ja samo ne razumem tu podelu - sve što je dobro, zaslužan i odgovoran je Bog. Sve što je loše, zaslušan i odgovoran je knez. To mi dođe kao ona priča na poslu: sve zasluge pripisaće se šefu, sva odgovornost radniku.
  I da, ja i dalje nemam odgovor na postavljeno pitanje.
  Ili, što bi Đole rekao: Bog je dobar, kako kome, bolje ne pitaj o tome, ućutaću ili ću opsovati.
  ... Ko nije drvo razumeo prvo, pa tek onda sadio, taj nije ništa uradio... I, shvatiće, kad-tad, da ne zna šta je hlad....

 6. #6

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  ja prochitah owo i nije loshe..ali opet me zanima ..treci put:kako objasniti Njegowo monstruozno djelowanje?

 7. #7

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Citat Najgora kaže: Pogledaj poruku
  Gogsi džaba si ti ovo sve napisao
  Dzaba?
  Govoriš generalno ili u svoje ime?
  Ako govoriše generalno i u tudje ime, onda je to davanje malo previše prava sebi!
  A ako govoriš samo u svoje ime, onda je to malo prepotentno jer smatraš da sam temu otvorio i napisao samo zbog tebe?!

  Citat Najgora kaže: Pogledaj poruku
  ..kontam da ne umeš prostim rečima da objasniš, što znači da ni ti ne razumeš
  Loše kontaš...
  Postaviću jedno pitanje-> Ako su patnja, bol i tuga u svesnom stanju, bez ikakve svrhe i višeg cilja, čemu onda postoje? Čemu ugradjeni “mehanizmi” , u stvorenju nazvanom čovek , koji pokreću ove osećaje?


  Citat CHichaGlisha kaže: Pogledaj poruku
  Ako je već Bog moćniji od Sotone ... zašto (više) ne preuzme "vladavinu" na Zemlji?
  Citat Mish kaže: Pogledaj poruku
  Ja samo ne razumem tu podelu - sve što je dobro, zaslužan i odgovoran je Bog. Sve što je loše, zaslušan i odgovoran je knez.
  Citat egzotic kaže: Pogledaj poruku
  ...treci put:kako objasniti Njegowo monstruozno djelowanje?

  Prvo, planeta zemlja je mrva u beskrajnom svemiru...
  Drugo, Kada bi Bog preuzeo, na takav način na koji Glišava insinuira, “vladavinu” na Zemlji, uradio bi upravo ono što sotona i želi!!! Tada bi sotona likovao i pokazao svim vidljivim i nevidljivim stanovnicima Svemira kako je nemoguće ono što je Bog zamislio kada je stvarao čoveka! Pokazao bi da niko ne može svojom slobodnom voljom i sopstvenim karakterom da odabere život po moralnom zakonu i Božijoj volji! Bog će preuzeti vladavinu onoga trenutka kada proceni da je čovek svojom slobodnom voljom stigao do one “tačke bez povratka”, odnosno kompletnog samouništenja!

  To se zove PRAVEDNOST!

  Bog je pravedan! I ne može ići protiv toga. Ne može ići protiv Sebe, jer tada ne bi bio pravedan nego obrnuto, mlak, dvoličan, podmitljiv...Kod Boga bukvalno vredi ona-> “Ni po babu ni po stričevima”...
  Uzmi primer sa čovekom koji je celog svog života bio pošten, vredan, marljiv, čistog obraza...I kao takav stigne na mesto državnog sudije. Sa zadatkom, obavezom i položenom zakletvom da će suditi svim prestupnicima jednako, i “ni po babu ni po stričevima!” U jednom trenutku svoje besprekorne karijere, na optuženičkoj klupi naspram njega nadje se njegovo sopstveno dete, recimo jedan od nekoliko sinova koje ima, sa počinjenim teškim zločinom !
  Šta će taj čovek uraditi?
  On ima moć da oslobodi svoje dete presude i teške robije ili električne stolice! Ali isto tako on ima principe, položenu zakletvu, čist i neokaljan obraz...I još sinova kojima treba da bude uzor, primer u životu....Sa druge strane, to je njegovo sopstveno dete za koje ga vežu očinski, roditeljski osečaji ljubavi!
  Šta je pravedno da taj čovek uradi? Šta je ispravno?
  Osuditi zločin, bez obzira ko je počinilac? Ili, progledati kroz prste, osloboditi dete i time stvoriti lančanu reakciju umnožavanja zločina? A samim tim i nesreće, patnje...
  Svi znamo šta će taj čovek uraditi...


  Dakle, Bog je ustoličio životne zakone i principe, po kojima funkcioniše život! Pa ako se neko ne pridržava tih zakona, stići će ga posledice.
  Ako na primer, “zakon” kaže-> pušenje izaziva bolest! Zašto krivimo Boga kad se razbolimo, a pušili smo 20-30-40 god. ??
  Ako, “zakon” kaže-> Trudne žene mogu roditi bolesno dete/dete sa predispozicijama da bude bolesno u kasnijem životu/ ako puše u trudnoći, ako se nezdravo hrane, ili ako su i same lošijeg zdravlja zbog načina života koji su vodile one ili njihovi roditelji, pa njihovi roditelji…itd, zašto krivimo Boga kada se rodi bolesno dete??
  Ako “zakon” kaže-> Ne čini preljube! Zašto se čudimo i krivimo Boga zbog toliko nesreće i raspadnutih brakova, i uopšte muško ženskih odnosa??
  Ako “zakon” kaže-> Ne Ubij! Zašto se iščudjavamo i srdimo na Boga, kada čovek istrebljuje drugog čoveka?? A Bog nam lepo kaže-> Ne ubij!
  Ako “zakon” kaže-> Alkoholizam izaziva patnju, bol i nesreću! Zašto smo kivni na Boga ako pijani ludak pokosi dete na putu??
  Itd...itd...

  Mnogi će se ovde upitati zašto je uopšte Bog stvorio anđele, čoveka i svet kada je unapred video haos, mržnju, bedu i nevolju koja će nastati zbog slobode odlučivanja? Nije li to bilo zlonamerno, obzirom da je Bog znao kakve će biti posledice takvog čina? Zar ne bi bilo bolje da sve to uopšte nije bilo stvoreno? Ta ista pitanja se pojavljuju u životu svakog čoveka. Naprimer u braku! Već na venčanju znamo da ćemo doživeti bol, razdvajanja kroz smrt, zato se kaže kod obreda crkvenog venčanja: "dok vas smrt ne razdvoji" .
  Mi, iako to unapred znamo, preuzimamo tu bol na sebe jer verujemo da je takav život u ljubavi, pa makar i jedan dan (a četrdeset ili pedeset godina prođu kao jedan dan), bolji i radosniji nego li život bez ljubavi!

  Mogućnost da se slobodno odlučimo ljubiti i vežbati se u pobožnosti, govori o tome da je čovek kriv a Stvoritelj nedužan!

  Ljubav koja je od Boga obogaćuje karakter, oplemenjuje dušu i nagrađuje nas preobilno za kušnje kojima smo izloženi u budućnosti i sadašnjosti. Postavlja se pitanje: ŠTA VIŠE VREDI? Oni koji su okusili ljubav, odgovoriće da se brige i nevolje koje prate ljubav ne mogu sa njom meriti!

  Očigledno Stvoritelj, koji je ljubav, misli isto tako, jer nas je stvorio uprkos svemu. Odlučio se na rizik jer je bio uveren da toplina ljubavi nadvisuje gorčinu trpljenja. Vredniji je samo jedan dan ljubavi nego li apsolutna odsutnost ljubavi, a gde ima života ima i mogućnosti za ljubav. Osim toga, kušnje i bol traju na zemlji samo kratko vreme, dok oplemenjivanje karaktera onih koji su kroz stradanje postali savršenima traje večno. Kako god pogledali, moramo priznati da je čovek, zbog ljubavi, dragocen.

  Sada Bog čeka i želi da svi dođu do spoznaje istine: "koji hoće da se svi ljudi spasu i dođu do potpune spoznaje istine" (1. Timoteju 2,4); "Ne odustaje Gospod od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas strplivo podnosi jer neće da se iko izgubi, nego da svi pristupe ogračenju" (2. Petrova 3,9). Tako je Bog zamislio da se svi ljudi spasu, iako im je ostavio slobodu da mu se i ne obrate u pokajanju. Ipak, Bog je spreman i voljan primiti sve koji mu se obrate.
  To što Bog toliko dugo čeka pre nego što počne suditi prestupnicima koji su upropastili Njegovo delo, samo dokazuje da je on Bog ljubavi, pun dobrote i strpljenja, i ne može se tako lako iznervirati kao mi ljudi.

  Jedino se tako može objasniti činjenica da Bog nije već odavno izrekao svoj sud nad grešnicima, tj. nad svim ljudima (svi smo mi grešnici, iako smo za sebe i za naše sugrađane pošteni ljudi), i uspostavio na zemlji i na nebu "marionetsku državu", koja bi izvršavala Njegovu volju. Tako bi sigurno postupio svaki diktator i nasilnik, kada bi se čovečanstvo suprotstavljalo njegovoj volji koliko se čovek suprotstavlja Božjoj volji. (Onima koji sumnjaju u to da se čovek može suprotstaviti Božjoj volji u svom životu ili životu drugih, može se ovako objasniti-> zapitaj se da li je Bog planirao konkretno sadističko delo za koje ti znaš i jesi li njime pogođen? Da li je Božja volja bila da se hladnokrvno i na najstrašnije načine ubija gasom šest ili sedam miliona Jevreja među kojima su bile žene, deca, starci?

  Tvrditi da to nije protiv Božje volje značilo bi umanjiti ovako gnusan greh. To isto važi i za primenu nuklearnog oružja na nezaštićene gradove sa svim posledicama koje nosi). Još više bi bilo protiv Božje volje kada bi On uspostavio "marionetsku
  državu", jer bi to značilo da on nasilno želi nametnuti svoju volju. Time bi bila isključena i onemogućena i najmanja mera ljubavi za koju smo sposobni. Već i malo ljubavi i malo onih koji se obraćaju Bogu, i hrane se Njegovom ljubavlju, vredi daleko više nego da takva mogućnost uopšte ne postoji!

  Da je Gospod odmah sudio, mnogi koji su mu se u međuvremenu obratili pokajani, bili bi zauvek izgubljeni za Njega i Njegov plan o večnom životu s Njim u zajednici...

  Citat leptiric kaže: Pogledaj poruku
  I mene zamara ovaj copy-paste....mislila da ovde razmenjujemo misljenja...a ne iscitavamo textove sa neta....
  Koliko imaš volje i strpljenja da saznaš istinu, toliko ćeš i znati...

  Očigledna činjenica je da mnoge, istina smara...

  Citat Mish kaže: Pogledaj poruku
  Pretpostavljam da si tekst preuzeo sa nekog drugog mesta, ali si zaboravio da ovde navedeš izvor. Eto, bilo bi lepo, ubuduće, da nam ostaviš link ili šta već kako bi i nama profesor mogao otvoriti oči čak i onda kada nam ti njegova objašnjenja ne deliš na kašičice.
  Onamo sam preopširan, a ovamo delim na kašikice?!

  Ne radi se o jednom piscu i jednom tekstu. Moj post je sastavljen iz više različitih izvora, i mojih misli, koji o istom govorimo!
  Sa tehnikom copy-paste uštedeh sebi mnogo vremena – kojeg baš i nemam...za razliku od leptirice izgleda...

  Inače jedan od izvora je i knjiga-> “Zašto Bog dopusta zlo” od A.E.Wilder Smitha.

 8. #8

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Inače jedan od izvora je i knjiga-> Zašto Bog dopusta zlo od A.E.Wilder Smitha.
  Jos jedan kreacionista...
  Oni nisu nikad culi za sumnju. Oni su ubedjeni.
  Qui vit content de rien possde toute chose.

 9. #9

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Da, leptiricin dan traje 36 sati...za razliku od tvog, pa eto imam vremena
  Svi imamo itu kolicinu vremena dnevno, pitanje je samo ko ga kako rasporedi...


  Citat ser_gogsy kaže: Pogledaj poruku

  Bog je pravedan! I ne može ići protiv toga. Ne može ići protiv Sebe, jer tada ne bi bio pravedan nego obrnuto, mlak, dvoličan, podmitljiv...Kod Boga bukvalno vredi ona-> “Ni po babu ni po stričevima”...
  Uzmi primer sa čovekom koji je celog svog života bio pošten, vredan, marljiv, čistog obraza...I kao takav stigne na mesto državnog sudije. Sa zadatkom, obavezom i položenom zakletvom da će suditi svim prestupnicima jednako, i “ni po babu ni po stričevima!” U jednom trenutku svoje besprekorne karijere, na optuženičkoj klupi naspram njega nadje se njegovo sopstveno dete, recimo jedan od nekoliko sinova koje ima, sa počinjenim teškim zločinom !
  Šta će taj čovek uraditi?
  On ima moć da oslobodi svoje dete presude i teške robije ili električne stolice! Ali isto tako on ima principe, položenu zakletvu, čist i neokaljan obraz...I još sinova kojima treba da bude uzor, primer u životu....Sa druge strane, to je njegovo sopstveno dete za koje ga vežu očinski, roditeljski osečaji ljubavi!
  Šta je pravedno da taj čovek uradi? Šta je ispravno?
  Osuditi zločin, bez obzira ko je počinilac? Ili, progledati kroz prste, osloboditi dete i time stvoriti lančanu reakciju umnožavanja zločina? A samim tim i nesreće, patnje...
  Svi znamo šta će taj čovek uraditi...

  Sto li me ova prica podseti na Staljina, kada je bio u situaciji da zameni svog sina za nemackog generala
  Pa da, on je tada rekao...Ja ne menjam obicnog vojnika za generala...

  A bio je bog...i batina (na zemlji doduse) ...
  Budi pametan i pravi se lud

 10. #10

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Citat leptiric kaže: Pogledaj poruku
  Da, leptiricin dan traje 36 sati...za razliku od tvog, pa eto imam vremena
  Svi imamo itu kolicinu vremena dnevno, pitanje je samo ko ga kako rasporedi...
  I kako sad da ti ne spomenem "kapiš" ?

  Mislio sam na "vreme" za pisanje i boravljenje na forumu!

  A koliko ko ima vremena za to, govori i podatak o tvojim ispisanim postovima kojih ima čak 2,517 za nekih 5 meseci članstva...bah...

  Medjutim ja nisam hteo da osporavam ničije vreme koje provodi bilo gde i bilo kada, samo sam govorio o svom "raspoloživom vremenu" za piskaranje i o manjku istog, jer ima i drugih obaveza ...

  Ne znam zašto je to bilo toliko teško za razumeti/skapirati?
  ...kapiš....


  Citat leptiric kaže: Pogledaj poruku
  Sto li me ova prica podseti na Staljina, kada je bio u situaciji da zameni svog sina za nemackog generala
  Šta to pričaš?
  Kakav crni Staljin?
  Kakvi generali?


  Pa Bog je zamenio svog Sina za, ne tamo neke generale, nego za one koji su ga krvnički razapeli, mučili, rašćerećili i na kraju ubili!!!
  Sam Bog je sebe zamenio za tebe i sve nas ostale...
  ....leptirice ne radi ti kaaaaaapiš!

 11. #11

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Sere, da sada ne cepkam tvoj post na sitna crevca....
  Da, ali svaki post koji sam napisala je deo mene...i ko je zeleo, preko njih je mogao da me upozna..
  Dok tvojih 700+ su bar 600 kopipeJstovano. Hvala ti na trudu...ali gde si u celoj toj prici Ti? Meni ako treba nesto da procitam, lako cu naci na netu...od BSN...do svetog pisma...

  A ovim drugim delom posta si i sam stavio (nesvesno) znake jednakosti...
  Bog nije spasio svog sina, Staljin takodje...

  Pravedno...
  Budi pametan i pravi se lud

 12. #12

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Čemu tolika pisanija oko tako jednostavnog pitanja?!
  Msm, jednostavan je odgovor na postavljeno pitanje.

  LM

  Da bi neko bio nevin, neko mora biti kriv! Jel tako? Jeste!

  E sad, postavlja se pitanje zašto niko ne postavi pitanje: "Ako postoji bog, zašto krivci prave pičvajz u kojem stradaju nevini?", no se svi kače na nevine?!?

  U ostalom, čemu u opšte krivi i pravi?! E, sledi objašnjenje.

  Krivci moraju postojati da bi bilo opravdano i "postojanje" pakla. Pakla pre svega u smislu bauka kojim se (ne) vernici plaše. Raj je i onako postojao pre vernika i nevernika, pre krivaca i nevinih. A po svemu sudeći i pre pakla. Adam i Eva, koliko ja znam nisu ni bili vernici, a do glabanja one famozne jabuke nisu bili ni krivci, pa koja bi bila svrha postojanje pakla.

  Drugi smer istog objašnjenja je da ako bi svemogući odlučio da ukine krivce, odnosno spreči ih da prave pičvajz, onda bi nestalo i nevinih. Jednostavno svi bi bili ko onomad Adam i Eva, pa bi i repati morao da stavi katanac na svoju kuhinju. A kako bi ondaK otišao na spisak nezaposlenih, a svi znamo koliko je budž
  Poruku je izmenio AdrijanKronauer, 10.09.2009 u 17:14

 13. #13

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Citat leptiric kaže: Pogledaj poruku
  ali svaki post koji sam napisala je deo mene...i ko je zeleo, preko njih je mogao da me upozna...
  ali gde si u celoj toj prici Ti? .
  .
  Ahh, izvini molim te...Nisam do sada shvatao da forum služi samo za ličnu promociju i sopstveno opisivanje, veličanje....ja ovo, ja ono...eh, dje mi je pamet bila svo ovo vreme, pa da sam i ja non-stop samo čatovao ovde...baš sam glup...tako mi i treba...

  Ja čoveka upoznajem isključivo oči u oči...a ovo na daljinu ne pije vodu...

  Citat leptiric kaže: Pogledaj poruku
  A ovim drugim delom posta si i sam stavio (nesvesno) znake jednakosti...
  Bog nije spasio svog sina, Staljin takodje...
  Kakav li kapiš samo ti imaš

  Čudan....veoma čudan...

  Pa Bog je dao sam sebe za tebe...shvati to već jednom i prestani da pričaš ovakve gluposti jer stvarno nema smisla...

  leptiric kaže:ali svaki post koji sam napisala je deo mene...i ko je zeleo, preko njih je mogao da me upozna...

  Sad sam te upoznao...i to vrlo dobro...

 14. #14

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  ser gogsi,molim te u par redowa da mi objasnis njegowo monstruzono djlowanje..nista wise....majka djeteta koje ima 1 god ide pod zemlju...zasto ?

 15. #15

  Odgovor: Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju?

  Citat ser_gogsy kaže: Pogledaj poruku
  Dzaba?
  Govoriš generalno ili u svoje ime?
  Ako govoriše generalno i u tudje ime, onda je to davanje malo previše prava sebi!
  A ako govoriš samo u svoje ime, onda je to malo prepotentno jer smatraš da sam temu otvorio i napisao samo zbog tebe?!
  Nema potrebe da me analiziraš...mani se...pričamo o Bogu.

  Loše kontaš...
  Postaviću jedno pitanje-> Ako su patnja, bol i tuga u svesnom stanju, bez ikakve svrhe i višeg cilja, čemu onda postoje? Čemu ugradjeni mehanizmi , u stvorenju nazvanom čovek , koji pokreću ove osećaje?
  Pretpostavljam da ih je Bog "stvorio" da bi mogao da nas spase od istih.

  Ne znam...ti meni kaži (ili nama svejedno)...toliko znaš o njemu.

  Ali molim te u par (tvojih) reči...ovo dole nemam nameru da analiziram.

Strana 1 od 13 12311 ... PoslednjaPoslednja

Slične teme

 1. Bog postoji
  Autor Hadzija u forumu Religija
  Odgovora: 964
  Poslednja poruka: 24.06.2015, 13:14
 2. Da li je moguće da ljubav ne postoji?
  Autor memento u forumu Filozofija
  Odgovora: 26
  Poslednja poruka: 05.02.2013, 12:59
 3. Postoji li bezrezervna ljubav?
  Autor love hunter u forumu Ljubav
  Odgovora: 30
  Poslednja poruka: 20.12.2011, 12:24
 4. Da li postoji demokratija?
  Autor Indijanac u forumu Politika
  Odgovora: 31
  Poslednja poruka: 01.08.2010, 11:52

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •