Baletska škola Novi Sad
Prikaz rezultata 1 do 3 od ukupno 3
 1. #1

  Baletska škola Novi Sad

  ISTORIJAT ŠKOLE


  1947. godine u okviru dramskog studija pri Vojvođanskom narodnom pozorištu, osniva se i baletski odsek, a 1948 i srednja Baletska škola u trajanju od 6 godina.
  Osnovale su je i bile prve nastavnice u njoj Margarita Debeljak i Milena Popović-Čutuković.
  Rad škole i nastavni planovi i danas rade po veoma sličnom sistemu. Orijentacija je bila klasičan balet i to na osnovama ruskog pedagoga A. Vaganove.
  1950. godine škola se spaja sa Pozorišnom školom u Državnu pozorišnu školu u Novom Sadu( 30.12.1950.) sa dva odseka - dramski i baletski. Dužina školovanja se povećava sa 6 na 8.
  1959. godine prestaje da postoji odsek za glumu, a 1964. škola menja ime u Pozorišna škola u Novom Sadu. Tek 1979. godine škola dobija današnji naziv Baletska škola u Novom Sadu.
  Prva zgrada u kojoj se škola nalazila je, igrom slučaja i zgrada u kojoj se i danas nalazi. U međuvremenu se selila iz, tadašnje Jevrejske škole, 1950. u Katoličku portu u zgradu današnjeg Kulturnog centra. Potreba za većim prostorom zbog povećanog broja učenika iziskuje novu selidbu, ovoga puta u prostorije današnjeg Novosadskog pozorišta. Tu će ostati do 1984. kada se konačno seli u odgovarajući prostor preuređene i renovirane zgrade iz koje je krenula na svoj dugi put ka budućnosti.
  Nastavni planovi i programi su se minimalno menjali u skladu sa sistemom obrazovanja kod nas. Prvobitni plan je obuhvatao sladeće predmete: klasičan balet, klasičnu podršku, karakterne igre, istorijske igre, ritmiku, folklor, moderan balet, glumu, šminkanje i masku, solfeđo, istoriju muzike i klavirsku nastavu.
  1972. godine se u baletsku školu uvode i opšteobrazovni predmeti, pa učenici te predmete slušaju sa učenicima muzičke škole "Isidor Bajić".
  U okviru stručnih predmeta, promene su sledeće: ukida se ritmika i uvode istorijske igre u mlađe razrede, moderan balet nestaje , a dodaju se kostimografija, istorija baleta, muzička literatura i mačevanje. 1976. uvodi se i metodika klasičnog baleta od I do IV razreda niže baletske škole, a mačevanje više nije u nastavnom planu.
  Novi plan i program uveden je 1996. kada su izmene bile u vraćanju modernog baleta i ukidanju metodike klasičnog baleta. Po istom planu i programu se na smeru za klasičan balet i danas izvodi nastava.
  2003. godine otvara se u okiru srednje baletske škole smer za savremenu igru, a godinu dana kasnije i za narodnu igru.
  Na smeru za savremenu igru uvodi se i novi plan i program rada koji obuhvata sledeće stručne predete: savremena igra, klasičan balet, scensko narodne igre, duetna igra, moderna podrška, plesovi XX veka, repertoar savremene igre, istorijsko balske igre,gluma i vokal, muzička literatura, istorija igre, klavir. Predmeti koji se uče na smeru za narodnu igru su sledeći: narodna igra, repertoar narodne igre, klasičan balet, scensko narodne igre, savremena igra, istorijsko balske igre, gluma i vokal, tradicionalno pevanje, etnologija, etnomuzikologija, solfeđo i teorija muzike.
  Prvo istureno odelenje niže baletske škole otvara se u Kikindi 2002. godine. Odatle svake godine dolaze učenici koji žele da nastave školovanje u srednjoj školi u Novom Sadu.
  U svojo istoriji dugoj 60. godina škola je ovenčana brojnim nagradama i pohvalama.
  1981. Muzička omladina Novog Sada dodeljuje diplomu Baletskoj školi za predano zalalganje i izvanredne rezultate postignute u radu muzičke i opšte kulture mladih.
  Sanitetska srednja vojna škola odaje priznanje za dugogodišnju saradnju na kulturno-zabavnom planu.
  1989. godine grad Novi Sad dodeljuje Oktobarsku nagradu Baletskoj školi za njen rad.
  Diplome sa Jugoslovenskog baletskog takmičenja, osim onih koje učenici redovno osvajaju, škola dobija 1982.,1984.,1986. i 1988.godine.
  Sa saveznih i republičkih takmičenja, kao i festivala Muzičkih i Baletskih škola Srbije naši učenici redovno donose pregršt nagrada.
  U periodu od 1993. do 2008. godine pedagozi i koreografi koji su sarađivali sa našom školom kao gosti su: Robert Albertovič Kljavin, Vladimir Lebed, Mihail Lavrovski, Vladimir Šuvalov, Žan Pol Graver, Džejms Amar, Vladimir Logunov, Živojin Novkov i Boris Tonin.
  Takođe ostaju zapamćenje i saradnje sa Milicom Jovanović, a kao redovni profesori koreografske celine za školu su pravili Dragan Jerinkić i Aleksandra Ketig.

  Direktori škole su bili: Margarita Debeljak, Boško Zeković, Marija Kordić, Vera Felle i sadašnja direktorka Olga Malivuk.  baletska.edu.rs
  Poruku je izmenio Cecara, 03.02.2015 u 09:01

 2. #2

  Odgovor: Baletska škola Novi Sad

  ISTAKNUTI UČENICI


  Tokom svih godina postojanja baletskaškola je odnegovala generacije baletskih igrača, kao i budućih pedagoga, koreografa i baletskih kritičara. Mnogi od njih su postigli značajne uspehe i kod nas i u svetu.
  Prve nastavnice u baletskoj školi bile su Margita Debeljak i Milena Popović-Čutuković koje su i utemeljile budućnost škole. One su u školi ostale sve do penzije, kada dolaze mlade nastavnice, njihove učenice, koje su u želji da svoje znanje stečeno u Baletskoj školi prošire i unaprede razvoj škole bile na usavršavanju u Lenjingradu (Sankt Petersburgu) u školi Vaganova: SvenkaVasiljev Savić (1967/68. ), Vera Felle (1967/68. ), Ljiljana Mišić (1969/70, takođe bila na stručnom usavršavanju u Americi za savremenu igru), Ksenija Dinjaški (1973/74. ) i Smilja Ilijć (1975/76.). Kasnije njihov primer slede i generacije učenika koji su već imali igračku karijeru u Srpskom narodnom pozorištu, Dobrila Novkov (1976/77.), Aleksandra Ketig (1983/85, u Holandiji nastavila usvršavanje u pedagoškom i igraškom radu na savremenoj igrui), i Biljana Njegovan (1990/91.), pa se postepeno uključuju u rad škole i posvećuju pedagoškom radu. Sada ima mlađih generacija koje su posećivale veliki broj radionica i kurseva za savremenu igru u Evropi i polako ulaze u školu. Među njima su i Maja Grnja i Verica Kozarev, a posle zavrčenih studija u Njujorku na Hanter koledžu i igračke karijere u savremenoj igri, i Snežana Ađanski-Vajs. Tokom godina u školi su radili i drugi nastavnici školovani u Sankt Petersburgu : Sanja Vučković (1986.) i Ljiljana Urošević de Silva (1986/87.).
  Neki od učenika škole su se odmah opredeljivali za pedagoški rad (Mirjana Preradov, Savka Ivković, Vesna Jokanović) dok su drugi gradili igračku karijeru. Danas je sve više onih koji posle igračkog iskustva žele da se posvete radu sa decom. Tako Marina Dimovski završava Akademiju umetnosti u NovomSadu (glumu) i nastavlja da radi u školi kao nastavanik baleta i glume, Sanja Vučurević posle igračke karijere i završenih studija na filozofsom fakultetu prelazi u školu... Mnogi bivši učenici su se takođe školovali u Sankt Petersburgu, kako za igrače, tako i za pedagoge. Neki od njih i danas rade kao saradnici u školi (Radmila Nestorović koja je jedno vreme radila i za beogradsku baletsku školu "Lujo Davičo", kao i Leonora Miler-Hristidis koja se specijalizovala u Moskvi). Mimo njih mnogi igrači su dali veliki doprinos razvoju škole, kao što su Mira Matić-Milenković. koja je godinama predavala duetnu igru i Petar Jerant kao nastavnik folklora.
  Od igrača koji su izašli iz Baletske škole i postigli veliki uspeh i kod nas i u svetu treba spomenuti Nikolu Petrova, Stevana Grebeldingera, Eriku Marjaš-Brzić, Miru Matić-Milenković, Helmuta Nedelka, Miroslavu Tapavica-Grujić, Biljanu Njegovan, Rastislava Vargu, Zlatka Panića, Aleksandra Antonijevića.
  Pored toga mnogi su se odlučili da otvore privatne baletske studije za klasičan balet, džez i svrameni balet. Učenici iz studija Dobrile Novkov vanredno završavaju osnovnu baletsku školu pri Baletskoj školi, a tu su još Ksenija Dinjaški, Mira Ruškuc, Gordana Dean-Gačić, Vesna Šećerov, Nada Dražeta, Anđela Pavkov.
  Baletskom kritikom i pisanjem o baletu se posebno ističe Svenka Savić, sa velikim brojem objavljenih knjiga i članaka o baletu. Knjige objavljuju i prevode Ljiljana Mišić, Aleksandra Ketig i GabrielaTeglaši-Velimirović, koja takođe piše i kritike, kao i Dobrila Novkov.
  Koreografiji se posvećuju Stevan Grebeldinger, Nikola Petrov, Živojin Novkov, Dragan Jerinkić, Aleksandra Ketig, Gordana Dean-Gačić, OliveraKovačević-Crnjanski (osnivač i umetnički rukovodilac Foruma za novi ples), a mnogi se oprobavaju u radu na koreografijama za dramske predstave.
  Poruku je izmenio Cecara, 03.02.2015 u 09:00

 3. #3

  Odgovor: Baletska škola Novi Sad

  BALETSKO ZABAVIŠTE


  U Baletskom zabavištu deca su podeljena
  u dve starosne grupe : mlađa grupa obuhvata decu od 5-6 godina, a starija decu predškolskog uzrasta 6-7 godina.
  Nastava se pohađa dva puta nedeljno
  po 45 minuta. Prvenstveno se obraća pažnja na pravilno držanje
  koštano-mišićnog zastora i rade se osnovni baletski koraci koji
  su prilagođeni dečjem uzrastu. Šaljivi sadržaj pesmica
  i koreografija doprinose bržem shvatanju zadataka.
  Pokret pruža radost deci i sa malo podsticaja oni
  postaju okretniji, stiču brzinu, razvija se koordinacija više
  uzastopnih pokreta, kreću se u određenim formacijama i stiču
  orijentaciju u prostoru. Širina baletske sale pruža deci slobodu
  nesmetanog kretanja, a socijalizacija je važan deo njihovog razvoja.


  OSNOVNA BALETSKA ŠKOLA

  U toku četvorogodišnjeg školovanja,
  u osnovnoj školi se uče osnove klasičnog baleta i osećaj za skladnost pokreta.
  Slušanjem odabranih dela klasične muzičke literature, deca razvijaju sluh i način prepoznavanja umetničkih vrednosti u muzici.
  Učenici koji završe četiri godine niže
  baletske škole, dobijaju diplomu o završenoj osnovnoj
  baletskoj školi. Sa njom imaju pravo upisa u srednju baletsku školu, na bilo koji od tri smera.


  SREDNJA BALETSKA ŠKOLA

  U srednjoj Baletskoj školi postoje tri odseka: smer za klasičan balet, savremenu i narodnu igru. Školovanje traje četiri godine i stiče se diploma o završenoj
  srednjoj Baletskoj školi, sa kojom može da se zaposli
  kao baletski igrač u nekom od pozorišta i profesionalnih igračkih trupa kod nas ili
  u inostranstvu.
  Više i visoke škole za obrazovanje
  baletskih igrača kod nas nema, ali se planira njihovo
  osnivanje. Onaj koji ne želi da se dalje bavi aktivno baletom,
  uglavnom se upisuje na neke od fakulteta, kao što su
  Filozofski fakultet ( grupe za pedagogiju, psihologiju, književnost i jezike) ili Akademija umetnosti, itd.


  Jevrejska 7

  21000 Novi Sad, Srbija

Slične teme

 1. Muzička škola
  Autor Mish u forumu Obrazovanje
  Odgovora: 32
  Poslednja poruka: 13.06.2009, 01:57
 2. Kolaži od cveća
  Autor Lady S u forumu Hobi - Uradi sam
  Odgovora: 12
  Poslednja poruka: 26.05.2009, 10:22
 3. Sitni kolači
  Autor zdenkavuk u forumu Recepti
  Odgovora: 11
  Poslednja poruka: 13.09.2008, 18:10
 4. 27 viših škola bez akreditacije
  Autor Lady S u forumu Spomenar
  Odgovora: 5
  Poslednja poruka: 10.05.2007, 13:55

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •