Kartanje - Pravila i opisi kartaških igara
Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 1 do 15 od ukupno 30
 1. #1

  Kartanje - Pravila i opisi kartaških igara

  Preferans igram još od V-og razreda osnovne škole, što znači više od 30 godina. Ipak,meni je pasija postalo sakupljanje pravila Igara sa Kartama i drugim rekvizitima, dominama,kockicama,na tabli.Pošto to već 20-ak godina i zapisujem, najzad sam uspeo da sve oblikujem u jednu Enciklopediju iz dva toma.Imam je u rukopisu i trenutno tra+im izdavača za nju.Ipak,ne ide lako,pošto ima preko 1600 strana i preko 100.000 igara.Po mom skromnom mišljenju,verovatno je jedna od najvećih zbirki ove vrste.Od same Wikipekije je obimnija 3 puta,naravno,iz ove oblasti.

  Ja sam raspoložen da vam pružim neke delove iz nje,u zavisnosti od vaših interesovanja za karte i društvenen igre.Istovremeno,nadam se da ću od nekog od vas dobiti i nešto novo,kako bi je možda čak i dopunio.To je i moj doprinos ovom forumu,pošto mislim da tema može biti jako interesantna.
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 2. #2

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  Mislim da sam zaboravila pravila lore, to mi je nekako laka i lepa, prava morska igra. Hajde to, da vidim kako si napisao, zanima me .
  I vist, to smo uvek jedno za drugim igrali

 3. #3

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  LORA (LORUM) Pravila

  Ideja o većem broju potpuno različitih igara spojenih u jednu celinu,rođena je u zemljama Dunavskog regiona.Već više od stotinak godina,u toj oblasti Evrope postoji igra,pod nazivom Rumpel,koja se satoji iz više različitih delova.Pošto je na svom nastanku bio namenjen elitnim kartaškim krugovima,vremenom se broj igara suludo povećavao,ne bi li se na taj način došlo do što teže varijante.Drugi ograničavajući faktor razvoja Rumpela je bio,korišćenje Nemačkog Špila,kod nas poznatog pod nazivom "Mađarice".Izbor vrste karata naravno prepuštamo čitaocu.Pošto su svetski trendovi takvi,da je sve manje pasioniranih ljubitelja kartanja,koji sate provode za kartaškim stolom,Rumpel se polako gasi.

  Međutim,svođenjem podigara na razumnu meru (7,do ,kao i prestrojavanjem na standardni Englesko-Francuski komplet,nastaje Lora,za koju mnogi tvrde, da je najpopularnija igra Evrope.Ona je,pre svega,laka igra za zabavu,ali joj raznovrsnost delova daje dodatnu težinu i ozbiljnost.Može se slobodno reći,da je tu pronađena optimalna sredina između lakih i monotonih,a sa druge strane,teških i zanimljivih igara.U poslednjih nekoliko decenija,Lora se i dalje razvija i usavšava,pa je tako u zemljama bivšeg SSSR-a u prvi plan izbio King,nešto složenija varijanta Lore.Mišljenja o njemu su podeljena.Dok ga Bridžisti smatraju neozbiljnim, ljubitelji Remija,Kanasti i ostalih zabavnih igara ga prosto dižu u "nebesa".
  Igre ovoga poglavlja se i dalje razvijaju i usavršavaju,pa se tako u poslednje vreme pojavljuju i neke potpuno nove,širom celoga Sveta.

  L O R A

  Kako je već rečeno u uvodu,Lora je jedna od najpopularnijih igara današnjice.Razlog treba tražiti u jednostavnim pravilima,ali i postojanju sedam deljenja sa potpuno različitim sadržajem,što joj daje dodatnu lepotu i dinamiku.Lora je kod nas jako popularna,čak i više, nego u drugim zemljama.Tako se naši emigranti novije generacije,u pojedinim delovima Sveta i prepoznaju po njoj,a po negde je čak i nazivaju "Beogradska Igra".

  BROJ IGRAČA : U Lori učestvuju 4 igrača,koji igraju svako za sebe i zasebno upisuju postignute bodove.U nekim deljenjima,oni su nagradni i upisuju se kao negativni,dok u drugima su kazneni i pozitivni.Možete sami zaključiti,da je na kraju igre pobednik igrač,sa najmanjim rezultatom.

  KARTE : Koristi se skraćeni špil od 32 karte,poređane po jačini:A,K,Q,J,10,9,8 i 7. Boje su međusobno ravnopravne.

  CILJ IGRE : Karakteristično za Loru je,da svaki igrač deli po 7 puta za redom.U svakom deljenju,cilj igre je drugačiji.

  Partija traje,ukupno 28 deljenja.

  Adut ne postoji ni u jednom deljenju.

  Uvek je prvi na potezu,igrač desno od delitelja,a i sama igra teče u desno.

  DELJENJE : Delitelj deli,u 4 navrata,po 2 karte,ukupno po 8.Odnete karte,igrači spuštaju na sto ispred sebe i više ih tokom igre ne smeju prelistavati,već ih je poželjno pamtiti.

  I deljene " Igra Intuicije : Cilj ove igre je,formirati Grupe,od po 4 iste karte (4 Osmice,4 Dame i slično).Formiranu Grupu igrač pokazuje,a zatim je spušta ispred sebe na sto, licem na dole.Svaka donosi po 1 nagradni,što znači negativan bod.

  Sam tok igre se bitmo razlikuje od uobičajenog,pa se ona vrlo često,po dogovoru igrača i izbacuje iz repertoara.Međutim,u koliko želite originalnu Loru,igra Intuicije se obavezno igra i to kao prva podigra.
  Igrač desno od delitelja,pita bilo kog protivnika,po sopstvenom izboru: "Da li imaš Osmicu?"Ako dobije potvrdan odgovor,nastavlja pitanje,npr: "Tref?"Ako protivnik ina pomenutu kartu,on mu je i daje i to otvoreno.Prvi igrač u tom slučaju nastavlja sa pitanjima,pri čemu može i menjati igrače koje pita.Njegov potez se završava onda,kada dobije negativan odgovor.Do tada,pita bilo šta i bilo koga.
  Kada protivnik odgovori negativno,on sam preuzima potez,odnosno,nastavlja sa pitanjima.I on ima potpuno slobodan izbor,koga i šta pita.

  Igrač koji ostane bez karata,čeka da i ostali završe igru.U slučaju da neko od protivnika pogreši i uputi pitanje njemu,on naravno odgovara negativno,a zatim ima pravo i na seriju pitanja.
  Ova igra traje,sve dok se ne formiraju svih 8 "Četvorki".


  Primer:
  A pita C : "Da li imaš Osmicu?"Odgovor: "Da!"
  A pita C : "Da li je to Osmica-herc?"Odgovor: "Ne!" i pitanje preuzima igrač C.
  C pita B: "Da li imaš Osmicu-herc?"Odgovor: "Da!" i daje mu je.
  C pita A: "Da li imaš dve Osmice?"Odgovor: "Da!"
  C pita A: "U piku i karonu?"Odgovor: "Da!" i daje ih.


  Igrač C spušta i svoju Osmicu-tref iz ruke,a zatim Osmicu-herc,koju je dobio od igrača B i pošto ih je četiri,okreće ih isred sebe na sto,a one čine formiranu jednu Grupu,koja vredi -1 bod. Isti igrač nastavlja sa pitanjima.
  C pita D: "Da li imaš Kralja?"Odgovor: "Da!"
  C pita D: "Da li imaš dva Kralja?"Odgovor: "Ne!"Pitanja,odnosno potez prelazi igraču D,itd.
  II deljenje " Sans : Od II-og,do VI-og deljenja,igra se na štihove.Uvek je prvi na potezu,igrač desno od delitelja.On odigrava jednu kartu na talon,a svi ostali,moraju igrati karte u istoj boji sa njom.Igrač,koji nema ni jednu takvu,igra bilo šta,ali i gubi mogućnnost za osvajanje štiha.Najjača odigrana karta u boji prve,nosi štih.Osvajač zatim odigrava prvu kartu za sledeći.
  Svako nošene,donosi nagradu od +1-og boda.
  III deljenje " Betl : Ponovo je prvi na potezu igrač desno od delitelja.Svi se trude igrati kartu u boji prve odigrane.Cilj ove igre je,nositi što manje.Svaki štih,donosi po +1 bod.
  IV deljenje " Protiv Herca : Sam tok igre je potuno identican sa predhodnom,a cilj je, izbegavati nošenje karata u hercu.Svaki Herc,donosi po +1 bod.
  V deljenje " Protiv Dama : Igrači izbegavaju nositi Dame.Svaka Dama se boduje sa +2 boda.
  VI deljenje " Protiv Kralja-Herc i Zadnjeg Štiha : Naziv govori i o ciljevima u ovoj igri.Sam tok je identičan sa predhodne četiri.Odneti Kralj-herc donosi +4 boda,a isto se boduje i poslednje,osmo nošenje.
  VII deljenje " Slagalica : Ova igra se izvodi na potpuno drugačiji način od predhodnih.Karte se po određenim pravilima ređaju na talon,a cilj svakog igrača je,da se što pre oslobodi svojih karata iz ruku.
  Igrač,koji sedi desno od delitalja,po poslednji put u partiji igra prvi.Prednost prvog hoda ovde dolazi do potpunog izražaja.On spušta jednu kartu na talon,licem na gore.Sledeći igrač,sada ima dve mogućnosti:
  -na odigranu kartu,spušta prvu veću istog znaka tako,da je delimično prekriva,
  -pored odigrane,spušta kartu iste vrednosti u drugom znaku.
  Uopšte,svako može nastavljati započeti niz,odnosno,započinjati novi.Kada se na ovaj način formiraju nizovi u sve četiri boje,igrači ih u daljem toku igre,mogu samo produžavati.
  Primer:
  Igrač,koji je bio prvi,počeo je sa "Devetkom",a posle nekoliko odigranih potez, ,situacija na talonu je sledeća:

  Igrač,koji je na potezu,ima četiri mogućnosti:
  -odigrati Kralja-herc,
  -odigrati Žandara-tref,
  -odigrati Damu-karo,
  -započeti novi red sa Devetkom-pik.
  Ako igrač nema ni jednu od pomenutih karata,on propušta svoj potez,a još mu se piše i jedna TAČKA.Ona se upisuje u kolonu pored rezultata.
  Nizovi se uvek ređaju u rastućem poretku,a u situaciji sa slike,završavaju se sa Osmicama.Iza Keca uvek dolazi Sedmica,osim kada je sa njom red započet.U tom slučaju, Kec je završna karta.
  Svaki propušteni potez se evidentira sa jednom Tačkom.
  Igra traje,dok se neko od igrača ne oslobodi svojih karata iz ruku.Igračima se upisuje po 1 bod,za svaku preostalu kartu u ruci,a takođe,i za svaku upisanu Tačku tokom igre.Pobedniku se ne piše ništa,pa čak ni bodovi za Tačke.
  Posle završene VII-e igre,karte uzima igrač desno od delitelja,pa je on sam u toj ulozi sledećih 7 deljenja.Kada svako izdeli svoju seriju od 7 deljenja,partija je završena,a pobednik je igrač,sa najmanjim brojem bodova.


  Šarena Lora

  Ovo je varijanta Lore,u kojoj se dobija nešto dinamičnija igra.
  Delitelj se smenjuje posle svakog deljenja,redom u krug,a Ponude se ne igraju po redosledu.Naime,prvi na potezu je igrač desno od delitelja,a on neposredno pred početak igre, pošto vidi svoje karte,određuje šta se igra.Tako je on u određenoj prednosti,ali će se u tom položaju naći i svi ostali,podjednak broj puta.Pravilan odabir igara,vrlo bitno utiče na konačan ishod partije,a uticaj sreće se drastično smanjuje.
  Svako je na svom potezu obavezan zakazati,svaku od sedam igara,tačno po jednom.U tu svrhu,pored Tabele za upisivanje rezultata,postoji još jedna,gde se evidentira,ko je šta objavio i šta mu je od Ponuda još preostalo.

  Kada igrač izabere jednu od igara,u tablici se to označava "Krstićem" i on je do kraja partije,više ne sme objavljivati.

  U primeru na slici,svakome su preostale,još po 3 neobjavljene Ponude.Pošto je na potezu prvi igrač,on bira između : "Protiv Herca", "Kralja "herc i..." i "Lore".

  Svako sme najaviti samo igru sa praznim poljem u tabeli.Kada se tabela popuni,to znači da su svi odigrali sve Ponude i da je partija završena,a pobednik je igrač,sa najmanjim brojem bodova.

  Primetili ste,da ovde ne postoji "Igra Intuicije".Umesto nje,na šestom mestu je uvrštena "Žandar-tref i VI-i Štih".Za odnetog Žandara u trefu,protivnik koji sedi preko puta,dobija +4 boda.Isto važi i za šesto po redu nošenje.Neko igra i samo "Žandar-karo" (umesto trefa),a on u tom slučaju donosi +8 bodova naspramnom protivniku.Međutim,8 bodova je i previše velika kazna za samo jednu odnetu kartu,a još i od strane protivnika.Kako je tu uloga sreće ogromna, mnogo češće se igra varijanta,koja je ovde opisana.
  Kod nas su se pojavili u prodaji i serijski štampani Listići za Loru,što još jednom dokazuje njenu ogromnu popularnost na našim prostorima.
  I najzad,igra pod imenom "Lora",nije ništa drugo,nego "Slagalica",ali sa nešto izmenjenim pravilima,pa postaje ključna za ishod cele partije.
  Prva promena u odnosu na klasičnu Slagalicu je,da igrač,koji se prvi oslobodi karata iz ruku,dobija nagradnih -8 bodova,umanjenih za broj Tačaka,koje su mu tokom nje upisane.
  Drugo važno pravilo je,da ako bilo ko od igrača u ovoj igri dobije +8 bodova,ili više, uključujući i one za Tačke,igra se odmah još jednom reprizira.Pri tome,ako se ponovo ispuni isti uslov,Lora se ponavlja i po drugi put,ali ne više od toga.Posle toga,deli sledeći igrač i nastavlja se ustaljenim tokom.Ponavljanje se nije tretiralo kao novo deljenje,nego samo produžetak, odmosno,dodatak na objavljenu Loru.Delitelj je isti,a igra se ne evidentira,već se odvija u okvirima predhodne.Igrač koji ju je odabrao,uvek igra prvi i pri tome najčešće dobija pregršt negativnih bodova.Upravo zbog toga je pravilan izbor Lore i presudan za celu partiju.


  LORA U PAROVE

  Šarena Lora se vrlo često igra u parove,zbog čega je najverovatnije i izbačena Igra Intuicije.Tokom igre,svako igra za sebe,a tek po završetku cele partije,partnerima se sabiraju ostvareni bodovi i upoređuju sa protivničkim.Kao VI igra,ovde se izvodi "Žandar " Karo", pošto 8 bodova dobija igrač preko puta,odnosno partner onoga,ko ga je odneo.
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 4. #4

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  Što se tiče Vista,tu je jedan veliki problem.Visto koji se tako zov eovde je "Vist iz Džungle" a kod Vistadžija u svetu se smtra dečijom varijantom.Najpre ću vam dati osnovnu vrstu Vista,koja je relativno laka igra ,ali od ogromnog značaja za razvoj kartanja.Hiljade varijanti najzad Vist postepeno približavaju i Bridžu,koji je direktni njego v potomak,ali i preferasu.Iak,nem prostora ni mesta za tako detaljan opis.

  Najpre osnovi Vista.


  VIST

  Za Vist se kaže da je naj-Engleskija igra na Svetu,a i najstarija,koja se u neizmenjenom obliku održala sve do danas.To mu je,pre svega,omogućila neprestana težnja Engleza ka očuvanju tradicije na svim poljima.Nastao je u XVI-om Veku,a sve do XIX-og je u intelektualnim krugovima najuvaženija igra sa kartama.Sa pojavom Vinta,kao njegove podvrste, Vist je po malo odgurnut u stranu,ali se ipak održao.

  U XIX-om Veku,Vist se igra u svim zemljama Sveta.U nekoliko navrata se pojavljuje i u delima Puškina,što govori o njegovom intenzivnom prisustvu i u Rusiji.Danas je i dalje jako popularan u Engleskoj i svim zemljama Komnovelta,a prisutan je i na svim drugim krajevima Planete.

  Osobenost Vista se ogleda u tome,što se sva pažnja usmerava ka samoj igri,a manje ka ostalim elementima.Odsustvuju "Najave", "Licitacija" i tome slično.Poštovanje boje prve odigrane karte u štihu je obavezno,ali se u njenom nedostatku ne mora odigrati adut. Ovo pravilo povećava broj mogućih kombinacija,pa ono što je u Preferansu rutina,u Vistu se može odigrati na stotine različitih načina.Upravo ovaj način igre je kasnije preuzet u Bridžu i Skatu,gde je doveden do savršenstva.Vist pre svega ostaje popularan među onima,koji prosto vole "igrati karte" i svojim umećem žele da utiču na ishod partije,ali bez posebne napetosti, dugotrajnih dogovora,blefiranja i kontriranja.

  Koristi se standardni špil,sa engleskim rangom karata.Najjači je Kec,pa sledi: K,Q,J, 10,9 itd,do Dvojke,kao najslabije.Ovaj redosled se upravo u Vistu pojavljuje prvi put,a danas se u Svetu tretira kao standardan.O značaju Vista na razvoj kartanja uopšte,govori i činjenica,da se sam način igre,gde svako u krug odigrava po jednu kartu,a najjača nosi štih,upravo prvi put pojavljuje u njemu.Takođe i pravilo,da jedno nošenje predstavlja jedan štih,potiče odavde,a to je danas osnova većine igara sa kartama.Procena je,da oko 80% savremenih igara,svoje praporeklo vuče iz ovog poslavlja.

  U ovom delu izdanja,postoji još mnogo toga zanimljivog.Opisan je "Vint",koji je bio najcenjenija igra XIX-og Veka i najbliži predak Bridža.Takođe,kao vrsta Vista se javlja i "Boston",najpopularnija igra Amerike.Za 500 godina postojanja,od standardnog oblika Vista, pojavljuju se i mnoge njegove varijante,a neke od njih su i ovde opisane.Treba napomenuti,da su sve one uglavnom nastale van Engleske,dok su Englezi,već punih 5 Vekova privrženi izvornom obliku.

  Kako je ovo tipično "englesko" poglavlje,sve igre su opisane,u svom originalnom levom smeru.Na ovaj korak smo se odlučili,pošto mnogi Vist uče,kao uvod u Bridž.Postojanje ogromnog broja knjiga i priručnika iz ove oblasti,uslovilo je poštovanje smera igre.


  VIST

  Pod imenom "Vist",ovde se pojavljuje njegov savremeni oblik,koji u Engleskoj predstavlja,najpopularniju "porodičnu igru".

  BROJ IGRAČA : Vist uvek igraju 4 igrača,od kojin su,po dvojica partneri i za stolom sede,jedan preko puta drugog.Partneri zajedno računaju odnete štihove i upisuju ostvarene bodove.Znači,u igri postoje dve suprotstavljene strane.

  KARTE : Koristi se špil od 52 karte,sa standardnim rangom:A,K,Q,J,10,9,....,2. Karte nemaju svoje bodonosne vrednosti,pošto jedno nošenje,predstavlja jedan štih.Njega čine 4 odirane karte u istom krugu.Boje nemaju svoje jačine i rang,ali se uvek mora igrati karta istog znaka,sa prvom odigranom u tom krugu igre.U svakom deljenju,jedna boja je adut i ona je dominantna u odnosu na ostale tri.
  DELJENJE : Delitelj deli redom,jednu po jednu kartu,dok ne razdeli ceo špil.Svako dobija po 13 karata.Poslednju,koja pripada njemu,pre toga za trenutak okrene,a njena boja je adut u tom deljenju.
  Svako deljenje,ima svoju adutsku boju.

  Kada se odigraju sve karte i upišu bodovi,sledeći levi igrač ih skuplja i deli za novu igru.Delitelj se menja,redom u krug.

  TOK IGRE : Prvu kartu odigrava igrač levo od delitelja.Svi ostali moraju igrati karte iste boje sa prvom odigranom.Ako neko nema ni jednu takvu,može igrati kartu u adutskoj boji,ali na to nije obavezan.Drugim rečima,u nedostatku boje,igra se bilo šta,pa i adut.

  Ako su sve 4 karte u istoj boji,štih nosi najjača.Ako je bilo ko odigrao aduta,štih nosi najjači,ili jedini adut.
  U sledećem krugu igre,prvi na potezu je osvajač predhodnog štiha.

  Tako se igra,svih 13 krugova igre.

  BODOVANJE : Kako igrači na početku deljenja dobijaju po 13 karata,postoje 13 krugova deljenja,a samim tim,i 13 štihova.Pobednička strana je ona,koja ih osvoji više,a to znači,preko 6. Upravo,svaki štih preko šestog se i boduje i donosi po 1 bod.Prvih 6 nošenja se ne boduju,a nazivaju se "Osnovni Štihovi".
  Npr,ako pobednička strana osvoji 7 štihova,dobija samo 1 bod;za 8 štihova,dobila bi 2 boda itd.
  HONORI : Pored bodova za štihove,sukobljenim stranama se dodaju i bodovi za "Honore".
  "Honori" su,četiri najjače adutske karte:A,K,Q,J.

  Prilikom odigravanja svoje prve karte,svako redom govori,koliko drži "Honora" u rukama.Ako se kod igrača jedne strane nađu 3 Honora,oni za njih dobijaju 2 boda.U slučaju,da su sva 4 Honora kod jedne strane,nagrada je 4 boda.Ovi bodovi se odmah upisuju i ne zavise od daljeg toka igre.
  UPISIVANJE BODOVA : Bodovi se u Vistu zapisuju u tri zasene Tabele,što se najbolje može razumeti na primerima:

  U I-om deljenju,strana A je osvojila 8 štihova,pa im se u Tabelu 1 upisuju 2 boda.Na početku II-og deljenja,kod igrača strane A su se našla 3 Honora,pa im se pre početka igre,u Tabelu 1 upisuju 2 boda.Na kraju tog deljenja,strana B je ostvarila 9 nošenja,pa se njima u istu Tabelu upisuju 3 boda.
  Strana,koja ima tekući rezultat u I-oj Tabeli 4 boda,ne dobija bodove za "Honore".
  U našem primeru,to je strana A.

  "Gem" traje do 5 bodova.Ako je jedna strana sa tekućim rezultatom manjim od 4 boda, a poseduje 3,ili 4 Honora,upisuju im se bodovi za njih,a u slučaju da su tom prilikom osvojili Gem (5.ili više bodova),igra se u tom deljenju prekida.

  U III-em deljenju,strana A poseduje 3 Honora,ali pošto ima 4 boda,nagrada za njih se ne može upisati,već se prelazi na igru.Strana A osvaja 9 štihova i za njih dobija 3 boda u I-oj koloni.Sa njima je prešla granicu od 5 bodova i ostvarila je "Gem".U I-oj tabeli se podvlači crta ispod rezultata.
  Posle svakog završenog "Gema",za njega se odmah sređuju rezultati,upisuju u Tabelu 2,a zatim se igra sledeći.Osvajač Gema može u Tabeli 2 dobiti 1,2,ili 3 boda.Gem se zove "Singl" i donosi 1 bod,ako protivnička strana u tom trenutku ima 3,ili 4 boda.Gem je "Dubl" i donosi 2 boda,ako protivnici imaju u Tabeli 1,samo 1,ili 2 boda.I najzad,Gem je "Trebl",ako protivnici nisu osvojili u njemu ni jedan bod,a vredi 3 boda.
  U našem primeru, "Gem" je "Singl",pa se strani A upisuje u Tabelu 2,samo 1 bod.

  Prelazi se na II Gem.U njemu,obe strane u prvoj Tabeli startuju od nule.

  U I-om deljenju,strana A dobija 2 boda za "Honore",ali strana B osvaja 7 štihova i dobija 1 bod.Pre početka II-og deljenja,sva 4 Honora su se našla u posedu strane B,pa oni za njih dobijaju 4 boda,sa čime dobija "Gem",a igra u tom deljenju se i ne izvodi."Gem" strane B je "Dubl",pa za njih slede 2 boda u Tabeli 2.Ponovo se podvlači crta u Tabeli 1 i kreće igra za sledeći Gem.

  Strana koja osvoji 2 "Gema",ostvarila je "Reber".Za njega joj se pišu još 2 boda u Tabeli 2.
  U sledećem deljenju,strana A poseduje 3 Honora i za njih dobija 2 boda u Tabelu 1. U istom deljenju,osvaja i 10 štihova,pa dobija još 4 boda,sa čime je dobila "Gem".Pomenuti "Gem" je "Trebl" i donosi strani A,čak 3 boda u Tabeli 2.

  Strana A je ostvarila "Reber",pa se podvlači rezultat i u Tabeli 2.Pre toga se strani A upisuju još 2 boda za ostvaren "Reber".Pravi se razlika u Gem-bodovima iz Tabele 2,a ona u našem primeru iznosi 4 boda,koja se upisuju u Tabelu 3.Igra se nastavlja za novi "Gem" i "Reber".

  Za konačnu pobedu u partiji,potrebno je u Tabeli 3 ostvariti 8 bodova.Često je za to neophodno odigrati i po nekoliko "Rebera",ali se događa,da se sve završi i samo u jednom,što je ipak retkost.

  Igrači se mogu dogovoriti da se igraju 3 "Rebera",a pobednici su igrači,koji sakupe više bodova u Tabeli 3,koja je u ovom slučaju jedina merodavna za konačni ishod.


  Savremeni Vist

  U savremenom Svetu,van Engleske,vrlo je teško objasniti postojanje "Honora",koji su ipak čista sreća.Međutim,iz Vista ih je jako teško istisnuti,pošto oni predstavljaju deo engleske tradicije.I ne samo to,već engleski teoretičari objašnjavaju potrebu za njihovim postojanjem. Naime,svako se upravlja time,da svoj rezultat ne dovodi na 4 boda,što pretstavlja svojevrsno ograničenje.Sa druge strane,protivnici imaju suprotan cilj i to je ono što dodatno ulepšava i usložava igru.Kod iskusnijih igrača,cela igra se i svodi na uspešnu manipulaciju Honorima i osećaj,kada će oni doći i rešiti partiju.Bez njih,igra bi bila suviše prosta i daleko od misaone i intelektualne.Poput Kribidža,uticaj igrača na konačan ishod partije je skriven,a sve postaje jasno tek posle više odigranih partija sa ravnopravnim konkurentima.

  Van Engleske je u primeni jedno dodatno pravilo,koje igračima omogućava,da na direktan i očigledan način utiču na ishod partije.Ako jedna strana ima rezultat u tekućem "Gemu" manji od 4 boda,a tokom deljenja,dobije većinu "Honora",njeni članovi se izjašnjavaju, da li žele da za njih upišu bodove.Ako se izjasne pozitivno,imaju obavezu,da u tom deljenju ostvare "Mali"(12 nošenja),ili "Veliki Slem"(13 nošenja).Za njih dobijaju 1,ili 3 boda i to,direktno u Tabelu 3,dok se u prve dve u tom deljenju ne piše ništa.Naravno,osim onih,koji su već upisani za posedovanje "Honora".U slučaju da ne ostvare bar "Mali Slem",1 bod u Tabelu 3 se upisuje protivnicima.Ako igrači odbiju bodove za "Honore",igra se nastavlja uobičajenim tokom.


  Eralaš

  Eralaš je varijanta bezadutskog uprošćenog Vista.Sve je identično standardnoj igri,osim što ne postoje aduti.
  "Honori" su uvek Kečevi,a bodove donose jedino,ako se njih 3,ili 4 nađu kod jednog igrača.Njegova strana u tom slučaju dobija 2,odnosno 4 boda.

  Treba napomenuti,da se tokom vremena razvija istoimena igra,koja je čak nešto složenija i od samog Vista,a ovde je takođe opisana.Ipak,ovo je izvorni Eralaš,koji se zbog jako prostih pravila,danas može sresti jedino u tradicionalnoj Engleskoj.

  Pravila o upisivanju bodova za Honore se zadržavaju.

  Ipak,postoji i "dečija" varijanta,gde se Honori boduju uvek,a tu pada prethodno opisana teorija o uticaju igrača na ishod partije.Zbog toga se ovo pravilo primenjuje zaista,samo kod dece manjeg uzrasta,koji još uvek prave početne korake u kartanju i daleko su od neke ozbiljnije igre.


  Vist - Original

  Vist-Original je varijanta ove igre,iz njenog "zlatnog" perioda.Već je u uvodu rečeno, da je Vist sredinom XIX-og Veka preplavio ceo Svet,a ovo je njegov oblik iz tog vremena,koji je i danas još uvek aktuelan.Istini za volju,više u Americi,nego u Engleskoj.Razlike od standardnog Vista su u vođenju rezultata i bodovanju nekih dodatnih "Kombinacija".

  Kod Vista-Original,svako nošenje preko 6-og,donosi po 2 boda.To su "Bodovi-Igre" i samo se oni i računaju za "Gem"."Gem" traje do 10 bodova,a 2 dobijena "Gema" čine "Reber".

  Tabela za upisivanje rezultata je razdeljena sa horizontalnom crtom,na deo "Ispod Crte" i deo "Iznad Crte".Bodovi-Igre se uvek pišu "Ispod Crte".Posle svakog "Gema",podvlači se rezultat i igra se novi.To sve se događa u donjem delu Tabele.

  "Iznad Crte" se pišu:
  -bodovi za "Honore",
  -nagrade za osvojene "Gemove" i "Rebere",
  -nagrade za "Mali Slem" i "Veliki Slem",
  -bodovi za "Terc-Mažor", "Kvart-Mažor", "Kvint-Mažor" itd.
  Ovi bodovi se sabiraju tek na kraju partije,nemaju nikakav uticaj na osvajanje Gemova i Rebera,ali mogu biti odlučujući u konačnom ishodu partije.

  Bodovi za "Honore": U ovoj varijanti Vista,"Honori" su: A,K,Q,J i 10 u adutu.Svih 5 "Honora" kod igrača jedne strane,donose 10 bodova; za 4 "Honora" kod jedne strane,dobijaju se 4 boda,a 3,donose 2 boda.Možete i sami zaključiti,da se "Honori" boduju u svakom deljenju.

  "Gem" i "Reber": Osvojeni Gem donosi dodatnu nagradu od 5 bodova,a Reber,10 bodova.
  "Mali" i "Veliki Slem": Osvojenih 12 štihova u jednom deljenju,nazivaju se "Mali Slem" i donose dodatnu nagradu,od 10 bodova,dok svih 13 nošenja,predstavljaju "Veliki Slem", koji se boduje sa 20 bodova.
  "Terc-Mažor", "Kvart-Mažor" itd: "Mažor" predstavlja neprekidan adutski niz,počev od Keca.Tako je "Terc-Mažor",niz A-K-Q u adutu,a donosi 5 bodova."Kvart-Mažor" je adutski niz A-K-Q-J,a vredi 10 bodova.Niz od 5 karata u adutu,počev od Keca,donosi 15 bodova,od 6 karata,20 bodova itd.

  "Mažor" i "Honori" se ne objavljuju pre početka igre,već se kasnije vrši rekonstrukcija.
  Primer upisivanja bodova:

  Suparničke strane u ovoj varijanti Vista,nose oznake strana Sveta,prema mestima sedenja za stolom.Tako jednu ekipu čine "Istok-Zapad" (E-W), a drugu "Sever-Jug" (N-S).

  I i III "Gem" su dobili E-W,a II-i,ekipa N-S.
  E-W su ostvarili dva puta po 5 bodova za "Gemove" i 10 bodova za ostvaren "Reber". Ostali bodovi Iznad Crte su ostvareni za "Honore"
  N-S su dobili 5 bodova za jedan "Terc-Mažor",10 bodova za "Mali Slem",5 bodova za osvojen "Gem",kao i u dva navrata bodove za "Honore".
  Sada se prave zbirovi obeju strana (svih njihovih bodova),a zatim razlike u rezultatima.
  Konačan ishod je,6 bodova razlike u korist strane E-W.Partija se sa ovim može i završiti.
  Zatim se crta nova Tabela,za novi "Reber".
  Pobednička strana je ona,koja ostvari ukupno više bodova,bez obzira na to,ko je osvojio veći broj "Rebera".


  Vist u troje

  U igri za 3 igrača,koristi se "Balvan".To je zamišljeni četvrti igrač,koji je partner trećem.Znači,treći igrač uvek igra sam,protiv dvojice protivnika.Delitelj deli karte četvorici igrača,a "Balvana" zamišlja,kao prvog levog igrača do sebe.Odmah zatim,njegove se karte otvaraju,pa Solo-igrač igra za njega,ali i za sebe,kada dođe na red.Igra se izvodi,po uobičajenim pravilima Vista.

  Teorijski nije razjašnjeno,da li su u prednosti dvojica igrača,koji vide karte jednog svog protivnika,ili Solo-igrač,koji praktično raspolaže sa 26 karata.

  Bodovi se upisuju,svakome igraču zasebno,ali partnerima bodovi njihove strane i to,i jednom,i drugom,a bodovi Solo-igrača,samo njemu.Već u sledećem deljenju,to će biti sledeći levi igrač,onaj,koji je trenutno delitelj.Rezultati se pišu u sve tri kolone.


  Vist sa posebnom bojom

  Pred početak svakog "Rebera",otkriva se jedna karta i njena boja se tretira kao "Posebna".U svakom deljenju,gde se ona pojavi kao adut,bodovi se udvostručavaju. Ovo se odnosi samo za dodatne nagrade iz Vista-Original,dok Bodovi-Igre ostaju nepromenjeni.

  Partije su maratonski duge i igraju se,najmanje 15 "Rebera"

  Igra se izvodi,po pravilim Vista-Original.


  Amfilda

  Amfilda je varianta "Vista sa posebnom bojom".U slučaju otkrivanja "Posebne Boje" za aduta,udvajaju se i Štih-bodovi.

  Međutim,postoji i još jedno dodatno pravilo,koje karakteriše ovu igru. "Gem" traje do 10 bodova.Jedna strana upisuje samo bodove do 10,a eventualni ostali se prenose u sledeći "Gem",ili čak "Reber".Tako se može dogoditi,da sa jednim uspešnim deljenjem,strana završi, čak 3 "Gema" istovremeno.

  Npr,jedna strana ima u tekućem "Gemu" rezultat od 8 bodova,a igra se sa "Posebnim" adutom.Ona pri tome osvaja 12 nošenja,za koje dobija 24 boda.Od njih,2 boda završavaju započeti "Gem",zatim,u dva navrata po 10 bodova,završavaju sledeća 2 "Gema", a čak se i još 2 boda prenose u četvrti,koji započinje sa sledećim deljenjem.

  Amfilda se obično igra 20,ili 25 "Rebera",kako se već igrači dogovore pre početka partije.


  Kratki Vist

  Kratki Vist je varijanta,prilagođena evropskim standardima i shvatanjima kartaških igara.Partija traje do 10 bodova,a ne postoje,ni "Gemovi",ni "Reberi".Svi bodovi se upisuju u dve kolone,a čak ne postoji ni horizontalna crta.

  Svaki štih preko 6-og,donosi po 1 bod.

  "Honori" su:A,K,Q i J u adutu.Za posedovanje 3 "Honora",strana dobija 1 bod,a ako se sva 4 nađu kod igrača iste ekipe,2 boda.Oni se upisuju,pre početka same igre,pa se tako partija može i završiti,a da sama igra u poslednjem deljenju još nije ni započela.

  Za "Mali Slem"(12 nošenja),dodatna nagrada je 2 boda,a za "Veliki Slem"(svih 13 štihova),4 boda,sa čime se cela partija završava,jer se u njoj dobijaju i 7 bodova,za ostvarenih 7 nošenja,preko 6 "osnovnih".


  Evropski Kratki Vist

  Ovo je Kratki Vist,u kome se ne dobijaju posebne nagrade za "Honore" i "Slemove",a cela partija se svodi samo na štihove i traje do 7 bodova.


  Pruski Vist

  Pruski Vist je igra za 2 igrača,izvodi se po pravilima Vista-Original,a igra se bez korišćenja "Balvana".
  Ceo špil se razdeli na 4 jednaka dela,od po 13 karata.Delitelj zamišlja,da pored njega i protivnika,za stolom sede još 2 zamišljena igrača i to,sa njegove leve i desne strane.Poslednja karta se otvara i određuje adutsku boju,a zatim je delitelj uzima sebi,pošto njemu samome i pripada.

  Svako najpre pogleda svoje karte i odlučuje,da li će igrati sa njima,ili će ih zameniti. U slučaju da se odluči na zamenu,odbacuje ih sve,a zatim preuzima ceo list od zamišljenog desnog suseda.U daljem toku igre,odbačene karte ne sme čak ni prelistavati,pa je poželjno,da ih bar dobro zapanti.Ako odluči da igra sa svojim kartama,desne od sebe odbacuje bez gledanja.Posle ove odluke,igrači se ne smeju predomišljati,niti vraćati prve,u slučaju da nisu zadovoljni sa preuzetima.

  Za "Slemove","Gemove" i "Rebere",dodatne nagrade su identične Vistu-Original. Razlika se pojavljuje u bodovanju "Honora",koji ovde donose nagrade,jedino ako se nađu u rukama jednog igrača.Tako,5 Honora donose 5 bodova,četiri,4 boda,tri Honora,3 boda,a čak i 2 Honora mogu doneti bodove.To se događa,kada protivnik nema ni toliko Honora u rukama i oni se boduju sa 2 boda.


  Kaubojski Vist

  Ovo je jako uprošćena američka varijanta Vista,a mnogi ga smatraju zasebnom igrom. Neke suštihnske osobine Vista su ovde izmenjene,kao na primer,što u Kaubojskom Vistu ne postoji adutska boja.Kao i u standardnom Vistu,u igri učestvuju 4 igrača,odnosno,2 igračka para. Svako od delitelja dobije po 13 karata.
  Određivanje Igre: Umesto Licitacije,igrači se pre početka svakog deljenja usaglašavaju,šta će se igrati.Postoje samo dve igre, "Više" i "Manje".Sami njihovi nazivi govore sve. U prvoj je cilj odneti što više štihova,a u drugoj,što manje.

  Svako redom u krug,spušta po jednu kartu na sto "otvoreno",počev od levog deliteljevog suseda.Ako je karta crvene boje,znači da igrač želi igru "Manje",a ako je crna, "Više".

  Ako svi spuste po jednu crvenu kartu,igra se "Manje".Prvi je na potezu,igrač levo od delitelja,a njegova strana je "Izvođač Igre".Cilj obeju strana je,osvajanje manje od 7 štihova. Za svako nošenje preko 6-og,protivnicima se upisuje,po -1bod,a Izvođačima,po -2 boda.

  Ako prilikom spuštanja karata,pre početka igre,neko spusti crnu,odmah postaje "Izvođač Igre" i zajedno sa svojim partnerom,nastoji odneti preko 7 štihova.Svako nošenje preko 6-og,donosi im po +1 bod,dok protivnicima,+2 boda.

  Prvi na potezu je desni igrač od "Izvođača Igre".U slučaju da se igra "Manje",to je delitelj.

  Kada tokom izjašnjavanja neko spusti crnu kartu na sto,odmah se zna,da je on "Izvođač"ali ipak,svi ostali moraju spustiti po jednu svoju kartu,bolje rečeno,ofirati je.

  Bodovi se uvek upisuju samo strani,koja ostvari preko 6 nošenja.

  Spuštene 4 karte tokom izjašnjavanja,pripadaju kao štih Izvođačina,u igri "Više", odnosno protivnicima,u igri "Manje".

  Pobeđuje strana,koja prva sakupi 13,ili više bodova.
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 5. #5

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  DŽUNGLA - VIST

  Džungla - Vist je kod nas vrlo popularna igra,a igra se pod prostim nazivom "Vist". Naime,"pravi" Vist je kod nas prilično malo zastupljen,a kada se pojavi,mora se posebno naglasiti,da ne bi došlo do zabune,usled uzurpiranja njegovog imena od strane Džungla-Vista.U stranoj literaturi,ona se najčešće pojavljuje pod nazivom "Jungle Vist",pa je to ime preuzeto i ovde.Novijeg je datuma i ima više svojih varijanti.One se međusobno razlikuju uglavnom u broju karata,broju igrača i nekim sitnijim detaljima.

  BROJ IGRAČA : U igri učestvuju 3,do 5 igrača,a svako igra za sebe.

  DELJENJE : Delitelj se u svakom deljenju smenjuje redom u levo.Partija se sastoji iz određenog broja deljenja,a u svakom od njih se deli različit broj karata,jedna po jedna.

  Ako u igri učestvuju 3,ili 4 igrača,partija se sastoji od 25 deljenja.U prvome od njih, svako dobija po 13 karata,u drugom,po 12,u trećem,po 11 itd.U 13-om deljenju,deli se samo po jedna karta,da bi se već od sledećeg,taj broj ponovo uvećavao,za po jednu.U poslednjem 25-om deljenju,igračima se,kao i u prvom,dele po 13 karata.

  Ako se igra u petoro,partija traje 19 deljenja.U prvom,igrači dobijaju po 10 karata,a taj broj se postepeno smanjuje do jedne,a zatim povećava,ponovo do 10,koliko se deli u 19-om deljenju.

  ODREĐIVANJE ADUTA : Adut se za svih 25 deljenja određuje unapred,pre početka igre.Špil se promeša i postavi na sredinu stola,licem na dole.Redom u krug,svako vuče po jednu kartu (ne mora biti gornja) i odmah je ofira.Njena boja postaje adut u jednom od deljenja.Prva karta određuje aduta u I-om deljenju,druga u II-om deljenju itd.Naravno,svi aduti se zapisuju u tabelu.

  Ako se izvuku dve karte istog znaka za redom,drugo deljenje od njih se igra "Bez Aduta".

  Pošto su određeni aduti za sva deljenja u partiji,prvi delitelj meša i deli karte.Najčešće je to igrač,koji je pri predhodnom žrebanju,prvi okrenuo "Herca".Ako se dogodi,da se ni jedan Herc ne pojavi,važi prvi okrenuti Karon.Dalje se delitelj smenjuje u levu stranu,kako teče i sama igra.

  PROGNOZA : Odmah posle svakog deljenja,a pre početka same igre,igrači se izjašnjavaju,koliko će ko od njih osvojiti štihova.Igrač,koji uzme tačno onoliko nošenja,koliko je prognozirao,dobija mnogo više bodova,nego da je premašio taj broj.

  U prvom deljenju,taj broj može biti,od 0,do 13 nošenja.Svakome se prognoza zapisuje,a zatim se upoređuje sa ostvarenim štihovima.

  TOK IGRE : Prvi na potezu je igrač levo od delitelja,a smer igre je levi.U svakom krugu igre,na boju prve odigrane karte,mora se igrati karta iste boje.U njenom nedostatku,ovde je "sečenje" adutom OBAVEZNO.Tek ako nema ni aduta,igrač može igrati bilo šta.Štih nosi najjači adut,a ako nije prisutan ni jedan,onda najjača karta u boji prve odigrane.Osvajač štiha,uvek igra kao prvi,za sledeći.

  Primećujete,da je "sečenje" adutom usled nedostatka boje,u ovoj igri obavezno.To je originalna njena varijanta.Kasnije nastaju nove igre,koje se od Džungla Vista upravo razlikuu,samo u ovom pravilu.
  POSEBNA OGRANIČENJA : Ukupan broj prognoziranih štihova,ne sme se poklopiti sa brojem karata,koje svako drži u rukama.Da bi se ovo ograničenje ispunilo, poslednji prognozer mora najpre sabrati sve predhodne izjave,a i prebrojati svoje karte u rukama.Tek tada,on objavljuje svoju Prognozu.
  Npr,u prvom krugu igre,tri igrača su prognozirali redom:3,4,2 štiha.To ukupno iznosi 9,a kako je broj karata u rukama 13,četvrti igrač ne sme jedino izneti "4".

  Ovo pravilo se primenjuje,da bi se izbegla mogućnost prolaza svih učesnika u igri i njen vrlo monoton tok.
  Posebno zanimljiva situacija je u 13-om deljenju.Ako od prve trojice igrača,samo jedan kaže "1",četvrti mora takođe prognozirati,da će odneti jedno nošenje,iako možda za to nema ni teoretske šanse(Npr,u ruci ima neadutsku Dvojku).

  U originalnoj verziji igre,ovo pravilo ne postoji,ali se kod nas toliko odomaćilo,da ga je prosto teško izbeći.U svakom slučaju,igrači se mogu pre početka partije dogovoriti,da se igra bez njega.

  UPISIVANJE BODOVA : Igrač,koji je uspešno prognozirao,za svaki ostvaren Štih,dobija po 1 bod,ali i za uspošnu Prognozu,dodatnu nagradu od 10 bodova.Igrač,koji premaši svoju prognozu,dobija samo bodove za štihove,a u slučaju manjka,ni njih.

  Pobednik je igrač,koji posle 25 (19) deljenja,ima najviše bodova.


  Up and Down

  Ovo je varijanta Džungla Vista,koja se igra skoro u celoj Evropi,a od standardnog se razlikuje samo u nekim manjim tehničkim pojedinostima.

  U prvom deljenju,deli se samo po jedna karta svakome,u drugom,po 2 i tako dalje,do maksimalno mogućeg broja,a zatim opet u nazad,do jedne.Ako u igri učestvuju 4 igrača,maksimalni mogući broj je 13,ali ako ih je troje,onda su u pitanju,čak 17 karata.

  Aduti se ne određuju pre početka igre,već se u svakom deljenju,otvara prva sledeća karta ostatka i njena boja je adut za to deljenje.Ako se pri najvećem broju karata dogodi,da ostatka nema,deljenje prolazi bez adutske boje.

  U prognozi ne postoje nikakva ograničenja,pa tako ni za igrača,koji se izjašnjava poslednji.

  Najzad,najveća i jedina suštinska razlika je,što se pri nedostatku boje,ne mora "seći" adutom,već samo po želji igrača.Na taj način,mogućnosti se jako uvećavaju,a igra gubi svoj "dečiji" karakter,koji je neosporno prisutan u originalnoj njenoj verziji.


  Šumski Vist

  Vrlo male tehničke izmene,dovode nas do sledeće varijante "Vista iz Džungle".Broj igrača je 3,4,ili 5,a od njega zavisi i broj karata u prvom deljenju.Deli se najpre po 17,13,odnosno 10 karata,u zavisnosti od broja učesnika,a zatim u svakom sledećem,po jedna manje.Tako se broj karata smanjuje,sve do jedna.Ovo deljenje se ponavlja onoliko puta,koliko je prisutno igrača za stolom,a zatim se postupno,njihov broj uvećava za po jednu i tako sve do početne vrednosti.

  U svakom deljenju,adut se smenjuje tačn po redosledu:

  -Sans,
  -Pik,
  -Karo,
  -Herc,
  -Tref,
  -Betl.

  Boja prve odigrane karte se mora poštovati,a u njenom nedostatku,obavezno je sečenje adutom. "Sans" i "Betl" se igraju bez aduta.I dok se Sans izvodi na uobičajeni način,u "Betlu" je cilj obrnut,odneti što manje. Jedino u njemu,prognoze ne postoje,a svako nošenje donosi po 1 negativan bod.Igrač,koji u Betlu ne odnese ništa,dobija nagradu od 10 bodova.

  U seriji deljenja sa po jednom kartom,adut se menja redom,a Betl i Sans se preskaču.
  Igra sa jednom kartom: U četiri deljenja (zavisi od broja igrača),gde se deli samo po jedna karta,prognoza se bitno razlikuje.Niko ne sme pogledati svoju kartu,već je okreće prema protivnicima i postavlja sebi na čelo.Na taj način,svako vidi sve protivničke karte,ali ne i svoju.Pošto svi prognoziraju,odmah zatim ih i odigravaju.Ishod se boduje,a zatim se postupak ponavlja,dok svako po jednom ne bude delitelj.
  Prognoza na slepo: U svakom deljenju,osim onih sa po jednom kartom,igrač može prognozirati "Na neviđeno",odnosno,pre nego što pogleda svoje karte.On to i naglašava,pa se takva prognoza prilikom upisivanja rezultata i posebno evidentira.U slučaju uspeha u igri,nagrada za prognozu je 20 bodova.


  Martinik

  Martinik je francuska varijanta "Vista iz Džungle".U prvom deljenju se uvek deli po 10 karata,bez obzira na broj učesnika u igri.Dalje se,iz deljenja u deljenje,broj karata smanjuje,dok se ne dođe do samo jedne,a zatim se ponovo povećava,do početnih 10.

  Posle svakog deljenja,sledeća karta se okreće i određuje adutsku boju.

  Boja prve odigrane karte se mora ispoštovati,a u njenom nedostatku,"sečenje" adutom nije obavezno.
  Osnovna razlika se pojavljuje pri upisivanju bodova.Nagrada za uspešnu "Prognozu" ovde izostaje,a svaki odneti štih se boduje sa po 1-im bodom.U slučaju promašaja u prognozi, svaki štih viška ili manjka,donosi po -1 bod.Tako se vrlo često događa,da skoro svi igrači budu u velikom delu partije u minusu (sa negativnim rezultatom),a neki će tako i završiti.


  Blekaut

  Blekaut je varijanta "Vista iz Džungle",ali se pre može nazvati "Bridž iz Džungle", pošto je Bridžu mnogo bliži.Igraju 4 igrača,od kojih su po dvojica partneri.Koristi se špil od 52 karte,a "sečenje" adutom usled nedostatka boje,ovde nije obavezno.U deljenju od 13 karata, igra se izvodi "Bez Aduta".

  DELJENJE : Delitelj podeli svakome po jednu kartu,a sledeća se okreće i određuje adutsku boju.Posle odigranog I-og deljenja,deli sledeći levi igrač i to,ponovo po jednu kartu. U III-em deljenju,ponovo deli I igrač,a ovoga puta,svakome po 2 karte.U IV-om deljenju,to isto čini II igrač.Tako naizmenično,njih dvojica dele 26 deljenja,a u poslednja dva,svakome daju po 13 karata.U njima,ali i u sledeća dva,igra se izvodi "Bez Aduta".Ta sledeća 2 deljenja, preuzimaju III i IV igrač.Pošto podele po 13 karata,oni se u funlciji delitelja naizmenično menjaju,pri čemu se broj karata postepeno smanjuje.Na taj način se ponovo stiže do jedne karte.

  TOK IGRE : Najpre prognozira delitelj,a zatim njegov partner.Ostala dvojica igrača ne prognoziraju,već se samo trude oboriti protivnike.

  Prvi na potezu je levi igrač.Posle njegovog "polaza",partner delitelja spušta svje karte na sto.U ovom deljenju,on je samo "pasivan" igrač,tzv. "Balvan".Delitelj uvek odlučuje,šta će "Balvan" odigrati i on to čini,bez ikakvog pogovora.

  BODOVANJE : Ako se ostvare prognoze delitelja i njegovog partnera,njihova strana dobija 3 boda.U slučaju da se ostvari prognoza,samo jednog od njih,strana dobija 1 bod.Ako su obe prognoze bile pogrešne,protivničkoj strani se upisuju 2 boda.

  KONTRA : Posle prognoze,bilo koji igrač može reći "Kontra".U slučaju da se ostvare obe Prognoze,strana delitelja dobija 6 bodova,a ako se obe promaše,6 bodova odlaze protivnicima.Ako prođe samo jedna prognoza,obe strane ostaju bez bodova.Međutim,jedino u slučaju izrečene "Kontre",ako delitelj i njegov partner ostvare ukupno nošenja,koliko iznosi zbir njihovih Prognoza,to se priznaje kao "prolaz",ali im donosi samo 1 bod.

  Npr,ako su delitelj i njegov partner prognozirali 3 i 2 štiha,a ostvare 4 i 1,to se tretira kao "prolaz" i donosi 1 bod.

  REKONTRA : Delitelj,ali i njegov partner,mogu vratiti "Rekontru" i ona važi samo za toga igrača,odnosno,njegovu Prognozu.U slučaju njenog ostvarenja,deliteljeva strana dobija 5 bodova,a u slučaju promašaja,oni odlaze protivnicima.Ako je došlo do "Rekontre",druga nerekontrirana Prognoza, donosi jednoj, ili drugoj strani,2 boda.

  Ako su "Rekontrirane" obe Prognoze,onda i druga donosi 5 bodova.U tom slučaju,ako obe Prognoze prođu,deliteljeva strana,pored regularnih 10,dobija još 2 dodatna nagradna boda.


  Ibiza

  Ovo je prilično originalna igra i za nju se ne bi moglo reći,da je podvrsta "Vista iz Džungle".Ipak,svrstana je ovde,zbog postepene promene broja karata u zameni i to je jedina sličnost i dodirna tačka sa ovim igrama.
  Igra svako za sebe,a smer je levi.

  DELJENJE : Deli se svakome po 13 karata.Ako su u igri 3 učesnika,dele se po 17 karata svakome,ali se iz špila trajno izbacuje "2-tref" i igra se izvodi sa 51-om kartom.

  ZAMENA KARATA : Najpre levi igrač od delitelja određuje aduta,a može odabrati i bezadutsku igru.Zatim svako daje određeni broj karata levom susedu,a isto toliko dobija od desnog.

  U I-om deljenju zamene nema,u II-om se menja po jedna karta,u III-em po dve itd.U 14-om deljenju,svako samo pogleda i predaje svih 13 karata levom susedu.Pri tome,kompletan list dobija od desnog,sa kojima i igra.U XV-om deljenju,predaja svih karata se ponavlja,ali se sada one daju desnom susedu.U daljem toku partije,u desnu stranu se menjaju 12,11,10 itd karata,dok se konačno ne dođe do 28-og deljenja,u kome se ponovo igra bez ikakve zamene.

  TOK IGRE : Prvi je na potezu levi igrač od delitelja,a dalje,osvajač predhodnog štiha. Boja prve odigrane karte se mora poštovati,a u njenom nedostatku,"sečenje" adutom nije obavezno.

  BODOVANJE : Za svako nošenje,igrač dobija po 1 bod.Postoje još i sledeće nagrade i kazne:

  -za odnetog "Žandara-pik",kazna je -1 bod,
  -za "Žandara-tref", kazna je -2 boda,
  -za "Žandara-karo",kazna je -3 bodova,
  -za "Žandara-herc",kazna je -4 boda,
  -ako je "7-karo" u istom štihu sa bilo kojim Žandarom,ona poništava njegovu negativnu vrednost,
  -"7-karo",u štihu bez Žandara, +2 boda,
  -"7-tref",odneta u istom štihu da "7-karo" i "Žandarom",poništava značenje Sedmice, pa Žandar ipak donosi svoje nagativne bodove.
  -"7-tref" u istom štihu sa "7-karo",bez Žandara,donose +4 boda.
  -"7-tref",bez "7-karo" nema nikakvo značenje i ne boduje se.

  Pobednik je igrač,sa najvećim brojem bodova.


  DŽUNGLA TREF

  Ovo je varijanta Džungla Vista,za koju se može reći da je mnogo ozbiljnija i bliža standardnoj Vist-igri.Pre svega,što se sva deljenja izvode uobičajeno.

  Naime,ako se igra u četvoro,stalno se deli po 13 karata i to je ujedno i standardna varijanta.Ipak,broj igrača ovde može biti 2,do 6.Tako,ako su u igri dvoje,svako dobija po 13 karata,a ostale se odbacuju i ne učestvuju u tom deljnju.Trojica izbacuju bilo koju Dvojku iz igre,osim trefa.Svako dobija po 17 karata.U igri za 5 igrača,izbacuju se dve bilo koje Dvojke osim Dvojke-tref,a svakome se deli po 10 karata.Ako je pak u igri 6 igrača,iz drugog špila se dodaju svi Kečevi,Kraljevi,Dame,Žandari i Desetke.Pošto postoje neke identične karte,primenjuje se pravilo,da kada se pojave u istom štihu,jedna drugu anulira,pa štih pripada sledećoj najvećoj.

  Tref je stalni adut.Može se igrati u bilo kom trenutku i nije ga neophodno "Raazigravati".

  Na boju prve odigrane karte,mora se odgovoriti istom.U njenom nedostatku,može se igrati bilo šta.Naravno,najjači adut,ili karta u boji prve odigrane ako nema aduta,nosi štih.

  Pred igru se vrši "Prognoza",a poslednji igrač ne sme izneti Ponudu,koja sa predhodno izrečenim daje zbir karata u rukama svakog.Znači,u igri za 3 igrača,poslednji ne sme sa svojom Ponudom,napraviti zbir Prognoza 17 itd.

  BODOVANJE : Ostvarenje Prognoze,računajući i "Nulu",donosi 10 nagradnih bodova. Svaki štih donosi po 1 bod.Izlicitirana i neostvarena "Nula",ne povlači za sobom nikakve kazne,kojih u ovoj igri i nema.
  Partija traje do 100 i više bodova.
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 6. #6

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  YES!

  Živ bio
  Osećam se kao na plaži
  Poruku je izmenio streethorn, 20.04.2009 u 11:31

 7. #7

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  Citat Digi-Grobar kaže: Pogledaj poruku
  Šarena Lora

  Ovo je varijanta Lore,u kojoj se dobija nešto dinamičnija igra.
  Delitelj se smenjuje posle svakog deljenja,redom u krug,a Ponude se ne igraju po redosledu.Naime,prvi na potezu je igrač desno od delitelja,a on neposredno pred početak igre, pošto vidi svoje karte,određuje šta se igra.Tako je on u određenoj prednosti,ali će se u tom položaju naći i svi ostali,podjednak broj puta.Pravilan odabir igara,vrlo bitno utiče na konačan ishod partije,a uticaj sreće se drastično smanjuje.
  Svako je na svom potezu obavezan zakazati,svaku od sedam igara,tačno po jednom.U tu svrhu,pored Tabele za upisivanje rezultata,postoji još jedna,gde se evidentira,ko je šta objavio i šta mu je od Ponuda još preostalo....
  Da dinamičnija je

  Možda te zanima
  jedna od varijanti koja još umanjuje faktor sreće na konačni ishod a igru čini težom da onaj koji poziva igru ne povlači prvi kartu, narodski rečeno: uvek se igra kroz onog koji bira

 8. #8

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  Da,jako dobra ideja,ali je Lora jedna od prostijih varijanti ove vrste igara.U RUsiji se pojaviio King i tzv. Damski Preferans.King ima i nacionalno prvenstvo i forsiraju ga skoro kao Bridž,mada se meni čini ipak daleko od njega.Evo opisa i njega.

  KING

  King je logičan nastavak razvoja Lore.Iako spada u red najpopularnijih Svetskih igara sa kartama,svoj najveći zenit dostiže u Rusiji i zemljama bivšeg SSSR-a i Istočnog Bloka.To se objašnjava time,što je u doba prodora Lore,kartanje na ovim područjima bilo zabranjeno,ili u najmanju ruku politički nepodobno.Tako se za nju i dan danas skoro nezna,a posle pada komunizma,direktno stiže složenija i savršenija varijanta,King.U pomenutim zemljama,o Kingu se formirala i posebna literatura,a po popularnosti i rejtingu,dolazi odmah iza Bridža i Preferansa.Tako jedna varijanta Kinga,čak nosi i naziv "Damsi Preferans".

  KARTE : Skrćeni špil od 32 karte,gde je najjači Kec,a najslabija Sedmica.

  U igri uvek učestvuju 4 igrača.

  DELJENJE : Delitelj deli po 8 karata svakome,po obrascu 3-3-2.Igrač desno od delitalja igra prvi,a u sledećem deljenju,sam preuzima tu ulogu.Delitelj se u ovoj igri menja posle svakog deljenja,redom u krug.

  TOK IGRE : Na boju prve odigrane karte se mora uvek odgovarati istom.Ako je igra "Adutska",u slučaju nedostatka boje,igrač mora "seći" adutom (odigrati krtu u adutskoj boji). Ako je odigran bilo koji adut,on je jači od svake karte u drugoj boji.

  VRSTA IGARA : Cela partija traje 12 deljenja,od kojih se prvih 7 igraju bez aduta.

  I Igra " Ne Nositi Štihove :Svako nošenje (Štih),donosi po -2 boda.
  II Igra " Protiv Žandara : Svaki odneti Žandar,donosi po -4 boda.
  III Igra " Protiv Dama : Za svaku odnetu Damu se dobija po -4 boda.
  IV Igra " Protiv Herčeva : Za svaku odnetu kartu u Hercu,igrač dobija po -2 boda.
  U ovoj igri,prvi igrač ne sme krenuti iz Herca,ako poseduje bilo šta drugo.To važi za sve krugove igre.
  V Igra " Protiv 2 Zadnja Štiha : Pretposlednje i poslednje nošenje,donose po -8 bodova.
  VI Igra " King : King se naziva Kralj-herc i on donosi -16 bodova.Kao i u IV-oj igri, ni u jednom krugu se ne sme kretati iz Herca,osim ako igrač nema samo njih u ruci.
  VII Igra " Erlaš : Ovo deljenje je veoma važno,pošto sadrži sve bodove iz predhodnih šest.Sama igra teče uobičajeno,a na kraju se boduje sve: Svaki odneti Štih,Svaki Herc,Svaka Dama,Žandari,Poslednja 2 nošenja i King.Ono ukupno donosi -96 bodova,koliko i šest predhodnih zajedno.
  VIII,IX,X i XI Igra " Adutska : U naredna 4 deljenja,svako je po jednom prvi na potezu i imenuje adutsku boju.Delitelj najpre podeli po 3 karte,a na osnovu njih,igrač desno od njega,govori ime aduta.Dalje sledi deljenje ostalih karata,najpre po 3,pa po 2.Prvi igrač se može odlučiti i za igru Bez Aduta.Međutim,ako je neodlučan,on govori : "Po poslednjoj",pa se njegova zadnja karta ofira,a njena boja postaje adut u tom deljenju.

  U ovim igrama je cilj,osvojiti što više štihova.Svako nošenje,donosi po +3 boda.Tako je u svakoj,od ove četiri igre,prisutno po +24 boda,a ukupno u sve četiri,+96 bodova.

  Neposredno pred početak igre,u slučaju da je prvi igrač nezadovoljan svojim izborom Aduta,on ga može "prodati".U tom slučaju govori :"Prodajem!",a svako po redu u desno,može "Kupiti" igru za 2 štiha.Tačnije,protivnik govori novu adutsku boju,a za uzvrat,na kraju igre u deljenju,daje prvom igraču +6 bodova.Ako se dogodi da toliko ni sam ne osvoji,daje ih iz svog tekućeg rezultata.

  XII Igra " Završni Erlaš : Ovo je poslednja igra,a kao i VII,igra se bez aduta.Cilj joj je suprotan od VII igre,što znači,da igrači dobijaju po +2 boda za svako nošenje,kao i za svakog odnetog Herca,po +4 boda za svaku Damu i Žandara,po +8 dodatnih bodova za dva poslednja nošenja i +16 bodova za odnetog Kinga.To ukupno iznosi +96 bodova.
  Posle odigranih ovih 12 igara,pobednik je igrač sa najvećim rezultatom.


  King za 3 igrača

  King se prilagođava trojici učesnika na sledeći način:
  -Iz špila od 32 karte,izbacuju se dva crna Keca,tako da se igra izvodi sa 30 karata.
  -Na početku partije,svako dobija od delitalja po 10 karata.
  -Bodovanje se nešto razlikuje.Za svako nošenje u I-oj igri i svakog Herca u IV-oj, dobijaju se po +2 boda.Za svaku Damu i Žandara u II-oj i III-oj igri,dobijaju se po +5 bodova.Predposlednji i poslednji štih donose po +10 bodova,a King u VI-oj igri,čak +24 boda.
  -Adutske igre su,od VIII-e,do XIII-e.Igrač koji je prvi na potezu,određuje aduta na osnovu prvih 5 dobijenih karata.Svako nošenje se boduje,sa po +2 boda.Ukupno je 6 Adutskih igara, što znači,da je svako po dva puta u prilici da odredi aduta.
  -Sedma igra je ERLAŠ i ona donosi sve bodove iz prvih 6 igara,što znači,ukupno -120.
  -Poslednja XIV-a igra je Završni Erlaš,a igra se kao i VII,ali sa suprotnim ciljem.U njemu je prisutno ukupno +120 bodova.
  Pobednik je igrač sa najvećim brojem bodova.


  Atomski King

  Atomski King je logičan nastavak u razvoju Kinga,gde na ishod partije mnogo više utiče umešnost igrača,a uticaj sreće je znatno smanjen.
  U igri učestvuju 4 igrača,a igra se izvodi sa špilom od 32 karte.Svako deli po 14 puta za redom,ali taj broj može biti i 12,odnosno 16,što će te videti iz daljeg teksta.Prvi igrač je onaj,koji sedi desno od delitelja i on 14 puta za redom bira igru,koja će se igrati u tekućem deljenju.Svaka ponuda se mora objaviti po jednom,a igrač se odlučuje,pošto predhodno vidi svih 8 svojih karata.
  U prvih 7 deljenja,prvi igrač je dužan objaviti prvih 6 igara i Erlaš.
  U drugih 7 igara,igra se za pozitivne bodove.Igrač objavljuje adute i to,po jednom Pik-a, Herc-a,Tref-a,Karona,Bez Aduta,Mizar,a kao poslednju,XIV-u igru,obavezno igra "Završni Erlaš".U svakoj od ovih igara,jedno nošenje vredi +2 boda.
  Naravno,Završni Erlaš donosi sve bodove iz prvih 6 igara,ali sa pozitivnim znakom.
  Pod Mizarom se podrazumeva igra bez aduta,gde je takođe cilj odneti što više,ali štih nosi najmanja karta.Jedino u ovoj igri,Kec se tretira kao najniža karta,što znači da je ponovo najjači, u pogledu osvajanja štihova.
  U svojoj seriji,igrač ne mora iskoristiti svih 14 igara.Ako mu više odgovara,on Erlaš može i preskočiti.U slučaju da se to dogodi,on automatski gubi pravo i na Završni Erlaš.
  Ako igrač,koji je prvi na potezu,u prvih 6 deljenja već nije objavio Erlaš, pošto dobije karte i po sedmi put,ima izbor:
  -Govori "Erlaš",ili
  -Imenuje Aduta,što automatski znači,da je Erlaš propušten,pa se on odmah u tabeli precrtava,ali sa njim i Završni Erlaš.
  On objavljuje samo preostalih 6 igara i upravo to je situacija,gde isti delitelj deli "samo" 12 puta za redom.
  Ako igrač u prvih 7 deljenja odigra svih 6 igara i Erlaš,u sledćih 6 objavljuje Adute, "Bez aduta" i "Mizar".
  Sedmo deljenje,odnosno,njegovo XIV-o,igra se Završni Erlaš,ali igrač koji bira igre, ponovo ima alternativu.Umesto Završnog Erlaša,on se može odlučiti na 3 dodatne Adutske igre,u okviru kojih može objaviti i "Bez aduta",odnosno "Mizar".Ta situacija je pomenuta malo pre,kada delitelj deli 16 puta za redom.Igrač,koji je prvi na potezu,igra dve Ponude više,ali zato,u preostale 3 igre,jedino on igra sa ofiranim kartama.Svaki štih vredi po +4 boda,tako da se u tri dodatne igre dobija ukupan zbir,od +96,koliko sadrži i Završni Erkaš.
  Posle ovoga,igrač koji je igrao prvi,deli 14 puta za redom,a taj broj će možda biti 12,ili 16,u zavisnosti od odluke njegovog desnog suseda,na kome je sada izbor igara.
  Kada svako završi svoju seriju deljenja,partija je gotova.Pobednik je igrač sa najvećim brojem bodova.Pri tome,zbir svih rezultata mora biti jednak nuli.Pošto se vodi i evidencija,šta je igrač odigrao i šta tek treba da igra,u upotrebi je i posebna Tabela.

  Primer:Deli IV igrač,a igre bira prvi.

  U prvom deljenju,on zakazuje IV igru,pa se u tabeli kod nje odmah upisuje +.Na kraju tog deljenja,on sam nije uzeo ni jednog Herca,III igrač je odneo dva,a II i IV igrači su uzeli po 3 Herca.Oni dobijaju -4 boda,odnosno,po -6 bodova.
  U drugom deljenju,I igrač objavljuje King-a,što se opet u tabeli evidentira sa znakom +. Odneo ga je III igrač i dobio -16 bodova.
  Partija je završena,kada se na ovaj način popuni cela Tabela.


  Damski Preferans

  Damski Preferans je u stvari Atomski King,prilagođen trojici igrača.Da bi se uticaj sreće još više marginalizovao,iz sadržaja se izbacuju Erlaš i Završni Erlaš.Svako,kao prvi na potezu,obavezan je zakazati prvih 6 igara,kao i 3 Adutske.Za razliku od prvih 6,Adutske 3 igre su potpuno prepuštene igraču koji bira.One mogu biti i sve jednake,odnosno,da se isti adut ponavlja dva puta i sl.

  Delitelj se menja,od deljenja,do deljenja.Prvi igrač najpre pogleda svoje karte,a zatim određuje vrstu igre,ili imenuje aduta.U Damskom Preferansu, ne postoje ponude Bez Aduta i Mizar.

  Objavljena igra se na papiru precrtava,a kada isti igrač dođe ponovo na red da se izjašnjava,više je ne može najavljivati.Jedino se adut može ponavljati,čak i 3 puta,posle čega dotični igrač nema pravo na Adutske igre.

  Prividna sličnost sa Preferansom postoji u načinu deljenja i "kupovini".Dele se po 5 karata,2 se odlažu na talon zatvoreno,a zatim sledi još jedan krug deljenja,od po 5 karata.Kada se prvi igrač odluči za Ponudu,on otkriva karte kupovine,pa pošto ih svi vide,uzima ih u ruke.Posle toga,2 karte viška odbacuje zatvoreno.Pri tome,ne sme odbaciti ni jednu ključnu kartu za imenovanu igru.Npr,ako se igra "Protiv Dama",ni jedna od njih se ne sme odbacivati.

  Zapisivanje rezultata se vrši,slično Ruskom Preferansu.Na velikom listu papira se crta šema kao na slici i poželjno je,da se ceo tok igre izvodi preko nje (ona leži na talonu)Svako sam upisuje svoje bodove,a to izgleda,kao da ih piše po stolu (pošto je tabela skoro veličine stola).

  M- što manje nošenja
  Ž " protiv Žandara
  D " protiv Dama
  H " protiv Herčeva
  Z " zadnja 2 štiha
  K " protiv Kralja-herc
  A " Adutska igra

  U centru unutrašnjeg kruga se upisuju imena igrača,u našem slučaju stoje oznake I,II i III.Po obimu kruga su ispisane oznake igara za svakog igrača.Kako se koja odigra,tako je igrač,koji ju je objavio,u svom polju zaokružuje i više je ne može birati.

  Poene igrači upisuju na svojim stranicama trougla i to,pozitivne iznad,a negativne ispod crte.Novi se dmah sabiraju sa predhodnim rezultatom,a vrednost svake ponude je identičan sa "Kingom za 3 igrača".Znači,u I igri,svako nošenje donosi po -2 boda,u II i III igri,svaki Žandar i Dama se boduju sa po -5 bodova,svaki Herc vredi po -2 boda,zadnja dva nošenja vrede po -10 bodova svako,dok King vredi -24 boda.U Adutskim igrama figuriraju pozitivni bodovi,a svaki štih se boduje sa +4 boda.

  Primer:
  I deljenje :Delio je III igrač,a I se odlučuje za Adutsku igru i odmah je zaokružuje u svom polju.Pri tome,on sam je odneo 6 štihova,II igrač,1 štih,a III igrač,3 štiha.Igrači iznad svojih crta upisuju redom:24,4 i 12 bodova.
  II deljenje :Drugi igrač se izjašnjavao i opredelio se za Kinga.Pošto ga je odneo III igrač,samo on upisuje ispod svoje crte -24 boda.
  III deljenje :Treći igrač je najavio ponudu "Protiv zadnja 2 štiha",a odneli su ih I i II,pa se njima upisuju,po -10 bodova.
  IV deljenje :Ponovo je na redu za izjašnjavanje I igrač i on najavljuje igru "Što Manje Nošenja".On sam nosi samo jedan štih,II igrač 7,a III ,2 štiha.Drugi igrač upisuje za svojih 7 nošenja -14 bodova,što sa njegovih predhodnih -10,čini ukupno -24 boda.Posle ovog deljenja,I igrač ima -12,a III igrač,-28 bodova.
  Partija ukupno traje 27 deljenja.Posle toga,svako od igrača vrlo jednostavno svodi svoj rezultat,sabirajući pozitivne i negativne bodove.Zbir rezultata sva 3 igrača,mora biti jednak nuli.


  BARBET

  Osnovni problem kod Lore je relativno dugo trajanje partije,pa je Barbet nešto kraća varijanta,koja se završava za samo 16 deljenja.Osnovna ideja i lepota Lore je uglavnom zadržana.
  Svako bira po jednu,od dve pozitivne igre i sve tri negativne,gde je igra "Protiv Dame" objedinjena sa "Kraljem-herc i Zadnjim Štihom".Igre uvek bira desni igrač od delitelja,koji zatim i igra prvi.Pozitivne igre su:
  "Sans" ,u kome je cilj,da se odnese što više štihova.Igrač koji se izjasni za ovu igru,može imenovati i adutsku boju,pa se u slučaju nedostatka boje,mora "seći".Svako nošenje donosi po +5 bodova,ukupno +65 bodova.
  "Domine",što se u Lori naziva "Slagalica".Ređaju se samo uzlazni nizovi,a igrač koji nema šta da igra,jednostavno propušta potez,bez upisivanja ikakvih Tabli,ili Tački.Kec uvek dolazi iza Kralja,a dalje se nastavlja Dvojka,Trojka itd.Prvi igrač koji se oslobodi karata iz ruku dobija +45 bodova,drugi +20,treći +10,a poslednji sa kartama u listu,-10 bodova.Primećujete,da je i u ovoj igri ukupan zbir bodova +65.
  Tri negativne igre,koje igra svako su:
  "Protiv Dama,Kralja-herca i Zadnja 2 štiha" je bezadutska igra.Svaka odneta Dama donosi po -5 bodova,Kralj-herc vredi -15 bodova,pretposlednji štih se boduje sa -10,a poslednji sa -20 bodova.
  "Protiv Herca" je takođe igra bez aduta,a svaka odneta karta u Hercu,donosi po -5 bodova.Nikada se ne sme krenuti iz Herca,osim ako igrač,koji je prvi na potezu,nema samo njih.
  "Betl" je igra na štihove,gde je cilj odneti što manje.Igrač koji se odluči za Betl,može odrediti i adutsku boju,pa je u nedostatku odigrane boje,obavezno "sečenje".Svaki štih donosi po -5 bodova.
  Delitelj se posle svakog deljenja menja redom u krug.Prvi igrač određuje igru,a po jednom mora izabrati sve 3 negativne i jednu,od dve pozitivne Ponude.
  Svako mora svakom protivniku dati tokom partije,bar po jednu "Kontru".Pri izrečenoj Kontri,samo se igraču koji je Kontrirao i onome koji je izabrao Ponudu,rezultati pišu dvostruko. U istom deljenju,više protivnika mogu istovremeno Kontrirati Izvođača.Pri tome,svakome od njih se rezultat udvaja,a Izvođaču se množi sa 4,ili čak 8,ako su ga Kontrirala sva trojica.
  Evidencije se moraju voditi,kako o tome,šta je ko objavio,tako i o izrečenim Kontrama. Ako do poslednjeg kruga deljenja neko nekome nije dao Kontru,to mora učiniti u njegovoj poslednjoj Ponudi,čak i ako mu ne odgovara.
  Posle 16 odigranih deljenja,pobednik je igrač sa najvećim ostvarenim rezultatom.


  BARBU ZA 3 IGRAČA

  Ovo je varijanta Barbu (Britanski vid Lore) za 3 igrača,koja se igra sa 48 karata.Iz standardnog špila,izbacuju se sve Dvojke.
  Partija traje ukupno 21 deljenje.Svako deli po 7 puta za redom.U prvom deljenju,prvi desni igrač bira jednu,od 7 mogućih Ponuda.U drugom deljenju,drugi igrač bira jednu,od preostalih 6 Ponuda,mada i sada,njegov levi sused igra prvi.U trećem deljenju,Ponudu izabira delitelj,pa zatim opet prvi desni.Na taj način,moraju se igrati svih 7 Ponuda,pri čemu je prvi igrač u prilici da bira igru 3 puta,dok ostala dvojica,po 2 puta.Situacija se zatim ponavlja još dva puta,posle čega je pobednik igrač,sa najvećim brojem bodova.
  Svako od delitelja dobija po 16 karata.
  Ponude su:
  -"Protiv Herca",svaki donosi po -2 boda,dok A-herc vredi -6 bodova,ukupno -28 bodova.
  -"Protiv K-Herc",gde odneti pomenuti Kralj donosi čak -21 bod.Ako postoji bilo koja druga varijanta,tokom cele partije se ne sme polaziti iz herca.
  -"Protiv Dama",svaka vredi po -6 bodova,ukupno -24 boda.
  -"Betl",gde je cilj nositi što manje,a svaki štih se vrednuje sa po -2 boda,ukupno -32 boda.
  -"Protiv Zadnja 3 Štiha".Četrnaesti donosi -5 bodova,pretposlednji -10 bodova,a poslednji,-15 bodova.Ukupno -30 bodova.
  -"Sans",gde je cilj odneti što više nošenja.Svako donosi po +5 boda,ukupno +80 boda. Igrač koji bira ovu igru,može imenovati i adutsku boju,pa je sečenje u nedostatku prve odigrane boje obavezno.
  -"Domine",gde se karte ređaju po boji i rangu.Na svaku kartu se može ređati u jednu i drugu stranu,a Kec je uvek visok i dolazi iza Kralja.Znači,sa jedne strane se ređa do Dvojke,a na drugu do Keca.Igrač koji se prvi oslobodi svojih karata,dobija +45 bodova,drugi igrač se nagrađuje sa +15 bodova,a poslednji dobija "5 bodova.Ukupno,+55 bodova.


  Trobojni Barbet

  Ovo je takođe varijanta za 3 igrača,ali se iz špila izbacuje jedna cela boja,bilo koja osim Herca.Svakome se deli po 13 karata.
  Svako kao prvi na potezu,bira jednu od mogućih 6 Ponuda.Kao i u Šarenoj Lori,svako na svom potezu kao prvi,mora odigrati po jednom svaku Ponudu.
  Ovde se kao Ponuda izbacuje "Protiv Kralja".Naime,pošto Dama ima samo 3,svaka donosi po -6 bodovaa,a Kralj-herc -10 bodova.
  U Ponudi "Domine",pobednik dobija +20 bodova,a drugi +10.Dalja igra se prekida.
  U drugoj pozitivnoj igri "Sans",može se igrati sa,ili bez aduta,a svako nošenje donosi po +5 bodova.
  Kod pozitivnih igara,bilo koji protivnik može dati "Kontru",pa se svi bodovi množe sa 2.Kod negativnih Ponuda,udvojiti može sam igrač,koji je odabrao Ponudu,pa se bodovi računaju duplo.
  Posle 18 deljenja,pobednik je igrač,koji ostvari najveći rezultat.
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 9. #9

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  RELI

  Krajem 60-ih godina XX-og Veka,ova igra se kod nas pojavila pod nazivom "Reli",a kasnije je postalo potpuno jasno,da je to u stvari varijanta Lore sa 52 karte.Tek posle desetak godina,stiže nam i Lora,sa predhodno opisanim pravilima.U uvodu izdanja je rečeno,da ni jedna igra nema svoja jedinstvena pravila,već se pojavljuje u više različitih oblika,što važi i za Reli. Ovde je opisana najpopularnija njegova varijanta kod nas,a ona se danas i zvanično pojavljuje pod imenom "Lora sa 52 karte".

  U igri uvek učestvuju 4 igrača i igra svako za sebe.

  Koristi se standardni špil od 52 karte,gde je Kec najjači,a Dvojka najslabija.

  DELJENJE : Isti igrač deli 8 puta za redom.Pošto svako odradi svoju seriju deljenja,ukupno ih je 32,partija je završena.Pobednik je igrač,sa najmanjim brojem bodova u tom trenutku.

  Tokom svakog deljenja,igrači dobijaju po 13 karata i to po obrascu 4-3-3-3.

  I deljenje - "Intuicija" : Ova igra je istovetna sa istoimenom iz Lore.Jedina razika je, što je prisutno 13 rangova karata,pa samim tim i 13 kompleta "četvorki",odnosno, 13 nagradnih negativnih bodova.

  II deljenje - "Sans" : Kao i u Lori,cilj je ostvariti što više nošenja.Ukupno postoje 13 štihova. Ako jedan igrač odnese sve,umesto -13,pisao bi mu se -20 bodova.

  III deljenje - "Betl" : Kao i u trećem deljenju kod Lore,cilj je nositi što manje.Ukupno je 13 nošenja.Ako jedan igrač odnese sve,umesto kaznenih +13 bodova,dobija nagradu,u iznosu od -13 bodova.

  IV deljenje - "Protiv Herca" : Isto kao i kod Lore.Razlika se pojavljuje u situaciji,kada isti igrač odnese svih 13 Herčeva.Tada,umesto kazne,on dobija nagradu od -10 bodova.

  V deljenje - "Protiv Dama" : Isto kao i kod Lore,ali sa nešto drugačijim bodovanjem.Dama-pik donosi +4 boda,a ostale tri,po +3 boda.Ako ih jedan igrač odnese sve četiri, umesto kazne,dobija nagradnih -8 bodova.

  VI deljenje - "Kralj-Herc,Žandar-Herc i Zadnji Štih" : Igrač koji odnese Kralja u Hercu,dobija +4 boda,za Žandara u Hercu,+4 boda dobija igrač preko puta od osvajača,a zadnji štih donosi +5 bodova.

  VII deljenje - "Mau-Mau" : Mau-Mau se sreće i kao zasebna dečija igra sa identičnim nazivom.Delitelj deli svakome po 6 karata,2 po 2,a Ostatak spušta na sredinu stola, licem na dole.

  Prvi igrač odigrava jednu kartu na talon,licem na gore.Sledeći mora postaviti preko nje, kartu iste vrednosti,ili istog znaka.U slučaju da takve nema,vuče jednu sa Ostatka.Ako dobije onu koja mu je potrebna,odmah je i odigrava.U suprotnom,govori:"Dalje",pa potez prelazi sledećem igraču.Kada se ostatak iscrpi,igrač koji nema šta da odigra,odmah govori:"Dalje".

  Kada je na talon odigrana Sedmica,igrač koji je na potezu,odmah vuče jednu kartu sa ostatka i propušta svoj hod.Za odigranu Osmicu,sledeći vuče 3 karte sa ostatka i propušta potez.

  Žandar se može odigrati na sve karte,osim na Sedmice i Osmice.Pri tome se mora poštovati boja predhodne karte,odnosno,može se igrati i Žandar na Žandara.Igrač koji ga odigra, govori boju,koja se na njega dalje igra.

  Ako je odigrana Osmica,sledeći igrač mora vući 3 karte sa ostka,ali to može i izbeći. Naime,on može odigrati još jednu Osmicu,pa sada obaveza kupovine prelazi na sledećeg desnog igrača, koji u ovom slučaju mora kupiti 6 karata.Ako on odigra i treću Osmicu,onda sledeći kupuje 9 karata itd.To isto važi i za Sedmice,s tim,što je obaveza kupovine 1,2,3,ili 4 karte.
  Kada se neko oslobodi karata iz ruku,igra se prekida,a on dobija po -1 bod,za svaku kartu,koja je u tom trenutku ostala u ostatku.Ostalima se za svaku preostalu kartu u ruci,piše po +1 bod.

  VIII deljenje " "Slagalica" : Slagalica je slična Lori,ali se karte u njoj ređaju u oba smera.
  Npr,I igrač je počeo sa Žandarom-herc.Sledeći može odigrati Damu-herc,ali i Desetku-herc ispod Žandara.Takođe,može se odigrati neki,od preostalih Žandara i sa njim započeti novi niz.

  Ako je trenutna situacija na talonu sledeća:

  Igrač koji je na potezu,može igrati Trojku,ili Devetku u hercu,Kralja,ili Desetku u karonu,Damu,ili Desetku u trefu,Kralja ili Osmicu u piku.

  Ako igrač nema šta da igra,piše mu se Tačka.Onaj,koji se prvi oslobodi svojih karata je pobednik i ne upisuje mu se ništa.Ostali dobijaju,za svaku preostalu kartu u ruci i za svaku upisanu Tačku,po +1 bod.
  Posle odigrane 4 serije,od po 8 deljenja,pobednik je igrač,sa najmanjim brojem bodova.


  Majorka

  Majorka je vrsta "Lore sa 52 karte",a prisutne su sledeće podigre:
  -Betl je igra bez aduta,gde je cilj nositi što manje,a svaki štih vredi +2 boda.
  -Herčevi,a svaka odneta karta u Hercu,donosi po +2 boda.
  -Dame,svaka odneta Dama,donosi po +6 bodova.
  -Kralj u hercu,donosi +20 bodova.
  -Poslednji Štihovi,jedanaesto nošenje vredi +6,dvanaesto +10,a trinaesto +15 bodova.
  -Adutska,gde je cilj odneti što više,a svako nošenje donosi po -5 bodova.Igrač koji je na potezu i izabere ovu igru,određuje adutsku boju,ili se pak odlučuje da igra "Bez Aduta".Ako u igri postoji adutska boja,u nedostatku boje prve odigrane karte,obavezno je igrati kartu u Adutu. Pored obaveznog "sečena",tokom cele igre je obavezno i "nadjačavanje" u svim bojama.Znači, svako ko je u mogućnosti,mora igrati do tada najjaču kartu u štihu.
  -Slagalica je identična onoj iz Relija.Znači,karte se ređaju,i u jednu,i u drugu stranu. Npr,na Šesticu se sa jedne strane ređa 7-8-9 itd,a sa druge 5-4-3 itd.Pri tome,ni sa jedne strane ne postoje ograničenje,već se može ređati i preko Keca.
  Tačke i Table se ne upisuju,a igrač,koji se prvi oslobodi svojih karata,dobija -45 bodova.Sledeći,kome to pođe za rukom,dobija -20 bodova,treći -5 bodova,dok poslednjem igraču sa kartama u rukama,upisuju se +5 bodova.

  TOK IGRE : U svakom deljenju,delitelj se menja,a igrač koji sedi desno od njega, određuje vrstu igre i igra prvi.Tokom partije,svaki igrač mora po jednom objaviti svaku,od 7 igara,a to ne mora biti po redosledu.Za evidenciju se koristi Tabela.

  KONTRA i REKONTRA : Postoji još jedna Tabela,koja karakteriše ovu igru..

  U toku partije,svako mora bar po jednom Kontrirati svakog od protivnika,što se takođe i tabelarno evidentira.Kada jedan igrač izabere igru,jdan ili više protivnika ga mogu Kontrirati,pa se za njih bodovi svode na nešto drugačiji način.

  Ako igrač koji je najavio igru i onaj koji je kontrirao,imaju isti bodovni učinak,bodovi im se upisuju uobičajeno,kao da Kontre nije ni bilo.Ako jedan od njih ima bolji učinak od drugog,pravi se razlika njihovih rezultata,udvostručuje i boljem upisuje sa znakom minus,a lošijem,sa znakom plus.Pri tome se upisuju i uobičajeni bodovi,kao i svima ostalima,a Kontra donosi samo dodatne premije i kazne dvojici suparnika.

  Primer: A se odlučuje na "Herca",a C ga "Kontrira".Pri tome,igrač A nosi jednog (2 boda),a igrač C tri herca (6 bodova).Razlika je 4 boda,što dvostruko iznosi 8 bodova.Igraču A bi se za to deljenje pisalo +2-8=-6 bodova,a igraču C,+6+8=+14 bodova.
  Igrač koji je dobio Kontru,može "vratiti" Rekontru,pa bi se razlika množila sa 4.U slučaju da više igrača istovremeno Kontrira,solo-igrač može samo nekima od njih vratiti Rekontru.U slučaju kontriranja više igrača,svako od njih sa solo-igračem sređuje bodove zasebno,koji tom prilikom sve sabira i upisuje sebi,a zatim još i standardne bodove.

  Pošto svako mora po jednom najaviti svaku Ponudu i svako svakoga mora kontrirati,na kraju partije,obe Tabele moraju biti ispunjene.Pri tome,jedan igrač može i više puta kontrirati istog protivnika,ali se to ne evidentira.
  Pobednik je igrač,sa najmanjim rezultatom.
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 10. #10

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  A pošto vidim da ima interesenata za Loru,daću vam ovde igru,od koje je sve počelo,a igra se u originalnom izvođenju sa "Mađaricama".
  VELIKI RUMPEL

  Ako su mnogi bili u nedoumici oko porekla Lore,sa Velikim Rumpelom stižemo do njenog prapočetka.On je svakako njen prvobitan oblik,ali je vrlo interesantno,što je mnogo složeniji i komplikovaniji.Usled prisustva 29 različitih igara,rodila se potreba za uprošćenjem,a naročito smanjenjem njihovog broja.Pokazalo se,da je upravo to bio pun pogodak,jer se Lora,kao novi oblik Rumpela,vratolomnom brzinom proširila po celom Svetu.
  Veliki Rumpel se održao u Dunavskom regionu Austrije i Bavarije.Igra je veoma stara i datira još iz vremena ratovanja sa Turcima.Za nju se ne može reći da je staromodna,ali dva velika nedostatka su sprečila njen prodor u ostali deo Evrope i Sveta.Prvi razlog smo već pomenuli,a to je veliki broj igara.Za sladokusce,taj broj predstavlja pravu poslasticu,ali su takvi ipak u manjini.Drugi problem je,što se Veliki Rumpel,u svojoj izvornoj varijanti izvodi sa „Mađaricama“,koje su ipak samo regionalnog karaktera.Ovde je Veliki Rumpel opisan,kao da se igra sa standardnim špilom,pa su i imena pojedinih njegovih igara prilagođena tome.Oni,.koji imaju jaku želju,vrlo lako će preći na Mađarice,čiji je detaljni opis dat u uvodnom delu knjige.
  BROJ IGRAČA : 4
  KARTE : Koristi se špil od 32 karte.Kada se igra po sistemu,jedno nošenje-jedan štih,rang karata je : A,K,Q,J,10,9,8 i 7.Ako se pak,igra na bodonosne vrednosti karata,poštuje se Nemački rang : A(11),Desetka (10),K(4),Q(3),J(2),dok Devetka,Omica i Sedmica ne donose bodove.
  IDEJA IGRE : Već je nekoliko puta rečeno,da u Velikom Rumpelu ima 29 različitih igara.Pre početka se određuje zapisničar,koji evidentira šta se igra,kao i rezultate svih igrača. Učesnici se redom izjašnjavaju u krug,odnosno,biraju jednu po jednu igru,dok se ne odluče za po 7.Igre se ne smeju preklapati,tako da su sve zastupljene.Poslednja 29-a se igra 4 puta i u njoj svako po jednom,mora biti prvi na potezu.Ukupno se igraju 32 deljenja,a delitelj se menja posle svakog i to,redom u krug.Svako kao prvi na potezu,igra po jednu svoju odabranu igru i to tačno po redosledu,kako ih je pre početka partije najavljivao.Ovde podrazumevamo,da se igra u desnu stranu,mada je u Nemačkoj u upotrebi suprotan smer.
  BODOVANJE : Bodovi se u svakom deljenju upisuju tako,da je cilj,imati ih što manje.Oni su praktično negativni,ali se zbog pojednostavljenja upisuju kao pozitivni,dok je cilj igre obrnut.
  Pobednik je igrač,sa najmanjim brojem bodova.
  Kod naziva igre,u zagradama uvek stoji i njena oznaka,koja je ovde jako važna. Uobičajeno je,da se one unose u tabelu,umesto punog naziva,zbog skraćenja prostora i vremena.
  DELJENJE : Delitelj deli po 8 karata svakome,deleći 2 po 2.Igrač desno od delitelja je prvi na potezu,a u sledećem deljenju,sam postaje delitelj.  1) Dame (D)
  Najpre se mora naglasiti,da ako se igra sa „Mađaricama“,umesto Dame se pojavljuje Ober,pa se i sama igra naziva Ober (O).
  Boja prve odigrane karte se mora poštovati,a cilj je izbeći nošenje Dama.
  Ultimo je posebna najava,a pojavljuje se i kasnije,u još nekim igrama.Igrač tokom igre, može npr.reći:„Ultimo Dama-pik“,što znači da će pomenutu Damu u Piku odigrati u poslednjem krugu.Onaj,ko je u tom krugu odnese,dobija mnogo više bodova,a kao što je poznato,oni su kazneni. Ovo se odnosi i na svaku drugu Damu,u koliko se najavi.Više igrača istovremeno mogu objaviti i više Dama i sve se u tom slučaju boduju uvećano.
  Ultimo se objavljuje bilo kada,ali obavezno pre poslednja 4 kruga (sa najmanje 4 karte u rukama).Igrač može izneti ovu najavu i neposredno pri odigravanju svoje V karte,ali čim je spusti na talon,ostaje na 3 i više na to nema pravo.
  U slučaju da je igrač prinuđen,da Damu koju je „ultimirao“ odigra ranije,dobija bodove,kao da ju je u poslednjem krugu sam odneo.Pri tome,ona se tada boduje i uobičajeno, kao da nije ni bila ultimirana.
  Iber – Ultimo je najava,da će igrač odigrati Damu,kao prvu kartu u potezu,a da će ona pri tome biti nadjačana Kecom,ili Kraljem u istoj boji.To se ne mora dogoditi u poslednjem krugu,već bilo kada,tokom igre.Dama može biti odigrana i na svoju boju,a ne samo kao prva u potezu.Znači,u slučaju da je objavljen „Iber-Ultimo Dama-tref“,a da neko drugi u tom krugu krene iz tref boje,Dama se može i tada odigrati.Međutim,ako je igrač primoran da je odigra na neki drugi način,sam dobija povišene bodove,a ona se još plus boduje i uobičajeno.
  Bodovanje :
  20 bodova,svaka Dama,odneta u prvom ili poslednjem krugu.
  10 bodova,svaka Dama,odneta,od II,do VII kruga igre.
  40 bodova donosi „Ultimirana Dama“.
  80 bodova se boduje „Iber Ultimirana Dama“.
  Dve Dame u jednom štihu,boduju se dvostruko.
  Tri Dame u jednom štihu se boduju,trostruko svaka.
  Četiri Dame u jednom štihu se boduju,četvorostruko svaka.
  -Ako jedan isti igrač odnese sve 4 Dame,svi bodovi u tom deljenju se još plus i udvostručavaju.  2) Sedmice (7)
  Cilj igre je,izbeći nošenje Sedmica.Svaka odneta se boduje na sledeći način:
  5 bodova ,prva odneta Sedmica u deljenju.
  10 bodova ,druga odneta Sedmica.
  15 bodova ,treća odneta Sedmica.
  20 bodova ,četvrta odneta Sedmica.
  40 bodova ,Sedmica „Ultimo“,koja se najavljuje,najkasnije sa 4 karte u ruci,a mora se odigrati u poslednjem krugu.U koliko je igrač primoran da je odigra ranije,on sam dobija kaznu, kao da ju je odneo u zadnjem krugu.U tom slučaju,ona se još i boduje kao svaka druga Sedmica.
  Dve Sedmice u jednom štihu,boduju se dvostruko.
  Tri Sedmice u jednom štihu,boduju se trostruko.
  Četiri Sedmice u jednom štihu,boduju se četvorostruko.
  Ako sve 4 Sedmice odnese isti igrač,svi se bodovi još jednom udvostručavaju.  3) Osmice ( 8 )
  U ovoj igri je cilj,odneti što više Osmica.Svaka od njih vredi po 20 bodova,ali kako je već rečeno,ovde se dele samo negativni bodovi,pa je samo bodovanje,po malo neuobičajeno. Naime,potrebno je dodeliti više njih onome,ko odnese manje Osmica.Tako igrač,koji ne odnese ni jednu,dobija 100 kaznenih bodova,a zatim,za svaku odnetu,po 20 bodova manje.
  100 bodova ,ako igrač ne odnese ni jednu Osmicu.
  80 bodova dobija igrač,koji odnese jednu Osmicu.
  60 bodova se dobijaju za dve odnete Osmice.
  40 bodova ,za tri odnete Osmice.
  0 bodova ,ako se kod jednog igrača nađu sve 4 Osmice.Ostalima se u tom slučaju još piše i dvostruko,što znači,po 200 bodova.  4) Devetke (9)
  Devetke je,takođe kao i Osmice,poželjno nositi,ali je kod njih bodovanje nešto drugačije.
  80 bodova ,dobija igrač,koji ne odnese ni jednu Devetku.
  60 bodova ,ako je odneta samo jedna Devetka.
  40 bodova ,upisuje se igraču,koji odnese dve Devetke,
  20 bodova dobija igrač,koji odnese tri Devetke.
  Po 100 bodova se dodeljuje svakom,ako sve četiri Devetke odnese jedan igrač,koji u tom slučaju ne dobija bodove.
  5) Desetke (10)
  Cilj ove igre je,odneti sve četiri Desetke,ili ne nositi ni jednu.
  40 bodova ,ako se odnese samo jedna Desetka.
  80 bodova se dobija za odnete dve Desetke.
  40 bodova za odnete tri Desetke.
  Po 100 bodova svakom protivniku,ako jedan igrač odnese sve četiri Desetke.
  Ako sve četiri Desetke ne odnese isti igrač,onaj ko nije odneo ni jednu,ne dobija bodove.  6) Žandari (Ž)
  Ako se igra izvodi sa „Mađaricama“,umesto Žandara,kao figura se pojavljue Unter,pa se ova igra tako i naziva,Unter (U).Cilj je,nositi što manje Žandara,ali ako ih neko odnese sve,on se spasao.Međutim,ni ostalima se u tom slučaju ne piše ništa spektakularno.
  40 bodova ,za jednog odnetog Žandara.
  60 bodova ,za dva Žandara.
  80 bodova ,za tri odneta Žandara.
  Ako jedan igrač odnese sva četiri Žandara,svima se pišu po 100 bodova,ali i njemu samom.To se svodi na slučaj,kada se ne piše nikome ništa.Najčešće igrači tako i postupaju,osim ako se ne igra do određenog broja bodova,npr. do 1000,jer postoje i takve varijante Rumpela.
  7) Dama-Pik (Dp)
  U „Mađaricama“ se ova igra naziva Zeleni Ober,pošto je pikova boja predstavljena Zelenom,odnosno,Kupusom,ili Zeljem,kako se još naziva.
  60 bodova ,za odnetu Damu-Pik.
  40 bodova ,za odnet Prvi štih.
  80 bodova ,za osvojen Poslednji štih.
  Po 100 bodova se piše svakom protivniku,ako isti igrač odnese prvi i poslednji štih,kao i Damu-pik.
  Šnajder je situacija,gde jedan igrač odnese sve karte.U tom slučaju,protivnici dobijaju po 120 bodova,ali samo ako pomenuti igrač to i najavi.„Šnajder“ se mora objaviti,najkasnije sa 4 karte u ruci.
  Betl je najava,da igrač neće odneti ni jedno nošenje.Najkasnije se mora najaviti do početka II kruga igre,a prtivnicima se u slučaju „prolaza“,upisuju po 120 bodova.
  Mord se mora najaviti,najkasnije sa početkom II kruga igre.On predstavlja najavu,da će igrač odneti sva nošenja,dakle,identičan je Šnajderu,ali se mora najaviti ranije.U slučaju prolaza,svakom protivniku se upisuje po 160 bodova.
  Ako posle najave Betla,neko najavi Mord,Betl ne važi.
  Ako igrač najavi Betl,Mord,ili Šnajder,a ne ostvari ih,njemu se upisuju 120,odnosno 160 bodova,a ostalo bodovanje u ovoj igri se izvodi uobičajeno.  8 ) Ultimo (U)
  U ovoj igri je jedini cilj,ne nositi prvi i poslednji štih.
  60 bodova ,za prvi odneti štih.
  60 bodova ,za poslednje nošenje.
  Po 100 bodova svakom protivniku,ako isti igrač odnese prvi i poslednji štih.
  9) Xerxes (X)
  U ovoj igri,Xerxes se naziva Kralj-herc.
  80 bodova ,za odnetog Kralja-herc u prvom,ili poslednjem krugu.
  60 bodova ,ako se Xerxes odnese,od II,do VII kruga.
  Duplo,ako je Kralj-herc odigran kao prvi u štihu, ili pri poštovanju herc boje,a zatm bude odnet sa Kecom-herc.
  Xerxes-Ultimo vredi 100 bodova,a to je najava,da će se Kralj-herc odigrati u poslednjem krugu.Ovo se mora najaviti,najkasnije sa 3 karte u ruci.
  Po 100 bodova dobija svaki protivnik,ako je igrač najavio,da će ga sam odneti,u poslednjem krugu igre.  10) Plus (+)
  U ovoj igri je cilj,odneti što više Slika.Kao Slike,računaju se:A,K,Q i J.Ukupno ih je 16,a pri upisivanju bodova,svakome se računa,koliko mu ih fali do 7,pa još puta množilac.
  Ako ni jedan igrač ne uzme 7 Slika,množilac je 5.
  Ako jedan igrač osvoji 7 Slika,njemu se ne piše ništa,a za ostale je množilac 10.
  Ako dva igrača odnesu,po 7 i više Slika,oni ostaju bez bodova,a za ostalu dvojicu je množilac 15.
  Ako trojica osvoje po 5 ili više Slika,ne piše im se ništa,dok je za četvrtog množilac 20.
  Ako jedan igrač osvoji sve karte,ostalima se piše po 100 bodova.
  Ako sva četvorica osvoje po 4 Sike,nikome se ne piše ništa,a sledeće deljenje se obračunava dvostruko,ma koja igra bila u pitanju.  11) Minus (-)
  Cilj je,ne nositi Slike.
  Ako ni jedan igrač ne uzme više od 8 Slika,svakome se broj odnetih množi sa 5.
  Ako jedan igrač odnese 8 i više Slika,za sve je množilac 10.
  Ako jedan igrač odnese svih 16 Slika,njemu se ne piše ništa,a ostalima po 100 bodova  12) Progres (P)
  Ovde je cilj,ne nositi štihove,ali ako se to već mora,poželjno ih je nositi što pre.Pri tome, svako nošenje vredi : 5,puta broj kruga,u kome je izvedeno.
  Npr,ako igrač odnese III štih,on se boduje kao 3x5=15 bodova.Za odnete štihove u I,II i VIII krugu,ukupni bodovi bi bili (1+2+8 )x5=55 bodova.
  Ako jedan igrač odnese sve štihove,protivnicima se pišu po 100 bodova.  13) Regres (Rs)
  Takođe,kao i u predhodnoj igri,nošenja treba izbegavati,ili ih,za razliku od predhodne igre,treba izvoditi što kasnije.Tako se prvo nošenje računa,kao da je u pitanju VIII,pa vredi 8x5=40 bodova,drugo bi bilo 7x5=35 bodova itd.Poslednje nošenje se tako boduje,samo sa 1x5=5 bodova.
  Ako neko odnese svih 8 štihova,ostalima se piše po 100 bodova.


  14) Kvarten (4)
  Ova igra se ne igra na štihove,već je u pitanju Igra ređanja.
  Prvi igrač može spustiti na sto Niz u Boji od 4 karte,ali pri tome,druga i treća karta u nizu (ili obe) mogu i nedostajati.Npr,uzmimo Niz u Hercu 9-10-J-Q.Vrlo retko se događa,da ga igrač ima kompletan,ali je dovoljno da spusti Devetku i Damu u hercu,pa niz važi.

  Ovakav Niz,koji obavezno mora sadržati 2 krajnje karte,naziva se Kvarta.Jedan igrač ih može istovremeno spustiti i dve,tri,ali sve moraju biti u različitim bojama.Pri tome,gde god je u mogućnosti,igrač je dopunjuje i sa trećom i četvrtom kartom.
  Svaki sledeći igrač,dopunjuje izložene Kvarte,ili spušta nove,ali samo u boji,gde još uvek ni jedna nije izložena.
  Svaka Kvarta,koja se kompletira,može se produžavati u levo i desno,ali sada obavezno bez preskakanja.
  Bodovane :
  -Kada se jedan igrač oslobodi svojih karata,ostalima se piše,broj preostalih u ruci ,puta 5.Igra se nastavlja dalje.
  -Kada se i drugi igrač osobodi karata iz ruku,dvojici igrača,koji su ostali sa kartama ,upisuje se broj preostalih karata,puta 10.Posle toga,njih dvojica nastavljaju igru.
  -Kada se i treći igrač oslobodi karata iz ruku,četvrtom se upisuje broj preostalih karata, puta 20.
  Primus:Ako bilo ko,u slučaju da je prvi na potezu,može da izloži sve svoje karte,on pre početka igre govori: „Primus!“Pošto ih zatim i izloži (bez obzira što nije prvi na potezu),ostalima se upisuje po 100 bodova,a zatim oni nastavljaju igru.
  Primer:

  Igrač je izložio svih 8 svojih karata i Primus je izveden.  15) Majorsekvenc (M)
  Ovo je takođe igra na kombinacije,ali se one ovde formiraju direktno u štihu i to:
  -Sekvence,2 do 4 karte po redosledu i u istoj boji.
  -Paritet,2 ili više karata istog ranga.
  Kec u ovoj igri vredi 11 bodova,Kralj,Dama,Žandar i Desetka,po 10 bodova,a ostale se boduju prema svojim brojnim vrednostima.
  Igra se izvodi uobičajeno za igre na štihove.Boja prve odigrane karte se mora poštovati,a boduju se samo karte,koje formiraju jednu od pomenutih Kombinacija.Naravno,i ovde je cilj,nositi što manje štihova.
  Primer broj 1:

  Bodove donose samo 3 karte u nizu(9-10-J),pa igrač koji je odigrao Kralja,nosi štih i dobija za njega 29 bodova.
  Primer broj 2:

  Kec i Kralj čine Sekvencu od 2 karte i boduju se sa 21-im bodom.Takoše,na isti način Sekvencu redstavljaju Desetka i Devetka,pa i one donose još 19 bodova.Tako osvajač štiha dobija za njega 40 bodova.
  Primer broj 3:

  Kralj i Dama su Sekvenca i donose 20 bodova,a 2 Osmice čine Paritet,koji vredi 8+8=16 bodova. Osvajač štiha ukupno dobija 36 bodova.
  Ako se Paritet sastoji iz 3 iste karte,njegova vrednost se udvostručava,a u slučaju 4 iste karte, utrostručava.
  Jedna ista karta se može računati, i u Sekvencu, i u Paritet istovremeno.
  Ako u štihu nema ovih kombinacija,on ne donosi nikakve bodove.  16) Kvatrlibet (Q)
  Ovo je igra,u kojoj se takođe boduju kombinacije u štihovima,ali ovoga puta,već ranije opisane Kvarte.Naime,svake 2 karte sa takvim rasponom,da između njih mogu stati još dve , čine Kvartu.To su : ( 7 i 10),( 8 i J),( 9 i Q),( 10 i K) i najzad,(J i A).
  U ovoj igri postoji još jedna zanimljivost.U Kvarti se boduju samo karte,koje fale između prve i poslednje.U slučaju da je Kvarta puna,ne donosi nikakve bodove.
  Npr,ako se u štihu nađu ( 7,10 ),one čine Kvartu,u kojoj fale Osmica i Devetka,pa se samo one i boduju.U slučaju,da je jedna od ove dve karte takođe prisutna,boduje se samo ona četvrta.Npr,ako štih sadrži ( 7, 8 ,10 ),boduje se samo Devetka i ona donosi 9 bodova.
  Primer br.1:

  Pošto Dama i Devetka čine Kvartu,boduju se Žandar i Desetka,koje fale u njoj,pa štih vredi 20 bodova.
  Primer br.2:

  U ovom štihu se nalaze dve Kvarte,(Q,10,9) i (10,9,7).U prvom slučaju fali Žandar,a u drugom,Osmica.Samo te dve karte se boduju,ali kako su u jednom štihu dve Kvarte,bodovi se dupliraju,pa on donosi 36 bodova.
  Primer br.3:

  Ovo je najnepovoljniji slučaj za osvajača štiha.Pojavljuju se dve Kvarte,u kojima fale po 2 karte.U Kvarti (A,J), fale Dama i Kralj,a u Kvarti ( 8,J ),Devetka i Desetka.Ove četiri karte vrede ukupno 39 bodova,što duplirano iznosi 78 bodova.  17) Herčevi (H)
  U ovoj igri je cilj,izbegavati karte u Hercu.Svaka ima svoju bodonosnu vrednost i to:A(1),K(2),Q(3),J(4),10(5),9(6),8 (7) i 7( 8 ).Vrednost u zagradama se množi sa 5,pa se tako dobija broj bodova.
  Ako jedan igrač odnese sve Herčeve,njemu se ne piše ništa,a svakom protivniku po 100 bodova.  18 ) Solo (S)
  U ovoj igri se računaju bodovi za svaku odnetu kartu.Na početku igre smo rekli,da se one u tom slučaju rangiraju i boduju po Nemačkom sistemu, znači: A(11),10(10),K(4),Q(3), J(2), dok 9, 8 i 7 ne donose bodove.Ukupno je prisutno 120 bodova.
  Ako nijedan igrač ne pređe 60,svakome se upisuje razlika između 60 i njegovih ostvarenih bodova.
  Ako jedan od igrača pređe 60,odnosno osvoji najmanje 61 bod,izveo je SOLO.Njemu se ne piše ništa,a ostalima se razlika između 60 i rezultata udvaja.
  Primer:
  A,71 bod;B,29 bodova;C,0 bodova;D,20 bodova.
  Igrač, A ne dobija bodove,igrač B dobija 60-29=31x2=62 boda itd.


  19) Strase Raub (St)
  Ovo je još jedna igra sa bodovnom vrednošću karata,gde je cilj,odneti ih što manje. Svakom igraču se upisuje onoliko,koliko je i odneo.
  Ako jedan igrač ne nosi ni jedno nošenje,ostalima se dodaju po 20 bodova.
  Ako dvojica ne odnesu štih,protivnicima se dodaje po 40 bodova.
  Ako jedan igrač osvoji sve štihove,ostalima se upisuje po 100 bodova.
  Njemu se u tom slučaju ne piše ništa,a kaže se,da je izveo Strasse Raub.
  20) Pik i Tref (C)
  Još jedna igra na bodove u kartama,gde je cilj,odneti što više karata crne farbe.Samo se boduju Pikovi i Trefovi i to,sa standardnom nemačkom vrednošću,tako da ukupno ima 60 bodova.
  Svakom igraču se upisuje razlika između 60 i broja ostvarenih bodova u odnetim crnim kartama.
  U slučaju,da jedan igrač odnese sve pikove i trefove,njemu se ne piše ništa,dok ostali dobijaju po 100 bodova.  21) Crveno (Cv)
  Cilj ove igre je,izbegavati karte crvene farbe,karone i herčeve.Samo one donose bodove, a ukupno ih je 60.Svakome se upisuje,šta je ko odneo.
  Ako jedan igrač ne odnese ni jednu crvenu kartu,rezultati ostalih se dupliraju.Ako dvojica ne odnesu ni jednu crvenu kartu,rezultati ostale dvojice se utrostručavaju.
  Ako jedan igrač odnese sve crvene karte,njemu se ne piše ništa,a ostali dobijaju po 60 bodova.  22) Transmisija (T)
  Ovde je cilj nositi crne,a istovremeno izbegavati crvene karte.Bodovanje se izvodi na sledeći način:
  Svako najpre sabira svoje ostvarene bodove u crnim i crvenim kartama zasebno.Zatim se pravi razlika,od 60,do broja bodova u crnim kartama i na to se dodaje udvostručen broj bodova iz crvenih karata.  23) Kapa (K)
  Kapa je takođe igra na bodove,a pravila su pozajmljena iz popularne Nemačke igre „Ovčija Glava“
  Karte imaju Nemački rang i bodonosne vrednosti.U ovoj igri postoji i adut,a on je stalan i uvek je Herc.Međutim,Herčevima se još pridodaju i sve Dame i Žandari,koji takođe imaju funkciju stalnih aduta.
  Poređane po jačini,karte u adutu su:

  Iako su najjace,Dame vrede samo po 3 boda,Žandari po 2,a i ostale karte imaju standardne bodonosne vrednosti iz Nemačkog ranga.
  Kako su sve Dame i Žandari pridodate Hercu,ostale boje sadrže samo po 6 karata i to, poređane po jačini:A,10,K,9, 8, i 7.
  Na boju prve odigrane karte,mora se igrati ista,a u njenom nedostatku,obavezno je odigravanje aduta.Cilj igre je,osvojiti što više bodova u kartama.Sledi bodovanje :
  -Sa ostvarenih 61 bod i više,igraču se ne piše ništa.
  -Sa osvojenih 31-60, pišu se 80 bodova.
  -Sa ostvarenih manje od 31, piše se 100 bodova.
  -Za neosvojen ni jedan bod, pise se 120 bodova.
  24) Peredo (Pe)
  Ovo je partnerska igra,u kojoj su I i III igrač partneri i igraju protiv II i IV.Partneri zajedno nose štihove,a na kraju imaju i zajednički rezultat,koji se svakome upisuje posebno. Vrednost karata je,kao i u ostalim igrama Velikog Rumpela,gde se igra na bodove.Svaka strana se trudi,da ostvari što veći broj bodova,ali je sam način nošenja drugačiji od svih,do sada opisanih igara.
  Ovde se ne odgovara na boju,već se predhodno odigrana karta,pokriva,tj. nadjačava kartom iste vrednosti.Npr,I igrač odigrava Damu-tref.Drugi nadjačava bilo kojom Damom,a ako nema ni jednu,odbacuje bio šta.Dalje igra III igrač.Ako je II odigrao Damu,III ga može nadjačati, igrajući i on Damu.Četvrti takođe.
  Pošto svi igrači odigraju po jednu,štih nosi strana,koja je poslednja igrala kartu, istovetnu sa prvom odigranom u tom krugu.Dalje,prvu kartu za sledeći štih,igra osvajač predhodnog.
  Ako drugi igrač nadjača prvog,ali sam bude nadjačan od strane trećeg,takva situacija se nziva VIVET.Za njega se odmah onima,koji su izgubili štih,upisuje po 30 bodova,a igra se nastavlja.
  PEREDO je situacija,kada sva četvorica odigraju po jednu kartu iste vrednosti.Štih nosi poslednja,a igra se tog trenutka prekida.Igračima strane,koja je izgubila štih,upisuje se po 160 bodova,odnosno po 200 bodova,ako je Peredo ostvaren u I,ili VIII krugu igre.
  Kada se odigraju sve karte (ako niko nije ostvario Peredo),svaka strana broji svoje bodove u štihovima.
  80 bodova dobija igrač,čija je strana ostvarila rezultat u štihovima 30-59.
  100 bodova,ako je njegova strana odnela mane od 30 bodova u štihovima.
  120 bodova,ako njegova strana ima 0 štihova.
  0 bodova,ako njegova strana ima preko 60 u štihovima.  25) Hand (Ha)
  Hand je igra na kombinacije.
  Vrednost karata je:A(11),K,Q i J (10),a ostale,prema svojim brojnim vrednostima.
  Igrači se trude formirati Kombinacije,od po 3 karte i to:
  -Triling,najjača Kombinacija,sastavljana od 3 iste karte.
  -Kenta,3 karte po redosledu i istog znaka.
  U slučaju da dva,ili više igrača imaju istu kombinaciju,jača je ona,čije karte sadže više bodova.
  Prvi igrač izvlači iz ruku svakog protivnika po jednu kartu i spušta ih na sto,licem na gore. One se nazivaju Talon.Zatim,od svojih karata iz ruke,odabira tri,koje čine najjacu kombinaciju i takođe ih otvoreno spušta na sto ispred sebe.Ostale svoje iz ruke,odbacuje sa strane i one više ne učestvuju u igri.To isto zatim čine i protivnici.
  Sada opet igra prvi.On može uzeti jednu kartu sa Talona (sredine stola),a za uzvrat, jednu od one 3 ispred njega,postavlja na sredinu stola.Na isti način,igraju i svi ostali,redom u krug.Ko želi propustiti svoj potez,govori:“Dalje“.Kada prođe ceo krug u kome pauziraju sva četvorica, vrši se upoređivanje Kombinacija.
  Bodovanje:
  -Igrač sa najjačom Kombinacijom ne dobija bodove.
  -Igrač sa drugom po jačini Kombinacijom,dobija 40 bodova.
  -Treća po jačini Kombinacija,donosi 60 bodova.
  -Najslabija Kombinacija donosi 80 bodova.  26) Fesare (F)
  Fesare je Igra Slaganja.
  Prvi igrač odigrava na sto 3 karte.Na svake od njih,može dodati one koje slede u uzlaznom nizu,bez obzira na boju.Znači,na Desetku idu redom:Žandar,Dama,Kralj,Kec,Sedmica itd. Na svaku,od prve 3 postavljene karte,ređa se nezavisno.Ako je jedna Hrpa započela od Dame,a ona dođe ponovo na red za igru,može se postaviti i druga Dama na istu Hrpu.Svako na svom potezu,može izložiti neograničen broj karata..
  Cilj je,što pre se osloboditi karata iz ruke.Kada to nekome uspe,ostvaren je PRIMUS.Svima ostalima se upisuje,broj karata koje drži u ruci,puta 5.
  Ostala trojica nastavljaju igru.Kada drugi igrač ostane bez karata,situacija se naziva ALTER.Opet se preostalim igarčima pišu bodovi i to,broj preostalih karata,puta 10.
  Preostala dvojica igrača produžavaju igru,a kada se i treći igrač oslobodi svojih karata, ostvaren je EX.Četvrtom preostalom igraču se piše,broj karata u rukama,puta 20.
  Ako bilo ko tokom partije,u jednom potezu izlože svih 8 svojih karata,bodovi se za taj momenat u igri dupliraju.  27) Rumpel (R)
  Rumpel je identičan Slagalici kod Lore.
  Prvi igrač odigrava jednu kartu na Talon,Sledeći može odigrati, istu takvu u drugoj boji pored nje,ili preko prve,odigrati sledeću u nizu i u istoj boji.Prva odigrana karta diktira tokom čitave partije,da svi nizovi moraju započnjati od te karte.Npr,ako je prvi igrač odigrao Devetku, sledeći ređaju preko nje:10,J,Q itd.Međutim,u svakom trenutku se može započeti i novi niz.Svaki niz započinje sa Devetkom(što određuje prva odigrana karta),a završava sa Osmicom.
  Svako na svom potezu igra samo po jednu kartu.Ko nema šta da igra,govori :“Dalje“,pa igra sledeći igrač.Kako ko ostane bez karata u rukama,tako se ostalima upisuju bodovi i to na sledeći način:
  PRIMUS,broj karata u ruci,puta 5.
  ALTER ,broj karata u ruci,puta 10.
  Ex,broj karata u rukama,puta 20.  28 ) Štihval (W)
  Ponovo dolazimo do jedne igre,koja se igra na štihove.Cilj je,ostvariti što više nošenja. Aduta nema.Prvi igrač u ovoj igri je u ogromnoj prednosti,pošto on određuje,koja karta je najjača.
  Zbog te činjenice,ali i zbog toga što igra prvi,obično osvaja 5,do 8 štihova.Sva trojica protivnika, u tom deljenju igraju protiv njega.
  Rang karata je standardan:A,K,Q,J,10,9,8 i 7.Igrač,koji je prvi na potezu,npr. govori:“Dama“,pa je poredak,koji važi za ovo deljenje:Q,J,10,9,8,7,A i K.
  Bodovanje:
  -I igrač osvoji 5 štihova,ostalima se upisuje po 50 bodova.
  -I igrač osvoji 6 štihova,protivnicima se piše po 60 bodova.
  -I igrač osvoji 7 štihova,ostaloj trojici se piše po 70 bodova.
  -I igrač osvoji 8 štihova,ostalima se upisuje po 80 bodova.
  -U slučaju da I igrač uzme manje od 5 štihova,samo se njemu piše 120 bodova,a ostalima u tom slučaju ništa.
  Ako neko drugi osvoji 7,ili 8 štihova,svima ostalima se upisuje po 100 bodova,a I igrač još dobija i 120,za neosvojenih 5 nošenja,sto za njega ukupno iznosi 220 bodova.

  29) Ahmad (!)(!!)(!!!)(!!!!)
  Ahmad je završna igra.Jedino ona se izvodi četiri puta u partiji,pa zbog toga ima i 4 oznake.Svako po jdnom mora biti prvi na potezu.
  Kada igrači dobiju karte od delitalja,desni sused pažljivo proučava svoj list,a zatim objavljuje sve igre (od predhodno opisanih 28 ),koje misli da može uspešno odigrati.Npr,on objavljuje:Dame,Žandare,Ultimo i Herčeve.Igra se uobičajeno,a boduju se sve četiri objavljene igre istovremeno.Ovde izuzetak predstavljaju igre pod rednim brojevima:14,24,25,26 i 27,koje se zbog svojih specifičnosti,ne mogu kombinovati sa ostalima.
  Sa pažljivom najavom i maksimalno uspešnim Ahmadom,može se ostvariti i odlučujuća prednost, u odnosu na protivnike.Uticaj Ahmeda na konačan ishod partije se procnjuje čak i na 50%.  Mali Rumpel

  Pre početka partije,igrači redom odabiraju,jednu po jednu igru,sve međusobno različite.Pošto se cela igra sastoji iz 16 deljenja,svako je dužan izabrati,samo po 4 igre.Ahmad se ovde ne igra.
  Pre svakog deljenja,prvi igrač najpre pogleda svoje karte,a zatim se odlučuje za jednu,od 4 izabrane svoje igre.Svako mora odigrati sve što je izabrao,ali o redosledu odlučuje,od deljenja,do deljenja.
  Posle 16 deljenja i odigranih svih odabranih igara,pobednik je igrač,sa najmanjim brojem bodova.  Skraćeni Alaski Rumpel

  Partija traje,ukupno 20 deljenja,od kojih su poslednja četiri,obavezno AHMADI.
  Igrači pre početka partije,izabiraju po 4 igre.U ovoj varijanti,njih više se mogu opredeliti i za istu igru.Uslov je,da sve igre jednog igrača,budu međusobno različite.
  Prvi igrač,najpre dobija 4 karte,na osnovu kojih se odlučuje za jednu,od svoje 4 igre. Tek posle toga,dele se i preostale karte.Svako će biti prvi na potezu,pet puta.Pri tome,u prva 4 deljena,on mora odigrati igre za koje se odlučio,a peti put se igra Ahmad,gde igrač takođe,sa 4 karte u rukama bira,ali ovoga puta,od svih raspoloživih igara.
  Pobednik je igrač sa najmanjim brojem bodova.  Austrijski Rumpel

  Ahmad kao moguća igra,ovde ne postoji.
  Pre partije se ne vrši nikakav odabir igara.
  U svakom deljenju,prvi igrač uzima 4 karte i na osnovu njih se odlučuje za jednu,od 28 igara,opisanih u Velikom Rumpelu.U ovoj varijanti ne postoje nikakva ograničenja,pa se isti igrač može odlučivati više puta za istu igru.
  Partija traje do 1000 bodova.
  Kada neko ostvari taj rezultat,ili ga premaši,pobednik je igrač sa najmanjim brojem bodova u tom trenutku.
  Poruku je izmenio streethorn, 27.04.2009 u 21:44 Razlog: smajliji umesto osmica
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 11. #11

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  Poslednjih 30-ak godina se bavim sakupljanjem,zapisivanjem i proučavanjem društvenih i kartaških igara,a mnogo toga sam bivao prinuđen i da menjam i prilagodim našem podneblju.Pri tome su se rodile i mnoge nove ideje,pa sam tako posatao i autor nekih igara.Međutim,postoji društvo zaljubljenika kartanja i novih i originalnih autorskih igara DAMJANICUS , čiji sam od skoro postao član pa od njih dobio i pravo da novitete objavljujem,između ostalog,i ovim putem.
  Neki vrhunac Domjanicusa je igra SubRosa,koja je plod višegodišnjeg igranja i nadgradnji,a po složenosti i mogućnostima kombinatorike mislim da prevazilazi i sam Bridž. Lično sam ispitivao po matematičkom modelu,pačak mogu tvrditi da je prilično i iznad njega.Ipak,za promociju nove igre su potrebna materijalna sredstva,pa se tako niko ne nosi mišlju da SubRosa konkuriše na svetskoj pozornici,ali po svom sadržaju to zaslužuje.U Srbiji već postoji oko 30-ak igrača,te se održavaju turniri i šampionati.
  Preteča SubRose je RUŽIČKA koju ću vam opisati ovde,a koja je lansirana kao prava opuštajuća,solidno teška i izvanredno zanimljiva igra sa kartama.Neposredno posle njenog objavljivanja,mnogi su se počeli javljati i govoriti,da je zaista fenomenalna,da je neviđena zaraza i da ne mogu ustati od stola.Ona je istovremeno i osnova već pomenute SubRose,sa amo dodatkom nekih dopunskih pravila pa se i koristi u periodu učenja iste.
  Probajte,mislim da će te uz Ružičku provesti lepe i nezaboravne trenutke
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 12. #12

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre


  RUŽIČKA


  Ružička je igra za 4 igrača,od kojih du po dvoje partneri i sede,jedan na protiv drugog.
  KARTE : Koristi se skraćeni špil od 32 karte,koje su rangirane standardno: 7,8,9,10, J, Q, K i A.
  Boduju se samo Slike i to:
  Žandar, 1 bod
  Dama, 2 boda
  Kralj, 3 boda
  Kec, 4 boda
  Ukupo ima ovakvih 40 bodova.Svaki odneti krug donosi još po 1 bod,a takođe i osvojeni poslednji štih,dodatnih 5 bodova.
  U jednom deljenju su prisutna 53 boda.
  Delitelj deli po obrascu 3-2-3,tako da svako dobija po 8 karata.Prvi igra desni igrač od njega.U sledećem deljenju,on meša i deli.Izuzetak je kraj jedne i početak sledeće partije,gde si igrač na funkciji delitelja preskače,ako pripada pobedničkoj strani.
  TOK IGRE : Prvi na potezu je desni igrač od delitelja i on odigrava bilo koju kartu.
  Ostali redom igraju jaču u istoj boji "gaze",ili istu i jaču u DŽOKER boji.Primećujete da ovde postoji tzv, Džoker-boja koja ima sličnu ulogu adutu,ali se ipak bitno razlikuje od njega.
  Pre svega,ona se igra samo po želji i ne postoji obaveza odigravanja.Da bi sa Džoker bojom nadjačao prethodno odigranu kartu,ona mora biti bar ista,ili jača od nje.Znači,ne može se "seći" sa slabijom kao što je to slučaj sa adutom.
  Na pčetku igre,Džoker-boja je uvek HERC,ali je u prvom krugu neko može i promeniti.
  Svako nadjačava predhodno odigranu kartu,u istoj boji ili u Džoker boji.
  Ko nema ili ne želi da nadjača,on prosto odigrava na talon,ali pred prethodno odigran bilo šta.To se naziva "Odbacivanje".U tom štihu,on se više ne može boriti za njega.
  Svaki krug se mora završiti,odnosno,svako mora igrati po jednu kartu.
  Štih se može sastojati od više krugova.Naime,kada sva četvorica odigraju po jednu kartu,ponovo dolazi na red prvi igrač.Ako mu niko nije "gazio",odnosno,njegova ostala najjača karta,prosto nosi sve četiri i igra za sledeći.
  Ako ga je nadjačao u prvom krugu samo njegov partner,štih je takođe završen i pripada partneru.
  Međutim,ako je bilo ko od protivnika "zgazio",prvi igrač mora nastaviti sa igrom i u sledećem krugu.Započeti krug se mora završiti do kraja.Znači,svako odigrava još po jednu kartu. Tek kada nema nadjačavanja od strane protivnika,štih pripada igraču sa poslednjom odigranom kartom.
  Ko odbaci,ne može u sledećem krugu "gaziti",pa makar i da ima jaču kartu.
  Primer jednog štiha koji je trajao čak 4 kruga:
  I igrač II igrač III igrač IV igrač
  I krug 7-pik 8-pik 8-herc(džoker) 9-herc
  II krug 10-pik 9-karo(odbacuje) A-Karo (odb.) J-pik
  III krug K-pik 8-tref Q-tref A-pik
  IV krug A-herc 10-tref K-karo 7-karo
  I štih pripada I-om igraču.On igra zatim novu kartu za novi štih,itd.
  NUĐENJE : Ovo je situacija,kada I igrač dođe na red za igru,a bilo ko od protivnika je u prethodnom krugu "gazio".Štih nije odlučen i mora se krenuti u sledeći krug.Ako I girač nema,ili ne želi da "gazi",on odbacuje,ali za sada zatvoreno jednu kartu.Tek ako je jasno da se štih odigrava do kraja kruga,on je otvara i ista se smatra odigranom.U protivnom,vraća je u ruke.
  Primer: I-9 pik; II-10 pik; III-10 herc(džoker boja) i IV-9 karo(pored samo odbacuje)
  Sada su u igri I,II i III igrač,pošto je IV odbacio i ponovo ako dođe na red,samo će odbaciti.I igrač spušta jednu kartu zatvoreno.On odbacuje,ali je moguće da se II krug neće ni igrati.Ako II igrač ne želi ili nema da "gazi",on može samo kucnuti i u konkurenciji ostaje samo III kome praktično i pripada štih.U tom slučaju,I igrač zatvorenu kartu vraća u ruke.
  Ako II zgazi,zatvorena karta se odmah otvara i tretira kao odbačena.
  Po istom principu,mogu nuditi i I i II,ako su u igri još uvek III i IV,pa se čeka njihovo rešenje.U slučaju da zgazi III,obe prethodne se otvaraju i tretiraju odbačenim.

  Na kraju II kruga,princip je isti.Posmatra se da li je štih odlučen,ili se ide dalje.

  ŠTILJENJE : Ako jedna strana odnese svih 8 krugova,kaže se da je "oštiljila" rotivnike. Njima se ne sabiraju bodovi za krugove i zadnji štih,već im se pišu samo 40 bodova za vrednosti karata,a protivnicima kaznenih -30 bodova.
  BREJK : Kada igrači koji u tom štihu sede na II i IV mestu jedan drugog direktnog nadjačaju,a da igrač između odbaci,oni ga odmah osvajaju,bez daljeg produžetka.
  Brejk preko III igrača je jasan.Znači II igrač gazi,III odbacuje,IV gazi svog partnera i I sada ne može nastaviti igru u sledećem krugu.Štih nosi IV igrač u tom potezu.
  Brej preko I-og igrača je u sledećoj situaciji.Ako poslednji igra IV,pa I nudi,II može nadjačati svog partnera(IV-og) pa je opet u pitanju Brejk.Sada ipak i III i IV moraju odbaciti još po jednu kartu,da bi se zapoečti krug završio.
  PROMENA DŽOKER.BOJE : Samo u I-om krugu igre,svako može na svom potezu pokazati Žandara i njegova boja je za to deljenje Džoker-boja.Promena se može izvršiti samo jednom u deljenju i čim to pravo neko iskoristi,njegova boaj postaje konačna.Igrač ne mora biti prvi na potezu,već se promena može izvršiti i u toku poteza.Pri tome,od tog trenutka novi Džoker stupa na snagu.Onaj ko je pre toga odigrao Herca,tretira se da je gazio,ali je nadjačan,a može ponovo gaziti ,ako štih pođe i sledeći krug.
  Ako u prvom krugu neko pokaže Žandara-herc,to deljenje protiče bez Džoker boje,tzv, EGALITI.
  Igrač koji promeni Džoker-boju,preuzima obavezu da sa svojim partnerom odnese bar za 1 bod više od protivnika u tom deljenju.Znači,u standardnoj igri,to bi bio minimum 27:26,ali može biti i neki drugi broj,što će te videti u daljem toku.
  Strana koja proglasi boju dobija dodatnu nagradu od:
  +8 bodova, a upisuje se i prvo slovo boje koja je aktuelna u tom deljnju
  +20 bodova, ako je u pitanju igra bez Džoker-boje.
  U slučaju pada,strani se piše -30 bodova,a protivnicima ponovo samo njihovo ostvareno.
  OTVORENO : U bilo kom trenutku igre,igrač može spustiti svoje preostale karte,a najmanje ih mora biti 3.Od tog trenutka,njegov partner samo odigrava pasivno,a on sam mora odneti sve do kraja.Posle toga,protivnici takođe otvaraju svoje i nastavlja se otvorena igra.
  U slučaju uspeha,pobedničkoj strani se upisuje dodatnih:
  3 karte......................6 bodova
  4 karte.....................10 bodova
  5 karata...................15 bodova
  6 karata...................20 bodova
  7 karata...................25 bodova
  8 karata...................30 bodova
  Tokom dalje igre,takođe važi Brejk,pa sa ovim Otvaranjem treba biti jako oprezan. Praktično, partner ne igra,pa je mogućnost Brejka uvek otvorena.
  U slučaju pada,strana čiji je igrač otvorio karte ne dobija nikakvu kaznu,ali zato protivnicima pripadaju sve karte od trenutka otvaranja.
  Ako je otvorio neko u već započetom potezu,sve karte iz tog poteza takođe odlaze u plen protivnika.
  BODOVANJE ; Partija traje do 301 i više,a meč se igra na tri dobijene partije.
  Ako je tekući rezultat niži od -200 bodova,vrši se korekcija.Obema stranama se dodaje onoliko,kako bi pomenuta ekipaimala tačno -200.
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 13. #13

  Odgovor: Kartaške i Društvene Igre

  Za SubRosu,odnosno Ružičku su dizajnirane i originalne karte,koje umesto standardnog sastva boja imaju RUŽU,ŠIŠARKU,DUNJU i ZELJE.
  Rangovi su podeljeni u Donji i Gornji Dom.
  Donji dom su male karte i označene su sa 1,2,3 i 4 , a Gornji Dom su velike karte,odnosno,veliko 1,2,3 i 4.
  Iako su neuporedivo praktičnije od standardnih,još uvek nije započela njihova masovna proizvodnja i prodaja,pa bi ih za sada ostavio po strani.
  Ironija povijesne zbilje
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan

 14. #14

  Pravila Kartaskih igara

  Hajde da svi napišemo pravila koja znamo i da sve bude na jednom mestu.
  Neka ostane i drugima u buduće !
  Koju igru sa kartama znate opišite pravila

  Poker Texas Hold'em


  Osnovna pravila najpopularnije poker igre.

  U Texas holdem pokeru svakom igraču su dodeljene 2 karte, nakon čega se kreće u krug ulaganja. Zajedničke karte (ukupno 5), okreću se licem ka gore na sredinu stola, a izbačene su prvo 3 odjednom (Flop), nakon njega opet krug ulaganja, a zatim 4. karta (tzv. Turn card) i 5. karta (River), te nakon svake krug ulaganja.

  Cilj igre je sastaviti najjaču kombinaciju koristeći dodeljene 2 sa zajedničkih 5 i to s mogućnošću kombinovanja: 2 vlastite karte + 3 zajedničke; 1 vlastite + 4 zajedničke; ili svih 5 zajedničkih - u ovom slučaju dobitnik je igrač koji ima najjaču kartu u ruci (tzv. High Card).
  DELITELJ (Dealer)
  Označen slovom D na stolu određen je igrač koji teoretski deli karte i igrači s njegove leve strane prvi postavljaju uloge - prati se krug u smeru kazaljke na satu i u toku igre poštuje se zacrtani redosled.
  ULOZI NA SLEPO (Blinds)
  Pravilo koje se odnosi na sve igrače za stolom, jeste da prva 2 igrača od delitelja na levo postavljaju ulog na slepo, prije deljenja karata. Iznos blinda zavisi od visine uloga za stolom, ukoliko su oni npr. $1-$2, prvi igrač s leve strane delitelja platiće pola nižeg uloga, tzv. mali blind tj. $0.50, dok će 2. igrač od delitelja postaviti tzv. veliki blind, u ovom slučaju $1. Ukoliko tek sednete za stol bićete u mogućnosti zaigrati tek nakon što postavite veliki blind, imaćete izbor da sačekate svoj red za to ili isti odmah uplatiti. Pravilo je postavljeno da igrači ne bi odustajali od igre kad su na redu da postave blind a zatim se vraćali, ali i da svako deljenje sadrži neku simboličnu sumu za koju se igrači bore.
  ULAGANJE NOVCA
  Struktura ulaganja zavisi od vrste igre (Limit, Pot limit ili No limit) kao i od visine uloga određene na samom stolu. Ulozi prije postavljanja Flopa i nakon njega su jednaki manjem ulogu limita na stolu, ukoliko stol ima limite $1-$2 oni će iznositi $1. Nakon postavljanja 4. i 5. zajedničke karte (tzv. Turn i River card), ulozi su na višem limitu odnosno u našem primeru $2. Važno je napomenuti da se svaki krug ulaganja odnosi na 1. ulaganje i najviše 3 podizanja uloga, tzv. Raise.

 15. #15

  Odgovor: Pravila Kartaskih igara

  RAUB

  Pravila su jednostavna i laka. Igra se sa dva do četiri igrača. Na početku partije se odlučuje ko prvi deli karte. Onaj ko počinje deliti, deli prvo svakome po dve karte i jednu okreće u sredinu. Ta okrenuta karta određuje automatski glavni adut jednog deljenja. Obično se pri okretanju keca ili kralja zove 'RAUB' i to znači da je onaj, koji je rekao 'Raub', igru primio na sebe. Tada primalac 'MORA' uzeti najmanje dva boda, u protivnom slučaju dobiva kaznene bodove. Ako je prvom rukom okrenuta srednja karta sedmica, svi igrači 'MORAJU' da prate a igru prima onaj koji je sedmicu okrenuo tj. koji deli. Sedmica kao 'MUSS' ne važi, ako je okrenuta u ostalim rukama tj. ako niko ne primi igru iz prve ruke. Ako nije 'RAUB', tada se sledeći igrač do delioca pita, da li će primiti igru, ako ne onda sledeći, sve dok se krug ne zatvori kod onoga koji je počeo deliti. Ako niko ne primi igru, delilac okreće još jednu kartu i isti se postupak još jednom ponavlja (ukupno je dozvoljeno okretati na takav način tri karte). Ako i drugi put niko nije primio, delilac tada ima pravo da bira, da li će okrenuti još jednu kartu ili će dati 'REFU'. Refa znači, da dieli sledeći igrač i u toj partiji se osvojeni pozitivni i kazneni bodovi broje duplo. Ako bi se u jednoj 'REFA' partiji desilo da se okrene kao srednja karta sedmica (što znaci 'MUSS' partija), tada se refa prenosi u sledeću a aktuelna partija se nastavlja sa mussom. Kad neko primi igru, ostali igrači mogu birati da li će pratiti ili se odbaciti. Ko se odluči pratiti mora uzeti najmanje jedan bod, ko ne prati ostaje u toj rundi na isto bodova. Igrači koji idu dalje imaju pravo svoje loše karte zameniti drugim. Pobednik je onaj igrač, koji prvi stigne ili pređe nulu a počinje se igrati sa 21 bodom. Kazneni poeni su pozitivni a regularno ostvareni bodovi su minus poeni. Postoje tri vrste igre: normalna, refa i muss...

  1) NORMALNA IGRA

  a) ko primi mora uzeti najmanje 2 boda
  - ako ne uzme ni jedan dobija+4 kaznena boda
  - ako uzme samo jedan dobija+3 kaznena boda

  b) ko prati mora uzeti najmanje 1 poen
  - ako ne uzme ni jedan dobiva +2 kaznena boda

  c) za sve ostale slučajeve dobiva se onoliko minus bodova, koliko je uzeto tokom igre

  2) REFA (sve je duplo)

  a) ko primi mora uzeti najmanje 2 boda
  - ako ne uzme ni jedan dobiva +8 kaznenih bodova
  - ako uzme samo jedan dobiva +6 kaznena boda

  b) ko prati mora uzeti najmanje 1 poen
  - ako ne uzme ni jedan dobiva +4 kaznena boda

  c) za sve ostale slučajeve dobiva se onoliko minus bodova puta dva, koliko je uzeto tokom igre

  3) MUSS

  a) ko primi (tj. ko je okrenuo sedmicu) mora uzeti najmanje 1 bod
  - ako ne uzme taj jedan dobiva +4 kaznena boda

  b) ko prati mora uzeti najmanje 1 poen
  - ako ne uzme ni jedan dobiva +4 kaznena boda

Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja

Slične teme

 1. Odgovora: 3
  Poslednja poruka: 31.01.2019, 20:27
 2. Pravila i opisi društvenih igara
  Autor Digi-Grobar u forumu Hobi - Uradi sam
  Odgovora: 4
  Poslednja poruka: 31.01.2015, 04:55
 3. PC i PSP igre - opisi
  Autor Morpheus u forumu Igre
  Odgovora: 32
  Poslednja poruka: 01.11.2010, 03:14
 4. Osnovna pravila zdrave ishrane
  Autor Crazy Angel u forumu Zdravlje
  Odgovora: 5
  Poslednja poruka: 12.11.2009, 19:53
 5. Pravila seksa bez obaveza
  Autor tonio11 u forumu Erotika & sex
  Odgovora: 7
  Poslednja poruka: 23.10.2009, 12:03

Tagovi za ovu temu

Vaš status

 • Ne možete pokrenuti novu temu.
 • Ne možete poslati odgovor.
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoje poruke
 •