Pančevo je na nedavnom Sajmu turizma u Beogradu predstavilo projekat prekogranične saradnje u turizmu sa Rumunijom „Banat 22“ kojim je obuhvaćeno po 11 najinteresantnijih lokacija u obe zemlje.
Rukovodilac projekta Srđan Jelisavčić izjavio je da je u okviru projekta, koga finansiraju EU i Ministarstvo finansija, urađena i Strategija razvoja turizma u Banatu do 2015. godine, u saradnji sa stručnjacima Novosadskog univerziteta.

Srpski deo Banata za projekat je dobio preko Evropske agencije za razvoj 175.000 evra, a rumunski 120.000, sa ciljem da se razvije turistička delatnost i poveća broj noćenja za pet odsto. Jelisavčić je napomenuo da su otvorena i tri informativna centra u Pančevu, Kanjiži i Vršcu. Studija je pokazala da Banat ima potencijale za razvoj 24 vrste turizma, među kojima su nautički, seoski, lovni, ribolovni, tematski, verski, bicklizam, pešačenje, posmatranje ptica, kružna putovanja, industrijsko nasleđe i drugi. Banat obiluje arheološkim lokalitetima iz doba paleolita –Vršac i Vatin, starijeg neolita – Starčevo, mlađeg neolita – Vršac, Mesić i Potporanj i bakarnog i gvozdenog doba – Vatin, Orešac, Pančevo, Omoljica i Banatski Karlovac.

Turisti mogu da upoznaju izuzetno bogatstvo različitog kulturnog nasleđa i istorijske spomenike, dvorce iz 18. i 19. veka, prirodne retkosti i parkove, kao što su Deliblatska peščara, Carska bara, Ponjavica, Crna bara, Slano kopovo, Biserno ostrvo i Pašnjaci velike droplje. Osim banja Kanjiže i Rusande, tu su i centri narodnog stvaralaštva Kovačica, Uzdin i Belo blato. Za turiste mogu biti zanimljiva i mesta gde su rođeni i živeli znameniti ljudi, među kojima su Mihailo Pupin, Đura Jakšić, Uroš Predić, Miroslav Antić, Vasko Popa.

Blic