Tamna zvezda - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

AdrijanKronauer

Tamna zvezda

Ocenite unos
TAMNA ZVEZDA
(Dark Star)

film Džona Karpentera iz 1974. godine

Prvobitno napravljen kao studentski 45 minutni 16 milimetarski film. Posle mnogobrojnih uspeha na festivalima prebačen je na 35 milimetarsku foliju i produženje za 38 minuta. Uticao je na mnoge (sve?!) autore SF žanra. Prilikom gledanja, odnosno pre uvodne špice, treba se setiti kada je film snimljen, sa kakvim sredstvima i sa kolikim budžetom!

Rečima ga je najbolje opisao sam autor nazvavši ga "Čekajući Godoa u svemiru". Kao i Beketovog Godoa neki ga ne razumeju i ne vole, a drugi ga naprosto obožavaju.

Da li treba da kažem u koju grupu ja spadam?__________________
Objavljeno 3.2.2009.
Postovano 24.3.2010.

Komentara