Učenje engleskog jezika bez stresa- upornost i dobar plan - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Markodj90

Učenje engleskog jezika bez stresa- upornost i dobar plan

Ocenite unos
Bez obzira na uzrast polaznika, učenje engleskog jezika sa sobom donosi određenu dozu stresa, najčešće zbog količine znanja kojim treba ovladati. Kada se svemu tome doda komplikovana gramatika sa mnoštvom pravila i izuzetaka, ne iznenađuje procenat onih ljudi koji jednostavno odluče da odustanu. Međutim, gramatika engleskog jezika ne mora biti bauk. Uz dobar plan, strpljive predavače i uporne polaznike, uspeh je zagarantovan.Gramatika engleskog jezika zahteva dobro planiran pristup


Najčešći razlog za strah od stranog jezika jesu traume koje su polaznici dobili u sistemu tradicionalnog obrazovanja. Naime, škole engleskog jezika često pohađaju ljudi koji su ga učili u osnovnoj i srednjoj školi, ali njime nikada nisu zapravo ovladali. Razlozi za ovaj paradoks najčešće leže u neadekvatnom programu i nastavnicima koji su prisiljeni da insistiraju na formi, umesto da se više bave suštinom. Jednostavnije, gramatika engleskog jezika se jako teško uči napamet, usled velikog broja pravila i njihovih izuzetaka koje u to slučaju treba suvoparno zapamtiti. Na ovaj način se stiče znanje koje se lako može oceniti, ali se teško može primeniti u praksi, pa učenici često imaju odlične ocene, dok se jezikom uopšte ne mogu ili ne umeju koristiti. Sa druge strane, u školi engleskog jezika polaznici uče da svoje znanje odmah praktično primenjuju, ne zamarajući se nepotrebnim formulama ili tabelama. Iako gramatika engleskog jezika sadrži određene oblike gragola i kontrukcije koje je neophodno memorisati takve kakve jesu, uz pomoć praktičnih primera polaznici se motivišu da ih usvoje na kreativan način i onim tempom koji njima odgovara. Kroz praktične primere se lako usvajaju i najkomplikovanije konstrukcije, jer učenje čine zabavnim, a usvojeno znanje ostaje trajno memorisano.


Igrice za učenje engleskog jezika- metod koji se može primenti sa svim uzrastima polaznika


Usvajanje novog jeziak ne mora podrazumevati klasičan sisitem predavanja. Štaviše, aktivnosti kroz igrice za učenje engleskog jezika pokazale su se mnogo efikasnijim, pa polako svoje mesto zauzimaju i u tradicionalnim oblicima obrazivanja. Ovakav način učenja odgovara svim uzrastima polaznika, od mališana do odraslik ljudi. Jednostavno, svi vole da se dobro zabave. Deca svet oko sebe već otkrivaju kroz igru, pa se to lako može iskoristiti kako bi ona naučila novi jezik, bez da časove doživljavaju kao obavezu. Gramatika engleskog jezika za odrasle se takođe može pretvoriti u igru kroz memorijske kartice ili „mape uma“. Ove metode podrazumevaju da se komplikovana gramatička pravila razlože na prostije delove i zapamte uz pomoć asocijacija. Memorijske kartice praktične su za svakodnevno obnavljanje naučenog, koje je neohodno da bi se novousvojenim znanjem trajno ovladalo. Na njima će polaznici zapisati ili nacrtai nešto što ih asocira na određeno pravilo, i tako isto zapamtiti lakše i brže. Mape uma prate sličan princip, zahtevajući od polaznika da pamte slikovnu asocijaciju, a ne samo pravilo, formulu ili glagolski oblik. Tako se otklanja velika količina pritiska sa kojim se polaznici škola engleskog jezika susreću, a koji se odnosi na količinu novih informacija koje trebaju da usvoje.
Bez obzira da li je u pitanju gramatika engleskog jezika, tzv. blokada koja se javlja kada se jezikom treba koristiti u praksi ili jednostavno obogaćivanje vokabulara, igrice za učenje engleskog jezika i dobra zabava na časovima siguran su put do suverenog ovladavanja jezikom bez koga se gotovo ne može zamisliti bilo koja profesija ili viši stepen obrazovanja danas.
Kategorije
Razno

Komentara