Kasko osiguranje za dobrovoljno obezbeđivanje pokrivanja troškova na vozilima - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Zorana87

Kasko osiguranje za dobrovoljno obezbeđivanje pokrivanja troškova na vozilima

Ocenite unos
Profesionalna usluga koju pružaju renomirane kompanije, društva i agencije, u vezi sa zaštitom i nadoknadom troškova na vozilima kada dođe do štete, naziva se kasko osiguranje. Iako je veliki broj srodnih aktivnosti zakonska obaveza vlasnika vozila, ova varijanta usluge ugovara se na dobrovoljnoj osnovi, najčešće prilikom registracije automobila.
download.jpeg
Kasko osiguranje vozila obuhvata nadoknadu štete na vozilima bez obzira da li je za nezgodu kriv vlasnik, osoba koja je upravljala, ili drugi učesnik u saobraćaju. Zbog toga se i ugovara nezavisno od osiguranja od autoodgovornosti, koje je zakonski obavezno i nadoknađuje prouzrokovanu štetu licima i vozilima koja nisu odgovorna za nesrećan slučaj. Kasko osiguranje pruža veliki broj prednosti učesnicima u saobraćaju.

Predmet i značaj koje ima kasko osiguranje vozila

Kao i svaka druga vrsta srodnih usluga, kasko osiguranje se zasniva na potpisivanju ugovora između društva koje se bavi ovom delatnošću i zainteresovanih klijenata. Ugovorna obaveza rezultira dobijanjem polise osiguranja, na osnovu koje se plaća periodična premija. Tačno definisanje nivoa za premiju kada se ugovara kasko osiguranje zavisi i od vrste, marke i godišta vozila, kao i drugih karakteristika, u skladu sa procenom iskusnih i stručnih timova osiguravajućeg društva.
Kasko osiguranje se može ugovarati za period od nekoliko meseci ili do godinu dana kao kratkoročno, ili čak za nekoliko godina uzastopno, što je dugoročna varijanta. Kada je u pitanju predmet osiguranja, u pitanju su prevozna sredstva, i to su automobili, teretna i priključna vozila, zatim motorna specijalna i vozila inostranih registracionih oznaka, sve do radnih i šinskih prevoznih sredstava, kao i onih koji su trenutno van funkcije, odnosno u postupku popravki. Kasko osiguranje pruža jednostavnu nadoknadu štete ukoliko dođe do osiguranog rizika, koji je predviđen ugovorom, bez obzira na krivicu u saobraćajnoj nezgodi.

Vrste usluga koje se mogu ugovoriti sa opcijom kasko osiguranje vozila

Kasko osiguranje ima više varijanti koje su osmišljene tako da ispune potrebe vlasnika svih vozila, u raznovrsnim situacijama i sa aspekta efikasnog pokrića eventualnih šteta. Tako, postoji potpuno, dopunsko i delimično kasko osiguranje za sve tipove vozila, za koje se detaljnije preciziraju elementi ugovora koji se mogu razlikovati od jednog do drugog klijenta, u zavisnosti od prioriteta i budžeta. Potpuno kasko osiguranje obuhvata opciju sa učešćem u šteti, ili bez tog ulaganja, a pokriva ogroman broj rizika.
To su na primer osiguranja u slučaju: oštećenja izazvanim saobraćajnom nezgodom, požara i udara groma, oluje i snežne lavine, zatim odrona i pada predmeta na vozilo, kao i štete koje prouzrokuje iskakanje životinja, demonstracije na ulicama i slično. Dopunsko kasko osiguranje ugovora se za obezbeđivanje efikasne nadoknade štete u slučaju poplava i visokih rečnih vodostaja, zatim razbojništva i krađe, prevare i slično. Delimično kasko osiguranje pokriva štetu usled određenih rizika, koji nisu predviđeni potpunom ili dopunskom varijantom, a to je najčešće oštećenje vetrobranskih stakala i generalno lomljenje stakla na vozilu.
Usluga obezbeđivanja efikasne nadoknade štete na vozilima u slučaju saobraćajne nezgode, elementarnih nepogoda, krađe i brojnih drugih pojava, naziva se kasko osiguranje vozila. Iako se ugovara na dobrovoljnoj bazi, ogroman broj postojećih korisnika ove usluge, potvrđuje značaj za uspešnu, jednostavnu i brzu nadoknadu svake štete do koje dođe usled učestvovanja u saobraćaju.

Komentara